Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Об утверждении Изменений к Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу

Об утверждении Изменений к Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 19.07.2013 р. №667


   
   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
   09 серпня 2013 р. за N 1367/23899
   
   

Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон


   
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та у зв'язку із впровадженням електронних документів на залізничному транспорті
   
   НАКАЗУЮ:
   
   1. Затвердити Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року N 362), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658, що додаються.
   
   2. Департаменту фінансів соціальної сфери (Шнипко О. С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   
   3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
   
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.
   
   
   Виконуючий обов'язки Міністра
   
А. Мярковський

   
   
   
   
   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Міністерства фінансів України
   19.07.2013 N 667
   
   Зареєстровано
   в Міністерстві юстиції України
   09 серпня 2013 р. за N 1367/23899

   
   
   
Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

   
   1. У пункті 3 розділу I слова "дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні" замінити словами "дипломатичної служби України, які направлені у довготермінове відрядження".
   
   2. У розділі II:
   
   у пункті 12:
   
   після абзацу третього доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
   
   "У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу - роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) - роздрукований на паперовому носії документ на послуги).
   
   У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.
   
   Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.".
   
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;
   
   в абзаці восьмому слово "потяг" замінити словом "поїзд".
   
   3. У розділі III:
   
   у пункті 11:
   
   в абзаці першому слово "потяг" замінити словом "поїзд";
   
   доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:
   
   "У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу - роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) - роздрукований на паперовому носії документ на послуги).
   
   У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.
   
   Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.";
   
   у підпункті "е" підпункту 16.2 пункту 16:
   
   в абзаці другому:
   
   у першому реченні слова "дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні" замінити словами "дипломатичної служби України, які направлені у довготермінове відрядження";
   
   у другому реченні цифри та слова "50 відсотків зазначених сум" замінити цифрами та словами "40 відсотків сум добових витрат, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 для відповідної держави";
   
   абзац третій після слів "до інших держав" доповнити словами "(у тому числі до держав акредитації, які не є державою, до якої працівник направлений у довготермінове відрядження)".
   
   
   Директор Департаменту
   фінансів соціальної сфери
   
О. Шнипко

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться