Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
Навчальний курс "Національні стандарти бухгалтерського обліку" /Людмила Шахно/
Время проведения:
20.01.2021 - 22.02.2021
Город:
Онлайн, вся Україна та м. Львів
Место проведения:
Онлайн, вся Україна та м. Львів (вул. Пасічна 93 Б)
Стоимость:
7648 грн
  • Организаторы
Название организации:
Академія професійного бухгалтера
Контактные телефоны:
+38 (032) 247-11-47; +38 (067) 672-54-09
E-mail:
apb@zkg.ua
Веб сайт:
http://events-calendar.zkg.ua/#Soon
  • Описание семинара

Дні проведення:  

СР 20.01 | ПН 25.01| СР 27.01| ПН 01.02| СР 03.02| ПН 08.02| СР 10.02| ПН 15.02| СР 17.02| ПН 22.02

 

Про курс: 

Тривалість: 10 занять по 4 академічні години (40 академічних годин)

Час проведення: з 15:00 до 18:15

У Львові за адресою: м. Львів вул. Пасічна 93 Б

Онлайн трансляція по всій Україні

Програма курсу

- Бухгалтерська «особиста» нормативка: Облікова політика, Положення про документообіг, положення про оприбуткування готівки, Розрахунок ліміту каси, Положення про відрядження. 

- Обов’язкові реквізити первинних документів. як об’єднуючий фактор. Електронні документи. Бух довідка - документ для різних операцій. 

- Облікові політики та облікові оцінки. Як правильно виправити помилки у фінансовій звітності П(С)БО 6 «Виправлення помилок».

- Основні принципи складання фінансової звітності. 

- Класифікація суб’єктів господарювання. Особливості складання фінансової звітності згідно НСБО 1, П(С)БО 25. Обов’язок складання звітності за МСФО.

- Важливі нюанси застосування П(С)БО 7: ремонти поточний та капітальний, орендовані основні засоби, переоцінка, ліквідація та продаж, зміна методу амортизації та строку корисного використання. 

- Знайомтесь: ще один стандарт по активах -  ПСБО 28 «Зменшення корисності активів». Випадки для відображення операцій. Вплив на  визначення бази для обчислення податку на прибуток.  

- Облік нематеріальних активів за новими правилами: роялті, торгові марки, комп’ютерні програми згідно ПСБО 8

- Запаси: придбання, передача, використання, продаж, переоцінка – всю нюанси в ПСБО 9 «Запаси». П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність».

- Іноземна валюта в обліку по П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Курсові різниці та правила їх розрахунку. Купівля-продаж валюти

- П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». 

- Нюанси обліку дебіторської заборгованості: сумнівна та безнадійна заборгованість, списання з балансу та її подальше відновлення. - - Поточна та довгострокова – відмінності та вплив на облік та звітність. Дисконтування.

- Резерв сумнівних боргів – методи та способи створення. Для кого право, а для кого обов’язок. 

- П(С)БО-11 «Зобов’язання» - особливості обліку зобов’язань у залежності від їх виду та специфіки. Списання кредиторки при спливу строку позовної давності, наслідки. Як перервати строк позовної давності.

- Створення резерву відпусток, забезпечення гарантійних зобов’язань, забезпечення, резервний фонд. Просто про складне. Огляд П(С)БО 26 «Виплати працівникам».

- Орендуєте чи здаєте в оренду? Бухгалтерський облік за П(С)БО 14 «Оренда». Фінансова та операційна оренда. Облік у орендаря та орендодавця. Розрахунок фінансових витрат та доходів.

- Важливі норми, які випливають із  П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» при здачі в оренду основних засобів.

- Особливості визнання в обліку нетипових доходів та витрат згідно П(С)БО-15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати». 

- Фінансові результати та нерозподілені прибутки (збитки) - операції, що відображаються через кореспонденцію з рахунком «79» та «44». Вплив таких проведень на фінансову звітність. 

- Податок на прибуток в бухгалтерському обліку та згідно ПКУ. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання (рахунки «17» та «54») та П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Особливості ведення обліку неприбуткових організацій.

- Відсотки по запозиченнях та їх віднесення до капіталізації чи у витрати періоду - визначаємо кваліфікаційні активи згідно П(С)БО 31 «Фінансові витрати».

- Облік корпоративних прав (статутний капітал): створення; зміна: збільшення, зменшення; вхід, вихід учасників; виплата дивідендів або реінвестиція; купівля-продаж.  

- Підстави для проведення. Облік з двох сторін.  Відображення фінансових інвестицій в обліку згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

- Нарахування та виплата дивідендів.

 

Спікер: Людмила Шахно автор та тренер навчальної програми "Практична бухгалтерія від Чайника до PROFI" САР, СІРА, Директор Академії Професійного Бухгалтера, Понад 20 років практики у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів, Тренер тематичних тренінгів

 

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталя Директор без зарплати: що нового?...
1920 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям