Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
548 Печатать

Перелік товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi*

   
Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД
Антрацит 2701 11 00 00
   
   _____________
    * Лiцензування здiйснюється за погодженням з Мiненерговугiллям.

Отключить рекламу