Отключить рекламу

Подпишитесь!


728 Печатать

Група 68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів

РОЗДІЛ XIII

ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГІПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ,

 СЛЮДИ АБО АНАЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ;

 КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ; СКЛО ТА ВИРОБИ ІЗ СКЛА

 

Додаткова примітка України:

 

1. У цьому розділі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

 

Група 68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди
або аналогічних матеріалів

 

Примітки:

 

1. До цієї групи не включаються:

 

(a) товари групи 25;

 

(b) папір та картон крейдовані, покриті або просочені, товарної позиції 4810 або 4811 (наприклад покриті порошком слюди або графіту, бітумом або асфальтом);

 

(c) текстильні тканини, покриті або просочені, групи 56 або 59 (наприклад, покриті порошком слю­ди, бітумом або асфальтом);

 

(d) вироби групи 71;

 

(e) інструменти та частини інструментів групи 82;

 

(f) камені літографічні товарної позиції 8442;

 

(g) ізолятори електричні (товарна позиція 8546) або арматура з ізоляційних матеріалів товарної пози­ції 8547;

 

(h) бори  зубні (товарна позиція 9018);

 

(ij) вироби групи 91 (наприклад, годинники та корпуси годинників);

 

(k) вироби групи 94 (наприклад, меблі, освітлювальні прилади, збірні будівельні конструкції);

 

(l) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

 

(m) вироби товарної позиції 9602, якщо вони складаються з матеріалів, зазначених у примітці 2 (b) до гру­пи 96, вироби товарної позиції 9606 (наприклад ґудзики), товарної позиції 9609 (наприклад грифелі олівців) або товарної позиції 9610 (наприклад грифельні дошки); або

 

(n) вироби групи 97 (наприклад, твори мистецтва).

 

2. У товарній позиції 6802 термін "оброблений камінь для пам’ятників або будівництва" означає не тільки камінь товарної позиції 2515 або 2516, але і всі інші види природного каменю (наприклад, кварцити, кремінь, доломіти, стеатити), оброблені подібним чином, за винятком сланців.

Загальні положення

 

До цієї групи включаються:

 

(A) Різні продукти групи 25, оброблені в більшому ступені, ніж допускається Приміткою 1 до групи  25.

 

(B) Продукти, виключені з групи 25 відповідно до Примітки 2 (e) до зазначеної групи.

 

(C) Деякі вироби, виготовлені з мінеральних матеріалів розділу V.

 

(D) Товари, виготовлені з деяких матеріалів групи 28 (наприклад, штучні абразиви).

 

Деякі з перерахованих у пункті (C) або (D) виробів можуть бути агломеровані зв'язувальними речовинами, містити наповнювачі, можуть бути армовані або, якщо мова йде про абразиви чи слюду, можуть бути нанесені на підкладку або основу з текстильного матеріалу, паперу, картону чи інших матеріалів.

 

Велика частина цих продуктів і закінчених виробів одержана різними операціями (наприклад, пластичною обробкою, формуванням), під час яких змінюється форма, а не природа вихідного матеріалу. Деякі вироби одержані агломерацією (наприклад, вироби з асфальту, або деякі вироби, такі як шліфувальні круги, агломеровані склуванням зв’язувальної речовини); інші вироби одержують затвердінням в автоклавах (силікатна цегла). У цій групі також розглядаються деякі вироби, виготовлені в результаті процесів, пов'язаних з більш радикальною трансформацією вихідної сировини (наприклад, плавлення з метою одержання шлаковати, плавленого базальту і т.д.).

                                                                         ***

 

Вироби, виготовлені випаленням попередньо сформованої глини (тобто керамічні вироби), переважно, включаються в групу 69, крім керамічних абразивів товарної позиції 6804. Скло та вироби зі скла, включаючи вироби із склокераміки, плавленого кварцу або інших плавлених кремнеземів, відносяться до групи 70.

 

До деяких товарів, окремо перерахованим у винятках до пояснень, наведеним нижче, до цієї групи не включаються такі вироби:

 

(a) алмази, інше дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне, штучне чи реконструйоване), вироби з них і всі інші вироби групи 71;

 

(b) камені літографські товарної позиції 8442;

 

(с) панелі (наприклад, зі сланцю, мармуру, азбоцементу) з просвердленими отворами або підготовленими іншим способом для використання як контрольні панелі (товарна позиція 8538), а також ізолятори та їхні частини з ізоляційних матеріалів товарної позиції 8546 або 8547;

 

(d) вироби групи 94 (наприклад, меблі, світильники та освітлювальне устаткування, збірні будівельні конструкції);

 

(e) іграшки, ігри та спортивний інвентар (група 95);

 

(f) мінеральні речовини, використовувані для різьблення, зазначені в Примітці 2 (b) до групи  96, оброблені чи у вигляді готових виробів (товарна позиція 9602);

 

(g) оригінали скульптур і статуеток, предмети колекціонування та антикваріат групи 97.

 

Додаткові загальні положення.

 

Ця група охоплює не лише вироби, готові до використання, але також класифіковані в деяких товарних позиціях напівфабрикати, що перед використанням за призначенням можуть вимагати подальшого оброблення (наприклад, суміші на основі азбесту або на основі азбесту і карбонату магнію товарної позиції 6812).

 

 

Пояснення до товарної позиції 6801:

 

6801 00 00 00

Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крiм сланцю)

 

До цієї товарної позиції включається природний камінь, крім сланцю (наприклад, пісковик, граніт і порфір), якому надана форма, зазвичай застосовувана для брукування чи викладення бордюрів доріг, бруківок і т.д. Ці камені розглядаються в цій товарній позиції, навіть якщо вони придатні для інших цілей. Валуни, гравій (галька) та аналогічні необроблені складові щебеневого шару включаються до товарної позиції 2517.

 

Продукти цієї товарної позиції одержують дробленням, грубим обтісуванням або фасонною обробкою бутового каменю вручну або з використанням техніки. Брущатка і плити для брукування зазвичай мають прямокутну (включаючи квадратну) форму, але якщо товщина плит помітно менше їхньої довжини та ширини, то брущатка нагадує куб чи усічену піраміду. Бордюрні камені можуть бути прямими і вигнутими; вони зазвичай прямокутні (але не квадратні) в перерізі.

 

До цієї товарної позиції включаються камені, за формою ідентифіковані як брущатка, бордюрні камені або плити для брукування, навіть якщо вони одержані в результаті простого подрібнення, пиляння або грубого обтісування; до неї також включаються камені обтесані, бучардовані, піддані піскоструминній обробці, відшліфовані, зі стесаними краями, скошені, з прорізаними пазами і вирізаними шипами або ще як спеціально оброблені для використання в шляховому будівництві (бордюрні камені, оброблені таким чином, щоб здійснювався дренаж, або забезпечувався в'їзд у гараж).

 

До цієї товарної позиції не включаються бордюрні камені і т.д. з бетону або штучного каменю (товарна позиція 6810) та керамічні плити для мостіння (група 69).

 

Пояснення до товарної позиції 6802:

 

 

6802

Оброблений камінь (крім сланцю) для пам’ятникiв або будівництва та вироби з цього каменю, за винятком виробiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основi або без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно забарвленi:

6802 10 00 00

- плитки, кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (включаючи квадратну), найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною розмiром менш як 7 см; гранули, кришка та порошок, штучно забарвленi

 

- iнші камені для пам’ятникiв або будiвництва та вироби з них, розпилянi або обтесанi, з плоскою або рiвною поверхнею:

6802 21 00 00

- - мармур, травертин та алебастр

6802 23 00 00

- - гранiт

6802 29 00 00

- - iншi каменi

 

- iншi:

6802 91 00 00

- - мармур, травертин та алебастр

6802 92 00 00

- - iншi вапняки

6802 93

- - гранiт:

6802 93 10 00

- - - полiрований, декорований або iнакше оброблений, крiм рiзьбленого, масою нетто 10 кг або бiльше

6802 93 90 00

- - - iнший

6802 99

- - інші камені:

6802 99 10 00

- - - полiровані, декоровані або iнакше оброблені, крiм рiзьблення, масою нетто 10 кг або бiльше

6802 99 90 00

- - - iншi

 

 

До цієї товарної позиції включаються природні камені для пам'ятників або будівництва (крім сланцю), оброблені в більшому ступені, ніж звичайні камені з кар’єрів групи 25. Проте є деякі винятки, коли товари більш конкретно включаються до іншої товарної позиції УКТЗЕД; приклади цього подані наприкінці цього пояснення та у загальних положеннях до цієї групи.

 

Отже, у цій товарній позиції розглядаються камені, що піддавалися подальшому обробленню після надання їм форми блоків, пластин або плит шляхом дроблення, грубого обтісування або пиляння (з одержанням квадратної чи прямокутної форми лицьової поверхні).

 

Тому до цієї товарної позиції включаються камені у формі, яку надано каменерізом, скульптором і т.д., а саме:

 

(A) Грубо розпиляні заготовки, а також пластини непрямокутної форми (одна або більше граней є трикутними, шестикутними, трапецієподібними, округлими і т.д.).

 

(B) Камінь будь-якої форми (включаючи блоки, пластини або плити), незалежно від того, має він вигляд оброблених виробів чи немає (наприклад, камінь, в якого “ скелеподібна поверхня” закінчується згладжуванням уздовж ребер, у той час як залишаються грубі опуклі облицьовані ділянки), обтесаний киркою, бучардою або зубилом і т.д., на якому були нарізані борозни, який був вирівняний, відшліфований, відполірований, обточений, с якого зняли фаски, до якого приєднали ліпні оздоби, прикрасили орнаментом, гравіруванням і т.п.

 

Тому до цієї товарної позиції входять не лише будівельні матеріали з каменю (включаючи облицювальні плити), оброблені вищезгаданими способами, але і такі вироби як сходи, карнизи, фронтони, балюстради, пояски та опори; дверні або віконні рами і перемички; пороги; камінні дошки; підвіконня; дверні сходи; надгробні плити; межові та кілометрові стовпи, кнехти; панорамні індикатори (як емальовані, так і неемальовані); стовпи загородження і кам'яні ґрати; раковини, жолоби і басейни фонтанів; жорна дробарок; квіткові горщики; колони, цоколі і капітелі колон; статуї, статуетки, п'єдестали; барельєфи і горельєфи; розп'яття; фігурки тварин; чаші, вази, кубки; коробочки для пігулок, прилади для писання; попільниці; прес-пап'є; муляжі фруктів і рослин і т.д. У той же час прикраси з каменю у сполученні з іншими матеріалами можуть класифікуватися як ювелірні вироби або біжутерія або як вироби золотих чи срібних справ майстрів (див. загальні положення до групи 71); інші оздоби, виготовлені переважно з каменю, як правило, включаються до цієї товарної позиції.

 

Кам'яні пластини, які утворюють верхню частину предметів меблювання (буфетів, умивальників, столів і т.д.), включаються в групу 94, якщо вони подані в комплекті з меблями (складені чи в розібраному вигляді) і явно призначені для використання як їхня складова частина, але ці ж вироби, які постачаються окремо від меблів, включаються до цієї товарної позиції.

 

Вироби з обробленого каменю для пам'ятників або будівництва зазвичай виготовляють з каменів товарної позиції 2515 або 2516, але можуть виготовлятися і з будь-якого іншого природного каменю, крім сланцю (наприклад, із кварциту, доломіту, кремнієвого гравію (кремнієвої гальки), стеатиту). Стеатит, наприклад, застосовується в промисловому будівництві, яке потребує стійкості до нагрівання або хімічній корозії (наприклад, для спорудження рекуперативних печей). Він також використовується для будівництва паперово-целюлозних і хімічних підприємств.

 

До цієї товарної позиції також включаються невеликі оброблені кубики для мозаїки та аналогічні вироби з мармуру і т.д., застосовувані для різних підлогових чи настінних покриттів і т.д., на основі з паперу чи інших матеріалів або без основи. Сюди ж включаються штучно забарвлені гранули, дрібняк і порошок з мармуру та інших природних каменів, включаючи сланець (наприклад, для оформлення вітрин), але необроблений гравій (галька), гранули, дрібняк і забарвлені природні піски включаються в групу 25.

 

Такі вироби, як плити, плитки і т.д., виготовлені агломерацією кусків природного каменю з цементом або іншими зв'язувальними речовинами (наприклад, полімерними матеріалами), а також статуї, колони, чаші і т.д., виготовлені з відформованого та агломерованого кам'яного порошку або гранул, включаються до товарної позиції 6810 як вироби зі штучного каменю.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(a) сланець оброблений і вироби зі сланцю, крім кубиків для мозаїки та аналогічних виробів (товарні позиції 6803, 9609 та 9610);

 

(b) вироби з розплавленого базальту (товарна позиція 6815);

 

(с) вироби з випаленого стеатиту (група 69 або група 85);

 

(d) біжутерія (товарна позиція 7117);

 

(e) вироби групи 91 (наприклад, годинники, корпуси годинників та їхні частини);

 

(f) світильники, освітлювальне устаткування та їхні частини (товарна позиція 9405);

 

(g) ґудзики з каменю (товарна позиція 9606) та крейда товарної позиції 9504 або 9609;

 

(h) оригінали скульптур і статуеток (товарна позиція 9703).

 

 

Додаткові пояснення до товарної позиції :

 

Щодо визначення терміна “оброблений камінь для пам'ятників або будівництва” дивись Примітку 2 до цієї групи.

 

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

6802 10 00

Щодо подробиць про вироби, охоплених цією товарною категорією, дивись Пояснення до товарної позиції 6802, десятий абзац.

 

6802 21 00 - 6802 29 00

 

Ці товарні категорії включають камені і вироби з них (включаючи незакінчені вироби), просто обтесані або розпиляні, які мають одну або декілька плоских чи рівних поверхонь. Останні можуть бути оброблені зубилом, киркою або бучардою.

 

6802 93 10

 

Поряд із виробами з каменю, вся поверхня або частина поверхні яких була відполірована, ця категорія включає:

 

1. Вироби з каменю, вся або частина поверхні яких вирівняна, піскоструминною обробкою або шліфована.

 

2. Вироби з декорованого каменю. Це вироби з каменю, вкриті візерунками і декоруванням, кольорові, фарбовані, лаковані або з інакшим обробленням площини, де візерунки, наприклад, отримані обробленням полірованої поверхні зубилом.

 

3. Вироби з інкрустованого каменю, з мозаїкою, металевими орнаментами або простими написами, які виконані за допомогою зубила.

 

4. Вироби з каменю, з виступами або жолобками, наприклад, з лінійним орнаментом, такі, як вал, пояс, цоколі, фігурні карнизи, ліпні оздоблення  і накладки.

 

5. Вироби з обточеного каменю, такі, як фронтони, балюстради і т.п.

 

6802 93 90

 

Ця товарна категорія включає висічені з граніту вироби, покриті орнаментальними мотивами вигравіруваними або рельєфними, наприклад, такими, як листя, гірлянди і химери, виконаними більш тонко, ніж оздоблення, що охоплені попередніми категоріями.

 

Статуї, горельєфи і барельєфи (крім оригінальних скульптурних творів) також класифікуються в цій товарній категорії.

 

6802 99 10

 

Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 6802 93 10.

 

6802 99 90

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 6802 93 90, за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

 

Пояснення до товарної позиції 6803:

 

 

6803 00

Сланець оброблений та вироби із сланцю або агломерованого сланцю:

6803 00 10 00

- сланець для покрiвель та стiн

6803 00 90 00

- iнший

 

Природний сланець включається до товарної позиції 2514, коли він представлений у масі або у вигляді блоків, плит чи пластин, одержаних шляхом дроблення, чорнового різання, обтісування або обробки пилянням. До цієї товарної позиції включаються аналогічні вироби, піддані подальшому обробленню (наприклад, відпиляні чи відсічені іншим способом, ніж у прямокутній (включаючи квадратну) формі, шліфовані, поліровані, зі скошеними кутами, просвердлені, лаковані, емальовані, формовані чи іншим способом орнаментовані).

 

До цієї товарної позиції, серед іншого (inter alia), включаються поліровані або оброблені іншим способом вироби, такі як плитки для облицювання стін, плити і пластини (для мостіння доріг, будівництва будинків, для спорудження об'єктів хімічної промисловості і т.д.); жолоби, резервуари, басейни; раковини, ринви; камінні дошки.

 

До цієї товарної позиції також включаються ідентифіковані покрівельні матеріали, облицювальний і гідроізоляційний сланець [шифер] не лише спеціальних форм (багатокутні, закруглені і т.д.), але також і прямокутної (включаючи квадратну) форми.

 

До цієї товарної позиції також включаються вироби з агломерованого сланцю.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(a) гранули, дрібняк і порошок зі сланцю, не забарвлені штучно (товарна позиція 2514);

 

(b) кубики для мозаїки та аналогічні вироби, штучно забарвлені гранули, дрібняк і порошок зі сланцю (товарна позиція 6802);

 

(с) олівці грифельні (товарна позиція 9609), готові до використання грифелі для писання або малювання та грифельні дошки, у рамках або без рамок (товарна позиція 9610).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

6803 00 10

 

Вироби цієї товарної категорії можуть мати прямокутну форму (включаючи квадратну), багатокутну, округлену чи будь-яку іншу форму. Їхня товщина зазвичай не повинна перевищувати 6 мм.

 

 

Пояснення до товарної позиції 6804:

 

6804

Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без каркасу, призначенi для шлiфування, заточування, подрiбнення, полiрування, розрiзування або розпилювання, каменi для ручного точiння або полiрування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з частинами з iнших матерiалiв або без них:

6804 10 00 00

- жорна, каменi шліфувальні для розмелювання, розтирання, шліфування або подрiбнення

 

- iншi жорна і каменi точильнi, круги шліфувальні та аналогiчнi вироби:

6804 21 00 00

- - з агломерованих штучних або природних алмазiв

6804 22

- - з iнших агломерованих абразивiв або з керамiки:

 

- - - із штучних абразивiв із зв’язувальними речовинами:

 

- - - - із синтетичних полімерів або штучних смол:

6804 22 12 00

- - - - - неармованi

6804 22 18 00

- - - - - армованi

6804 22 30 00

- - - - з керамiчних чи силiкатних матерiалiв

6804 22 50 00

- - - - з iнших матерiалiв

6804 22 90 00

- - - iншi

6804 23 00 00

- - з природного каменю

6804 30 00 00

- каменi для заточування та полiрування вручну

 

 

До цієї товарної позиції, зокрема, включаються:

 

(1) Жорна і камені шліфувальні, часто великих розмірів, для розмелювання, розтирання, шліфування або подрібнення і т.д. (наприклад, для помелу зерна (верхні і нижні жорна); подрібнення деревини, азбесту і т.д.; папероробні чи фарбозмішувальні камені).

 

(2) Точильні камені для заточування ножових виробів, інструментів і т.д., призначені для використання у верстатах, що приводяться в рух від ручного чи педального приводу або від мотора.

 

Точильні камені і жорна двох вищеописаних типів зазвичай мають плоску форму, циліндричну форму чи форму усіченого конуса.

 

(3) Шліфувальні круги, головки, диски, наконечники і т.д. застосовуються у верстатах, електромеханічних або пневматичних ручних інструментах для обтісування, полірування, заточування, припасування або іноді для різання металів, каменю, скла, пластмас, кераміки, гуми, шкіри, перламутру, слонової кістки і т.д.

 

Крім деяких різальних дисків, які можуть мати значні розміри в діаметрі, ці вироби зазвичай  набагато менше, ніж описані вище, і можуть бути будь-якої форми (наприклад, плоскої, конічної, сферичної, напівсферичної, кільцеподібної, ярусної, можуть бути утопленими); вони також можуть бути вирівняні чи спрофільовані по гранях.

 

Такі інструменти включаються до цієї товарної позиції не лише в тих випадках, коли вони складаються переважно з абразивних матеріалів, але і коли вони складаються з дуже невеликої абразивної головки в металевому корпусі або з серцевини чи осердя з твердого матеріалу (металу, дерева, пластмаси, пробки і т.д.) з постійно прикріпленими компактними шарами агломерованого абразиву (наприклад, різальні металеві диски і т.д., з ободками або з розташованими по окружності вставками з абразивного матеріалу). Сюди також включаються абразивні елементи для хонів незалежно від того, укладені вони у тримачі, призначені для закріплення їх у корпусі хона, або не укладені.

 

Проте, слід відзначити, що окремі абразивні інструменти не включаються до цієї товарної позиції і розглядаються в групі 82, яка включає лише ті інструменти з різальними зубами, пазами, борознами і т.д., що зберігають свою сутність і спосіб застосування навіть після включення в них абразивного матеріалу (тобто інструменти, які, на відміну від розглянутих тут, можуть бути застосовані за призначенням, навіть якщо абразив не був використаний). Пилки з покритими абразивом зубами, отже, залишаються в товарній позиції 8202. Так само корончаті бури [свердла], застосовувані для різання дисків зі скляних, кварцових пластин і т.д., відносяться до цієї товарної позиції, якщо робоча поверхня під абразивним покриттям гладка, і до товарної позиції 8207, якщо робоча поверхня зубцювата (незалежно від того, покрита вона абразивом чи ні).

 

(4) Шліфувальні камені, точильні камені, бруски, хони та аналогічні вироби, з ручками і без, застосовувані безпосередньо для ручного заточування, правки, очищення або полірування металів чи інших матеріалів.

 

Вони можуть мати різні форми (наприклад, прямокутну, трапецієподібну, у вигляді секторів чи сегментів, у формі леза ножа, довгасті з загостреними краями) і бути в поперечному перерізі квадратними, трикутними, круглими, напівкруглими і т.д. У поперечному перерізі також вони можуть складатися з призматичних пластин, зазвичай з агломерованого карбіду бору, застосованих для ручної правки або ручного заточування точильних каменів зі штучних абразивів, і, крім цього, для заточування металевих інструментів.

 

Ці камені, зокрема, застосовуються для заточування інструментів, у тому числі різальних (наприклад, ножових виробів, ножів для збиральних машин, серпів, кіс, косарок і т.д.), а також для полірування металів і т.п.

 

Інструменти з дуже тонкою різальною частиною, (наприклад, леза або хірургічні інструменти) загострюють за допомогою брусків або хонів з найбільш дрібнозернистого каменю чи сланцю; перед застосуванням ці камені зазвичай зволожують водою або оливою. Деякі камені (наприклад, пемза) використовуються також для туалету, манікюру і педикюру і т.д., а також для очищення, полірування металів і т.д.

 

Точильні камені, шліфувальні круги і т.д. повинні бути виготовлені переважно з природного каменю, як агломерованого, так і неагломерованого (наприклад, пісковику, граніту, лави, кремнієвого гравію (кремнієвої гальки), чорної гальки, доломіту, кварцу, трахіту), з агломерованих природних або штучних абразивів (наприклад, наждаку, пемзи, трепелу, кізельгуру, битого скла, корунду, карбіду кремнію, гранату, алмазу, карбіду бору) чи з кераміки (з випаленої або вогнетривкої породи чи фарфору).

 

Агломеровані шліфувальні круги і т.п. виготовляються з суміші подрібненого абразиву або каменю зі зв'язувальними речовинами, такими як керамічні матеріали (наприклад, подрібнена глина чи каолін, іноді з доданням польового шпату), силікат натрію, цемент (особливо магнезіальний цемент) або менш стійкими зв'язувальними матеріалами (такі як гума, шелак чи пластмаси). У суміші іноді додають текстильні волокна, наприклад, бавовну, нейлон чи льон. Сумішам надають потрібної форми, сушать, потім нагрівають (іноді до стадії переходу в склоподібний стан для керамічних зв’язувальних речовин) або вулканізують (у разі застосування як зв’язувальних речовин гуми, пластмас і т.д.). Потім вироби обрізають до потрібної форми і розмірів.

 

Для виготовлення певних полірувальних каменів (брусків) використовують промиті абразивні порошки.

 

Точильні камені цієї товарної позиції, і особливо застосовувані для помелу зерна, іноді мають рифлену поверхню. Вони можуть бути суцільними або складеними з окремих частин, мати муфти, зовнішні чи внутрішні кільця, противаги або заглиблення; вони також можуть бути оснащені осями або валами, але вони повинні бути без каркаса. Точильні камені з каркасами включаються до товарної позиції 8205, якщо вони приводяться в рух від ручного чи педального приводу, або до групи 84 чи 85, якщо вони працюють від мотора.

 

До комплектних жорен, точильних каменів і т.д., описаних вище, до цієї товарної позиції також включаються ідентифіковані заготовки; сегменти і закінчені частини таких виробів, якщо вони виготовлені переважно з каменю, агломерованих абразивів чи кераміки, також входять до цієї товарної позиції.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(a) пемза ароматизована в блоках, таблетках або аналогічних формах товарної позиції 3304;

 

(b) природний або штучний абразивний порошок та зерна на текстильній, паперовій, картонній або іншій основі (товарна позиція 6805), незалежно від того, наклеєна чи ні тканина, папір і т.д. на основу типу дисків чи дерев'яних смуг (полірувальні пристосування, застосовувані у виробництві годинників і годинниковій промисловості, конструюванні і т.д.);

 

(с) бори зубні (товарна позиція 9018).

 

Пояснення до товарної підпозиції.

 

Товарна підпозиція 6804 10

Вироби, що входять до цієї підпозиції, призначені для зменшення розмірів частинок таких матеріалів як зерно, деревинна маса, пігменти і т.д. на відміну від обтісування, полірування, заточення, припасування або інших операцій, які приводять до зменшення маси матеріалу.

 

Жорна і точильні камені для помелу або шліфування

Ці вироби зазвичай використовуються попарно і мають конічну поверхню (опуклу в одного каменю та вгнуту в іншого) з пазами в напрямку до центра для висипання розмеленого зерна крізь центр каменю.

 

Жорна і точильні камені для подрібнювання

Ці вироби зазвичай мають значні розміри і масу в кілька тонн. Їх виготовляють або монолітними, або з декількох склеєних блоків. Їхній діаметр понад 1200 мм, товщина понад 500 мм.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

До цієї товарної позиції не включають відходи й уламки каменів для ручного полірування, точильних каменів, брусків, хонів, жорен, курантів, шліфувальних та точильних кругів та аналогічних виробів з природних або агломерованих штучних абразивів (товарна категорія 2530 90 00).

 

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

6804 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 6804 10.

 

6804 21 00 - 6804 23 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції  6804, перший абзац, пункти (2) і (3).

 

6804 21 00

 

Ця товарна категорія охоплює вироби з синтетичних або натуральних алмазів, агломерованих будь-яким способом. Процес може передбачати використання мінеральних агломерувальних речовини, які твердіють (наприклад, цемент), або менш твердих сполучних речовин (наприклад, гума або пластмаси) або випаленої кераміки.

 

6804 22 12 - 6804 22 90

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 6804 21 00, за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

6804 22 12 - 6804 22 50

Прикладами штучних абразивів є корунд, карбід кремнію (карборунд) і карбід бору.

 

6804 30 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 6804, перший абзац, пункт (4).

 

Пояснення до товарної позиції 6805:

 

6805

Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена:

6805 10 00

- на тканiй текстильнiй основi:

6805 10 00 10

- - для сухого шліфування

6805 10 00 90

- - інші

6805 20 00

- на паперовiй або картоннiй основi:

6805 20 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

6805 20 00 90

- - інші

6805 30 00

- на основi з iнших матерiалiв:

6805 30 00 10

 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

6805 30 00 90

- - інші

 

 

До цієї товарної позиції включаються текстильні матеріали, папір, картон, вулканізоване волокно, шкіра або інші матеріали в рулонах чи викроєні за формою (листи, стрічки, смужки, диски, сегменти і т.п.), у нитках або шнурах, на які нанесений подрібнений природний або штучний абразивний матеріал зазвичай за допомогою клею чи полімерних матеріалів. До цієї товарної позиції також включаються подібні вироби з нетканих матеріалів, по всій масі яких рівномірно розподілений абразив, прикріплений до волокон основи зв'язувальною речовиною. До використовуваних абразивів включаються наждак, корунд, карбід кремнію, гранат, пемза, кремнієвий гравій (кремнієва галька), кварц, пісок і скляний порошок. Стрічки, диски і т.д. можуть бути зшиті, склеєні, видавлені або виготовлені будь-яким іншим способом; до цієї товарної позиції, наприклад, включаються такі інструменти як полірувальні пристосування, виконані нанесенням абразиву на паперовій чи текстильній основі на блоки або смуги з дерева і т.д. До цієї товарної позиції не включаються шліфувальні круги, що складаються з твердої основи (наприклад, з картону, дерева, металу) з нанесеним компактним шаром агломерованого абразиву, крім порошку або зерна, а також скомплектовані подібним чином ручні інструменти (товарна позиція 6804).

 

Вироби цієї товарної позиції переважно застосовуються (вручну чи механічно) для вирівнювання і зачищення поверхні металу, дерева, пробки, скла, шкіри, гуми (ствердлої чи нествердлої) або пластмас, а також для вирівнювання чи полірування прооліфлених або лакованих поверхонь, для заточування країв перфокарток.

 

 

Пояснення до товарної позиції 6806:

 

6806

Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата і аналогiчнi види мiнеральної вати; вiдшарований вермикулiт, спученi глини, спiнений шлак та аналогiчнi спученi мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або звукопоглинальних матерiалiв, крiм виробiв товарних позицiй 6811-6812 або групи 69:

6806 10 00 00

- шлаковата, мiнеральна силiкатна вата і аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах

6806 20

- вермикулiт вiдшарований, спучені глини, спiнений шлак та iншi спученi мiнеральнi продукти (включаючи їх сумiшi):

6806 20 10 00

- - глини спученi

6806 20 90 00

- - iншi

6806 90 00 00

- iншi

 

 

Шлаковату і мінеральну силікатну вату (наприклад, з граніту, базальту, вапняку або доломітів) одержують плавленням одного чи більше з цих компонентів і доданням одержаному під час застигання розплаву форми волокон, що досягається зазвичай центрифугуванням або продуванням повітрям.

 

До цієї товарної позиції також включається скло з “алюмосилікатів”, відоме як “керамічні волокна”. Вони утворюються плавленням суміші глинозему і кремнезему в різних пропорціях, іноді з доданням невеликої кількості інших оксидів, наприклад, оксидів цирконію, хрому чи бору, і перетворенням розплавів у волокнисту масу за допомогою дуття або екструзії.

 

Мінеральні вати цієї товарної позиції, подібно до скловати товарної позиції 7019, бувають пластівчастими або ниткоподібними. Вони відрізняються від скловати хімічним складом (див. Примітку 4 до групи 70), а їхні волокна  зазвичай  коротше і не такі білі.

 

Спучений або спінений вермикуліт одержують термообробкою з вермикуліту (товарна позиція 2530), яка викликає значне, іноді в 35 разів, збільшення вихідного матеріалу в об’ємі.

 

До цієї товарної позиції також включаються спучений перліт, хлорити, обсидіан і т.д., також одержані шляхом нагрівання. Зазвичай вони складаються з дуже легких сфероїдальних зерен. Перліт, активований термообробкою, являє собою блискучий білий мікролускатий порошок і відноситься до товарної позиції 3802.

 

Спучені глини одержують або кальцинуванням спеціально відібраних глин, або кальцинуванням суміші глин з іншими матеріалами (наприклад, сульфітним лугом). Спінений шлак виготовляється доданням невеликої кількості води в розплавлений шлак. Його не слід плутати з гранульованим шлаком, який має значно більшу щільність. Останній одержують вливанням розплавленого шлаку у воду і відноситься до товарної позиції 2618.

 

Усі описані вище матеріали не горючі і є добрими теплоізоляторами, звукоізоляторами або звукопоглиначами. Вони включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо постачаються навалом.

 

За умови відповідності припущенням, що стосуються вмісту азбесту (поданих нижче), до цієї товарної позиції також включаються теплоізоляційні, звукоізоляційні або звукопоглинальні суміші з мінеральних матеріалів навалом, наприклад, суміші, що складаються переважно з кізельгуру, кремнеземистого кам'яного борошна, карбонату магнію і т.д., часто з доданням гіпсу, шлаку, подрібненої пробки, стружки або тирси, текстильних волокон і т.д. Мінеральні вати, описані вище, можуть також утворювати частину таких сумішей, які у масі використовуються як пакувальні матеріали, ізолятори для стель, дахів, стін і т.д.

 

До цієї товарної позиції зазвичай включаються вироби з малою густиною, зроблені з описаних вище речовин або сумішей (наприклад, блоки, листи, цеглини, плитки, трубки, циліндричні оболонки, шнури, прокладки). Ці вироби можуть бути штучно забарвлені в масі, просочені вогнетривкими речовинами, облицьовані папером або армовані металом.

 

Суміші, що сюди включаються, і вироби можуть містити невеликі кількості волокон азбесту, зокрема, для полегшення їхнього застосування. Азбест додається в пропорції зазвичай не більше 5 мас. %. До цієї товарної позиції не включаються вироби з азбестоцементу (товарна позиція 6811) і сумішей на основі азбесту або на основі азбесту і карбонату магнію (та вироби з них) (товарна позиція 6812).

 

До цієї товарної позиції також включається діатоміт або інші кремнеземисті породи, розпиляні на блоки або інші форми.

 

Вироби з легкого бетону (включаючи бетон, виготовлений із заповнювачем зі спіненого вермикуліту, спученої глини або аналогічних матеріалів) не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 6810).

 

Вироби, одержані випалюванням, включаються в групу 69.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

6806 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції  6806, перші три абзаци.

 

“Аналогічні мінеральні вати” включають вати, які одержуються з сумішей гірських порід  або шлаку, які були піддані процесу, наведеному в Поясненнях до товарної позиції 6806, перший абзац.

 

6806 20 10

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 6806, шостий абзац.

 

6806 20 90

 

Ця категорія включає:

 

1. Відшарований вермикуліт і аналогічні спучені мінеральні продукти, крім глин (спучений хлорит, спучений перліт і спучений обсидіан). Дивись Пояснення до товарної позиції  6806, четвертий і п’ятий абзаци.

 

Проте спучений хлорит і спучений перліт включаються сюди лише в тому випадку, якщо процес спучування був зупинений тоді, коли  отримані порожні гранули, тобто до того, як гранули лопаються з утворенням увігнутих лусочків. Цей лускатий продукт зазвичай використовується як фільтрувальний агент, а не як тепло- або звукоізоляційний матеріал; тому він підпадає під товарну категорію 3802 90 00 (дивись Пояснення до товарної позиції 3802).

 

2. Шлак або гірські породи “спінені”,  у вигляді блоків, пластин тощо, аналогічні комірчастому склу, що підпадає під позицію 7016. У таких випадках їх можна відрізнити від комірчастого скла, використовуючи критерії розрізнювання різновидів ват товарної категорії 6806 10 00 та скловолокна товарної позиції 7019.

 

3. Гранульований доменний шлак, який був суттєво спучений методом спінювання і має уявну густину в  сухому стані не більш як 300 кг/ м3.

 

6806 90 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 6806,  8 - 13 абзаци.

 

Пояснення до товарної позиції 6807:

 

6807

Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв (наприклад, з нафтового бiтуму або кам’яновугiльного пеку):

6807 10 00

- у рулонах:

6807 10 00 10

- - на основі з картону

 

- - на основі з азбесту, скловолокна або полімерних волокон:

6807 10 00 21

- - - покриті з обох боків шаром бітумно-полімерної маси

6807 10 00 29

- - - інші

6807 10 00 90

- - інші

6807 90 00

- інші:

6807 90 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів

6807 90 00 90

- - інші

 

До цієї товарної позиції включаються вироби з природного асфальту або бітуму, кам'яновугільного пеку, нафтового бітуму, бітумних сумішей і т.д. (див. товарну позицію 2708, 2713, 2714 або 2715). Ці вироби зазвичай містять такі наповнювачі як пісок, шлак, крейду, гіпс, цемент, тальк, сірку, азбестові та деревні волокна, тирсу, відходи, пробки та природні смоли.

 

Асфальт, бітум, пек і т.д., виконані в блоках, які потрібно переплавити перед застосуванням, не включаються до цієї товарної позиції (група 27), незалежно від того, чи були або не були ці матеріали очищені, зневоднені або змішані з іншими матеріалами; проте вироби цієї товарної позиції мають бути ідентифіковані як конкретні вироби.

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) Пластини, цеглини, плитки, плити, одержані пресуванням або формуванням і застосовувані в роботах з облицювання, покриттю, мостіння та у покрівельних роботах.

 

(2) Плити покрівельні, що складаються з основи (наприклад, з картону, з полотнища або тканини зі скляних волокон, з хімічних волокон чи джуту або з алюмінієвої фольги), яка цілком або із двох боків покрита шаром асфальту чи аналогічного матеріалу.

 

(3) Плити будівельні з одного або більше шарів текстильного матеріалу чи паперу, цілком покриті асфальтом або аналогічним матеріалом.

 

(4) Труби і контейнери, литі або формовані.

 

Асфальтові труби і контейнери, покриті або армовані металом, розглядаються як вироби з металу або асфальту залежно від того, який з компонентів додає виробам їхні відмітні ознаки.

 

Металеві труби і контейнери (наприклад, відлиті з чавуну або сталі), покриті асфальтом, бітумом і т.д., класифікуються як вироби з металу.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(a) папір, просто покритий або просочений гудроном чи аналогічним матеріалом, призначений для використання, наприклад, як обгортковий папір (товарна позиція 4811);

 

(b) текстильні матеріали, покриті або просочені, наприклад, бітумом чи асфальтом (група 56 або 59);

 

(с)  вироби переважно з азбестоцементу з добавками асфальту (товарна позиція 6811);

 

(d) тканини або полотнища і т.п., виготовлені зі скловолокна, просто покриті або просочені бітумом чи асфальтом (товарна позиція 7019).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

6807 10 10

 

Матеріали для покрівлі та облицьовування, що включені до цієї товарної категорії, складаються щонайменше з трьох шарів; середній шар з паперу або картону, або інших матеріалів, наприклад, скловати, джутової тканини, алюмінієвої фольги, повсті, нетканого полотна, прокладений між двома шарами асфальту або аналогічного матеріалу. Ці покрівельні матеріали можуть також містити або бути покритими іншими матеріалами (наприклад, піском).

 

Пояснення до товарної позиції 6808:

 

6808 00 00 00

Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, частинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами

 

До цієї товарної позиції включаються будівельні теплоізоляційні, звукоізоляційні, звукопоглинальні панелі, плити, плитки [черепиця], блоки і т.д., виготовлені з рослинних матеріалів (волокон целюлози, деревних волокон, деревної вовни, тріски, стружок або інших деревинних відходів, тирси, соломи, тростини, очерету чи сухої трави), агломерованих або сформованих за допомогою мінеральних зв'язуючих речовин, таких як цемент (включаючи магнезіальний оксихлоридний цемент), гіпс, вапно або силікат натрію. Вони також можуть містити в собі мінеральні добавки (такі як кремнеземисті скам'янілі породи, магнезит, пісок чи азбест) або бути армовані металом.

 

Типи плит, панелей і т.д. цієї товарної позиції відрізняються відносно невеликою масою і високою міцністю, а матеріали рослинного походження залишаються незмінними в разі додання зв’язувальної речовини.

 

Оскільки ці матеріали повинні бути агломеровані мінеральними зв'язуючими речовинами, їх не слід плутати з деревностружковими плитами товарної позиції 4410 та з деревноволокнистими плитами товарної позиції 4411 через те, що ці вироби агломерують доданням органічних зв'язувальних речовин. До цієї товарної позиції також не включаються агломерована пробка (товарна позиція 4504) та вироби товарної позиції 6811.

 

Пояснення до товарної позиції 6809:

 

6809

Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу:

 

- плити, панелi, листи, пластинки, плитки та аналогiчнi вироби, без орнаменту:

6809 11 00 00

- - покритi або армованi папером або картоном

6809 19 00 00

- - iншi

6809 90 00 00

- iншi вироби

 

До цієї товарної позиції включаються вироби з гіпсу або гіпсовмісних матеріалів, забарвлені чи ні, наприклад, зовнішня штукатурка (гіпс, змішаний з розчином клею і який часто набуває після формування зовнішньої подібності до мармуру), волокнистий гіпс (гіпс, армований клоччям і т.д., і який знаходиться зазвичай в суміші з розчином желатину або клею), бокситовий цемент (також відомий як цемент Кіна або англійський цемент) та аналогічні препарати, що можуть містити текстильні волокна, деревні волокна, тирсу, пісок, вапняк, шлак, фосфати і т.д., але в яких основним елементом залишається гіпс.

 

Ці вироби можуть бути забарвлені, покриті лаком, воском, бронзою, посріблені, позолочені (із застосуванням будь-якої технології) або іноді покриті асфальтом; вони можуть бути також армовані. До цієї товарної позиції включаються панелі, плити, листи чи плитки [черепиця], іноді покриті картоном, використовувані в будівельній промисловості; а також вироби, одержані формуванням, наприклад, форми, статуї і статуетки, розетки, колони, чаші, вази, оздоби, промислові форми.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(a) покритий гіпсом хірургічний перев'язний матеріал, розфасований для роздрібного продажу (товарна позиція 3005) та гіпсові шини (товарна позиція 9021);

 

(b) панелі та ін., агломеровані гіпсом, товарної позиції 6806 або 6808;

 

(с) моделі анатомічні, моделі кристалів, геометричні моделі, рельєфні карти та інші моделі, призначені лише для демонстраційних цілей (товарна позиція 9023);

 

(d) манекени для кравців і т.д. (товарна позиція 9618);

 

(e) оригінали скульптур і статуеток (товарна позиція 9703).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

6809 11 00 і 6809 19 00

 

Ці товарні категорії охоплюють плоскі вироби усіх видів, що використовуються головним чином для перегородок і стель.

 

Вироби, які просто перфоровані або покриті з одного чи обох боків тонким шаром папера або іншого матеріалу, не вважаються орнаментованими. Вони можуть також мати просте покриття з фарби або лаку. Будь-який орнамент, що складається, наприклад, з вигравіруваних або рельєфних візерунків, або з поверхневого оздоблення або оздоблення у масі уможливлює класифікацію таких плит, панелей тощо в  товарній категорії 6809 90 00.

 

Ці товарні категорії також включають квадратні панелі, що складаються з перфорованого гіпсового квадрата на зовнішній поверхні панелі, з двома прямокутними заглибленнями на всю товщину гіпсового квадрата, заповненими смужками з мінеральної вати і закритими на внутрішній поверхні папером, обгорнутим алюмінієвою фольгою; ці панелі призначені для покриття стін і стель з метою забезпечення тепло- і звукоізоляції.

 

Пояснення до товарної позиції 6810:

 

6810

Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи неармованi:

 

- черепиця, кахлі, плити, цегла та аналогiчнi вироби:

6810 11

- - будiвельнi блоки та цегла:

6810 11 10 00

- - - з легкого бетону (на основi з подрібненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)

6810 11 90 00

- - - iншi

6810 19 00 00

- - iншi

 

- iншi вироби:

6810 91 00 00

- - елементи збiрнi для будiвництва, включаючи житлове

6810 99 00 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються сформовані, пресовані чи центрифуговані вироби (наприклад, деякі труби) з цементу (включаючи шлаковий цемент), бетону або штучного каменю, крім описаних у товарній позиції 6806 та 6808 (в яких лише цемент є зв’язувальною речовиною), або товарній позиції 6811 (вироби з азбестоцементу).

 

До цієї товарної позиції включаються також збірні конструкційні елементи для будівництва або цивільного будівництва.

 

Штучний камінь являє собою імітацію природного каменю, одержану агломерацією шматочків природного каменю, дрібняку або борошна, одержаних з природного каменю (вапняку, мармуру, граніту, порфіру, серпентину і т.д.) з вапном, цементом або іншими зв’язувальними речовинами (наприклад, пластичними масами). Вироби зі штучного каменю включають такі вироби як “тераццо”, “граніто” і т.д.

 

До цієї товарної позиції також включаються вироби зі шлакового цементу.

 

До цієї товарної позиції включаються, серед іншого, будівельні блоки, цегла, плитки (черепиця), плитки; комірки для стін і стель (із дротяної рами у сполученні з домінуючою кількістю бетону); плити; балки; порожнисті підлогові плити та інші конструкційні матеріали; палі, стовпи, бордюрі камені; оболонки для труб; східці; поручні; ванни, раковини, унітази, жолоби, баки; басейни фонтанів; могильні плити; підставки, стовпи; залізничні шпали; підвісні залізничні переходи; дверні або віконні рами; камінні дошки, підвіконня, дверні сходи; фризи, карнизи; вази, квіткові горщики, архітектурні чи садові оздоби; статуї, статуетки, фігурки тварин; декоративні вироби.

 

До цієї товарної позиції включаються також цегла, плитки (черепиця) та інші силікатні вироби з пастоподібної суміші піску, вапна і води; після формування пресуванням ці вироби піддають дії пари високого тиску протягом декількох годин у горизонтальних автоклавах за температури приблизно 140 °С. Ці вироби, білі або штучно забарвлені, застосовують переважно в тих же цілях, що і звичайні цеглу, плитки (черепиці) і т.д.

 

Коли куски кварцу різних розмірів додають в суміш, одержують вироби типу штучного каменю. Легкі і пористі силікатні листи, використовувані як ізолятори, також одержують шляхом додання в суміш металевого порошку, при цьому відбуваються газовиділення; проте такі листи виготовляють не формуванням під тиском, а відливають до розміщення в автоклав.

 

Вироби цієї товарної позиції можуть бути у вигляді кусків, подрібненими, шліфованими, полірованими, лакованими, бронзованими, емальованими, з імітацією під сланець, формованими або оздоблюють іншим способом, забарвленими в масі, армованими металом і т.д. (як, наприклад, армований або попередньо напружений бетон) або їх оснащують арматурою з інших матеріалів (наприклад, шарніри і т.д.).

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(a) шматочки розбитого бетону (товарна позиція 2530);

 

(b) вироби з агломерованого сланцю (товарна позиція 6803).

 

Пояснення до товарної підпозиції.

 

Товарна підпозиція 6810 91

 

До цієї підпозиції включаються збірні будівельні елементи (блоки) для будівництва або цивільного будівництва, наприклад, облицювальні панелі, внутрішні стіни, секції підлог чи стель, складові частини фундаментів, палі, секції тунелів, складові шлюзних воріт чи дамб, містків, карнизів. Ці складові, переважно виготовлені з бетону, зазвичай оснащені пристосуваннями, що полегшують їхнє складання.

 

Додаткові пояснення до товарної позиції:

 

Бетон виготовляється з суміші цементу, заповнювачів (пісок, гравій) і води, ця суміш стає надзвичайно твердою у процесі тужавіння.

 

Залізобетон містить у собі також металеві стрижні (арматуру) або сталеву сітку.

 

При використанні більш легких заповнювачів (наприклад, спученої глини, пемзи, вермикуліту, гранульованого шлаку) одержується “легкий бетон”.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

6810 11 10

 

Ця товарна категорія включає будівельні блоки і цеглини з пористого бетону густиною у твердій формі не більш як 1,7 кг/дм3.  Легкий бетон є добрий теплоізолятор, проте не такий міцний як бетон більш високої густини.

 

Пояснення до товарної позиції 6811:

 

6811

Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогічних матерiалiв:

6811 40 00

- з вмістом азбесту:

6811 40 00 10

- - гофровані листи; труби, трубки або фітинги до них

6811 40 00 90

- - інші

 

- без вмісту азбесту:

6811 81 00 00

- - гофровані листи

6811 82 00 00

- - інші листи, панелі, плити та подібні вироби

6811 89 00 00

- - інші вироби

 

До цієї товарної позиції включаються стверділі вироби, які складаються переважно з суміші волокон (наприклад, азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон) та цементу або інших гідравлічних зв'язувальних речовин, що відіграють роль зміцнювальних елементів. Ці вироби можуть також містити асфальт, смолу і т.д.

 

Зазвичай ці вироби виготовляють пресуванням тонких шарів із суміші волокон, цементу та води або формуванням (можливо під тиском), пресуванням чи штампуванням.

 

До цієї товарної позиції включаються листи будь-якого розміру і товщини, одержані як описано вище, а також вироби, одержані розрізання цих листів або пресуванням, формуванням чи згинанням їх до затвердіння, наприклад, листи, плитки (черепиця) для перекриттів, перегородок або облицювання; листи для виготовлення меблів; підвіконня; знаки, літери та цифри; балки для перегородок; гофровані [рифлені] листи; резервуари, жолоби, басейни, стоки; муфти; ущільнювальні кільця та з'єднання; панелі з імітацією різьби; гребеневі плитки (черепиці); ринви, віконні рами; квіткові горщики; вентиляційні чи інші труби, в яких прокладають кабелі; парасолі димарів і т.д.

 

Усі ці вироби можуть бути забарвлені в масі, лаковані, друковані, емальовані, декоровані, просвердлені, фальцьовані, оброблені напилком, згладжені, поліровані або оброблені іншим способом; вони також можуть бути армовані металом і т.д.

 

Пояснення до товарної позиції 6812:

 

6812

Волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю; вироби з цих сумiшей або з азбесту (наприклад, нитки, тканини, одяг, головнi убори, взуття, прокладки), армованi або неармованi, крiм виробiв товарної позицiї 6811 або 6813:

6812 80

- з крокідоліту:

6812 80 10 00

- - волокно оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю

6812 80 90

- - інші:

6812 80 90 10

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів

6812 80 90 30

- - - для цивільної авіації

6812 80 90 90

- - - інші

 

- інші:

6812 91 00 00

- - одяг, додаткові речі до одягу, взуття та головнi убори

6812 92 00 00

- - папір, картон, повсть або фетр

6812 93 00

- - ущільнювальний матеріал з пресованого азбестового волокна, в листах або рулонах:

6812 93 00 10

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів

6812 93 00 30

- - - для цивільної авіації

6812 93 00 90

- - - інші

6812 99

- - інші:

6812 99 10 00

- - - волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю

6812 99 90

- - - інші:

6812 99 90 10

- - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів

6812 99 90 30

- - - - для цивільної авіації

6812 99 90 90

- - - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються азбестові волокна, які пройшли подальше оброблення після ущільнення, очищення або сортування (наприклад, прядильні і забарвлені волокна). Вони можуть бути призначені для різних цілей (для прядіння, валяння і т.д. або для застосування як фільтрувальні, ізоляційні, пакувальні та інші матеріали). Необроблені або просто відсортовані за довжиною, ущільнені чи очищені азбестові волокна не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 2524).

 

До цієї товарної позиції також включаються суміші, що складаються з азбесту з карбонатом магнію, волокнами целюлози, тирсою, пемзою, тальком, гіпсом, кремнеземистими скам'янілими породами, шлаками, оксидом алюмінію, скловолокном, пробкою і т.д., застосовувані для пакування з метою теплоізоляції, або як фільтрувальний матеріал, або як основа для формування виробів з азбесту.

 

Зокрема, до цієї товарної позиції включається низка виробів з чистого азбесту або сумішей на основі азбесту, згаданих у попередньому абзаці, а також нерідко із сумішей з природними смолами, пластмасами, силікатом натрію, асфальтом чи гумою і т.д. Ці вироби одержують валянням, прядінням, крутінням, плетінням, ткацтвом або формуванням.

 

Для описання крокідоліт-азбесту  дивись пояснения до товарної позиции 2524.

 

Азбестовий папір, картон і покрівельний картон зазвичай одержують подрібнюванням волокон до одержання однорідної маси, що потім формують і пресують в листи, як у виготовленні листів азбестоцементу (товарна позиція 6811). Картон також одержують, чергуючи шари азбесту і пластмас. Ці вироби відрізняються від згаданих у товарній позиції 6811 тим, що в них можна легко розрізнити окремі волокна азбесту. Ці матеріали можуть мати форму листів, рулонів чи пластин, або можуть бути нарізані у формі стрічок, рамок, дисків, кілець і т.д.

 

Для виготовлення однониткової чи багатокрученої пряжі волокна азбесту ущільнюють, прочісують і скручують. Оскільки волокна азбесту не тягнуться, для скручування застосовують довгі волокна, а більш короткі використовують для виготовлення картону, фетру, паперу, азбестоцементу чи азбестового порошку.

 

Інші вироби з азбесту цієї товарної позиції включають шнури, плетінки, прокладки; тканину полотнищем або нарізану в потрібній формі; стрічки, футляри, тюбінги, трубопроводи, муфти; контейнери; прутки, пластини, плитки [черепиця]; ущільнені з'єднання (крім прокладок та аналогічних з'єднань з металу та азбесту і наборів прокладок та з'єднань товарної позиції 8484); фільтрувальні блоки; килимки на стіл; захисний одяг, головні убори і взуття для пожежників, робітників, працівників хімічної промисловості та для цивільної оборони і т.д. (наприклад, куртки, штани, фартухи, нарукавники, рукавички, рукавиці, краги, каптури і маски, як правило, зі слюдяними окулярами, шоломи, черевики з азбестовим верхом чи підошвою); матраци; щити для пожежників, вогнетривкі щити, театральні завіси, залізні сфери і конуси, покриті азбестом і призначені для боротьби з пожежами в газопроводах.

 

Усі ці вироби можуть бути армовані металом (часто мідним або цинковим дротом) або будь-яким іншим матеріалом (наприклад, текстильними волокнами чи скловолокном); вони також можуть бути покриті мастилом, тальком, графітом або гумою, можуть бути лаковані, бронзовані, забарвлені в масі, відполіровані, просвердлені, відфрезеровані або оброблені будь-яким іншим способом.

 

Крім виробів, перерахованих у загальних положеннях до цієї групи, до цієї товарної позиції також не включаються:

 

(a) азбестовий порошок або пластівці (товарна позиція 2524);

 

(b) матеріали і вироби, що складаються переважно з полімерних матеріалів, навіть якщо вони містять азбест як наповнювач (група 39);

 

(с) вироби з азбестоцементу (товарна позиція 6811);

 

(d) фрикційні матеріали на основі з азбесту (товарна позиція 6813).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

6812 80 10 і 6812 80 90

 

Дивись також Пояснення до товарної позиції  2524, другий абзац.

 

6812 80 10

 

Визначення терміну “азбестове оброблене” дивись у Поясненнях до товарної позиції 6812, перший абзац . Проте,  відходи виробів з азбесту відносяться до товарної підкатегорії 2524 10 00.

 

Суміші, що включені до даної товарної категорії, описано в Поясненнях до товарної позиції 6812, другий абзац.

 

Відходи виробів, виготовлені на основі азбесту або азбесту  і карбонату магнію, у вигляді  уламків або пилу також відносяться до цієї підкатегорії.

 

6812 80 90

 

Папір, картон і фетр, які виготовлені з крокодолітового волокна, паперової маси і, можливо, заповнювача, входять до цієї категорії, якщо вони містять 35 мас. % або більше азбесту. У протилежному випадку вони класифікуються в групі 48.

 

Дивись також Пояснення до товарної позиції  6812.

 

Пояснення до товарної позиції 6813:

 

6813

Фрикцiйнi матеріали та вироби з них (наприклад, пластини, рулони, стрiчки, сегменти, диски, шайби, прокладки), немонтованi, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основi азбесту, iнших мiнеральних речовин або целюлози, комбiнованi чи некомбiнованi з текстилем або iншими матерiалами або без них:

6813 20 00

- із вмістом азбесту:

6813 20 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

6813 20 00 30

- - для цивільної авіації

6813 20 00 90

- - інші

 

- без вмісту азбесту:

6813 81 00

- - гальмові прокладки та накладки:

6813 81 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

6813 81 00 30

- - - для цивільної авіації

6813 81 00 90

- - - інші

6813 89 00

- - інші:

6813 89 00 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

6813 89 00 30

- - - для цивільної авіації

6813 89 00 90

- - - інші

 

Азбестовий фрикційний матеріал зазвичай виготовляється формуванням за високого тиску з суміші, яка складається з азбестових волокон, пластмас і т.д.; він також може бути одержаний пресуванням шарів плетених азбестових волокон, просочених пластмасами, варом чи смолою. Цей матеріал може бути зміцнений мідним, цинковим чи свинцевим дротом, або іноді виготовлений з металевого дроту чи бавовняної нитки, покритої азбестом. Завдяки високому коефіцієнту тертя, тепло- та зносостійкості, цей матеріал використовується в накладках гальмових башмаків, фрикційних дисків і т.д. для транспортних засобів всіх видів, кранів, землечерпалок чи інших машин. У цій товарній позиції розглядаються подібні фрикційні матеріали на основі інших мінеральних матеріалів (графіту, кремнеземистих скам'янілих порід) або целюлозних волокон.

 

Залежно від мети застосування, фрикційний матеріал цієї товарної позиції може бути виконаний у формі листів, рулонів, стрічок, сегментів, дисків, кілець, шайб, прокладок або у будь-якій іншій формі. Фрикційний матеріал також може бути зшитий, просвердлений або оброблений іншим способом.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(a) матеріали фрикційні, що не містять мінеральних матеріалів або волокон целюлози (наприклад, з пробки); їх зазвичай класифікують відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені;

 

(b) змонтовані гальмові накладки (включаючи фрикційний матеріал на металевій пластині з округлими виїмками, перфоровані шпунти або аналогічні вироби для дискових гальм); їх розглядають як частини механізмів і машин, для яких вони призначені (наприклад, товарна позиція 8708).

 

Пояснення до товарної позиції 6814:

 

6814

Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, картоннiй чи iншiй основi або без неї:

6814 10 00 00

- пластини, листи i стрiчки з агломерованої або регенерованої слюди на основi чи без неї

6814 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються природна слюда, оброблена в більшому ступені, ніж простим розпилюванням або обрізанням (наприклад, вирізана за потрібною формою), а також матеріали з агломерованої (складеної) слюди і пульпованої (регенерованої) слюди та вироби з усіх цих матеріалів.

 

Тонкі пластини та луски, одержані простим розпилюванням та обрізанням блоків слюди під час видобутку, включаються до товарної позиції 2525.

 

До цієї товарної позиції включаються продукти, одержані з цих пластин і луски. Їхні краї не мають задирок, тому що для одержання застосовують штампування.

 

Природна слюда часто застосовується в чистому вигляді у формі пластин чи луски. Але оскільки малий розмір пластин, їхня низька еластичність, висока вартість і т.д. у багатьох випадках утрудняють використання природної слюди, її часто заміняють агломерованою (складеною) слюдою (наприклад, міканіт, мікафоліум), яку одержують зв'язуванням накладених один на одного або розташованих поруч лусок слюди, застосовуючи при цьому шелак, природні смоли, полімерні матеріали, асфальт і т.д. Агломерована слюда виготовляється у формі листів, пластин або стрічок будь-якої товщини, нерідко з досить великою поверхнею. Ці листи і т.д.  зазвичай з одного або (як правило) по обидва боки зміцнені текстильної або скловолокнистою тканиною, папером чи азбестом.

 

Тонкі листи слюди можна також одержати, не прибігаючи до зв'язувальних речовин, піддавши слюдяний порошок і пульповані відходи слюди термічній, хімічній і механічній обробці, аналогічної тієї, що використовується для виготовлення паперу (регенерована слюда).

 

Ці тонкі листи потім наносяться на паперову чи текстильну основу за допомогою еластичної зв'язувальної речовини; вони можуть бути також використані для виготовлення пластин і стрічок заданої товщини з накладанням декількох тонких листів слюди і закріпленням їх органічною зв'язувальною речовиною.

 

До цієї товарної позиції включаються листи, стрічки і рулони у відрізках; нарізані куски у формі дисків, чотирикутників (включаючи квадрати) і т.д. для використання в різних цілях; сформовані вироби, такі як труби, трубопроводи і т.д. Усі ці вироби можуть бути забарвлені в процесі виготовлення, після виготовлення, просвердлені, фрезеровані або оброблені іншим способом.

 

Завдяки своїй високій теплостійкості та відносній прозорості слюда, серед іншого, застосовується для виготовлення оглядових віконець печей, сушильних камер і т.п., небитких ламп, захисних окулярів і т.п. Але переважно вона використовується в електричних пристроях через чудові властивості діелектрика (для виробництва моторів, генераторів, трансформаторів, конденсаторів, резисторів і т.д.). Проте слід зазначити, що слюдяні ізолятори та інші слюдяні ізоляційні деталі електричних апаратів, навіть незмонтовані, включаються до товарних позицій 8546–8548, а слюдяні діелектричні конденсатори (ємності) включаються до товарної позиції 8532.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(a) порошок слюдяний та слюдяні відходи (товарна позиція 2525);

 

(b) папір або картон, покриті порошком слюди (товарна позиція 4810 або 4814), а також ткані матеріали, покриті порошком слюди (товарна позиція 5907). Ці вироби не слід плутати з описаної вище агломерованою або реконструйованою слюдою;

 

(с) вермикуліт спучений (товарна позиція 6806) (див. відповідні пояснення);

 

(d) окуляри та інші пристосування для захисту очей, виготовлені зі слюди (товарна позиція 9004);

 

(e) слюдяні декоративні ялинкові прикраси (товарна позиція 9505).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

6814 10 00

 

Пластини, листи і стрічки цієї товарної категорії постачаються в рулонах невизначеної довжини або просто розрізаними на квадрати або прямокутники. Вироби, нарізані за будь-якою іншою формою, класифікуються в товарній категорії 6814 90 00.

 

6814 90 00

 

Ця товарна категорія включає листи або маленькі пластинки із слюди, нарізані за формою для конкретного використання. Вони відрізняються від листів і маленьких пластинок, що підпадають під товарну позицію 2525 відповідно до різноманітних характеристик,  в Поясненнях до товарної позиції 2525.

 

Ця товарна категорія також включає листи та маленькі пластинки із слюди, навіть якщо не нарізані за формою, як описано вище, які були піддані процесу, який виключає їх з товарної позиції 2525, наприклад, поліруванню або прикріпленню до основи.

 

Пояснення до товарної позиції 6815:

 

6815

Вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з цих матерiалiв i торфу), в іншому місці не зазначені:

6815 10

- вироби з графiту або iнших вуглецевих матерiалiв, якi не використовуються в електротехнiцi:

6815 10 10 00

- - волокна вуглецевi та вироби з них

6815 10 90 00

- - iншi

6815 20 00 00

- вироби з торфу

 

- iншi вироби:

6815 91 00 00

- - що мiстять магнезит, доломiт або хромiт

6815 99 00 00

- - інші

 

До цієї товарної позиції включаються вироби з каменю або інших мінеральних речовин, не описані в попередніх товарних позиціях цієї групи і не включені до інших товарних позицій; отже, до неї не включаються, наприклад, керамічні вироби групи 69.

 

До цієї товарної позиції, серед іншого (inter alia), включаються:

 

(1) Не використовувані в електротехніці вироби з природного або штучного графіту (включаючи графітові стержні для ядерних реакторів) або інших вуглецевих матеріалів, наприклад: фільтри; диски; підшипники; труби та шківи; оброблені брикети та плитки; форми для виготовлення дрібних виробів складної конфігурації (наприклад, монет, медалей, олов'яних солдатиків для колекцій).

 

(2) Волокна вуглецеві та вироби з них. Вуглецеві волокна зазвичай виготовляють карбонізацією волокон органічних полімерів. Ці вироби застосовуються, наприклад, для армування.

 

(3) Вироби з торфу (наприклад, пластини, оболонки циліндрів, горщики для вирощування рослин). Проте текстильні вироби з торф'яних волокон до цієї товарної позиції не включаються (розділ ХI).

 

(4) Цегла невипалена з доломіту, агломерованого смолою.

 

(5) Цегла та вироби інших форм (особливо з магнезиту або хромомагнезиту), зв'язані хімічно, але ще невипалені. Ті ж вироби, але випалені, до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 6902 або 6903).

 

(6) Баки невипалені з кремнезему або глинозему (наприклад, для  варіння скла).

 

(7) Камені пробірні для випробування дорогоцінного металу; вони можуть бути природними каменями (наприклад, лідит, твердий дрібнозернистий темний камінь, стійкий до впливу кислот).

 

(8) Блоки та плити для мостіння доріг, одержані шляхом формування розплавленого шлаку без застосування зв'язувальних речовин; проте до цієї товарної позиції не включаються вироби з теплоізоляційними властивостями товарної позиції 6806.

 

(9) Трубки фільтрувальні з дрібномеленого та агломерованого кварцу або кремнієвого гравію (кремнієвої гальки).

 

(10) Блоки, плити, пластини та інші вироби з плавленого базальту; завдяки своїй високій зносостійкості вони знаходять застосування як обкладки трубопроводів, стрічок стрічкових конвеєрів, коксових батарей, вугле- і рудоспусків, жолобів для видобутку гравію, каменю і т.д.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(a) блоки, пластини та аналогічні напівфабрикати зі штучного графіту або інших вуглецевих матеріалів, застосовуваних переважно для виготовленні електрощіток (товарна позиція 3801) (див. відповідні пояснення);

 

(b) вогнетривкі вироби, випалені, подібні до кераміки, на основі вуглецевовмісних речовин (графіту, коксу і т.д.) і кам'яновугільної смоли або глини (товарна позиція 6902 або 6903, залежно від конкретного випадку);

 

(с) вугільні електроди, вугільні щітки, вугілля для ламп і батарейок та інші частини або вироби для застосування в електротехніці (товарна позиція 8545).

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться