Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо практичного застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України при проведенні валютних операцій на умовах "том" або "спот" (лист НБУ від 07.12.2017 р. № 40-0005/82582)

Щодо практичного застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України при проведенні валютних операцій на умовах "том" або "спот" (лист НБУ від 07.12.2017 р. № 40-0005/82582)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.12.2017 р. № 40-0005/82582

Департамент відкритих ринків

Банкам України

 

Національний банк України у зв'язку із запитами банків щодо практичного застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України при проведенні валютних операцій на умовах "том" або "спот" роз'яснює таке.

Щодо застосування вимог Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою1 (далі - Положення) та можливості укладання договору з клієнтом щодо продажу майбутньої валютної виручки (вільний продаж) на умовах "том" або "спот".

____________
1 Затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230.

Відповідно до пункту 30 розділу I Положення суб'єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) включає до заявки на продаж іноземну валюту, яка є на рахунку клієнта або суб'єкта ринку на час подання заявки.

Згідно з визначенням, наведеним у абзаці одинадцятому пункту 4 розділу I Положення, заявка - це пропозиція на купівлю чи продаж іноземних валют/банківських металів, яка містить суттєві умови угоди і подається суб'єктом ринку до Національного банку за допомогою засобів Системи підтвердження угод та/або функціоналів торговельно-інформаційних систем (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).

Таким чином, вимоги пункту 30 розділу I Положення встановлені для операцій з продажу іноземної валюти, що здійснюються суб'єктом ринку з Національним банком України, і не обмежують право банку укласти договір з клієнтом щодо продажу останнім валютної виручки (вільний продаж) на умовах "том" або "спот", яка надійде у день розрахунків за таким договором.

Стосовно укладання договору щодо продажу на умовах "том" або "спот" частини валютної виручки клієнта, що підлягає обов'язковому продажу відповідно до вимог законодавства України, зазначаємо таке.

Вимога щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, встановлена відповідно до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 30 травня 2017 року N 45 "Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходжень" (далі - Постанова N 45).

При цьому, порядок здійснення обов'язкового продажу встановлений у пункті 5 Постанови N 45. Так, уповноважений банк зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цієї постанови без доручення клієнта.

Зважаючи на положення абзацу п'ятнадцятого пункту 4 розділу I Положення та пункту 5 Постанови N 45, банк має право купувати іноземну валюту, яка надійшла на користь його клієнтів і підлягає обов'язковому продажу, без наявності укладеного договору з клієнтом.

Разом з тим, укладання договору між банком та клієнтом щодо продажу на умовах "том" або "спот" частини майбутньої валютної виручки клієнта, не суперечитиме встановленій вимозі щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону. При цьому мають бути дотримані вимоги пункту 5 Постанови N 45 щодо строку здійснення уповноваженим банком обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті.

Стосовно укладання договорів з клієнтом щодо купівлі/продажу валюти для здійснення розрахунків за поточними операціями та операціями, пов'язаними з рухом капіталу зазначаємо, що право торгівлі іноземною валютою на умовах "том" або "спот" надано уповноваженому банку згідно пункту 21 розділу I Положення. Зазначені вимоги Положення не обмежують вид операцій, за якими купується/продається іноземна валюта.

Отже, банк може укласти договір з клієнтом щодо купівлі/продажу валюти на умовах "том" або "спот" для здійснення розрахунків за операціями, зазначеними в пунктах 10 - 12 розділу I Положення, за умови, якщо на день виконання валютної операції будуть дотримані вимоги Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема щодо подання до банку документів, що підтверджують правомірність здійснення валютної операції.

 

Заступник Голови

О. Є. Чурій

Теги
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
65292 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно