Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
1354 Печатать

Група 49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) фотографічні негативи та позитиви на прозорій основі (група 37);

(b) рельєфні географічні карти, плани та глобуси, надруковані або ненадруковані (товарна позиція 9023);

(c) гральні карти та інші товари групи 95; або

(d) оригінали гравюр, естампів або літографій (товарна позиція 9702), марки поштовi або гербові марки, знаки поштової оплати гашенi, у тому числi першого дня гашення, поштовий папір або аналогічні вироби товарної позиції 9704, антикваріат, якому понад сто років, або інші вироби групи 97.

2. У групі 49 термін “друкований” означає також матеріали, відтворені на розмножувальних машинах, одержані за допомогою пристроїв, керованих машиною для оброблення даних, тисненням, фотографуванням, фотокопіюванням, термокопіюванням або надрукованих на друкарській машинці.

3. Газети, журнали та інші періодичні видання в оправі, за винятком паперових, та підшивки газет, журналів або інших періодичних видань, кількістю більш як один екземпляр під однією обкладинкою включаються до товарної позиції 4901, незалежно від того, містять вони рекламний матеріал чи ні.

4. До товарної позиції 4901 також включаються:

(a) збірники друкованих репродукцій, наприклад, творів мистецтва або малюнків з пояснювальним текстом, з пронумерованими сторінками у формі, зручній для брошурування в один або декілька томів;

(b) ілюстровані додатки, які супроводжують і доповнюють оправлені томи; та

(c) друковані частини книг, книжок або брошур у вигляді підібраних або окремих аркушів або сигнатур, з яких скла­дається увесь твір або його частина і що призначені для оправлення.

Проте репродукції картин або ілюстрації без пояснювального тексту у вигляді окремих аркушів або сигнатур включаються до товарної позиції 4911.

5. За умови додержання положень примітки 3 до даної групи в товарну позицію 4901 не включаються публікації, що за своєю суттю присвячені рекламі (наприклад, брошури, проспекти, комерційні каталоги, щорічники, видані комерційними товариствами, туристичні проспекти). Подібні публікації включаються до товарної позиції 4911.

6. У товарній позиції 4903 термін “книжки-малюнки дитячi” означає книжки для дітей, в яких основний інтерес становлять малюнки, а текст є допоміжним.

 

 

 

 

 

Загальні положення

 

З деякими винятками, приведеними нижче, до цієї групи включається вся друкована продукція, відмінною ознакою якої є наявність надрукованих візерунків, цифр або малюнків.

 

Крім товарів товарної позиції 4814 або 4821, папір, картон або целюлозна вата чи вироби з них, в яких друкований текст є явно випадковим щодо основного призначення виробу (наприклад, надруковані обгортковий папір і канцелярське приладдя), потрапляють до групи 48. Друковані текстильні вироби, такі як шарфи чи носовики, в яких друкований текст є прикрасою і не впливає на основну властивість виробів, так само, як вишиті тканини та підготовлені гобеленові полотна з надрукованими малюнками, потрапляють до розділу XI.

 

Товари товарних  позицій 3918, 3919, 4814 або 4821 також не включаються до цієї групи, навіть якщо вони мають надруковані візерунки, оригінальні малюнки чи зображення, спеціально на них нанесені для їх основного призначення.

 

Термін „друкований” у цій групі означає не лише відтворення декількома методами звичайного ручного друкування (наприклад, відбитки з гравюр або гравюр на дереві, крім оригіналів) або механічного друкування (високий, офсетний, глибокий друк, літографія, фотогравюра і т.д.), але також репродукцію розмножувальними пристроями, одержання за допомогою пристроїв, керованих комп’ютером, тиснення, фотографію, фотокопіювання, термокопіювання або друкування на машинці (див. Примітку 2 до цієї групи) незалежно від форми літер, якими друкування виконується (наприклад, літери будь-якого алфавіту, зображення, стенографічні знаки, азбука Морзе чи інші кодові символи, шрифт Брайля (для сліпих), музичні нотні записи, картини, діаграми). Термін, проте, не стосується кольорового чи декоративного друку або друкування повторюваного візерунку.

 

До групи також включаються аналогічні вироби, виконані рукою (включаючи намальовані рукою карти та плани) так само, як копії рукописів або машинописних текстів.

 

Товари цієї групи виконуються переважно на папері, але вони можуть бути виконані на інших матеріалах за умови, що вони відповідають властивостям, які описані у першому абзаці загальних положень. Проте літери, цифри, знаки та аналогічні зображення для вивісок магазинів і вітрин з надрукованими картинками чи текстом на кераміці, склі чи металі, включаються до товарних позицій 6914, 7020 і 8310, відповідно, або потрапляють до товарної позиції 9405, якщо вони світлові.

 

На додаток до звичайних форм друкованої продукції (наприклад, книжкам, газетам, брошурам, репродукціям, оголошенням), до цієї групи включаються такі вироби, як: малюнки перебивні (декалькоманія); друковані чи ілюстровані поштові картки, вітальні листівки; календарі, карти, плани та креслення; поштові, гербові чи аналогічні марки. Мікрокопії на світлонепроникних основах виробів цієї групи включаються до товарної позиції 4911. Мікрокопії одержують за допомогою оптичного пристрою, який сильно зменшує розміри фотографувальних документів; мікрокопії звичайно необхідно читати за допомогою збільшувального пристрою.

 

До цієї групи також не включаються:

 

(а) фотографічні негативи або позитиви на прозорих основах (наприклад, мікрофільми) групи 37;

 

(b) товари групи 97.

 

 

 

Пояснення до товарної позиції 4901:

 

4901

Друкованi книги, книжки, брошури, листівки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв:

4901 10 00 00

- у виглядi окремих аркушiв, сфальцьованi або несфальцьованi

 

- iншi:

4901 91 00 00

- - словники та енциклопедiї та їх серiйнi випуски

4901 99 00 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються фактично усі видання і друкований матеріал для читання, ілюстровані або без ілюстрацій, крім рекламного матеріалу і більш специфічної продукції, які включаються до інших товарних позицій цієї групи (особливо товарна позиція 4902, 4903 або 4904). До неї включаються:

 

(А) Книжки та буклети, які складаються переважно з текстового матеріалу будь-якого вигляду та надрукованого будь-якою мовою або будь-яким шрифтом, включаючи шрифт Брайля чи стенографію. Вони включають літературні роботи усіх видів, підручники (включаючи навчальні зошити, які іноді називають письмовими зошитами) з розповідними текстами з питаннями чи вправами (звичайно з проміжками для заповнення від руки) або без них; технічні публікації; довідкову літературу, таку як словники, енциклопедії та довідники (наприклад, телефонні довідники, включаючи „жовті сторінки”; каталоги для музеїв і публічних бібліотек (але не комерційні каталоги); книжки релігійного змісту, такі як збірники молитв і церковних гімнів (крім збірників нот гімнів товарної позиції 4904); дитячі книжки (крім дитячих книжок-картинок, книжок для малювання або розфарбовування товарної позиції 4903). Такі книжки можуть бути оправлені (у паперове або м’яке, чи тверде оправлення) в одному або кількох томах або можуть бути у формі друкованих аркушів, які складають повноцінний твір або частину закінченого твору і призначені для оправлення.

 

Суперобкладинки, затискачі, закладки та інше другорядне обладнання, яке стосується книжок, вважаються зовнішньою частиною книжки.

 

(В) Брошури, памфлети та листівки, які складаються з декількох аркушів матеріалу, що читається, скріплені разом (наприклад, скобами) або не скріплені, чи навіть у вигляді окремих аркушів.

 

Вони включають публікації, такі як короткі наукові тези та монографії, оголошення, інструкції і т.д., що випускаються урядовими закладами чи іншими органами, трактати, аркуші з гімнами і т.д.

 

З цієї групи виключаються надруковані листівки з особистими привітаннями, посланнями чи повідомленнями (товарна позиція 4909), а також друковані бланки та форми, які вимагають для завершення внесення певної додаткової інформації (товарна позиція 4911).

 

(С) Текстовий матеріал у формі аркушів для скріплення в машинах рознімними затискачами.

 

До цієї товарної позиції також включаються:

 

(1) газети, журнали та періодичні видання в оправленнях, крім паперових, і підшивки газет, журналів або періодичних видань кількістю більше одного примірника під однією обкладинкою, з вмістом або без вмісту рекламного матеріалу;

 

(2) оправлені художньо оформлені книжки (крім дитячих книжок-картинок товарної позиції 4903);

(3) збірки друкованих репродукцій творів мистецтва, малюнків тощо з пояснювальним текстом (наприклад, біографією художника), з пронумерованими сторінками та підготовлені до оправлення;

 

(4) ілюстровані додатки, що супроводжують і доповнюють оправлені томи з пояснювальним текстом.

 

Інші ілюстровані публікації не включаються до цієї товарної позиції; звичайно вони потрапляють до товарної позиції 4911.

 

За умови дотримання положень примітки 3 до цієї групи до цієї товарної позиції також не включаються всі публікації, які, власне кажучи, присвячені рекламі (включаючи туристичні проспекти), і ті, які публікуються в інтересах торгівлі чи для рекламних або інших громадських цілей, навіть якщо вони не містять матеріал явно рекламного значення. Такі рекламні публікації являють собою, наприклад, торговельні каталоги, щорічники, які публікують торговельні асоціації, з певним інформаційним матеріалом разом із значною кількістю оголошень з боку членів асоціації і публікацій, які привертають увагу до продуктів або послуг, наданих рекламодавцем. До цієї товарної позиції також не включаються публікації з непрямою чи прихованою рекламою, наприклад, публікації, які, хоча і присвячені рекламі, але подані так, що створюється враження про нерекламний характер оголошення.

 

З іншого боку, такі публікації, як наукові тези, які видаються промисловими фірмами чи для них, і ті публікації, які просто описують тенденції росту, прогрес чи активність у конкретній галузі торгівлі і промисловості, але не мають прямого або прихованого рекламного змісту, можуть входити до цієї товарної позиції.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) папір для виготовлення копій та відбитків з нанесеними текстами чи зображеннями для відтворення, скріпленими в певній послідовності (товарна позиція 4816);

 

(b) щоденники та інші канцелярські книги товарної позиції 4820, тобто ті, які, власне кажучи, призначені для заповнення рукописним або машинописним текстом;

 

(c) газети, журнали та періодичні видання в окремих примірниках, не оправлені чи оправлені лише в папір (товарна позиція 4902);

 

(d) дитячі робочі зошити, що складаються звичайно з картинок із супровідними текстами, для писання чи інших вправ (товарна позиція 4903);

 

(e) музичні ноти (товарна позиція 4904);

 

(f) атласи (товарна позиція 4905);

 

(g) частини книжок у формі сигнатур чи окремих аркушів, які являють собою образотворчий матеріал без друкованого тексту (товарна позиція 4911).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4901 99 00

Дивись Примітку 3 до цієї групи.

 

 

Пояснення до товарної позиції 4902:

 

4902

Газети, журнали та інші перiодичнi видання, iлюстрованi або неілюстровані, з вмiстом або без вмiсту рекламних матерiалiв:

4902 10 00 00

- що видаються не менше чотирьох разiв на тиждень

4902 90 00 00

- iншi

 

Властивою ознакою публікацій цієї товарної позиції є те, що вони становлять один випуск у триваючій серії випусків, які публікують під однаковою назвою через регулярні проміжки часу, причому кожен випуск датований (навіть просто шляхом вказівки періоду року, наприклад, „весна 1996”) і найчастіше також нумерований. Вони можуть бути не оправлені чи оправлені в паперові палітурки, але якщо вони оправлені інакше або складаються більше ніж з одного випуску під однією обкладинкою, то з цієї товарної позиції виключаються (товарна позиція 4901). Ці публікації звичайно утворюють, власне кажучи, матеріал для читання, але вони можуть бути також ілюстрованими і навіть складатися переважно з ілюстрованого матеріалу, а також містити рекламний матеріал.

 

Види публікацій, включених до цієї товарної позиції:

 

(1) Газети, щоденні чи щотижневі, у формі нескріплених аркушів друкованого тексту, який складається переважно з поточних новин, звичайно разом з літературними статтями на поточні, історичні, біографічні та ін. теми. Вони також звичайно мають значну кількість ілюстрацій і реклами.

 

(2) Журнали та інші періодичні видання, які виходять щотижня, через два тижні, щомісяця, щокварталу чи через півроку, або у формі газет, або у вигляді видань у паперовому оправленні. Вони можуть присвячуватися переважно виданню інформації спеціального характеру або цікавити певне коло осіб (наприклад, юридична, медична, фінансова, комерційна, світська чи спортивна інформація). В останньому випадку їх часто публікують зацікавлені організації або для зацікавлених організацій. Вони можуть бути призначені для більш широкого кола осіб, типу звичайного журналу з белетристикою. Вони включають періодичні видання, публіковані певними промисловими концернами чи для них (наприклад, виробниками автомобілів) з метою підвищення інтересу до їх продукції, причому спеціалізовані журнали звичайно поширюються лише серед промислових і т.п. зацікавлених організацій, і періодичні видання, такі як журнали мод, що випускаються фірмою або асоціацією для рекламних цілей.

 

Частини великих робіт (такі, як довідкова література) іноді публікуються щотижня, через два тижні тощо, окремі випуски понад лімітований чи визначений період не вважаються періодичними виданнями і класифікуються в товарній позиції 4901.

 

Додатки, такі як картини, моделі тощо, які випускаються з газетами чи періодичними виданнями і звичайно продаються з ними, вважаються частиною цих публікацій.

 

Макулатура зі старих газет, журналів або періодики входить до товарної позиції 4707.

 

Пояснення до товарної позиції 4903:

 

4903 00 00 00

Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi

 

До цієї товарної позиції включаються книжки з картинками, призначені для розваг дітей або які є їх посібником для перших кроків в їх початковій освіті, за умови, що картинки займають основну частину і не є доповненням до тексту (див. примітку 6 до цієї групи).

 

Ця категорія включає, наприклад, алфавітні книжки з картинками, а також книжки, в яких зміст передається епізодичними картинками, супроводжуваними написами чи коротким переказом до окремих картинок. Вона також включає дитячі робочі зошити, які складаються переважно з картинок із супровідними текстами, для писання чи інших вправ.

 

До цієї товарної позиції не включаються книжки, навіть надмірно ілюстровані, написані у формі неперервного оповідання з ілюстраціями вибраних епізодів. Вони попадають до товарної позиції 4901.

 

Книжки цієї товарної позиції друкуються на папері, тканині тощо і включають дитячі книжки-іграшки.

 

Дитяча книжка-картинка з фігурами, які піднімаються або пересуваються, також включається до цієї товарної позиції, але якщо виріб за своїм змістом є іграшкою, то він до цієї товарної позиції не включається (група 95). Аналогічно дитяча книжка-картинка з картинками чи моделями для вирізання залишається в цій товарній позиції за умови, що „вирізки” є другорядною деталлю, але якщо для вирізання призначено більше половини сторінок (включаючи обкладинки), незалежно від того, чи повністю чи частково, то виріб навіть з текстом вважається іграшкою (група 95).

 

До цієї товарної позиції включаються також дитячі книжки для малювання або розфарбовування. Вони складаються переважно з брошурованих сторінок (іноді у формі листівок, що знімаються), які містять прості малюнки для копіювання або контури картинок з надрукованими інструкціями або без них для малювання або розфарбовування; іноді для настанов поміщають пофарбовані ілюстрації. Вони також включають аналогічні книжки з „невидимими” контурами чи кольором, який можна зробити видимим, потираючи олівцем або змочуючи пензликом, а також книжки, в яких невеликі кількості водяної фарби, необхідні для розфарбовування, містяться в самій книжці (наприклад, у формі палітри).

 

Пояснення до товарної позиції 4904:

 

4904 00 00 00

Ноти, друкованi або рукописнi, оправлені або неоправлені, iлюстровані або неiлюстровані

 

До цієї товарної позиції включаються ноти усіх видів для інструментальної музики і для вокалу, друковані або рукописні, у палітурках або неоправлені, ілюстровані або неілюстровані, незалежно від прийнятої системи написання нот (наприклад, основний тон соль-фа, нотація на п’ятьох лінійках, номерні символи, музичні ноти Брайля).

 

Ноти в цій товарній позиції можуть бути надрукованими чи написаними на папері чи іншому матеріалі і можуть бути на окремих аркушах (включаючи картонні), у оправлених книжках і т.д., ілюстрованими або неілюстрованими, супроводжуваними словами або без слів.

 

На додаток до більш звичайних форм надрукованих чи рукописних нот, до цієї товарної позиції включаються такі твори, як музичні ноти гімнів, партитури (включаючи мініатюрні) та книжки для навчання музиці (самовчителі), за умови, що вони містять навчальні п’єси та вправи поряд з текстом.

 

Суперобкладинки, якими забезпечуються такі ноти, вважаються їхньою зовнішньою частиною.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) друковані книжки, каталоги тощо, які містять випадкові музичні уривки чи просто ілюструють текст, наприклад, конкретна тема чи мотив, який стосується тексту книжки (товарна позиція 4901 або 4911);

 

(b) картки, диски або валики для механічних інструментів (товарна позиція 9209).

 

Пояснення до товарної позиції 4905:

 

4905

Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настiннi карти, топографiчнi плани та глобуси, надруковані:

4905 10 00 00

- глобуси

 

- iншi:

4905 91 00 00

- - у виглядi книжок

4905 99 00 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються всі надруковані глобуси (наприклад, земні, місячні чи астрономічні), карти, морські карти та плани з зображеннями природних чи штучних подробиць країн, міст, морів, карти зоряного неба і т.д., причому для вказівки контурів і т.д. використовуються умовні знаки. Карти та морські карти з пояснювальним матеріалом також включаються до цієї товарної позиції.

 

Ці вироби можуть друкуватися на папері чи іншому матеріалі (наприклад, тканині), бути зміцнені, мати форму окремих чи складених аркушів, складатися із збірки таких аркушів, переплетених разом у формі книжки (наприклад, атлас). Вироби можуть забезпечуватися рухомими індикаторами та роликами і мати прозорі захисні покриття тощо.

 

До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

 

географічні карти (включаючи сектори для глобусів), дорожні карти, настінні карти, атласи, гідрографічні, географічні та астрономічні карти, геологічні огляди, топографічні плани (наприклад, плани міст або районів).

 

До неї також включають надруковані глобуси з внутрішнім освітленням за умови, що вони не є іграшками.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) книжки, які містять карти чи плани як допоміжні зображення (товарна позиція 4901);

 

(b) карти, плани тощо, виконані від руки, та їх копії і фоторепродукції (товарна позиція 4906);

 

(c) аерофотознімки чи ландшафтні фотографії, топографічні точні чи неточні, за умови, що вони не являють собою закінчені карти, морські карти або плани (товарна позиція 4911);

 

(d) схематичні карти, які показують промислову діяльність, туристичні чи інші маршрути, схеми залізниць тощо будь-якої країни чи району (товарна позиція 4911);

 

(e) текстильні вироби, наприклад, шарфи чи носовики з картами, надрукованими для декоративних цілей (розділ XI);

 

(f) рельєфні карти, плани та глобуси, надруковані чи ненадруковані (товарна позиція 9023).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4905 10 00

 

Дивись Пояснення  до товарної позиції 4905, останній абзац перед виключеннями і виключення (f).

 

4905 91 00 і 4905 99 00

 

Ці товарні категорії включають точні топографічні карти, видавані в рекламних цілях, незалежно від того, містять чи не містять вони рекламний матеріал (наприклад, дорожні карти, видавані виробниками шин або автомобілів, нафтовими компаніями тощо).

 

 

Пояснення до товарної позиції 4906:

 

4906 00 00 00

Плани та креслення для архiтектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогiчних цілей, які є оригіналами, виконаними вiд руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарів

 

До цієї товарної позиції включаються промислові плани та креслення, мета яких переважно полягає в тому, щоб показати розташування і відношення частин чи особливостей або існуючих будинків, машин та інших конструкцій у тому виді, як вони є, або бути як посібник для будівельників чи виробників цих конструкцій (наприклад, архітектурні чи інженерні плани і креслення). Плани та креслення можуть включати специфікації, вказівки і т.д., надруковані або ненадруковані.

 

До цієї товарної позиції також включаються креслення і ескізи для рекламних цілей (наприклад, малюнки образу, розробки плакатів, проекти для кераміки, шпалер, ювелірних виробів, меблів).

 

Слід відмітити, що такі вироби включаються до цієї товарної позиції, лише якщо являють собою оригінали, виконані від руки, чи фоторепродукції на сенсибілізованому (світлочутливому) папері, чи копії таких оригіналів.

 

Карти, морські карти та топографічні плани в надрукованому вигляді попадають до товарної позиції 4905, до цієї товарної позиції вони включаються в тому випадку, якщо є оригіналами, виконаними від руки, чи їх копіями, виконаними за допомогою копіювального паперу, чи фоторепродукціями на сенсибілізованому (світлочутливому) папері.

 

До цієї товарної позиції включаються рукописні тексти (включаючи стенографію, але не включаючи музичні ноти), а також їх копії або фоторепродукції на сенсибілізованому папері, оправлені або неоправлені.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) папір для виготовлення копій і відбитків, який переносить написані чи надруковані тексти для розмноження (товарна позиція 4816);

 

(b) надруковані плани та малюнки (товарна позиція 4905 або 4911);

 

(c) машинопис (включаючи копії, виконаними за допомогою копіювального паперу) і копії рукописів або машинопису, одержані на розмножувальних пристроях (товарна позиція 4901 чи 4911).

 

Пояснення до товарної позиції 4907:

 

4907 00

Поштовi марки, гербові марки або аналогiчнi марки, непогашенi, поточного або нового випуску в державі, в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; гербовий папiр; банкноти; чекові книжки; акцiї, облiгацiї та аналогiчнi види цiнних паперів:

4907 00 10 00

- поштовi марки, гербові марки та аналогічні марки

4907 00 30 00

- банкноти

4907 00 90 00

- iншi

 

Властивою ознакою виробів цієї товарної позиції є те, що, будучи випущеними відповідними органами влади (якщо необхідно, після завірення і затвердження), вони мають довірчу вартість вище номінальної вартості.

 

До цих виробів відносяться:

 

(А) Надруковані марки невикористані (тобто непогашені), поточного або нового випуску в державі, в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість.

 

Марки цієї товарної позиції друкуються на папері, звичайно проклеєному, із різнокольоровим зображенням і мають вказівки їхньої вартості, а деколи і відмітку про їхнє особливе використання, для якого вони призначені.

 

Вони включають:

 

(1) Поштові марки, які переважно використовують для попередньої оплати поштових послуг, але в деяких країнах також використовують як гербові марки (наприклад, за розписки чи сертифікати). „Марки поштового збору”, які використовують для доплати за листи, на які поставлений штамп, також включаються.

 

(2) Гербові марки, які використовують для наклеювання на різні документи: юридичні, комерційні та подібні, і іноді до товарів як засіб платежу урядових податків або мита на суму, що дорівнює вартості марок. Ці марки у формі бирок прикріплюються до певних видів оподатковуваних товарів як свідчення платежу мита, вони включаються до цієї товарної позиції.

 

(3) Інші марки, наприклад, куповані населенням як засіб платежу, примусового чи добровільного, державі чи іншій громадській владі, наприклад, як внесок у державний добробут або інші проекти соціального обслуговування чи як національні заощадження.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) розписки у формі марок, які випускаються іноді роздрібними торговцями для своїх клієнтів як знижка за покупки, релігійні марки, що випускаються для школярів, марки, що випускаються благодійними організаціями, і т.д., як засоби збільшення фондів або створення реклами та „ощадні марки”, що випускаються приватними чи комерційними організаціями для споживачів (товарна позиція 4911);

 

(b) використані марки і невикористані, непоточного або ненового випуску в державі, для якої вони призначені (товарна позиція 9704).

 

(В) Проштамповані конверти, картки для листів, поштові листівки тощо, на яких є непогашені відбитки чи відтиски поштових марок, описаних вище, поточного або нового випуску в державі, в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість, чи з поштовою відміткою „відповідь оплачена”.

 

(С) Інший гербовий тиснений папір, такий як офіційні форми, бланки, (наприклад, для юридичних документів, які підлягають обкладанню гербовим збором), друковані чи з відтиском штампів державного доходу.

 

(D) Банкноти. Цей термін означає боргові зобов’язання всіх найменувань, випущених державою або схвалених емісійними банками для використання як валюти чи законний платіжний засіб в країні випуску чи інших країнах. Він включає банкноти, які під час пред’явлення ще або вже не є законним платіжним засобом у будь-якій країні. Проте банкноти, представлені у вигляді колекції або у вигляді окремих колекційних предметів включаються до товарної позиції 9705.

 

(E) Чекові книжки – це проштамповані або непроштамповані чекові бланки, часто в паперовій обкладинці чи у вигляді буклету, які випускаються банками, включаючи поштові банки в деяких країнах, для використання їх клієнтами.

 

(F) Акції, бони та аналогічні види цінних паперів. Ці офіційні документи, що випущені або для випуска громадськими чи приватними організаціями, які надають право власності чи дають право на певні фінансові інтереси, товари чи вигоди, зазначені в них. Крім згаданих посвідчень, ці документи включають акредитиви, перевідні векселі, дорожні чеки, коносаменти, акти на право власності, купони на дивіденди. Вони звичайно вимагають завірення і підтвердження.

 

Банкноти, чекові книжки та акції тощо, сертифікати звичайно друкуються на спеціальному папері зі спеціальними водяними знаками чи іншими відмітками і переважно пронумеровані по серіях. Лотерейні білети, надруковані на спеціальному папері із захистом та нумеровані по серіях, проте, не включаються до цієї товарної позиції і зазвичай включаються до товарної позиції 4911.

 

Товари описаних видів включаються до цієї товарної позиції, коли їх кількість є комерційною угодою зазвичай організації, яка має право на випуск, незалежно від того, вимагають чи не вимагають документи (наприклад, сертифікати акцій) завірення і підтвердження.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4907 00 10

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4907, пункт (A).

 

Пояснення до товарної  позиції 4908:

 

4908

Малюнки перебивнi (декалькоманії):

4908 10 00 00

- малюнки перебивнi (декалькоманії), що мають здатність осклятися

4908 90 00 00

- iншi

 

Малюнки перебивні (декалькоманії) складаються з картинок, зображень або написів одного або кількох кольорів, літографованих чи надрукованих інакше на поглинаючому легкому папері (або іноді тонкі прозорі листи пластмаси), покритому препаратом, наприклад, таким як крохмаль і смола, для одержання відбитку, який сам по собі покритий клеєм. Цей папір часто має папір-основу вищої якості. Зображення іноді друкуються на металевому листі.

 

Коли друкований папір зволожують і злегка придавлюють до твердої поверхні (наприклад, скло, кераміка, дерево, метал, камінь або папір), надруковане покриття разом з картинкою і т.д. переводиться на поверхню.

 

До цієї товарної позиції включаються також малюнки перебивні, що мають здатність осклятися, наприклад, малюнки перебивні зі склоподібними препаратами товарної позиції 3207.

 

Малюнки перебивні можуть використовуватися для декоративних чи господарських цілей, наприклад, для декоративної кераміки чи скла, або для маркування різноманітних виробів, таких як транспортні засоби, машини та інструменти.

 

Малюнки перебивні, які виготовляються і постачаються переважно для дитячих забав, також включені до цієї товарної позиції, як і малюнки перебивні для вишивки чи малюнки перебивні для трикотажу, які складаються з паперу, на який зображення наноситься пігментом, що переходить на поверхню тканини під час прасування гарячою праскою.

 

Вищеописані вироби не слід змішувати з продукцією, відомою як прозорий папір для вікон, який потрапляє до товарної позиції 4814 або 4911 (див. пояснення до товарної позиції 4814).

 

До цієї товарної позиції не включається також папір для виготовлення відбитків, відомий як фольга для тиснення з покриттям з металу, металевого порошку чи пігменту і використовуваний для друкування на книжкових обкладинках, стрічках капелюхів і т.д. (товарна позиція 3212). Інший перебивний папір, який використовують у літографії, попадає до товарної позиції 4809 або 4816.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4908 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4908, третій абзац.

 

 

Пояснення до товарної позиції 4909:

 

4909 00 00 00

Поштовi листівки (поштові картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими вітаннями, оголошеннями або повiдомленнями,
iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без конвертiв, з прикрасами або без прикрас

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(i) друковані чи ілюстровані поштові листівки незалежно від того, чи є вони приватними, комерційними чи рекламними; і

 

(ii) друковані картки, що містять персональні поздоровлення, запрошення або повідомлення, присвячені до будь-яких подій. Такі друковані картки можуть бути ілюстровані чи неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з прикрасами або без них.

 

Ці вироби містять конкретно:

 

(1) Художні поштові листівки, тобто такі листівки, на яких надруковані вказівки щодо їхнього використання як поштових листівок та в яких уся чи велика частина однієї сторони присвячена художньому матеріалу будь-якого роду. Аналогічні вироби, але без таких вказівок щодо використання, включаються як картини до товарної позиції 4911. Художні поштові листівки можуть бути в аркушах чи у формі буклету. Друковані поштові листівки, в яких образотворчий матеріал не є головною особливістю (наприклад, деякі поштові листівки з рекламним матеріалом або маленькими картинками), також потрапляють до цієї товарної позиції. Проте до цієї товарної позиції не включаються поштові листівки, що мають надруковані чи тиснені поштові марки (товарна позиція 4907). Прості поштові листівки, в яких друкований матеріал носить явно випадковий характер щодо їх основного призначення, також не включаються (товарна позиція 4817).

 

(2) Різдвяні, новорічні, вітальні з днем народження або аналогічні листівки. Вони можуть бути у формі художніх поштових листівок і складатися з двох або кількох складених аркушів, скріплених разом, причому одна сторона чи більше присвячена зображенню. Термін „аналогічні листівки” стосується листівок, які використовують для оголошення днів народження або хрестин чи для передачі привітань або подяк. Друковані листівки можуть бути з прикрасами, такими як стрічки, шнурки, китиці та вишивки, або з художніми ознаками, такими як види на природу, а також можуть декоруватися скляним порошком і т.д.

 

Вироби цієї товарної позиції іноді друкуються на інших матеріалах, ніж папір, наприклад, на пластмасах чи желатині.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) художні поштові листівки, подані у формі дитячих книжок-картинок, книжок для малювання або розфарбовування (товарна позиція 4903);

 

(b) різдвяні чи новорічні листівки у формі календарів (товарна позиція 4910).

 

Пояснення до товарної позиції 4910:

 

4910 00 00 00

Друкованi календарi рiзноманiтнi, включаючи вiдривнi

 

До цієї товарної позиції включаються календарі будь-якого виду, надруковані на папері, картоні, тканині чи будь-якому іншому матеріалі, за умови, що друкований матеріал надає їм вигляду календаря. Вони можуть містити, крім звичайної черговості дат, днів тижня і т.д., різноманітну інформацію, таку як повідомлення про важливі події, фестивалі, астрономічну та іншу інформацію, прислів’я і приказки. Вони можуть також містити образотворчий і рекламний матеріал. Проте видання, які деколи неточно називають календарями, які, незважаючи на те, що датовані, видаються, власне кажучи, для того, щоб дати інформацію про громадську та приватну події тощо, включаються до товарної позиції 4901 (якщо не потрапляють до товарної позиції 4911 як рекламний матеріал).

 

До цієї товарної позиції також включаються „вічні” календарі, а також календарі з замінними блоками, установлювані на підставці з матеріалів, інших, ніж папір або картон (наприклад, дерево, пластмаси або метал).

 

До цієї товарної позиції включають календарні блоки. Вони складаються з ряду ковзних смуг паперу, на кожній з яких надруковані особливості окремого дня року і які зібрані в хронологічному порядку у формі блоку, з якого окремі аркуші відриваються щодня. Ці блоки звичайно кріпляться на основі з картону чи у випадку щорічної заміни календарів – на основах з міцніших матеріалів.

 

До цієї товарної позиції, проте, не включаються вироби, основний характер використання яких не визначається наявністю календаря.

 

До цієї товарної позиції не включаються також:

 

(а) блокноти для книжки-пам’ятки для записів, які поєднують календарі та щоденники (включаючи так звані „ділові календарі”) (товарна позиція 4820);

 

(b) основи, на яких кріпляться друковані календарі, що не включають календарні блоки (товарна позиція 4911).

 

Пояснення до товарної позиції 4911:

 

4911

Iнша друкована продукція, включаючи друковані репродукцiї та фотографiї:

4911 10

- матеріали рекламнi торгові, товарні каталоги тощо:

4911 10 10 00

- - товарні каталоги

4911 10 90 00

- - iншi

 

- iншi:

4911 91 00 00

- - репродукцiї, креслення та фотографiї

4911 99 00 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включається вся друкована продукція (у тому числі фотографії і друковані репродукції) цієї групи (див. загальні положення вище), але не більш точно описана в кожній з попередніх товарних позицій групи.

 

Картини та фотографії в рамках включаються до цієї товарної позиції, якщо основні властивості виробу в цілому визначаються картинами чи фотографіями; в інших випадках такі вироби повинні включатися до товарної позиції, що відповідає рамкам як виробам з дерева, металу і т.д.

 

Деякі друковані вироби, призначені для заповнення рукописним чи машинописним способом, включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони, власне кажучи, є друкованим матеріалом (див. примітку 12 до групи 48). Отже, друковані форми (наприклад, передплатні бланки на журнали), бланки абонементних проїзних квитків (наприклад, авіаційних, залізничних і автобусних), циркулярні листи, документи, що засвідчують особу, і картки та інші вироби з друкованими посланнями, повідомленнями і т.д., що потребують заповнення лише деталей (наприклад, дат або імен), включаються до цієї товарної позиції. Акції чи боргові зобов’язання та аналогічні документи, що дають право власності, і чекові книжки, що також вимагають завірення і підтвердження, включаються до товарної позиції 4907.

 

З іншого боку, деякі канцелярські вироби з друкованим текстом, явно випадковим щодо їх основного призначення, для писання або машинопису, включаються до групи 48 (див. примітку 12 до групи 48 і, зокрема, пояснення до товарних позицій 4817 і 4820).

 

На додаток до згаданих виробів до цієї товарної позиції включаються такі види продукції:

 

(1) Рекламний матеріал (включаючи постери (оголошення, плакати, афіші)), щорічники та аналогічні друковані видання, присвячені, власне кажучи, рекламній справі, торговельні каталоги усіх видів (включаючи книжкові чи нотні видавничі аркуші та каталоги робіт з мистецтва) і туристичні проспекти. Газети, періодичні видання і журнали з вмістом або без вмісту рекламного матеріалу, проте, не виключаються (товарна позиція 4901 або 4902, відповідно).

 

(2) Брошури, що являють собою програмки циркових, спортивних, театральних, ігрових чи аналогічних вистав.

 

(3) Основи, на яких кріпляться друковані календарі, з ілюстраціями або без них.

 

(4) Схематичні карти.

 

(5) Анатомічні, ботанічні і т.д. навчальні карти та діаграми.

 

(6) Вхідні квитки (наприклад, у кінотеатри, театри, на концерти), квитки для проїзду на громадському чи приватному транспорті та інші аналогічні квитки.

 

(7) Мікрокопії виробів цієї групи на непрозорих основах.

 

(8) Екрани, які одержують друкуванням плівки з пластмас з літерами чи символами, вирізаними для використання в проектній роботі.

 

Такі екрани просто друковані, з точками, лініями чи квадратами до цієї товарної позиції не включаються (група 39).

 

(9) Ювілейні картки та ілюстровані привітання з днем народження без поштових марок (див. також пункт (D) пояснень до товарної позиції 9704).

 

(10) Самоклеючі друковані наклейки, призначені для використання, наприклад, з метою реклами, оповіщення або простої прикраси (наприклад, „смішні наклейки” і „віконні наклейки”).

 

(11) Лотерейні білети всіх видів, включаючи „скретч-карти” та білети лотереї томбола.

 

Такі вироби, зокрема, також не включають до цієї товарної позиції:

 

(а) фотографічні негативи чи позитиви на плівках або пластинах (товарна позиція 3705);

 

(b) товари товарної позиції 3918, 3919, 4814 або 4821 або друковані паперові вироби групи 48, в яких друковані малюнки та картинки є явно випадковими щодо основного призначення виробів;

 

(с) літери, цифри, знаки та аналогічні зображення для вивісок магазинів і вітрин, що мають надруковані картинки чи текст на кераміці, склі чи металі, що включаються до товарних позицій 6914, 7020 і 8310, відповідно, або потрапляють до товарної позиції 9405, якщо вони світяться;

 

(d) декоративні обрамлені та необрамлені скляні дзеркала з надрукованими ілюстраціями на одній поверхні (товарна позиція 7009 або 7013);

 

(е) друковані “smart-картки” (включаючи картки або етикетки з нанесеними спеціальними мітками, що діють за принципом наближення), описані в Примітці 4 (b) до групи 85 (товарна позиція 8523);

 

(f) друковані шкали інструментів або апаратів групи 90 або 91;

 

(g) друковані паперові іграшки (наприклад, дитячі аркуші для вирізання), гральні карти тощо та інші друковані ігри (група 95);

 

(h) оригінальні гравюри, естампи та літографії товарної позиції 9702, являють собою відбитки чорно-білі або кольорові, з однієї або декількох дощок, повністю виготовлені від руки самим художником незалежно від використовуваного їм способу чи матеріалу, але без застосування механічної або фотомеханічної обробки.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

4911 10 10 і 4911 10 90

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 4911, п’ятий абзац, пункт (1).

 

4911 10 10

 

Ця товарна категорія включає видання, які описують або ілюструють товари із зазначенням їхньої ціни та номеру замовлення.

 

4911 91 00

 

Ця товарна категорія включає вироби  товарної позиції 3703, експоновані та проявлені.

 

Ця товарна категорія також включає художні вироби трафаретного друку (художня сериграфія), навіть якщо вони підписані і пронумеровані художником.

 

4911 99 00

 

Ця товарна категорія не включає друковані матеріали, такі як проїзні квитки та посадкові талони, які мають одну або декілька магнітних смужок (товарна категорія 8523 21 00).

 

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют