Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
Тренінг "ПРАВО в УКРАЇНІ" від Мар'яни Кавин
Время проведения:
04.04.2020 - 20.06.2020
Город:
м.Львів
Место проведения:
вул. Горбачевського, 18
Стоимость:
До 31.01 - 3900 грн, з 1.02.2020 - ціна 4400 грн
 • Организаторы
Название организации:
Податковий блог Мар’яни Кавин “З любов’ю до бухгалтерів”
Контактные телефоны:
+38 067 670 35 90
E-mail:
kavynm@gmail.com
Веб сайт:
https://kavynm.com, https://www.facebook.com/Tax.Kavyn/, Інстаграм: https://www.instagram.com/kavynmaryana, Ютуб: https://goo.gl/mmdz5L
 • Описание семинара

Мета: підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів, аудиторів, ревізорів та юристів.

Додати впевненості у власних силах при перевірках контролюючих органів. Навчитися формувати власне професійне судження, що базуватиметься на отриманих знаннях та навичках. Обмін досвідом та знайомство із колегами-професіоналами.

Корисно для: бухгалтерів, головних бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, студентів, що стажуються, та усіх, хто БАЖАЄ здати екзамен з предмету Право в Україні за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

Також для фахівців, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА проте бажають мати впевненість у власних знаннях. Також для тих, хто бажає отримати практичні навички з даного предмету.

Формат занять та графік

 •  заняття проводяться по суботах з 11-00 по 18-00
 •  8 днів по 8 академічних годин
 • загальна тривалість курсу 64 академічних години

Місце проведення

 • м.Львів, вул. Горбачевського, 18.
 • Приміщення інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ “Львівська політехніка”

Наші переваги

 • сучасна методика викладання
 • тести та пробні екзамени
 • домашні завдання (тести,задачі та розв’язок останніх екзаменаційних задач)

Що робити, якщо я не зі Львова?

 • Зручний графік занять дозволить Вам поєднати корисне з приємним: підвищити професійний рівень та відвідати культурнний центр України – Львів!

Важливі дати:

 • Дати проведення занять 04.04; 11.04; 25.04; 16.05; 23.05; 30.05; 13.06; – 2020 р.
 • Пробний екзамен та видача сертифікатів 20.06.2020 р.

ПРОГРАМА
День 1 - 04.04.2020

Тема 1   ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Тема 2  ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекційне заняття та практичне заняття ,  лектор  Надія Суходольська

План:

1.1. Право в системі нормативного регулювання: загальна характеристика та особливості національної системи права

1.2. Законодавство і інші джерела права: загальна характеристика та особливості національної системи законодавства

1.3.Дія нормативно-правових актів у часі і просторі, по колу осіб

1.4.Застосування права як особлива форма його реалізації

2.1. Загальні положення правового регулювання господарської діяльності

2.2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності

2.3. Правове забезпечення конкуренції та обмеження монополістичної діяльності

День 2 - 11.04.2020

Тема 3    ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тема 4   ПРАВОВІ ОСНОВИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ ГОСПОДРЮВАННЯ

Лекційне заняття та практичне заняття ,  лектор  Надія Суходольська

План:

3.1. Загальні правові положення про суб’єктів господарювання

3.2. Особливості правового положення підприємстві ̆

3.3. Особливості правового становища господарських товариств

3.4. Особливості правового становища об’єднань підприємств

3.5. Особливості правового статусу фізичної особи як суб’єкта господарювання та інших суб’єктів у сфері господарювання

4.1. Загальні правові положення майнових відносин в сфері господарювання

4.2. Правові основи використання природних ресурсів у сфері господарювання

4.3. Правові основи використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності

4.4. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності

4.5. Корпоративні права

День 3 - 25.04.2020

Тема 5    ПРАВОВІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Тема 6   ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Лекційне заняття та практичне заняття ,  лектор  Надія Суходольська

План:

5.1. Загальні правові положення про господарські зобов’язання

5.2. Договір як підстава виникнення господарських зобов’язань

5.3. Недоговірні зобов’язання

5.4. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання

5.5. Виконання і припинення господарських зобов’язань

5.6. визнання суб’єкта підприємництва банкрутом

6.1. Загальні основи початку господарсько-правової відповідальності учасників господарських відношенні ̆

6.2. Відшкодування збитків у сфері господарювання

6.3. Штрафні та оперативно-господарські санкції

6.4. Адміністративно-господарські санкції

День 4 - 16.05.2020

Тема 7    Особливості правового регулювання окремих видів діяльності в сфері господарювання

Тема 8  Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Лекційне заняття та практичне заняття ,  лектор  Надія Суходольська

План:

7.1. Правове регулювання біржевоі ̆ торгівлі

7.2. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

7.3. Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин

7.4. Правове регулювання страховоі ̆ діяльності

7.5. Правове регулювання аудіторскоі ̆ діяльності

7.6. Правові основи бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації

8.1. Загальні початку правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

8.2. Правовий режим іноземних інвестиції

День 5 - 23.05.2020

Тема 9    Правові основи трудових правовідносин

                                Лекційне заняття та практичне заняття ,  лектор  Надія Суходольська

План:

9.1. Загальні положення правового регулювання трудових відносин

9.2. Трудовий договір

9.3. Робочий час

9.4. Час відпочинку

9.5. Оплата праці

9.6. Дисципліна праці

9.7. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

9.8. Охорона праці

9.9. Трудові спори

День 6 - 30.05.2020

Тема 10    Кримінальна та адміністративна відповідальність за деякі правопорушення, пов’язані з                                                                              господарською, службової та трудовою діяльністю

                                Лекційне заняття та практичне заняття ,  лектор  Надія Суходольська

План:

10.1. Правові основи кримінальної та адміністративної відповідальності

10.2 Адміністративна відповідальність за деякі адміністративні правопорушення, пов’язані з господарською, службової та трудовою діяльністю

10.3. Кримінальна відповідальність за деякі злочини, пов’язані з господарською, службової та трудовою діяльністю

День 7 - 13.06.2020

Тема 10    Процесуальні засади захисту в суді прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та їх                                                                                                                   працівників

                                Лекційне заняття та практичне заняття ,  лектор  Надія Суходольська

План:

11.1. Основи правосуддя в Україні

11.2. Правові основи вирішення господарських спорів в господарському суді

11.3. Правові основи рішення цивільно-правових спорів в суді

11.4. Правові основи адміністративного судочинства

11.5. Правові основи виконання судових рішень

20.06.2020 ПРОБНИЙ ЕКЗАМЕН

  20.06.2019 р. Розв’язування екзаменаційних задач. Пробний екзамен. Видача сертифікатів.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
65778 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям