Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо проекту змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (лист НБУ від 23.08.2017 р. № 60-0004/59123)

Щодо проекту змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (лист НБУ від 23.08.2017 р. № 60-0004/59123)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.08.2017 р. № 60-0004/59123

Департамент бухгалтерського обліку

Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Банкам України

 

У зв'язку з запровадженням вимог МСФЗ 9 на вашу адресу листом від 20.07.2017 N 60-0004/50752 надісланий проект змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (нова редакція).

На даний час проект постанови Правління про затвердження змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України проходить процедуру узгодження в Національному банку України.

З метою завчасного опрацювання питань, пов'язаних з переходом на МСФЗ 9 та доопрацюванням програмного забезпечення банку направляємо вам роз'яснення щодо етапів впровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та перенесення залишків рахунків, а саме:

- протягом періоду з 01 грудня 2017 року по 14 грудня 2017 року (включно) необхідно перенести залишки коштів з рахунків для обліку дисконту, премії за наданими кредитами / залученими депозитами, короткострокових, довгострокових, прострочених кредитів/депозитів, прострочених нарахованих доходів/витрат за кредитами/депозитами діючого Плану рахунків1 (далі - План рахунків N 280) на відповідні рахунки нового Плану рахунків. Звертаємо вашу увагу, що на період з 01.12.2017 по 24.12.2017 для рахунків з обліку дисконтів за наданими кредитами / залученими депозитами в довіднику R020 буде встановлена ознака цих рахунків АП (активно-пасивні);

____________
1 затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517

- протягом періоду з 18 грудня 2017 року по 24 грудня 2017 року (включно) необхідно перенести суму залишків з рахунків групи 149 "Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України" розділу 14 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", групи 159 "Резерви під заборгованість інших банків" розділу 15 "Кошти в інших банках", 240 "Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам" розділу 24 "Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам", 319 "Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж" розділу 31 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції у портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування", 329 "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення" розділу 32 "Цінні папери у портфелі банку до погашення", 359 "Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку" розділу 35 "Інші активи банку" на відповідні рахунки з обліку резервів класів 1, 2, 3 Плану рахунків N 280.

Крім того, повідомляємо, що План рахунків N 280 буде доповнено новими рахунками розділів 65, 75 щодо обліку комісійних доходів/витрат нового Плану рахунків, починаючи з 01.10.2017 для надання можливості поступового перенесення залишків коштів з аналогічних рахунків розділів 61, 71 Плану рахунків N 280.

Новий План рахунків, крім рахунків розділів 65, 75, набирає чинності починаючи з 25.12.2017 року.

Затверджена Правлінням Національного банку України постанова "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку" буде надіслана Вам додатково в загальновстановленому порядку.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту

Б. В. Лукасевич

Теги
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
112894 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно