Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • СПД - фізична особа на даний момент не отримує доходів від своєї підприємницької діяльності, крім цього працює за трудовим договором на підприємстві. Просимо надати роз’яснення чи має право приватний підприємець претендувати на податкову соціальну пільгу, коли в заяві до бухгалтерії зазначено про відсутність доходів від підприємницької діяльності

СПД - фізична особа на даний момент не отримує доходів від своєї підприємницької діяльності, крім цього працює за трудовим договором на підприємстві. Просимо надати роз’яснення чи має право приватний підприємець претендувати на податкову соціальну пільгу, коли в заяві до бухгалтерії зазначено про відсутність доходів від підприємницької діяльності

Ні, не має.
Перш за все зазначимо, що порядок оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю регулюється Декретом КМУ від 26.12.93 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (розділ IV) (далі - Декрет), положення якого продовжують діяти після набрання з 01.01.2004 р. чинності Законом України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) з урахуванням положень п. 9.12 ст. 9 цього Закону.
Розділом IV Декрету передбачено, що оподаткуванню підлягають доходи, одержані за звітний податковий період фізичною особою - СПД від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи.
Оподаткування доходів громадян - СПД податковими органами здійснюється на підставі декларації громадян-підприємців про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року дохід. На підставі поданих декларацій про очікуваний дохід податкові органи нараховують авансові платежі податку.
Щодо пільг з оподаткування, то Законом передбачено їх надання у вигляді податкової соціальної пільги (пп.6.3.1 п.6.3. ст. 6 Закону) лише до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як зарплата виключно за одним місцем його нарахування (виплати), якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.
Визначення поняття "заробітна плата" наведено у п. 1.3 "д" ст. 1 Закону, згідно з положеннями якого "заробітна плата" - це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом. Крім того, для цілей цього Закону під терміном "заробітна плата" розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (абзац третій п. 1.1 ст. 1 Закону).
Податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового періоду одночасно доходи, перелічені у пп. 6.3.3 ст. 6 Закону. До цього переліку (частина "е") відносяться доходи СПД, одержувані ними від здійснення такої діяльності. При цьому не має значення фактичний результат діяльності підприємця за відповідний податковий період (прибутки чи збитки), оскільки ст. 42 Господарського кодексу України визначено, що підприємництво - це систематична, ініціативна на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється з метою одержання прибутку.
Слід звернути увагу на те, що податкова соціальна пільга не застосовується також до доходів, одержаних безпосередньо від здійснення підприємницької діяльності.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
116005 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно