Отключить рекламу

Подпишитесь!


1271 Печатать

ПЕРЕЛІК товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2017 році

Найменування речовини

Код згідно з УКТЗЕД

Тетрахлорид вуглецю

2903 14 00 00

Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)

2903 19 10 00

Бромистий метил

2903 39 11 00

Хлордифторметан (ГХФВ-22)

2903 71 00 00

Дихлортрифторетан (ГХФВ-123),

2903 72 00 00

Дихлорфторетан (ГХФВ-141)

2903 73 00 00

Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b)

2903 74 00 00

Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225)

2903 75 00 00

Бромхлордифторметан (Галон 1211)

2903 76 10 00

Бромтрифторметан (Галон 1301)

2903 76 20 00

Дибромтетрафторетан

2903 76 90 00

Хлортрифторметан (ХФВ-13)

2903 77 10 00

Дихлордифторметан (ХФВ-12)

2903 77 20 00

Трихлортрифторетан

2903 77 30 00

Дихлортетрафторетан

2903 77 40 00

Хлорпентафторетан (ХФВ-115)

2903 77 50 00

Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропани (ХФВ-212), пентахлортрифторпропани (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214), трихлорпентафторпропани (ХФВ-215), дихлоргексафторпропани (ХФВ-216), хлоргептафторпропани (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112)

2903 77 90 00

Дибромдифторметан (Галон 1202)

2903 78 00 00

Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271)

2903 79 11 00

2903 79 19 00

Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан

2903 79 21 00

2903 79 29 00

2903 79 90 00

_________

Примітки. 1. Ліцензії на експорт та імпорт речовин, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінприроди в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономрозвитку  без залучення суб’єкта господарювання у порядку міжвідомчого обміну інформацією.

2. На виконання Монреальського протоколу, рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу та 49-го засідання Комітету з виконання Монреальського протоколу (рішення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною) встановлюється розрахунковий рівень для споживання у 2017 році озоноруйнівних речовин у розмірі 16,42 ОРП-тонн.

 

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться