Отключить рекламу

Подпишитесь!


914 Печатать

Перелік товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi

   
Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД
Оптичний полiкарбонат для виробництва дискiв для лазерних систем зчитування* 3907 40 00 00
Обладнання для виробництва дискiв для лазерних систем зчитування*:  
термопластавтомат iнжекцiйного штампування дискiв 8477 10 00 00
прес-форми для термопластавтоматiв iнжекцiйного штампування дискiв 8480 71 00 90
матрицi або штампи, якi мiстять данi, необхiднi для штампування дискiв 8523 80 91 00
8523 80 93 00
8523 80 99 00
   
   _____________
    * Лiцензування здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування". У разi коли опис товару не вiдповiдає опису, зазначеному в додатку, але товар класифiкується за наведеним у цьому додатку кодом, митне оформлення такого товару здiйснюється без лiцензiї.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться