Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
Серія з трьох вебінарів "Податок на прибуток- 2019. Заповнення декларації, виправлення помилок та оптимізація"
Время проведения:
25.12.2019 - 16.01.2020
Город:
Вся Україна, онлайн-трансляція
Место проведения:
Вся Україна, онлайн-трансляція
Стоимость:
Пакети: "Стандартний" вартість - 1 200 /1 400 грн. при оплаті в листопаді/грудні, "Преміум" вартість - 2 180/2 380 грн. при оплаті в листопаді/грудні
  • Организаторы
Название организации:
Податковий блог Мар’яни Кавин “З любов’ю до бухгалтерів”
Контактные телефоны:
+38 067 670 35 90
E-mail:
kavynm@gmail.com
Веб сайт:
https://kavynm.com, https://www.facebook.com/Tax.Kavyn/, Інстаграм: https://www.instagram.com/kavynmaryana, Ютуб: https://goo.gl/mmdz5L
  • Описание семинара

Час проведення:

Вебінар 1  25.12.2019 15:00

Вебінар 2 14.01.2020  15:00

Вебінар 3  16.01.2020 15:00

 

Тривалість: 7,5 годин (2,5 год. *3 вебінари)

Лектор: Мар'яна Кавин 

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит.

 

Участь у вебінарі буде корисна: бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, засновникам підприємств, аудиторам , ревізорам

 

Метою вебінару полегшити та оптимізувати процес складання декларації з податку на прибуток за 2019 рік

 

Відповіді на запитання отримають УСІ учасники вебінару:

 

Формат проведення вебінару передбачає можливість учасників заходу поставити своє питання лектору напередодні вебінару. Найкраще це зробити у строк до 20.12.2019 року. У цьому випадку лектор надасть відповіді на усі раніше поставлені запитання під час вебінару.

Вебінар 1
Основні облікові моменти
- Контрольні показники для співставлення даних: бухоблік, декларація, та фінансова звітність.
- Які важливі моменти випливають із первинних документів та бухобліку  та мають значення на обчислення податку на прибуток
- Як не показати збитки поточного року, як зменшити витрати і чи варто
- Як обрати правильний пакет фінансової звітності та яка відповідальність передбачена за невірний вибір пакету форм фінзвітності
- Подання фінзвітності за МСФЗ - особливі правила для платників податку на прибуток
- Вплив бухобліку на визначення фінансового результату в особливих операціях, зокрема – транзитні кошти, курсові різниці, тощо
- Запізнілі документи: обираємо вірний варіант. Відображаємо через забезпечення (резерви) чи за допомогою  “самоакту”. Відображення в бухобліку та вплив на податок на прибуток
- НОВЕ! Дисконтування заборгованості за П(С)БО:
аналізуємо зміни до національних стандартів та вплив на річну звітність
- Доходи та витрати: дата визнання доходу та сума, період включення. Відсоткові витрати та дохід. “Невидимі” доходи та витрати
- Де “живе” не господарська діяльність у бухгалтерському обліку

Основні податкові моменти
- Заповнення вступної частини та основної форми декларації, небезпека статусу “Прийнято до відома”
- Обов’язкові реквізити декларації, граничний строк подання та сплати зобов’язання
- Чи варто декларувати зобов’язання на яке немає коштів, оптимальні варіанти виходу із ситуації

Звіт про пільги
заповнення звіту на числовому прикладі
строки подання звіту, відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання
Перехідні операції та їх вплив на податок на прибуток
- Як заповнити основну частину декларації у разі переходу протягом року з однієї сиcтеми оподаткування на іншу, у разі перевищення 20-ти мільйонів посеред року
- Перехід посеред року  із спрощеної на загальну та із загальної на спрощену

Вебінар 2
Амортизація та податкові різниці. Заповнення додатку АМ та РІ

- Податкова амортизація, невиробничі основні засоби, прискорена амортизація
- Імпорт в особливих нерезидентів
- Виплата роялті
- Поворотна та безповоротна фінансова допомога
- Особливості амортизації об’єктів "Ремонт орендованого основного засобу" та нематеріальних активів
- Заповнення додатку АМ щодо нарахування амортизації
- Податкові різниці для мало та високо-дохідників, заповнення додатку РІ
- Вплив на податок на прибуток таких операцій, як: створення забезпечень , резервів,  сумнівної та безнадійної заборгованості (дебіторська та кредиторська/ (грошова/товарна).
- Придбання товарів/послуг/робіт в «особливих» нерезидентів
- Безкоштовно отримані та надані товари/роботи/послуги
- Облік фінансових інвестицій та податкові коригування
- Фінансові витрати - особливості заповнення
- Відображення в бухобліку нарахованого податку на прибуток, відстрочених податкових активів та відстроченого податкового зобов’язання.
- Числовий приклад , бухоблік та співставлення з показниками фінзвітності та декларації

Вебінар 3

Дивіденди. Заповнення додатків АВ та ЗП
Нарахування дивідендів фізичним особам та юридичним, резидентам та нерезидентам.
Основні облікові правила нарахування дивідендів - обмеження по сумі та строкам, періодичність нарахування , звітність
Оподаткування виплат, реінвестиція дивідендів
Заповнення додатків щодо виплати дивідендів - аналізуємо можливі варіанти. Заповнюємо додатки АВ та ЗП

Виплата нерезидентам . Заповнення додатку ПН
- виплата доходу нерезидентам у вигляді роялті, процентів, рекламних послуг, фрахту , штрафних санкцій та інших виплат
- розмір податку на репатріацію, документальне підтвердження, розрахунок ставки та вірне застосування курсу валюти
- застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування - як правильно “прочитати” та застосувати на практиці
- Заповнення додатку ПН щодо виплати доходів нерезидентам

Виправлення помилки
- Як виправити помилки у раніше поданій фінансовій звітності
- Помилки з податку на прибуток- свідомі й несвідомі. Способи виправлення
- Вибір оптимального варіанту виправлення у залежності від суті помилки
- Заповнення додатку ВП - особливості у залежності від того завищений чи заниженний об’єкт оподаткування, причини помилки та де саме вона допущена
- Виправлення помилки через поточну декларацією із заповненням додатку ВП, числові приклади, випадки коли саме цей спосіб виправлення є оптимальним

Оптимізація податку на прибуток
- Оптимізація податку на прибуток - як законними методами оптимізувати розмір нарахованого податку на прибуток.
- Як не показати збитки, можливі варіанти та вибір оптимального способу
- Використання інструментів ПСБО та МСФЗ "на благо" підприємства.
- Особливості оптимізації щодо обліку запасів, основних засобів, дебіторської та кредиторської заборгованості, створення забезпечень, визнання доходів та витрат

Відповіді на запитання учасників вебінару

Пакети:

Стандартний 

вартість - 1 200 /1 400 грн. при оплаті в  листопаді/грудні 

- відеозаписи вебінарів
- конспект вебінару
- зразки документів
- числові приклади
- медіаматеріали ( слайди)
- відповіді на запитання під час вебінару

Преміум

вартість - 2 180/2 380 грн. при оплаті в  листопаді/грудні

- відеозаписи вебінарів
- конспект вебінару
- зразки документів
- числові приклади
- медіаматеріали ( слайди)
- відповіді на запитання під час вебінару
- індивідуальна усна консультація  до 60 хв.

 

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
45042 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям