Отключить рекламу

Подпишитесь!


2254 Печатать

Група 48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Примітки:

1. У даній групі, якщо в тексті спеціально не зазначено інше, термін “папір” поширюється на картон (незалежно від товщини або маси 1 м2).

2. До цієї групи не включаються:

(a) вироби групи 30;

(b) фольга для тиснення (товарна позиція 3212);

(c) ароматизований папір або папір, просочений або покритий косметичними засобами (група 33);

(d) папір або целюлозна вата, просочена або з покриттям милом чи дезінфікуючими засобами (товарна позиція 3401) або поліруючими речовинами, кремами чи аналогічними препаратами (товарна позиція 3405);

(e) сенсибілізований папір або картон (товарні позиції 3701—3704);

(f) папір, просочений діагностичними або лабораторними реагентами (товарна позиція 3822);

(g) листова шарувата пластмаса з паперовим наповненням або один шар паперу чи картону, покритий шаром пластмаси, якщо товщина шару пластмаси становить більш як половину всієї товщини матеріалу, або вироби з них, крім настінних покриттів товарної позиції 4814 (група 39);

(h) вироби товарної позиції 4202 (наприклад дорожні речі);

(ij) вироби групи 46 (вироби з матеріалів для плетіння);

(k) паперова пряжа або текстильні вироби з неї (розділ XI);

(l) вироби групи 64 або 65;

(m) абразивний папір або картон (товарна позиція 6805) або слюда на паперовій чи картонній основі (товарна позиція 6814) (однак папір та картон, покриті слюдяним порошком, включаються до даної групи);

(n) металева фольга на паперовій або картонній основі (як правило, розділ XIV або XV);

(o) вироби товарної позиції 9209;

(p) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар); або

(q) вироби групи 96 (наприклад, гудзики, жіночі гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки (серветки) та підгузники.

3. За умови дотримання положень примітки 7 до цієї групи в товарні позиції 4801—4805 включаються папір і картон, піддані каландруванню, суперкаландруванню, лощенню або аналогічному оздобленню, з нанесенням водяних знаків або проклеюванням поверхні, а також папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, забарвлені по всій масі або оздоблені під мармур будь-яким способом. Однак папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, які піддавалися іншому обробленню, не включаються до зазначених товарних позицій, за винятком особливо обумовлених положень товарної позиції 4803.

4. У даній групі термін “газетний папір” означає папір некрейдований, що використовується для друкування газет, із вмістом загальної маси не менш як 50 мас.% деревних волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, не проклеєний або дуже мало проклеєний, що має шорстку поверхню з кожного боку, виміряну апаратом Parker Print Surf (1 МПа), більш як 2,5 мікрометра (мікрона), з масою 1 м2 не менш як 40 г, але не більш як 65 г.

5. У товарній позиції 4802 терміни “папір та картон, ґатунків, що використовують для писання, друкування або інших графічних цілей” та “неперфоровані карти та неперфоровані паперові стрічки” означають папір або картон, які виготовлені головним чином з вибіленої маси або маси, одержаної механічним або хіміко-механічним способом, та які відповідають умовам будь-якого з таких критеріїв:

для паперу або картону з масою 1 м2 не більш як 150 г:

(a) вміст волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, 10 % або більше, і

1) маса 1 м2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(b) зольність більш як 8 %, та

1) маса 1 м2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(с) зольність більш як 3 % і білизна 60 % або більше; або

(d) зольність більш як 3 %, але не більш як 8 %, білизна менш як 60 % та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа м2/г; або

(e) зольність 3 % або менше, білизна 60 % або більше та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа м2/г;

для паперу або картону з масою 1 м2 більш як 150 г:

(a) забарвлені в масі; або

(b) білизна 60 % або більше, і

1) товщина не більш як 225 мікрометрів (мікронів), або

2) товщина більш як 225 мікрометрів (мікронів), але не більш як 508 мікрометрів (мікронів) і зольність більш як 3 %; або

(c) білизна менше 60 %, товщина не більш як 254 мікрометри (мікрони), зольність більш як 8 %.

До товарної позиції 4802 не включаються фільтрувальний папір або картон (включаючи папір для пакетиків для заварювання чаю) чи папір-основа або картон-основа, які використовуються для виготовлення покрівельного картону.

6. У даній групі термін “крафт-папір та крафт-картон” означає папір та картон із вмістом загальної маси волокна не менш як 80 мас.% волокон, одержаних хімічним сульфатним або натронним способами.

7. За винятком окремих особливих випадків, зазначених у товарних позиціях, папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, які можуть включатися одночасно до двох або кількох товарних позицій 4801—4811, включаються до тієї товарної позиції, яка має найбільший порядковий номер згідно з УКТЗЕД серед зазначених товарних позицій.

8. До товарних позицій 4801 і 4803—4809 включаються тільки папір, картон, целюлозна вата та полотно із целюлозних волокон:

(a) у смугах або стрічках, або рулонах завширшки більш як 36 см; або

(b) у прямокутних (включаючи квадратні) аркушах з розміром однієї сторони більш як 36 см та іншої більш як 15 см у розгорнутому вигляді.

9. У товарній позиції 4814 термін “шпалери та аналогічні настінні покриття” стосується тільки:

(a) паперу в рулонах завширшки не менш як 45 см, але не більш як 160 см, придатного для декорування (оздоблення) стін або стель:

(1) із зернистим тисненням, з рельєфним малюнком, забарвленою поверхнею, друкованим малюнком або інакше декорованого на поверхні (наприклад з текстильним ворсом), покритого або не покритого захисним прозорим шаром пластмаси;

(2) із шорсткою поверхнею, яка утворена внаслідок наявності (змішування з папером) частинок дерева, соломи тощо;

(3) з покриттям з лицьового боку пластмасою, причому цей шар має зернисте або інше тиснення, рельєфний малюнок, фарбований, з друкованим малюнком або декорований інакше; або

(4) покритого з лицьового боку матеріалом для плетіння, з’єднаним або не з’єднаним у паралельні смуги, тканим або нетканим;

(b) бордюрів та фризів з паперу, оброблених зазначеними вище способами, у рулонах або не у рулонах, придатних для декорування стін або стель;

(c) настінних покриттів з паперу, виготовлених з декількох панелей, у рулонах або аркушах, з друкованим зображенням, які утворюють разом пейзаж, картину або візерунок на стіні.

Вироби на основі з паперу або картону, придатні для використання як покриття для підлоги, так і настінні покриття, включаються до товарної позиції 4823.

10. До товарної позиції 4820 не включаються окремі аркуші або карти, нарізані за розміром, надруковані або ненадруковані, тиснені або нетиснені, перфоровані або неперфоровані.

11. До товарної позиції 4823 включаються серед інших (inter alia) перфоровані папір або картонні перфокарти для жакардових або аналогічних машин та паперові мережива.

12. За винятком виробів, що включаються до товарної позиції 4814 або 4821, папір, картон, целюлозна вата та вироби з них з надрукованими узорами, мереживами або іншими малюнками або зображеннями, які відповідають основному призначенню виробів, включаються до групи 49.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарних підпозиціях 4804 11 і 4804 19 термін “крафт-лайнер” означає оздоблені або лощені машинним способом папір та картон у рулонах з вмістом від загальної маси волокна не менш як 80 мас.% деревних волокон, одержаних хімічним, сульфатним або натронним способом. Маса 1 м2 таких виробів більш як 115 г і мінімальний індекс опору продавлювання за Мюленом відповідає значенням, наведеним нижче у таблиці. За будь-яких інших значень питомої маси 1 м2 опір продавлювання визначається шляхом лінійної інтерполяції або екстраполяції.

 

Маса, г/м2

Мінімальний опір продавлювання за Мюленом, кПа

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

 

2. У товарних підпозиціях 4804 21 і 4804 29 термін “мішковий крафт-папір” означає папір машинного оздоблення у рулонах із вмістом загальної маси волокна не менш як 80 мас.% волокон, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом, маса 1 м2 зазначеного паперу не менш як 60 г і не більш як 115 г; цей папір повинен відповідати одній із зазначених нижче умов:

(a) мати індекс опору продавлювання за Мюленом не менш як 3,7 кПа·м2/г, коефіцієнт розтягування у поперечному напрямку більш як 4,5 %, у поздовжньому напрямку більш як 2 %;

(b) мати мінімальний опір роздиранню та міцність на розрив відповідним величинам, зазначеним у наведеній нижче таблиці, але за інших значень маси 1 м2 вони визначаються методом лінійної інтерполяції:

 

Маса, г/м2

Мінімальний опір роздиранню, мН

Мінімальна міцність на розрив, кН/м

у поздовжньому напрямку

у поздовжньому та поперечному напрямку

у поперечному напрямку

у поздовжньому та поперечному напрямку

60

700

1510

1,9

6

 

70

830

1790

2,3

7,2

 

80

965

2070

2,8

8,3

 

100

1230

2635

3,7

10,6

 

115

1425

3060

4,4

12,3

 

               
 

 

3. У товарній підпозиції 4805 11 термін “папір для гофрування з напівцелюлози” означає папір у рулонах, в якому не менш як 65 мас.% загальної маси волокна становлять невибілені волокна деревини твердих (листяних) порід, одержані сполученням механічних і хімічних способів варки; опір роздавлюванню цього паперу, виміряний за методом СМТ 30 (Corrugated Medium Теst при 30-хвилинній витримці), більш як 1,8 Н·м2/г при відносній вологості 50 % і температурі 23 °С.

4. У товарну підпозицію 4805 12 включається папір у рулонах, виготовлений головним чином із солом’яної целюлози, яка одержана сполученням механічних і хімічних способів з масою 1 м2 130 г або більше, опір роздавлюванню цього паперу, виміряний за методом СМТ 30 (Corrugated Medium Теst при 30-хвилинній витримці), більш як 1,4 Н м2/г при відносній вологості 50 % і температурі 23 °С.

5. Товарні підпозиції 4805 24 і 4805 25 включають папір та картон, одержані повністю або переважно з маси, що одержана з регенерованого паперу або картону (макулатури та відходів). Тест-лайнер може також мати поверхневий шар із забарвленого паперу, одержаного з вибіленої або невибіленої нерегенерованої маси. Такі вироби мають індекс продавлювання за Мюленом не менш як 2 кПа м2/г.

6. У товарній підпозиції 4805 30 термін “папір обгортковий сульфітний” означає лощений машинним способом папір з вмістом загальної маси волокна більш як 40 мас.% деревних волокон, одержаних хімічним сульфітним способом, з вмістом золи не більш як 8 % та індексом продавлювання за Мюленом не менш як 1,47 кПа м2/г.

7. У товарній підпозиції 4810 22 термін “папір крейдований легковагий” означає папір, крейдований з обох боків, загальна маса 1 м2 якого не більш як 72 г, до того ж маса 1 м2 покривного шару на кожній поверхні не більш як 15 г і не менш як 50 мас.% загальної маси волокна у композиції становлять деревні волокна, одержані механічним способом.

Додаткова примітка України:

у цій групі термін “що використовуються (використовується) для промислового складення моторних транспортних засобів” та “для промислового складення моторних транспортних засобів” застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701—8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Пояснення до товарних підпозицій.

 

Пояснення до Примітки 1 до підпозицій

 

У цьому поясненні мінімальний опір продавлюванню за Мюленом дається в кілопаскалях (кПа). Еквівалентні їм значення в г/см2 приведені в нижченаведеній таблиці:

Маса г/м2

кПа

г/см2

115

393

4030

125

417

4250

200

637

6500

300

824

8400

400

961

9800

 

 

Мінімальний опір продавлюванню для проміжних значень питомої маси (інтерполяція) і для її значень понад 400 г (екстраполяція) повинен розраховуватися за такими формулами:

 

Базова питома маса, г/м2

Мінімальний опір продавлюванню
за Мюленом, г/см2

Не більш як 125 г/м2

Базова питома маса (г/м2) ´ 22 + 1500

Більш як 125 г/м2, але не більш як 200 г/м2

Базова питома маса (г/м2) ´ 30 + 500

Більш як 200 г/м2, але не більш як 300 г/м2

Базова питома маса (г/м2) ´ 19 + 2700

Більш як 300 г/м2

Базова питома маса (г/м2) ´ 14 + 4200

 

Пояснення до примітки 2 до підпозицій

 

Для паперу із значеннями питомої маси 1 м2 , проміжними у відношенні до вказаних в даній Примітці, мінімальні значення повинні бути розраховані (з похибкою не більше 2%) на основі такої таблиці:

 

Показник

Мінімальні значення

Опір роздиранню, поздовжній напрямок (мН) (закруглюється до найближчого 0 чи 5 мН)

Базова питома маса (г/м2) ´ 13,23 – 94,64

Опір роздиранню, поздовжній напрямок + поперечний напрямок (мН) (закруглюється аналогічно)

Базова питома маса (г/м2) ´ 28,22 – 186,2

Міцність на розривання, поперечний напрямок (кН/м)

Базова питома маса (г/м2) ´ 0,0449 – 0,8186

Міцність на розривання, поздовжній напрямок + поперечний напрямок (кН/м)

Базова питома маса (г/м2) ´ 0,1143 – 0,829

 

 

Загальні положення

 

У Поясненнях до цієї групи, якщо в контексті не зазначене інше, термін „папір” вживається також до картону (незалежно від товщини чи маси).

 

Папір складається переважно з целюлозних волокон групи 47, відлитих у формі полотна. Багато виробів, такі як матеріали для пакетиків для заварювання чаю, складаються із суміші цих целюлозних волокон і текстильних волокон (зокрема, хімічних волокон, описаних у Примітці 1 до групи 54). У випадках, коли текстильні волокна переважають у загальній масі волокон, ці вироби не розглядаються як папір і класифікуються як неткані матеріали (товарна позиція 5603).

 

Щоб уникнути розбіжностей у визначенні фізичних властивостей паперу та картону групи 48 через використання різних методів визначення необхідно, щоб всі адміністрації застосовували методи випробувань Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Під час визначення аналітичних і фізичних критеріїв, що згадуються скрізь в цій групі, слід використовувати перераховані нижче стандарти ISO:

 

Зольність:

 

ISO 2144

Папір і картон – – Визначення зольності

 

Білизна:

 

ISO 2470

Папір і картон – – Вимірювання показника розсіяного відбивання блакитного кольору (ISO білизна)

 

Опір продавлюванню та індекс продавлювання:

 

ISO 2758

Папір – – Визначення опору продавлюванню

ISO 2759

Картон – – Визначення опору продавлюванню

 

СМТ 60 (опір роздавлюванню):

 

ISO 7263

Папір для гофрування – – Визначення опору плоскому роздавлюванню після лабораторного гофрування

 

Волокнистий склад:

 

ISO 9184/1-3

Папір, картон і волокнисті напівфабрикати – – Аналіз складу волокна

 

Маса 1м2:

 

ISO 536

Папір і картон – – Визначення маси1м2

 

Parker-Print-Surf шорсткість поверхні:

 

ISO 8791/4

Папір і картон – – Визначення шорсткості/гладкості (метод пропускання повітря)

 

Товщина одного аркуша:

 

ISO 534

Папір і картон – – Визначення товщини та об’ємної маси або густини аркуша

 

Опір роздиранню:

 

ISO 1974

Папір – – Визначення опору роздиранню (метод Елмендорфа)

 

Міцність на розривання і розтягання:

 

ISO 1924/2

Папір і картон – – Визначення міцності на розрив – – Частина 2: Постійний коефіцієнт розтягання.

 

Виготовлення паперу, машинне чи ручне, проходить у три стадії: підготовка паперової маси, відливання аркуша чи полотна та оброблення.

 

Підготовка паперової маси

 

Паперова маса підготовляється шляхом змішання, якщо необхідно, волокнистих напівфабрикатів, наповнювача, клеїльних або фарбувальних речовин, вона доводиться до необхідної концентрації розведенням водою і механічним розмелом.

 

Наповнювачі, звичайно неорганічного походження (наприклад, каолін (китайська глина), діоксид титану, карбонат кальцію), використовуються для збільшення непрозорості, поліпшення друкувальних властивостей чи економії целюлози. Клей (наприклад, каніфоль у суміші з галунами) використовується для зменшення вбирання папером чорнил і т.д.

 

Відливання аркуша чи полотна

 

(А) Папір і картон машинного виготовлення.

 

Найбільш розповсюдженим методом виготовлення паперу є відливання на плоскій сітці. У цьому процесі паперова маса після підготовки, як описано вище, крізь напірний ящик подається на широку нескінченну сітку з синтетичних або штучних монониток або латунного чи бронзового дроту, що рухається звичайно з вібрацією; паперова маса втрачає велику частину води під дією сили тяжіння і в процесі проходження крізь реєстрові валики, гідропланки чи відсмоктувальні ящики, розташовані з нижнього боку сітки. Волокна ущільнюються і набувають форми м’якого паперового полотна. У деяких машинах полотно проходить потім під сітчастим вирівнювальним валиком (вирівнювач), де воно ущільнюється і вирівнюється і, якщо це потрібно, на нього наносять водяні знаки, наприклад, тиснені малюнки чи лінії, нанесених на поверхню вирівнювача. Полотно потім на нескінченному пресовому сукні надходить у пресову частину, де додатково ущільнюється; потім воно сушиться під час проходження крізь нагріті циліндри.

 

Альтернативний метод полягає у використанні двохсіткового формувального пристрою (зокрема, у виробництві газетного паперу). Паперова маса проходить між двома формувальними валами та двома „сітками”. Вода вилучається з обох сіток за допомогою відсмоктувальних ящиків і валів. З маси формується полотно. Сформоване полотно надходить до пресової і сушильної частин. Під час формування на двохсітковому формувальному пристрої обидві сторони паперу однакові, тому що усувається розходження між верхньою і сітковою сторонами, яке властиве для паперу, виготовленого на плоскосітковій машині для виробництва паперу.

 

В інших типах машин плоска сітка замінюється великим циліндром („сітчастий формувальний циліндр”), обтягнутим металевою сіткою, що частково занурюється в підготовлену масу. Циліндр піднімає шар паперової маси і формує паперове полотно, що направляється до сушильних сукон неперервною стрічкою або, під час розрізування рулону, в аркушах. В одному з варіантів цього процесу шари намотуються на вал великого діаметру і ріжуться, коли досягається необхідна товщина.

 

Машини з декількома сітками чи формувальними циліндрами (чи комбінацією того та іншого) використовуються для виробництва картону із шарів (іноді різного кольору чи якості), виготовлених одночасно і відлитих разом у вологому стані без використання адгезиву.

 

(B) Папір і картон ручного відливання.

 

Під час виготовлення паперу та картону ручного відливання основна операція формування маси целюлозних волокон в аркуші відбувається вручну, хоча інші операції можуть виконуватися на машині.

 

Папір і картон ручного відливання можуть бути зроблені з будь-якого матеріалу, придатного для виробництва паперу, але звичайно використовуються кращі сорти лляного чи бавовняного ганчір’я.

 

Під час формування аркуша паперова маса перемішується в ситі, поки більша частина води не буде видалена і волокна не ущільняться. Потім аркуш витягається з форми, пресується між сукнами і вивішується для сушіння.

 

Ручна форма, в якій волокна ущільнюються разом, може складатися з паралельно розташованих сіток чи хвилястої сіткової тканини, за допомогою якої наносять водяні знаки на папір. Пристрій для нанесення водяних знаків може бути також виконаний на сітці.

 

Характерними властивостями паперу ручного відливання є міцність, довговічність і якість поверхні. Ці властивості роблять його придатним для спеціального використання, наприклад, для виготовлення банкнот, документів, креслярського паперу, гравірувального паперу, спеціального фільтрувального паперу, паперу для коштовних книжок, паспарту, друкувального чи канцелярського паперу високої якості. Він також використовується для виготовлення фірмових бланків, візитних карток, весільних запрошень, календарів і т.д.

 

Папір ручного виготовлення звичайно відливається визначеного розміру і має по краях так звані відливні крайки; ці крайки, проте, не можуть служити надійною властивою ознакою паперу ручного виготовлення, тому що їх може і не бути. Разом з тим, деякі сорти паперу машинного відливання, зокрема, формовий папір, також мають відливні крайки, які, проте, не так помітно виражені.

 

Оздоблювальні операції

 

Папір може бути оздоблений під час каландрування чи суперкаландрування (за необхідності зі зволоженням) за допомогою каландрів у складі папіроробної машини або на окремо стоячому суперкаландрі; це дає більш-менш гладку чи глянсову поверхню на обох сторонах. Аналогічна поверхня на одній стороні паперу може бути одержана в процесі машинного глянсування з використанням гарячого циліндру. На цій стадії на папір можна нанести штучні водяні знаки. Майже весь звичайний папір для писання, друкування та креслення можуть мати також поверхневу проклейку, наприклад, певним клеєм або крохмальною суспензією, звичайно для того, щоб збільшити міцність їх поверхні чи опір до проникнення і поширення рідин, наприклад, чорнила.

 

Крейдовані папір і картон

 

Цей термін застосовується до паперу або картону, що має з однієї чи обох сторін покриття для надання глянцю або отримання поверхні, яка задовольняє спеціальним вимогам.

 

Матеріали покриття звичайно складаються з мінеральних речовин, зв’язувальних агентів та інших добавок, необхідних у процесі покриття, таких як твердники та диспергувальні речовини.

 

Копіювальний папір, самокопіювальний та інший папір для виготовлення копій або відбитків, у рулонах або аркушах певних розмірів, включаються до товарної позиції 4809.

 

Папір і картон, крейдовані каоліном (китайською глиною) чи іншими неорганічними речовинами, зі зв’язувальною речовиною або без неї, у рулонах чи аркушах, включаються до товарної позиції 4810. Крім каоліну, неорганічні речовини, використовувані для крейдування, включають сульфат барію, карбонат кальцію, сульфат кальцію, силікат магнію, оксид цинку і метал у вигляді порошку. Ці пігменти звичайно застосовуються зі зв’язувальними агентами, такими як клей, желатин, крохмалисті речовини (наприклад, крохмаль, декстрин), шелак, альбумін, синтетичний латекс. Вироби покриваються каоліном і ін., щоб одержати глянсову, темну чи матову обробку. Як приклади виробів, покритих каоліном або іншими неорганічними речовинами, можна навести: крейдований папір і картон для друкування (включаючи папір для художнього друку чи хромовий папір), крейдований коробковий картон, покритий металевим чи слюдяним порошком папір (крім фольги для тиснення товарної позиції 3212), глянсовий папір (використовуваний переважно для етикеток і кришок ящиків). Слід зазначити, що зв’язувальні речовини для фіксації покриття, такі як клей або крохмаль, також використовуються для поверхневої проклейки паперу без застосування пігментів.

 

За умови дотримання винятків, згаданих у цій товарній позиції, папір і картон з покриттям з гудрону, бітуму, асфальту, пластмас чи інших органічних матеріалів, таких як віск, стеарин, текстильний пил, обпилювання, гранульована пробка, шелак, у рулонах або аркушах, включаються до товарної позиції 4811. Ці матеріали покриття можуть наноситись без зв’язувальної речовини. Покриття використовуються, щоб забезпечити необхідні властивості широкому колу виробів, наприклад, водонепроникним упакуванням і спеціальним сортам паперу та картону. До таких видів паперу та картону з покриттям відносяться гумований і клейкий папір, ворсовий папір (покритий текстильним пилом і використовуваний для покриття ящиків і шпалер), папір, покритий гранульованою пробкою (використовуваний як пакувальний матеріал), графітний папір, просмолений обгортковий папір.

 

Барвники також часто додають до складу покривальної суспензії.

 

Багато видів крейдованого паперу та картону обробляють до підвищеної гладкості, глянсу суперкаландруванням або покривають лаком з метою захисту від вологи (як, наприклад, у випадку з водовідштовхувальним папером).

 

Крейдування можна відрізнити від поверхневої проклейки, використовуючи комбінацію хімічних і фізичних методів. У більшості випадків це легко встановити, виходячи з природи і кількості матеріалу або на основі загальних фізичних характеристик. Звичайно поверхнева проклейка зберігає зовнішній вигляд і структуру природної поверхні паперу чи картону, тоді як крейдування істотно маскує неоднорідність природної поверхні паперу чи картону.

 

Проблеми можуть виникнути на границі покриття з таких причин: на легкий крейдований папір покриття можуть наноситися в клеїльних пресах; деякі речовини, які входять у покриття, входять також і в папір (наприклад, наповнювач); волокна можуть бути видимими, якщо покриття паперу не містить пігменту, наприклад, водна дисперсія полівінілхлориду. Проте у цих випадках наявність покриття може бути визначена за допомогою зазначених нижче методів.

 

Багато видів крейдованого паперу, такі як папір з мінеральним покриттям для художнього друку, не можна легко візуально відрізнити від некрейдованого паперу високої гладкості. Покриття, проте, можна іноді знайти, зскрібаючи його з поверхні чи видаляючи зануренням у воду.

 

Один з методів, яким визначають, чи має папір крейдоване покриття (особливо неорганічними речовинами), полягає у відділенні покриття за допомогою клейової стрічки. Стрічку накладають на папір і потім відокремлюють від неї. При цьому до неї приклеюється значна частина покриття. Прилиплі до стрічки деревинні волокна і крохмаль потім розчиняють в етилендіаміноміді (II). Наявність або відсутність покриття визначають порівнянням мас стрічки до і після цих операцій. Зазначений метод може бути застосований також у випадку паперу з покриттям органічними речовинами.

 

Іншими методами, використовуваними для розпізнавання покриття, є сканувальна електронна мікроскопія (СЕМ), рентгенографія та інфрачервона спектрофотометрія. Вони можуть бути використані для аналізу виробів, що включаються до товарних позицій 4810 і 4811.

 

Кольорові чи друкувальні папір і картон

 

До них відноситься папір, одно- чи багатокольоровий, на якому будь-якими способами надруковані смуги, малюнки, візерунки тощо, а також мармуровий папір або папір з поверхнею під яшму. Ці види паперу використовуються для різних цілей, таких як обклеювання коробок і в палітурній справі.

 

На папір можуть бути нанесені типографською фарбою будь-якого кольору лінії, паралельні, що сходяться чи розташовані під кутом. Такий папір використовується, inter alia (серед іншого), для розрахункових і бухгалтерських книг, зошитів для шкільних вправ, зошитів для креслення і малювання, аркушів і книг з нотними лінійками, паперу для писання, графічного паперу і записних книжок і т.д.

 

До цієї групи включається папір для друкування (такий як обгортковий папір для конкретних торговельних організацій, фірм з їх назвами, торговельними марками і вказівками по використанню товарів) за умови, що все надруковане на папері несуттєво для його основного призначення, наприклад, для використання як обгортковий папір чи для писання, і т.д., і що вироби не є друкованою продукцією групи 49 (див. Примітку 12 до цієї групи).

 

Просочені папір і картон

 

Більша частина такого паперу і картону одержана в процесі обробки оліями, восками, пластмасами і т.д., папір і картон після просочення набуває спеціальні властивості (наприклад, водо - чи жиронепроникність та іноді напівпрозорість чи прозорість). Вони використовуються переважно як захисний обгортковий чи ізоляційний матеріал.

 

До просочених паперу та картону відносяться промаслений обгортковий папір, восківка, різноманітні промаслені чи парафіновані папір, трафаретний папір, ізоляційні папір і картон, наприклад, просочені пластмасами, гумований папір, папір і картон, просочені гудроном або бітумом.

 

Деякі види паперу, такі як основа для шпалер, можуть бути просочені інсектицидами чи хімікатами.

 

До цієї групи включаються також целюлозна вата і рулонна розпушена целюлоза, які складаються з різної кількості дуже тонких шарів вільно розташованих волокон, скручених разом у вологому стані, тому шари мають тенденцію до поділу під час сушіння.

 

 

Зміст групи

 

До цієї групи включаються:

 

(I) Папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна усіх видів, у рулонах або аркушах:

 

(А) До товарних позицій 4801, 4802, 4804 і 4805 включаються некрейдований папір машинного виготовлення, який пройшов, за необхідності, технологічні процеси проклейки чи обробки (каландрування, глянсування). До товарної позиції 4802 включаються також некрейдований папір ручного відливання, який пройшов ті самі технологічні процеси. До товарної позиції 4803 включається некрейдований папір, використовуваний в домашньому господарстві чи в санітарно-гігієнічних цілях, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, які можуть піддаватися процесам, зазначеним у названій товарній позиції. У Примітці 3 до цієї групи зазначені технологічні процеси, застосовувані у виготовленні паперу, картону, целюлозної вати і рулонної розпушеної целюлози, що включаються до товарних позицій 4801–4805.

 

Технологічні процеси, які допускаються в товарних позиціях 4801–4805, є частиною неперервного процесу виробництва паперу. Для паперу, що входить до цих товарних позицій, властиве збереження зовнішнього вигляду і структури природної поверхні. Що стосується крейдованого паперу, то нерівність його природної поверхні усувається крейдованим покриттям, що створює нову високоякісну нецелюлозну поверхню.

 

(В) До товарних позицій 4806–4811 включаються деякі спеціальні папір чи картон (наприклад, пергаментні, жиронепроникні, композитні), або папір, картон чи целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, піддані різним видам обробки, таким як крейдування, друкування, лініювання, просочення, рифлення, крепування, гофрування і перфорація.

 

Товарна позиція 4811 також включає деякі покриття для підлоги на основі паперу чи картону.

 

Якщо в текстах товарних позицій не зазначено інше, папір чи картон, які відповідають ознакам, описаним у двох або кількох вищезгаданих товарних позиціях, включаються до товарної позиції, останньої в порядку зростання кодів в УКТЗЕД (Примітка 7 до цієї групи).

 

Слід також зазначити, що до товарних позицій 4801 та 4803–4809 включаються лише папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, що подані:

 

(1) у стрічках або рулонах завширшки понад 36 см; або

 

(2) у прямокутних (включаючи квадратні) аркушах з розміром однієї сторони понад 36 см і розміром іншої сторони понад 15 см у розгорнутому вигляді.

 

 З іншого боку, до товарних позицій 4802, 4810 та 4811 включаються папір та картон у рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру. Проте, папір та картон ручного відливання будь-якого розміру чи форми, як виготовлені за форматом, так і з необрізаними краями, включаються до товарної позиції 4802 згідно Примітки 7 до цієї групи.

 

(II) Блоки, плити та пластини фільтрувальні з паперової маси (товарна позиція 4812), цигарковий папір, нарізаний чи не нарізаний за розміром або у формі буклетів чи трубок (товарна позиція 4813), шпалери та аналогічні настінні покриття (відповідно до Примітки 9 до цієї групи) і папір прозорий для вікон (товарна позиція 4814).

 

(III) Папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна (крім зазначених у товарних позиціях 4802, 4810 та 4811 чи в пункті II вище) у рулонах або аркушах, нарізані за розмірами, меншими, аніж зазначено в пункті I вище, вирізані за формою, іншою, ніж прямокутна (включаючи квадратну), а також вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна. Ця продукція входить до однієї з товарних позицій 4816–4823.

 

У товарних позиціях 4812, 4818, 4822 і 4823 і у відповідних поясненнях термін „паперова маса” означає всю продукцію товарних позицій 4701–4706, тобто масу з деревини чи інших волокнистих целюлозних матеріалів.

 

До цієї групи, проте, не включаються вироби, виключені Примітками 2 і 12 до цієї групи.

 

 

Додаткові загальні положення

 

Рулони паперу, в яких зовнішні шари були частково підмочені у воді або інакше пошкоджені, залишаються класифікованими у відповідній категорії позиції 4801 - 4811.

 

 

Пояснення до товарної позиції 4801:

 

4801 00 00 00

Папiр газетний у рулонах або в аркушах

 

Термін „газетний папір” визначений у Примітці 4 до цієї групи.

 

У цій примітці під виразом „деревинні волокна, одержані механічним або хіміко-механічним способом” мають на увазі волокна, одержувані різними технологіями виробництва деревинної маси, коли дефібрування відбувається винятково або переважно під час механічної дії на сировину. Такі волокнисті напівфабрикати звичайно виготовляють у вигляді таких деревинних мас:

 

(1) Деревинна маса, що включає дефібровану деревинну масу (ДДМ) і дефібровану масу, виготовлену в дефібрерах під тиском (ПДМ), а також масу, одержувану в дискових млинах, наприклад, рафінерну деревинну масу (РДМ) і термомеханічну деревинну масу (ТДМ).

 

(2) Хіміко-механічна деревинна маса, що також виготовлена в дискових млинах, але її обробляють невеликими кількостями хімікатів. До хіміко-механічної маси відносять хіміко-термомеханічну деревинну масу (ХТММ), хіміко-рафінерну деревинну масу (ХРММ) і термохіміко-механічну деревинну масу (ТХММ), але до неї не відносять напівцелюлозу, звичайно іменовану нейтрально-сульфітною напівцелюлозою (НСНЦ), а також бісульфітну напівцелюлозу чи сульфатну напівцелюлозу.

 

Більш детально процеси виготовлення цих деревинних мас описані в поясненнях до товарних позицій 4701 і 4705.

 

Термін „деревинні волокна” у цьому поясненні не поширюється на бамбукові волокна.

 

Відповідно до Примітки 8 до групи, до цієї товарної позиції включається лише газетний папір у смугах (пачках) чи рулонах завширшки понад 36 см, чи в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах з розміром однієї сторони понад 36 см і розміром іншої сторони понад 15 см у розгорнутому вигляді.

 

Газетний папір цієї товарної позиції може проходити технологічні процеси, згадані в Примітці 3 до цієї групи. Газетний папір, одержуваний в результаті інших процесів, до цієї товарної позиції, проте, не включається.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Примітку 4 до цієї групи і Пояснення до товарної  позиції 4801.

 

 

Пояснення до товарної позиції 4802:

 

4802

Папір та картон некрейдованi ґатунків, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного відливання:

4802 10 00 00

- папiр та картон ручного відливання

4802 20 00 00

- папiр та картон, що використовуються як основа для свiтлочутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу або картону

4802 40

- папiр, що використовується як основа для шпалер:

4802 40 10 00

- - без вмiсту волокон, одержаних механiчним способом, або той, у якому такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна

4802 40 90 00

- - iнший

 

- папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хіміко-механічним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна:

4802 54 00 00

- - з масою 1 м2 менш як 40 г

4802 55

- - з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г у рулонах:

4802 55 15 00

- - - з масою 1 м2 40 г або більше, але менш як 60 г

4802 55 25 00

- - - з масою 1 м2 60 г або більше, але менш як 75 г

4802 55 30 00

- - - з масою 1 м2 75 г або більше, але менш як 80 г

4802 55 90 00

- - - з масою 1 м2 80 г або більше

4802 56

- - з масою 1 м2  40 г або більше, але не більш як 150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а іншої — не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді:

4802 56 20 00

- - - з розміром однієї сторони 297 мм та розміром іншої 210 мм (формат А4)

4802 56 80 00

- - - інші

4802 57 00 00

- - інші, з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г

4802 58

- - з масою 1 м2 більш як 150 г:

4802 58 10 00

- - - у рулонах

4802 58 90 00

- - - інші

 

- інші папiр та картон, з вмiстом волокон, одержаних механiчним або хіміко-механічним способом, більш як  10 мас.% загальної маси волокна:

4802 61

- - у рулонах:

4802 61 15 00

- - - масою 1 м2 менш як 72 г та в яких більш як 50 мас.% загальної маси волокна становлять волокна, одержані механічним способом

4802 61 80 00

- - - iнші

4802 62 00 00

- - в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм та іншої не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді

4802 69 00 00

- - інші

 

Папір та картон некрейдовані,  що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки цієї товарної позиції, характеристики яких наведені у Примітці 5 до цієї групи. Папір та картон, які відповідають цьому визначенню, завжди включаються до цієї товарної позиції.

 

Папір і картон ручного відливання, будь-якого розміру чи форми, як виготовлені за форматом, так і з необрізаними краями, включаються до цієї товарної позиції, за умови дотримання положень Примітки 7 до цієї групи.

 

Папір і картон ручного відливання, які мають будь-який із країв вирівняний чи обрізаний, а також папір і картон машинного виготовлення, включаються до цієї товарної позиції лише в тому випадку, якщо вони постачаються у вигляді смуг або стрічок, або рулонів, або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру. Якщо вони мають будь-яку іншу форму, то включаються до інших товарних позицій цієї групи (наприклад, 4817, 4821 або 4823).

 

Папір і картон цієї товарної позиції можуть бути піддані технологічним процесам, описаним у Примітці 3 до цієї групи, таким як фарбування та обробка під мармур по всій масі, каландрування, суперкаландрування, глянсування, нанесення штучних водяних знаків або поверхнева проклейка. Папір і картон, піддані іншим видам обробки, не включаються до цієї товарної позиції (звичайно товарні позиції 4806 – 4811).

 

Крім паперу та картону ручного відливання, за умови дотримання положень Примітки 5 до цієї групи, до цієї товарної позиції включаються:

 

(А) Основа для паперу та картону, наприклад:

 

(1) папір і картон, які використовують як основу для фоточутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу чи картону;

 

(2) папір, який використовують як основу (тонкий, з високим ступенем опору на розривання, маса якого може варіюватись від 9 до 70 г/м2 в залежності від призначення) для копіювального паперу одноразового користування або іншого копіювального паперу;

 

(3) папір, який використовують як основу для шпалер;

 

(4) папір і картон, які використовують як основу для виготовлення крейдованих паперу та картону товарної позиції 4810.

 

(B) Інші папір і картон, які використовують для писання, друкування або інших графічних цілей, наприклад:

 

(1) журнальний папір і папір для друку для книг (включаючи високий і глибокий друк);

 

(2) папір для офсетного друку;

 

(3) картон брістольський, папір і картон для друкування наборів поштових листівок, етикеток, папір для обкладинок;

 

(4) папір для плакатів, креслярський папір, папір для шкільних занять або для записних книжок, папір для писальних блокнотів і шкільних зошитів;

 

(5) папір для документів, дублікатів, папір для мімеографа, папір для друкарських машинок, тонкий гладкий папір, копіювальний та інший папір для офісів або індивідуального використання, включаючи папір типу використовуваного у принтерах або у фотокопіювальних апаратах;

 

(6) папір для бухгалтерських документів, рулонний папір для лічильних машин;

 

(7) папір для конвертів і папок;

 

(8) діаграмний папір для офіційних документів і поточних справ;

 

(9) папір із захистом, використовуваний для чеків, банкнот або інших подібних цілей, гербовий папір.

 

(С) Неперфорований папір для виготовлення перфострічок і перфокарт.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) газетний папір (товарна позиція 4801);

 

(b) папір товарної позиції 4803;

 

(c) фільтрувальні папір і картон (включаючи папір для пакетиків для заварювання чаю) і папір-основа та картон-основа для покрівельного картону (товарна позиція 4805);

 

(d) цигарковий папір (товарна позиція 4813).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

4802 20

 

Згідно з Приміткою 5 до цієї групи, під папером і картоном, які використовують як основу (підкладку) для фоточутливого паперу чи картону, звичайно розуміють папір або картон з ганчіркової маси або тонкий папір чи картон, які містять ганчіркову масу, очищену повністю від побічних домішок (зокрема, від металів, таких як залізо чи мідь)

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Примітку 5 до цієї групи.

 

4802 10 00

 

Дивись Загальні положення Пояснень до цієї групи, пункт (В) і Пояснення до товарної позиції 4802, другий і третій абзаци.

 

4802 40 10 і 4802 40 90

 

Основа для шпалер може бути з білого чи кольорового паперу, розрізаною за розміром, обробленою  машинним способом, мати щільну, але гнучку структуру і шорстку поверхню. Цей папір придатний для нанесення покриття та/або малюнка з одного боку; інший бік використовується для нанесення клейстеру або іншої клейкої речовини. Ця паперова основа повинна витримувати процеси виготовлення шпалер і обклеювання шпалерами.

 

Пояснення до товарної позиції 4803:

 

4803 00

Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, крепованi або некрепованi, тисненi або нетисненi, гофрованi або негофрованi, перфорованi або неперфорованi, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

4803 00 10 00

- целюлозна вата

 

- крепований папiр або полотно з целюлозного волокна, з масою 1 м2 кожного шару:

4803 00 31 00

- - не бiльш як 25 г

4803 00 39 00

- - більш як 25 г

4803 00 90 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються дві категорії виробів:

 

(1) Паперові туалетні серветки, серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та інші види паперу господарсько-побутового чи санітарно-гігієнічного призначення. Проте такий папір у рулонах завширшки не більше 36 см або в аркушах іншої форми чи розміру, крім згаданих у Примітці 8 до цієї групи, та інші вироби господарсько-побутового чи санітарно-гігієнічного призначення, виготовлені з цього виду паперу, включаються до товарної позиції 4818.

 

(2) Целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна. Проте такі вироби в рулонах завширшки не більше 36 см або в аркушах іншої форми чи розміру, крім згаданих у Примітці 8 до цієї групи, а також інші вироби з целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна включаються до товарних позицій 4818, 4819 або 4823.

 

Целюлозна вата являє собою креповану тканину з волокон целюлози відкритої структури зі ступенем крепування більш як 35 %, з вмістом одного або кількох шарів, причому кожен шар має до крепування масу до 20 г/м2.

 

Полотно з целюлозного волокна (тканина) являє собою креповану тканину з целюлозного волокна закритої структури з максимальним ступенем крепування 35 %, з вмістом одного або кількох шарів, причому кожен шар має до крепування масу до 20 г/м2.

 

Слід зазначити, що крім обробки, описаної в Примітці 3 до цієї групи, вироби цієї товарної позиції можуть бути крепованими, гофрованими, тисненими, перфорованими, з пофарбованою поверхнею, декорованою поверхнею чи надрукувані.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) целюлозна вата, просочена чи покрита фармацевтичними речовинами або розфасована у форми чи упаковки для роздрібної торгівлі, призначена для використання у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії (товарна позиція 3005);

 

(b) папір і целюлозна вата, просочені чи покриті милом або детергентом (товарна позиція 3401), а також поліролями, кремами чи аналогічними засобами (товарна позиція 3405);

 

(c) промокальний папір (товарна позиція 4805).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4803 00 10

 

Дивись Пояснення до товарної  позиції 4803, перший абзац, пункт (2).

 

Внаслідок відкритої структури полотна можна побачити невеликі дірочки при проходженні світла через нього.

 

4803 00 31 і 4803 00 39

 

Щодо визначення термінe “крепований папір” дивись Пояснення до товарної позиції 4808, пункт (2).

 

Закрита структура полотна означає більш щільну та однорідну структуру, ніж структура целюлозної вати.

 

Пояснення до товарної позиції 4804:

 

4804

Крафт-папiр i крафт-картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 4803:

 

- крафт-лайнер:

4804 11

- - невибiленi:

 

- - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хімічним сульфатним або натронним способом:

4804 11 11 00

- - - - з масою 1 м2 менш як 150 г

4804 11 15 00

- - - - з масою 1 м2 150 г i бiльше, але менш як 175 г

4804 11 19 00

- - - - з масою 1 м2 175 г і більше

4804 11 90 00

- - - iншi

4804 19

- - iншi:

 

- - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хімічним сульфатним або натронним способом:

 

- - - - які складаються з одного або кiлькох невибiлених шарiв та одного поверхневого шару вибiленого, напiввибiленого або забарвленого, з масою 1 м2:

4804 19 12 00

- - - - - менш як 175 г

4804 19 19 00

- - - - - 175 г або більше

4804 19 30 00

- - - - iншi

4804 19 90 00

- - - iншi

 

- мішковий крафт-папiр:

4804 21

- - невибiлений:

4804 21 10 00

- - - в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом

4804 21 90 00

- - - iншi

4804 29

- - iншi:

4804 29 10 00

- - - в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом

4804 29 90 00

- - - iншi

 

- іншi крафт-папiр i крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або менше:

4804 31

- - невибiленi:

 

- - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:

4804 31 51 00

- - - - крафт-папiр ізоляційний електротехнічний

4804 31 58 00

- - - - iншi

4804 31 80 00

- - - iншi

4804 39

- - iншi:

 

- - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:

4804 39 51 00

- - - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi

4804 39 58 00

- - - - iншi

4804 39 80 00

- - - iншi

 

- інші крафт-папір та крафт-картон з масою 1 м2 більш як 150 г, але менш як 225 г:

4804 41

- - невибiленi:

4804 41 91 00

- - - крафт просочений

4804 41 98 00

- - - iншi

4804 42 00 00

- - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом

4804 49 00 00

- - iншi

 

- iншi крафт-папiр та крафт-картон, з масою 1 м2 225 г або більше:

4804 51 00 00

- - невибiленi

4804 52 00 00

- - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом

4804 59

- - iншi:

4804 59 10 00

- - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом

4804 59 90 00

- - - iншi

 

Термін „крафт-папір і картон” визначений у Примітці 6 до цієї групи. Найважливішими видами крафт-паперу та картону є крафт-лайнер (тарний картон), мішковий крафт-папір та інші види крафт-паперу для обгорткових і пакувальних цілей.

 

Терміни „крафт-лайнер” і „мішковий крафт-папір” визначені в примітках 1 і 2 до підпозицій цієї групи. Термін „деревинні волокна” не поширюється на бамбукові волокна щодо пакувального картону (крафт-лайнеру).

 

Крафт-папір і картон включаються до цієї товарної позиції лише в тому випадку, якщо вони в смугах або рулонах завширшки більш як 36 см, чи в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах з розміром однієї сторони понад 36 см і з розміром іншої сторони більш як 15 см у розгорнутому вигляді (див. Примітку 8 до цієї групи). Якщо вони мають інший розмір чи форму, то звичайно включаються до товарної позиції 4823.

 

Папір і картон цієї товарної позиції можуть бути піддані технологічним процесам, описаним у Примітці 3 до цієї групи, таким як забарвлення чи обробка під мармур у масі, каландрування, суперкаландрування, глянсування або поверхневе проклеювання. Папір і картон, піддані іншому обробленню, до цієї товарної позиції не включаються (звичайно товарні позиції 4807, 4808, 4810 або 4811).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Щодо визначення терміна “крафт-папір і картон” дивись Примітку 6 до цієї групи.

 

Крафт-папір і крафт-картон мають високу механічну міцність. Вони звичайно не містять наповнювачів, проклеєні значною мірою, майже завжди непрозорі, у більшості випадків піддані машинному лощінню (тобто каландровані лише з одного боку) і, як правило, мають видимі сліди від дротяної сітки.

 

Крафт-папір і крафт-картон є чудовим пакувальним та обгортковим матеріалом. Вони також можуть використовуватися як паперова обгортка для електричних кабелів, як плоскі лицьові листи для гофрованого картону, для виготовлення паперового прядива, а також для виробництва гудронованих, просочених бітумом або асфальтом паперу або картону.

 

4804 11 11 - 4804 19 90

 

Дивись  Примітку до підпозицій 1 до цієї групи та відповідні пояснення до товарних підпозицій.

 

4804 21 10 - 4804 29 90

 

Дивись Примітку до підпозицій 2 до цієї групи та відповідні пояснення до товарних підпозицій.

 

4804 31 51

 

Ця товарна категорія включає конденсаторний і кабельний папір.

 

Конденсаторний папір - це тонкий папір, використовуваний як діелектрик електричних конденсаторів. Волокна, використовувані для виготовлення цього паперу, піддають значному очищенню, щоб зменшити до мінімуму пористість листа; всі сторонні  тіла (особливо метали) ретельно видаляються.

 

Кабельний папір призначений для ізоляції електричних кабелів, застосовуваних у трансформаторах, а також використовується як ізоляційний матеріал для інших електротехнічних цілей. Він повинен мати дуже добрі ізолювальні властивості і відповідно не повинен містити будь-яких металевих або кислотних частинок або інших електропровідних домішків.

 

4804 41 91

 

Папір і картон цього типу складається, головним чином, з деревних волокон масою більш як 185 г/м2, але менш як 225 г/ 1 м2 і звичайно постачається в рулонах завширшки шириною більш як 125 см, але менш як 165 см. Вони мають індекс пористості, виміряний за допомогою вимірника пористості Гурлея відповідно до стандарту, розробленого Технічною Асоціацією целюлозно-паперової промисловості (TAPPІ), менш як 13 с на 100  см3 повітря або 40 с на 300 см3 повітря.

 

Просочений крафт має властивості промокального паперу. Можна провести пальцем по тільки що написаній лінії на папері, не змазавши при цьому чорнило.

 

Просочений крафт спеціально призначений для його просочення синтетичними смолами для виробництва ламінованих листів під високим тиском.

 

Пояснення до товарної позиції 4805:

 

4805

Іншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи:

 

- папiр для гофрування:

4805 11 00 00

- - з напівцелюлози

4805 12 00 00

- - із солом’яної маси

4805 19

- - інший:

4805 19 10 00

- - - папір “Wellenstoff”

4805 19 90 00

- - - інший

 

- тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарів гофрованого картону):

4805 24 00 00

- - з масою 1 м150 г або менше

4805 25 00 00

- - з масою 1 м2 більш як 150 г

4805 30 00 00

- папiр обгортковий сульфiтний

4805 40 00 00

- папiр та картон фiльтрувальнi

4805 50 00 00

- папiр-основа та картон-основа для покрiвельного картону

 

- інші:

4805 91 00 00

- - з масою 1 м2 150 г або менше

4805 92 00 00

- - з масою 1 м2 більше 150 г, але менш як 225 г

4805 93

- - з масою 1 м2 225 г або більше:

4805 93 20 00

- - - виготовлені з макулатури

4805 93 80 00

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються некрейдовані папір і картон машинного виготовлення в рулонах або аркушах (про розміри див. Примітку 8 до цієї групи), крім паперу та картону товарних позицій 4801–4804. До цієї товарної позиції не включаються, проте, деякі спеціальні папір і картон або спеціальні вироби з них (товарні позиції 4806–4808 і товарні позиції 4812–4816), а також папір і картон, піддані іншій обробці, крім допущеної Приміткою 3 до цієї групи, наприклад, покриті або  просочені папір або картон (товарні позиції 4809–4811).

 

Прикладами паперу та картону, що включаються до цієї товарної позиції, є:

 

(1) Папір гофрований з напівцелюлози, описаний у Примітці 3 до підпозицій цієї групи.

 

(2) Багатошарові папір і картон, одержані пресуванням двох або кількох шарів вологої маси, з яких принаймні один має властивості, відмінні від інших. Ці розходження можуть залежати від властивостей використовуваної маси (наприклад, повторно використовувані відходи), методу виробництва (наприклад, механічного чи хімічного) або, у випадку використання аналогічної за властивостями маси і вищевказаних методів виробництва, від ступеня обробки (наприклад, невибілена, вибілена чи пофарбована).

 

(3) Сульфітний обгортковий папір, описаний у Примітці 6 до підпозицій цієї групи. Термін „деревинні волокна” не поширюється на бамбукові волокна.

 

(4) Фільтрувальні папір і картон (включаючи папір для пакетиків для заварювання чаю).

 

(5) Папір та картон – основа покрівельного картону.

 

(6) Промокальний папір.

 

До цієї товарної позиції також не включаються деревноволокнисті плити (товарна позиція 4411).

 

Пояснення до  товарних підпозицій:

 

4805 19

 

До товарної підпозиції 4805 19 включається „Папір для гофрування Wellenstoff (регенерований середній шар)” – папір в рулонах, виготовлений, зазвичай, із маси з регенерованих паперу або картону (макулатури та відходів) з домішками (наприклад, крохмалу), з масою 1 м2 не менш як 100 г і який має опір роздавлюванню, виміряний по методу СМТ 30 (Corrugated Medium Test при 30-хвилинній витримці), який перевищує 1,6 Н•м2/г при відносній вологості 50% та температурі 23 оС.

 

4805 40

 

Фільтрувальні папір і картон є пористими виробами без вмісту волокон деревинної маси, отриманих механічним або напівхімічним способом, непроклеєними та призначеними для видалення твердих часток з рідин або газів. Їх одержують з ганчіркової маси чи целюлози або з їх суміші, вони можуть також містити синтетичні чи скляні волокна. Розмір пор визначається розміром частинок, які потрібно вилучити. Сюди включаються фільтрувальні папір і картон для виготовлення пакетиків для заварювання чаю, кавових фільтрів, фільтрів для моторних транспортних засобів, а також папір і картон фільтрувальні лабораторні, які не повинні бути ані кислотними, ані лужними і повинні мати дуже низьку зольність.

 

4805 50

 

Папір та картон – основа покрівельного картону виготовляють з волокнистої маси з різним ступенем всмоктування. Під час їхнього виготовлення використовуються макулатура, відходи паперу чи картону, деревинна целюлозна маса чи ганчіркові відходи у вигляді волокон. Папір та картон – основа покрівельного картону бувають звичайно синьо-сірого кольору з грубою волокнистою поверхнею і містять домішки. Вони використовуються, inter alia (серед іншого), у виробництві покрівельного картону та як проміжні шари для ящиків і шкіряних галантерейних товарів.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4805 11 00

 

Дивись Примітку до Підпозицій 3 до цієї групи.

 

4805 12 00

 

Дивись Примітку до Підпозицій 4 до цієї групи.

 

4805 19 10

 

Дивись Пояснення до підпозиції 4805 19.

 

4805 24 00 - 4805 25 00

 

Дивись Примітку до Підпозицій 5 до цієї групи.

 

4805 30 00

 

Дивись Примітку до Підпозицій 6 до цієї групи.

 

4805 40 00

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 4805 40.

 

4805 50 00

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 4805 50.

 

4805 91 00

 

Ця товарна категорія включає папір та картон, виготовлені із маси з регенерованого паперу (макулатури та відходів), без домішок, та які мають індекс продавлювання 0,8 кПа або більше, але не більш як 1,9 кПа.

 

4805 92 00

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 4805 91 00 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

4805 93 20

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 4805 91 00 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

Пояснення до товарної позиції 4806:

 

4806

Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, калька і пергамін та інший лощений папiр, прозорий або напiвпрозорий, у рулонах або в аркушах:

4806 10 00 00

- пергамент рослинний

4806 20 00 00

- папiр жиронепроникний

4806 30 00 00

- калька

4806 40

- пергамін та iнший лощений папір, прозорий або напiвпрозорий:

4806 40 10 00

- - пергамiн

4806 40 90 00

- - iнший

 

Рослинний пергамент виготовляється зануренням на декілька секунд непроклеєного та без наповнювача паперу гарної якості в сірчану кислоту. Під дією кислоти частина целюлози перетворюється в амілоїдну форму, яка характеризується драглистістю і непроникністю. Після ретельного промивання і сушіння одержаний продукт значно міцніший, ніж папір-основа, напівпрозорий, масло- і жиронепроникний, має у всьому об’ємі водо- і газостійкість. Важчі та щільніші сорти паперу з рослинного пергаменту, а також продукт, одержаний пресуванням у вологому стані двох або кількох аркушів такого паперу, відомий як картон з рослинного пергаменту.

 

Аналогічні види паперу можуть бути одержані тим самим методом, але з доданням до маси оксиду титану. Папір, одержаний таким способом, незважаючи на те, що є пергаментний, надалі стає непрозорий.

 

Папір з рослинного пергаменту використовується як захисна обгортка для жирних продуктів (наприклад, масла, свинячого сала) та інших продуктів, для упакування динаміту, як мембрани в процесах осмосу і діалізу, паперу для дипломів і т.д., як калька і креслярський папір для певних цілей, для виготовлення вітальних листівок і т.д. Картон з рослинного пергаменту використовується як замінник пергаменту в палітурній справі, для виготовлення абажурів, дорожніх речей і т.д.

 

Папір, пергамований лише з однієї сторони (використовується у виробництві певних видів шпалер), також включається до цієї товарної позиції.

 

Жиронепроникний папір (відомий в деяких країнах як «імітація паперу з пергаменту») виготовляється безпосередньо з целюлози (звичайно сульфітної) шляхом розщеплення волокон до тонких фракцій і гідролізу їх тривалим розмелюванням у воді. Папір при цьому виходить напівпрозорим та значною мірою відштовхує масло та жир. Переважно він використовується для тих самих цілей, що і рослинний пергамент, але, будучи дешевим, особливо підходить для обгортки жирних продуктів. Цей папір важко глянсується і за зовнішнім виглядом схожий на рослинний пергамент, проте відрізняється від нього меншою водостійкістю.

 

Рослинний пергамент і жиронепроникний папір іноді виготовляють більш м’якими і прозорими завдяки застосуванню гліцерину, глюкози і т.д. під час обробки поверхні. Така обробка не впливає на їх класифікацію.

 

Жиронепроникний папір можна відрізнити від рослинного пергаменту шляхом випробування їх опору воді. Після занурення у воду на декілька хвилин рослинний пергамент важко розірвати, і при цьому вигляд крайок руйнування властивий для чистого розриву, у той час як жиронепроникний папір легко розривається з деформацією великої кількості волокон.

 

Аналогічний папір (імітація жиронепроникного паперу), але з менше вираженими жировідштовхувальними властивостями, одержують, коли розмелювання целюлози менш тривале, і гідроліз волокон не доведений до кінця. Для збільшення прозорості і забезпечення високоякісної обробки в паперову масу додають парафін або стеарин.

 

Вид кальки, схожої з жиронепроникним папером, виготовляється шляхом тривалого розмелювання целюлози з метою одержання високої прозорості. До цієї товарної позиції також включаються інші види кальки.

 

Пергамін, глянсований прозорий папір, виготовляють так само, як жиронепроникний папір, проте властиві для нього прозорість і висока щільність надають на заключній стадії обробки шляхом повторного зволоження, глянсування та обробки під тиском між гарячими валами в суперкаландрі. Аналогічний глянсований прозорий папір на сьогодні виготовляють тим самим методом, але з доданням у паперову масу пластмас або інших матеріалів.

 

Глянсований прозорий або напівпрозорий папір, переважно, не пофарбований, проте його відтінкові види (глянсований напівпрозорий папір) можуть бути одержані шляхом додання до паперової маси барвника. Вони звичайно менш непроникні, аніж рослинний пергамент або жиронепроникний папір, але також використовуються як захисна обгортка для продовольчих товарів, кондитерських виробів і т.д., у виготовленні конвертів з вікнами, у вигляді нарізаної стружки вони є прекрасним пакувальним матеріалом, наприклад, для шоколаду.

 

Щодо розмірів виробів цієї товарної позиції див. Примітку 8 до цієї групи.

 

До цієї товарної позиції не включається папір, що перетворюється в жиронепроникний чи водостійкий внаслідок крейдування, просочення чи аналогічних операцій, які проводять після виготовлення паперу (товарна позиція 4809 або 4811).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4806 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної  позиції 4806, перші чотири абзаци.

 

4806 20 00

 

Дивись Пояснення  до товарної  позиції 4806, п’ятий-восьмий абзаци.

 

4806 30 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4806, дев’ятий абзац.

 

4806 40 10 і 4806 40 90

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4806, десятий та одинадцятий абзаци.

 

Пояснення до товарної позиції 4807:

 

4807 00

Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах:

4807 00 30 00

- виготовлені з макулатури, покриті або не покриті папером

4807 00 80 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються папір і картон, виготовлені склеюванням декількох шарів паперу чи картону за допомогою адгезиву. Ці вироби можуть бути виконані з паперу чи картону будь-якої якості, а зв’язувальний матеріал може бути тваринного, рослинного чи мінерального походження (наприклад, декстрин, клей, гудрон, смола, асфальт, латекс).

 

Вироби цієї товарної позиції можна відрізнити від виробів попередніх товарних позицій (виготовлених з’єднанням шарів тиском без зв’язувальних речовин) під час занурення у воду чи в інший придатний розчинник, у результаті чого шари легко відокремлюються один від одного і можна встановити, чи був між ними адгезив (клей). Крім того, шари багатошарових паперу і картону звичайно відокремлюються під час горіння.

 

Багатошарові папір і картон, в яких зв’язувальне заповнення є водонепроникним матеріалом (наприклад, гудронований подвійний крафт), включається до цієї товарної позиції також, як папір і картон, армовані зсередини бітумом, гудроном, асфальтом, текстильними чи іншими матеріалами (наприклад, тканиною або металевою сіткою, пластмасами), за умови, що основою виробів залишаються папір або картон. Ці продукти переважно використовуються як водонепроникні упакування.

 

Кращі сорти багатошарових паперу та картону, шаруватий характер яких не є очевидним, використовуються для друкування та у канцелярських цілях. Інші сорти використовуються для виробництва коробок або палітурок.

 

Щодо розмірів виробів цієї товарної позиції див. Примітку 8 до цієї групи.

 

Деревноволокнисті плити до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 4411).

 

Пояснення до товарної позиції 4808:

 

4808

Папiр та картон, гофрованi (обклеєнi або не обклеєні гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi, у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803:

4808 10 00 00

- папiр та картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi

4808 40 00 00

- крафт-папiр, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований

4808 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються різноманітні папір і картон у рулонах або аркушах із загальними властивостями, які під час або після виготовлення набувають нерівну чи одноманітну поверхню. Розміри виробів цієї товарної позиції визначені Приміткою 8 до цієї групи. До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) Гофрований папір і картон.

 

Гофрований папір і картон одержують в процесі проходження матеріалу між валами, які обігріваються парою, з рифленою поверхнею. Гофрований папір або картон можуть складатися з одного гофрованого шару чи в сполученні з плоским шаром, приклеєним до нього з одного боку (один лицьовий бік) чи по обидва боки двох плоских шарів (двостороннє покриття). Таким способом можуть бути одержані вироби з великої кількості шарів, що чергуються, гладкого та гофрованого паперу чи картону.

 

Гофрований папір і картон звичайно застосовують для виготовлення ящиків, а також використовують як захисний пакувальний матеріал.

 

(2) Крепований або зморшкуватий папір.

 

Їх одержують механічною обробкою полотна вологого паперу, що пропускають між циліндрами з дрібно рифленою поверхнею. Первинна площа поверхні паперу значно зменшується в процесі обробки, і кінцевий продукт має гофрований вигляд і високу еластичність.

 

Целюлозна вата і розпушена целюлоза, які звичайно мають нерівну поверхню, не відносяться до крепованого або зморшкуватого паперу і включаються до товарної позиції 4803, 4818 або 4823. До цих товарних позицій також не включається розтяжний папір, виготовлений процесом „клупак”, коли паперове полотно утворюється за допомогою згинання і здавлювання волокон. Цей папір, хоча і виготовлений шляхом механічної обробки полотна у вологому стані та еластичний, в загальному не має складчастого вигляду крепованого та зморшкуватого паперу (переважно товарна позиція 4804 або 4805).

 

Крепований або зморшкуватий папір часто фарбують і використовують в один чи декілька шарів для виготовлення різноманітних виробів (наприклад, цементних мішків та іншого упакування, декоративних стрічок). Проте такий папір, використовуваний для господарсько-побутового чи санітарно-гігієнічного призначення, до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 4803). До цієї товарної позиції не включаються також вироби, описані в товарній позиції 4818.

 

(3) Тиснений папір і картон.

 

Для тисненого паперу та картону шорсткувату поверхню одержують звичайно після виготовлення паперу під час його проходження у вологому чи сухому стані між циліндрами з рельєфною чи гравірованою поверхнею, або пресуванням рифленими металевими плитами з рельєфною чи гравірованою поверхнею. Вироби відрізняються великим розмаїттям якості обробки та зовнішнього вигляду і включають папір, звичайно відомий як гофрований, папір тиснений, імітуючий натуральну шкіру і ткане полотно (включаючи такі вироби в рулонах із зовнішнім шаром із тканини). Вони використовуються для виробництва деяких видів паперу для писання, шпалер, для покриття ящиків, у палітурній справі і т.д.

 

(4) Перфорований папір і картон.

 

Вони виготовляються шляхом механічного пробивання отворів у папері і картоні в сухому стані. Перфорація може бути фігурною або у вигляді рядів отворів з однаковими проміжками між ними.

 

До цієї товарної позиції включається перфорований папір з отворами, розташованими в лінію, для полегшення його розриву по заданому розміру.

 

Перфорований папір використовується для перетворення звичайного паперу в орнаментний (наприклад, папір для виступів і бордюрів), як пакувальний матеріал і т.д.

 

На додаток до виробів товарних позицій 4803 і 4818 до цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) папір з природно нерівною поверхнею, наприклад, креслярський папір (товарна позиція 4802 або 4805);

 

(b) картки з перфорованого паперу та картону для жакардових або аналогічних машин і паперові мережива (товарна позиція 4823);

 

(c) перфоровані картки, диски та валики з паперу або картону для музичних механічних інструментів (товарна позиція 9209).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4808 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної  позиції 4808, пункт (1).

 

4808 40 00

 

Дивись Пояснення  до товарної позиції 4808, пункти (2), (3) і (4).

 

4808 90 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4808, пункти (2), (3) і (4).

 

Пояснення до товарної позиції 4809:

 

4809

Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копіювальний папiр або перебивний папір (включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:

4809 20 00 00

- папiр самокопiювальний

4809 90 00 00

- iнший

 

До цієї товарної позиції включаються певні види паперу, покриті, просочені або одержані інакше, у рулонах або аркушах. Відносно розмірів виробів цієї товарної позиції див. Примітці 8 до цієї групи. Цей папір, коли він не відповідає зазначеним умовам, включається до товарної позиції 4816; докладний опис цих видів паперу наведений у поясненнях до товарної позиції 4816.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) фольга для тиснення (товарна позиція 3212);

 

(b) сенсибілізований папір (звичайно товарна позиція 3703).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4809 20 00

 

Дивись Пояснення  до товарної  позиції 4816,  пункт (A), пункт (2). Проте продукти цих товарних категорій повинні задовольняти критерії щодо розмірів, наведені в Примітці 8 до цієї групи.

 

4809 90 00

Дивись Пояснення до товарної позиції 4816, пункт (A), пункт (1), та інший папір для виготовлення копій або відбитків, наприклад, теплоперебивний папір і крейдований або просочений папір для трафаретів копіювальних апаратів або офсетних пластин. Проте вироби цієї товарної категорії повинні задовольняти критерії щодо розмірів, наведені в Примітці 8 до цієї групи.

 

Пояснення до товарної позиції 4810:

 

4810

Папiр та картон, покриті з одного або двох бокiв каолiном (китайською глиною) або iншими неорганiчними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого iншого покриття, із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру:

 

- папiр та картон, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хіміко-механічним способом, або з вмiстом таких волокон не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна:

4810 13 00 00

- - в рулонах

4810 14 00 00

- - в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, іншої не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді

4810 19 00 00

- - інші

 

- папiр та картон, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, з вмiстом волокон бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна,
одержаних механiчним або хіміко-механічним способом:

4810 22 00 00

- - папір крейдований легковагий

4810 29

- - iншi:

4810 29 30 00

- - - у рулонах

4810 29 80 00

- - - інші

 

- крафт-папiр та картон, крiм тих, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей:

4810 31 00 00

- - вибiленi рiвномiрно по всiй масi, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом, з масою 1 м2 150 г або менше

4810 32

- - вибiленi рiвномiрно по всiй масi, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом, з масою 1 м2 більш як 150 г:

4810 32 10 00

- - - покритi каолiном

4810 32 90 00

- - - iншi

4810 39 00 00

- - iншi

 

- iншi папiр та картон:

4810 92

- - багатошаровi:

4810 92 10 00

- - - в яких всi шари вибiленi

4810 92 30 00

- - - в яких вибiлений лише один зовнiшнiй шар

4810 92 90 00

- - - iншi

4810 99

- - iншi:

4810 99 10 00

- - - папiр та картон вибiленi, покритi каолiном

4810 99 80 00

- - - iншi

 

Для крейдування паперу, крім каоліну (китайської глини), звичайно використовують такі неорганічні речовини як сульфат барію, силікат магнію, карбонат кальцію, сульфат кальцію, оксид цинку і порошкоподібний метал (див. загальні положення до цієї групи в частині, що стосується крейдованих паперу та картону). Неорганічні матеріали для крейдування, на які зроблено посилання в цій товарній позиції, можуть містити невеликі кількості органічних речовин, наприклад, для поліпшення властивостей паперу.

 

До цієї товарної позиції включаються папір і картон, які використовують для писання, друкування або інших графічних цілей, включаючи папір типу використовуваного у принтерах або у фотокопіювальних апаратах (у тому числі легкий крейдований папір, описаний у примітці 7 до підпозицій; термін „деревинні волокна” не поширюється на бамбукові волокна), крафт-папір і картон, а також багатошарові папір і картон (описані в поясненні до товарної позиції 4805), за умови, що вони крейдовані каоліном чи іншими неорганічними речовинами.

 

Папір та картон включаються до цієї товарної позиції, тільки якщо вони представлені у смугах або стрічках чи рулонах, або у прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру. Якщо вони мають будь-яку іншу форму, то вони відносяться до наступних товарних позицій цієї групи (наприклад, 4817, 4821 або 4823).

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) ароматизований папір або папір, просочений чи покритий косметичними засобами (група 33);

 

(b) сенсибілізований папір або картон товарних позицій 3701–3704;

 

(c) смуги, просочені діагностичними або лабораторними реагентами (товарна позиція 3822);

 

(d) копіювальний папір товарної позиції 4809 або 4816;

 

(e) шпалери та інші настінні покриття з паперу і папір прозорий для вікон (товарна позиція 4814);

 

(f) картки для переписки та інші канцелярські приладдя з паперу або картону товарної позиції 4817;

 

(g) абразивний папір або картон (товарна позиція 6805) і слюда (крім слюдяного порошку) на паперовій чи картонній основі (товарна позиція 6814);

 

(h) металева фольга на основі паперу чи картону (як правило, розділ XІV або XV).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 та 4810 29

 

Папір і картон, які включені до цих товарних підпозицій, без покриття включаються до товарної позиції 4802.

 

4810 92

 

Багатошарові папір і картон описані в поясненні до товарної позиції 4805.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4810 13 00 - 4810 19 00

 

Дивись Пояснення до товарних  підпозицій 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 і 4810 29.

 

4810 22 00 – 4810 29 80

 

Дивись Пояснення до товарних  підпозицій 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 і 4810 29.

 

4810 22 00

 

Дивись Примітку 7 до товарних підпозицій цієї групи.

 

4810 92 10 - 4810 92 90

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4805, другий абзац, пункт (2).

 

Пояснення до товарної позиції 4811:

 

4811

Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просоченi, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крiм товарів, що зазначені у товарній позицiї 4803, 4809 або 4810:

4811 10 00 00

- папiр та картон, гудроновані, обробленi бiтумом або асфальтом

 

- папiр та картон, гумовані або клейкі:

4811 41

- - самосклеювальні:

4811 41 20 00

 - - - завширшки менш як 10 см, покриті невулканізованим натуральним або синтетичним каучуком

4811 41 90 00

 - - - інші

4811 49 00 00

 - - інші

 

- папір та картон з покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси (крім покритих адгезивом (клеєм):

4811 51 00 00

- - вибілені, з масою 1 м2 більш як 150 г

4811 59 00 00

- - інші

4811 60 00 00

- папір та картон з покриттям або просоченням з воску, парафіну, стеарину, масла, олії або гліцерину

4811 90 00 00

- іншi папiр, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон

 

Папір та картон включаються до цієї товарної позиції, тільки якщо вони представлені у смугах або стрічках чи рулонах, або у прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру. Якщо вони мають будь-яку іншу форму, то вони відносяться до наступних товарних позицій цієї групи (наприклад, 4823). За умови дотримання цих умов і винятків, згаданих у цій товарній позиції і перерахованих наприкінці цього пояснення, до товарної позиції включаються такі вироби в рулонах або аркушах:

 

(А) Папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, з поверхневими покриттями з матеріалів, крім каоліну чи інших неорганічних речовин, по всій поверхні або її частині з однієї чи обох сторін (теплочутливий папір, який використовують, наприклад, у телефаксах).

 

(B) Просочені папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна (див. загальні положення до цієї групи в частині просочених паперу та картону).

 

(C) Папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, покриті, за умови, що у випадку покриття паперу чи картону пластмасами, його шар не становить більше половини загальної товщини (див. Примітку 2 (g) до цієї групи).

 

Папір і картон для виробництва упакувань для напоїв та інших харчових продуктів, з надрукованими текстами та ілюстраціями, що мають відношення до продуктів, які будуть у них міститися, покриті з двох сторін тонкими прозорими пластмасовими шарами, оброблені або не оброблені металевою фольгою (з того боку, що буде утворювати внутрішню поверхню упакувань), також включаються до цієї товарної позиції. Ці товари можуть бути промаркованими та мати згини для того, щоб було легко відрізати кожне окреме упакування від рулону.

 

(D) Папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна з одноколірним чи багатобарвним фарбуванням поверхні, включаючи поверхню з малюнком під мармур і папір з надрукованими літерами, цифрами чи малюнками, явно випадковими щодо їх основного призначення, яка не є друкованою продукцією групи 49 (див. Примітку 12 і загальні положення до цієї групи в частині фарбованого чи друкованого паперу та картону).

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) целюлозна вата, просочена чи покрита фармацевтичними речовинами і т.д., товарної позиції 3005;

 

(b) ароматизований папір або папір, просочений чи покритий косметичними засобами (група 33);

 

(c) папір і вата з целюлози, просочені чи покриті милом або іншим детергентом (товарна позиція 3401), або поліролями, кремами чи аналогічними засобами (товарна позиція 3405);

 

(d) сенсибілізовані (світлочутливі) папір або картон товарних позицій 3701–3704;

 

(e) лакмусовий папір і папір, за допомогою якого визначається полярність речовин, та інший папір, просочений діагностичними чи лабораторними реагентами (товарна позиція 3822);

 

(f) Один шар паперу або картону, крейдований чи покритий шаром пластмас, товщина якого складає більше половини загальної товщини (група 39);

 

(g) папір з водяними лініями і т.д., навіть якщо лінії призначені для розмітки в процесі друку (товарні позиції 4802, 4804 і 4805);

 

(h) шпалери та інші настінні покриття з паперу та папір прозорий для вікон (товарна позиція 4814);

 

(ij) картки для переписки та інші канцелярські приладдя із паперу або картону товарної позиції 4817;

 

(k) покрівельний картон, що складається з власне картону і двостороннього покриття з асфальту чи аналогічного матеріалу (товарна позиція 6807).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

До цієї товарної позиції включаються деякі покриття для підлоги, не придатні для використання в якості покриттів для стін, на основі паперу або картону.

До цієї товарної позиції не включаються вироби, придатні для використання як в якості покриття для підлоги, так і в якості покриття для стін (товарна позиція 4823).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4811 10 00

 

Ця товарна  категорія включає вологонепроникні листи, що складаються з двох листів крепованого паперу, просоченого асфальтом, з тонким листом алюмінієвої фольги, прокладеним між ними.

 

Ця товарна категорія виключає покрівельні матеріали, що складаються з картонної основи, повністю обгорненої або покритої з обох боків шаром асфальту або аналогічним матеріалом (товарна позиція 6807).

 

4811 51 00 і 4811 59 00

 

            Папір та картон, покриті пластмасою, підпадають під ці товарні категорії лише у випадку, якщо товщина пластмаси становить не більше половини загальної товщини (дивись Примітку 2 (g) до цієї групи).

 

4811 60 00

 

Ця товарна категорія включає парафінований папір і картон, які призначені для виготовлення паковань для молока або фруктових соків, футлярів для платівок тощо, і мають з одного боку друковані тексти або малюнки, пов’язані з продукцією, що міститься в середині пакувань.

 

4811 90 00

 

Ця товарна категорія включає нерозрізані друковані форми. Такі форми складаються з листів, зазвичай складених, або представлені у рулонах з поперечною перфорацією через однакові інтервали, які задають певну форму, яка може бути відокремлена по перфорації. Вони містять незавершений друкований матеріал. Такі вироби також можуть мати бокові управляючі пробивки, які дозволяють їх у швидкісних принтерах або бухгалтерських машинах.

Ця товарна категорія не включає нерозрізані конторські формуляри (товарна категорія 4820 40 00).

 

Пояснення до товарної позиції 4812:

 

4812 00 00 00 

Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової маси 

 

Зазначені продукти складаються з рослинних волокон (бавовна, льон, деревина і т.д.) з високим вмістом целюлози, з’єднаних разом пресуванням без будь-яких зв’язувальних матеріалів, у формі блоків, плит або пластин. Волокна залишаються у вільно зв’язаному стані.

 

Рослинні волокна можуть бути змішані з волокнами азбесту; у цьому випадку блоки, плити чи пластини включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони зберігають властивості виробів з паперової маси.

 

Волокна перед пресуванням у блоки, плити чи пластини подрібнюються до консистенції паперової маси і, залежно від мети використання, звільняються від домішок, щоб захистити фільтрувальні матеріали від сторонніх кольору, запаху чи смаку.

 

Фільтрувальні блоки можуть бути також одержані пресуванням двох або кількох таких плит, виготовлених (іноді вручну) з попередньо обробленої та очищеної целюлози.

 

Фільтрувальні блоки (відомі також як фільтрувальна маса) використовуються у фільтрах для очищення рідин (наприклад, вина, спирту, пива, оцту). Вони включаються до цієї товарної позиції незалежно від їхнього розміру чи форми.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) бавовняний лінт, просто спресований у формі листів або плит (товарна позиція 1404);

 

(b) інші паперові вироби, використовувані для фільтрування рідин, наприклад, фільтрувальний папір (товарна позиція 4805 або 4823), целюлозна вата (товарна позиція 4803 або 4823).

 

Пояснення до товарної позиції 4813:

 

4813

Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формі книжечок або трубок:

4813 10 00 00

- у формi книжечок або трубок

4813 20 00 00

- у рулонах завширшки не більш як 5 см

4813 90

- iнший:

4813 90 10 00

- - у рулонах завширшки більш як 5 см, але не більш як 15 см

4813 90 90 00

- - iнший

 

До цієї товарної позиції включається весь цигарковий папір (включаючи обгорткові трубки і наконечники, які використовують для обгортки фільтрів і для складання фільтрів сигарет) незалежно від його розміру чи подання. Звичайно цигарковий папір поданий в одній з таких форм:

 

(1) в аркушах чи зошитах (друкованих або недрукованих), які містять ряд вільних аркушів паперу розміру, достатнього для однієї сигарети. Вони призначені для ручного закручення сигарет;

 

(2) трубок сигаретних розмірів;

 

(3) у рулонах, нарізаних за розміром (звичайно завширшки не більше 5 см), для машинного виготовлення;

 

(4) у рулонах завширшки понад 5 см.

 

Цей папір, часто вержерований чи з водяними знаками, високої якості (з целюлози, приготовленої з конопель або лляного ганчір’я), дуже тонкий і відносно міцний. Він може містити невелику кількість спеціальних наповнювачів або не містити їх. Такий папір звичайно виготовляють білим, але може бути також пофарбований та іноді просочений такими речовинами як нітрат калію, деревинний креозот чи локриця.

 

Цигарковий папір з одного краю може бути покритий воском, металевими пігментами або іншими непоглинаючими речовинами, а трубки іноді можуть бути покриті тонким шаром пробки, соломи, шовку і т.д. Папір у формі трубок може забезпечуватися також фільтрами, що звичайно складаються з невеликих пробок поглинаючого паперу, целюлозної вати чи волокон ацетатної целюлози, або краї такого паперу можуть бути зміцнені більш щільним папером.

 

Пояснення до товарної позиції 4814:

 

4814

Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон:

4814 20 00 00

- шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виробленi з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або іншим способом, оздобленого шаром пластмаси

4814 90

- iншi:

4814 90 10 00

- - шпалери та аналогiчнi настінні покриття з гофрованого, пофарбованого або іншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси

4814 90 70 00

- - iншi

 

(А) Шпалери та аналогічні настінні покриття

 

Згідно з Приміткою 9 до цієї групи, термін «шпалери та аналогічні настінні покриття» стосується лише таких виробів:

 

(а) Папір у рулонах завширшки не менше 45 см і не більше 160 см, призначений для декорування стін і стель і відповідний одному з таких описів:

 

(1) Зернистий, тиснений, з пофарбованою поверхнею, з друкованою або інакше декорованою поверхнею (наприклад, з текстильним ворсом), покритий чи не покритий прозорими захисними пластмасовими плівками, щоб зробити папір миючим. Такі вироби звичайно називаються „шпалерами”.

 

„Лінкруст” також включається до цієї групи. Він складається з щільного паперу, покритого тонким шаром суміші, що висихає, складеної з окисненої лляної олії і наповнювачів, причому покриття піддають тисненню і поверхневому декоруванню, роблячи папір придатним для декорування стін і стель.

 

(2) З нерівною поверхнею внаслідок додання під час виготовлення паперу в масу частинок дерева, соломи і т.д. Ці настінні покриття звичайно відомі як зернисті шпалери. Вони можуть бути декорованими (наприклад, пофарбованими) або недекорованими. Недекоровані зернисті шпалери звичайно фарбуються після обклеювання стін.

 

(3) З покриттям з лицьового боку пластмасами, причому цей шар може бути зернистим, тисненим, пофарбованим, друкованим чи інакше декорованим. Ці настінні покриття можна мити, вони стійкіші до зношування, ніж описані вище в пункті 1. Вироби, що мають шар полівінілхлориду, часто називають „вініловими настінними покриттями” чи „вініловими шпалерами”.

 

(4) Повністю або частково покритий з лицьового боку матеріалом для плетіння, зв’язаним або не зв’язаним у паралельні пасма, тканим або нетканим. Деякі з цих настінних покриттів мають шар плетеного матеріалу з прядених текстильних волокон.

 

(b) Бордюри та фризи, у вигляді вузьких смуг паперу, оброблені зазначеними вище способами (наприклад, тиснені, друковані, поверхово декоровані сумішшю олії, що висихає, з наповнювачем, або покриті пластмасами), у рулонах або не в рулонах, і придатні для декорування стін і стель.

 

(c) Паперові настінні покриття, виготовлені з декількох панелей, що надруковані так, щоб одержати на стіні пейзаж, картину або візерунок (також відомі як фотошпалери, фотофрески). Панелі можуть бути будь-яких розмірів і можуть бути подані в рулонах або в аркушах.

 

(B) Папір прозорий для вікон

 

Ці вироби виготовляють з тонкого, твердого, глазурованого, напівпрозорого чи прозорого паперу. Вони друкуються з різноманітними візерунками, часто пофарбованими, щоб імітувати кольорове скло, і використовуються або в декоративних цілях, або для того, щоб зменшити прозорість вікон. Вони можуть також мати друкований текст або ілюстрації рекламного чи демонстраційного характеру.

 

Вони можуть бути подані в рулонах або у розмірах і формах, придатних для наклеювання на стекла вікон і дверей. Іноді вони покриті також клеєм.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) самоклейні покриття для стін, що складаються виключно з листа пластмас, прикріпленого до захисного шару паперу, що видаляється під час наклеювання (група 39);

 

(b) настінні покриття із шпону чи пробки, на папері-основі (товарна позиція 4408, 4502 або 4504);

 

(c) вироби, аналогічні настінним покриттям, але більш щільної і твердої конструкції, які складаються, наприклад, із шару пластмас на основі картону, звичайно подані в широких рулонах (наприклад, завширшки 183 см), використовувані як покриття для підлоги та настінні покриття (товарна позиція 4823);

 

(d) малюнки перебивні (декалькоманія), що нагадують за зовнішнім виглядом прозорий папір для вікон (товарна позиція 4908);

 

(e) текстильні настінні покриття на паперовій основі (товарна позиція 5905);

 

(f) настінні покриття з алюмінієвої фольги на папері-основі (товарна позиція 7607).

 

[48.15]

 

Пояснення до товарної позиції 4816:

 

4816

Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi у коробки:

4816 20 00 00

- папiр самокопiювальний

4816 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включається папір, покритий чи іноді просочений так, що з оригінального документа можна одержати одну чи кілька копій шляхом натиснення (наприклад, ударом клавіші друкарської машинки), зволоження типографською фарбою і т.д.

 

Такий папір включається до цієї товарної позиції, лише якщо поданий у рулонах завширшки не більше 36 см або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах з розмірами сторін не більше 36 см у розгорнутому стані, або розрізаний на куски іншої форми, ніж прямокутники (включаючи квадрати); інакше цей папір включається до товарної позиції 4809. Для трафаретів копіювальних апаратів і офсетних пластин немає обмежень відносно розмірів. Папір цієї товарної позиції звичайно упаковують у коробки.

 

Його можна згрупувати в дві категорії відповідно до способу копіювання:

 

(А) Папір, що відтворює оригінальний документ шляхом перенесення всієї або частини покриваючої її речовини чи просочувальної суміші на іншу поверхню

 

До паперу цього типу відносяться:

 

(1) Вуглецевий або аналогічний копіювальний папір.

 

Він складається з паперу, який покритий чи іноді просочений жирними речовинами чи воском, змішаними з сажею чи іншим барвником. Використовується для копіювання шляхом натиснення ручкою, олівцем або робочою частиною друкарської машинки крізь копіювальний папір на звичайний папір.

 

Цей папір може бути:

 

(а) тонким папером, який використовують для прокладання між аркушами звичайного паперу і призначений для одноразового чи повторного використання; або

 

(b) крейдованим папером звичайної маси, який є частиною комплекту.

 

До цього типу паперу також відноситься гектографічний вуглецевий папір для копіювальних апаратів, використовуваний для виготовлення матриці, яка у свою чергу використовується як друкувальна „пластина” для одержання копій.

 

(2) Самокопіювальний папір.

 

Відомий також як безвуглецевий копіювальний папір, який можна упакувати у формі складеного віяла. Тиск на оригінальний аркуш, чинений друкарською машинкою або ручкою, викликає реакцію між двома різними складовими частинами, які в нормальному стані відділені одна від одної або на тому самому аркуші, або на двох сусідніх аркушах, відтворюючи відбиток оригіналу.

 

(3) Тепловий (теплоперебивний) папір для виготовлення відбитків.

 

Покритий з одного боку теплочутливою речовиною, що дає можливість використовувати інфрачервону копіювальну машину для виробництва копії оригінального документу шляхом передачі фарби, з’єднаної з речовиною покриття, на аркуш звичайного паперу (тепловий передавальний процес).

 

(B) Копіювальний папір, трафарети для копіювальних апаратів і офсетні друковані пластини, які використовують у процесах, крім вищеописаних у пункті А

 

Ця категорія включає:

 

(1) Папір для трафаретів копіювальних апаратів і трафарети для копіювальних апаратів.

 

Папір для трафаретів копіювальних апаратів являє собою тонкий, міцний, непроклеєний папір, який роблять непроникним шляхом покриття або просочення його парафіном чи іншим воском, колодієм чи препаратами аналогічних продуктів. Тиск, чинений друкарською машинкою, ручкою чи будь-яким іншим відповідним інструментом, пробиває поверхню з текстовим матеріалом або зображенням, які таким способом відтворюються.

 

Трафарети для копіювальних апаратів звичайно забезпечуються знімною підкладкою з щільного паперу, прикріпленого до верхньої крайки, що спеціально перфорується для фіксації підготовленого трафарету на копіювальному апараті, і вони іноді перекладаються папером для одержання вуглецевої копії. Крім того, на трафарети звичайно наносять різні мітки.

 

До цієї товарної позиції також включаються обрамлені адресні трафарети для копіювальних апаратів.

 

(2) Папір для офсетних друкарських пластин і офсетні друкарські пластини.

 

Папір для офсетних друкарських пластин має спеціальне покриття з одного боку, що робить його непроникним для літографської фарби. Пластини використовують на офсетних друкарських машинах для відтворення на звичайному папері текстів або зображення ручним способом, машинним або інакше.

 

Папір цієї товарної позиції може бути також у формі складеного віяла і поєднувати два або кілька процесів відтворення, описаних вище. Типовим прикладом є папір, покритий з одного боку спеціальною фарбою, за допомогою якої (як з вуглецевої копії) можна одержати зворотне зображення тексту чи зображення на другому папері, аналогічно пластинам, вищеописаним у пункті (B) (2). Коли цей другий папір поміщають на копіювальну машину, фарба, осаджена на його зворотній стороні, переводиться на звичайний папір як позитивна копія, так можна одержати багато копій.

 

Папір для виготовлення копій та відбитків з нанесеними текстами чи малюнками для відтворення включаються до цієї товарної позиції пов’язаними або не пов’язаними у певній послідовності.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) папір для виготовлення відбитків, відомий як фольга для тиснення або блочна фольга. Він являє собою тонкий папір, покритий металом, металевим порошком або пігментом, і використовується для друкування текстів на обкладинках книжок, стрічках безкозирок і т.д. (товарна позиція 3212);

 

(b) сенсибілізовані папір або картон товарних позицій 3701–3704;

 

(c) копіювальна паста з основою із желатину на паперовій основі (товарна позиція 3824);

 

(d) трафарети для копіювальних апаратів з тонкого шару пластмас, оснащеного знімною паперовою підкладкою, розрізаною за розміром і перфорованою на одній крайці (група 39);

 

(e) папір, покритий теплочутливою сполукою, який використовують для виробництва копій з оригіналів документів методом прямого чорніння покриваючого складу (термокопіювальний процес) (товарна позиція 4811 або 4823);

 

(f) різноманітні ділові бланки та поаркушно прокладені копіювальні набори (товарна позиція 4820);

 

(g) малюнки перебивні (декалькоманії) (товарна позиція 4908).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4816 20 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4816,  пункт (A) (2).

 

Вироби цієї товарної  категорії не можуть мати розмірів, наведених у Примітці 8 до цієї групи (товарна позиція 4809).

 

4816 90 00

 

Дивись Пояснення до товарної  позиції 4816, пункт (A), (1) та (3), пункт (B), (1). Ці вироби не можуть мати розмірів, наведених у Примітці 8 до цієї групи (товарна позиція 4809).

 

Ця товарна категорія також включає офсетні форми (дивись Пояснення до товарної позиції 4816, пункт (B), (2), друге речення). На ці вироби не поширюються жодні умови щодо розмірів.

 

Пояснення до товарної позиції 4817:

 

4817

 

Конверти, листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштові картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальнi конверти та аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя:

4817 10 00 00

- конверти

4817 20 00 00

- листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштові картки

4817 30 00 00

- коробки, сумки, аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя

 

До цієї товарної позиції включаються паперові канцелярські приладдя, які використовують для листування, наприклад, конверти, картки для листування (закриті поштові картки (листи-секретки)), поштові листівки (відкриті поштові картки) без малюнків (включаючи поштовий папір). Проте папір для писання в аркушах або пачках, а також деякі інші вироби, перераховані нижче, не включаються до цієї товарної позиції.

 

На цих виробах можуть бути надруковані адреси, прізвища, торговельні знаки, прикраси, герби, ініціали і т.д., тобто те, що відповідає їх використанню як канцелярських товарів.

 

Картки для листування – аркуші паперу або картону з гумованими (та іноді перфорованими) краями чи іншим пристосуванням для запечатування або заклеювання без використання конвертів.

 

Поштові листівки без малюнків не включаються до цієї товарної позиції, якщо вони не містять визначеного місця для адреси чи штампу або іншої вказівки до їх використання.

 

Поштовий папір (картки) не включається до цієї товарної позиції, якщо він не має обрізаних чи позолочених країв, чи закруглених кутів, або не віддрукований, або не підготовлений іншим способом так, щоб було зрозумілим його використання як канцелярського товару. Прості картки, підготовлені інакше, включаються до товарної позиції 4802, 4810, 4811 або 4823 в залежності від конкретного випадку.

 

До цієї товарної позиції також включаються коробки, сумки, гаманці та записники з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) поштовий папір у розгорнутому або нерозгорнутому вигляді, із друкованим текстом або без тексту, упакований в пакети , або  не упакувана (товарна позиція 4802, 4810 або 4811 в залежності від конкретного випадку);

 

(b) блокноти поштового паперу, блокноти для записів і т.д. товарної позиції 4820;

 

(c) конверти, листівки, картки для листування і т.д., штамповані друкованим чи іншим способом, з марками поточного випуску (товарна позиція 4907);

 

(d) друковані чи ілюстровані поштові картки (листівки) і друковані картки товарної позиції 4909;

 

(e) друковані листи та аналогічні вироби, що призначені для спеціальних цілей, наприклад, записка на попит, повідомлення про переміщення, листи-оголошення, включаючи такі вироби, що вимагають заповнення рукописним текстом (товарна позиція 4911);

 

(f) ілюстровані картки (листівки) першого дня погашення: без поштових марок (товарна позиція 4911); з марками (товарна позиція 9704).

 

Пояснення до товарної позиції 4818:

 

4818

Папiр туалетний та аналогiчний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром або формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столовi серветки, гiгiєнiчнi серветки, простирадла та інші вироби господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:

4818 10

- туалетний папiр:

4818 10 10 00

- - з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше

4818 10 90 00

- - з масою 1 м2 кожного шару більш як 25 г

4818 20

- носовики, серветки косметичні та рушники для рук:

4818 20 10 00

- - носовики та косметичнi серветки

 

- - рушники для рук:

4818 20 91 00

- - - у рулонах

4818 20 99 00

- - - iншi

4818 30 00 00

- скатертини та серветки

4818 50 00 00

- предмети одягу та частини одягу

4818 90

- iншi:

4818 90 10 00

- - вироби, що застосовуються в хiрургiчних, медичних або в гігієнічних цілях, не розфасовані для роздрiбної торгiвлi

4818 90 90 00

- - інші

 

До цієї товарної позиції включаються туалетний папір та аналогічний папір, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, які використовують в господарсько-побутових чи санітарно-гігієнічних цілях:

 

(1) у смугах або рулонах завширшки не більше 36 см;

 

(2) у вигляді прямокутних (включаючи квадратні) аркушів з розміром сторін не більш як 36 см у розгорнутому вигляді;

 

(3) розрізані за формою, крім прямокутної (включаючи квадратну).

 

До цієї товарної позиції також включаються вироби господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного та медичного призначення, а також одяг та речі до нього з паперової маси, паперу, целюлозної вати чи полотен з целюлозного волокна.

 

Вироби цієї товарної позиції часто виготовляють з матеріалів товарної позиції 4803.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) целюлозна вата, просочена чи покрита фармацевтичними речовинами, або розфасована у форми чи упакування для роздрібної торгівлі, призначена для використання в медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії (товарна позиція 3005);

 

(b) ароматизований папір або папір, просочений чи покритий косметичними засобами (група 33);

 

(c) папір і целюлозна вата, просочені чи покриті милом або детергентом (товарна позиція 3401), а також поліролями, кремами чи аналогічними засобами (товарна позиція 3405);

 

(d) вироби групи 64;

 

(e) головні убори та їх частини групи 65.

 

(f) жіночі гігієнічні прокладки (підкладки) та тампони, дитячі пелюшки та підгузки та аналогічні вироби товарної позиції 9619.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4818 90 10 і 4818 90 90

 

Ця товарна категорія включає вироби, які використовують при нетриманні, та підгузники для лежачих хворих.      

 

Пояснення до товарної позиції 4819:

 

4819

Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях:

4819 10 00 00

- коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону

4819 20 00 00

- коробки, ящики та коробки складанi, з негофрованого паперу або негофрованого картону

4819 30 00 00

- мiшки та пакети завширшки в нижнiй частинi 40 см або більше

4819 40 00 00

- іншi мiшки та пакети, включаючи конічні (конусоподібні)

4819 50 00 00

- iншi упаковки, включаючи конверти для грамплатiвок

4819 60 00 00

- коробки для картотек, лотки для листів, ящики та скриньки для зберігання документів і аналогічні вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях

 

(А) Ящики, коробки, мішки, сумки та інша пакувальна тара.

 

До цієї групи включають тару різних видів і розмірів, звичайно використовувану для упакування, транспортування, зберігання або продажу товарів, яка має або не має декоративної цінності. До цієї товарної позиції включаються ящики, коробки, сумки, пакети, мішки, картонні барабани (контейнери), виготовлені намотуванням або будь-яким іншим методом і зміцнені або не зміцнені кільцевими хомутами з інших матеріалів, тубуси для відправлення документів поштою, мішки для зберігання одягу, банки, горщики та аналогічна тара (наприклад, для молока чи вершків), вощені або невощені. До цієї товарної позиції включаються також паперові сумки для спеціальних цілей, такі як сумки для пилососів, гігієнічні пакети для пасажирів, конверти та пакети для платівок.

 

До цієї товарної позиції включаються складані ящики та коробки. До них відносяться:

 

– ящики та коробки у вигляді окремих виробів, плоскі, але, які складають за допомогою згинів і висікань (наприклад, коробки для тортів); і

 

– контейнери, зібрані або призначені для складання за допомогою клею, скобок і т.д. лише з одного боку, при цьому сама ж конструкція контейнера забезпечує засобу формування інших сторін, де можливо, використовуються додаткові засоби кріплення, такі як клейова стрічка чи скоби, щоб убезпечити дно чи кришку.

 

Вироби цієї групи можуть мати друкований текст, тобто назву фірми, галузь застосування, а також мати ілюстрації. Так, пакети для упакування насіння із зображеннями продуктів і способів посіву на додаток до назви фірми або пакети для упакування шоколаду чи хлібних злаків з картинками, призначеними для дітей, включаються до цієї товарної позиції.

 

Вироби цієї товарної позиції можуть бути зміцнені або мати приналежності з матеріалів, відмінних від паперу (наприклад, текстильну основу, фіксуючі пристосування з деревини, ручки з мотузки, куточки з металу чи пластмаси).

 

(B) Коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби, які використовуються в закладах, магазинах або в аналогічних цілях.

 

  До цієї групи включають контейнери, такі як картотеки, папки, лотки для листів, коробки для зберігання та аналогічні вироби, що мають більш тривалий термін придатності та кращу обробку, ніж вищеописана тара групи А. Вони використовуються для підшивання чи зберігання документів або товару в різного роду закладах, магазинах, складах і т.д.

 

Ці вироби можуть бути зміцнені або мати приналежності з не паперових матеріалів (наприклад, петлі, ручки, замки з металу, дерева, пластмас чи текстильного матеріалу). Вони можуть також оснащуватися каркасами з металу, пластмас і т.д. для встановлення реєстраційних карток.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) вироби товарної позиції 4202 (дорожні речі і т.д.);

 

(b) вироби з паперу для плетіння (товарна позиція 4602);

 

(c) папір або картон крейдовані, облицьовані та надруковані товарної позиції 4811, подані в рулонах, які використовують для виготовлення упакувань, промарковані та зі згинами для полегшення відрізання від рулонів;

 

(d) альбоми для зразків або колекцій (товарна позиція 4820);

 

(e) мішки та пакети з тканої паперової пряжі, товарної позиції 6305.

 

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4819 20 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4819, (А), другий абзац.

 

4819 60 00

 

Дивись Пояснення  до товарної позиції 4819, (B).

 

Пояснення до товарної позиції 4820:

 

4820

Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листів, книжки-пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знімні переплетіння (для відривних аркушів або інші), папки, зшивачi, самокопіювальні ділові бланки, поаркушно прокладені копіювальні набори та інші канцелярські товари з паперу та картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону:

4820 10

- журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби:

4820 10 10 00

- - журнали реєстрацiйнi, бухгалтерські книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцiй

4820 10 30 00

- - записні книжки, блокноти для листів та книжки-пам’ятки для записiв

4820 10 50 00

- - щоденники

4820 10 90 00

- - iншi

4820 20 00 00

- зошити

4820 30 00 00

- знімні переплетіння (крiм обкладинок для книг), папки і зшивачi

4820 40 00 00

- ділові бланки та формуляри самокопіювальні та поаркушно прокладені копіювальні набори

4820 50 00 00

- альбоми для зразкiв або для колекцiй

4820 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються різноманітні канцелярські товари, крім товарів для листування товарної позиції 4817 і товарів, згаданих у Примітці 10 до цієї групи. До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки усіх видів, книжки бланків (блокноти, книжки для замовлень, книжки квитанцій), папки з копіями документу, зошити, щоденники, блокноти поштового паперу, книжки-пам’ятки для записів, ділові щоденники, адресні книги та книги, блокноти тощо для запису номерів телефонів.

 

(2) Зошити. Вони можуть просто містити аркуші лінійованого паперу, але можуть також мати надруковані приклади пропису для копіювання вручну.

 

Навчальні зошити, які іноді називають письмовими зошитами, з розповідними текстами, що містять надруковані текстові питання або вправи, необхідні для безпосереднього використання зошитів як навчальних посібників, переважно з пропущеним місцем для заповнення від руки або без них, не включаються (товарна позиція 4901). Дитячі навчальні зошити, які складаються переважно з картинок із супровідними текстами, призначені для писання чи інших вправ, також не включаються (товарна позиція 4903).

 

(3) Швидкозшивачі для зберігання окремих аркушів, журналів або для аналогічних цілей (наприклад, затискні, пружинні, гвинтові, кільцеві швидкозшивачі) та папки, реєстри, футляри для реєстрів (крім коробок для картотек).

 

(4) Різноманітні ділові бланки: набори бланків, надрукованих на самокопіювальному папері або поаркушно прокладені вуглецевим копіювальним папером. Ці бланки використовуються для виробництва численних копій і можуть бути тривалого чи разового використання. Вони містять друкований текст, який потребує внесення додаткової інформації при заповненні..

 

(5) Копіювальні набори поаркушно прокладені: вони аналогічні різноманітним діловим бланкам, але не містять друкованого матеріалу або містять лише пізнавальну інформацію, таку як заголовки аркушів. Вони широко використовуються для одержання численних копій та аналогічно більшості різноманітних ділових формулярів скріплюються разом за допомогою приклеєних чи перфорованих штирів.

 

(6) Альбоми для зразків або колекцій (наприклад, марок, фотографій).

 

(7) Інші канцелярські товари, такі як блокноти промокального паперу (складані або не складані).

 

(8) Обкладинки для книжок (обкладинки-зшивачі та футляри пилозахисні), з надрукованими літерами або без друку (назви і т.д.) чи з ілюстраціями.

 

Вироби цієї товарної позиції іноді містять значну кількість друкованого тексту, але включаються до цієї товарної позиції (а не до групи 49) за умови, що друкований текст є явно випадковим щодо їх основного призначення. Наприклад, формуляри (призначені переважно для заповнення вручну чи на друкарській машинці) і щоденники (переважно для писання).

 

Вироби цієї товарної позиції можуть бути виконані з використанням матеріалів інших, ніж папір (наприклад, шкіра, пластмаси чи текстильні матеріали), і мати зміцнення або пристосування з металу, пластмаси тощо.

 

Проте такі вироби як настільні блоки паперу для записів, які складаються переважно з дерева, мармуру і т.д., повинні бути класифіковані як вироби, зроблені з деревини, мармуру і т.д., залежно від конкретного випадку. Окремі аркуші паперу для записів та інший папір для писання, включаючи перфоровані аркуші для книжок із вкладними аркушами, включаються звичайно до товарної позиції 4802, 4810, 4811 або 4823 в залежності від конкретного випадку. Відривні аркуші для альбомів також не включаються до цієї товарної позиції, вони включаються до інших товарних позицій відповідно до їхніх характеристик.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) чекові книжки (товарна позиція 4907);

 

(b) бланки абонементних проїзних квитків (товарна позиція 4911);

 

(c) лотерейні білети всіх видів, включаючи „скретч-карти” та білети лотереї томбола (зазвичай товарна позиція 4911).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4820 40 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4820, перший абзац, пункти (4) і (5).

 

Дивись також Додаткові пояснення до товарної категорії 4811 90 00.

 

 

Пояснення до товарної позиції 4821:

 

4821

Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-якi, надрукованi або ненадруковані:

4821 10

- надрукованi:

4821 10 10 00

- - самосклеювальні

4821 10 90 00

- - iншi

4821 90

- iншi:

4821 90 10 00

- - самосклеювальні

4821 90 90 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включається все розмаїття паперових або картонних етикеток та ярликів, які прикріплюють до виробу будь-якого типу для вказівки виду матеріалу, виробу, приналежності, призначення, ціни і т.д. Вони можуть бути приклеєні (гумовані або самоклеючі) чи можуть бути прикріплені іншим способом, наприклад, шнурком.

 

Ці етикетки та ярлики можуть бути простими, з вдрукованими характеристиками чи малюнками певного розміру, клейкими, оснащені зав’язками, застібками, гачками чи іншими закріплювачами, або зміцнені металом чи іншими матеріалами. Вони можуть бути перфорованими чи виконаними в аркушах або буклетах.

 

Самоклеючі друковані наклейки, призначені для використання, наприклад, з метою реклами, інформування чи звичайної прикраси, наприклад, „смішні наклейки” та „віконні наклейки”, не включаються (товарна позиція 4911).

 

До цієї товарної позиції не включаються „бирки”, які складаються з відносно міцного листа недорогоцінного металу, обклеєного з однієї чи з двох сторін тонким аркушем паперу, з текстом або без нього (товарні позиції 7326, 7616, 7907 і т.д. або товарна позиція 8310).

 

Пояснення до товарної підпозиції:

 

4821 10

 

До цієї товарної підпозиції включаються всі друковані етикетки та ярлики незалежно від змісту чи простору, який займає роздруківка. Етикетки та ярлики друковані у вигляді ліній чи інших простих оформлень або з невеликими мотивами чи іншими символами, вважаються „надрукованими” відповідно до положень цієї підпозиції.

 

Пояснення до товарної позиції 4822:

 

4822

Бобiни, котушки, шпульки та аналогiчнi основи для намотування з паперової маси, паперу або картону (перфорованi або неперфорованi, армованi або неармованi):

4822 10 00 00

- що використовуються для намотування текстильних ниток

4822 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються бобіни, трубки, котушки, шпульки, конуси та аналогічні основи для намотування ниток або дроту для подальшого промислового використання чи для роздрібної торгівлі. До неї також включаються циліндричні осердя (з відкритим кінцем або закриті), які використовують для намотування тканини, паперу або іншого матеріалу.

 

Ці вироби можуть виготовлятись з картону, намотаних аркушів паперу чи з пресованої або паперової маси (див. передостанній абзац загальних положень до цієї групи). Іноді вони перфоровані. Можуть бути проклеєними, просоченими чи покритими пластмасами і т.д., але такі вироби з властивостями товарів із шаруватих пластмас, не включаються (група 39).

 

Бобіни, трубки, котушки тощо можуть мати підсилення або пристосування, на одному чи двох кінцях, з дерева, металу чи інших матеріалів.

 

До цієї товарної позиції не включаються плоскі опори різних форм, які використовують для аналогічних цілей (товарна позиція 4823).

 

Пояснення до товарної позиції 4823:

 

4823

Іншi папiр та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:

4823 20 00 00

- папiр та картон фiльтрувальнi

4823 40 00 00

- папiр розграфлений для самозаписувальних приладiв у рулонах, аркушах або дисках

 

- пiдноси, тарелі (блюда), тарiлки, чашки, стаканчики та аналогiчнi вироби з паперу або картону:

4823 61 00 00

- - із бамбука

4823 69

- - інші:

4823 69 10 00

- - - пiдноси, тарелі i тарiлки

4823 69 90 00

- - - iншi

4823 70

- вироби з паперової маси, формовані, вилиті або пресованi:

4823 70 10 00

- - підноси та коробки для упаковки яєць, формовані

4823 70 90 00

- - iншi

4823 90

- iншi:

4823 90 40 00

- - папiр та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей

4823 90 85 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(А) Папір і картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон, не включені до попередніх товарних позицій цієї групи:

 

– у смугах, стрічках або рулонах завширшки не більш як 36 см;

 

– у прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, в яких жодна зі сторін не перевищує 36 см у розгорнутому вигляді;

 

– розрізані за формою, крім прямокутної (включаючи квадратну).

 

Слід відмітить, проте, що папір та картон у смугах, стрічках або рулонах, або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру товарних позицій 4802, 4810 та 4811 включаються до цих товарних позицій.

 

(В) Вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна, не включені до попередніх товарних позицій цієї групи і не виключені Приміткою 2 до цієї групи.

 

Отже, до цієї товарної позиції включаються:

 

(1) фільтрувальні папір і картон (складені або не складені). Звичайно вони мають форму, відмінну від прямокутної (включаючи квадратну), таку, як круглий фільтрувальний папір або у вигляді плит;

 

(2) надруковані диски у формі, відмінній від прямокутної (включаючи квадратну), для реєструючих приладів;

 

(3) папір і картон, які використовують для писання, друкування або інших графічних цілей, не включені до попередніх товарних позицій цієї групи, нарізані по формі, відмінній від прямокутної (включаючи квадратну);

 

(4) підноси, тарелі, тарілки, чашки та аналогічні вироби з паперу чи картону;

 

(5) литі чи пресовані вироби з паперової маси;

 

(6) паперові смуги або стрічки без покриття (складені або нескладені) для плетіння або інших цілей, крім графічних;

 

(7) паперова шерсть (тобто, вузькі стрічки в поплутаній масі, які використовують для упакування);

 

(8) обгортковий папір для кондитерських виробів і фруктів та інший обгортковий папір, нарізаний за розміром;

 

(9) картки та папір для тортів; баночки для джему; папір, який надає форму сумкам;

 

(10) перфорований папір і картонні картки для жакардових або аналогічних машин (див. Примітку 11 до цієї групи), тобто вже оснащені отворами для контролю ткацького верстату („пробиті” папір і картонні картки);

 

(11) паперове мереживо або вишивки; крайки для виступів;

 

(12) паперові сальники та шайби;

 

(13) підкладки для штампів, фотографічні монтажні куточки та фотопідкладки, зміцнювальні куточки для валізок;

 

(14) текстильні прядильні коробки; плоскої форми картки для намотування нитки, стрічки і т.д.; литі горбкуваті листи для упакування яєць;

 

(15) оболонка для ковбасних виробів;

 

(16) зразки, моделі та шаблони для плаття, зібрані або незібрані;

 

(17) опахала і віяла, з паперовими покриттями чи пластинами, з рамами з будь-якого матеріалу, а також окремо подані деталі. Проте опахала і віяла з рамами з дорогоцінного металу включаються до товарної позиції 7113.

 

На додаток до виробів, виключених Приміткою 2 до цієї групи, до цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) папір липкий від мух (товарна позиція 3808);

 

(b) смуги, просочені діагностичними або лабораторними реагентами (товарна позиція 3822);

 

(с) деревноволокнисті плити (товарна позиція 4411);

 

(d) смуги або стрічки без покриття, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей товарної позиції 4802;

 

(е) смуги або стрічки із паперу з покриттям, ламінованого або просоченого товарних позицій 4810 або 4811;

 

(f) лотерейні білети всіх видів, в тому числі „скретч-карти” та білети лотереї томбола (зазвичай у товарній позиції 4911);

 

(g) сонцезахисні паперові парасолі (товарна позиція 6601);

 

(h) штучні квіти, листя, фрукти та їх частини (товарна позиція 6702);

 

(ij) ізолятори та інші електротехнічні товари (група 85);

 

(k) вироби групи 90 (наприклад, ортопедичні прилади чи демонстраційні апарати, диски для наукових інструментів);

 

(l) циферблати для годинників усіх видів (товарна позиція 9114);

 

(m) патронні гільзи та пижі (товарна позиція 9306);

 

(n) абажури (товарна позиція 9405).

 

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4823 20 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4823,  другий абзац, пункт (1).

 

4823 90 85

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4823,  другий абзац, пункт (3) та (6) – (17).

Ця товарна категорія включає вироби, які підходять для використання як в якості покриттів для підлоги так і в якості покриттів для стін.

Ця товарна категорія також включає конденсаторний папір, тобто ізоляційний папір, який використовується в якості діелектрика у конденсаторах. Цей папір дуже тонкий (як правило, товщина 0,006 – 0,02 мм), має рівномірну товщину та мінімальну пористість. Він зазвичай виготовляється з натронної або сульфатної целюлози та іноді з ганчіркової маси. Конденсаторний папір хімічно нейтральний, очищений навіть від найдрібніших часточок і має високу механічну та діелектричну міцність (без діелектричних втрат).

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться