Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О выполнении банками требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О выполнении банками требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.02.2016 р. № 25-00008/15199
   
   
Департамент фінансового моніторингу

   
   
   
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
   Асоціації українських банків
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   Банкам України

   
   З метою ефективного виконання банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) Національний банк України вважає за необхідне зазначити наступне.
   
   Пунктом 3 постанови Правлінням Національного банку України від 26.06.2015 N 417 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" (далі - Постанова), яка набрала чинності з 03.07.2015, встановлений обов'язок банків щодо приведення у відповідність до вимог законодавства України ідентифікації та виявлення фактів належності до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами, наявних клієнтів/представників клієнтів, щодо яких установлено високий рівень ризику, - протягом трьох місяців із дня набрання чинності Постановою, щодо інших клієнтів/представників клієнтів - протягом шести місяців із дня набрання чинності Постановою. Приведення у відповідність до вимог законодавства України ідентифікації та виявлення фактів належності до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами, наявних клієнтів/представників клієнтів, які не підтримують ділових (договірних) відносин з банком (крім клієнтів високого ризику), може здійснюватися і понад установлені терміни в разі звернення такого клієнта до банку та ініціювання ним проведення фінансових операцій.
   
   При цьому, враховуючи положення пунктів 17 та 18 частини першої статті 1 Закону, банки під час здійснення ідентифікації клієнтів - юридичних осіб (резидентів/нерезидентів) мають встановити, зокрема, дані, що дають змогу встановити їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).
   
   На виконання вимог частин сьомої та дев'ятої статті 9 Закону, статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пунктом 53 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу1 (далі - Положення N 417) визначено, що банк з метою встановлення всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи - клієнта або факту їх відсутності зобов'язаний витребувати в клієнта - юридичної особи (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення N 417, підприємств, що повністю перебувають у державній власності та комунальних підприємств) інформацію та/або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта.
   
   ____________
   1 затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 N 417.
   
   Надані клієнтом - юридичною особою інформація та/або документи (у тому числі схематичне зображення структури власності, приклад якого наведено в додатку 1 до Положення N 417) повинні містити дані про всіх фізичних осіб, які відповідають визначенню "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону. Звертаємо увагу, що дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками/номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера).
   
   Разом з тим звертаємо увагу, що пунктом 2 розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" від 14.10.2014 N 1701-VII встановлено обов'язок та строк (до 26.09.2015) подання юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності цим Законом, державному реєстратору відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).
   
   Таким чином, по закінченню строків, встановлених пунктом 3 Постанови, банками має бути завершений процес щодо приведення у відповідність до вимог законодавства України ідентифікації, зокрема отримання від наявних клієнтів - юридичних осіб (резидентів/нерезидентів) інформації щодо даних, що дають змогу встановити їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або підтвердити факт їх відсутності.
   
   Звертаємо увагу, що за результатами перевірок, під час яких будуть встановлюватись факти, що свідчать про порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів - юридичних осіб (резидентів/нерезидентів) в частині не встановлення даних, що дають змогу встановити їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або не підтвердження факту їх відсутності, Національний банк України буде приймати рішення щодо банків відповідно до вимог законодавства України, зокрема вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність".
   
   
   
   Директор Департаменту
   фінансового моніторингу
І. В. Береза

   
   
   

Теги
Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления