Отключить рекламу

Подпишитесь!


908 Печатать

Перелік товарiв iз вмiстом легованих чорних металiв, кольорових металiв та їх сплавiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi

   
Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД
Гартцинк (цинкозалiзний сплав) 2620 11 00 00
Вiдходи, що мiстять переважно нiкель 2620 99 10 00
Зола, шлак та залишки (вiдходи) (крiм залишкiв виробництва чорних металiв) 2620 99 95 00
Чавун переробний легований 7201 50
Феронiкель 7202 60 00 00
Феротитан 7202 91 00 00
Мiдь рафiнована: катоди та секцiї катодiв 7403 11 00 00
Прутки, бруски та профiлi мiднi 7407
Труби та трубки мiднi 7411
Сплави алюмiнiєвi вториннi у зливках або рiдкому станi 7601 20 91 00
Сплави алюмiнiєвi вториннi 7601 20 99 00
Вироби алюмiнiєвi 7616 99
Свинець необроблений 7801
Виливницi та ливарнi ковшi 8454 20 00 00
Частини конвертерiв, ливарних ковшiв i виливниць та ливарних машин, призначених для використання в металургiї або ливарному виробництвi 8454 90 00
   
   _____________
    Примiтка. Лiцензiї видаються з урахуванням рiшення Комiсiї з питань розгляду заявок на видачу лiцензiй на експорт товарiв та розподiлу квот, утвореної Мiнекономрозвитку. Митне оформлення товарiв, виготовлених iз прокату кольорових металiв та їх сплавiв, марочних сплавiв кольорових металiв згiдно з нацiональними стандартами, хiмiчний склад яких пiдтверджений сертифiкатом виробника товару та сертифiкатом виробника прокату та сплавiв, з яких виготовлено цей товар, здiйснюється без лiцензiї. За вiдсутностi вмiсту легованих чорних металiв, кольорових металiв та їх сплавiв у товарах, наведених у перелiку, митне оформлення таких товарiв здiйснюється без лiцензiї.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться