Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


УКТВЕД

Код Наименование товара
250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, або ті, що містять або не містять домішки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкість сухих продуктів і плинність рідких); вода морська:
2502000000 Пірит невипалений
250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної:
2504 Графіт природний:
2505 Піски природні всіх видів, забарвлені або незабарвлені, крім металоносних пісків групи 26:
2506 Кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
250700 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані або некальциновані:
2508 Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кіаніт і силіманіт, кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові:
2509000000 Крейда
2510 Фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна:
2511 Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816:
2512000000 Землі інфузорні (гірське борошно) кременисті (наприклад, кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні кременисті землі, кальциновані або некальциновані, з відносною густиною 1 або менше
2513 Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали, термічно оброблені або необроблені:
2514000000 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми
2515 Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва з відносною густиною 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2516 Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для монументів чи будівництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2517 Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені; макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів, із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених на початку цієї товарної позиції; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені:
2518 Доломіт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломіт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш:
2519 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок:
2520 Гіпс; ангідрит; гіпсові в’яжучі (у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію), забарвлені чи незабарвлені, із вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів чи уповільнювачів:
2521000000 Флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь, що використовують для виготовлення вапна або цементу
2522 Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду і гідроксиду кальцію, зазначених у товарній позиції 2825:
2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів:
2524 Азбест:
2525 Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; відходи слюди:
2526 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:
2528000000 Борати природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані), крім боратів, виділених з природних розсолів; борна кислота природна із вмістом не більш як 85 мас.% Н3ВО3 у перерахунку на суху речовину
2529 Польовий шпат; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий; флюорит (плавиковий шпат):
2530 Мінеральні речовини, не включені до інших товарних позицій:
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Директор без зарплаты: что нового?...
13282 25
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше