Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
185 Печатать

Група 52 Бавовна

Примітка до товарної підпозиції:

1. У товарних підпозиціях 5209 42 та 5211 42 термін “денім (тканини джинсові)” означає тканину з пряжі різних кольорів із саржевим переплетенням трьох або чотирьох ниток, включаючи ламану саржу, з основними нитками одного кольору та утоковими нитками, які можуть бути невибіленими (суровими), вибіленими, пофарбованими у сірий колір або у колір світліший, ніж колір основи.

 

Загальні положення

 

Загальні положення до розділу XI слід брати до уваги під час читання положень до цієї групи.

 

Загалом ця група включає бавовняне волокно на різних стадіях його перероблення – від сировини до тканин, а також включає змішані текстильні матеріали, які класифікують як бавовняні (бавовноподібні).

 

Пояснення до товарної позиції 5201:

 

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню:

5201 00 10 00

- гiгроскопiчна або вибiлена

5201 00 90 00

- iнша

 

Насіння, які містяться в коробочках (плодах) бавовнику (Gossypium), покрите бавовняними волокнами. Ці волокна складаються з целюлози і покриті восковою речовиною. Їх зовнішня поверхня гладка і має білий, жовтуватий, коричнюватий чи червонуватий колір. Бавовну-сирець збирають, коли дозрілі коробочки розкриваються тою чи іншою мірою; коробочки звичайно не забирають, а бавовняне волокно витягають з них разом з насінням, яке потім відокремлюють у процесі джинування бавовни-сирцю.

 

До цієї товарної позиції включається не піддане кардо- та гребенечесанню бавовняне волокно в зібраному вигляді (бавовна-сирець) чи джиноване волокно (в якому ще залишається певна кількість частин коробочок, листків або землі). Крім того, до неї включається бавовняне волокно (яке відрізняється від бавовняного лінту та відходів), яке очищують, відбілюють, фарбують або обробляють таким чином, щоб надалі його можна було використовувати як абсорбент.

 

Міжнародна торгівля бавовною-сирцем зосереджена майже повністю на продажі джинованої бавовни, яка переважно постачається у вигляді спресованих паків; бавовняне волокно, очищене на розпушувальних чи тіпальних машинах, вкладається у формі вільного широкого неперервного полотна.

 

Бавовняний лінт розглядається в товарній позиції 1404. Волокно, що відноситься до цієї товарної позиції, як правило, має довжину 1 – 5 см і таким чином легко відрізняється від бавовняного лінту з (коротких) волокон довжиною менше 5 мм.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) вата (товарна позиція 3005 або 5601);

 

(b) відходи бавовни (товарна позиція 5202);

 

(c) бавовна кардо- чи гребенечесана (товарна позиція 5203).

 

Додаткові пояснення до товарної категорії:

 

5201 00 10

 

Бавовна, якій надано гігроскопічних властивостей, може абсорбувати відносно велику кількість вологи.

 

Вибілена бавовна - це бавовна, з якої кольорові сторонні речовини, які не вдалося видалити у будь-який інший спосіб, видаляються окисленням або відновленням з використанням різних хімікатів.

 

Пояснення до товарної позиції 5202:

 

5202

Вiдходи бавовни (включаючи вiдходи вiд прядiння або розщипану сировину):

5202 10 00 00

- вiдходи вiд прядiння (включаючи путанку)

 

- iншi:

5202 91 00 00

- - розщипана сировина

5202 99 00 00

- - iншi

 

Загалом до цієї товарної позиції включаються відходи бавовни, одержувані в процесі підготовлення бавовняного волокна до прядіння або в процесах прядіння, ткацтва, в’язання і т.д., а також під час розпушування бавовняних виробів.

 

Отже, до неї включаються:

 

гребінні відходи, які звичайно відносяться до гребінних пачосів; пачоси, зняті з барабанів чесальних машин або гребінних барабанчиків гребенечесальних машин; розірвані волокна, вилучені в процесі витягування; дрантя стрічки чи рівниці; пух з чесальних машин; поплутана пряжа та інші відходи пряжі; пряжа і волокно, одержувані під час розпушування ганчір’я.

 

Ці відходи можуть містити замаслені речовини, пил або інші домішки або можуть бути очищені, вибілені чи пофарбовані. Вони можуть бути використані для прядіння або для інших цілей.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) бавовняний лінт (товарна позиція 1404);

 

(b) вата (товарна позиція 3005 або 5601);

 

(c) відходи бавовни кардо- чи гребенечесаної (товарна позиція 5203);

 

(d) текстильні пух, пил і фабричні вузлики (непси) (товарна позиція 5601);

 

(e) ганчір’я, що використовувалося або нове ганчір’я тощо (товарна позиція 6310).

 

Пояснення до товарної позиції 5203:

 

5203 00 00 00

Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню

 

До цієї товарної позиції включається бавовняне волокно (включаючи розщипану сировину та інші відходи бавовняного волокна), піддане кардо- чи гребенечесанню, незалежно від його подальшої підготовки до прядіння.

 

Головною метою процесу кардочесання є розплутування бавовняних волокон, їх більш-менш паралельне розташування і за нагоди повне їх очищення від будь-яких сторонніх домішок. Волокна потім формуються в широкий прочіс (полотно), який переважно ущільнюється в стрічку. Ці стрічки в ряді випадків можуть піддаватися гребенечесанню перед перетворенням у рівницю.

 

У процесі гребенечесання, застосовуваному переважно для прядіння тонковолокнистого бавовняного волокна, вилучаються залишки сторонніх домішок, що пристали до волокон, і короткі волокна у вигляді гребінних відходів (пачоси); у результаті залишаються лише довгі волокна, розташовані паралельно.

 

Гребенечесана чи кардочесана волокниста стрічка піддається серії процесів складання і витягування на стрічкових і рівничних машинах і одержується після оброблення на них у вигляді рівниці. Слід зазначити, що рівниця може виходити після оброблення на рівничних машинах, маючи приблизно той самий діаметр, що і однониткова пряжа товарної позиції 5205 або 5206, і бути злегка скрученою; але оскільки вона не піддавалася власне процесу прядіння, то не може розглядатися як пряжа і, отже, включається до цієї товарної позиції.

 

Стрічка, як правило, укладається витками в спеціальні тази, тоді як рівниця переважно змотується у великі бобіни. Полотна переважно намотуються на дерев’яні качалки.

 

Продукти цієї товарної позиції можуть бути вибілені чи пофарбовані.

 

Використовуване перукарями чесане бавовняне волокно у формі стрічки (яке іноді називають “перукарською ватою”) включається до цієї товарної позиції; бавовняна ж вата включається до товарної позиції 5601 або, якщо вона просочена чи покрита фармацевтичними речовинами чи розфасована в упакування для роздрібної торгівлі в медичних чи хірургічних цілях, включається до товарної позиції 3005.

 

Пояснення до товарної позиції 5204:

 

5204

Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi
для роздрiбної торгiвлi:

 

- не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:

5204 11 00 00

- - з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше

5204 19 00 00

- - iншi

5204 20 00 00

- розфасованi для роздрiбної торгiвлi

 

До цієї товарної позиції включаються бавовняні швейні нитки, які задовольняють умови, описані в пункті I В (4) Загальних положень до розділу XI.

 

Однак, якщо такі нитки попадають під визначення мотузок і т.д. (див. пункт I В (2) Загальних положень до розділу XI), то вони до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 5607).

 

Швейні нитки включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, розфасовані вони чи не розфасовані для роздрібної торгівлі чи оброблені чи не оброблені так, як зазначено в пункті  I В (1) Загальних положень до розділу XI.

 

 

 

5205

Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток) з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:

 

- пряжа однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню:

5205 11 00

- - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера):

5205 11 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 11 00 90

- - - інша

5205 12 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера):

5205 12 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 12 00 90

- - - інша

5205 13 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера):

5205 13 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 13 00 90

- - - інша

5205 14 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера):

5205 14 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 14 00 90

- - - інша

5205 15

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 (вище 80 метричного номера):

5205 15 10

- - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера):

5205 15 10 10

- - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 15 10 90

- - - - інша

5205 15 90

- - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера):

5205 15 90 10

- - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 15 90 90

- - - - інша

 

- пряжа однониткова з волокон, пiдданих гребенечесанню:

5205 21 00

- - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера):

5205 21 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 21 00 90

- - - інша

5205 22 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера):

5205 22 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 22 00 90

- - - інша

5205 23 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера):

5205 23 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 23 00 90

- - - інша

5205 24 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера):

5205 24 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 24 00 90

- - - інша

5205 26 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера):

5205 26 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 26 00 90

- - - інша

5205 27 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера):

5205 27 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 27 00 90

- - - інша

5205 28 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера):

5205 28 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 28 00 90

- - - інша

 

- пряжа багатокручена або однокручена з волокон, не пiдданих гребенечесанню:

5205 31 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 31 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 31 00 90

- - - інша

5205 32 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 32 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 32 00 90

- - - інша

5205 33 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище  52 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 33 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 33 00 90

- - - інша

5205 34 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 34 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 34 00 90

- - - інша

5205 35 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 35 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

 

- - - інша:

5205 35 00 91

- - - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі)

5205 35 00 99

- - - - інша

 

- пряжа багатокручена та однокручена з волокон, пiдданих гребенечесанню:

5205 41 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 41 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 41 00 90

- - - інша

5205 42 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище  14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 42 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 42 00 90

- - - інша

5205 43 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище  52 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 43 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 43 00 90

- - - інша

5205 44 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 44 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 44 00 90

- - - інша

5205 46 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 46 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 46 00 90

- - - інша

5205 47 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 47 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 47 00 90

- - - інша

5205 48 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера для однониткової пряжi):

5205 48 00 10

- - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38

5205 48 00 90

- - - інша

 

 

До цієї товарної позиції включається бавовняна пряжа (крім швейних ниток), однониткова чи багатокручена (кручена), одержана в процесі прядіння рівниці товарної позиції 5203, за умови, що вона містить бавовни 85 мас. % або більше.

 

Проте пряжа, що попадає під визначення шпагатів, шнурів, мотузок і т.д. (товарна позиція 5607) чи розфасована для роздрібної торгівлі (див. пункти I В(2,3) Загальних положень до розділу XI), до цієї товарної позиції не включається.

 

Пряжа включається до цієї товарної позиції незалежно від того, піддавалася вона обробці, як зазначено в пункті I В(1) Загальних положень до розділу XI, чи не піддавалася.

 

Пояснення до товарної позиції 5206:

 

5206

Пряжа бавовняна (крiм ниток для шиття), з вмiстом бавовни менш як
85 мас.%, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:

 

- пряжа однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню:

5206 11 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера)

5206 12 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера)

5206 13 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера)

5206 14 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера)

5206 15 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера)

 

- пряжа однониткова з волокон, пiдданих гребенечесанню:

5206 21 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера)

5206 22 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера)

5206 23 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера)

5206 24 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера)

5206 25 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера)

 

- пряжа однокручена чи багатокручена з волокон, не пiдданих гребенечесанню:

5206 31 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi)

5206 32 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi)

5206 33 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi)

5206 34 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi)

5206 35 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексів
(вище 80 метричного номера для однониткової пряжi)

 

- пряжа однокручена або багатокручена, пiддана гребенечесанню:

5206 41 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi)

5206 42 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi)

5206 43 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище52 метричного номера для однониткової пряжi)

5206 44 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi)

5206 45 00 00

- - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексів
(вище 80 метричного номера для однониткової пряжi)

 

 

 

Положення пояснень до товарної позиції 5205 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) і на пряжу, що включається до цієї товарної позиції.

 

Пояснення до товарної позиції 5207:

 

5207

Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), розфасована для роздрiбної торгiвлi:

5207 10 00 00

- з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше

5207 90 00 00

- iнші

 

До цієї товарної позиції включаються пряжа бавовняна (крім швейних ниток), якщо вони розфасовані для роздрібної торгівлі, тобто задовольняють умови, описані в пункті I В(3) Загальних положень до розділу XI.

 

Пояснення до товарної позиції 5208:

 

5208

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:

 

- невибiленi (сурові):

5208 11

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2:

5208 11 10 00

- - - тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матерiалiв

5208 11 90 00

- - - iншi

5208 12

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2:

 

- - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 та завширшки:

5208 12 16

- - - - не бiльш як 165 см:

5208 12 16 10

- - - - - не більш як 115 см 

5208 12 16 20

- - - - - понад 115 см, але не більш як 145 см

5208 12 16 90

- - - - - понад 145 см

5208 12 19 00

- - - - понад 165 см

 

- - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 та завширшки:

5208 12 96

- - - - не бiльш як 165 см:

5208 12 96 10

- - - - - понад 115 см, але не більш як 145 см

5208 12 96 90

- - - - - інші

5208 12 99 00

- - - - понад 165 см

5208 13 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5208 19 00 00

- - iншi тканини

 

- вибiленi:

5208 21

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2:

5208 21 10 00

- - - тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матерiалiв

5208 21 90 00

- - - iншi

5208 22

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2:

 

- - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 та завширшки:

5208 22 16

- - - - не бiльш як 165 см:

5208 22 16 10

- - - - - понад 115 см, але не більш як 145 см

5208 22 16 90

- - - - - інші

5208 22 19 00

- - - - понад 165 см

 

- - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 та завширшки:

5208 22 96

- - - - не бiльш як 165 см:

5208 22 96 10

- - - - - не більш як 115 см

5208 22 96 90

- - - - - понад 115 см

5208 22 99 00

- - - - понад 165 см

5208 23 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5208 29 00 00

- - iншi тканини

 

- пофарбованi:

5208 31 00 00

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2

5208 32

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2:

 

- - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 та завширшки:

5208 32 16

- - - - не бiльш як 165 см:

5208 32 16 10

- - - - - не більш як 145 см

5208 32 16 90

- - - - - понад 145 см

5208 32 19 00

- - - - понад 165 см

 

- - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 та завширшки:

5208 32 96

- - - - не бiльш як 165 см:

5208 32 96 10

- - - - - не більш як 115 см

5208 32 96 90

- - - - - понад 115 см

5208 32 99 00

- - - - понад 165 см

5208 33 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5208 39 00 00

- - iншi тканини

 

- з пряжi рiзних кольорiв:

5208 41 00 00

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2

5208 42 00 00

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2

5208 43 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5208 49 00 00

- - iншi тканини

 

- вибивнi:

5208 51 00 00

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2

5208 52 00

- - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2:

5208 52 00 10

- - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2

5208 52 00 90

- - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2

5208 59

- - iншi тканини:

5208 59 10 00

- - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5208 59 90 00

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті I В Загальних положень до розділу XI) з поверхневою густиною не більше 200 г/м2 з вмістом 85 мас. % чи більше бавовни.

 

Бавовняні тканини виготовляються у великому асортименті та використовуються відповідно до їх властивостей для виготовлення одягу, домашньої білизни, постільної білизни, занавісок, інших декоративних виробів тощо.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) перев’язний матеріал, просочений чи покритий фармацевтичними речовинами і розфасований для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3005);

 

(b) тканини товарної позиції 5801;

 

(c) тканини махрові для рушників та подібні махрові тканини (товарна позиція 5802);

 

(d) тканини ажурного переплетення (товарна позиція 5803);

 

(e) тканини для технічних цілей товарної позиції 5911.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

5208 11 10  

 

Це тонкі, марлеподібні тканини полотняного переплетення, схильні до ковзання. Вони виготовляються з одиночної пряжі і мають менш як 28 ниток на см2.

 

5208 21 10

 

Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 5208 11 10.

 

Пояснення до товарної позиції 5209:

 

5209

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше,

з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2:

 

- невибiленi (сурові):

5209 11 00 00

- - полотняного переплетення

5209 12 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5209 19 00 00

- - iншi тканини

 

- вибiленi:

5209 21 00 00

- - полотняного переплетення

5209 22 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5209 29 00 00

- - iншi тканини

 

- пофарбованi:

5209 31 00 00

- - полотняного переплетення

5209 32 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5209 39 00 00

- - iншi тканини

 

- з пряжi рiзних кольорiв:

5209 41 00 00

- - полотняного переплетення

5209 42 00 00

- - денiм (тканини джинсовi)

5209 43 00 00

- - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5209 49 00

- - iншi тканини:

5209 49 00 10

- - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см

5209 49 00 90

- - - iншi

 

- вибивнi:

5209 51 00 00

- - полотняного переплетення

5209 52 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5209 59 00 00

- - iншi тканини

 

 

Положення пояснень до товарної позиції 5208 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) і на цю товарну позицію.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

5209 42 00

 

Дивись Примітку до підпозицій до цієї групи і Загальні положення до цього розділу, частина (І), (С), Пояснення до підпозицій.

 

Пояснення до товарної позиції 5210:

 

5210

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.%, змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:

 

- невибiленi (сурові):

5210 11 00 00

- - полотняного переплетення

5210 19 00 00

- - iншi тканини

 

- вибiленi:

5210 21 00 00

- - полотняного переплетення

5210 29 00 00

- - iншi тканини

 

- пофарбованi:

5210 31 00 00

- - полотняного переплетення

5210 32 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5210 39 00 00

- - iншi тканини

 

- з пряжi рiзних кольорiв:

5210 41 00 00

- - полотняного переплетення

5210 49 00 00

- - iншi тканини

 

- вибивнi:

5210 51 00 00

- - полотняного переплетення

5210 59 00 00

- - iншi тканини

 

До цієї товарної позиції включаються тканини, що відповідають визначенню в пункті I С Загальних положень до розділу XI.

 

Ці тканини включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони класифікуються як бавовняні тканини відповідно до Примітки 2 до розділу XI (див. також пункт I А Загальних положень до розділу XI) і відповідають таким вимогам:

 

(а) містять менше 85 мас. % бавовни;

 

(b) бавовняні волокна змішуються переважно чи винятково з синтетичними чи штучними волокнами;

 

(c) з поверхневою густиною не більше 200 г/м2.

 

Підраховуючи співвідношення, слід пам’ятати, що до уваги повинна братися загальна маса синтетичних або штучних волокон, без визначення різниці між ниткоподібними і штапельними волокнами.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

а) перев’язний матеріал, просочений чи покритий фармацевтичними речовинами або розфасований для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3005);

 

(b) тканини товарної позиції 5801;

 

(c) махрові тканини для рушників та подібні махрові тканини  (товарна позиція 5802);

 

(d) тканини ажурного переплетення (товарна позиція 5803);

 

(e) тканини для технічних цілей товарної позиції 5911.

 

Пояснення до товарної позиції 5211:

 

5211

Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.%, змiшані головним чином або винятково із синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2:

 

- невибiленi (сурові):

5211 11 00 00

- - полотняного переплетення

5211 12 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5211 19 00 00

- - iншi тканини

5211 20 00 00

- вибiленi

 

- пофарбованi:

5211 31 00 00

- - полотняного переплетення

5211 32 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5211 39 00 00

- - iншi тканини

 

- з пряжi рiзних кольорiв:

5211 41 00 00

- - полотняного переплетення

5211 42 00 00

- - денiм (тканини джинсовi)

5211 43 00 00

- - інші тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5211 49

- - iншi тканини:

5211 49 10

- - - тканини жакардовi:

5211 49 10 10

- - - - тик для матрацiв

5211 49 10 90

- - - - iншi

5211 49 90 00

- - - iншi

 

- вибивнi:

5211 51 00 00

- - полотняного переплетення

5211 52 00 00

- - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5211 59 00 00

- - iншi тканини

 

Положення пояснень до товарної позиції 5210 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) і на цю товарну позицію.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

5211 42 00

 

Дивись Примітку до підпозицій до цієї групи і Загальні  положення до цього розділу, частина (І), (С), Пояснення до підпозицій.

 

5211 49 10

 

Жакардові тканини - це тканини з текстурним малюнком, структура яких утворюється за рахунок підвищення окремих ниток основи. У такий спосіб виробляються чітко промальовані, дуже різноманітні опуклі візерунки. Жакардові тканини використовуються головним чином як оббивні тканини, покриття для матрасів і гардинний матеріал.

 

Пояснення до товарної позиції 5212:

 

5212

Іншi тканини бавовнянi:

 

- з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:

5212 11

- - невибiленi (сурові):

5212 11 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 11 90 00

- - - змішані по-іншому

5212 12

- - вибiленi:

5212 12 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 12 90 00

- - - змішані по-іншому

5212 13

- - пофарбованi:

5212 13 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 13 90 00

- - - змішані по-іншому

5212 14

- - з пряжi рiзних кольорiв:

5212 14 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 14 90 00

- - - змішані по-іншому

5212 15

- - вибивнi:

5212 15 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 15 90 00

- - - змішані по-іншому

 

- з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2:

5212 21

- - невибiленi (сурові):

5212 21 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 21 90 00

- - - змішані по-іншому

5212 22

- - вибiленi:

5212 22 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 22 90 00

- - - змішані по-іншому

5212 23

- - пофарбованi:

5212 23 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 23 90 00

- - - змішані по-іншому

5212 24

- - з пряжi рiзних кольорiв:

5212 24 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 24 90 00

- - - змішані по-іншому

5212 25

- - вибивнi:

5212 25 10 00

- - - змішані головним чином або винятково з льоном

5212 25 90 00

- - - змішані по-іншому

 

 

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті I C Загальних положень до розділу XI), виготовлені з бавовняної пряжі. Однак потрібно зазначити, що до неї включаються лише змішані тканини, крім зазначених у попередніх товарних позиціях цієї групи чи спеціальних тканин, або включених до другої частини цього розділу (звичайно група 58 або 59).

Перев’язний матеріал, просочений чи покритий фармацевтичними речовинами і розфасований для роздрібної торгівлі, до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 3005).

 

Отключить рекламу