Подпишитесь!


  • О предоставлении разъяснения относительно перечня документов, которые необходимо подавать организациями профсоюзов для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в том числе в их учредительные докум

О предоставлении разъяснения относительно перечня документов, которые необходимо подавать организациями профсоюзов для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в том числе в их учредительные докум   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.03.2016 р. № 10759/4926-0-33-16/8

   
   
Федерації професійних спілок України

   
   Міністерство юстиції розглянуло звернення Федерації професійних спілок України [...] щодо надання роз'яснення стосовно переліку документів, які необхідно подавати організаціями профспілок для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), у тому числі до їх установчих документів та складу виборних органів, та повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про реєстрацію), державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об'єднання, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
   
   При цьому громадські формування - це політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об'єднання, місцеві осередки громадського об'єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об'єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об'єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій (пункт 3 частини першої статті 1 Закону про реєстрацію).
   
   Статтею 3 Закону про реєстрацію встановлено, що дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.
   
   Законом може бути встановлено особливості державної реєстрації громадських формувань (частина друга статті 3 Закону про реєстрацію).
   
   Разом з тим документи, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, визначені частиною четвертою статті 17 Закону про реєстрацію. Так, у разі державної реєстрації змін до відомостей про таке громадське формування як професійна спілка подаються:
   
   заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року N 15/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за N 14/28144);
   
   примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою;
   
   примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління;
   
   документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру;
   
   відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
   
   установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.
   
   Частиною п'ятою статті 17 Закону про реєстрацію передбачено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні керівника (члена керівного органу) така особа подає копію заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадського формування з відміткою про її прийняття.
   
   Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, встановлені статтею 15 Закону про реєстрацію.
   
   Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об'єднання не справляється (частина перша статті 36 Закону про реєстрацію).
   
   Частиною першою статті 14 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (далі - Закон про профспілки) встановлено, що профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.
   
   Відповідно до частини дев'ятої статті 16 Закону про профспілки профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).
   
   Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно зі статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки (частина перша статті 37 Закону про профспілки).
   
   Згідно із частиною першою статті 1 Закону про профспілки профспілковий представник - це керівник профспілки, її організації, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу.
   
   При цьому частиною другою статті 9 Закону про реєстрацію зазначено перелік відомостей про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі, до яких, зокрема, належать відомості про членів керівних органів: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для громадського формування (пункт 14).
   
   З огляду на наведене виборні органи профспілок, їх організацій, об'єднань профспілок слід вважати керівними органами, що узгоджуватиметься із Законом про реєстрацію.
   
   Разом з тим зазначаємо, що розділом V Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330, передбачені особливості проведення державної реєстрації громадських формувань, згідно з якими державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні, у громадському об'єднанні, що не має статусу юридичної особи, у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи, керівника (члена керівного органу) здійснюється державним реєстратором без прийняття рішення на підставі поданої такою особою копії заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадського формування, громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, політичної партії з відміткою про її прийняття (пункт 11).
   
   
   
   Перший заступник Міністра
Н. Севостьянова

   
   
   

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд