Отключить рекламу

Подпишитесь!


289 Печатать

Група 47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури

РОЗДІЛ Х

МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО З ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛIВ;

ПАПIР АБО КАРТОН, ОДЕРЖАНI З ВIДХОДIВ ТА МАКУЛАТУРИ;

ПАПIР, КАРТОН ТА ВИРОБИ З НИХ

 

Група 47

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів;

папір або картон, одержані з відходів та макулатури

 

Примітка:

 

1. У товарній позиції 4702 термін “целюлоза деревинна, сорти розчинні ” означає деревинну целюлозу із вмістом 92 мас.% або більше нерозчинної фракції для натронної або сульфатної целюлози чи 88 мас.% або більше — для сульфітної целюлози після витримування протягом однієї години у розчині каустичної соди з вмістом 18 мас.% гідроксиду натрію (NaОH) при температурі 20 °C і з вмістом золи не більш як 0,15 мас.% для сульфітної целюлози.

 

Загальні положення

 

Целюлоза, що входить до цієї групи, складається переважно з волокнистої клітковини, одержаної з різних рослинних матеріалів або відходів текстильних матеріалів рослинного походження.

 

Найважливішими в міжнародній торгівлі є деревинні волокнисті напівфабрикати, названі „деревинною масою”, „деревинною целюлозою”, „деревинною напівцелюлозою” або „хіміко-механічною масою” залежно від методу її виготовлення. Переважно використовують такі породи деревини: сосну, ялину, тополю та осику, можуть також застосовуватися і більш тверді породи, такі як бук, каштан, евкаліпт і деякі тропічні породи деревини.

 

До інших матеріалів, які використовують для виробництва целюлози, належать:

 

(1) Бавовняний лінт.

 

(2) Призначені для регенерації (макулатура та відходи) папір або картон.

 

(3) Ганчір’я (особливо бавовняне, лляне чи конопляне) та інші текстильні відходи, такі як старі мотузки.

 

(4) Солома, еспарто (альфа), льон, рамі, джут, коноплі, сизаль, багаса, бамбук та інші трави та очерети.

 

Деревна целюлоза може бути бурою або білою. Вона може бути напіввибіленою чи вибіленою хімікатами або невибіленою. Целюлозу слід включати до напіввибіленої чи вибіленої, якщо після виготовлення вона піддається будь-якій обробці з метою збільшення ступеня її білизни.

 

Крім використання у виробництві паперу, деякі види целюлози (особливо вибілені) є джерелом клітковини у виробництві різних видів продукції, таких як штучні текстильні матеріали, пластмаси, лаки та вибухові речовини; вони можуть бути також використані у готуванні корму для худоби.

 

Целюлоза переважно постачається упакованою у вигляді паків листів (з перфорацією або без неї), вологою або сухою, але іноді може постачатися також у плитах, рулонах чи у вигляді порошку або пластівців.

 

До цієї групи не включаються:

 

(а) бавовняний лінт (товарна позиція 1404);

 

(b) синтетичні види паперової маси, що складаються з листів не зчеплених поліетиленових чи поліпропіленових волокон (товарна позиція 3920);

 

(c) деревноволокниста плита (товарна позиція 4411);

 

(d) фільтрувальні блоки, плити чи пластини з паперової маси (товарна позиція 4812);

 

(e) інші вироби з паперової маси  (група 48).

 

Додаткові загальні положення

 

Щодо визначення термінів “напіввибілена” і “вибілена” дивись Загальні положення Пояснень до цієї групи, четвертий абзац.

 

Маса вважається напіввибіленою або вибіленою, якщо після виготовлення, вона була піддана обробленню різної інтенсивності, призначеному для збільшення її білизни (яскравості) за допомогою певного процесу, наприклад, видаленням або модифікуванням різного ступеня барвника у масі або простим введенням флуоресцентних агентів.

 

Пояснення до товарної позиції 4701:

 

4701 00

Механiчна деревинна маса:

4701 00 10 00

- термомеханiчна деревинна маса

4701 00 90 00

- iнша

 

Механічну деревинну масу одержують винятково механічним способом, тобто розщепленням або дефібруванням волокна деревини, звільненої від кори та іноді від суків, шляхом механічного розмелу в потоці води.

 

Так звану „білу” деревинну масу, в якої волокна розщеплені та ослаблені, одержують шляхом дефібрування без попередньої обробки парою. У процесі оброблення деревини парою перед дефібруванням одержують більш міцні волокна бурого кольору (бура деревинна маса).

 

Подальшим розвитком традиційних методів дефібрування є рафінерна деревинна маса, коли деревинну тріску розмелюють у дисковому млині (рафінері) під час проходження її між двома близько розташованими дисками з розмелювальною гарнітурою. Один або обидва диски можуть обертатися. Один з вищих сортів цього виду деревинної маси виготовляють шляхом дефібрування деревинної тріски після того, як вона пройшла попередню теплову обробку з метою розм’якшення і більш легкого поділу волокон без їхнього ушкодження. Якість такої деревинної маси вища, ніж у звичайної дефіброваної деревинної маси.

 

Отже, головними видами деревинної маси є:

 

Дефібрована деревинна маса (ДДМ), одержувана з круглої деревини чи балансів у дефібрерах за атмосферного тиску.

 

Пресова дефібрована деревинна маса (ПДМ), одержувана з круглої деревини чи балансів у дефібрерах під тиском.

 

Рафінерна деревинна маса (РДМ), одержувана з деревинної тріски або стружки в дискових млинах (рафінерах), які працюють за атмосферного тиску.

 

Термомеханічна деревинна маса (ТДМ), одержувана з деревинної тріски або стружки в дискових млинах (рафінерах) після пропарювання тріски під високим тиском.

 

Слід зазначити, що деякі види деревинної маси, одержувані в дискових млинах (рафінерах), можуть бути оброблені хімікатами. Такі види деревинної маси включаються до товарної позиції 4705.

 

Деревинна маса звичайно одна не використовується, тому що волокна її відносно короткі і з них вийшла б неміцна продукція. У виробництві паперу вона частіше змішується з целюлозою. Газетний папір звичайно виготовляють з такої суміші (див. Примітку 3 до групи 48).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4701 00 10

 

Дивись Пояснення до товарної  позиції 4701, четвертий абзац, останній підпункт.

 

4701 00 90

 

Дивись Пояснення до товарної  позиції 4701, четвертий абзац, перші три підпункти.

 

Пояснення до товарної позиції 4702:

 

4702 00 00 00

Целюлоза деревинна, розчиннi сорти

 

До цієї товарної позиції включається лише деревинна целюлоза розчинних сортів відповідно до визначення, даного в Примітці 1 до групи 47. Ця целюлоза спеціально облагороджується або очищується згідно з вимогами до її застосування. Вона використовується для виробництва регенерованої целюлози, простих і складних ефірів целюлози та продуктів з цих матеріалів, таких як пластини, листи, плівка, фольга і стрічка, текстильні волокна та деякі види паперу (наприклад, папір, який використовують як основу для світлочутливого паперу, фільтрувального паперу та рослинного пергаменту). Відповідно до кінцевого використання чи кінцевим продуктом її називають також віскозною целюлозою, ацетатною целюлозою і т.д.

 

Деревинну целюлозу одержують спочатку подрібнюванням деревини в тріску чи стружку, які потім піддають впливу хімікатів. У результаті цього впливу велика частина лігніну та інших нецелюлозних елементів видаляється.

 

Звичайно використовуваними хімікатами є гідроксид натрію („натронний” процес), суміш гідроксиду натрію і сульфату натрію, що частково перетворюється в сульфід натрію („сульфатний” процес), бісульфіт кальцію або бісульфіт магнію, які відомі відповідно як воденьсульфіт кальцію або воденьсульфіт магнію („сульфітний” процес).

 

Одержуваний продукт перевершує за довжиною волокна і за вмістом целюлози деревинну масу, виготовлену з тієї ж сировини.

 

Виробництво целюлози деревинної розчинних сортів досягається завдяки екстенсивним хімічним і фізико-хімічним реакціям. Крім вибілювання, для її виготовлення можуть бути потрібні хімічне очищення, знесмолювання, деполімеризація, зменшення зольності або регулювання реакційної здатності, велика частина яких зв’язана з процесами вибілювання та очищення.

 

 

Пояснення до товарної позиції 4703:

 

4703

Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв:

 

- невибiлена:

4703 11 00 00

- - з хвойних порiд

4703 19 00 00

- - з листяних порiд

 

- напiввибiлена або вибiлена:

4703 21 00 00

- - з хвойних порiд

4703 29 00 00

- - з листяних порiд

 

Натронну чи сульфатну целюлозу виготовляють шляхом варіння деревини, звичайно у формі тріски, у міцних лужних розчинах. Для натронної целюлози варильним лугом є розчин гідроксиду натрію, для сульфатної – модифікований розчин гідроксиду натрію. Термін „сульфатний” застосовується тому, що сульфат натрію, частина якого перетворюється в сульфід натрію, використовується на стадії підготовки варильного лугу. Сульфатна целюлоза є більш важливим продуктом.

 

Ці види целюлози використовуються у виробництві поглинаючих матеріалів (таких як розпушена целюлоза та пелюшки для дітей), а також паперу та картону з високими вимогами до міцності на роздирання, розрив і продавлювання.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Примітку 1 до цієї групи.

 

4703 11 00

 

Ця товарна категорія включає, зокрема, целюлозу, виготовлену з сосни, ялиці або ялини.

 

4703 19 00

 

Деревна маса цієї товарної категорії звичайно виготовлена з тополі та осики, а також з твердіших порід деревини, таких як бук, каштан, евкаліпт і деяких тропічних порід. Волокна цієї деревної маси звичайно коротші від волокон маси з деревини хвойних порід.

 

4703 21 00

 

Дивись Пояснення  до товарної категорії 4703 11 00.

 

4703 29 00

 

Дивись Пояснення до товарної категорії 4703 19 00.

 

Пояснення до товарної позиції 4704:

 

4704

Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв:

 

- невибiлена:

4704 11 00 00

- - з хвойних порiд

4704 19 00 00

- - з листяних порiд

 

- напiввибiлена чи вибiлена:

4704 21 00 00

- - з хвойних порiд

4704 29 00 00

- - з листяних порiд

           

Сульфітний процес звичайно відбувається в кислому розчині та бере свою назву від різних „сульфітних” хімікатів, таких як бісульфіт кальцію (воденьсульфіт кальцію), бісульфіт магнію (воденьсульфіт магнію), бісульфіт натрію (воденьсульфіт натрію), бісульфіт амонію (воденьсульфіт амонію), які використовуються в процесі підготовки варильної кислоти (див. пояснення до товарної позиції 4702). Розчин містить також вільний діоксид сірки. Процес широко використовується для оброблення тріски з ялини.

 

Сульфітна целюлоза використовується одна чи в суміші з іншими видами целюлози для різних сортів паперу для писання чи друкування і т.д. Вона також використовується, серед іншого (inter alia), для жиронепроникного чи глянсового прозорого паперу.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

До цієї товарної позиції застосовуються Пояснення до товарної позиції 4703 і її товарних категорій, за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

Пояснення до товарної позиції 4705:

 

4705 00 00 00

Деревинна маса, одержана поєднанням механічних та хімічних процесів виготовлення

 

До цієї товарної позиції входить деревинна маса, виготовлена шляхом комбінації механічного і хімічного процесів. Таку масу називають напівцелюлозою, хіміко-механічною деревинною масою і т.д.

 

Напівцелюлоза виготовляється у двохстадійному процесі, коли деревина, звичайно у вигляді тріски, спочатку за допомогою хімічних речовин розм’якшується у варильних котлах, а потім механічно розмелюється. Вона містить багато домішок і лігніноподібних речовин і використовується переважно у виробництві паперу середньої якості. Вона відома як нейтрально-сульфітна напівцелюлоза (НСНЦ), бісульфітна напівцелюлоза  або сульфатна напівцелюлоза.

 

Хіміко-механічна деревинна маса виготовляється в дискових млинах (рафінерах) з деревинної тріски, стружки, тирси тощо. Деревина розщеплюється до волокнистого стану шляхом розмелу між двома близько розташованими дисками з розмелювальною гарнітурою, з яких один чи обидва обертаються. При цьому для полегшення поділу волокон до чи в процесі розмелу вводиться невелика кількість хімікатів. Деревина може піддаватися пропарюванню протягом різних періодів часу за різних тисків і температур. Залежно від комбінації застосовуваних процесів виробництва і порядку їх виконання хіміко-механічна деревинна маса відома також як хіміко-термомеханічна деревинна маса (ХТММ), хіміко-рафінерна деревинна маса (ХРММ) чи термохіміко-механічна деревинна маса (ТХММ).

 

Хіміко-механічна деревинна маса використовується, серед іншого (inter alia), для виробництва газетного паперу (див. Примітку 4 до групи 48). Вона також використовується для виготовлення тонкого обгорткового паперу і паперу для друку.

 

До цієї товарної позиції включається також маса, відома як сучкова.

 

Пояснення до товарної позиції 4706:

 

4706

Маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури), або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв:

4706 10 00 00

- маса з бавовняного лінту

4706 20 00 00

- маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури)

4706 30 00 00

- інша, з бамбука

 

- iнша:

4706 91 00 00

- - механiчна деревинна

4706 92 00 00

- - целюлозна

4706 93 00 00

- - отримана сполученням механічних та хімічних процесів

 

Важливі види волокнистих целюлозних матеріалів, крім деревини, які використовують у виробництві целюлози, згадані в загальних положеннях до цієї групи.

 

Волокниста маса, одержана з регенерованих паперу або картону (з відходів та макулатури), звичайно подана у вигляді висушених і пов’язаних у стоси листів і містить неоднорідні суміші целюлозних волокон. Вона може бути вибіленою або невибіленою. Таку паперову масу одержують у результаті ряду механічних чи хімічних процесів сортування, очищення та вибілювання. Залежно від використовуваного матеріалу і тривалості оброблення маса може містити невеликі кількості таких домішок як друкарські фарби, каолін, крохмаль, полімерні покриття чи клеї.

 

Волокнисту масу цієї товарної позиції, крім маси, одержаної з регенерованих паперу або картону (з відходів та макулатури), одержують у результаті механічного чи хімічного процесу або їх комбінації.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Дивись Загальні положення Пояснень до цієї групи, третій абзац.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4706 10 00

 

Целюлоза з бавовняного лінту, яка, як правило, має високий вміст альфа-целюлози (98-99 мас. %) і дуже низький вміст золи (приблизно 0,05 мас. %), відрізняється від бавовняного лінту, просто стисненого у вигляді листів або слябів, що включаються до товарної категорії 1404 20 00, тим, що її волокна, які були піддані термічному обробленню протягом декількох годин під тиском у розчині каустичної соди, є більш-менш виварені, тоді як волокна бавовняного лінту товарної категорії 1404 20 00, не піддані цьому процесу, звичайно  зберігають свою первісну структуру і довжину.

 

Пояснення до товарної позиції 4707:

 

4707

Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи):

4707 10 00 00

- невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки паперу або картону

4707 20 00 00

- інший папiр або картон, одержанi головним чином з вибiленої целюлози, не забарвлені в масi

4707 30

- папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної деревної маси (наприклад, газети, журнали та аналогічна друкована продукцiя):

4707 30 10 00

- - старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання

4707 30 90 00

- - iншi

4707 90

- iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру:

4707 90 10 00

- - несортованi

4707 90 90 00

- - вiдсортованi

 

До макулатури з паперу чи картону цієї товарної позиції відносять обрізки, вирізки, відсічення, порвані аркуші, старі газети та журнали, пробні аркуші, друкарський брак та аналогічні матеріали.

 

До цієї товарної позиції також включаються відходи виробів з паперу чи картону.

 

Такі відходи і макулатуру звичайно використовують для виробництва целюлозної маси і часто постачають упакованими у вигляді паків, але слід зазначити, що якщо відходи та макулатура можуть бути використані для інших цілей (наприклад, для упакування), то вони також включаються до цієї товарної позиції.

 

Проте паперова шерсть, навіть якщо її виготовляють з макулатури, не включається (товарна позиція 4823).

 

До цієї товарної позиції також не включаються відходи та макулатура паперу чи картону, які містять дорогоцінний метал або сполуки дорогоцінного металу, використовувані переважно для добування дорогоцінного металу, наприклад, відходи та макулатура фотопаперу чи картону з вмістом срібла чи його сполук (товарна позиція 7112).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Ця товарна позиція не включає рулони паперу, в яких зовнішні шари були частково підмочені у воді або інакше пошкоджені (група 48).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

Товарні підпозиції 4707 10, 4707 20 та 4707 30

 

Хоча переважно до товарних підпозицій 4707 10, 4707 20 і 4707 30 включаються сортовані   макулатура та відходи, на включення до кожної з них не впливає наявність у продукті невеликих кількостей паперу чи картону з будь-якої іншої підпозиції товарної позиції 4707.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4707 10 00

 

Дивись Пояснення до товарних  підпозицій 4707 10, 4707 20 і 4707 30.

 

4707 20 00

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 4707 10, 4707 20 і 4707 30.

 

Ця товарна категорія включає відходи (наприклад, обрізки), одержувані у процесі виготовлення або оброблення паперу або друкарських робіт і використані перфокарти та перфострічки. Цей тип паперу для переробки, як звичайно, майже цілком складається з чистого паперу (без друку).

 

4707 30 10 і 4707 30 90

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 4707 10, 4707 20 і 4707 30.

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться