при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо спрямування коштів міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду та на ремонт доріг державного значення (лист Мінфін від 14.09.2016 р. № 31-05230-18-10/26222)

Щодо спрямування коштів міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду та на ремонт доріг державного значення (лист Мінфін від 14.09.2016 р. № 31-05230-18-10/26222)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.09.2016 р. № 31-05230-18-10/26222

Щодо спрямування коштів міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду та на ремонт доріг державного значення

Міністерство фінансів України розглянуло звернення <...> щодо надання роз'яснень щодо спрямування коштів міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду та на ремонт доріг державного значення та повідомляє.

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України (далі - Кодекс) та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

Статтею 143 Конституції України та статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що місцеві ради можуть затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування та контролювати їх виконання.

Статтею 7 Кодексу та статтею 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування надано право самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України.

Тобто остаточне визначення напрямів використання бюджетних коштів належить до компетенції відповідних органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

Щодо спрямування коштів міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду

Відповідно до частини 3 статті 71 Кодексу кошти місцевого бюджету можуть також спрямовуватися на капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства.

Відповідно до ч. 1 статті 91 Кодексу із місцевих бюджетів усіх рівнів можуть здійснюватися видатки, зокрема, на місцеві програми житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів і реконструкцію та ремонт житлових будинків.

Обсяг коштів на реалізацію цих програм визначається рішенням про місцевий бюджет виходячи з наявного фінансового ресурсу відповідного місцевого бюджету.

Згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 р. N 280/97-ВР до власних повноважень сільських, селищних і міських рад належить сприяння створенню ОСББ відповідно до затверджених місцевою радою програм (ч. 1 ст. 30).

Статтею 21 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001 р. N 2866-III визначено, що кошти ОСББ включають і кошти державного та/або місцевого бюджетів, отримані на умовах спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного й капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирних будинків.

Щодо співфінансування місцевими бюджетами доріг державного значення

Відповідно до статті 91 Кодексу органи місцевого самоврядування можуть затверджувати місцеві програми з будівництва, реконструкції, ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (на умовах співфінансування).

Обсяг коштів на реалізацію цих програм визначається рішенням про місцевий бюджет виходячи з наявного фінансового ресурсу відповідного місцевого бюджету. Договір, що укладається з територіальним підрозділом Служби автомобільних доріг України, є невід'ємною частиною такого рішення. Саме цим договором визначаються умови спрямування та використання коштів відповідних місцевих бюджетів на цілі, пов'язані з реалізацією таких програм (спільне фінансування з визначенням часткової участі, перелік ділянок доріг державного значення, виконавці тощо).

Якщо рішенням відповідної ради замовником або виконавцем робіт визначено розпорядника коштів місцевого бюджету, видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, повинні здійснюватися за відповідним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (наказ Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію" від 14.01.2011 р. N 11) відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. N 938.

При цьому розпорядник коштів місцевого бюджету може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.

Здійснення видатків на виконання програм, за якими рішенням відповідної ради замовником або виконавцем робіт визначено розпорядника коштів державного бюджету, можливо лише шляхом передачі відповідних бюджетних ресурсів з місцевого бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту.

Порядок передачі коштів з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування викладено у листі Державного казначейства України від 18.04.2005 р. N 07-04/735-3326.

Відповідно до Порядку головний розпорядник коштів місцевого бюджету, згідно із прийнятим рішенням про місцевий бюджет та в межах відповідних асигнувань в частині міжбюджетних трансфертів, перераховує кошти розпоряднику коштів державного бюджету (виконавцю програми) на окремий спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий у загальновстановленому порядку у відповідному органі Державної казначейської служби України за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів.

Після отримання зазначених надходжень (міжбюджетних трансфертів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) розпорядник коштів державного бюджету має внести зміни до кошторису за спеціальним фондом в частині доходів та відповідних видатків за процедурою, визначеною для внесення змін за власними надходженнями розпорядників коштів.

 

Заступник Міністра

С. Марченко

 

 

Теги
Отключить рекламу