Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про обговорення з банківською спільнотою питання касового обслуговування банків (лист НБУ від 14.09.2017 р. № 50-0006/63608)

Про обговорення з банківською спільнотою питання касового обслуговування банків (лист НБУ від 14.09.2017 р. № 50-0006/63608)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.09.2017 р. № 50-0006/63608

Департамент грошового обігу

Банкам України
Незалежній асоціації банків України
Асоціації український банків
Асоціації "Український кредитно-банківській союз"

 

Про обговорення з банківською спільнотою питання касового обслуговування банків

Відповідно до вимог глави 1 розділу II Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174, із змінами (далі - Інструкція N 174), касове обслуговування банку (філії, відділення) здійснюють відділи (управління) грошового обігу в регіоні (Центральне сховище) незалежно від його (її, його) місцезнаходження на підставі договору про касове обслуговування, в якому має визначатися порядок отримання підкріплень готівкою та здавання готівки з урахуванням технічних можливостей.

Крім цього, відділи (управління) грошового обігу в регіоні здійснюють приймання готівки національної валюти - придатних до обігу банкнот (монет), не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет) від ліквідаторів банків - відповідно до законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України.

В той же час звертаємо увагу, що згідно з пунктом 9 розділу I Інструкції N 174 банки мають задовольняти потреби своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності - отримання підкріплення готівкою в Національному банку України, придбання її в інших банках.

З метою реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 11 серпня 2016 року N 207-рш, а також у зв'язку з переходом на делеговану модель забезпечення готівкою і трансформацією Національного банку України, Національний банк виносить на обговорення банківській спільноті питання, які пов'язані із зміною порядку касового обслуговування Національним банком України банків.

Зокрема, концептуально передбачається укладення відділами (управлінням) грошового обігу, присутніх в регіоні, та Центральним сховищем договорів про касове обслуговування виключно з банками-юридичними особами на касове обслуговування банку. При цьому місце розташування банку-юридичної особи не є перешкодою для укладення відповідного договору з відділами (управлінням) грошового обігу в регіоні.

Отже, банкам пропонується отримувати, відповідно до потреб підрозділів своєї мережі, готівку у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, з якими укладено договір про касове обслуговування, з подальшим самостійним забезпеченням нею своїх філій (відділень) незалежно від їх місця розташування, а також здавати до відділів (управління) грошового обігу в регіоні надлишки та не придатну до обігу готівку, зібрану по мережі підрозділів банку.

Також передбачається, що Центральне сховище здійснюватиме касове обслуговування системних банків, які отримуватимуть та здаватимуть значні обсяги готівки.

При цьому залишатиметься норма щодо приймання від банків-юридичних осіб невідсортованих банкнот для перерахування для оброблення на автоматизованих системах оброблення банкнот, зношених/значно зношених банкнот гривні, сумнівних банкнот (монет) для дослідження тощо.

Своєчасне забезпечення банками-юридичними особами готівкою в необхідних обсягах своїх філій (відділень) на території України знаходитиметься повністю під відповідальністю банку-юридичної особи.

Також зазначаємо, що залишається право банків передавати готівку іншим банкам. Договори про передавання готівки укладаються між банками - юридичними особами в порядку, передбаченому законодавством України.

Враховуючи викладене Національний банк України просить ретельно опрацювати зазначені вище пропозиції та надати свою офіційну позицію стосовно нового порядку касового обслуговування Національним банком України банків.

Пропозиції просимо надати до 18 вересня 2017 року на адресу Департаменту грошового обігу для опрацювання.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

 

Теги
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61105 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти