ДОМОВЛЕНІСТЬ
керівників сторони органів виконавчої влади, профспілкової сторони та сторони роботодавців Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016 - 2017 роки

м. Київ

10 жовтня 2017 року 

З метою виконання в повному обсязі пункту 2.4 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016 - 2017 роки (далі - Генеральна угода), за результатами проведених переговорів та консультацій сторони дійшли згоди:

1. Внести до п. 2.4 Генеральної угоди зміни, виклавши його в такій редакції:

"2.4. У 2017 році на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери всіх форм власності тарифна ставка робітника I розряду встановлюється у розмірі:

- визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою, колективним договором;

- для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики) не регулюють розмір тарифної ставки робітника I розряду, - на рівні, що не менше як на 10 % перевищує визначений Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатної особи.".

2. Продовжити консультації, переговори щодо внесення змін до тексту Генеральної угоди з метою актуалізації її положень.

3. Рекомендувати сторонам соціального діалогу на галузевому та локальному рівнях забезпечити виконання п. 2.4 Генеральної угоди з урахуванням внесених цією домовленістю змін.

4. Опублікувати домовленість у газетах "Урядовий кур'єр", "Профспілкові вісті", інших засобах масової інформації та розмістити на офіційних веб-сайтах суб'єктів Сторін.

5. Ця домовленість є невід'ємним додатком до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016 - 2017 роки, та набирає чинності з 1 листопада 2017 року.

 

Від сторони органів
виконавчої влади

Від сторони роботодавців

Від профспілкової
сторони

Міністр соціальної
політики України

Голова СПО
роботодавців

Голова СПО
об'єднань профспілок

А. О. Рева

Д. М. Олійник

Г. В. Осовий