Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо проблем застосування чинного законодавства та окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (лист НБУ від 21.11.2016 р. № 50-0004/95394)

Щодо проблем застосування чинного законодавства та окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (лист НБУ від 21.11.2016 р. № 50-0004/95394)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.11.2016 р. № 50-0004/95394

Про надання роз'яснення

Національний банк України розглянув звернення <...> щодо проблем застосування чинного законодавства та роз'яснення окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі - Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 <...>, і в межах компетенції повідомляє таке.

Стосовно першого питання звернення <...>

На сьогодні питання придбання працівником для підприємства товарів за власні готівкові кошти з подальшим відшкодуванням витраченої готівки врегульовано на законодавчому рівні, зокрема, вимогами статей 1159 та 1160 Цивільного кодексу України. Так, особа, яка вчинила дії в інтересах іншої особи без її доручення, зобов'язана надати такій особі звіт про вчинення цих дій, а також має право вимагати відшкодування фактично зроблених витрат.

Положення лише конкретизує вимоги зазначеного вище законодавчого акта в частині проведення готівкових розрахунків. Так, Положенням визначено, що видача готівкових коштів під звіт або на відрядження, а також звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється відповідно до законодавства України (пункт 2.11 глави 2 Положення).

З огляду на зазначене, якщо фізична особа здійснює придбання товарів (робіт, послуг) на користь підприємства за власні готівкові кошти, то таке підприємство на підставі статей 1159 і 1160 Цивільного кодексу України зобов'язане відшкодувати ці витрати, у разі якщо придбані товари (роботи, послуги) своєчасно та у повному обсязі оприбутковані та відображені у бухгалтерському обліку підприємства.

Стосовно другого питання звернення <...>

Відповідно до статей другої та третьої Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності норм з регулювання обігу готівки в національній валюті здійснюють органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, Міністерства внутрішніх справ України, а штрафні санкції застосовуються органами державної податкової служби на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань зазначених вище органів.

Одночасно повідомляємо, що вказаний Указ був затверджений Президентом України до набрання чинності Конституцією України від 28.06.96 p., пункт 22 частини 1 статті 92 якої передбачає, що відповідальність за правопорушення визначається виключно законами України.

Слід також зазначити, що згідно з частиною третьою статті 1066 Цивільного кодексу України банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд. Крім того, обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом (стаття 1074 Цивільного кодексу України).

Враховуючи вимоги вказаних вище статей Цивільного кодексу України, Положення не містить вимог щодо виключно цільового призначення використання власних готівкових коштів суб'єкта господарювання.

Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процес їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами) (пункт 2.9 глави 2 Положення).

Стосовно звернень <...>

Пунктом 2.6 Положення визначено, що уся готівка, яка надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) або використанням розрахункової книжки (далі - РК) оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

У випадку, коли готівка проведена через РРО, зроблений відповідний запис у касовій книзі у день надходження готівки, однак не проведена у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків, вважаємо, що такий випадок може кваліфікуватися як неповне оприбуткування.

Однак, у Положенні терміна "неповне оприбуткування" не передбачено.

У той же час, статтею 1 Указу Президента України від 12.06.95 р. N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" передбачено штрафну санкцію за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування суб'єктами господарювання у касах готівки.

Стосовно звернення <...>

Відповідно до пунктів 5.2 - 5.3 глави 5 Положення, ліміт залишку готівки в касі встановлюється підприємствами самостійно на підставі розрахунку відповідного середньоденного показника (надходження готівки до каси або її видачі з каси, за рішенням керівника підприємства). При цьому для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі, на підставі руху коштів, що здійснюється безпосередньо в касі юридичної особи або в касі відокремленого підрозділу.

Згідно з пунктом 1.2 глави 1 Положення відокремлені підрозділи - це філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України.

Відповідно до абзаців третього та четвертого пункту 4.2 глави 4 Положення відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також підприємці касової книги не ведуть.

При цьому відповідно до пункту 5.2 глави 5 Положення підприємство - юридична особа на кожний відокремлений підрозділ складає окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в його касі, на підставі руху коштів, що здійснюється безпосередньо в касах відокремлених підрозділів.

Згідно з пунктом 5.9 глави 5 Положення готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. Смолій

Теги
Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться