Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про застосування постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 (лист Мінсоцполітики від 02.06.2017 р. № 1038/0/102-17/281)

Про застосування постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 (лист Мінсоцполітики від 02.06.2017 р. № 1038/0/102-17/281)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.06.2017 р. № 1038/0/102-17/281

Про застосування постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. N 15

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянув <...> лист щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (зі змінами) (далі - постанова N 15) і в межах компетенції повідомляє.

Згідно з переліком посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", посади керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій віднесено до групи 4 оплати праці.

Відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. N 887, структурний підрозділ місцевої держадміністрації (далі - структурний підрозділ) утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань. Структурний підрозділ підпорядкований голові місцевої держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

Рекомендаційний перелік структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації затверджено додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 р. N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій".

Вид структурних підрозділів (управління, відділ, сектор) та їх статус як юридичних осіб публічного права визначається головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації залежно від ступеня складності завдань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій".

Згідно з пунктом 31 цієї постанови у складі місцевих державних адміністрацій утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено законодавчими актами):

департамент - структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (крім їх апаратів), що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як два управління;

управління - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації одногалузевого або однофункціонального спрямування, до складу якого входить не менш як два самостійних відділи;

відділ - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації з штатною чисельністю не менше ніж п'ять одиниць в обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці у районній державній адміністрації;

сектор - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менше ніж дві одиниці.

Іншого чинним законодавством не передбачено.

При цьому розміри посадових окладів керівників структурних підрозділів, наприклад, служби у справах дітей та сім'ї, визначаються залежно від кількості штатних одиниць на рівні відповідних структурних підрозділів (відділу, сектору).

З питань роз'яснення норм постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. N 179 рекомендуємо звернутись до Міністерства фінансів України.

Що стосується завідувача самостійного сектору районної державної адміністрації, то згідно зі Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженою постановою N 15, розмір його посадового окладу визначається за групою 4 оплати праці, що за юрисдикцією "територія одного або кількох районів, міст обласного значення" складає 4300 гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 71 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15" (далі - постанова N 71) Перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, приведено у відповідність до Схеми посадових окладів.

Норми постанови N 71 застосовуються з 01.01.2017 р., отже, посадові оклади на посадах державної служби мали бути перераховані з 01.01.2017 р. з урахуванням змін, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України, в тому числі посадові оклади державних службовців, які були переведені з одного державного органу в інший.

 

Директор департаменту

О. Товстенко

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
59225 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти