Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об установлении сведений о месте жительства / местонахождение клиентов

Об установлении сведений о месте жительства / местонахождение клиентов   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   ЛИСТ
   
   від 27.05.2016 р. № 18-0005/45234
   
   Щодо встановлення відомостей про місце проживання / місцезнаходження клієнтів

   
   
Юридичний департамент
   
   
   Банкам України
   Незалежній асоціації банків України
   Асоціації українських банків

   
   
   
   У зв'язку із запитом щодо надання роз'яснень стосовно порядку встановлення відомостей про місце проживання / місцезнаходження клієнтів при відкритті рахунків у зв'язку з перейменуванням населеного пункту або вулиці (проспекту, бульвару тощо) Національний банк України повідомляє наступне.
   
   Відповідно до пункту 2.1 глави 2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (далі - Інструкція N 492), банки зобов'язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.
   
   Згідно з абзацом 1 пункту 2.3 глави 2 Інструкції N 492 банк під час ідентифікації та верифікації клієнта встановлює ідентифікаційні дані про цього клієнта, передбачені статтею 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон).
   
   Пунктом 7 статті 9 Закону визначено, що реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка, місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні), відомості про виконавчий орган, а також інша інформація, необхідна для вивчення клієнта, встановлюються суб'єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).
   
   Частиною одинадцятою статті 5 Закону України "Про географічні назви" передбачено випадки перейменування географічних об'єктів, зокрема, у зв'язку з необхідністю приведення назви географічного об'єкта у відповідність із вимогами Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". При цьому відповідно до частини тринадцятої та чотирнадцятої статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої зазначені відомості за бажанням особи вносяться до документів, які містять відомості про місце проживання / перебування особи.
   
   Також, законодавством України не встановлено строки для внесення юридичними особами змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в частині відомостей про місцезнаходження юридичної особи у зв'язку із прийняттям рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої.
   
   З огляду на зазначене, під час відкриття рахунків клієнтам, місце проживання або місцезнаходження яких зареєстровано за адресами, щодо яких прийнято рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої банки мають додавати до справ з юридичного оформлення рахунків відповідні рішення Верховної Ради України або органів місцевого самоврядування.
   
   
   
   Заступник Голови
Я. В. Смолій

   
   
   

Теги
Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления