Отключить рекламу

Подпишитесь!


701 Печатать

Перелік товарiв, iмпорт яких з Республiки Македонiя пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 р.

   
   
Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД Обсяг тарифної квоти, метричних тонн*
Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена 204 500
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свiжий або охолоджений 0709 60 5000
Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки 712 500
Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи 813 200
Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушенi або подрiбненi чи меленi 904 500
Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi 1211 90 500
Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао 1704 500
Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао 1806 500
Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi 1904 500
Печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки 1905 31
1905 32
100
Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти 2001 6000
Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти 2002 4000
Овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 2005 3000
Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодове або горiхове пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 2007 100
Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi 2008 500
Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 2009 3000000**
Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця 2103 3000
Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм продуктiв товарної позицiї 2009 2204 40000000**
Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду 2208 20 100000**
Спиртовi напої 2208 90 100000**
Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти 2209 00 100000**
Тютюн з невiддiленою середньою жилкою 2401 10 10000
   
   _____________
    * Згiдно з Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя, ратифiкованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
    ** Лiтрiв.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться