Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
ТОВ та ТДВ в 2018р. Нові зміни. Новий закон № 2275. Нові можливості для бізнесу. Нові правила регулювання здійснення господарської діяльності у формі ТОВ та ТДВ. Вплив нового корпоративного законодавства на судові спори. Судова практика.
Время проведения:
28.08.2018 - 28.08.2018
Город:
г. Киев
Место проведения:
Современный конференц-зал в центре города, ст.м. Печерская
Стоимость:
2 350 грн.
 • Организаторы
Название организации:
Консалтинговая компания Кортекс
Контактные телефоны:
(044) 451-88-12; (050) 312-34-73; (067) 403-45-46
E-mail:
info@desyatka.com.ua
Веб сайт:
desyatka.com.ua
 • Описание семинара

ТОВ та ТДВ в 2018р. Нові зміни.

Новий закон № 2275. Нові можливості для бізнесу.

Нові правила регулювання здійснення господарської діяльності у формі ТОВ та ТДВ.

Вплив нового корпоративного законодавства на судові спори.

Судова практика.

 

Программа семинара:

НОВИЙ ЗАКОН ПРО ТОВ ТА ТДВ № 2275 В ДІЇ !

 • Новий Закон про ТОВ та ТДВ. ТОВ чи АТ: відчуйте переваги.

 • Статут ТОВ та ТДВ: нові вимоги до змісту. Як переоформити Статут ТОВ (локальна практика).

 • Вступ, вихід та виключення учасників ТОВ та ТДВ. Кардинальні зміни.

 • Момент набуття учасником корпоративних прав (вступ до Товариства, купівля та спадкування).

 • Нові механізми побудови і оформлення відносин між учасниками ТОВ та ТДВ. Корпоративний договір.

 • Обіг часток в статутному капіталі Товариства. Перехід права на частку учасника: що вирішив новий Закон про ТОВ та ТДВ ? Проблемні питання.

 • Органи управління та контролю ТОВ та ТДВ - загальні збори учасників , наглядова рада, виконавчий орган: повноваження, особливості роботи і оформлення результатів.

 • Проведення загальних зборів учасників.

 • Значні правочини та правочини із заінтересованістю.

 • Корпоративні спори: від судової практики до Закону.Судова практика вирішення корпоративних спорів за участю Товариств.

 

Це семінар на якому ви не будете лише слухачем! Через вирішення реальних судових справ зможете не лише закріпити отриману інформацію, але і порівняти своє бачення спору з баченням суддів вищих судових інстанцій.

Детальна програма семінару:

 

НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ для ТОВ та ТДВ відповідно до Закону №2275-VIII. Порівняльний аналіз із старим корпоративним законодавством. Проблемні питання. Нові можливості для бізнесу. Що вигідніше ТОВ чи АТ?

СТАТУТ ТОВАРИСТВА. ЯК ПЕРЕОФОРМИТИ СТАТУТ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНУ ПРО ТОВ ТА ТДВ (локальна практика).

 • - Нові вимоги до змісту Статуту ТОВ та ТДВ. Що не треба зазначати, що треба обов’язково визначати і що залишається на розгляд учасників (Локальна практика). Де шукати відомості про структуру власності та розмір Статутного капіталу ТОВ.

 • - Скільки часу мають Товариства щоб привести свої Статути у відповідність до Закону про ТОВ та ТДВ. Які положення Статуту зберігають чинність протягом перехідного періоду?

 • - Внесення зміни до Статуту ТОВ. Набрання чинності. Особливості затвердження Статуту ТОВ, створеного внаслідок реорганізації іншого господарського товариства: що передбачає Закон про ТОВ та ТДВ.

 • - Оформлення Статуту новоствореного Товариства. Хто повинен підписати Статут при державній реєстрації ТОВ. Чи обов’язково засновникам нотаріально засвідчувати свої підписи на першій редакції Статуту.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ / ТДВ.

 • - Прийняття і реалізація рішення про збільшення статутного капіталу.

 • - Нові способи збільшення статутного капіталу: що передбачає Закон про ТОВ та ТДВ.

 • - Новий механізм захисту міноритарних учасників: що запроваджує Закон про ТОВ та ТДВ. Чи можливо зафіксувати співвідношення часток учасників у Статуті ТОВ.

 • - Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників.

 • - Реалізація переважного права учасників ТОВ на внесення додаткового вкладу. Чи можна обмежити або скасувати переважне право учасників на здійснення додаткових вкладів Статутом ТОВ.

 • - Порядок формування статутного капіталу при створенні товариства. Строки. Що передбачає Закон про ТОВ та ТДВ. Відповідальність за несвоєчасне внесення учасником вкладу при формуванні статутного капіталу.

 • - Оцінка негрошового вкладу учасника.

 • - Поповнення статутного капіталу ТОВ / ТДВ за рахунок нерозподіленого прибутку. Чи вплине це на зміну співвідношення часток учасників.

 • - Чи зобов’язане ТОВ повідомляти усіх кредиторів про зменшення статутного капіталу ТОВ / ТДВ. Строки повідомлення кредиторів: що каже новий закон про ТОВ та ТДВ.

ОБІГ ЧАСТОК В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. ПЕРЕХІД ПРАВА НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА.

 • - Реалізація переважного права учасника Товариства на викуп частки іншого учасника, момент набуття учасником Товариства корпоративних прав за новим Законом про ТОВ та ТДВ. Що врегулював Закон про ТОВ та ТДВ. Проблемні питання.

 • - Чи завжди учасник ТОВ має право на відчуження частки. Обмеження права учасника розпоряджатися своєю часткою.

 • - Строк, протягом якого, учасник може скористатися своїм переважним правом. Наслідки відмови усіх учасників Товариства від реалізації переважного права в ТОВ на придбання частки іншого учасника. Дії у разі порушення переважного права.

 • - Чи можна обмежити реалізацію переважного права в Статуті. В яких випадках воно не застосовується.

 • - Вступ спадкоємців до ТОВ / ТДВ. Чи передбачає Закон про ТОВ та ТДВ автоматичний перехід частки до спадкоємця у разі смерті учасника?. Якщо спадкоємець не вступив до Товариства: чи можна виключити учасника у разі відсутності волевиявлення його спадкоємця щодо вступу до ТОВ.

 • - Порядок звернення стягнення на частку учасника: що передбачає Закон про ТОВ та ТДВ.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ З БІЗНЕСУ. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА.

 • - Відчуження частки у Статутному капіталі Товариства. Вихід з Товариства. Звуження безумовного виходу з Товариства: чи завжди учасник ТОВ може вільно вийти з Товариства. Момент виходу. Строки розрахунків.

 • - Визначення вартості частки учасника у разі його виходу з Товариства. Нарешті дуалізм усунуто.

 • - Вихід учасника із Товариства: які реєстраційні дії належить вчинити.

 • - Виключення учасника із Товариства відповідно до Закону про ТОВ та ТДВ. Коли це можливо. У яких випадках допускається виключення учасника із товариства.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА: компетенція, особливості скликання та проведення загальних зборів.

 • - Строк проведення загальних зборів учасників ТОВ. Які питання обов’язково вносяться до порядку денного загальних зборів учасників.

 • - Оформлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ. Як він повинен виглядати. Хто може підписати протокол загальних зборів учасників.

 • - Умови прийняття рішення з питань, що не включені до порядку денного загальних зборів.

 • - Місце проведення загальних зборів. Коли допускається проведення загальних зборів учасників за межами території України.

 • - Загальні збори учасників у режимі відеоконференції.

 • - Нові способи прийняття рішень загальними зборами учасників. Кворум більше не перепона для повноважності загальних зборів. Що передбачає Закон про ТОВ та ТДВ. Порядок прийняття рішень шляхом опитування. Хто може його ініціювати. В яких випадках. Заочне голосування. Як чином учасники Товариства можуть взяти участь у заочному голосуванні.

 • - В яких випадках рішення загальними зборами учасників приймаються одноголосно? Які рішення приймаються кваліфікованою більшістю (3/4) учасників.

 • - Чи можна у Статуті ТОВ змінити законодавчі норми про необхідну кількість голосів учасників для прийняття рішень та у яких межах.

 • - Особливості роботи і оформлення рішення загальних зборів в Товаристві, що має одного учасника.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВ / ТДВ.

 • - Наглядова рада ТОВ та ТДВ: повноваження, особливості утворення, обрання членів, організації роботи Наглядової ради і оформлення результатів.

 • - Члени Наглядової ради. Чи може юридична особа бути членом Наглядової ради. Яка тактика краща?

 • - Оформлення відносин з членами Наглядової ради. Рекомендації.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВ / ТДВ.

 • - Компетенція, особливості утворення, обрання членів виконавчого органу та організація роботи.

 • - Припинення повноважень виконавчого органу ТОВ.

 • - Посилення відповідальності членів виконавчого органу.

ПОСАДОВІ ОСОБИ. Посилення відповідальності членів Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства.

 • - Хто є посадовими особами ТОВ.

 • - Чи можлива солідарна відповідальність посадових осіб ТОВ за завдані Товариству збитки.

 • - Механізм обмеження конкуренції для посадових осіб товариства (Non-compete). Обмеження, що можуть накладатися на посадових осіб: що запроваджує новий Закон про ТОВ та ТДВ.

 • - Що таке конфлікт інтересів для посадової особи ТОВ. Як уникнути конфлікту інтересів. Власник=Директор = СПД – чи розповсюджується на нього конфлікт інтересів.

 • - Механізми запобігання комерційному підкупу та службовим зловживанням: що передбачає Закон про ТОВ та ТДВ.

 • - Застереження про нерозголошення інформації (Non-disclosure): як діє, кого стосується, строки дії.

 • - Посилення відповідальності за порушення посадовою особою ТОВ умови про неконкуренцію (Non-compete) або умови про нерозголошення (Non-disclosure).

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ.

 • - Критерії віднесення правочинів до значних: що можна зафіксувати у Статуті ТОВ. Хто і за яких умов уповноважений надавати згоду на вчинення значних правочинів.

 • - Ознаки правочинів із заінтересованістю. Порядок надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Яким чином його можна регламентувати.

 • - Наступне схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю: що передбачає Закон про ТОВ та ТДВ.

 • - Чи обов’язково у Статуті ТОВ передбачати положення про порядок вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?

ОФОРМЛЕННЯ ВІДНОСИН МІЖ УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР.

 • - Що таке корпоративний договір та де він застосовується. Які зобов’язання сторін може передбачати. Чи може корпоративний договір бути конфіденційним. Чи допускається оплата за корпоративним договором.

 • - Чи може корпоративний договір встановлювати обов'язок учасника голосувати на загальних зборах згідно з вказівками органів товариства.

 • - Форма укладання корпоративного договору.

 • - Наслідки порушення умов корпоративного договору.

 • - Безвідклична довіреність. Як вона забезпечує належне виконання зобов’язань за корпоративним договором.

 • - Опціони на продаж і купівлю (Put and Call Option) часток в Статутному капіталі.

 • - Негативні зобов’язання.

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ТА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ.

 • - Порядок виплати дивідендів учасникам.

 • - Джерела надходжень для виплати дивідендів учасникам.

 • - Строк виплати дивідендів.

 • - ТОВ та ТДВ має борги перед учасниками або кредиторами: забутьте про дивіденди. За яких умов виплата дивідендів забороняється.

КОРПОРАТИВНІ СПОРИ. ВІД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ДО ЗАКОНУ. Нові можливості вирішення корпоративних спорів з позиції суддів вищих інстанцій.

 • - Вступ до ТОВ, купівля корпоративних прав, спадкування корпоративних прав. Момент набуття учасником корпоративних прав. Що вирішує Закон про ТОВ та ТДВ.

 • - Визначення кворуму загальних зборів учасників ТОВ.

 • - Порядок та момент припинення корпоративних відносин.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМІ ТОВ.

 • - Які документи повинно зберігати ТОВ. Строки збереження, та хто відповідальний.

 • - В яких випадках учасники ТОВ мають право вимагати проведення аудиту фінансової звітності.

Посмотрите детальную информацию на нашем сайте >>>

Если у Вас есть вопросы по семинару, звоните: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Мы ответим на любой Ваш вопрос.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
64644 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям