Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
НОВИЙ ЗАКОН ПРО ТОВ та ТДВ. Як використати нові можливості та уникнути ризиків.
Время проведения:
18.10.2018 - 19.10.2018
Город:
г. Киев
Место проведения:
«Президент – Готель»
Стоимость:
3999 грн.
 • Организаторы
Название организации:
Консалтинговая компания Кортекс
Контактные телефоны:
(044) 451-88-12; (050) 312-34-73; (067) 403-45-46
E-mail:
info@desyatka.com.ua
Веб сайт:
desyatka.com.ua
 • Описание семинара

Программа семинара:

На семінарі Ви дізнаєтесь:

 • Як адаптувати установчі документи ТОВ до вимог нового закону: порядок та наслідки невиконання вимог закону.

 • Що змінилося у корпоративному управлінні ТОВ: 35 основних новел нового закону.

 • Введення поняття “посадові особи товариства”: їх склад, права та обов’язки. Відповідальність керівника ТОВ, його фінансового директора, головного бухгалтера підприємства згідно нового закону.

 • Як зменшити ризики, які з’явились у зв’язку із введенням нового закону: рекомендації адвокатів.

Детальна програма семінару:

 

I. ЗНЯТТЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ОБМЕЖЕННЯ В КІЛЬКОСТІ УЧАСНИКІВ ТОВ:

нові можливості для перетворення АТ в ТОВ, і як результат, -

отримання більш "гнучкої" корпоративної структури ведення бізнесу та "вихід" з під контролю НКЦПФР.

II. НОВІ МЕХАНІЗМИ ПОБУДОВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВІДНОСИН МІЖ УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР.

 • - «Траст, який не лусне» - впровадження корпоративних договорів між учасниками ТОВ.

 • - Широкий спектр питань, які можуть бути вирішені за допомогою корпоративних договорів. Стратегія збільшення «живучості» підприємства за допомогою корпоративного договору.

 • - Основні законодавчі вимоги, переваги, можливості і ризики корпоративних договорів.

 • - Чи може корпоративний договір бути конфіденційним.

 • - Чи може корпоративний договір встановлювати обов'язок учасника голосувати на загальних зборах згідно з вказівками органів Товариства.

 • - Форма укладання корпоративного договору.

 • - Наслідки порушення умов корпоративного договору.

III. НОВІ ВИМОГИ ДО СТАТУТУ ТОВ. Як переоформити статут відповідно до вимог закону про ТОВ/ТДВ.

 • - Нові вимоги до змісту Статуту ТОВ та ТДВ.

 • - Що не треба зазначати, що треба обов’язково визначати і що залишається на розгляд учасників. Де шукати відомості про структуру власності та розмір Статутного капіталу ТОВ.

 • - Порядок оформлення, затвердження, зміни і набрання чинності

 • - Особливості затвердження Статуту ТОВ, створеного внаслідок реорганізації іншого господарського товариства.

 • - Як оформити Статут новоствореного Товариства.

 • - Підписання про держреєстрації ТОВ. Чи обов’язково засновникам нотарі-ально засвідчувати свої підписи на першій редакції Статуту.

IV. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. ОБІГ ЧАСТОК В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. ПЕРЕХІД ПРАВА НА ЧАСТКУ.

 • - Прийняття і реалізація рішення про збільшення статутного капіталу.

 • - Як оцінюється негрошовий вклад учасника.

 • - Новий механізм захисту міноритарних учасників. Чи можливо зафіксувати співвідношення часток учасників у Статуті ТОВ.

 • - Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників.

 • - Реалізація переважного права учасника Товариства.

 • - Порядок формування статутного капіталу при створенні Товариства. Строки.

 • - Відповідальність за несвоєчасне внесення учасником вкладу при формуванні статутного капіталу.

 • - Поповнення статутного капіталу ТОВ / ТДВ за рахунок нерозподіленого прибутку. Чи вплине це на зміну співвідношення часток учасників.

 • - Зменшення статутного капіталу ТОВ / ТДВ: чи зобов’язане ТОВ повідомляти усіх кредиторів. Строки повідомлення кредиторів.

 • - Чи завжди учасник ТОВ має право на відчуження частки. Обмеження права учасника розпоряджатися своєю часткою.

 • - Вступ спадкоємців до ТОВ / ТДВ.

 • - Звернення стягнення на частку учасника: що передбачає Закон.

V. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. Компетенція, особливості скликання, проведення, оформлення.

 • - Строк проведення загальних зборів. Які питання обов’язково вносяться до порядку денного загальних зборів учасників.

 • - Умови прийняття рішення з питань, що не включені до порядку денного загальних зборів.

 • - Місце проведення загальних зборів. Коли допускається проведення загальних зборів учасників за межами України.

 • - Загальні збори учасників у режимі відеоконференції.

 • - Нові способи прийняття рішень загальними зборами учасників. Кворум більше не перепона для повноважності загальних зборів.

 • - Порядок прийняття рішень шляхом опитування. Хто може його ініціювати. В яких випадках. Заочне голосування.

 • - В яких випадках рішення загальними зборами учасників приймаються одноголосно?

 • - Які рішення приймаються кваліфікованою більшістю (3/4) учасників.

 • - Чи можна у Статуті ТОВ змінити законодавчі норми про необхі-дну кількість голосів учасників для прийняття рішень, та у яких межах.

 • - Оформлення протоколу загальних зборів учасників Товариства.

 • - Особливості роботи і оформлення рішення загальних зборів в Товаристві, що має одного учасника.

VI. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

 • - Повноваження, особливості утворення, організація роботи, і оформлення результатів.

 • - Члени Наглядової ради. Чи може юридична особа бути членом Наглядової ради. Яка тактика краща? Рекомендації по оформленню відносин з членами Наглядової ради.

VII. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА. Компетенція, особливості утворення, обрання членів та організація роботи.

Контроль за діяльністю. ПОСАДОВІ ОСОБИ.

 • - Хто є посадовими особами Товариства. Кваліфікаційні вимоги до керівника Товариства.

 • - Межі відповідальності керівника, його заступників, головного бухгалтера та фінансового директора ТОВ.

 • - Чому тепер Директор має віддавати своє майно за борги підприємства. Товариства. Як запобігти додатковій відповідальності.

 • - Механізм обмеження конкуренції для посадових осіб Товари-ства (Non-compete).

 • - Обмеження, що можуть накладати-ся на посадових осіб: що запроваджує новий Закон.

 • - Що таке конфлікт інтересів для посадової особи та як його уникнути.

 • - Власник=Директор = СПД – чи розповсюджується на нього конфлікт інтересів.

 • - Вимоги до незалежності та доброчесності посадових осіб.

 • - Механізми запобігання комерційному підкупу та службовим зловживанням: що передбачає Закон про ТОВ та ТДВ.

 • - Застереження про нерозголошення інформації (Non-disclosure): як діє, кого стосується, строки дії.

 • - Посилення відповідальності за порушення посадовою особою ТОВ умови про неконкуренцію (Non-compete) або умови про нерозголошення (Non-disclosure).

VIII. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ТА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ. Джерела надходжень. Строки.

За яких умов виплата дивідендів забороняється.

IХ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ. ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ.

 • - Критерії віднесення правочинів до значних. Що можна зафіксувати у Статуті ТОВ.

 • - Хто і за яких умов уповноважений надавати згоду на вчинення значних правочинів.

 • - Ознаки правочинів із заінтересованістю. Порядок надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

 • - Яким чином його можна регламентувати.

 • - Наступне схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

 • - Чи обов’язково у Статуті ТОВ передбачати положення про порядок вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю?

X. НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ З БІЗНЕСУ.

 • - Відчуження частки у статутному капіталі Товариства. Визначення вартості частки учасника, який виходить з Товариства - нарешті дуалізм усунуто.

 • - Вихід з Товариства. Момент виходу. Строки та розрахунків.

 • - Виключення учасника Товариства. Коли це можливо.

XI. НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДО ТОВАРИСТВА.

 • - Прийняття третіх осіб до складу учасників Товариства.

 • - Прийняття і реалізація рішення про збільшення статутного капіталу.

 • - Обмін боргу на частку в статутному капіталі Товариства.

 • - Договір між учасниками та кредиторами.

 • - Застава частки в статутному капіталі Товариства.

ХІІ. РЕЙДЕРСТВО І НЕДРУЖНЄ ПОГЛИНАННЯ: МОЖЛИВОСТІ ЗАХИСТУ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ.

 • - Особливості внесення змін до відомостей, що зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань (далі – «ЄДР»);

 • - Чи можна зареєструвати зміни в ЄДР без відома Товариства і його керівника?

ХІII. КОРПОРАТИВНІ СПОРИ. Від судової практики до закону. Нові можливості вирішення корпоративних спорів.

Посмотрите детальную информацию на нашем сайте >>>

Если у Вас есть вопросы по семинару, звоните: (044) 451-88-12 (067) 403-45-46

Мы ответим на любой Ваш вопрос.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
60906 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям