Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


21706 Печатать

Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (наказ Мінфіну від 14.04.2015 р. №435)

№ з/п Код підстави Термін дії НАЗВА
початок кінець
1 ЗПЗ013А1 05.11.1991   Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26 січня 1991 року № 10 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад та показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення", постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 року № 162 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" і від 16 січня 2003 року № 36 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах", і за результатами атестації робочих місць
2 ЗПЗ013Б1 05.11.1991   Працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26 січня 1991 року № 10 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад та показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення", постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 року № 162 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" і від 16 січня 2003 року № 36 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах", і за результатами атестації робочих місць
3 ЗПЗ013В1 05.11.1991   Трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства
4 ЗПЗ013Г1 05.11.1991   Жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів
5 ЗПЗ013Д1 05.11.1991   Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства
6 ЗПЗ013Е1 05.11.1991   Жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну
7 ЗПЗ013Є1 05.11.1991   Робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, - за Списком робіт і професій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення"
8 ЗПЗ013Ж1 05.11.1991   Жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, незалежно від віку і трудового стажу, при досягненні найменшою дитиною віку 14 років
9 ЗПЗ013З1 05.11.1991   Водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв
10 ЗПЗ013І1 05.11.1991   Працівники інших виробництв, професій та посад, які мають право на дострокову пенсію за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього Закону
11 ЗПЗ014А1 05.11.1991   Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, за Списком робіт і професій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1994 року № 202 "Про затвердження Списку робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років"
12 ЗПЗ017А1 05.11.1991   Жінки, які народили п’ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку
13 ЗПЗ018А1 05.11.1991   Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні карлики
14 ЗПЗ056А2 05.11.1991   Робота в колгоспі або фермерському господарстві
15 ЗЧК056А1 28.02.1991   Працівникам, безпосередньо зайнятим на ліквідації наслідків аварії і попередженні забруднення навколишнього середовища в 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС, період роботи до 01 січня 1988 року відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР та Укрсовпрофа від 10 червня 1986 року № 207 зараховується у потрійному розмірі до стажу, що дає право на пільгову пенсію за Списком № 1, затвердженим постановою РМ СРСР від 22 серпня 1956 року № 1173
16 ЗЧК056Б1 28.02.1991   Працівникам, зайнятим на експлуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період роботи з 01 січня 1988 року до 01 січня 1991 року відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 06 січня 1988 року № 12-рс зараховується у полуторному розмірі в трудовий стаж і в стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію за Списком № 1, затвердженим постановою РМ СРСР від 22 серпня 1956 року № 1173
17 ЗЧК056В1 28.02.1991   Працівникам, зайнятим на експлуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період роботи з 01 січня 1991 року до 01 січня 1996 року відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1990 року № 597-р зараховується у полуторному розмірі в трудовий стаж і в стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію за Списком № 1, затвердженим постановою РМ СРСР від 22 серпня 1956 року № 1173
18 ЗЧК056Г1 28.02.1991   Працівникам, які постійно виконують роботи з експлуатації Чорнобильської АЕС і в зоні відчуження, період роботи з 01 січня 1996 року до 01 січня 2000 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 250 зараховується у полуторному розмірі до загального трудового стажу та стажу, що дає право на пільгову пенсію за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 року № 162
19 ЗЧК056Д1 28.02.1991   Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки в зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 липня 1998 року до 01 січня 2000 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року № 982 зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 року № 162)
20 ЗЧК056Д1 28.02.1991   Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки в зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 січня 2000 року до 01 січня 2003 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2000 року № 223 зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36)
21 ЗЧК056Д1 28.02.1991   Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки в зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 січня 2003 року до 01 січня 2006 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 137 зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36)
22 ЗЧК056Д1 28.02.1991   Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки у зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 січня 2006 року до 01 січня 2009 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року № 571 зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36)
23 ТУР001А1 15.01.1993   Громадяни сторін, що домовляються, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав
24 ЗВП021А1 16.12.1993   Особи передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають необхідний загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах
25 ЗЗН026Г1 01.03.1991   Працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням установ, організацій, у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, за півтора року до встановленого законодавством строку осіб передпенсійного віку, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах)
26 ЗДС037А1 16.12.1993   Державні службовці, які досягли встановленого законодавством України пенсійного віку в період роботи на державній службі, за наявності страхового стажу - для чоловіків не менше 35 років, для жінок - не менше 30 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років
27 ЗСЕ018А1 25.02.1994   Працівники державних спеціалізованих установ, судових експертиз і відомчих експертних служб (поширюються особливості матеріального і соціально-побутового обслуговування, передбачені Законом України "Про державну службу"), які досягли встановленого законодавством України пенсійного віку в період роботи на державній службі, за наявності страхового стажу - для чоловіків не менше 35 років, для жінок - не менше 30 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років
28 ЗСС043Г1 15.12.1992   Судді, які вийшли у відставку, при досягненні встановленого законодавством України пенсійного віку за наявності страхового стажу роботи (для чоловіків - не менше 35 років, для жінок - не менше 30 років) на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу"
29 ЗСД032О1 17.11.1992   Народні депутати України, починаючи з 12-го скликання, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 35 років, для жінок - не менше 30 років
30 ЗЗЖ016Б1 23.09.1997   Журналісту державного або комунального засобу масової інформації період роботи прирівнюється до стажу державної служби
31 ППД001А2 22.05.1998   Помічник-консультант народного депутата України, який зараховується до штату Секретаріату Верховної Ради України або виконавчого органу місцевого самоврядування, на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу"
32 ЗПЗ014А2 05.11.1991   Працівники провідних професій: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, які безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників
33 ЗПЗ014А3 05.11.1991   Працівники провідних професій: сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, які безпосередньо зайняті повний робочий день у металургії
34 ЗЧК056Д2 28.02.1991 23.04.2002 Працівники, які постійно виконують роботи або службові обов’язки за межами зони відчуження, у порядку, встановленому законодавством України
35 ЗНТ024А1 13.12.1991   Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні пенсійного віку: чоловікам - за наявності страхового стажу не менше 35 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років; жінкам - за наявності страхового стажу не менше 30 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років
36 ЗПЗ054А1 05.11.1991   Працівники льотного складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року № 418 "Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу"
37 ЗПЗ054В1 05.11.1991   Інженерно-технічний склад - за Переліком посад і робіт, що затверджується в порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року № 418 "Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу"
38 ЗПЗ054Г1 05.11.1991   Бортпровідники
39 ЗПЗ055А1 05.11.1991   Робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення"
40 ЗПЗ055Б1 05.11.1991   Працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах
41 ЗПЗ055В1 05.11.1991   Робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, - за списком професій, посад і виробництв, що затверджується у порядку, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення"
42 ЗПЗ055Г1 05.11.1991   Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах
43 ЗПЗ055Д1 05.11.1991   Плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутрішньоміського сполучення)
44 ЗПЗ055Е1 05.11.1991   Працівники освіти за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за Переліком, що затверджується у порядку, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років", незалежно від віку
45 ЗПЗ055Є1 05.11.1991   Спортсмени - заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу - члени збірних команд при загальному стажі роботи не менше 20 років - у порядку, який визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення", незалежно від віку
46 ЗПЗ055Ж1 05.11.1991   Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не менше 20 років за Переліком, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення ", незалежно від віку
47 ЗПП050Б1 26.11.1993 12.07.2001 Працівники, які не мають вислуги років, за наявності необхідного стажу роботи на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, передбачених Законом України "Про прокуратуру", а також страхового стажу - для чоловіків не менше 35 років, для жінок - не менше 30 років
48 КМУ154А1 12.12.1991   Службовим особам митних органів України, які мають персональні звання, встановлюється строк вислуги: чоловікам - 25 років з правом виходу на пенсію у 55 років; жінкам 20 - років з правом виходу на пенсію у 50 років
49 ЗПЗ054А2 05.11.1991   Працівники льотно-випробного складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року № 418 "Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу"
50 ЗПЗ054А3 05.11.1991   Працівники льотного і льотно-випробного складу, звільнені від льотної роботи за станом здоров’я (через хворобу), за наявності вислуги років у чоловіків не менше 20 років і у жінок не менше 15 років (пропорційно відпрацьованому часу)
51 ЗПЗ054Б1 05.11.1991   Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом, звільнені від роботи по безпосередньому управлінню польотами за станом здоров’я, за наявності вислуги років у чоловіків не менше 10 років і у жінок не менше 7 років 6 місяців (пропорційно відпрацьованому часу)
52 ЗПЗ054Б2 05.11.1991   Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають посвідчення диспетчера
53 ЗПЗ055А2 05.11.1991   Водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи
54 ЗПЗ055Д2 05.11.1991   Працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості - згідно з відповідним Списком, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення ", незалежно від віку
55 ЗПЗ055Е2 05.11.1991   Працівники охорони здоров’я за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за Переліком, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років", незалежно від віку
56 ЗПЗ055Е3 05.11.1991   Працівники соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за Переліком, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України 04 листопада 1993 року № 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років", незалежно від віку
57 ЗПЗ055Ж2 05.11.1991   Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не менше 25 років за Переліком, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення", незалежно від віку
58 ЗПЗ055Ж3 05.11.1991   Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не менше 30 років за Переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення", незалежно від віку
59 ЗПП050Б2 26.11.1993 12.07.2001 До стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, зараховується: прокурорським працівникам - час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 Закону України "Про прокуратуру", у тому числі у військовій прокуратурі, слідча робота в органах прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України; робота суддею; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років
60 ЗПП050А1 26.11.1993 12.07.2001 Слідчі працівники незалежно від віку з вислугою не менше 20 років роботи в органах прокуратури, у тому числі військової прокуратури, на посадах слідчого, начальника або заступника начальника слідчого підрозділу (відділу, частини), що безпосередньо займаються провадженням попереднього слідства; робота на зазначених посадах в органах внутрішніх справ і Служби безпеки України по безпосередньому провадженню попереднього слідства; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років
61 ЗПЗ056А3 05.11.1991   Період одержання допомоги по безробіттю
62 ЗПЗ056В1 05.11.1991   Військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби
63 ЗПЗ056Д1 05.11.1991   Навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі
64 ЗПЗ056Е1 05.11.1991   Тимчасова непрацездатність, що почалась у період роботи
65 ЗПЗ056Є1 05.11.1991   Час догляду за інвалідом I групи
66 ЗПЗ056Ж1 05.11.1991   Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми до досягнення кожною дитиною 3-річного віку
67 ЗПЗ056З1 05.11.1991   Період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їхнього працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років
68 ЗПЗ058А1 05.11.1991   Час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, репресованим і згодом реабілітованим, зараховується до стажу роботи в потрійному розмірі
69 ЗПЗ059А1 05.11.1991   Робота, незалежно від віку, у тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбаченої статтею 57 зазначеного Закону, у роки Великої Вітчизняної війни зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі
70 ЗПЗ060А1 05.11.1991   Робота в лепрозорних і протичумних закладах, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях лікувальних закладів зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі
71 ЗПЗ061А1 05.11.1991   Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи. Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій - за Списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, зараховується до стажу роботи за рік роботи. Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю
72 ЗПЗ063А1 05.11.1991   Іноземним громадянам, а також їхнім сім’ям у тих випадках, коли для призначення пенсії потрібний певний стаж роботи, пенсії призначаються за умови, що половина необхідного стажу роботи припадає на роботу в Україні, якщо договорами (угодами) не передбачено інше
73 ЗПЗ057А1 05.11.1991   Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, а також перебування в партизанських загонах і з’єднаннях зараховуються до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсії за вислугу років військовослужбовців
74 ЗПЗ056Д2 05.11.1991 23.04.2002 Час навчання в юридичному вищому навчальному закладі
75 ЗПЗ056Д3 05.11.1991   Час навчання у вищих навчальних закладах авіації, якщо цьому передувала робота на льотних посадах
76 ЗПЗ056Д4 05.11.1991   Час навчання робітників підземних професій, зазначених у статті 14 З

фото автора В фокусе
Дмитрий Костюк Отчет по ЕСВ ФЛП — 2020: пример заполнения...
296293 342
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд