при подписке на рассылку
  • О внесении изменения в Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Украины от 16 мая 1996 N 99 и от 24 марта 2000 N 61

О внесении изменения в Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Украины от 16 мая 1996 N 99 и от 24 марта 2000 N 61   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 30.09.2014 р.         м. Київ       №987
   
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
   20 жовтня 2014 р. за N 1300/26077

   
Про внесення зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року N 99 та від 24 березня 2000 року N 61

   Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
   
   НАКАЗУЮ:
   
   1. Доповнити пункт 2.5 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704 (із змінами), новим абзацом такого змісту:
   
   "Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.".
   
   2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
   
   від 16 травня 1996 року N 99 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року за N 293/1318 (із змінами);
   
   від 24 березня 2000 року N 61 "Про затвердження Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2000 року за N 222/4443 (із змінами).
   
   3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:
   
   подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
   
   оприлюднення цього наказу.
   
   4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.
   
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.
   
   Міністр
   
О. Шлапак

Теги
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют