Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Разъяснение по вопросам осуществления финансового мониторинга

Разъяснение по вопросам осуществления финансового мониторинга   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.04.2016 р. № 25-0008/34305
   
   Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

   
   
Департамент фінансового моніторингу
   
   Банкам України, Незалежній асоціації банків України, Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

   
   З метою ефективного виконання банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів фізичних осіб / фізичних осіб - підприємців на підставі поданого ними паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій / паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, Національний банк України до внесення відповідних змін до Положення про порядок здійснення банками фінансового моніторингу1 вважає за необхідне зазначити наступне.
   
   ____________
   1 затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 N 417.
   
   Відповідно до статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - Закон про реєстр) паспорт громадянина України виготовляється у формі картки (далі - ID картка), що містить безконтактний електронний носій.
   
   Разом з тим, особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до ID картки, відповідно до статті 16 Закону про реєстр гарантується право на відмову від отримання такого документа або від внесення інформації до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви до відповідного центрального органу виконавчої влади про відмову від отримання документа, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації до такого носія. У цьому випадку особі у порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, видається відповідний документ, що не містить безконтактного електронного носія, чи задовольняється заява про відмову від внесення інформації до такого носія.
   
   Також статтею 21 Закону про реєстр встановлено, що крім інформації, яка відповідно до частини сьомої цієї статті вноситься до ID картки, за письмовим клопотанням заявника, а стосовно осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути внесена також додаткова змінна інформація, передбачена частиною першою статті 7 Закону про реєстр, зокрема про місце реєстрації (проживання/перебування) та про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
   
   Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 N 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України" з 1 січня 2016 року здійснюється оформлення і видача ID картки з безконтактним електронним носієм та ID картки, що не містить безконтактного електронного носія, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється вперше.
   
   Звертаємо увагу, що Національний банк України листом від 04.02.2016 N 53-0005/10215 надіслав банкам для використання в роботі витяг з листа Державної міграційної служби України щодо вимог до пристроїв, за допомогою яких здійснюється зчитування інформації з безконтактного електронного носія, імплантованого у ID картку.
   
   Таким чином з метою виконання банками завдань та обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації ними клієнта - фізичної особи / фізичної особи - підприємця на підставі поданої ним ID картки з безконтактним електронним носієм / ID картки, що не містить безконтактного електронного носія, Національний банк України рекомендує робити у присутності цієї особи копії сторін ID картки з безконтактним електронним носієм / ID картки, що не містить безконтактного електронного носія, які містять інформацію, визначену частиною дев'ятою статті 9 Закону; копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). У разі, якщо клієнт - фізична особа / фізична особа - підприємець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, банк має встановити номер ID картки, з якого зчитана інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, або ID картки, що не містить безконтактного електронного носія. При цьому копії зазначених документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - клієнта банку як такі, що відповідають оригіналу, із фіксуванням дати їх отримання.
   
   Враховуючи норми частини сьомої статті 9 Закону відомості, зокрема щодо місця проживання або місця перебування фізичної особи - резидента України (місця проживання або місця тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні), встановлюються банком на підставі зчитаної інформації з безконтактного електронного носія ID картки та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).
   
   Зберігання документів щодо ідентифікації та вивчення клієнтів (у тому числі створених банком електронних документів), їх копії здійснюється у строки, встановлені пунктом 15 частини другої статті 6 Закону.
   
   
   
   Директор Департаменту
   фінансового моніторингу
І. В. Береза

   
   
   

Теги
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления