при подписке на рассылку
661 Печатать

Група 40 Каучук, гума та вироби з них

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлене інше, то за всіма розділами УКТЗЕД термін “каучук” і “гума” означають таку продукцію, вулканізовану або невулканізовану, затверділу або незатверділу: при­род­ний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та аналогічні природні смоли, синтетичний каучук, фактис, одержаний з олій або масел, та ці самі матеріали у регенерованому вигляді.

2. До цієї групи не включаються:

(a) товари розділу XI (текстильні матеріали і текстильні вироби);

(b) взуття та частини взуття групи 64;

(c) головні убори та частини головних уборів, включаючи купальні шапочки, групи 65;

(d) механічні чи електричні пристрої та їх частини, включаючи електротовари усіх видів, із твердої гуми розділу XVI;

(e) вироби груп 90, 92, 94 або 96; або

(f) вироби групи 95, крім спортивних рукавичок і виробів товарних позицій 4011 — 4013.

3. У товарних позиціях 4001 — 4003 та 4005 термін “первинні форми” означає такі форми:

(a) рідини та пасти (включаючи латекс, підвулканізований або непідвулканізований та інші дисперсії та розчини);

(b) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули, кришка та аналогічні насипні форми.

4. У примітці 1 до цієї групи та у товарній позиції 4002 термін "каучук синтетичний" означає:

(a) ненасичені синтетичні речовини, які способом вулканізації сіркою можуть бути необоротно перетворені в нетермопластичні речовини, що при температурі від 18 оС до 29 оС спроможні без розриву витримувати розтягування, що збільшує їх первинну довжину в 3 рази, а під час розтягування із збільшенням первинної довжини в два рази і протягом 5 хвилин повертаються до довжини, що перевищує первинну довжину не більш як у півтора раза. Під час зазначеного випробування дозволяється додання речовин, необхідних для утворення поперечних зв’язків, зокрема, таких як активатори або прискорювачі вулканізації. Допускається також присутність речовин, розглянутих у примітці 5 (B) (ii) та (iii). Водночас не допускається наявність будь-яких речовин, не призначених для створення поперечних зв’язків, таких як розріджу­вачі, пластифікатори та наповнювачі;

(b) тіопласти (ТМ); та

(c) природний каучук, модифікований прищепленням або змішуванням із пластмасами, деполімери­зований природний каучук і суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними висо­комолекулярними полімерами, за умови, що ці продукти відповідають вимогам, зазначеним у пунк­ті 4 (a) цієї примітки, щодо вулканізації, розтягування та відновлення розмірів.

5. (A) До товарних позицій 4001 і 4002 не включаються каучук або суміші каучуків, якщо вони до або після коагуляції були змішані з:

(i) вулканізуючими агентами, прискорювачами, уповільнювачами або активаторами (крім тих, що були додані для приготування підвулканізованого каучукового латексу);

(ii) пігментами або іншими барвниками, крім тих, що використовуються тільки з метою ідентифікації;

(iii) пластифікаторами або наповнювачами (крім мінеральних масел у випадку маслонаповненого каучуку), наповнювачами, зміцнювальними агентами, органічними розчинниками або будь-якими іншими речовинами, крім згаданих у пункті 5 (B).

(B) Наявність таких речовин у каучуку або суміші каучуків не впливатиме на їх віднесення до товарної позиції 4001 або 4002 за умови, що такий каучук або суміш каучуків зберігають свої основні характеристики як сировинного матеріалу:

(i) емульгаторів або антиадгезивів;

(ii) невеликих кількостей продуктів розпаду емульгаторів;

(iii) дуже невеликі кількості термочутливих речовин (здебільшого з метою отримання термочутливих каучукових латексів), катіонних поверхневоактивних речовин (здебільшого з метою отримання електропозитивних каучукових латексів), антиоксидан­тів, коагулянтів, речовин, що сприяють перетворенню каучуку в крихту, речовин, які забезпечують морозостійкість пептизаторів, антикоагулянтів, стабілізаторів, агентів, що регулюють в’язкість, або інших подібних добавок спеціального призначення.

6. У товарній позиції 4004 термін “відходи, обрізки та скрап” означає відходи, обрізки та скрап, що утворюються під час виробництва або оброблення каучуку або виробів з каучуку (гуми), які абсолютно непридатні для вико­рис­тання як вироби через пошкодження, зношеність або з інших причин.

7. Нитки, що повністю складаються з вулканізованої гуми з найбільшим поперечним перерізом більш як 5 мм, повинні класифікуватись як смуги, стрічки, прутки, профілі фасонні в товарній позиції 4008.

8. До товарної позиції 4010 включаються конвеєрні та транспортерні стрічки, приводні паси чи бельтинг з текстильних матеріалів, просочені, покриті, облицьовані або шаруваті (ламіновані) гумою, або вироблені з текстильної пряжі чи корду, що просочені, покриті або захищені гумою.

9. У товарних позиціях 4001, 4002, 4003, 4005 і 4008 терміни “плити”, “листи” і “смуги та стрічки” означають лише плити, листи, смуги, стрічки та блоки правильної геометричної форми, не розрізані або розрізані на прямо­кутну (включаючи квадратну) форми, що є або не є готовими виробами з тисненою або нетисненою, або обробленою іншим способом поверхнею, крім матеріалів, нарізаних на куски іншої форми або піддані подальшій обробці.

Терміни “прутки” і “профілі” товарної позиції 4008 означають тільки вироби з поверхневою обробкою або без поверхневої обробки, розрізані або не розрізані за визначеною довжиною, але без іншої подальшої обробки.

Додаткова примітка:

1. У випадку, коли, тканини або полотна трикотажні, повсть чи фетр, або неткані матеріали, які присутні просто в цілях армування, рукавички, рукавиці або мітенки, просочені або вкриті пористою гумою, розглядаються у групі 40, навіть якщо вони:

- виготовлені з тканин або полотен трикотажних (крім тих, що відносяться до товарної позиції 5906), повсті або фетру, або нетканих матеріалів, просочених або вкритих комірчастою (пористою) гумою, або

- виготовлені з непросочених або невкритих, тканин або полотен трикотажних, повсті або фетру, або нетканих матеріалів, які потім було піддано просоченню або вкриванню пористою гумою.

(Примітка 3(с) до групи 56 та примітка 4, останній абзац, до групи 59).

 

Загальні положення

Визначення терміну “каучук і гума”

Термін “каучук і гума” визначений у Примітці 1 до цієї групи. Там, де цей термін використовується без застережень у цій та інших групах УКТЗЕД, він означає такі продукти:

(1) Натуральний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та аналогічні (тобто каучукоподібні) природні смоли (див. Пояснення до товарної позиції 4001).

(2) Синтетичний каучук, як визначено в Примітці 4 до цієї групи. Для випробувань, необхідних у Примітці 4, зразок ненасиченої синтетичної речовини або речовини типу зазначеної у Примітці 4 (с) (для невулканізованої сировини) повинен вулканізуватися сіркою і потім піддаватися випробуванню на розтягування і подальше поновлення довжини (див. пояснення до товарної позиції 4002). Відповідно, якщо речовини містять компоненти, що не допускаються Приміткою 4, такі як мінеральне масло, випробування повинне проводитися на зразку без вмісту таких компонентів чи з якого такі компоненти були вилучені. Якщо вироби з вулканізованого каучуку не можна випробувати як такі, необхідно одержати зразок невулканізованої сировини, з якого роблять вироби для проведення випробування. Проте випробування не потрібно проводити для тіопластів, які за визначенням вважаються синтетичним каучуком.

(3) Фактис, одержаний з олій або масел (див. пояснення до товарної позиції 4002).

(4) Регенерований каучук (див. пояснення до товарної позиції 4003).

Термін “каучук і гума” означає усі вищезгадані продукти, невулканізовані, вулканізовані або тверді.

Термін “вулканізовані” відноситься взагалі до каучуку і гуми (включаючи синтетичний каучук), в яких утворилися поперечні зв’язки за допомогою сірки чи будь-якого іншого вулканізуючого агента (як, наприклад, хлорид сірки, деякі оксиди багатовалентних металів, селен, телур, тіурам ди– та тетрасульфіди, деякі органічні пероксиди і синтетичні полімери) під час використання або без використання нагрівання, чи тиску, або шляхом впливу високої енергії, радіації, внаслідок чого каучук переходить від переважно пластичного стану до переважно еластичного стану. Слід зазначити, що критерій, оцінюваний за вулканізованими сіркою зразками, доречний лише у випадку Примітки 4, а саме для встановлення того, чи є речовина синтетичним каучуком чи ні. Після того як вже визначено, що речовина є синтетичним каучуком, продукти на його основі вважаються продуктами, виготовленими з вулканізованого каучуку, і включаються до товарних позицій 4007 – 4017, незалежно від того, чи вони були вулканізовані сіркою або будь-яким іншим вулканізувальним агентом.

Під час вулканізації крім вулканізаторів зазвичай додаються й інші речовини, такі як прискорювачі, активатори, уповільнювачі, пластифікатори, розріджувачі, наповнювачі, армувальні речовини чи будь-які інші добавки, згадані в Примітці 5 (b) до цієї групи. Такі суміші, що піддаються вулканізації, розглядаються як гума і включаються до товарної позиції 4005 або 4006 залежно від їх форми подання.

Тверда гума (наприклад, ебоніт) одержується вулканізацією гуми з високим вмістом сірки до того моменту, коли вона практично стає негнучкою і нееластичною.

Загальні поняття групи

До цієї групи включаються каучук і гума, вищевизначені, у вигляді сировини чи напівфабрикату, вулканізованого чи невулканізованого, затверділого чи незатверділого, і вироби, повністю виготовлені з гуми або які мають її основні властивості, крім продуктів, виключених Приміткою 2 до цієї групи.

Загальна класифікація товарних позицій така:

(a) за умови додержання Примітки 5, до товарних позицій 4001 і 4002 загалом включається сировинний каучук у первинних формах або у вигляді пластин, листів або стрічок;

(b) до товарних позицій 4003 і 4004 включаються регенерований каучук у первинних формах або у вигляді пластин, листів або стрічок і відходи, обрізки та скрап гуми (крім твердої гуми) та порошки і гранули, одержані з них;

(c) до товарної позиції 4005 включається невулканізована гумова суміш, у первинних формах або у вигляді пластин, листів або стрічок;

(d) до товарної позиції 4006 включаються інші форми і заготівки з невулканізованої гуми з наповнювачем або без нього;

(e) до товарних позицій 4007 – 4016 включаються напівфабрикати і вироби з незатверділої вулканізованої гуми;

(f) до товарної позиції 4017 включається тверда гума у будь-яких формах, включаючи відходи та скрап, і вироби з твердої гуми.

Первинні форми (товарні позиції 4001 –  4003 та 4005)

Термін “первинні форми” визначений у Примітці 3 до цієї групи. Слід зазначити, що підвулканізований латекс спеціально включений до визначення “первинні форми” і тому має розглядатися як невулканізований. Оскільки до товарних позицій 4001 і 4002 не включаються каучук або суміші каучуків, до яких додані органічні розчинники (див. Примітку 5), термін “інші дисперсії і розчини” у Примітці 3 відноситься лише до товарної позиції 4005.

Пластини, листи, смуги або стрічки (товарні позиції 4001, 4002, 4003, 4005 та 4008)

Ці терміни визначені в Примітці 9 до цієї групи та означають блоки правильної геометричної форми. Пластини, листи, смуги або стрічки можуть бути поверхнево оброблені (тисненням, гофруванням, рифленням, оздобленням каналів, ребер і т.д.) або просто нарізані на прямокутники (включаючи квадрати) незалежно від того, чи мають вони властивості виробів чи ні, але не можуть бути інакше нарізані на шматки іншої форми або піддані подальшій обробці.

Пориста, комірчаста  гума

Пориста, комірчаста  гума – це гума, що має багато пор (відкритих, закритих або тих та інших), розподілених по всій масі. Вона включає губчату чи спучену гуму, спучену гуму і мікропористу або ніздрювату гуму. Вона може бути гнучкою або жорсткою (наприклад, ебонітова губка).

Примітка 5

Примітка 5 до цієї групи передбачає критерії відмінності каучуку або сумішей каучуків у первинних формах, у вигляді пластин, листів або стрічок, що не були змішані з іншими компонентами (товарні позиції 4001 і 4002), від тих, які були змішані з іншими компонентами (товарна позиція 4005). У цій Примітці не робиться будь-якого розмежування відповідно до того, чи було проведене змішування до або після коагуляції. Воно, проте, допускає наявність певних речовин у каучуку або сумішах каучуків товарних позицій 4001 і 4002 за умови, що каучук або суміш каучуків зберігають свої основні властивості сировини. До таких речовин відносяться мінеральне масло, емульгатори чи антиадгезиви (реагенти, що перешкоджають злипанню), невеликі кількості (переважно не більше 5 %) продуктів розпаду емульгаторів і дуже невеликі кількості (переважно менше 2 %) добавок спеціального призначення.

Гума у сполученні з текстильними матеріалами

Класифікацію гуми у сполученні з текстильними матеріалами по суті визначають Примітка 1(ij) до розділу XI, Примітка 3 до групи 56 і Примітка 4 до групи 59, а що стосується транспортерних стрічок або привідних пасів або бельтингу (гумована тканина для пасів) – Примітка 8 до групи 40 і Примітка 6 (b) до групи 59. До цієї групи відносяться такі продукти:

(a) повсть, просочена, з покриттям або дубльована гумою, що містить 50 мас. % або менше текстильного матеріалу, і повсть, повністю закладена в гуму;

(b) неткані матеріали, повністю втоплені у гуму або повністю покриті таким матеріалом по обидва боки за умови, що такі покриття можуть бути видні неозброєним оком, а зміни в кольорі не беруться до уваги;

(c) текстильні матеріали (як визначено у Примітці 1 до групи 59), просочені, з покриттям або дубльовані гумою, масою понад 1500 г/м2 і з вмістом 50 мас. % або менше текстильного матеріалу;

(d) пластини, листи, смуги або стрічки з пористої гуми в сполученні з текстильними тканинами (як визначено в Примітці 1 до групи 59), повстю чи нетканими матеріалами, де текстильний матеріал присутній лише для армування матеріалу.

До цієї групи не включаються вироби, згадані в Примітці 2 до цієї групи. Додаткові винятки зазначені в поясненнях до певних товарних позицій цієї групи.

Додаткові загальні положення:

У Примітці 4 (a) до цієї групи термін “нетермопластичні речовини” означає речовини, які не можуть бути повторно розм’якшені під впливом дії теплової обробки, такі продукти неможливо  формувати або піддавати екструзії.

 

Пояснення до товарної позиції 4001:

 

4001

Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природнi смоли у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:

4001 10 00 00

- каучуковий латекс натуральний, пiдвулканiзований або непiдвулка-нiзований

 

- каучук натуральний в iнших формах:

4001 21 00 00

- - смокед-шитс (марка каучуку натурального)

4001 22 00 00

- - каучук натуральний, технiчно специфiкований (TSNR)

4001 29 00 00

- - iнший

4001 30 00 00

- балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природнi смоли

 

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Натуральний латекс (підвулканізований або непідвулканізований).

Натуральний латекс є рідиною, яку виділяють, переважно, каучуконосні дерева і, зокрема, каучуконосна рослина Hevea brasiliensis. Ця рідина складається з водного розчину органічних і мінеральних речовин (білків, жирних кислот та їхніх похідних, солей, цукрів і глікозидів), що містить у суспензії від 30 до 40 % каучуку (а саме поліізопрену з високою молекулярною масою).

Сюди включаються:

(1) Стабілізований або концентрований натуральний латекс. Натуральний латекс має властивість мимовільно коагулюватися через кілька годин після витікання з розрізу, зробленого на каучуконосі. Тому його необхідно стабілізувати, щоб забезпечити зберігання та запобігти загнивання або коагуляцію. Це зазвичай здійснюється шляхом додання в латекс 5 – 7 г аміаку   на 1 л латексу, що дає продукт, відомий за назвою “високоаміачний” або тип FA. Другий спосіб стабілізації, що дає “низькоаміачний” продукт або тип LA, полягає в доданні дуже невеликої кількості (1–2 г/л латексу) слабоконцентрованої суміші аміаку з такими речовинами, як тетраметилтіурамдисульфід і оксид цинку.

Існують також морозостійкі натуральні латекси, стабілізовані доданням, зокрема, дуже малих кількостей саліцилату натрію або формальдегіду і призначені для використання в умовах холодного клімату.

Натуральні латекси концентруються (переважно для транспортних цілей) різними способами (наприклад, центрифугуванням, випаровуванням, відстоюванням).

Вміст каучуку в промислових латексах зазвичай становить 60–62 %; зустрічаються і більш високі концентрації, а в деяких випадках вміст твердої речовини може перевищувати 70 %.

(2) Термочутливі (теплочутливі) натуральні каучукові латекси. Їх одержують шляхом додання теплочутливих агентів. Під час нагрівання ці типи латексів швидше желатинуються, ніж нетермочутливий латекс. Вони зазвичай використовуються для виробництва виробів шляхом мочання чи формування або для виготовлення спученої чи губчатої гуми.

(3) Електропозитивні латекси. Ці латекси відомі також як “латекси з оборотним електричним зарядом”, тому що їх одержують зміною заряду часток нормально концентрованого латексу на зворотний. Це зазвичай досягається шляхом додання катіонних поверхнево-активних речовин.

Використання таких латексів зменшує опір більшості текстильних волокон просоченню каучуком (тому що, подібно звичайному латексу, електростатичний заряд волокон у присутності лугів негативний).

(4) Натуральний латекс, підвулканізований. Цей латекс одержується шляхом взаємодії вулканізуючого агента з латексом під час нагрівання за температури переважно нижче 100 °C.

Частинки каучуку, що містяться в латексі, вулканізуються під час додання надлишку осадженої або колоїдної сірки, оксиду цинку і прискорювачів (наприклад, дитіокарбамату). Ступінь вулканізації кінцевого продукту можна змінювати за бажанням шляхом зміни температури, часу нагрівання або пропорцій використовуваних інгредієнтів. Зазвичай вулканізуються лише зовнішні шари частинок каучуку. Щоб уникнути перевулканізації латексу, надлишок інгредієнтів видаляється центрифугуванням після нагрівання.

Зовнішній вигляд підвулканізованого латексу такий самий, як і в нормального латексу. Загальний вміст сірки зазвичай порядку 1 %.

Використання підвулканізованого латексу дозволяє виключити ряд операцій (наприклад, стирання, змішування). Він використовується у виробництві продуктів шляхом мочання або литтям (фармацевтичних і медичних товарів) і, більшою мірою, у текстильній промисловості та як адгезиви. Він також використовується у виробництві певних сортів паперу і композиційної шкіри, а також гуми з відмінними електроізолюючими властивостями (завдяки низькому вмісту білків і розчинних речовин).

Натуральний латекс транспортується або у футерованих зсередини бочках (місткістю близько 200 л) чи у великих посудинах.

(B) Натуральний каучук в інших формах.

У цій товарній позиції термін “натуральний каучук” стосується каучуку Hevea, який традиційно постачається морським транспортом з місця виробництва, зазвичай після первинної обробки, що полегшує його транспортування і забезпечує зберігання, або для надання натуральному каучуку певних властивостей, що полегшує його подальше використання або поліпшує якість кінцевих продуктів. Для класифікації в цій товарній позиції каучук, оброблюваний таким чином, не повинен, проте, втратити основні властивості сировини; більше того, він не має містити додані сажу, діоксид кремнію чи будь-які інші речовини, заборонені Приміткою 5 (A)

Коагуляція натурального латексу відбувається в резервуарах різних форм, що можуть бути оснащені рухливими перегородками. Для того щоб відокремити глобули каучуку від водної сироватки, латекс коагулюють шляхом легкого підкислення, наприклад, 1 % оцтовою кислотою або 0,5 % мурашиною кислотою. Наприкінці процесу продукт коагуляції виділяється або у вигляді пластини, або неперервної стрічки.

Подальше оброблення залежить від того, чи виробляються “копчені” листи чи світлий або коричневий крепи, повторно агломеровані гранули чи вільно сипучі порошки.

(1) Каучукові листи і крепи.

Для виготовлення листів каучукова смуга або стрічка подається на вальцювання, причому остання група вальців залишає на поверхні стрічки властиве тиснення (для полегшення висушування шляхом збільшення площі випаровування). У міру того як гумова стрічка (товщиною від 3 до 4 мм) сходить з вальців, вона нарізається на листи. Потім їх поміщають до сушильної чи коптильної камери. Метою копчення є сушіння каучуку і просочення його креозотовими речовинами, що служать антиокислювачами та антисептиками.

Для виготовлення світлого крепу каучуковий коагулят подається в батарею крепувальних машин. Перші машини мають ролики з пазами, а останні машини мають гладкі ролики, що обертаються з різною швидкістю. Ця операція відбувається за неперервної подачі води, так що каучук ретельно промивається. Потім він висушується за кімнатної температури або гарячим повітрям у вентильованій сушильній камері. Для утворення однієї пластини крепу два шари його або більше можуть накладатися один на одного.

Листи також виготовляються за допомогою такого процесу: після коагуляції латексу в циліндричних резервуарах коагулят розрізають тонкими шарами на довгі стрічки, які потім ріжуть на листи і висушують (зазвичай без копчення).

Деякі типи каучуків (зокрема, креп, крім світлого крепу) не виготовляються безпосередньо шляхом коагуляції латексу, а виробляються шляхом подальшої реагломерації і промивання в “креп-машинах” коагуляту, що утворився ще під час видобутку латексу або в процесі заводської обробки. Одержані листи різної товщини висушуються таким самим способом, як і світлий креп.

Натуральний каучук у тому вигляді, як описано вище, зазвичай постачається на ринок відповідно до свого зовнішнього вигляду у формах і марках, що відповідають міжнародним стандартам, установленим відповідними міжнародними організаціями.

Найбільш розповсюдженими типами є “копчені” листи та їх розкрій, світлі крепи та їх розкрій, коричневі крепи та рифлені і висушені на повітрі листи.

(2) Технічно специфікований натуральний каучук (TSNR).

Це висушений сировинний натуральний каучук, що був оброблений, випробуваний і класифікований на п’ять загальних марок (сортів) (5L, 5, 10, 20 і 50) відповідно до специфікації, приведеної в такій таблиці:

Марки TSNR і максимально припустимі границі для кожного параметру

 

Марка

5L

5

10

20

50

Параметр

 

 

 

 

 

Включення, що осіли на ситі з розміром вічка 325 (макс. мас.%)

0,05

0,05

0,10

0,20

0,50

Вміст золи (макс. мас.%)

0,60

0,60

0,75

1,00

1,50

Вміст азоту (макс. мас.%)

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Леткі речовини (макс. мас.%)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Пластичність за Уоллесом – мін. початкова величина (Р0)

30

30

30

30

30

Показник зберігання пластичності, ПЗП
(мін. %)

60

60

50

40

30

Границя кольору (шкала Ловібонда, макс.)

6,00

Технічно специфікований натуральний каучук (TSNR) повинен супроводжуватися сертифікатом про випробування, виданим компетентними органами країни-виробника, де вказується марка, специфікація і результати випробувань каучуку. Деякі країни-виробники можуть мати марки з більш високими вимогами, ніж викладені в таблиці. TSNR упаковується в паки по 33 1/3 кг і загортається в поліетилен. Переважно 30 або 36 таких паків укладаються в палети і прокладаються зсередини поліетиленовими покриттями, або герметизуються поліетиленом, який дає усадку. Кожен пак або палета має спеціальне маркування для фіксування марки, маси, коду виробника і т.д.

(3) Повторно агломеровані гранули каучуку.

Методи, використовувані для оброблення гранульованого каучуку, призначені для того, щоб одержати чистіший продукт з постійними властивостями і кращим зовнішнім виглядом, ніж каучукові листи або крепи.

Процес виробництва включає грануляцію коагуляту, особливо ретельне очищення, сушіння і запресовування в паки. Для грануляції може використовуватися широкий діапазон машин, таких як обертові лопатеві рубильні машини, молоткова дробарка, гранулятори і креп-машини. Чисто механічна дія може бути посилена шляхом добавлення дуже невеликої кількості (від 0,2 до 0,7 %) рицинової олії, стеарату цинку чи інших агентів, що сприяють перетворенню каучуку в крихту, які додаються в латекс перед коагуляцією. Ці агенти не позначаються на подальщому використанні або на властивостях каучуку.

Гранули висушуються в напівнеперервних сушарках пересувного типу, у сушарках тунельного типу чи шнекових сушарках.

Висушені гранули остаточно спресовують під високим тиском у паки форми паралелепіпеда масою від 32 до 36 кг. Гранули реагломерованого каучуку зазвичай продаються з гарантованими технічними специфікаціями.

(4) Легкосипучі порошки натурального каучуку.

Вони одержуються так само, як зазначено вище в пункті (3), але без пресування. Для запобігання реагломерації гранул під дією їхньої власної маси їх змішують під час підготовки з порошкоподібними інертними речовинами, такими як тальк або інші антиадгезиви (реагенти, що перешкоджають злипанню).

Каучукові порошки можна також одержати впорскуванням у сушильні камери разом з латексом інертних речовин, таких як кремнезем, з метою запобігання агломерації часток.

(5) Спеціальні типи натурального каучуку.

Різні спеціальні типи натурального каучуку можна одержати у формах, описаних у пунктах 1–4 вище. Основними типами є:

(a) CV–каучук (постійної в’язкості) і LV-каучук (низької в’язкості).

CV-каучук одержують доданням дуже невеликої кількості (0,15%) гідроксиламіну перед коагуляцією, а LV-каучук – доданням, також перед коагуляцією, невеликої кількості мінерального масла.

Гідроксиламін запобігає самовільному збільшенню в’язкості натурального каучуку під час зберігання. Використання цих каучуків дозволяє виробникам планувати  час пластикації.

(b) Пептизований каучук.

Його одержують доданням до латексу перед коагуляцією приблизно 0,5 % пептизуючого агента, який знижує в’язкість каучуку під час сушіння. Цей каучук, відповідно, потребує більш короткого періоду пластикації.

(c) Натуральний каучук з високими технологічними властивостями.

Його одержують шляхом коагуляції суміші звичайного та підвулканізованого латексу, або шляхом змішування коагуляту натурального латексу з коагулятом підвулканізованого латексу; його використання полегшує екструзію і каландрування.

(d) Очищений каучук.

Його одержують без додання сторонніх речовин шляхом зміни звичайних стадій виробництва каучуку, наприклад, центрифугуванням латексу.

Використовується для виготовлення хлорованого каучуку та у виробництві деяких вулканізованих виробів (електрокабелів і т.д.), чиї властивості змінюються в гіршу сторону через домішки, що зазвичай містяться в каучуку.

(e)  Каучук із “знятого” латексу.

Цей тип каучуку одержують коагуляцією побічного продукту переробки латексу – “знятого” латексу.

(f) Каучук, стійкий до кристалізації.

Його одержують шляхом додання тіобензойної кислоти в латекс до коагуляції. Завдяки цьому він стає морозостійким.

(C) Балата.

Балатова смола, чи балата, видобувається з латексу деяких рослин родини Sapotaceae, особливо з дерева-булет (Manilkara bidentata), яке росте переважно в Бразилії.

Балата – червонуватий продукт, переважно транспортується морським транспортом у блоках масою до 50 кг, але іноді також і в листах товщиною від 3 до 6 мм.

Переважно вона використовується для виготовлення транспортерних стрічок, привідних пасів або бельтингу (прогумованої тканини для пасів). Також застосовується в суміші з гутаперчею для виготовлення підводних кабелів і м’ячів для гольфу.

(D)  Гутаперча.

Гутаперча вилучається з латексу різних дерев родини Sapotaceae (наприклад, роду Palaquium чи роду Payena).

Вона жовта або жовтувато-червона. Залежно від того, де виробляється, вона транспортується морським транспортом у брикетах масою 0,5–3 кг або в блоках від 25 до 28 кг.

Крім використання в суміші з балатою у виготовленні підводних кабелів, м’ячів для гольфу і бельтингу (прогумованої тканини для пасів), вона також застосовується у виготовленні ущільнювальних кілець у насосах або клапанах, валків прядильної машини для льону, для футеровки резервуарів, сулій для фторводневої кислоти, клею і т.д.

(E)  Гваюла.

Вона вилучається з латексу Partheum argentatum, каучуконосного чагарнику, що росте в Мексиці.

Гваюла-каучук зазвичай транспортується морським транспортом у брикетах або листах.

(F) Чикл.

Він видобувається з латексу, що міститься в корі деяких дерев родини Sapotaceae, які ростуть у тропічних районах Америки.

Це червонувата смола, зазвичай транспортується морським транспортом у брикетах різних розмірів чи у блоках масою приблизно 10 кг.

Переважно використовується для виготовлення жувальної гумки. Вона також застосовується для виготовлення, у певних випадках, хірургічних пов’язок і зубних протезів.

(G)  Аналогічні природні смоли, наприклад, джелутонг.

Для включення до цієї товарної позиції ці смоли повинні за своїми властивостями нагадувати каучук.

(H)  Суміші будь-яких вищевказаних продуктів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) суміші будь-якого продукту цієї товарної позиції з будь-яким продуктом товарної позиції 4002 (товарна позиція 4002);

(b) натуральний каучук, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли, наповнені до чи після коагуляції речовинами, забороненими Приміткою 5 (a) до цієї групи (товарна позиція 4005 або 4006).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4001 21 00

 

                Дивись Пояснення до товарної позиції  4001, частина (B), (1), перший абзац.

 

4001 29 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції  4001, частина (B), (1), другий і четвертий абзаци.

Ця категорія включає світлі крепи, коричневі крепи, рифлені та висушені на повітрі листи із реагломерованих гранул каучуку та сипучі порошки натурального каучуку.

 

Пояснення до товарної позиції 4002:

 

4002

Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формі пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним з продуктів цiєї товарної позиції у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:

 

- каучук стирол-бутадiєновий (SBR); карбоксил-стирол-бутадiєновий каучук (XSBR):

4002 11 00 00

- - латекс

4002 19

- - iнший:

4002 19 10 00

- - - каучук стирол-бутадiєновий, одержаний емульсійною полімеризацією (E-SBR), у вигляді тюків, паків або пачок

4002 19 20 00

- - - стирол-бутадiєн-стироловий блок-співмономер, одержаний полімеризацією в розчині (SBS, термопластичний еластомер), у вигляді гранул, крихти або порошку

4002 19 30 00

- - - стирол-бутадiєновий каучук, одержаний полімеризацією в розчині (S-SBR), у вигляді тюків, паків або пачок

4002 19 90 00

- - - інші

4002 20 00 00

- каучук бутадiєновий (BR)

 

- каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR); каучук галоген-iзобутилен-iзопреновий (CIIR або BIIR):

4002 31 00 00

- - каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR)

4002 39 00 00

- - iнший

 

- каучук хлоропреновий (хлорбутадiєновий) (CR):

4002 41 00 00

- - латекс

4002 49 00 00

- - iнший

 

- каучук акрилонiтрил-бутадiєновий (NBR):

4002 51 00 00

- - латекс

4002 59 00 00

- - iнший

4002 60 00 00

- каучук iзопреновий (IR)

4002 70 00 00

- каучук етиленпропiлендiєно-вий неспряжений (EPDM)

4002 80 00 00

- сумiшi речовин товарної позицiї 4001 з речовинами цiєї товарної позицiї

 

- iнший:

4002 91 00 00

- - латекс

4002 99

- - iншi:

4002 99 10 00

- - - продукти, модифiкованi включенням пластмас

4002 99 90 00

- - - iншi

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Синтетичний каучук, визначений у Примітці 4 до цієї групи (див. нижче). Сюди відноситься синтетичний каучуковий латекс, підвулканізований або непідвулканізований, і синтетичний каучук в інших первинних формах або у вигляді пластин, листів або стрічок. До цієї товарної позиції також включається синтетичний каучук, що був оброблений з метою полегшення транспортування або забезпечення зберігання або з метою надання певних властивостей, призначених для полегшення його подальшого використання чи поліпшення якості кінцевого продукту. Таке оброблення не повинне, проте, змінити його основні властивості як сировини. Зокрема, він не повинен містити речовин, заборонених Приміткою 5 (а) до цієї групи.

Серед наповнених продуктів, що включаються до цієї товарної позиції положеннями Примітки 5, відзначимо маслонаповнені каучуки; вони містять до 50 % масла.

(2) Фактис, одержаний з олій. Фактис – це продукт реакції деяких рослинних або риб’ячих жирів (окиснених чи неокиснених, або частково гідрованих) з сіркою чи хлоридом сірки.

Фактис є фізично неміцним і використовується переважно в суміші з натуральним чи синтетичним каучуком, а також у виготовленні гумок (ластиків) канцелярських.

(3) Суміші будь-яких вищевказаних продуктів.

(4) Суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з будь-якими продуктом цієї товарної позиції.

Примітка 4 (Визначення синтетичного каучуку)

Ця Примітка складається з трьох пунктів. Якщо продукти, включені до пунктів (а) і (c) повинні задовольняти критеріям вулканізації, подовження і поновлення, згаданим у пункті (а), то тіопласти пункту (b) звільнені від цих вимог. Слід зазначити, що термін “синтетичний каучук” стосується не лише товарної позиції 4002, але і до Примітки 1. Отже, коли вживається термін “каучук” в УКТЗЕД, він також включає “синтетичний каучук” відповідно до визначення в Примітці 4.

Термін “синтетичний каучук” означає:

(а) Ненасичені синтетичні речовини, що відповідають критеріям, які стосуються вулканізації, подовження і поновлення, як зазначено в пункті (а) Примітки. Для випробування можуть бути додані речовини, необхідні для утворення поперечних зв’язків, такі як активатори вулканізації, прискорювачі або уповільнювачі. Допускається також наявність невеликих кількостей продуктів розпаду емульгаторів (Примітка 5 (b) (ii) і дуже невеликих кількостей добавок спеціального призначення, згаданих у Примітці 5 (b) (iii). Проте не допускається наявність будь-яких речовин, не призначених для утворення поперечних зв’язків, таких як пігменти (крім тих, які були додані лише з метою ідентифікації), пластифікатори, розріджувачі, наповнювачі, армувальні речовини, органічні розчинники. Так, під час випробувань не допускається присутність мінерального масла чи діоктилфталату.

Відповідно, для речовин з вмістом матеріалів, які не допускаються Приміткою 4, такі як мінеральне масло, випробування повинні проводитися на зразку, без вмісту таких матеріалів або з якого такі матеріали були вилучені. У разі вулканізованих виробів, які не можна випробувати як такі, необхідно одержати зразок невулканізованої сировини, з якого вироби виготовляються для того, щоб провести випробування.

До таких ненасичених синтетичних речовин відносяться стирол-бутадієновий каучук (SBR), карбоксилований стирол-бутадієновий каучук (XSBR), бутадієновий каучук (BR), ізобутилен-ізопреновий (бутилкаучук) (IIR), галоген-ізобутилен-ізопреновий каучук (CIIR або BIIR), хлоропреновий (хлорбутадієновий) каучук (CR), акрилонітрилбутадієновий каучук (NBR), ізопреновий каучук (IR), етиленпропілендієновий каучук (EPDM), карбоксилированний акрилонітрилбутадієновий каучук (XNBR), ізопреннітрильний каучук (NIR). Для того, щоб відповідати вимогам синтетичних каучуків, усі ці речовини повинні відповідати критеріям вулканізації, подовження і поновлення, згаданим вище.

(b) Тіопласти (TM), які є насиченими синтетичними речовинами, одержаними реакцією аліфатичних дигалогенідів з полісульфідом натрію; вони зазвичай вулканізуються із застосуванням вулканізаторів класичного типу. Механічні властивості деяких типів тіопластів гірше властивостей інших типів синтетичного каучуку, але вони мають перевагу, будучи стійкими до розчинників. Їх не слід плутати з полісульфідами товарної позиції 3911 (див. пояснення до товарної позиції 3911.

(c) Продукти, перераховані нижче, за умови, що вони задовольняють умовам, описаним вище в пункті (а) щодо вулканізації, подовження і поновлення:

(1) Модифікований натуральний каучук, одержаний шляхом щеплення або змішування каучуку з пластмасою.

Такий каучук одержують зазвичай шляхом зв’язування мономера, який полімеризується, з каучуком у присутності каталізатора полімеризації або шляхом співосадження натурального латексу з синтетичним полімерним латексом.

Основною властивістю модифікованого натурального каучуку є те, що він певною мірою “самозміцнений”, його властивості в цьому відношенні аналогічні властивостям сажонаповненої суміші на основі натурального каучуку.

(2) Деполімерізований натуральний каучук, одержаний механічною обробкою (дробленням) за певної температури.

(3) Суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними полімерами (наприклад, суміші бутадієннітрильного каучуку і полівінілхлориду).

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) еластомери, що не відповідають умовам Примітки 4 до цієї групи (переважно група 39);

(b) продукти цієї товарної позиції, наповнені до чи після коагуляції речовинами, забороненими Приміткою 5 (a) до цієї групи (товарна позиція 4005 або 4006).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

4002 99 10

 

            Ця категорія охоплює продукти, згадувані в Примітці 4 (c) до цієї групи, за винятком деполімеризованого натурального каучуку (категорія 4002 99 90).

 

4002 99 90

 

            Ця категорія включає карбоксилатний акрилонітрилбутадієновий каучук (XNBR), акрилонітрилізопреновий каучук (NІR) і фактис з масел.

 

Пояснення до товарної позиції 4003:

 

4003 00 00 00 

Каучук регенерований у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок 

Регенерований каучук одержують з використаних гумових виробів, особливо шин, чи з відходів або скрапу вулканізованої гуми шляхом розм’якшення (“девулканізації”) її та видалення деяких небажаних речовин різними хімічними чи механічними засобами. Продукт містить залишки сірки або суміш інших вулканізаторів, і поступається каучуку, що не був у вживанні, оскільки більш пластичний і клейкий. Його можна використовувати в листах, пересипаних тальком або розділених поліетиленовою плівкою.

До цієї товарної позиції включається регенерований каучук у первинних формах або у вигляді пластин, листів або стрічок, змішаний чи не змішаний з каучуком, що не був у використанні, чи з іншими додатковими речовинами за умови, що продукт має основні властивості регенерованого каучуку.

Пояснення до товарної позиції 4004:

 

4004 00 00 00 

Вiдходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крім твердої гуми), порошки і гранули, одержані з каучуку або гуми

Термін “відходи, обрізки і скрап” визначений у Примітці 6 до цієї групи.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Відходи гуми, обрізки та скрап, що залишаються під час виробництва чи оброблення невулканізованої або вулканізованої гуми (крім твердої гуми).

(2) Вироби з гуми (крім твердої гуми), непридатні для використання за призначенням через порізи, зношеність або з інших причин.

До цієї категорії включаються зношені гумові шини або покришки, непридатні для поновлення, і скрап таких зношених гумових шин та покришок, зазвичай одержуваний такими процесами:

(a) розрізуванням шини або покришки спеціальним верстатом як до бортового дроту чи п’яти;

(b) розсіченням з видаленням протектору;

(c) розрізуванням на шматки.

До цієї товарної позиції не включаються шини та покришки, що були у використанні, придатні для відновлення (товарна позиція 4012).

(3) Порошки та гранули, одержані з товарів, перерахованих вище в пунктах 1 та 2.

Вони являють собою перемелені відходи вулканізованої гуми. Вони можуть використовуватися як наповнювачі у матеріалах для дорожніх покрить або в інших гумових сумішах, або для формування безпосередньо у вироби, які не потребують великої міцності.

До цієї товарної позиції не включаються відходи, обрізки, скрап, порошки і гранули твердої гуми (товарна позиція 4017).

 

Пояснення до товарної позиції 4005:

 

4005

Невулканiзованi гумові сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:

4005 10 00

- гумова сумiш з доданням сажi (технічного вуглецю) або діоксиду кремнiю:

4005 10 00 10

- - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів

4005 10 00 90

- - інша

4005 20 00 00

- розчини; iншi дисперсiї, крiм зазначених у товарній підпозиції 4005 10

 

- iншi:

4005 91 00

- - пластини, листи, смужки або стрічки:

4005 91 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

4005 91 00 90

- - - інші

4005 99 00 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включається невулканізована гумова суміш у первинних формах або у вигляді пластин, листів або стрічок.

Термін “каучук і гума” має те саме значення, що і в Примітці 1 до цієї групи. Тому до цієї товарної позиції включаються натуральний каучук, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли, синтетичний каучук, фактис, одержаний з олій, і регенеровані матеріали за умови, що вони були наповнені іншими речовинами.

Відповідно до Примітки 5 (a) до цієї групи, до товарних позицій 4001 і 4002 не входять будь-який каучук або суміші каучуків, що були змішані до чи після коагуляції з вулканізаторами, прискорювачами, уповільнювачами чи активаторами (крім тих, що були додані для виготовлення підвулканізованого каучукового латексу), пігментами чи іншими барвниками (крім тих, що використовуються лише з метою ідентифікації), пластифікаторами чи розріджувачами (крім мінерального масла у випадку маслонаповненого каучуку), наповнювачами, підсилювальними речовинами, органічними розчинниками або будь-якими іншими речовинами, крім тих, які допускаються Приміткою 5 (b)

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Гумова суміш з доданням технічної сажі або діоксиду кремнію (з мінеральним маслом або без, із іншими інгредієнтами або без них).

До цієї категорії відноситься сажонаповнена суміш, що складається з приблизно 40–70 частин технічної сажі (вуглецю) на 100 частин сухого каучуку; вона зазвичай постачається на ринок у паках.

(B) Гумові суміші без вмісту сажі чи діоксиду кремнію.

Вони містять такі речовини як органічні розчинники, вулканізатори, прискорювачі, пластифікатори, розріджувачі, згущувачі та наповнювачі (крім сажі чи діоксиду кремнію). Деякі з них можуть містити червону глину або білки.

До цих двох категорій відносяться такі типи продуктів:

(1) Наповнений латекс (включаючи підвулканізований латекс) за умови, що в результаті наповнення він не набуде більш специфічних ознак, які дозволяють виділити його до іншої товарної позиції УКТЗЕД.

Так, до цієї товарної позиції не включаються, серед іншого, лаки з латексу та фарби (група 32).

(2) Дисперсії і розчини невулканізованої гуми в органічних розчинниках, використовуваних для виготовлення виробів мочанням чи для покриття готових виробів.

(3) Пластини, листи, смуги та стрічки, що складаються з текстильних тканин у сполученні з гумовою сумішшю масою понад 1500 г/м2 і з вмістом не більш к 50 мас. % текстильного матеріалу.

Такі матеріали одержують шляхом або каландрування, або “гумування”, або комбінуванням обох процесів. Вони використовуються загалом для виробництва автомобільних шин (покришок), труб, трубок і т.д.

(4) Інші пластини, листи, смуги та стрічки з гумової суміші, що можуть використовуватися, наприклад, для ремонту шин (покришок) чи гумових камер (гарячою обробкою), для виготовлення клейких латок, ущільнювачів для деяких герметиків, гумових гранул і т.д., для формування гумових підошов.

(5) Гумова суміш у формі гранул, готових для вулканізації і використовуваних у такому вигляді для формування (наприклад, у взуттєвій промисловості).

Пластини, листи, смуги та стрічки (включаючи блоки правильної геометричної форми) цієї товарної позиції можуть бути поверхнево оброблені (тисненням, гофруванням, рифленням, оздобленням каналів, ребер і т.д.) чи просто розрізані на прямокутники (включаючи квадрати) незалежно від того, чи мають вони властивості виробів чи ні, але не можуть бути інакше нарізані на шматки іншої форми або піддані подальшій обробці.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) концентровані дисперсії барвників (включаючи кольорові лаки) у каучуку, використовувані як сировина для забарвлення гуми в масі (товарні позиції 3204, 3205 або 3206);

(b) більш-менш пастоподібні продукти на основі латексу чи іншого каучуку, використовувані як мастики, наповнювачів фарб або невогнетривких сумішей для підготовки поверхні (товарна позиція 3214);

(c) готові клеї та інші готові адгезиви, що складаються з каучукових розчинів чи дисперсій з доданням наповнювачів, вулканізаторів і смол, і каучукові розчини та дисперсії, розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї чи адгезиви, масою нетто не більше 1 кг (товарна позиція 3506);

(d) суміші речовин товарної позиції 4001 з будь-якими речовинами товарної позиції 4002 (товарна позиція 4002);

(e) регенерований каучук, змішаний з каучуком, що не був у використанні, або іншими додатковими речовинами, які мають основні властивості регенерованого каучуку (товарна позиція 4003);

(f) пластини, листи, смуги та стрічки з невулканізованої гуми, оброблені інакше, ніж поверхнева обробка, або нарізані на форми, крім прямокутної (включаючи квадратну) (товарна позиція 4006);

(g) пластини, листи смуги або стрічки , що складаються з паралельних текстильних ниток, агломерованих за допомогою гуми (товарна позиція 5906).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

4005 20 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції  4005, (B), перший абзац і другий абзац, (2).

 

4005 91 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції  4005, (B), перший абзац і другий абзац, (3) і (4).

Ця категорія також охоплює пластини, листи, смуги або стрічки невулканізованої гуми, нерозрізані або просто розрізані на прямокутники (включаючи квадрати), покриті з одного боку шаром адгезивної речовини. Нанеcення адгезиву вважається простим поверхневим обробленням у значенні Примітки 9 до цієї групи. Вироби, що містять знімний шар з паперу, текстильного матеріалу тощо для захисту адгезиву, залишаються в цій категорії.

4005 99 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції  4005, частина (B), перший абзац і другий абзац, (5).

 

Пояснення до товарної позиції 4006:

 

4006

Iншi форми (наприклад, прутки, трубки, профiлi фасоннi) та вироби (наприклад, диски та кiльця) з невулканiзованої гуми:

4006 10 00 00

- протекторнi заготiвки для вiдновлення гумових шин

4006 90 00

- інші:

4006 90 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

4006 90 00 90

- - інші

 

До цієї товарної позиції включаються невулканізована гума у формах, що не ввійшли до попередніх товарних позицій цієї групи, і вироби з невулканізованої гуми, наповненої або ненаповненої.

До цієї товарної позиції включаються:

(A) Профілі фасонні з невулканізованої гуми, наприклад, пластини смуги або стрічки непрямокутного поперечного перерізу, які зазвичай виготовляють екструзією. До цієї товарної позиції входять, зокрема, стрічки “протекторної заготовки” з неявно вираженим трапецеподібним поперечним перерізом для поновлення шин.

(B) Труби з невулканізованої гуми, виготовлені екструзією і використовувані, зокрема, для покриття із внутрішньої сторони труб товарної позиції 5909.

(C) Інші вироби (заготовки) з невулканізованої гуми, наприклад:

(1) Гумові нитки, виготовлені гелікоїдальним нарізуванням листів невулканізованої гуми або екструзією сумішей на основі латексу (включаючи підвулканізований латекс).

(2) Кільця, диски та шайби з невулканізованої гуми, використовувані переважно для ущільнення деяких видів герметичних контейнерів або ущільнення з’єднань між двома (зазвичай твердими) деталями.

(3) Пластини, листи, смуги або стрічки з невулканізованої гуми, оброблені не по поверхні, а інакше, або нарізані на форми, крім прямокутної (включаючи квадратну).

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) клейкі стрічки, незалежно від типу матеріалу, який використовують як основу (розглядаються відповідно до цього матеріалу, наприклад, у товарних позиціях 3919, 4008, 4823, 5603 або 5906);

(b) диски та кільця з невулканізованої гуми разом з прокладками та аналогічними з’єднаннями з інших матеріалів, поміщені в мішечки, конверти або аналогічні упакування (товарна позиція 8484).

 

Пояснення до товарної позиції 4007:

 

4007 00 00 00 

Нитки і корд з вулканізованої гуми 

Нитку з гуми можна одержувати нарізуванням листів або пластин вулканізованої гуми чи вулканізацією нитки, одержаної екструзією.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Нитка, що складається повністю з вулканізованої гуми (одиночна нитка) будь-якого поперечного перерізу за умови, що розмір поперечного перерізу не більше 5 мм. Якщо цей розмір перевищений, то нитка не включається (товарна позиція 4008).

(2) Корд (із багатокрутильних (багатостренгових) ниток), незалежно від товщини ниток, з яких він складається.

До цієї товарної позиції не включаються текстильні матеріали в сполученні з гумовими нитками (розділ XI). Наприклад, гумова нитка і корд з текстильним покриттям включається до товарної позиції 5604.

 

Пояснення до товарної позиції 4008:

 

4008

Пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки і фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми:

 

- з пористої гуми:

4008 11 00 00

- - пластини, листи і смужки або стрiчки

4008 19 00 00

- - iншi

 

- з непористої гуми:

4008 21

- - пластини, листи і смужки або стрiчки:

4008 21 10 00

- - - покриття для пiдлоги i мати

4008 21 90 00

- - - iншi

4008 29 00

- - iншi:

4008 29 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

4008 29 00 30

- - - фасонні профілі, нарізані за розміром, для цивільної авіації

4008 29 00 90

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Довгомірні пластини, листи, смуги або стрічки  (з будь-яким розміром поперечного перерізу понад 5 мм) або просто нарізані за довжиною чи на прямокутники (включаючи квадрати).

(2) Блоки правильної геометричної форми.

(3) Прутки та профілі фасонні (включаючи нитки з будь-якою формою поперечного перерізу, в яких будь-який розмір поперечного перерізу понад 5 мм). Довгомірні профілі фасонні одержують за одну операцію (переважно екструзією), мають постійний чи повторюваний поперечний переріз від одного кінця до іншого. Вони включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, нарізані вони чи не нарізані за довжиною. При цьому довжина куска, що відрізається, не повинна бути меншою за найбільший розмір поперечного перерізу.

Продукти цієї товарної позиції можуть бути з обробленою поверхнею (тиснені, гофровані, рифлені, з оздобленням каналів, ребер і т.д.); вони можуть також бути простими чи забарвленими (у масі або на поверхні). Профілі фігурні з клейкою поверхнею, використовувані для ущільнення віконних рам, включаються до цієї товарної позиції. До неї також включається гумовий матеріал для підлоги в кусках, плитах, матах та інших виробах, одержаних просто нарізуванням пластин чи листів гуми на прямокутні (включаючи квадратні) форми.

Класифікація продуктів, виготовлених з вулканізованої гуми (крім твердої гуми) у сполученні (у масі або на поверхні) з текстильним матеріалом, обговорена в Примітці 3 до групи 56 і Примітці 4 до групи 59. Сполучення вулканізованої гуми (крім твердої гуми) з іншими матеріалами включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони зберігають основні властивості гуми.

Отже, до цієї товарної позиції включаються:

(A) Пластини, листи, смуги або стрічки  з пористої гуми в сполученні з текстильними матеріалами (як визначено в Примітці 1 до групи 59), з повстю, фетром, або нетканими матеріалами, за умови, що ці текстильні матеріали використовуються тільки з метою армування (зміцнення) виробу.

При цьому однотонні, невибілені, вибілені чи однорідно забарвлені текстильні тканини з повсть, фетр, або нетканні матеріали розглядаються лише як армуючий (зміцнювальний) матеріал за умови, що вони закріплені лише з однієї сторона пластин, листів смуг або стрічок. Візерункові, надруковані або більш складніше оброблені тканини та спеціальні матеріали, такі як ворсові тканини, тюль і мереживо, вважаються матеріалами, що виконують більш ширші функції, ніж  армування (зміцнення).

Пластини, листи, смуги або стрічки з пористої гуми, з’єднані з текстильним матеріалом з обох сторін, незалежно від властивостей тканини, не включаються до цієї товарної позиції (товарні позиції 5602, 5603 або 5906).

(B) Повсть або фетр, просочені, з покриттям або дубльовані вулканізованої гумою (крім твердої гуми), що містить 50 мас. % або менше текстильного матеріалу або повністю впровадженого у гуму.

(C) Неткані матеріали, або повністю впроваджені в гуму, або повністю покриті по обидва боки гумою за умови, що таке покриття можна побачити неозброєним оком без врахування зміни забарвлення, яке може відбутися.

До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (inter alia):

(a) транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг з вулканізованої гуми, нарізані або не нарізані по довжині (товарна позиція 4010);

(b) пластини, листи смуги або стрічки, з обробленою чи необробленою поверхнею (включаючи квадратні або прямокутні вироби, вирізані з них), зі скошеними чи формованими краями, із закругленими кутами, з ажурними краями або оброблені інакше, чи нарізані на форми, крім прямокутних (включаючи квадратні) (товарні позиції 4014, 4015 або 4016);

(c) ткані текстильні вироби в сполученні з гумовою ниткою (групи 50–55 або 58);

(d) продукти товарної позиції 5602 або 5603;

(e) текстильні килими чи покриття з підкладкою з пористої гуми (група 57);

(f) тканини кордні для покришок (товарна позиція 5902);

(g) прогумовані текстильні матеріали, як визначено в Примітці 4 до групи 59 (товарна позиція 5906);

(h) трикотажне полотно машинного чи ручного в’язання в сполученні з гумовою ниткою (група 60).

Пояснення до товарної позиції 4009:

 

4009

Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками, колiнами, з’єднаннями):

 

- неармованi або некомбiнованi iншим способом з iншими матерiалами:

4009 11 00 00

- - без фiтингiв

4009 12 00 00

- - з фiтингами

 

- армованi або комбiнованi iнакше тільки з металом:

4009 21 00 00

- - без фiтингiв

4009 22 00 00

- - з фiтингами

 

- армованi або комбiнованi iнакше тільки з текстильними матерiалами:

4009 31 00 00

- - без фiтингiв

4009 32 00 00

- - з фiтингами

 

- армованi або комбiнованi iнакше з iншими матерiалами:

4009 41 00 00

- - без фітингів

4009 42 00 00

- - з фiтингами

До цієї товарної позиції включаються труби, трубки і шланги, що складаються повністю з вулканізованої гуми (крім твердої гуми), і вулканізовані гумові труби, трубки та шланги (включаючи шланги-трубопроводи), армовані стратифікацією, що складаються, наприклад, з одного або кількох “шарів” текстильної тканини чи одного або кількох шарів паралельних текстильних ниток або металевих ниток, впроваджених у гуму. Такі труби, трубки та шланги можуть також покриватися оболонкою з тонкої тканини чи тканини, сплетеної з текстильних ниток різної товщини; вони також можуть бути армовані зовнішньою чи внутрішньою спіраллю з дроту.

До цієї товарної позиції не включаються труби, трубки та шланги з текстильних матеріалів, які іноді називають “тканими рукавами”, які набувають водонепроникності за рахунок внутрішнього покриття з латексу або в які впресовано окремий гумовий вкладиш. Такі вироби включаються до товарної позиції 5909.

Труби, трубки та шланги залишаються в цій товарній позиції, навіть якщо вони подані з фітингами (наприклад, з’єднаннями, колінами, фланцями), за умови, що вони зберігають основні відмітні ознаки трубопроводів або труб.

 

До цієї товарної позиції також включаються труби з вулканізованої гуми, нарізані чи не нарізані за довжиною, але не нарізані по довжині, меншій, ніж діаметр найбільшого поперечного перерізу, наприклад, довжина труби для виготовлення камер для автомобільних шин.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4009 12 00

 

            Фітинги труб, трубок та шлангів цих категорій  можуть бути з будь-якого матеріалу.

 

4009 22 00

 

            Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 4009 12 00.

 

4009 32 00

 

            Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 4009 12 00.

 

4009 42 00

 

            Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 4009 12 00.

 

Пояснення до товарної позиції 4010:

 

4010

Конвеєрні стрiчки або привіднi паси, або бельтинг з вулканiзованої гуми:

 

- конвеєрні стрiчки або бельтинг:

4010 11 00 00

- - армованi тільки металом

4010 12 00

 - - армованi тільки текстильними матеріалами:

4010 12 00 10

- - - конвеєрні стрічки завширшки не менш як 800 мм, але не більш як 1200 мм

4010 12 00 90

 - - - інші

4010 19 00 00

- - iншi

 

- привіднi паси або бельтинг:

4010 31 00 00

- - паси привіднi із з’єднаними кінцями (нескінченні) трапецiєподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см

4010 32 00 00

- - паси привіднi трапецiєподібного поперечного перетину (V-видні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см

4010 33 00 00

- - паси привіднi трапецiєподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см

4010 34 00 00

- - паси привіднi трапецiєподібного поперечного перетину (V-видні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см

4010 35 00 00

- - паси привіднi синхронні (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 150 см

4010 36 00 00

- - паси привіднi синхроннi (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як 150 см, але не більш як 198 см

4010 39 00 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг (гумована тканина для пасів) повністю з вулканізованої гуми чи з тканини, просоченої, з покриттям або дубльованою гумою, чи з тканини, що виготовлена з текстильної пряжі чи корду, просочених або покритих гумою (див. Примітку 8 до цієї групи). До неї також включаються паси або бельтинг з вулканізованої гуми, армованої склотканиною чи скловолокном, чи полотном з металевого дроту.

Паси та бельтинг (крім пасів та бельтингу повністю з вулканізованої гуми) зазвичай складаються з каркасу, зробленого з декількох шарів тканини, прогумованої чи непрогумованої, (наприклад, тканини з основними та утоковими нитками, трикотажних тканин машинного чи ручного в’язання, шарів паралельних ниток), з металокорду та сталевих канатів або стрічки, повністю покритих вулканізованою гумою.

До цієї товарної позиції включаються бельтинг (для подальшого нарізування за довжиною), а також паси, вже нарізані за довжиною (незалежно від того, чи з’єднані вони кінцями чи оснащені кріпленнями). Сюди також включаються нескінченні паси.

Усі ці товари можуть бути прямокутної, трапецієподібної (V-подібні паси та V-подібний бельтинг), круглої або іншої форми в поперечному перерізі.

Паси або бельтинг трапецієподібного поперечного перерізу являють собою вироби, що мають у поперечному перерізі одне або кілька потовщень V-подібної форми. V-подібні поверхні призначені для забезпечення ефективної клинової дії і мінімального проковзування уздовж сторін блоку. Ця категорія включає, наприклад, паси або бельтинг з поперечним перерізом:

(A)  Простої трапецієподібної форми.

 

(B)  З трапецієподібною формою протилежних сторін.

 

(C) З двома або більше трапецієподібними формами на одній стороні.

Ребристі паси трапецієподібного поперечного перерізу являють собою нескінченні ребристі паси, своєю зовнішньою окружністю входять в зачеплення та фіксуються за рахунок тертя у виїмках подібної форми блоків. Ребристі паси трапецієподібного поперечного перерізу є різновидом пасів трапецієподібного поперечного перерізу.

Виїмки (формовані чи вирізані) у V-подібних пасах або бельтингу зменшують напругу згину і допомагають розсіяти нагрівання від швидкого згинання; це особливо важливо під час запуску, коли ремені рухаються на невеликих шківах з високими швидкостями. Такі виїмки на деяких видах V-подібних пасів або V-подібного бельтингу не впливають на класифікацію.

 

Синхронні привідні паси (див. мал.) призначені для передачі енергії під час підтримки постійного обертального співвідношення між шківами. Закінчений виріб часто просто розглядається як регулювальний пасок. Виїмки, зазвичай на внутрішній поверхні паска, роблять для м’якого керування зубцюватими шківами. Синхронні паси або бельтинг не мають трапецієподібного поперечного перерізу.

 

Паси цієї товарної позиції можуть бути подані у формі рукава (туби), з якого можна нарізати потрібні вироби; такий вид виробу не впливає на класифікацію.

 

Транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг, подані разом з машинами чи пристроями, для яких вони призначені, повинні класифікуватися разом з цими машинами чи устаткуванням незалежно від того, змонтовані вони фактично чи ні (наприклад, розділ XVI).

 

Пояснення до товарної позиції 4011:

 

4011

Шини та покришки пневматичнi гумові новi:

4011 10 00

- для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі):

4011 10 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

4011 10 00 90

- - інші

4011 20

- для автобусiв і вантажних автомобiлiв:

4011 20 10 00

- - з iндексом навантаження не більш як 121

4011 20 90 00

- - з індексом навантаження більш як 121

4011 30 00

- для літальних апаратів:

4011 30 00 30

- - для цивільної авіації

4011 30 00 90

- - інші

4011 40 00 00

- для мотоциклiв

4011 50 00 00

- для велосипедiв

 

- iншi з протектором типу "ялинка" або з подібними малюнками протектора:

4011 61 00 00

- - для використання на сiльськогоспо-дарських або лiсогосподарських транспортних засобах і машинах

4011 62 00 00

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см

4011 63 00 00

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см

4011 69 00 00

- - iншi

 

- iншi:

4011 92 00 00

- - для використання на сiльськогос-подарських або лiсогосподарських транспортних засобах і машинах

4011 93 00 00

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см

4011 94 00 00

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см

4011 99 00 00

- - iншi

Ці шини та покришки можуть бути призначені для будь-якого типу транспортного засобу чи літального апарату, іграшок з колесами, машин різного типу, артилерійських гармат і т.д. Вони можуть використовуватися як з камерами, так і без них.

Пояснення до товарних підпозицій:

Товарні підпозиції  4011 61 - 4011 69

Нижче подані зображення деяких типів шин та покришок, що включаються до цих товарних підпозицій.

 

 

 

           

Товарні підпозиції  4011 62, 4011 63,  4011 93 та 4011 94

В цих товарних підпозиціях, термін "будівельні або промислові вантажно-розвантажувальні транспортні засоби i машини" включає також транспортні засоби i машини, призначені для гірничої промисловості.

 

            Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4011 20 10

 

            Індекс навантаження завжди зазначається на шині. Він визначений в Директиві Ради 92/23/EEC (OJ № L 129, 14. 5. 1992, стор. 95).

 

4011 20 90

 

            Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 4011 20 10.

 

4011 61 00 - 4011 69 00

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 4011 61 - 4011 69.

 

4011 62 00

 

            Дивись Пояснення до товарних підпозицій 4011 62, 4011 63, 4011 93 та 4011 94.

 

4011 63 00

 

            Дивись Пояснення до товарних підпозицій 4011 62, 4011 63, 4011 93 та 4011 94.

 

4011 93 00

 

            Дивись Пояснення до товарних підпозицій 4011 62, 4011 63, 4011 93 та 4011 94.

 

4011 94 00

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 4011 62, 4011 63, 4011 93 та 4011 94.

 

            Пояснення до товарної позиції 4012:

 

4012

Шини та покришки пневматичнi гумові, вiдновленi або тi, що використовувалися; масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободовi стрiчки, гумові:

 

- шини та покришки вiдновленi:

4012 11 00 00

- - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)

4012 12 00 00

- - для автобусiв або вантажних автомобiлiв

4012 13 00

- - для літальних апаратів:

4012 13 00 30

- - - для цивільної авіації

4012 13 00 90

- - - інші

4012 19 00 00

- - iншi

4012 20 00

- пневматичні шини та покришки, що використовувались:

4012 20 00 30

- - для цивільної авіації

4012 20 00 90

- - інші

4012 90

- інші:

4012 90 20 00

- - масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини)

4012 90 30 00

- - протектори для шин та покришок

4012 90 90 00

- - стрічки для ободів

 

До цієї товарної позиції включаються відновлені пневматичні шини (камерні або безкамерні) та покришки гумові та пневматичні шини (камерні або безкамерні) та покришки гумові, що використовувались, придатні для подальшого використання, або для відновлення.

Масивні шини встановлюються, наприклад, на іграшках з колесами та пересувними видами меблів. Еластик-шини (подушкові шини), які є масивними шинами з герметизованим внутрішнім повітряним проміжком, використовуються на тачках і візках. Змінні протектори підігнані під каркас шини, для якої вони спеціально призначені.  Вони використовуються для відновлення пневматичних шин. В цю товарну позицію включаються також взаємозамінні шинні протектори , які виготовлені у формі кілець та підігнані під каркас шини чи покришки, для якої вони призначені. Ободні стрічки використовуються для захисту камери від металевого обода чи кінців спиць.

До цієї товарної позиції не включаються масивні чи еластик-шини (подушкові шини) і шини групи 39, наприклад, поліуретанові (зазвичай розділ XVII) та зношені шини, непридатні для повторного відновлення протектора (товарна позиція 4004).

Пояснення до товарних підпозицій:

Товарні підпозиції 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 та 4012 20

У товарних підпозиціях 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 та 4012 20 термін “шини та покришки вiдновлені” означає шини та покришки у яких зношений протектор видалений з каркасу, а новий протектор створюється двома способами: (i) протектор формується з невулканізованої гуми на шинному каркасі або (ii) вулканізований протектор з’єднується з каркасом за допомогою стрічки, яка піддається вулканізації. Такі шини та покришки можуть бути віднесені до шин та покришок, у яких відновлено тільки протектор, відновлено протектор та верхні частини боковин,  або відновлено протектор та боковини (повністю або частково).

Шини та покришки, товарної підпозиції 4012 20, що були у використанні можуть бути піддані нарізуванню або заглибленню малюнка протектора, завдяки цьому зношені (але, видимі) канавки протектора заглиблюються  нарізуванням. Таке відновлення зазвичай виконується на шинах та покришках, що використовуються на важких транспортних засобах  (наприклад, автобусах або моторних транспортних засобах для перевезення вантажів). Шини та покришки, що були у використанні та були піддані нарізуванню або заглибленню малюнка протектора не відносяться до товарних підпозицій 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19.

Шини та покришки товарних підпозицій 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 та 4012 20 можуть також бути піддані додатковому нарізанню протекторів, при якому поперечні та діагональні канавки добавляються нарізуванням до існуючого малюнку протектора. Таке додаткове нарізання не впливає на віднесення відновлених шин та покришок до товарних підпозицій 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 або тих, що були у використанні шин та покришок товарної позиції 4012 20.

Однак, нові пневматичні шини та покришки, на яких було проведено додаткове нарізання канавок на протекторі, включаються у відповідну товарну підкатегорію товарної позиції 4011.

Пояснення до товарної позиції 4013:

 

4013

Камери гумові:

4013 10 00

- для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі), автобусiв або вантажних автомобілів:

4013 10 00 10

- - для автобусiв i вантажних автомобiлiв

4013 10 00 90

- - інші

4013 20 00 00

- для велосипедiв

4013 90 00 00

- iншi

 

Камери призначені для відповідних шин та покришок, наприклад, легкових автомобілів, трейлерів чи велосипедів.

 

Пояснення до товарної позиції 4014:

 

4014

Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої (ебоніту), з фiтингами з твердої гуми або без них:

4014 10 00 00

- оболонкові контрацептиви

4014 90 00

- інші:

4014 90 00 10

- - рiзнi типи сосок та аналогiчнi вироби для дiтей

4014 90 00 90

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються товари з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (з фітингами, виготовленими з твердої гуми чи інших матеріалів, або без фітингів), використовувані (для гігієнічних чи профілактичних цілей. До цієї товарної позиції включаються, серед іншого, (inter alia) оболонкові контрацептиви, порожнисті голки, спринцівки і колби для спринцівок, випарники, крапельниці і т.д., соски, щитки для сосок, мішечки для льоду, грілки, кисневі подушки, напальчники, надувні подушки спеціально для догляду за хворими (наприклад, кільцевого типу).

До цієї товарної позиції не включаються одяг чи додаткові речі (наприклад, хірургічні та рентгенівські фартухи і рукавички) (товарна позиція 4015).

 

Пояснення до товарної позиції 4015:

 

4015

Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначення:

 

- рукавиці, рукавички та мітенки:

4015 11 00 00

- - хiрургiчнi

4015 19 00 00

- - iншi

4015 90 00 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються одяг та додаткові речі (включаючи рукавиці, рукавички та мітенки), наприклад, захисні рукавички та одяг для хірургів, рентгенологів, водолазів і т.д., склеєні чи зшиті або виготовлені іншим способом. Ці товари можуть бути виготовлені:

(1) Повністю з гуми.

(2) З тканини, трикотажних полотен, машинного чи ручного в’язання, повсті чи нетканих матеріалів, просочених, покритих або дубльованих гумою, крім тих, які включені до розділу XI (див. Примітку 3 до групи 56 і Примітку 4 до групи 59).

(3) З гуми з деталями з текстильної тканини за умови, що гума являє собою такий компонент, який надає товарам їх основні відмітні ознаки.

Товари трьох перерахованих вище категорій включають плащі, фартухи, захисний одяг, дитячі нагрудники, пояси та корсетні пояси.

Такі вироби не включаються до цієї товарної позиції:

(a) одяг і додаткові речі з текстильних матеріалів у сполученні з гумовими нитками (група 61 або 62);

(b) взуття та його частини групи 64;

(c) головні убори (включаючи купальні шапочки) і частини головних уборів групи 65.

Пояснення до товарної підпозиції.

Підпозиція 4015 11

Хірургічні рукавички – тонкі вироби з високим опором роздиранню, які виготовляються мочанням, призначені для хірургів. Вони зазвичай постачаються в стерильних упакуваннях.

Додаткові пояснення до товарних категорій: 

4015 11 00

 

            Дивись Пояснення до товарної підпозиції 4015 11.

            Ця товарна категорія не обмежується хірургічними рукавичками у стерильних упаковках. Вона також включає рукавички, які відповідають вимогам стандартів EN 455-1 і EN 455-2 або еквівалентних стандартів.

 

4015 19 90

 

            Ця категорія включає:

1. Рукавиці і рукавички для використання у виробництві.

2. Рукавички для радіологів, що не пропускають рентгенівських променів завдяки обробленню сумішшю на основі карбонату свинцю.

 

4015 90 00

Поряд із продуктами, зазначених в Поясненнях до товарної позиції 4015 (за винятком рукавиць, рукавичок та мітенок), ця категорія також включає одяг, використовуваний як засіб захисту проти радіації або атмосферного тиску (наприклад, герметизуючи костюми для пілотів), за умови, що вони не сполучені з дихальним апаратом. За наявності такого сполучення вони входять до товарної категорії 9020 00 00.

 

Пояснення до товарної позиції 4016:

 

4016

Іншi вироби з вулканiзованої гуми, крім твердої:

4016 10 00

- з пористої гуми:

4016 10 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів

4016 10 00 30

- - для цивільної авіації

4016 10 00 90

- - інші

 

- iншi:

4016 91 00 00

- - покриття для пiдлоги та килимки

4016 92 00 00

- - гумки (канцелярськi)

4016 93 00

- - прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, тощо:

4016 93 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

4016 93 00 30

- - - для цивільної авіації

4016 93 00 90

- - - інші

4016 94 00 00

- - амортизатори для причалювання човнiв, надувнi або ненадувнi

4016 95 00 00

- - iншi надувнi вироби

4016 99

- - iншi:

 

- - - для моторних транспортних засобів товарних позицiй 8701-8705:

4016 99 52

- - - - частини гумометалевi:

4016 99 52 10

- - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

4016 99 52 90

- - - - - інші

4016 99 57

- - - - iншi:

4016 99 57 10

- - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

4016 99 57 90

- - - - - інші

 

- - - інші:

4016 99 91 00

- - - - частини гумометалевi

4016 99 97

- - - - інші:

4016 99 97 10

- - - - - для цивільної авіації

4016 99 97 90

- - - - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються всі вироби з вулканізованої гуми (крім твердої гуми), не включені до попередніх товарних позицій цієї групи або інших груп.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Вироби з пористої гуми.

(2) Покриття для підлоги та килимки (включаючи килимки для ванни), крім прямокутних (включаючи квадратні) килимків, нарізаних з пластин або листів гуми та без подальшої обробки, крім обробки поверхні (див. пояснення до товарної позиції 4008).

(3) Гумки канцелярські.

(4) Прокладки, шайби та інші ущільнювачі.

(5) Човнові або причальні амортизатори, надувні або ненадувні.

(6) Надувні матраци, подушки та інші надувні вироби (крім включених до товарної позиції 4014 або 6306); водяні матраци.

(7) Гумові стрічки; мішечки для тютюну; літери і цифри для штампів дат та подібні пристосування.

(8) Пробки та кільця для пляшок.

(9) Ротори насосів, форми і виливниці; гумові гільзи (соскова гума) для доїльних апаратів; крани, втулки, клапани, та подібні пристрої; інші вироби для технічних цілей (включаючи частини та приладдя машин і устаткування розділу XVI та інструментів і апаратів групи 90).

(10) Гумові вироби, що монтуються на шасі, фартухи і покриття педалей в автомобілях, гальмові блоки, щитки від бруду та педальні блоки для велосипедів та інші частини і приладдя для транспортних засобів, літальних апаратів або суден розділу XVII.

(11) Пластини, листи смуги або стрічки , просто нарізані на непрямокутні форми, і вироби, не включені до товарної позиції 4008 з тієї причини, що вони оброблені на фрезерному чи токарському верстаті, зібрані з деталей шляхом склеювання або зшивання або оброблені інакше.

(12) Прямокутні (включаючи квадратні) шматки із загнутими краями і шматки будь-якої іншої форми для ремонту камер, одержані в процесі формування, різання чи шліфування, що складаються зазвичай із шару самовулканізованої гуми та основи з вулканізованої гуми, і, за умови дотримання положень Примітки 4 до групи 59, такі шматки, що складаються з декількох шарів тканини і гуми.

(13) Молотки з гумовою головкою

(14) Невеликі присоски, підставки для посуду, зливні пробки для раковин, плунжери для раковин, дверні обмежувачі, гумові накладки для меблевих ніжок та інші речі для домашнього використання.

Такі вироби не включаються до цієї товарної позиції:

(a) вироби з тканини, трикотажних полотен, машинного чи ручного в’язання, повсті чи нетканих матеріалів, просочені, з покриттям чи дубльовані гумою, що потрапляють до розділу XI (див. Примітку 3 до групи 56 і Примітку 4 до групи 59), і вироби, виготовлені з текстильних матеріалів у сполученні з гумовими нитками (розділ XI);

(b) взуття та його частини групи 64;

(c) головні убори (включаючи купальні шапочки) і частини головних уборів групи 65;

(d) вакуумні тримачі (присоски), що складаються з основи, ручки і вакуумного важеля з недорогоцінного металу і гумових дисків (розділ XV);

(e) гумові човни та плоти (група 89);

(f) частини і приладдя музичних інструментів (група 92);

(g) матраци, подушки з пористої гуми, покриті чи непокриті, включаючи подушки з електропідігріванням, що складаються з пористої гуми, товарної позиції 9404;

(h) іграшки, ігри та спортивний інвентар і їх частини групи 95;

(ij) штампи про дату, засвідчувальні, нумерувальні та аналогічні пристрої, призначені для ручної роботи, та інші вироби групи 96.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4016 91 00

 

            Дивись Пояснення до товарної позиції  4016, другий абзац, (2).

 

4016 99 52 і 4016 99 97

 

            Поряд із продуктами, згадуваними в Поясненнях до товарної позиції 4016, другий абзац,    (7) - (14), ці товарні категорії включають такі вироби, як чистильні блоки, які вкриваються знімним наждачним папером і використовуються для ручного полірування певних виробів.

 

Пояснення до товарної позиції 4017:

 

4017 00 00

Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми:

4017 00 00 10

- гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки

4017 00 00 90

- iншi

 

Тверда гума (наприклад, ебоніт) одержується вулканізацією гуми з високим вмістом сірки (більше 15 частин на 100 частин каучуку). Тверда гума може також містити пігменти і велику кількість наповнювачів, наприклад, вугілля, глин і діоксиду кремнію. За відсутності наповнювачів, пігментів і пористих структур тверда гума являє собою твердий коричнувато-чорний (чи іноді червоний) матеріал, що є відносно негнучким і нееластичним і може пресуватися, розпилюватися, розсвердлюватися, піддаватися токарній обробці, поліруванню і т.д. Багато твердих гум набувають блиску за остаточної обробки та полірування.

До цієї товарної позиції входить тверда гума, включаючи пористі види, у всіх формах, включаючи відходи та скрап.

До цієї товарної позиції також включаються усі вироби з твердої гуми, в іншому місці не зазначені. Сюди відносяться баки, лотки, жолоби, деталі трубопроводів, ручки ножів і ручки дверей, ручки затискачів та аналогічні ручки усіх видів, санітарні і гігієнічні вироби.

До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (inter alia):

(a) механічні чи електричні пристрої або їх частини розділу XVI (включаючи електротовари усіх видів) з твердої гуми (ебоніту);

(b) частини та приладдя з твердої гуми для транспортних засобів, літальних апаратів і т.д., що потрапляють за класифікацією до будь-якої товарної позиції груп 86 – 88;

(c) прилади та пристрої для медичних, хірургічних, стоматологічних чи ветеринарних цілей та інші інструменти і апарати групи 90;

(d) музичні інструменти та їх частини і приладдя (група 92);

(e) пластинки до прикладів та інші частини зброї (група 93);

(f) меблі, світильники, освітлювальне устаткування та інші вироби групи 94;

(g) іграшки, ігри та спортивний інвентар (група 95);

(h) щітки та інші вироби групи 96.

Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют