Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіна 17.02.2017 р. № 241)

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіна 17.02.2017 р. № 241)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2017 р.

м. Київ

№ 241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2017 р. за N 267/30135

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Капінуса Є. В.

Міністр

О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 лютого 2017 року N 241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2017 р. за N 267/30135

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року N 141, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 серпня 1997 року за N 284/2088 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 818):

1) доповнити підпункт 1.3 пункту 1 після слів "використання раніше придбаних матеріальних цінностей" словами "(крім основних засобів)";

2) підпункт 5.2 пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5.3, 5.4 вважати відповідно підпунктами 5.2, 5.3;

3) доповнити абзац другий пункту 9 після слів "необоротних активів" словами ", які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку,".

2. Пункт 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 року N 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2002 року за N 269/6557 (із змінами), викласти в такій редакції:

"4. Показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності в економічному середовищі, зокрема, таких специфічних факторів:

переважна більшість населення зберігає свої заощадження у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті;

продаж та придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення платежу;

відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;

досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків.".

3. Доповнити підпункт 4.6 пункту 4 розділу IV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами), після слів "фінансової звітності за" словами "національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або".

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Теги
Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться