Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
324 Печатать

Група 55 Синтетичні або штучні штапельні волокна

Примітка.

1. До товарних позицій 5501 та 5502 включаються лише джгути з синтетичних або штучних ниток, які склада­ються з паралельних ниток однакової довжини і дорівнюють довжині джгута, що має такі характеристики:

(а) довжина джгута понад 2 м;

(b) скручення джгута менш як 5 скр/м;

(c) лінійна щільність нитки менш як 67 децитексів;

(d) лише для джгута з синтетичних ниток: джгут повинен бути витягнутим, після чого його здатність до розтягування не перевищує 100 % його довжини;

(e) загальна лінійна щільність джгута — понад 20 000 децитексів.

Джгути завдовжки не більш як 2 м класифікуються у товарній позиції 5503 або 5504.

 

Загальні положення

 

Загальні положення до розділу XI слід брати до уваги під час читання положень до цієї групи.

 

До цієї групи включаються синтетичні або штучні волокна, опис яких наведений в Загальних положеннях до групи 54, де вони подані у вигляді синтетичних або штучних волокон (тобто волокон кінцевої довжини) чи конкретного джгута синтетичних або штучних ниток; до неї також включаються продукти, одержувані на різних стадіях оброблення цих волокон або джгута, включаючи пряжу і тканини. До неї включаються також змішані текстильні вироби, розглянуті як товари з синтетичних або штучних волокон (див. Примітку 2 до розділу XI).

 

Синтетичні або штучні нитки переважно виготовляються шляхом продавлювання (прядильного розчину (розплаву) крізь філь’єри з великою кількістю отворів (іноді кілька тисяч); нитки з великої кількості філь’єр потім збираються разом у вигляді джгута. Такий джгут може бути витягнутий і потім розрізаний на короткі відрізки або відразу ж, або після того, як він піддасться різним процесам оброблення (промивання, вибілювання, фарбування і т.д.), залишаючись у вигляді джгута. Джгути розрізаються на відрізки довжиною переважно 25–180 мм, їхня довжина залежить від типу синтетичних або штучних волокон, типу виготовленої пряжі та природи будь-яких інших волокон, з якими вони повинні змішуватися.

 

Відходи (включаючи пачоси, відходи від прядіння і розскубану сировину (відновлене волокно) синтетичних чи штучних ниток або волокон також включаються до цієї групи.

 

До цієї групи не включаються:

 

(а) текстильні волокна, що не перевищують за довжиною 5 мм (пух), товарної позиції 5601;

 

(b) азбест товарної позиції 2524 і вироби з азбесту та інші продукти товарної позиції 6812 або 6813;

 

(c) вуглецеві волокна та вироби з них (товарна позиція 6815);

 

(d) скловолокно та вироби зі скловолокна (товарна позиція 7019).

 

Пояснення до товарної позиції 5501:

5501

Джгути із синтетичних ниток:

5501 10 00 00

- з нейлону та iнших полiамiдiв

5501 20 00 00

- з полiефiру

5501 30 00 00

- акриловi чи модакриловi

5501 40 00 00

- з поліпропілену

5501 90 00 00

- інші

 

До цієї товарної позиції включається джгут із синтетичних ниток, виготовлений, як зазначено в Загальних положеннях до цієї групи, тільки якщо він відповідає таким вимогам (див. також Примітку 1 до цієї групи):

 

(A) Джгут повинен перевищувати за довжиною 2 м.

 

(B) Джгут повинен бути нескручений чи скручений з кількістю кручень менше 5 скр/м.

 

(C) Кожна елементарна нитка повинна мати лінійну щільність менше 67 децитексів.

 

(D) Джгут повинен бути витягнутим, після чого здатність його до розтягування не повинна перевищувати 100% його довжини.

 

(E) Загальна лінійна щільність джгута повинна перевищувати 20 000 децитексів.

 

Вимоги пункту (D) складено з тим розрахунком, що джгут знаходиться в стані, готовому для перетворення його у волокна. Після формування синтетичні нитки недостатньо орієнтовані і повинні бути витягнуті, щоб забезпечити орієнтацію їхніх молекул і надати їм необхідних властивостей. Витягнутий джгут зберігає певну еластичність, але, як правило, обривається при розтягненні його на значно менше, ніж 100 % його довжини. З іншого боку, невитягнутий джгут може бути розтягнутий у 3 – 4 рази, перш ніж він обірветься.

 

Джгут цієї товарної позиції переважно використовується для виробництва пряжі з синтетичних волокон у випадку, якщо:

 

1) розрізаний на волокна, що потім переробляються в стрічки, рівницю і пряжу за допомогою технологічних процесів, звичайно подібних до тих, що застосовуються для бавовняних чи вовняних волокон; або

 

2) перетворений у стрічку за допомогою процесу “джгут-стрічка” (див. Пояснення до товарної позиції 5506) і послідовно в пряжу.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) згруповані синтетичні нитки, що задовольняють вищевказаним умовам пунктів (A), (B) і  (С) із загальною лінійною щільністю не вище 20000 децитексів або з будь-якою загальною лінійною щільністю у випадку невитягнутих ниток (товарна позиція 5402);

 

(b) згруповані синтетичні нитки (кожна нитка з лінійною щільністю 67 децитексів або більше), некручені чи кручені (менше 5 кр/м), незалежно від того, витягнуті вони чи не витягнуті, і з будь-якою загальною лінійною щільністю (товарна позиція 5404, якщо поперечний переріз будь-якої окремої нитки не перевищує 1 мм, або група 39, якщо перевищує);

 

(c) джгут синтетичних ниток, що задовольняє умовам пунктів (В) і (С), зазначеним вище, але довжиною не більше 2 м, витягнутий або невитягнутий і за будь-якої загальної лінійної щільності (товарна позиція 5503).

 

Пояснення до товарної позиції 5502:

 

5502 00

Джгути із штучних ниток:

5502 00 10 00

- з вiскози

5502 00 40 00

- з ацетату

5502 00 80 00

- iншi

 

Крім примітки 1(d) до цієї групи, Пояснення до товарної позиції 5501 поширюються за внесення відповідних змін (mutatis mutandis) на продукцію цієї товарної позиції.

 

Пояснення до товарної позиції 5503:

 

5503

Волокна штапельні синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння:

 

- з нейлону або iнших полiамiдiв:

5503 11 00 00

- - з арамiдiв

5503 19 00 00

- - iншi

5503 20 00 00

- з полiефiру

5503 30 00 00

- акриловi чи модакриловi

5503 40 00 00

- з полiпропiлену

5503 90 00 00

- iншi

 

Волокна цієї товарної позиції виготовляються, як зазначено в Загальних положеннях до цієї групи.

Синтетичні волокна переважно пресуються у стоси. Волокна звичайно рівномірні за довжиною, що відрізняє їх від відходів товарної позиції 5505.

 

До цієї товарної позиції також включається джгут синтетичних ниток довжиною не більше 2 м за умови, що кожна нитка має лінійну щільність менше 67 децитексів. Джгут синтетичних ниток довжиною більше 2 м до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 5402 або 5501).

 

Синтетичні волокна, піддані кардо-, гребенечесанню або іншій підготовці для прядіння, також не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 5506).

 

Пояснення до товарної позиції  5504:

 

5504

Волокна штапельні штучнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння:

5504 10 00 00

- з вiскози

5504 90 00 00

- iншi

 

Положення пояснень до товарної позиції 5503 поширюються за внесення відповідних змін (mutatis mutandis) на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарної позиції 5505:

 

5505

Вiдходи синтетичних або штучних волокон (включаючи гребеневі пачоси, вiдходи вiд прядiння та обтіпану сировину):

5505 10

- із синтетичних волокон:

5505 10 10 00

- - з нейлону або iнших полiамiдiв

5505 10 30 00

- - з полiефiру

5505 10 50 00

- - акриловi чи модакрилові

5505 10 70 00

- - з полiпропiлену

5505 10 90 00

- - iншi

5505 20 00 00

- із штучних волокон

 

До цієї товарної позиції включаються відходи синтетичних або штучних волокон (ниток і волокон – див. Загальні положення до групи 54), а також включаються:

 

1. Волокнисті відходи (м’які відходи), такі як відносно довгі волокна, одержані як відходи в процесах формування та переробки ниток; короткі волокна, одержані як відходи кардочесання, гребенечесання та інших підготовчих процесів для прядіння волокон (наприклад, пачоси, дрантя полотен, стрічки чи рівниці).

 

2. Відходи від прядіння (тверді відходи), тобто обірвана, зав’язана вузлами чи поплутана пряжа, зібрана в процесі прядіння, тіпання, перемотування, ткацтва, в’язання та інших операцій.

 

3. Обтіпана сировина (відновлене волокно), одержана розщеплюванням ганчір’я або пряжі на складові їх волокна.

 

Такі відходи включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, вибілені вони чи невибілені, пофарбовані чи непофарбовані, за умови, що вони не піддані кардочесанню, гребенечесанню чи оброблені іншим способом для прядіння.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) вата (товарна позиція 3005 або 5601);

 

(b) відходи волокон, підданих кардочесанню, гребенечесанню чи іншій підготовці для прядіння (товарна позиція 5506 або 5507);

 

(c) текстильні пух, пил і фабричні вузлики (непси) (товарна позиція 5601);

 

(d) ганчір’я, що використовувалося або нове ганчір’я (група 63).

 

Пояснення до товарної позиції 5506:

 

5506

Волокна штапельні синтетичнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або обробленi iншим способом для прядiння:

5506 10 00 00

- з нейлону або iнших полiамiдiв

5506 20 00 00

- з полiефiру

5506 30 00 00

- акриловi чи модакрилові

5506 90 00

- iншi:

5506 90 00 10

- -  з поліпропілену 

5506 90 00 90

- -  інші 

 

До цієї товарної позиції включаються синтетичні волокна (включаючи відходи синтетичних волокон або ниток), піддані кардочесанню, гребенечесанню чи оброблені іншим способом для прядіння.

 

У процесі кардочесання волокна та відходи волокон проходять крізь машини, в яких волокна орієнтуються більш-менш паралельно і випускаються у формі широкого прочосу, що потім переважно ущільнюється в стрічку (пасма волокон вільно поєднуються без скручування).

 

У процесі гребенечесання чесана стрічка проходить крізь інші машини, в яких волокна розташовують майже паралельно і видаляють короткі волокна (гребінні пачоси). Гребенечесальна стрічка переважно укладається витками в таз або намотується в клубки та відома як “топс”.

 

Топс також виготовляється безпосередньо з джгута способом, відомим як “джгут-стрічка”.

 

Джгут проходить крізь пристрій, який розриває або розрізає нитки, не порушуючи їхнього паралельного розташування. Операція може проводитися, наприклад, проходженням джгута крізь обертові циліндри, які працюють на різних швидкостях, викликаючи тим самим натяг, що розриває нитки; чи зубцюваті циліндри, які можуть розривати нитки під час здавлювання; або джгут може бути розрізаний діагонально ножовим механізмом. У процесі проходження крізь машину джгут витягається в стрічку. Ці процеси усувають необхідність розрізування джгута на волокна і виключають процеси чесання або звичайно і кардочесання, і гребенечесання.

 

Стрічка, одержана в процесі кардочесання, гребенечесання або процесі “джгут-стрічка”, витягується в рівницю – тонше пасмо з паралельних волокон зі слабким крученням – яка може бути перероблена в пряжу за одну операцію.

 

До цієї товарної позиції не включається вата (товарна позиція 3005 або 5601).

 

Пояснення до товарної позиції 5507:

 

5507 00 00 00

Волокна штапельні штучнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або обробленi iншим способом для прядiння

 

Положення Пояснень до товарної позиції 5506 поширюються за внесення відповідних змін (mutatis mutandis) на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарної позиції 5508:

 

5508

Нитки швейнi із синтетичних або штучних штапельних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:

5508 10

- із синтетичних штапельних волокон:

5508 10 10 00

- - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi

5508 10 90 00

- - розфасованi для роздрiбної торгiвлi

5508 20

- із штучних штапельних волокон:

5508 20 10 00

- - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi

5508 20 90 00

- - розфасованi для роздрiбної торгiвлi

 

До цієї товарної позиції включаються швейні нитки, які задовольняють умови, зазначені в пункті I В (4) Загальних положень до розділу XI.

 

У випадку, якщо такі нитки підпадають під визначення мотузок і т.д. (див. пункт I В (2) Загальних положень до розділу XI), вони не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 5607).

 

Швейні нитки включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, розфасовані вони чи не розфасовані для роздрібної торгівлі чи підготовлені, як зазначено в пункті I В (1) Загальних положень до розділу XI.

 

Пояснення до товарної позиції 5509:

 

5509

Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi:

 

- з вмiстом 85 мас.% або бiльше штапельних волокон з нейлону або iнших полiамiдiв:

5509 11 00 00

- - пряжа однониткова

5509 12 00 00

- - пряжа однокручена або багатокручена

 

- з вмiстом 85 мас.% або бiльше полiефiрних штапельних волокон:

5509 21 00 00

- - пряжа однониткова

5509 22 00 00

- - пряжа однокручена або багатокручена

 

- з вмiстом 85 мас.% або бiльше акрилових або модакрилових штапельних волокон:

5509 31 00 00

- - пряжа однониткова

5509 32 00

- - пряжа однокручена або багатокручена:

5509 32 00 10

- - - невибiлена або вибiлена

5509 32 00 90

- - - iнша

 

- iнша пряжа з вмiстом 85 мас.% або бiльше синтетичних штапельних волокон:

5509 41 00 00

- - пряжа однониткова

5509 42 00 00

- - пряжа однокручена або багатокручена

 

- iнша пряжа з полiефiрних штапельних волокон:

5509 51 00 00

- - змiшана головним чином або винятково із штучними штапельними волокнами

5509 52 00 00

- - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин

5509 53 00 00

- - змiшана головним чином або винятково з бавовною

5509 59 00 00

- - iнша

 

- iнша пряжа з акрилових або модакрилових штапельних волокон:

5509 61 00

- - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:

5509 61 00 10

- - - невибiлена або вибiлена

5509 61 00 90

- - - iнша

5509 62 00 00

- - змiшана головним чином або винятково з бавовною

5509 69 00 00

- - iнша

 

- iнша пряжа:

5509 91 00 00

- - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин

5509 92 00 00

- - змiшана головним чином або винятково з бавовною

5509 99 00 00

- - iнша

 

До цієї товарної позиції включається пряжа (крім швейних ниток) однониткова чи багатокручена (кручена), одержана прядінням рівниці з синтетичних волокон товарної позиції 5506.

 

Пряжа з синтетичних волокон до цієї товарної позиції не включається, якщо вона розфасована для роздрібної торгівлі (товарна позиція 5511) або якщо вона підпадає під визначення мотузок, тросів і т.д. (товарна позиція 5607) (див. пункти I В (2,3) Загальних положень до розділу XI).

 

До цієї товарної позиції включається пряжа, що обробляється так, як зазначено в пункті           I В (1) Загальних положень до розділу XI.

 

Пояснення до товарної позиції 5510:

 

5510

Пряжа із штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi:

 

- з вмiстом 85 мас.% або бiльше штучних штапельних волокон:

5510 11 00 00

- - пряжа однониткова

5510 12 00 00

- - пряжа однокручена або багатокручена

5510 20 00 00

- iнша пряжа, змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин

5510 30 00 00

- iнша пряжа, змiшана головним чином або винятково з бавовною

5510 90 00 00

- iнша пряжа

 

Положення пояснень до товарної позиції 5509 поширюються за внесення відповідних змін (mutatis mutandis) і на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарної позиції 5511:

 

5511

Пряжа із синтетичних або штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), розфасована для роздрiбної торгiвлi:

5511 10 00 00

- із синтетичних штапельних волокон з вмiстом 85 мас.% або бiльше таких волокон

5511 20 00 00

- із синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% таких волокон

5511 30 00 00

- із штучних штапельних    волокон

 

До цієї товарної позиції включається пряжа (крім швейних ниток) з синтетичних або штучних волокон, розфасована для роздрібної торгівлі, тобто та, яка відповідає вимогам, зазначеним у пункті I В (3) Загальних положень до розділу XI.

 

Пояснення до товарної позиції 5512:

 

5512

Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом 85 мас.% або бiльше таких волокон:

 

- з вмiстом 85 мас.% або бiльше полiефiрних штапельних волокон:

5512 11 00 00

- - невибiлені або вибiлені

5512 19

- - iншi:

5512 19 10 00

- - - вибивнi

5512 19 90 00

- - - iншi

 

- з вмiстом 85 мас.% або бiльше акрилових або модакрилових штапельних волокон:

5512 21 00 00

- - невибiлені або вибiлені

5512 29

- - iншi:

5512 29 10 00

- - - вибивнi

5512 29 90 00

- - - iншi

 

- iншi:

5512 91 00 00

- - невибiлені або вибiлені

5512 99

- - iншi:

5512 99 10 00

- - - вибивнi

5512 99 90 00

- - - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті І С Загальних положень до розділу XI) з вмістом 85 мас. % або більше синтетичних штапельних волокон. До таких тканин належать одежні тканини, гардинні або інші декоративні тканини і тканини для виготовлення скатертин, ковдр, рушників і т.д. у широкому асортименті.

 

Перев’язувальні матеріали, просочені чи покриті фармацевтичними речовинами і розфасовані для роздрібної торгівлі, до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 3005).

 

Пояснення до товарної позиції 5513:

 

5513

Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% таких волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою

 

щiльнiстю не бiльш як 170 г/м2:

 

- невибiлені або вибiлені:

5513 11

- - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення:

5513 11 20 00

- - - завширшки не більш як 165 см

5513 11 90 00

- - - завширшки понад 165 см

5513 12 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5513 13 00 00

- - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон

5513 19 00 00

- - iншi тканини

 

- пофарбованi:

5513 21 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення

5513 23

- - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон:

5513 23 10 00

- - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5513 23 90 00

- - - інші

5513 29 00 00

- - iншi тканини

 

- з пряжi рiзних кольорiв:

5513 31 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення

5513 39 00 00

- - iншi тканини

 

- вибивнi:

5513 41 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення

5513 49 00 00

- - iншi тканини

 

До цієї товарної позиції включаються тканини, як це визначено в пункті I С Загальних положень до розділу XI.

Ці тканини включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони розглядаються як тканини з синтетичних штапельних волокон, відповідно до примітки 2 до розділу XI (див. також пункт I А Загальних положень до розділу XI), і відповідають таким вимогам:

 

(а) містять менше 85 мас. % синтетичних волокон;

 

(b) змішані головним чином або винятково з бавовною;

 

(c) з поверхневою щільністю не більше 170 г/м2.

 

Перев’язувальні матеріали, просочені чи покриті фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрібної торгівлі, до цієї товарної позиції не включається (товарна позиція 3005).

 

Пояснення до товарної позиції 5514:

 

5514

Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% таких волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю понад 170 г/м2:

 

- невибiленi або вибiленi:

5514 11 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення

5514 12 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5514 19

- - iншi тканини:

5514 19 10 00

- - - з полiефiрних штапельних волокон

5514 19 90 00

- - - інші

 

- пофарбованi:

5514 21 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення

5514 22 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5514 23 00 00

- - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон

5514 29 00 00

- - iншi тканини

5514 30

- з пряжi рiзних кольорiв:

5514 30 10 00

- - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення

5514 30 30 00

- - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5514 30 50 00

- - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон

5514 30 90 00

- - iншi тканини

 

- вибивнi:

5514 41 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення

5514 42 00 00

- - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу

5514 43 00 00

- - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон

5514 49 00 00

- - iншi тканини

 

 

Положення пояснень до товарної позиції 5513 поширюються за внесення відповідних змін (mutatis mutandis) і на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарної позиції 5515:

 

5515

Інші тканини із синтетичних штапельних волокон:

 

- з полiефiрних штапельних волокон:

5515 11

- - змішані головним чином або винятково з штапельними волокнами з вiскози:

5515 11 10 00

- - - невибiленi або вибiленi

5515 11 30 00

- - - вибивнi

5515 11 90 00

- - - iншi

5515 12

- - змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:

5515 12 10 00

- - - невибiленi або вибiленi

5515 12 30 00

- - - вибивнi

5515 12 90 00

- - - iншi

5515 13

- - змішані головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:

 

- - - змішані головним чином або винятково з вовною, підданою кардочесанню, або тонким волосом тварин (вовняна тканина):

5515 13 11 00

- - - - невибiленi або вибiленi

5515 13 19 00

- - - - iншi

 

- - - змішані головним чином або винятково з вовною, підданою гребенечесанню, або тонким волосом тварин (камвольна тканина):

5515 13 91 00

- - - - невибiленi або вибiленi

5515 13 99 00

- - - - iншi

5515 19

- - iншi:

5515 19 10 00

- - - невибiленi або вибiленi

5515 19 30 00

- - - вибивнi

5515 19 90 00

- - - iншi

 

- з акрилових та модакрилових штапельних волокон:

5515 21

- - змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:

5515 21 10 00

- - - невибiленi або вибiленi

5515 21 30 00

- - - вибивнi

5515 21 90 00

- - - iншi

5515 22

- - змішані головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:

 

- - - змішані головним чином або винятково з вовною, підданою кардочесанню, та тонким волосом тварин (вовняна тканина):

5515 22 11 00

- - - - невибiленi або вибiленi

5515 22 19 00

- - - - iншi

 

- - - змішані головним чином або винятково з вовною, підданою гребенечесанню, чи тонким волосом тварин (камвольна тканина):

5515 22 91 00

- - - - невибiленi або вибiленi

5515 22 99 00

- - - - iншi

5515 29 00 00

- - iншi

 

- iншi тканини:

5515 91

- - змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:

5515 91 10 00

- - - невибiленi або вибiленi

5515 91 30 00

- - - вибивнi

5515 91 90 00

- - - iншi

5515 99

- - iншi:

5515 99 20 00

- - - невибiленi або вибiленi

5515 99 40 00

- - - вибивнi

5515 99 80 00

- - - iншi

 

 

 

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті I С Загальних положень до розділу XI), виготовлені з пряжі з синтетичних штапельних волокон. Проте до цієї товарної позиції включаються лише змішані тканини, визначені в примітці 2 до розділу XI, крім включених до попередніх товарних позицій цієї групи або описаних чи включених до іншої частини цього розділу (переважно група 58 або 59).

 

Перев’язувальні матеріали, просочені чи покриті фармацевтичними речовинами і розфасовані для роздрібної торгівлі, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 3005).

 

Пояснення до товарної позиції 5516:

 

5516

Тканини із штучних штапельних волокон:

 

- з вмiстом 85 мас.% або бiльше штучних штапельних волокон:

5516 11 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5516 12 00 00

- - пофарбованi

5516 13 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5516 14 00 00

- - вибивнi

 

- з вмiстом менш як 85 мас.% штучних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково із синтетичними чи штучними нитками:

5516 21 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5516 22 00 00

- - пофарбованi

5516 23

- - з ниток рiзних кольорiв:

5516 23 10 00

- - - жакардовi тканини завширшки 140 см або бiльше (тик для матрацiв)

5516 23 90 00

- - - iншi

5516 24 00 00

- - вибивнi

 

- з вмiстом менш як 85 мас.% штучних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:

5516 31 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5516 32 00 00

- - пофарбованi

5516 33 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5516 34 00 00

- - вибивнi

 

- з вмiстом менш як 85 мас.% штучних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною:

5516 41 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5516 42 00 00

- - пофарбованi

5516 43 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5516 44 00 00

- - вибивнi

 

- iншi:

5516 91 00 00

- - невибiленi або вибiленi

5516 92 00 00

- - пофарбованi

5516 93 00 00

- - з ниток рiзних кольорiв

5516 94 00 00

- - вибивнi

 

До цієї товарної позиції включаються тканини (як визначено в пункті І С Загальних положень до розділу XI), виготовлені з пряжі зі штучних штапельних волокон. До таких тканин належать одежні тканини, гардинні або інші декоративні тканини та тканини для виготовлення скатертин, ковдр, рушників і т.д. у різноманітному асортименті.

 

Перев’язувальні матеріали, просочені чи покриті фармацевтичними речовинами і розфасовані для роздрібної торгівлі, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 3005).

 

Додаткові пояснення до товарної категорії:

 

5516 23 10

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 5211 49 10, за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).