Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об обмене изношенных и поврежденных банкнот иностранной валюты

Об обмене изношенных и поврежденных банкнот иностранной валюты   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   ЛИСТ
   
   від 12.05.2016 р. № 50-0004/40481
   
   Про обмін зношених та пошкоджених банкнот іноземної валюти

   

   Департамент грошового обігу
   
   
   Банкам України та їх філіям
   Асоціації українських банків
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   Незалежній Асоціації банків України

   
   
   
   Останнім часом до Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян стосовно обміну зношених та пошкоджених банкнот іноземної валюти. Зокрема, працівники банків відмовляють громадянам в обміні таких банкнот іноземної валюти та рекомендують їм звертатись до Національного банку.
   
   У зв'язку з цим повідомляємо.
   
   Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Національний банк здійснює виготовлення, емісію та організацію обігу національної валюти України.
   
   Валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою на території України здійснюють банки, фінансові установи України відповідно до вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 (далі - Інструкція N 502).
   
   Відповідно до Інструкції N 502 касири банків, фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку і пунктів обміну валюти зобов'язані приймати платіжні банкноти іноземної валюти з незначними ознаками зношення, а саме:
   
   із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);
   
   із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20 %;
   
   надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;
   
   з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.
   
   Згідно із вимогами Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174 (далі - Інструкція N 174), у касах банків, фінансових установ, крім національного оператора поштового зв'язку, приймаються на інкасо:
   
   а) банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження та/або значні ознаки зношення чи є сумнів щодо їх платіжності, у тому числі:
   
   розірвані на шматки та склеєні;
   
   ті, що не зберегли деяких ознак платіжності (є зміни в портреті, немає захисної стрічки, є написи, що заважають визначенню ознак платіжності банкнот, тощо);
   
   із зміненим первісним кольором;
   
   обпалені або пропалені;
   
   залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром тощо;
   
   мають явні друкарські недоліки;
   
   б) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центральним банком - емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).
   
   Операції з приймання на інкасо банкнот іноземної валюти здійснюються в порядку, передбаченому для операцій із приймання іменних чеків на інкасо в Положенні про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520, з оформленням квитанції та реєстру приймання на інкасо банкнот іноземних держав.
   
   Прийняті на інкасо банкноти надсилаються до іноземного банку-кореспондента, з яким банк має відповідну угоду, для здійснення обміну на нові банкноти. Комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки стягують згідно із встановленими ними тарифами. Відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банки самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.
   
   У разі сумніву щодо справжності банкнот іноземної валюти банки мають, відповідно до Інструкції N 174, вилучити їх та надіслати для проведення досліджень до Національного банку.
   
   Банкноти іноземної валюти, які за результатами дослідження визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення та пошкодження повертаються пред'явнику.
   
   Таким чином, Національний банк України відповідно до чинного законодавства України здійснює обмін зношених та пошкоджених банкнот тільки національної валюти України.
   
   Просимо зазначену інформацію довести до працівників, які працюють з готівкою, та розмістити в місцях, доступних для населення.
   
   
   
   Директор Департаменту
   грошового обігу
В. П. Зайвенко

   
   
   

Теги
Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления