Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ Податкова реформа 2017! Зміни за 2016. Старі проблеми у новому звучанні! ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦУ! Підготовка документації до звіту. ІДЕНТИФІКАЦІЯ. МЕТОДИ. ДОКУМЕНТАЦІЯ. КОНТРОЛЬ. ШТРАФИ!
Время проведения:
23.06.2017 - 23.06.2017
Город:
г. Киев
Место проведения:
ст. Метро "Майдан Незалежности" ул.Михайловская 1/3, отель "Казацкий"
Стоимость:
1400 грн.
 • Организаторы
Название организации:
Компания "Информ-Консалтинг"
Контактные телефоны:
Тел. (044) 221-69-87, моб (067) 537-65-25
E-mail:
incon@i.com.ua
Веб сайт:
incon.com.ua
 • Описание семинара

Розробка нової стратегії і тактики обґрунтування ТЦУ на 2017!
Світові тенденції 2017 підходів до ТЦУ, деоффшоризации і планування трансакцій.

У 2017 по-новому (рекомендації застосування нових правил):
• Пов'язані особи. Визначення та критерії. • Зміни у контрольованих операціях (КО). • Підвищено показники прибутковості і розміру операцій для визначення ДО. • ДО з залученням незв'язаного посередника (у т. ч. "штучного") між связанныими особами. • ПДВ і ТЦУ. • Правила обґрунтування ціни біржового товару. • Проблеми застосування ТЦУ і практичні рекомендації. • Методи ТЦУ, розрахунок діапазонів по-новому. • Джерела, зміни в пошуку. • Документація до звіту за ТЦУ. Нові 2016 Форма і Порядок складання звіту про КО! • Контроль за ТЦУ, практика перевірок ДФС. Гарантії платникам. • Штрафні санкції.

Лектор-консультант:

Вознюк Олена

Фахівець в галузі трансфертного ценоутворення, податкового структурування інвестицій,  структурування M&A, реструктурування бізнесу, інвестиційних можливостей і бизнес стратегій більш чим10-ти річним доствідом та практикой в різноманітних  індустріях,  FMCG, енергетику та нафту & газ, нерухомість.

Програма семінару: 

 

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ в ТЦУ з 1 січня 2017 року (Закон № 1797)!

1. Контрольовані операції. Умови контрольованих операцій. Критерії пов’язаності.

2. Розширено види КО. Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.
3. Порогові показники КО змінено (150 млн грн замість 50 млн грн – дохід; 10 млн грн замість 5 млн грн – обсяг КО за рік).
4. Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.
5. Уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного період / протягом попередніх декількох періодів).
6. Запроваджено критерії зіставних компаній (однаковий КВЕД, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).
7. Спеціальні правила для обґрунтування КО на підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).
8. Операції по придбанню/продажу послуг з низькою додатковою вартістю.
9. Зміни в методах ТЦУ: метод чистого прибутку, принцип групування.
10. Уточнено показники рентабельності для 2 – 4 методів ТЦУ.
11. Запровадження принципу групування КО (за довгостроковими договорами, з нематеріальними активами, та інше), розподілу доходів та витрат, пов’язаних з КО.
12. Доповнено перелік інформації, яка має бути у Звіті про КО (опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).
13. Розширено перелік джерел інформації (будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства; інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод).
14. При самостійному коригуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медіана.
15. Дату подання звіту про КО (за 2017, а за 2016 по старим правилам)  перенесено на 1 жовтня року, наступного за звітним.
16. Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
17. Запроваджено нові штрафні санкції (неподання звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день; несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день; несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день.

 

ЗВІТ по ТЦУ. Перевірка звіту. ДОКУМЕНТАЦІЯ до ЗВІТУ по ТЦУ. Підводні камені. Рекомендації практики.

1. ЗВІТ по ТЦУ!

 • Перевірка звіту по ТЦУ.

 • ЗВІТ подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!

 • Нові Форма та Порядок складання Звіту про контрольовані операції!

 • Документація та звіт: як подати з урахуванням змін (в т.ч. по Закону № 609)!

 • Складання звіту. Аналіз порядку, затвердженого Наказом МінФіну.
  Приклад складання Звіту про контрольовані операції. Проблемні питання при заповненні.

 • Приклад складання Додатку ТЦ до декларації по прибутку. Як кореспондується зі звітом по ТЦУ?

 • Відображення специфічних операцій у звіті про КО:
  Проценти за позиками. Роялті за використання об’єктів інтелектуальної власності. Можливість групування контрольованих операцій... 

 • Які документи потрібно мати?

2. ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦУ. Як підготувати без помилок та штрафів?

 • Пакет Документів та Додатків до звіту з ТЦУ.

 • Приклад розрахунку трансфертної ціни та складання повного комплекту документації.

 • Яку інформацію необхідно розкрити в документації?

 • Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦУ.

 • Документацію готують всі, але подають на запит.

 • Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.

 • Обов’язок подавати інформацію про контрольовані операції у формі додатку до декларації з ППП скасовано.

 • Пакет документації для цілей ТЦУ, як підготувати функціональний аналіз.

3. Функціональний аналіз, економічний аналіз, політика ТЦУ.  Аналіз ризиків.

 • Як підготувати?

 • Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦУ. 

 • Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦУ.

4. КОРИГУВАННЯ. Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.

ШТРАФНІ САНКЦІЇ. Відповідальність за порушення по ТЦУ. Нові правила 2016/2017!

 • Нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації...

 • За неподання Звіту (невчасне подання): 300 мінімальних зарплат.

 • За помилки у Звіті, незадекларованіневключені у Звіті операції: 1% (максимум 300 мін. зарплат). Специфічні ситуації.
  За помилки у Додатку ТЦ декларації по прибутку.

 • За неподання Документації: 3% (максимум 200 мін. зарплат).

 • Перехідний штраф в 1 грн, до чого застосовується.

 • Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.

 • Застосування штрафних санкцій до КО 2015 та 2016 року!

АНАЛІЗ ВСІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА по ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННЮ (ТЦУ) за 2015, 2016 та з 1.01.2017 року!

5. ! Повний аналіз змін (в т.ч. перспективних) Податкового кодексу та інших законодавчих актів.

6. Старі проблеми на новий лад:

 • Робота через посередника-прокладку, текст ПКУ недопоправили: в окремих випадках знову можуть попасти операції між 2-ма резидентами, форвардні ф’ючерсні контракти.

 • "Нестиковки" формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦУ.

 • Нові правила по ТЦУ 2016 + 2017: по новим правилам під ТЦУ попадають ті, чий загальний оборот 50 млн., а з 1 пов’язаним контрагентом від 5 млн. грн. 

 • Подача звіту, документів, процес проведення перевірок по ТЦУ: що по новим правилам?

 • Специфіка для посередників при ТЦУ.

 • Нові правила перевірок по ТЦУ.

 • Позиція МФУ. Чи стануть внутрішні операції контрольованими?

7. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ.

 • Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
  Приклад розрахунку
  прямого та опосередкованого контролю.

 • Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.

 • Розкриття інформації про пов’язаних осіб.

 • Розширено визначення поняття пов’язаності. Надання позики / фін. допомоги у суттєвому обсязі робить осіб пов’язаними.

 • Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦУ. Наслідки для платників.

 • Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

8. КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ. ІДЕНТИФІКАЦІЯ та їх ВИЗНАЧЕННЯ. Нові правила 2017!

 • Зміни 2017! Зміни за 2016 та 13.08.2015 року.

 • Ідентифікація кола операцій для ТЦУ.

 • Визначення КО. Критерії визнання контрольованих операцій.

 • Визначення контрольованих операцій звужено до господарських операцій, що впливають на об’єкт оподаткування.

 • Контроль лише щодо операції з нерезидентами. Внутрішні операції поза контролем.

 • Операції з посередниками-нерезидентами. Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т.ч. якщо вони є "штучними").

 • ПДВ виключено з-під контролю, контролюється тільки ППП для цілей ТЦУ.

 • НЕРЕЗИДЕНТИ. Новий перелік «НИЗЬКО-ПОДАТКОВИХ» ЮРИСДИКЦІЙ (НПЮ) від КМУ.
  В 2015 році діяло 3 переліки НПЮ в ріщ
  Як застосовувати новий і старі переліки та наступні зміни до нього (виключення Австрії, Мальти, Швейцарії, Сінгапуру, Грузії).
  В який період Австрія є НПЮ? Чи розповсюджується новий перелік на старі періоди?
  Чи застосовується ТЦУ при роботі з "низько-податковими" суб’єктами, зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?

 • Критерії КО змінено!
  50 млн річний дохід + 5 млн. річного обороту з 1 контрагентом. Критерії для подачі звіту та документації тепер однакові.
  Критерії розповсюджуються на весь 2015 рік.

9. СПІВСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ.

 • Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.

 • Визначення внутрішніх та зовнішніх співставних операцій.

 • Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.

 • Де їх шукати та як застосовувати. Проблеми пошуку співставних операцій.

 • Корегування для приведення операцій до рівня співставних.

 • Практичні рекомендації.

10. МЕТОДИ ТЦУ.

 • Аналіз кожного методу. Вибір сторони для дослідження.

 • Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного по ТЦУ).

 • Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?

 • Пріорітетність методів ТЦУ. Встановлено послідовність використання методів по ТЦУ.

 • Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.

 • Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сфера їх застосування.

 • Ціна та показники рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦУ. Порядок розрахунку.

 • Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір виду рентабельності.

 • Метод порівняльної контрольованої ціни  пріоритетний по відношенню до інших методів.

 • Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару. Перелік бірж та біржового товару затверджується КМУ.

 • Зник критерій операції з «низько-податковими» юрисдикціями.

 • Приклади застосування методів ТЦУ до операцій (фінансові операції, операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності, операції з об’єктами нерухомості та інше).

11. ДІАПАЗОНИ. Зміни.

 • Як рахувати квартилі? Практичні приклади.

 • Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.

 • Зміни. У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани.

 • Порівняння не з усім діапазоном, а з медіаною. Процедура затверджена КМУ.

 • Приклад побудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.

 • Як рахувати, коли існує всього 2 співставні операції.

 • Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.
  Можливість використовувати показники
  1 співставної операції замість побудови діапазону.

12. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ по співставним операціям.

 • Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.

 • Зник поділ на офіційні та неофіційні джерела. Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦУ.

 • Можливість використання офіційних джерел в 2015.
  Використання експертизи
  Держзовнішінформу, баз данних Бюро Ван Дейк (RUSLANAAMADEUS тощо).

 • Бази даних для ТЦУ: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.

 • Внутрішні та зовнішні співставні операції.

 • Цінові експертизи для цілей ТЦУ.

 • Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЦУ.

13. Планування ТЦУ та мінімізація ризиків.

14. Внутрішня система контролю за ТЦУ: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики.
Корпоративна цінова політика.

15. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦУ.
Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод. Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦУ.

16. Що потрібно робити, щоб мінімізувати ризики. "Виведення операції з-під ТЦУ": законодавство, м/н практика. Приклади. Ризики.

17. Роз’яснення ДФСУ:

 • Уступка прав вимоги (за поставленими товарами) на користь резидента низько податкової юрисдикції.

 • Погашення зобов’язання перед поручителем.

 • Часткове чи повне прощення заборгованості та інше.

ПЕРЕВІРКИ ТЦУ. КОНТРОЛЬ. ШТРАФИ. Взаэмодія з органами ДФС. Оскарження донарахувань.

Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

18. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТЦУ. Моніторинг.

 • Податкові перевірки ТЦУ. Практика перевірок ДФС.
  Підстави для перевірки: зміни. Порядок та особливості проведення.
  Максимальний
  строк перевірки збільшено до 30 місяців!
  Результати
  перевірки. Нюанси.

 • Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!

 • Судова практика по ТЦУ (позитивна та негативна)!

19. Моніторинг КО.

 • Порядок проведення ДФС.

 • Спостереження за цінами та умовами.

 • Аналіз інформації про КО, звітів, документації.

 • Аналіз інформаційних джерел.

 • Опитування-Допит-Інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.

20. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦУ.

21. КОРИГУВАННЯ. Самостійні, пропорційні, зворотні.

 • Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.

 • Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним. Вимоги до проведення.

 • Закон № 609 скасовує пропорційні та зворотні коригування.
  Чи можуть такі корегування застосовуватися з 2015 року?

 • Корегування щодо операцій 2013 – 2014 років за старими правилами.

 • Застосування до ЗЕД діяльності?

22. ПОГОДЖЕННЯ ЦІН у контрольованих операціях.

 • Процедура.

 • Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.

 • Порядок узгодження цін затверджено Постановою КМУ.

 • Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

23. Відповідальність за порушення в сфері ТЦУ.
Неподача звіту та документації. Не включення КО до звіту. Викривлення інформації в них.

24. ШТРАФНІ САНКЦІЇ по ТЦУ. Нові правила
300 мін зарплат за неподаний звіт. 1% (максимум 300 мін зарплат) за не включення КО в поданий звіт. 3% (максимум 200 мін зарплат) за неподану документацію. Чи застосовуватимуть штрафи до старих періодів, операцій.
Листи ДФС та практичні аспекти. Специфічні ситуації.

 

Всі питання розглядаються з урахуванням змін на дату семінару

Вартість участі в семінарі 1500,00 грн. - за одного учасника без ПДВ

При оплаті за 7 днів до початку семінару - 1400,00 грн., без ПДВ

 

Реєстрація по Тел.(044)221-69-87 , моб (067)537-65-25 Маргарита

 

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
57650 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям