Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо надання гарантій для офіцерів запасу (лист Мінсоцполітики від 27.09.2017 р. № 2447/0/101-17)

Щодо надання гарантій для офіцерів запасу (лист Мінсоцполітики від 27.09.2017 р. № 2447/0/101-17)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.09.2017 р. № 2447/0/101-17

Щодо надання гарантій для офіцерів запасу

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув <...> звернення щодо трудових гарантій працівників, призваних для проходження військової служби осіб офіцерського складу, і в межах повноважень повідомляє.

Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (із змінами, внесеними Законом України від 6 грудня 2016 року N 1769-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби") за працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Тобто зазначеній категорії працівників на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення здійснюється нарахування та виплата середнього заробітку за рахунок роботодавця.

Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати відповідно до статті 21 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

На ці дні працівник увільняється від виконання обов'язків, йому нараховується середній заробіток з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100.

Документами, що є підтвердженням для роботодавця про проходження військової служби його працівника (у тому числі за призовом осіб офіцерського складу), можуть бути довідка, яка надається військовим комісаріатом або військовою частиною на запит роботодавця, або Витяг з наказу військового комісаріату, або Витяг з наказу військової частини про проходження громадянами військової служби.

У разі прийняття на місце працівника, який проходить військову службу за призовом осіб офіцерського складу, нового співробітника за строковим трудовим договором, у договорі вказується, що він діє на період проходження працівником військової служби.

Відповідно до п. 218 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 р. N 1153, військові комісаріати не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених з військової служби (зокрема, звільнення достроково з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за призовом), письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких до призову на військову службу ці громадяни працювали або навчались, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, а також про день взяття їх на облік.

Працівник повинен прибути на роботу після звільнення його з військової служби, взяття на військовий облік та у разі необхідності проїзду до місця проживання (перебування).

У разі невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (у тому числі нез'явлення на роботі), до нього застосовуються положення, передбачені Кодексом законів про працю України.

 

Директор департаменту

О. Товстенко

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться