Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (наказ Мінфіну від 23.09.2016 р. № 837)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 (наказ Мінфіну від 23.09.2016 р. № 837)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2016 р.

м. Київ

№ 837

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 жовтня 2016 р. за N 1323/29453

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547

Відповідно до статті 8 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 918/29048, такі зміни:

абзац другий викласти в такій редакції:

"вимоги щодо відображення акцизного податку (або іншого податку) у книгах обліку розрахункових операцій не поширюються на записи, що формуються на підставі розрахункових документів, визначених у пункті 5 наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року N 13 "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми N ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за N 220/28350;";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"у разі наявності у суб'єктів господарювання книг обліку розрахункових операцій (далі - книги ОРО) за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28 серпня 2013 року N 417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за N 1618/24150 (у редакції наказу Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року N 844) (далі - Порядок N 417), такі книги ОРО можуть бути зареєстровані, перереєстровані у відповідному контролюючому органі, а також використовуватись відповідно до абзацу п'ятого цього пункту;

зареєстровані книги ОРО за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до Порядку N 417, можуть використовуватись суб'єктами господарювання до скасування реєстрації таких книг ОРО. У разі наявності розрахункових операцій за підакцизні товари такі книги ОРО можуть використовуватись за умови відображення сум акцизного податку (або іншого податку) у графах, в яких відображається сума податку на додану вартість.".

2. Внести до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 918/29048, такі зміни:

у пункті 5 глави 4 розділу II цифри "4 - 10" замінити цифрами "4 - 10, 13";

у розділі 13 додатка 1 до Порядку слова "початку дії реєстраційного посвідчення" замінити словами "видачі реєстраційного посвідчення".

3. У розділі 14 додатка 1 до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 919/29049, слова "початку дії реєстраційного посвідчення" замінити словами "видачі реєстраційного посвідчення".

4. Внести до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року N 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 920/29050, такі зміни:

у главі 4 розділу II:

у пункті 9 цифри "1 - 4" та "5 - 7" замінити відповідно цифрами "1 - 5" та "6 - 8";

у пункті 10:

в абзаці першому цифру "7" замінити цифрою "8";

в абзаці другому слово і цифри "(графи 2 - 7)" замінити словом і цифрами "(графи 3 - 10)";

додатки 1, 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Голова Державної фіскальної
служби України

Р. М. Насіров

Додаток 1
до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій
(пункт 3 глави 1 розділу II)

 

Титульна сторінка

КНИГА
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ на РРО

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

/

 

 

 

Зареєстрована ________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу)

для використання з реєстратором розрахункових операцій

модель (модифікація) РРО

 

фіскальний номер РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заводський номер РРО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

версія програмного забезпечення РРО

 

модель зовнішнього модема РРО*

 

заводський номер зовнішнього модема РРО*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Назва господарської одиниці

Адреса господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

Належить суб'єкту господарювання:

найменування / прізвище, ім'я та по батькові

 

податковий номер / серія та номер паспорта**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцезнаходження / місце проживання

 

Номер установленого засобу контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість аркушів ______________

Дата реєстрації книги "___" ____________ 20__ року

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

____________
* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Сторінки для зберігання чеків

Розділ 1. Фіскальні звітні чеки

МІСЦЕ ДЛЯ ПІДКЛЕЮВАННЯ ЧЕКІВ

 

Сторінки для обліку розрахункових операцій, квитанцій, ремонтів

Розділ 2. Облік руху готівки та сум розрахунків

(грн, коп.)

Дата

Номер Z-звіту (номер розрахун-
кової книжки)

Сума готівки

Сума розрахунків

Сума податку на додану вартість

Сума акцизного податку (або іншого податку)

Видано при повер-
ненні товару

службове внесення

службова видача

Загальна

за ставкою податку на додану вартість

за ставкою акцизного податку (або іншого податку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 3. Облік розрахункових квитанцій

Номери фіскальних чеків за контрольною стрічкою

Номер розрахункової книжки

Початок використання

Закінчення використання

Номер Z-звіту після встановлення РРО

першого на початку робочого дня

останнього перед виходом РРО з ладу

дата і час

серія та номер розрахункової квитанції

дата і час

серія та номер розрахункової квитанції

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Облік ремонтів, робіт з технічного обслуговування і перевірок конструкції та програмного забезпечення РРО

N з/п

Дата і час виходу РРО з ладу

Характер несправності (вид техобслуговування)

Дата і час відновлення роботи РРО

Підпис та індивідуальне клеймо працівника ЦСО, який проводив ремонт (обслуговування) РРО

Засіб реєстрації розрахунків під час ремонту РРО

Номер першого Z-звіту після відновлення роботи РРО

1

2

3

4

5

6

7

Примітки:

1. Z-звіт - фіскальний звітний чек.

2. У графі 2 розділу 2 замість номера Z-звіту вказується номер розрахункової книжки, що використовувалась під час відключення електроенергії або в період ремонту РРО, якщо наприкінці робочого дня фіскальний звітний чек не роздруковувався через відсутність електроенергії чи непрацездатність РРО.

Додаток 2
до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій
(пункт 3 глави 1 розділу II)

 

Титульна сторінка

КНИГА
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
на господарську одиницю

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

/

 

 

 

Зареєстрована ________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу)

для використання в

Назва господарської одиниці

Адреса господарської одиниці

 

 

 

 

Належить суб'єкту господарювання:

найменування / прізвище, ім'я та по батькові

 

податковий номер / серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцезнаходження / місце проживання

 

Номер установленого засобу контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість аркушів ______________

Реєстрацію книги проведено

_________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

____________
(підпис)

 

М. П.

 

Дата реєстрації книги "___" ____________ 20__ року

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Реєстрацію книги скасовано

_________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

____________
(підпис)

 

М. П.

 

Дата скасування книги "___" ____________ 20__ року

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Сторінки для щоденних записів

Облік розрахункових квитанцій та руху готівки

(грн, коп.)

Дата

Номер розрахункової книжки

Номер та серія розрахункової квитанції

Сума готівки

Сума розрахунків

Сума податку на додану вартість

Сума акцизного податку (іншого податку)

Видано при поверненні товару

 

 

першої

останньої

службове внесення

службова видача

загальна

за ставкою податку на додану вартість

за ставкою акцизного податку

(або іншого податку)

1 2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12

 

Теги
Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться