Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
  • Щодо розрахунку середньої заробітної плати (лист Мінсоцполітики від 27.10.2016 р. № 1491/13/8416)

Щодо розрахунку середньої заробітної плати (лист Мінсоцполітики від 27.10.2016 р. № 1491/13/8416)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.10.2016 р. № 1491/13/8416

Згідно з пунктом 10 Порядку у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових окладів.

Отже, коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховуються шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) окремим працівникам у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вище оплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не провадиться.

Враховуючи зазначене, коригування середньої заробітної плати проводиться у разі, якщо останнє підвищення посадового окладу працівника відбулося у розрахунковому періоді.

На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Порядком передбачена можливість зменшення коефіцієнта коригування. Наказ про зменшення коефіцієнта коригування для всіх працівників підприємства погоджується з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

На нашу думку, непроведення коригування середньої заробітної плати є порушенням законодавства про працю з огляду на наступне.

Згідно із статтею 3 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати відпустки відповідно до статті 21 Закону України "Про відпустки" визначається з урахуванням порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати".

Директор Департаменту

О. Товстенко

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют