при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо практичного застосування положень законодавства про акціонерні товариства та законодавства про банки стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (лист НБУ від 11.11.2016 р. № 18-0005/93267)

Щодо практичного застосування положень законодавства про акціонерні товариства та законодавства про банки стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (лист НБУ від 11.11.2016 р. № 18-0005/93267)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.11.2016 р. № 18-0005/93267

Юридичний департамент

Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Банкам України

 

У зв'язку з численними зверненнями банків щодо практичного застосування положень законодавства про акціонерні товариства та законодавства про банки стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Національний банк України повідомляє таке.

Верховна Рада України 7 квітня 2015 року прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", який набрав чинності 6 травня 2016 року. Зазначеним законом внесені зміни, зокрема до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", встановлено перелік осіб, що вважаються такими, які заінтересовані у вчиненні акціонерним товариством правочину, а також визначено порядок укладення акціонерним товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Частина десята статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлює вимогу щодо оприлюднення публічним акціонерним товариством в передбаченому законом порядку істотних умов правочину, щодо якого є заінтересованість, після прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Звертаємо увагу, що банки у своїй діяльності мають керуватись як положеннями Закону України "Про акціонерні товариства", який визначає порядок діяльності та правовий статус акціонерних товариств, так і нормами спеціального закону - Закону України "Про банки і банківську діяльність", який встановлює правові засади діяльності банків.

У зв'язку з цим банкам слід мати на увазі, що оприлюднення або розкриття банком інформації, зокрема про істотні умови правочину, щодо якого є заінтересованість, повинно відбуватися з урахуванням положень глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

 

Заступник Голови

К. В. Рожкова

Теги
Отключить рекламу