Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
БУХОБЛІК зА ПСБО - онлайн курс /Школа практики Мар'яни Кавин/
Время проведения:
16.11.2020 - 21.01.2021
Город:
Онлайн, вся Україна
Место проведения:
онлайн – курс, що передбачає участь у прямому ефірі (вебінар), доступ до відеозаписів,розв’язування тестів та комплексної задачі
Стоимость:
5490 грн
  • Организаторы
Название организации:
Школа практики Мар’яни Кавин “З любов’ю до бухгалтерів”
Контактные телефоны:
066 8949 627 (Водафон); 068 6402 055 (Київстар)
E-mail:
kavynm@gmail.com
Веб сайт:
https://kavynm.com, https://www.facebook.com/Tax.Kavyn/, Інстаграм: https://www.instagram.com/kavynmaryana, Ютуб: https://goo.gl/mmdz5L
  • Описание семинара

Курс складається із 15-ти вебінарів

Стартуємо: 16.11.2020 (по 2 заняття в тиждень)

Кожний вебінар триває 2,5 год

Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

Час проведення: з 15:00 по 17:30

+ 50 годин, які підуть на домашнє завдання та опрацювання матеріалу

Курс включає:

   – Теоретичну частину 20% ( вивчення основних ПСБО)

 – Практичну частину 80% (наскрізна задача із заповненням первинних документів, складенням бухгалтерських проведень, перенесення до оборотно-сальдової відомості , шахматної відомості та складення балансу та звіту про фінансові результати – власними руцями.

Кому буде корисно

  – в першу чергу, курс для головних бухгалтерів, які вивчали П(С)БО самостійно

  – для практикуючих бухгалтерів, які хочуть знати “наші” національні стандарти глибше

  – для бухгалтерів, які ведуть окрему ділянку обліку, але мріють стати голбухом

  – студентам, що закінчили вузи та шукають роботу бухгалтера

 

Кожному учаснику надсилатиметься робоча ексель Таблиця із необхідними формулами.

Завдяки цим робочим Таблицям- ми складемо разом шахматну відомість, оборотно – сальдову відомість,  баланс та фінансові результати

Що спонукало мене провести цей курс:

 У всіх є чарівна кнопка “ок заполнить. ”

А  тому, навіть практикуючий бухгалтер із досвідом отримає користь від курсу. Адже більшість процесів “програма закриває сама”. А що та куди там закривається- хто його знає…

Якщо з часом “вилазить” невірне проведення чи бардачина у бухобліку – що ми говоримо? “То не я – то все програма! “

А програма – не винна:) вона “закриє” так як ми її налаштуємо. І час від часу слід робити перевірку – чи щось не “злетіло” не “зїхало” і не поїхало” при черговому оновленні програми:)

Дні проведення онлайн курсу :

1 тиждень: 16.11, 18.11 – 2020 р.

2 тиждень: 23.11, 25.11 – 2020 р.

3 тиждень: 30.11, 02.12 – 2020 р.

4 тиждень: 07.12, 09.12 – 2020 р.

5 тиждень: 14.12, 16.12 – 2020 р.

6 тиждень: 11.01, 13.01 -2021 р.

7 тиждень: 18.01, 20.01, 25.01 – 2021

Час проведення: з 15:00 по 17:30

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

УВАГА!

Для отримання відеозапису вебінарів онлайн курсу наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

 

Програма курсу:

“Бухоблік за П(С)БО – онлайн-курс.

Теорія та практика застосування”

   ВЕБІНАР 1

   Регулювання бухобліку в Україні

  – від чого залежить , за якими стандартами обліку П(С)БО чи МСФЗ вести облік

  – як організувати бухоблік на підприємстві

  – основоположні припущення, межа суттєвості, вартісні критерії

  – роль наказу про облікову політику та внутрішніх положень

  – відповідальність бухгалтера та головного бухгалтера

  – величина суб’єкта господарювання та вибір необхідної форми для

  – подання фінансової звітності – основні правила

Первинні документи

  – основне, що потрібно знати бухгалтеру про договори

  – первинка, її різновиди та облікові регістри

  – форма первинного документу, реквізити та дата проведення в обліку документу

 – огляд усіх бухгалтерських рахунків та первинних документів, що використовуються до них

  – паперова та електронна форма

  ВЕБІНАР 2

  Основні засоби – част.1

  – первинні документи,  що передбачені для обліку операцій із основними засобами

  – оприбуткування ( придбання за гроші, отримання в кредит, внесок до статутного капіталу, подароване, отримано по бартеру)

  – амортизація (методи розрахунку, перший та останній місяць, зміна методу та строку корисного використання)

  – подальші витрати на утримання  основних засобів ( ремонт поточний, техогляд, модернізація, капітальний ремонт та поліпшення) 

 – перевірка тестів по темі 1 вебінару

 Нормативне забезпечення : П(С)БО 7 “Основні засоби”.

  

ВЕБІНАР 3

  Основні засоби – част.2

  – переоцінка основних засобів

  – вибуття основних засобів ( ліквідація, продаж за гроші, внесок до статутного капіталу, подаровані основні засоби)

  – необоротні активи до вибуття 

  – малоцінні необоротні матеріальні активи

  – ремонт орендованих основних засобів

 – перевірка тестів по темі 2 вебінару

 Нормативне забезпечення : П(С)БО 7 “Основні засоби”.

 

ВЕБІНАР 4

  Зменшення корисності:

– що таке “тест на обезцінення”,

– ознаки зменшення корисності,

– розрахунок втрати та відновлення корисності

  Теорія вартості грошей в часі :

– розрахунок теперішної та майбутньої вартості,

– застосування Таблиць дисконтування,

– розрахунок через формули, числові приклади

 

 Інвестиційна нерухомість

  – Визнання, подальший облік та вибуття

  – зміна призначення інвестиційної нерухомості

 – перевірка тестів по темі 3 вебінару

Нормативне забезпечення : П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” , П(С)БО 28 “Зменшення корисності”

ВЕБІНАР 5

 Нематеріальні активи

  – сайт, ліцензії тощо – коли витрати періоду , а коли капіталізація

 – рекламні ролик та витрати на навчання

 – витрати на дослідження та розробки

 – перевірка тестів по темі 4 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 9-ти задач по темі 1,2,3  вебінарів

 Нормативне забезпечення : П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

 

ВЕБІНАР 6

  Дохід

  – критерії визнання доходу, особливості визнання у разі надання послуг, виконання робіт та відвантаження товарів

  – пасивні доходи

  – доходи майбутніх періодів

  – відображення доходів у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

 –  дата визнання доходу від реалізації товарів, робіт , послуг

 – перехід права власності – визначення моменту

 – співставлення з датою виникнення ПДВ зобов’язання у продавця та права на ПДВ кредит у покупця

 –  ПДВ зобов’язання – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 643

 – облік доходів та витрат у неприбуткової організації,

 – комісія на продаж з боку комітента та комісіонера,

 – відображення доходу від транспортно експедиційної діяльності

 – дата та сума визнання доходу від штрафу, пені, неустойки, документальне підтвердження

 – перевірка тестів по темі 5 вебінару 

 

Нормативне забезпечення : П(С)БО 15 “Доходи”

 

ВЕБІНАР 7

 Запаси

  – види запасів, оприбуткування, подальший облік та вибуття, уцінка запасів

  – облік МШП

  – облік готової продукції, брак виробництва

  – облік товарів – на складі, товари на комісії та товари в дорозі

 – перевірка тестів по темі 6 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 12-ти задач по темі 4,5,6 вебінарів

Нормативне забезпечення : П(С)БО 9 “Запаси”

ВЕБІНАР 8

  Витрати

  – критерії визнання витрат

  – види витрат – адміністративні, витрати на збут, інші операційні

  – послуги та виробництво – алгоритм закриття виробничих рахунків

  – загальновиробничі витрати- як обрати базу розподілу та розподілити загальновиробничі витрати

  – відображення витрат у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

  – витрати майбутніх періодів 

  – первинні документи та їх застосування для підтвердження витрат: накладні, акти наданих послуг та виконаних робіт

  – авансові звіти, товарно транспортні накладні

 –  ПДВ кредит – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 644

 – перевірка тестів по темі 7 вебінару 

 

Нормативне забезпечення : П(С)БО 16 “Витрати”

  ВЕБІНАР 9

 Заборгованість: дебіторська та кредиторська

 – Дебіторська заборгованість – поточна та довгострокова, що таке дисконтування.

  – Як продисконтувати заборгованість.

  – Заборгованість сумнівна та безнадійна. 

  – Як порахувати резерв сумнівних боргів. Методи створення резерву, передбачені ПСБ 10

  – Кредиторська заборгованість – її види, визнання та списання

  – ПДВ облік списання дебіторської та кредиторської заборгованості

  – Фінансові інструменти – визнання та подальший облік

  – Дисконтування – алгоритм розрахунку, облік кредиторської та дебіторської заборгованості

  – Облік позик, банківських кредитів

  – Числові приклади та ситуації

 – перевірка тестів по темі 9 вебінару 

Нормативне забезпечення : П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, П(С)БО 11 “Зобов’язання”,

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

  ВЕБІНАР 10

  Забезпечення: випадки створення, використання та інвентаризація. резерв відпусток, резерв під демонтаж, забезпечення під обтяжливі контракти. Забезпечення під відсутні документи – чи створюються?

  Валютні операції

  – Валютні операції – визнання, обчислення курсових різниць

  – Придбання основних засобів, товарів за валюту

  – Експортна виручка за реалізовані товари, роботи, послуги

  – заборгованість за кредити отримані від нерезидентів

 – перевірка тестів по темі 9 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 9-ти задач по темі 7,8,9  вебінарів

Нормативне забезпечення : П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

 

ВЕБІНАР 11

Облік готівкових та безготівкових операцій

  – облік коштів на розрахунковому рахунку,

 – розподільчому рахунку, електронному ПДВ – рахунку ( 315 та 316 рахунок)

  – кошти в дорозі

 – перевірка тестів по темі 10 вебінару 

 

  ВЕБІНАР 12

  Оренда

  – Фінансова оренда в орендаря та орендодавця

  – Операційна оренда в орендаря та орендодавця

  – Числовий приклад фінансового лізингу

  – Числовий приклад оренди операційної

 – перевірка тестів по темі 11 вебінару 

 

 Нормативне забезпечення : П(С)БО 14 “Оренда”

  ВЕБІНАР 13

  Капітал та операції з ним:

– Операції із статутним капіталом – внесення, реінвестиція, вилучення капіталу

  – Формування резервного капіталу

  – Нарахування та виплата дивідендів

  – Фінансові інвестиції , облік за методом участі в капіталі

 – перевірка тестів по темі 12 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 9-ти задач по темі 10,11,12 вебінарів

 

 Нормативне забезпечення : П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

 

ВЕБІНАР 14

  – Податок на прибуток – нарахування у бухобліку, ув’язка з податковою декларацією, податкові різниці – тимчасові та постійні, 

  – Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

  – Виправлення помилок. Події після дати балансу – зміна облікової політики, зміна облікової оцінки

  – Приклади відображення в обліку

 – перевірка тестів по темі 13 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 13 -го вебінару

 

 Нормативне забезпечення : П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах“,

 П(С)БО 17 “Податок на прибуток”

  ВЕБІНАР 15

Підсумки. Повтор. Комплексна задача

  – закриття доходів та витрат – 8-ий та 9-ий клас

  – позабалансові рахунки, що це таке та як його застосовувати

 

  –  Аналіз, розв’язок та розбір комплексної задачі

  –  Підсумки та повтор усіх тем, складання оборотно- сальдової та шахматної відомості .

  – Облікові регістри.

  – Заповнення форм звітності

 – перевірка тестів по темі 14 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 14 -го вебінару

 

На Ваш вибір Ви можете обрати один з двох варіантів оплати :

Варіант №1: оплата повної суми 5 490 грн.

Граничний строк оплати – не пізніше 10.11.2020 року

Варіант №2 – оплата у розстрочку – 5 990 грн.

(всього 5-ть оплат по 1198 грн.)

Графік оплат у розстрочку

1-ша оплата до 12.11.2020 р.

2-га оплата до 19.11.2020 р.

3-тя оплата до 26.11.2020 р.

4-та оплата до 03.12.2020 р.

5-та оплата до 10.12.2020 р.

У вартість входить:

  – Конспект (стандарти обліку, методичні рекомендації, основні нормативні акти, що регулюють ведення бухобліку в Україні)

  – Задачі. По кожному вебінару буде по 3 задачі, разом їх буде 42. 

  – Фішка курсу – наскрізна задача – від первинних документів із бухпроведенням до складання оборотно – сальдової відомості, шахматки, балансу та фінрезів

  – Доступ до медіа матеріалів 15-ти вебінарів

  – Ексель таблиці із формулами – для подальшого використання у практиці

  – Тести. По кожному вебінару їх буде 10-ть, разом 140 тестів

  – Доступ до відео для однієї особи на 3 місяці по завершенню повного курсу.

  – Участь в онлайн- трансляції тривалістю 50-ть академічних годин

  – Можливість задати питання в чаті по темі вебінару

  – Учасники онлайн курсу, які будуть дивитися вебінари у записі, зможуть задати питання після його перегляду. Поставити питання лектору можна нижче.

  – За результатами успішності- рекомендації роботодавцю про успіхи у навчанні

  – Електронний сертифікат пройденого курсу

 

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
60586 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям