Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • О внесении изменения в Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Украины от 16 мая 1996 N 99 и от 24 марта 2000 N 61

О внесении изменения в Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Украины от 16 мая 1996 N 99 и от 24 марта 2000 N 61   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 30.09.2014 р.         м. Київ       №987
   
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
   20 жовтня 2014 р. за N 1300/26077

   
Про внесення зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року N 99 та від 24 березня 2000 року N 61

   Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
   
   НАКАЗУЮ:
   
   1. Доповнити пункт 2.5 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704 (із змінами), новим абзацом такого змісту:
   
   "Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.".
   
   2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
   
   від 16 травня 1996 року N 99 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року за N 293/1318 (із змінами);
   
   від 24 березня 2000 року N 61 "Про затвердження Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2000 року за N 222/4443 (із змінами).
   
   3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:
   
   подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
   
   оприлюднення цього наказу.
   
   4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.
   
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.
   
   Міністр
   
О. Шлапак

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться