Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О рассмотрении обращения

О рассмотрении обращения   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.02.2016 р. № 1584/0/14-16/18
   
   Про розгляд звернення
>
   
   На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України - Міністра культури України В. Кириленка <…> до листа Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення <…> Міністерство соціальної політики України розглянуло лист Професійної спілки працівників охорони здоров'я України, звернення та заяви прийняті на VII з'їзді профспілки, і повідомляє.
   
   Щодо державних гарантій в оплаті праці.
   
   Необхідно зазначити, що незважаючи на важку фінансово-економічну ситуацію в країні Урядом не було допущено ні в минулому, ні в цьому році зниження рівня мінімальних державних гарантій в оплаті праці: мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (далі - ЄТС), на базі якого обчислюються посадові оклади працівників бюджетної сфери за іншими тарифними розрядами ЄТС.
   
   Також Урядом не приймалось рішень щодо скасування додаткових заохочувальних та стимулюючих виплат працівникам бюджетної сфери (надбавок, доплат тощо).
   
   Згідно із статтею 10 Закону України „Про оплату праці" розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладання генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
   
   Враховуючи те, що замороження розмірів соціальних стандартів на фоні значних темпів інфляції призводить до зниження купівельної спроможності населення, особливо громадян з низькими доходами, Уряд визначив одним з важливих завдань - прискорити підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та державних соціальних гарантій, що визначаються на його основі.
   
   В результаті досягнення певної стабілізації економічної ситуації та забезпечення наповнення бюджету з'явилась можливість підвищити соціальні стандарти вже з 01 вересня 2015 року на 13,1 відсотка, а з 01 грудня 2015 року підвищено розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС з 1012 до 1 113 гривень (підвищення склало 101 грн або 10 відсотків).
   
   25 грудня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про Державний бюджет України на 2016 рік", яким встановлюється мінімальна заробітна плата у 2016 у місячному розмірі: з 1 січня - 1 378 гривень, з 1 травня - 1 450 гривень, з 1 грудня - 1 550 гривень.
   
   Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України „Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 16.09.2015 № 731 міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та інших державних органів необхідно вжити заходів для запровадження з 1 вересня 2015 р. посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) та здійснення виплати надбавок, доплат, премій у межах передбачених на відповідні цілі коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів, забезпечивши при цьому зростання заробітної плати залежно від категорії в середньому: педагогічним, медичним працівникам - не менше як на 300 - 600 гривень, середньому медичному персоналу, працівникам соціального захисту, культури - не менше як на 300 - 400 гривень та іншим категоріям працівників окремих галузей бюджетної сфери.
   
   Щодо пенсійної реформи.
   
   На виконання Коаліційної Угоди та Програми діяльності Кабінету Міністрів України розроблено законопроект „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій", який Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 2767 від 30.04.2015). У разі запровадження з 01 січня 2016 року накопичувальної професійної пенсійної програми, а з 01 січня 2017 року II рівня пенсійної системи, що пропонується законопроектом № 2767, будуть залучені кошти, які інвестуватимуться в економіку держави.
   
   Щодо індексації грошових доходів населення.
   
   Відповідно до статті 5 Закону України „Про індексацію грошових доходів населення" індексація грошових доходів населення проводиться в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік.
   
   На виконання пункту 9 Прикінцевих положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік", яким передбачено затвердження особливого порядку проведення індексації, а також з метою упорядкування структури заробітної плати та удосконалення чинного механізму індексації було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 „Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно - правових актів".
   
   Зазначеною постановою передбачено з 01.12.2015 підвищення на 10 відсотків посадових окладів працівників бюджетної сфери, на 25 відсотків – органів державної влади.
   
   Відповідно до пункту 3 цієї постанови міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади, голови обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів мали вжити заходів для підвищення з 01.12.2015 розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов'язані із сумою індексації, які склались у грудні 2015 року, з тим, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника в грудні 2015 року перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити в грудні 2015 року.
   
   Абзацом другим пункту 3 вищезазначеної постанови передбачено, що для проведення подальшої індексації заробітної плати обчислення індексу споживчих цін починається з січня 2016 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами, зокрема внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013).
   
   Крім того, змінами, внесеними до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, запроваджено єдиний підхід до нарахування сум індексації залежно від зростання тарифних ставок (окладів).
   
   Право на індексацію відбудеться, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, який відповідно до статті 4 Закону України „Про індексацію грошових доходів населення" з урахуванням змін, внесених Законом України від 24.12.2015 № 911-УШ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", з січня 2016 року становить 103 відсотка.
   
   Разом з тим зазначаємо, що з метою недопущення зниження грошового доходу працівника є доцільним вживати заходи щодо підвищення заробітної плати за рахунок підвищення доплат, надбавок та премій у межах фонду оплати праці.
   
   
   Заступник Міністра
В. Ярошенко

   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления