Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
424 Печатать

Група 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

Примітки:

 

1. Відповідно до примітки 1 (а) розділу VI і наведених нижче винятків ця група включає будь-які вироби, що складаються повністю або частково:

(а) з природних або культивованих перлів чи з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного чи реконструйованого); або

(b) з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами.

2. (A) До товарних позицій 7113, 7114 та 7115 не включаються вироби, в яких дорогоцінний метал або метали, плаковані дорогоцінними металами, становлять незначну частину у формі дрібних оздоблень (наприклад монограми, каблучки, обідки), та положення примітки 1(b) не поширюються на ці вироби;

(B) до товарної позиції 7116 не включаються вироби, які містять дорогоцінні метали або мета­ли, плаковані дорогоцінними металами (крім дрібних складових частин).

3. До цієї групи не включаються:

(а) амальгами дорогоцінних металів або дорогоцінні метали у колоїдному стані (товарна позиція 2843);

(b) стерильні матеріали для накладання хірургічних швів, матеріали для пломбування зубів та інші товари групи 30;

(c) товари групи 32 (наприклад, глянси);

(d) каталізатори на носіях (товарна позиція 3815);

(e) вироби товарних позицій 4202 та 4203 (див. примітку 3 (B) до групи 42);

(f) вироби товарних позицій 4303 або 4304;

(g) товари розділу ХI (текстильні матеріали та вироби з таких матеріалів);

(h) взуття, головні убори та інші вироби груп 64 або 65;

(ij) парасольки, палиці та інші вироби групи 66;

(k) абразивні матеріали товарної позиції 6804 або 6805 чи групи 82, що містять кришиво або порошок дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного або штучного); інструменти групи 82 з робо­чою частиною, що складається з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного або реконструйованого); механізми, механічні пристрої, електричні товари або їх частини розділу ХVI. Проте вироби та їх частини, що складаються цілком з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного або реконструйованого), включаються до цієї групи, за винятком незакріплених, оброблених сапфірів та алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

(l) вироби груп 90, 91 та 92 (наукові прилади, годинники всіх видів та музичні інструменти);

(m) зброя або її частини (група 93);

(n) вироби, які зазначені в примітці 2 до групи 95;

(o) вироби групи 96 відповідно до примітки 4 до групи 96; або

(p) оригінали скульптур або статуеток (товарна позиція 9703), предмети колекціонування (товарна позиція 9705) або антикваріат віком понад сто років (товарна позиція 9706), крім природних та куль­ти­вованих перлів або дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння.

4. (A) Термін „дорогоцінний метал” означає срібло, золото та платину;

 (B) Термін „платина” означає платину, іридій, осмій, паладій, родій та рутеній;

 (C) Термін “дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння” не включає матеріали, зазначені у примітці 2 (b) до групи 96.

5. У цій групі будь-який сплав (включаючи спечену (агломеровану) суміш та інтерметалеву сполуку), що містить дорогоцінний метал, означає сплав дорогоцінного металу, якщо частка дорогоцінного металу в сплаві становить не менш як 2 мас.%. Сплави доро­­го­цінних металів слід класифікувати відповідно до таких правил:

(а) сплав, що містить 2 мас.% або більше платини класифікується як сплав платини;

(b) сплав, що містить 2 мас.% або більше золота, але без платини, або з вмістом менш як 2 мас.% пла­ти­ни, класифікується як сплав золота;

(c) інші сплави, що містять 2 мас.% або більше срібла, класифікуються як сплави срібла.

6. Якщо у контексті не обумовлено інше, будь-яке посилання в УКТЗЕД на дорогоцінні метали чи на будь-який конкретний дорогоцінний метал включає в себе також посилання на сплави дорогоцінних металів чи конкретного металу відповідно до правил, зазначених вище в примітці 5. Проте це не стосується металів, плакованих дорогоцінними мета­лами, недорогоцінних металів або неметалів, покритих дорогоцінними металами гальванічним способом.

7. В УКТЗЕД термін “метал, плакований дорогоцінним металом” озна­чає виріб, виготовлений на основі металу, в якому на одну або більше поверхонь нанесено покри­ття з дорого­цінного металу методом напаювання, зварювання, гарячої прокатки або із застосуванням іншого механічного проце­су. Якщо у контексті не обумовлено інше, цей термін означає також недорогоцінний метал, інкрус­то­ваний дорого­цін­ним металом.

8. За умови дотримання положення примітки 1 (а) до розділу VI товари, що відповідають опису товарної позиції 7112, повинні включатися лише до цієї товарної позиції і ні до якої іншої товарної позиції УКТЗЕД.

9. У товарній позиції 7113 термін “ювелірні вироби” означає:

(а) будь-які невеликі предмети як особисті прикраси (наприк­­лад каблучки, браслети, кольє, брошки, сережки, ланцюжки для годинників, брелоки, кулони, шпильки для краваток, запонки, релігійні або інші медалі та знаки); і

(b) вироби для особистого користування, призначені для носіння у кишенях, жіночих сумочках або на тілі (наприклад портсигари, табакерки, коробочки для таблеток, пудрениці, гаманці на ланцюжках або чотки).

Ці вироби можуть бути об’єднані або прикрашені, наприклад, природними або культивованими перлами, дорогоцінним або напівдорогоцінним камінням, штучним або реконструйованим дорогоцінним або напівдорогоцінним камінням, виробами з панцира черепахи, перламутром, слоновою кісткою, природним або реконструйованим бурштином, гагатом або коралом.

10. У товарній позиції 7114 термін “вироби майстрів золотих і срібних справ” означає прикраси, посуд та столові прибори, туалетні набори, приладдя для куріння, та інші вироби для домашнього вжитку, оздоблення інтер’єру, предмети релігійного культу.

11. У товарній позиції 7117 термін “біжутерія” означає ювелірні вироби, визначення яких подано у примітці 9 (а) (за винятком ґудзиків та інших виробів товарної позиції 9606 або гребінок, заколок, шпи­­­льок для волосся товарної позиції 9615), без природних або культивованих перлів, дорогоцін­ного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного або реконструйованого), без доро­го­цінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами (крім галь­ва­ніч­них покриттів або другорядних деталей з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорого­цін­ними мета­лами).

 

Примітки до товарних підпозицій:

 

1. У товарних підпозиціях 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 та 7110 41 терміни “порошок” і “у вигляді порошку” означають продукти, 90 мас.% або більше яких проходять крізь сито з розміром вічок 0,5 мм.

2. Незважаючи на положення примітки 4 (B) цієї групи, у товарних підпозиціях 7110 11 та 7110 19 термін “пла­­тина" не включає іридій, осмій, паладій, родій або рутеній.

3. У товарній позиції 7110 кожен сплав слід класифікувати згідно з тим металом, який перевищує за масою, а саме: платина, паладій, родій, іридій, осмій або рутеній.

 

 

Загальні положення

 

До цієї групи включаються:

 

(1) У товарні позиції 7101–7104 – природні або культивовані перли, алмази та інше дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (природне, штучне чи реконструйоване), необроблені або оброблені, але невставлені, неоправлені чи ненанизані; також у товарну позицію 7105 – деякі відходи від оброблення цього каміння.

(2) У товарні позиції 7106–7111 – дорогоцінні метали і метали, плаковані дорогоцінними металами, необроблені, напівоброблені або у вигляді порошку, але які не мають товарного вигляду виробу, що класифіковані в підгрупі III; у товарну позицію 7112 – відходи і брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, відходи і брухт, що містять дорогоцінні метали або сполуки дорогоцінних металів, які використовуються переважно для видобування дорогоцінних металів.

Відповідно до Примітки 4 до цієї групи, термін „дорогоцінний метал” означає срібло, золото і платину. Слід зазначити, що термін „платина” поширюється також на іридій, осмій, паладій, родій та рутеній.

Відповідно до Примітки 5 до цієї групи, сплави (крім амальгам – товарна позиція 2843), що містять дорогоцінні метали, класифікуються в такий спосіб:

(А) Як платина – якщо сплав містить 2 мас. % або більше платини.

(В) Як золото – якщо сплав містить 2 мас. % або більше золота і не містить платини або ж містить менше 2 мас. % платини.

(С) Як срібло – інші сплави, що містять 2 мас. % або більше срібла.

(D) Як недорогоцінні метали (розділ ХV) – усі сплави, що містять платини менш як 2 мас. %, золота менш як 2 мас. % і срібла менш як 2 мас. %.

Відповідно до Примітки 6 до цієї групи, якщо в контексті не обумовлене інше, будь-яке посилання на дорогоцінний метал включають також посилання на його сплави, як зазначено в наведених вище пунктах (А), (В) та (С), але не включає посилання на метал, плакований дорогоцінним металом, а також на недорогоцінні метали або неметали з гальванічним покриттям сріблом, золотом або платиною.

Відповідно до Примітки 7 до цієї групи, термін „метал, плакований дорогоцінним металом” означає матеріал, виготовлений на основі металу, одна або більше поверхонь якого покриті шаром дорогоцінного металу будь-якої товщини, нанесеним шляхом напаювання м'яким чи твердим припоєм, зварювання, гарячого прокатування або аналогічним механічним способом.

Плакування дорогоцінним металом плит і листів, прутків і т.д., виготовлених з металу, найчастіше здійснюється в такий спосіб: на одну або більш поверхонь недорогоцінного металу накладають дорогоцінний метал, механічним способом створюють щільний контакт між ними, „спаюють” їх один з одним, а потім прокатують.

Плакування дроту дорогоцінним металом здійснюється в такий спосіб: стержень з недорогоцінного металу вставляють у трубку з дорогоцінного металу, механічним способом створюють щільний контакт між ними, а потім їх разом протягають крізь філь’єру.

Якщо в контексті не зазначене інше, вироби з недорогоцінного металу, інкрустовані дорогоцінним металом, класифікуються як вироби з металу, плакованого дорогоцінним металом (наприклад, мідні плати, інкрустовані срібними смугами для застосування в електротехніці, і так звані „насічені” сталеві вироби, інкрустовані смугами або нитками з золота).

Метал, плакований дорогоцінним металом, відповідно до визначення, даному в цій групі, не слід плутати з недорогоцінними металами, покритими дорогоцінними металами методами електролізу, вакуумного напилювання, розбризкуванням або зануренням у розчин солей дорогоцінних металів і т.д. Недорогоцінні метали, покриті таким чином, класифікуються в групах для відповідних недорогоцінних металів незалежно від товщини покриття.

До цієї групи також не включаються:

(а) дорогоцінні метали в колоїдному стані та амальгами дорогоцінних металів (товарна позиція 2843);

 

(b) радіоактивні ізотопи (наприклад, іридій 192), включаючи дорогоцінні метали у вигляді голок, ниток або листів, що містять радіоактивні ізотопи (товарна позиція 2844);

(c) сплави, спеціально виготовлені для пломбування зубів (товарна позиція 3006).

(3) Як правило, вироби, виготовлені повністю або частково з природних чи культивованих перлів, алмазів та іншого дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (природного, штучного чи реконструйованого), дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінним металом (товарні позиції 7113–7116). Зокрема, до цієї групи включаються ювелірні вироби, а також вироби золотих і срібних справ майстрів (див. Пояснення до товарних позицій 7113 і 7114), проте, до неї не включаються:

(а) вироби, перераховані в Примітці 3 до цієї групи;

(b) інші вироби, в яких частини з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінним металом, присутні лише як другорядні складові, такі як незначні вставки у вигляді фурнітури (наприклад, монограми, ободки та окантовки), за умови, що в цих товарах не містяться природні або культивовані перли, алмази або інше дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння (природні, штучні чи реконструйовані).

Отже, ножі, складані ножі, набори для нанесення різьблення, леза для бритв та інші різальні вироби, з ручками з недорогоцінного металу чи неметалу включаються до групи 82 навіть за наявності ініціалів, монограм, ободків і т.д. з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінним металом; (аналогічні ножові вироби з рукоятками з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінним металом, включаються до цієї групи).

У такий же спосіб, кубки, вази та інший фарфоровий чи скляний столовий посуд включаються до групи 69 або 70, навіть якщо вони містять незначні вставки у вигляді фурнітури або оздоби (наприклад, окантовки) з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінним металом.

До цієї групи також не включаються вироби з недорогоцінних металів або неметалів, покритих дорогоцінними металами (крім виробів з металів, плакованих дорогоцінним металом).

(4) Біжутерія (товарна позиція 7117), як визначено в Примітці 11 до цієї групи (див. відповідне Пояснення), крім виробів, перерахованих у Примітці 3 до цієї групи.

(5) Монети (товарна позиція 7118), крім предметів колекціонування (товарна позиція 9705).

 

 

Підгрупа I

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

 

Пояснення до товарної позиції 7101:

 

7101

Перли природнi чи культивованi, обробленi або необробленi, сортовані або несортовані, але ненанизанi, неоправленi i незакрiпленi; природнi чи культивованi перли, тимчасово нанизанi для зручностi транспортування:

7101 10 00 00

- перли природнi

 

- перли культивованi:

7101 21 00 00

- - необроблені

7101 22 00 00

- - обробленi

 

Перли, розглянуті в цій товарній позиції, подібно до перламутру, є результатом природної секреції різних молюсків, що живуть у морській або прісній воді (особливо перлової устриці та перлових двостулкових молюсків).

У перлин блискуча поверхня, вони складаються переважно з шарів карбонату кальцію, покритих роговою речовиною (конхіоліном). Шари карбонату викликають оптичну інтерференцію та дифракцію, що надає перлам властивій перламутровий блиск („східні” перли); конхіолін надає перлам напівпрозорості та „водянистості”.

Перлини звичайно білі, але можуть мати відтінки або забарвлення (сіре, чорне, пурпурне, фіолетове, червоне, жовте, зелене чи блакитне).

Перлини, як правило, мають круглу форму, але іноді і напівкруглу (ґудзикові перлини) або неправильну (бубликові або пузирчасті перлини), і можуть бути самого різного розміру. Перламутр (товарні позиції 0508 та 9601) має майже такий же склад, але звичайно приймає форму тонких листів.

До цієї товарної позиції включаються також культивовані перли (тобто зроблені за участю людини). Вони виготовляються шляхом фіксації перламутрової намистини в мішечку, вирізаному з покриву однієї устриці, а потім укорінення цього мішечка в тканину іншої здорової устриці. Протягом декількох років намистина повільно покривається концентричними шарами перламутру. Тому культивовані перли зовні дуже схожі на справжні, проте їх можна розрізнити за допомогою спеціального приладу (ендоскопа) або рентгенівського дослідження.

До цієї товарної позиції включаються природні або культивовані перли як необроблені, тобто зібрані і просто очищені (наприклад, за допомогою солі і води), так і оброблені, до яких відноситься перли, відшліфовані з метою усунення дефектів, просвердлені або розпиляні (наприклад, половина або три чверті перлин). Перлини цієї товарної позиції можуть бути тимчасово нанизані для зручності транспортування. Перлини, які були закріплені, вставлені в оправу або після сортування нанизані з метою постійного подальшого використання в такому вигляді, до цієї товарної позиції не включаються (див., відповідно, товарну позицію 7113, 7114 або 7116).

Слід відзначити, що природні або культивовані перли не входять до групи 97 (предмети колекціонування, антикваріат і т.д.) і тому включається до цієї групи.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) імітація перлів (пластмаса – товарна позиція 3926; скло – товарна позиція 7018; віск – товарна позиція 9602);

(b) перламутр, необроблений або підданий первинному обробленню (товарна позиція 0508) або оброблений (товарна позиція 9601).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

7101 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 7101, перші чотири абзаци.

 

7101 21 00 і 7101 22 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 7101, п’ятий абзац.

 

7101 21 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 7101, шостий абзац.

 

7101 22 00

 

Дивись Пояснення до товарної позиції 7101, шостий абзац.

 

Пояснення до товарної позиції 7102:

 

7102

Алмази, обробленi або необробленi, але неоправленi або незакрiпленi:

7102 10 00 00

- несортованi

 

- промисловi:

7102 21 00 00

- - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдерті

7102 29 00 00

- - iншi

 

- непромислові:

7102 31 00 00

- - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдерті

7102 39 00

- - інші:

7102 39 00 10

- - - призначені для переогранення

7102 39 00 90

- - - інші

 

Алмаз у чистому вигляді являє собою кристалічну алотропну форму вуглецю з дуже високим показником заломлення і ступенем дисперсії. Це самий твердий з мінералів. Завдяки цим якостям алмаз використовується для виробництва прикрас, а також у промислових цілях (зокрема, для волочіння дроту).

До цієї товарної позиції включаються камені необроблені і камені оброблені, наприклад, шляхом розколювання, розпилювання, обдирання, очищення або поліровки у барабані, гранування, шліфування, полірування, свердління, гравірування (у тому числі камеї та інталії), виготовлені у виді дублетів, за умови, що вони не закріплені і неоправлені .

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) кришиво та порошок алмазів (товарна позиція 7105);

(b) невставлені оброблені алмази для звукознімачів (товарна позиція 8522);

(c) алмази, оброблені таким чином, щоб їх можна було розпізнати як частини вимірювальних приладів або інших товарів групи 90 (група 90).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

7102 10

Перед постачанням „необроблених” або „сирих” алмазів на ринок у вигляді „промислових” або „непромислових” їх сортують експерти, керуючись технічними критеріями. Серед технічних критеріїв – вага (маса) і кристалографічна придатність для ограновування. Враховуються також прозорість, колір і чистота або якість кристалів.

До цієї товарної підпозиції включаються ті партії (лоти) (тобто посилки) алмазів або одиничні алмази, що не були піддані такій експертній оцінці.

До цієї товарної підпозиції включаються також групи необроблених алмазів, які були просіяні та покладені у пакети згідно розмірів без їх подання на послідуючу експертну оцінку. 

7102 21 та 7102 29

До цих товарних підпозицій включаються такі природні алмази:

(1) Власне алмази, тобто прозорі або напівпрозорі алмази, які через їхні властиві ознаки звичайно не можуть бути використані в ювелірній справі, а також золотих і срібних справ майстрами.

(2) Чорні алмази та інші полікристалічні алмазні агрегати, включаючи „карбонадо”, які твердіше, ніж прозорі алмази.

(3) Власне борт, а саме непрозорі та інші алмази (включаючи відходи від оброблення алмазів), звичайно непридатні для ограновування.

(4) Алмази, які завдяки своїм характерним властивостям (колір, чистота або якість, прозорість і т.д.), призначені для певного особливого використання у промисловості (наприклад, інструмент для правки та волоки для волочіння дроту або алмазні ковадла), але деякі також придатні для використання у ювелірних виробах.

Ці алмази, як правило, призначені для закріплення в інструментах (різці з алмазами, свердлильні інструменти і т.д.) або для встановлення в інструментах для обслуговування механізмів, а також у самих механізмах.

До товарної підпозиції 7102 21 включаються:

(1) Алмази в їх природному стані, тобто в тому вигляді, в якому вони зустрічаються в родовищах або видобуваються з материнської породи, розподілені в партії (лоти) або посилки.

(2) Алмази просто розпиляні (наприклад, на тонкі смужки), розколоті (шляхом розщеплення по природній площині відколу (спайності)), обдерті, очищені або поліровані  у барабані, або які мають тільки невелике число полірованих граней (наприклад, так звані „вікна”, які в основному робляться для того, щоб проводить експертний огляд внутрішніх характеристик необробленого алмаза), тобто камені, які мають лише попередню форму і придатні для подальшого оброблення. Смужки можуть також бути розрізані на диски, прямокутники, шестикутники або восьмикутники за умови, що всі поверхні і ребра залишаються грубими, матовими і неполірованими.

(3) Очищені або поліровані у барабані алмази, поверхня яких зроблена глянсуватою та блискучою шляхом хімічної обробки, також відомою як хімічна поліровка. Хімічна поліровка відрізняється від традиційної абразивної поліровки тим, що алмази не прикріплюються індивідуально та не поліруються на полірувальному крузі, але завантажуються масивом у хімічний реактор.

(4) Розбиті або подрібнені алмази.

До товарної підпозиції 7102 29 включаються поліровані або просвердлені  алмази та алмази з гравіюванням (за винятком алмазів, на яких гравіювання нанесено тільки з метою ідентифікації).

7102 31 та 7102 39

Ці товарні підпозиції включають природні алмази, які через їхні властиві ознаки (колір, чистота, прозорість і т.д.) придатні для використання ювелірами, золотих і срібних справ майстрами.

До товарної підпозиції 7102 31 включаються:

(1) Алмази в їх природному стані, тобто в тому вигляді, в якому вони зустрічаються в родовищах або видобуваються з материнської породи, розподілені в партії або посилки.

(2) Алмази просто розпиляні, розколоті (шляхом розщеплення по природній площині відколу), обдерті або які мають тільки невелике число полірованих граней (наприклад, так звані „вікна”, які в основному робляться для того, щоб проводити експертний огляд внутрішніх характеристик необробленого алмаза), тобто камені, які мають лише попередню форму і, безперечно, повинні бути піддані подальшій обробці.

(3) Очищені або поліровані у барабані алмази, поверхня яких зроблена глянсуватою та блискучою шляхом хімічної обробки, також відомою як хімічна поліровка. Хімічна поліровка відрізняється від традиційної абразивної поліровки тим, що алмази не прикріплюються індивідуально та не поліруються на полірувальному крузі, але завантажуються масивом у хімічний реактор.

До товарної підпозиції 7102 39 включаються:

(1) Поліровані алмази з багаточисленними плоскими полірованими поверхнями або гранями, які не потребують подальшої обробки для використання в ювелірних виробах.

(2) Просвердлені алмази, алмази з гравіровкою (включаючи камеї та інталії) та алмази, виготовлені як дублети чи триплети.

(3) Алмази, які були призначені для полірування і свердління або гравірування та були розколоті в процесі цих операцій, а також поліровані алмази, розколоті в процесі їх транспортування або зберігання.

До товарної підпозиції 7102 39 не включаються:

(а) алмази, які мають тільки невелике число полірованих граней (наприклад, так звані „вікна”, які робляться для того, щоб проводити експертний огляд внутрішніх характеристик необробленого алмаза) і які, безперечно, повинні бути піддані подальшій обробці;

(b) алмази, на які гравіровка була нанесена з метою ідентифікації.

                                                                                                                       

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

7102 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної  підпозиції 7102 10.

 

7102 21 00 і 7102 29 00

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 7102 21 і 7102 29.

 

7102 21 00

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 7102 21 і 7102 29, третій абзац. Обдирання (тобто чорнова обробка) - це процес шліфування алмазної заготовки іншим алмазом для зменшення її до необхідного розміру.

 

7102 31 00 і 7102 39 00

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 7102 31 і 7102 39.

 

7102 31 00

 

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 7102 31 і 7102 39, другий абзац. Обдирання (тобто чорнова обробка) - це процес шліфування алмазної заготовки іншим алмазом для зменшення її до необхідного розміру.

 

 

Пояснення до товарної позиції 7103:

 

7103

Дорогоцiнне каміння (крiм алмазів) або напівдорогоцінне каміння, оброблене або необроблене, сортоване або несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване дорогоцiнне камiння (крiм алмазів) та напівдорогоцінне каміння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування:

7103 10 00 00

- необроблене чи просто розпиляне або піддане чорновій обробці

 

- iнакше оброблене:

7103 91 00 00

- - рубiни, сапфiри i смарагди

7103 99 00 00

- - iншi

 

Це каміння, яке має звичайно кристалічну структуру, через їхній колір, блиск, зносостійкості, а також найчастіше через їхню рідкість використовується ювелірами, золотих і срібних справ майстрами для створення прикрас або в декоративних цілях. Деякі з них використовуються також у годинникових механізмах або в інструментах. Через їхню твердість та інші спеціальні властивості вони використовуються і для інших промислових цілей (наприклад, рубін, сапфір, агат, п'єзоелектричний кварц).

Положення другого абзацу Пояснень до товарної позиції 7102 з внесенням відповідних змін поширюються на цю товарну позицію.

Проте до цієї товарної позиції не включаються камені таких типів, навіть якщо вони неоправлені і незакріплені:

(а) неоправлені оброблені сапфіри для звукознімачів (товарна позиція 8522);

(b) камені, оброблені таким чином, щоб їх можна було розпізнати як частини вимірювальних інструментів і приладів, годинників усіх видів або інших товарів групи 90 або 91; а також оптичні елементи з кварцу (товарна позиція 9001 або 9002).

Каміння цієї товарної позиції є, отже, здебільшого камінням, призначеними для оправлення або закріплення в ювелірних виробах, а також виробах золотих і срібних справ майстрів; але за умови, що вони не вставлені, до цієї товарної позиції також включаються камені, призначені для закріплення в інструментах товарних позицій 8201–8206 або в механізмах і т.п. розділу XVI (наприклад, п'єзоелектричний кварц для високочастотної апаратури і т.д.).

До цієї товарної позиції не включаються камені у вигляді виробів, наприклад, ступки і товкачики з розрізаного агату, хрести і персні (включаючи обручки) з агату, гранатові келихи і чашки, статуетки і прикраси з нефриту, попільниці і пап'є з агату або оніксу, кільця для вудок і т.д.; такі вироби включаються переважно до товарної позиції 7116.

Каміння, яке згадується в цій товарній позиції, може бути нанизане для зручності транспортування за умови, що цей метод складання носить тимчасовий характер і що каміння не було розсортоване і не є безпосередньо придатним для використання як ювелірні вироби. Дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння, яке було закріплене або вставлене, відноситься до товарної позиції 7113, 7114 або 7116 (див. відповідні Пояснення), якщо лише вони не включається в інші товарні позиції, відповідно до положень Примітки 1 до цієї групи.

До цієї товарної позиції включається дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння, перераховане в додатку до цієї групи, мінералогічні назви супроводжуються комерційними назвами; звичайно, зміст цієї товарної позиції обмежується тими каменями та їхніми різновидами, якості яких дозволяють використовувати їх у ювелірній справі і т.д.

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) деякі камені, які не є дорогоцінними, хоча і відносяться до видів мінералів, що згадуються вище, а також камені, що не мають якостей, які дозволяють використовувати їх у ювелірних виробах та у виробах золотих і срібних справ майстрів; такі камені включаються до групи 25, 26 або 68;

(b) стеатит (необроблений, товарна позиція 2526; оброблений, товарна позиція 6802);

(c) гагат (необроблений, товарна позиція 2530; оброблений, товарна позиція 9602);

(d) імітації дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, зроблені зі скла (товарна позиція 7018).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

7103 10

Ця товарна підпозиція включає камені грубо оброблені розпилюванням (наприклад, на тонкі смужки), розколюванням (по природній площині спайності) або шляхом чорнової обробки, тобто камені, що мають лише попередню форму і які, природно, мають бути піддані подальшому обробленню. Смужки можуть також бути розрізані на диски, прямокутники, шестикутники або восьмикутники за умови, що всі поверхні і ребра залишаються грубими, матовими і неполірованими.

 

7103 91 та 7103 99

До товарних підпозицій 7103 91 та 7103 99 включаються поліроване або просвердлене каміння, каміння з гравіровкою (включаючи камеї та інталії) та каміння, виготовлене як дублети чи триплети.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

7103 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 7103 10.

 

Ця товарна  категорія не включає камені, виготовлені у вигляді дублетів і триплетів (товарна категорія 7103 91 00 або 7103 99 00).

 

7103 91 00 і 7103 99 00

 

Дивись Пояснення до товарних  підпозицій 7103 91 і 7103 99.

 

Каменями, виготовленими у вигляді дублетів або триплетів слід вважати камені, одержані шляхом накладення одного каменю (верхня частина дублета або триплета) і одного або двох інших каменів (як правило, гіршої якості) на інший матеріал (наприклад, реконструйовані камені або скло).

 

Що стосується каменів, які не вважаються підданими іншому обробленню для цілей товарних категорій, а також каменів, які, навіть якщо неоправлені та незакріплені, входять до групи 90 або 91, дивись Пояснення до товарної позиції 7103, третій і п’ятий абзаци.

 

Необроблені камені (звичайно називані „заготовки”) входять в товарну категорію 7103 10 00.

 

7103 91 00

 

Рубіни належать до корундів, червоний колір яких обумовлений присутністю солей хрому.

Сапфіри також належать до корундів, темно-синій колір яких обумовлений присутністю солей кобальту.

Смарагд належить до берилів. Він звичайно зустрічається у вигляді призмоподібних кристалів, а його зелений колір обумовлений присутністю оксидів хрому. Смарагд трохи твердіше за кварц, але м'якше за корунд і алмаз; він цінується за його колір і прозорість. Під час ограновування йому часто надають прямокутної або квадратної форми.

 

Пояснення до товарної позиції 7104:

 

7104

Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, штучне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване штучне або реконструйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування:

7104 10 00 00

- кварц п’єзоелектричний

7104 20 00 00

- інше, необроблене чи просто розпиляне або піддане чорновій обробці

7104 90 00 00

- iнше

 

Це каміння використовується в тих же цілях, що і природне дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння, яке описане в двох попередніх товарних позиціях.

(А) Штучне дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння. Сюди включається ряд каменів, одержаних хімічним способом, які або:

– мають, власне кажучи, той же хімічний склад і кристалічну структуру, що і конкретні природні камені (наприклад, рубін, сапфір, смарагд, промисловий алмаз, п'єзоелектричний кварц); або

– внаслідок їхнього кольору, блиску, зносостійкості, твердості використовуються ювелірами, золотих і срібних справ майстрами замість природного дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, навіть якщо вони не мають того ж хімічного складу і кристалічної структури, що і камені, до яких вони подібні, наприклад, ітрій-алюмінієвий гранат і штучний кубічний діоксид цирконію, вони обидва використовуються для імітації алмазу.

 

Будучи необробленими, штучне каміння має вигляд маленьких циліндрів або грушоподібних крапель, називаних „булі”; їх звичайно розпилюють уздовж або розколюють на диски.

(B) Реконструйоване дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння одержують штучно різними способами, наприклад, агломерацією, пресуванням і сплавленням (звичайно за допомогою паяльної трубки) шматочків природного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння один з одним, які були подрібнені в порошок.

Штучне та реконструйоване каміння можна звичайно відрізнити від природного за допомогою мікроскопа (бажано в якому-небудь середовищі, відмінному від повітря), що дозволяє виявити маленькі бульбочки і подряпини.

Положення пояснень до товарних позицій 7102 та 7103, особливо щодо оброблення, якому можуть бути піддані камені, поширюються на цю товарну позицію.

Штучне або реконструйоване каміння не слід плутати з імітацією дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння зі скла товарної позиції 7018 (див. відповідні Пояснення).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

7104 10

 

П'єзоелектричний кварц має здатність під час механічних впливів виробляти електричний заряд, величина якого залежить від тиску, і, навпаки, перетворювати в механічний тиск різницю прикладених до нього електричних потенціалів.

Завдяки цій властивості п'єзоелектричний кварц використовується у виробництві електричного устаткування для різних цілей: для виробництва мікрофонів, гучномовців, приладів для передавання і приймання ультразвукових хвиль, приладів, що створюють фіксовану частоту коливань і т.д.

П'єзоелектричний кварц, який відноситься до цієї товарної підпозиції, буває переважно у формі тонких листів, пластин, прутків і т.д., одержуваних розпилюванням штучного кварцу за допомогою прецизійного різального інструмента, уздовж електричної осі кристала.

 

7104 20

 

Пояснення до товарної підпозиції 7103 10 з внесенням відповідних змін  (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну підпозицію.

 

7104 90

 

Пояснення до товарних підпозицій 7103 91 та 7103 99 з внесенням відповідних змін  (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну підпозицію.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

7104 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 7104 10.

 

Ця товарна категорія не включає:

 

(a) п'єзоелектричні кристали, виготовлені з хімічних сполук, таких, як сегнетова або рошелева сіль (дитартрат калію і тетрагідрат натрію), титанат барію, ортомонофосфат амонію і ортомонофосфат рубідію (товарна категорія 3824 90 97);

(b) п'єзоелектричні кристали з природних каменів (наприклад, кварцу, турмаліну) (товарна позиція 7103);

(c) п'єзоелектричні кристали, виготовлені із штучних каменів, крім кварцу (товарна категорія 7104 20 00 або 7104 90 00);

(d) зібрані п'єзоелектричні кристали (товарна категорія 8541 60 00).

 

7104 20 00

 

Додаткові пояснення до товарної  категорії 7103 10 00, поширюються на цю товарну категорію за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

7104 90 00

 

Застосовуються Пояснення до товарних підпозицій 7103 91 і 7103 99 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

 

Пояснення до товарної позиції 7105:

 

7105

Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння:

7105 10 00

- з алмазів:

7105 10 00 10

- - з природних алмазів

7105 10 00 90

- - iншi

7105 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються кришиво і порошок, одержувані, наприклад, під час полірування або огранювання каменів, які згадуються в трьох попередніх товарних позиціях. Найкоштовніші з цих порошків утворюються під час оброблення алмазів і гранатів.

Природне алмазне кришиво і порошок одержують переважно подрібненням „борта” (зерна алмаза промислового сортування). Штучне алмазне кришиво і порошок одержують безпосереднім перетворенням зі звичайного графіту за високих температур і тиску.

Ці кришиво і порошки відрізняються від алмазів товарних позицій 7102 і 7104 тим, що для застосування в практичних цілях вони занадто малі для індивідуального оправлення. Як правило, їх використовують для абразивів. Розміри частинок звичайно не перевищують 1000 мкм (мікронів), причому ці розміри визначаються просіванням, а не вимірювання окремих часток. Можлива значна різниця між розміром часток кришива або порошку і розміром каменів, але для визначення кількості камені рахують поштучно, а кришиво і порошок зважують.

Алмазне кришиво і порошок використовуються для виробництва шліфувальних, полірувальних або точильних кругів, різців, полірувальних паст і т.д.

Гранатовий порошок використовується переважно для шліфування оптичних лінз або як абразив на основі паперу або іншого матеріалу.

До цієї товарної позиції не включається порошок штучного корунду (товарна позиція 2818).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

7105 10 00

 

Дивись Пояснення до товарної  позиції 7105, другий, третій і четвертий абзаци.

 

7105 90 00

 

Ця товарна категорія включає кришиво і порошок одержаний з дорогоцінного каміння типу граната.

 

 

 

Підгрупа II
Дорогоцінні метали;
метали, плаковані дорогоцінними металами

 

 

Пояснення до товарної позиції 7106:

 

7106

Срiбло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку:

7106 10 00 00

- порошок

 

- iнше:

7106 91 00 00

- - у необробленому виглядi

7106 92 00 00

- - у напiвобробленому виглядi

 

До цієї товарної позиції включаються різні необроблені, напівоброблені та порошкоподібні форми срібла чи його сплавів (як визначено в загальних положеннях до цієї групи) або срібло з гальванічним покриттям із золота (срібло із позолоттю), або срібло з гальванічним покриттям із платини. Проте до цієї товарної позиції не включається срібло, плаковане дорогоцінними металами.

Срібло – білий метал, який не кородує під дією атмосферних впливів, але має тенденцію тьмяніти; воно є найкращим провідником тепла та електрики, а також найбільш ковкий і пластичний метал після золота. У чистому вигляді це дуже м'який метал, який легко сплавляється з іншими металами. Нелеговане срібло широко використовується в електроприладах (контакти, запобіжники і т.д.), у деяких приладах, застосовуваних у хімічній чи харчовій галузях або в хірургії, а також як метал, використовуваний для нанесення гальванічного покриття.

Відповідно до положень Примітки 5 до цієї групи (див. Загальні положення вище), до цієї товарної позиції включаються такі срібні сплави:

(1) Сплави срібло-мідь. Найважливіші з них використовуються для виробництва монет, а також у виробах золотих і срібних справ майстрів; деякі також використовуються для виробництва електричних контактів.

(2) Сплави срібло-мідь-кадмій, срібло-мідь-титан і срібло-індій, використовувані для виготовлення виробів золотих і срібних справ майстрів.

(3) Сплави срібло-мідь-цинк, які іноді також містять кадмій, олово або фосфор, використовувані як припої.

(4) Антифрикційні сплави срібло-стибій-олово-свинець, срібло-мідь-свинець, срібло-кадмій і срібло-талій.

(5) Спечені сплави срібло-вольфрам, срібло-молібден, срібло-нікель і срібло-залізо, використовувані в електричних контактах.

До цієї товарної позиції включаються срібло та його сплави в таких формах:

(I) Порошок, звичайно в тонкоподрібненому вигляді, одержаний шляхом різної механічної чи хімічної обробки. Він використовується в металургії, для виробництва металізувальних сумішей, для застосування в електроніці та струмопровідних пастах.

До цієї товарної позиції не включаються порошки або лусочки, виготовлені як фарбувальні речовини (наприклад, змішаних з іншими барвниками або поданих у вигляді рідкої чи пастоподібної дисперсної речовини в складі зв'язувальної речовини або розчинника); вони включаються до товарних позицій 3206, 3207 (рідкі глянси та аналогічні суміші, використовувані в керамічній і скляній галузях), 3208–3210, 3212 або 3213.

(II) Необроблене срібло у вигляді грудок, зерен, злитків, литих болванок, гранул і т.д.; а також самородне срібло у вигляді грудок, шматків, кристалів і т.д., відділене від пустої породи.

(III) Прутки, профілі, дріт, плити, листи і смуги. Їх звичайно виготовляють прокатування або волочінням; смуги, диски і т.п. можуть також бути одержані розрізуванням листового срібла. До цієї товарної позиції включається срібна нитка, використовувана в текстильній промисловості, за умови, що вона не була обплетена або іншим способом не з'єднана з текстильною пряжею (розділ XI). Високоякісний стерильний срібний дріт, застосовуваний у хірургічних швах, включається, проте, до товарної позиції 3006.

До цієї товарної позиції також включаються металографітові блоки, плити, прутки і т.д. на основі вуглецю, які містять срібло (див. Пояснення до товарної позиції 3801).

(IV) Труби і трубки (включаючи змієвикові трубки) за умови, що вони не виконані у вигляді конкретних виробів (наприклад, деталей хімічної апаратури).

(V) Фольга (для сріблення), одержувана звичайно розплющуванням або відбиванням молоточком тонких листиків срібла, розділених між собою тонкими прокладками, аналогічними золотобитним під час виготовлення сухозлітки. Така фольга звичайно випускається у вигляді книжечок і може бути прикріплена до паперової або пластмасової основи і т.п.

Проте до цієї товарної позиції не включається фольга для тиснення (відома також за назвою „книжечка з фольги”), яка складається зі срібного порошку, агломерованого желатином, клеєм чи іншою зв'язувальною речовиною, або зі срібла, осадженого на папері, пластмасі чи іншій основі (товарна позиція 3212).

 

(VI) Галуни, блискітки і вирізки. Галуни – невеликі сукання (скрутки, шнури) зі срібного дроту, використовувані для вишивання та оздоблення. Блискітки і вирізки використовуються в аналогічних цілях і являють собою невеликі шматочки, яким надана визначена геометрична форма (кругла, зіркоподібна і т.д.) і які звичайно проколоті в середині.

До цієї товарної позиції не включаються литі, спечені, штамповані і пресовані вироби і т.д., виконані у вигляді заготовок для ювелірних та ін. виробів, описаних у підгрупі III (наприклад, оправи, заготовки для перснів (обручок), значків, квіток і статуеток).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

7106 10 00

 

Щодо визначення терміну “порошок” дивись  Примітку 1 до підпозицій цієї групи.

Порошкоподібні продукти, які за розміром зерен не відповідають вимогам, встановленим у Примітці 1 до цієї групи, вважаються гранулами товарної категорії 7106 91 00.

Відходи механічного оброблення срібла та його сплавів, придатні тільки для вилучення з них металу або для виробництва хімікатів, наприклад, ошурки, стружка і пил, не вважаються порошками. Ці відходи класифікуються в товарній позиції 7112.

Проте ошурки, відокремлені від сторонніх предметів і зроблені однорідними за розміром зерен (наприклад, просіюванням), вважаються порошком цієї товарної категорії за умови, якщо вони задовольняють згадані вище вимоги.

 

7106 91 00

 

Ця товарна категорія включає продукцію, описану в Поясненнях до товарної позиції 7106, четвертий абзац, пункт (ІІ).

Прутки, які, для цілей збуту, мають рівну поверхню і проставлену пробу, класифікуються в цих товарних категоріях.

Крупинки срібла та його сплавів класифікуються в цих товарних категоріях за умови, якщо вони не задовольняють вимогам  Примітки 1 до товарних підпозицій  цієї групи.

Ці товарні категорії не включають прутки, одержані волочінням або прокатуванням (товарна категорія 7106 92 00).

 

 

Пояснення до товарної позиції 7107:

 

7107 00 00 00

Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi

 

Метал, плакований дорогоцінним металом (включаючи недорогоцінний метал, інкрустований дорогоцінним металом), визначений у Примітці 7 і Загальних положеннях до цієї групи.

Сплави олова, нікелю, цинку та особливо міді іноді плакують сріблом. Нелеговані мідь і сталь можуть плакуватися в такий же спосіб. Такі метали використовуються золотих і срібних справ майстрами (столові прилади, вироби для оздоблення приміщень і т.д.), а також для виготовленні трубок, ємностей та устаткування для хімічної або харчової галузей промисловості.

Недорогоцінний метал, плакований сріблом і який відноситься до цієї товарної позиції, звичайно має форму прутків, профілів, дроту, плит, листів, смуг, труб або трубок.

Як правило, положення пояснень до товарної позиції 7106 з внесенням відповідних змін стосуються також недорогоцінного металу, плакованого сріблом.

 

 

Пояснення до товарної позиції 7108:

 

7108

Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку:

 

- немонетарне:

7108 11 00 00

- - порошок

7108 12 00 00

- - в iншому необробленому вигляді

7108 13

- - в iншому напiвобробленому вигляді:

7108 13 10 00

- - - бруски, дрiт, стрижні та профiлi; пластини; листи та смужки завтовшки більш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (підкладки)

7108 13 80

- - - інші:

7108 13 80 10

- - - - труби, трубки та порожнисті бруски

7108 13 80 90

- - - - iншi

7108 20 00 00

- монетарне

 

До цієї товарної позиції включаються різні необроблені, напівоброблені або порошкові форми золота чи його сплавів (як визначено в загальних положеннях до цієї групи), або золото з гальванічним покриттям із платини. Проте до цієї товарної позиції не включається золото, плаковане дорогоцінним металом.

Золото має властивий жовтий колір; не окисляється навіть за високої температури і має виняткову хімічну стійкість до більшості реагентів, включаючи кислоти (однак, його роз'їдає царська горілка). Після срібла і міді воно є найкращим провідником тепла та електрики. Золото є найбільш ковким і пластичним з усіх металів. Воно (золото), проте, дуже м'яке і тому рідко використовується в чистому вигляді, крім застосування його для гальванічного покриття.

Відповідно до Примітки 5 до цієї групи (див. загальні положення до цієї групи), до цієї товарної позиції включаються такі золоті сплави:

(1) Сплави золото-срібло, різноманітні за кольором, від жовтого, через зелений до білого, залежно від вмісту металів, які складають сплав. Ці сплави використовуються в ювелірній справі, а також в електричних контактах і в спеціальних припоях з високою температурою плавлення.

(2) Сплави золото-мідь, використовувані для виробництва монет, ювелірних виробів, виробів золотих справ і майстрів в електричних контактах.

(3) Сплави золото-срібло-мідь, використовувані переважно в ювелірній справі, золотих справ майстрами, у стоматології або як припої. Ці сплави можуть містити цинк і кадмій, а також використовуються як припої. Сплав, називаний „доре” або „золоте доре”, який складається переважно зі срібла і міді, відноситься до цієї товарної позиції, коли він містить 2 мас. % або більше золота. Його одержують з деяких мідьвмісних піритів та із залишків від оброблення пузирчастої міді з подальшим їхнім рафінуванням з метою виділення складових металів.

(4) Сплави золото-мідь-нікель, які іноді містять добавки цинку і магнію, являють собою сплави (відомі за назвою „біле” або, у деяких країнах, „сіре” золото), часто використовувані як замінник платини. Інші види „білого” золота містять 2 мас. % або більше паладію, тому до цієї товарної позиції вони не включаються (товарна позиція 7110).

(5) Сплави золото-нікель, використовувані у виробництві електричних контактів.

До цієї товарної позиції включаються золото і золоті сплави в тих же формах, що описані під час розгляду срібла. Положення пояснень до товарної позиції 7106 з внесенням відповідних змін також застосовні і тут.

 

Пояснення до товарної підпозиції:

 

7108 20

 

Ця товарна підпозиція включає золото, застосовуване в обмінах національними або міжнародними валютними установами, а також уповноваженими банками.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

7108 11 00

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 7106 10 00 з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

 

7108 12 00

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 7106 91 00 з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

 

7108 20 00

 

Дивись Пояснення до товарної підпозиції 7108 20.

 

 

Пояснення до товарної позиції 7109:

 

7109 00 00 00

Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi

 

Метал, плакований дорогоцінним металом (включаючи недорогоцінний метал, інкрустований дорогоцінним металом), визначений у Примітці 7 та в загальних положеннях до цієї групи. Недорогоцінний метал або срібло, плаковані золотом, як правило, за формою аналогічні недорогоцінним металам, плакованих сріблом (див. Пояснення до товарної позиції 7107).

Недорогоцінний метал (наприклад, мідь та її сплави) або срібло плакують золотом для виготовлення ювелірних виробів (браслетів, ланцюжків для годинників, сережок і т.д.), футлярів для годинників, портсигарів, запальничок, виробів золотих справ майстрів, електричних контактів, хімічної апаратури і т.д.

 

 

Пояснення до товарної позиції 7110:

 

7110

Платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку:

 

- платина:

7110 11 00 00

- - необроблена або у виглядi порошку

7110 19

- - iнша:

7110 19 10 00

- - - бруски, дрiт, стрижні, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки більш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (підкладки)

7110 19 80 00

- - - iнша

 

- паладiй:

7110 21 00 00

- - необроблений або у виглядi порошку

7110 29 00 00

- - iнший

 

- родiй:

7110 31 00 00

- - необроблений або у виглядi порошку

7110 39 00 00

- - iнший

 

- iридiй, осмій i рутенiй:

7110 41 00 00

- - необробленi або у виглядi порошку

7110 49 00 00

- - iншi

 

Так само, як і в товарних позиціях 7106, де говориться про срібло, та 7108, де говориться про золото, до цієї товарної позиції включаються платина та її сплави, як визначено в загальних положеннях до цієї групи.

Термін „платина” означає (див. Примітку 4 (b) до групи 71):

(А) Платина – сірувато-білий м'який і ковкий метал, який тьмяніє за кімнатної температури, стійкий до кислот, крім царської горілки. Її (платину) можуть виготовляти у вигляді прутків, листів, смуги, трубок, дроту та інших напівоброблених форм шляхом кування, прокатування або волочіння.

Через виняткову корозійну стійкість, високу температуру плавлення і високу каталітичну активність платину та її сплави застосовують в багатьох галузях промисловості в більшій мірі, ніж у ювелірній справі або в стоматології. Наприклад, в електротехнічній промисловості для виробництва термопар і термометрів опору, а також як електричні контакти та електроди для різних приладів; у текстильній промисловості для філь’єрів прядильно-формувальних машин у виробництві хімічного волокна; у скляній промисловості в обладнанні для одержання розплавленого скла, такому як філь’єри для виробництві скловолокна, тиглі, мішалки і т.д.; у хімічній і нафтопереробній галузях як каталізатор (наприклад, у процесі окиснення аміаку для виробництва азотної кислоти або як каталізатори для платформінгу); як хімічний пристрій (наприклад, тиглі); в авіаційній промисловості для виробництва електродів свічок, використовуваних для іскрового запалювання авіаційних двигунів внутрішнього згоряння, а також у пристроях запалювання газотурбінних авіаційних двигунів.

 

Платина та її сплави також застосовуються у виробництві хірургічних інструментів (зокрема, голок ін'єкційних шприців), у деяких типах газових запальничок і в багатьох інших приладах, таких як еталони вимірювання, візирні лінії для оптичних приладів і т.д.

(В) Палладій – сріблисто-білий метал, м'який, дуже ковкий і який має високу стійкість до потемніння і корозії. Він розчиняється в царській горілці та азотній кислоті, роз'їдається гарячою сірчаною кислотою. Він може виготовлятися у вигляді прутків, листів, смуги, трубок, дроту та інших напівоброблених форм шляхом кування, прокатування або волочіння.

Переважно він використовується для виробництва електричних контактів, для паяння сплавів, в обладнанні для очищення водню, як каталізатор у процесі гідрогенізації, для виробництва ювелірних виробів і як проміжний контактний шар для полегшення нанесення покриттів з дорогоцінних металів на пластмасові вироби.

(С) Родій – сріблисто-білий, твердий, але ковкий метал. Він має високу відбивну здатність і має найбільшу тепло- і електропровідність серед усіх металів платинової групи. Має стійкість до корозії майже у всіх водних розчинах, включаючи мінеральні кислоти, навіть за високих температур.

Він може виготовлятися у вигляді прутків, листів, смуги, дроту та інших напівоброблених форм шляхом кування, прокатування або волочіння.

Використовується він переважно як легуюча добавка в платинових сплавах і в цьому вигляді застосовується для різних цілей в електротехнічній та скляній галузях промисловості. Завдяки низькому електричному опору і високій стійкості до окиснення родій використовується у вигляді електролітичного покриття, для електричних контактів і контактних поверхонь там, де особливе значення має зносостійкість (наприклад, у контактних кільцях). Він також використовується як каталізатор і для гальванічного покриття срібних чи посріблених ножових виробів і глибокого посуду для запобігання їхнього потемніння.

(D) Іридій – сірувато-білий твердий метал, стійкий до впливу кислот, включаючи царську горілку, за нормальної та високої температур.

Він може виготовлятися у вигляді тонкої смуги чи дроту прокатуванням або волочінням.

Іридій використовується як складова сплавів, застосовуваних для термопар, тиглів або електродів для запальних свічок в авіаційних двигунах.

(E) Осмій – найтугоплавкий з металів, включених до цієї товарної позиції. У компактному стані він має блакитнувато-білий колір, який нагадує колір цинку, і має стійкість до впливу кислот. Якщо він тонко подрібнений, то являє собою аморфний чорний порошок, який роз'їдається азотною кислотою і царською горілкою та повільно окисляється на повітрі.

Цей метал застосовується переважно у різних твердих корозійностійких сплавах, використовуваних для насадок на кінчики пер авторучок або загострені кінці осей у різних приладах. Він також використовується як каталізатор.

(F) Рутеній – крихкий, твердий, сірий метал. Має високу корозійною стійкість, не роз'їдається царською горілкою, проте повільно роз'їдається в розчинах гіпохлориту натрію. У невеликій кількості його можна одержати у вигляді листів, смуги та дроту.

Він використовується як легуюча добавка до платини, паладію, молібдену, вольфраму і т.д. (наприклад, для виробництва насадок на кінчики пер авторучок і загострені кінці осей компасів). Він також використовується як каталізатор та, у вигляді електролітичного покриття, для електричних контактів і контактних поверхонь, де особливе значення має зносостійкість.

Відповідно до Примітки 5 до цієї групи (див. загальні положення до цієї групи) сплави платини з іншими металами (золотом, сріблом чи недорогоцінними металами), що входять до цієї товарної позиції, включають:

(1) Сплави платина-родій – дріт для термопар; пічні спіралі; компоненти для скляної промисловості; каталізатори у формі сітки; прядильні машини.

(2) Сплави платина-іридій – електричні контакти; ювелірні вироби; ін'єкційні голки для шприців.

(3) Сплави платина-рутеній – електричні контакти.

(4) Сплави платина-мідь (міді максимум 5 %) – ювелірні вироби.

(5) Сплави платина-вольфрам – дріт для електродів електронних ламп; дріт для систем іскрового запалювання.

(6) Сплави платина-кобальт – постійні магніти.

(7) Сплави паладій-рутеній – ювелірні вироби.

(8) Сплави паладій-срібло – припої; дифузійні мембрани для водню; електричні контакти.

(9) Сплави паладій-мідь – електричні контакти; припої.

(10) Сплави паладій-алюміній – дріт для плавких запобіжників.

(11) Сплави родій-іридій – термопари.

(12) Сплави іридій-осмій – пера авторучок.

(13) Сплави іридій-вольфрам – високотемпературні пружини.

(14) Сплави золото-платина – філь’єри прядильно-формувальних машин.

(15) Сплави золото-срібло-паладій-мідь – ювелірні вироби; електричні пружинні контакти.

(16) Сплави срібло-мідь-паладій – припої.

(17) Осміридій (іридосмін) – природний сплав, що містить осмій, іридій, рутеній і платину; є головним джерелом осмію.

 

Додаткові пояснення до товарної підпозиції:

 

Для цілей класифікації сплавів у товарних підпозиціях цієї товарної позиції дивись Примітку до товарних підпозицій 3 до цієї групи.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

7110 11 00 - 7110 19 80

 

Щодо визначення терміну “платина” у контексті цих товарних категорій дивись Примітку 2 до товарних підпозицій  цієї групи.

 

7110 11 00

 

Застосовуються Додаткові пояснення  до товарних  категорій 7106 10 00 і 7106 91 00, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

 

7110 21 00

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 7106 10 00 і 7106 91 00, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

 

7110 31 00

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 7106 10 00 і 7106 91 00, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

 

7110 41 00

 

Застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 7106 10 00 і 7106 91 00, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

 

 

Пояснення до товарної позиції 7111:

 

7111 00 00 00

Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi

 

Метали, плаковані дорогоцінним металом (включаючи недорогоцінні метали, інкрустовані дорогоцінним металом), визначені в примітці 7 та в загальних положеннях до цієї групи. Вони звичайно подані у формах, аналогічних сріблу, описаних у поясненнях до товарної позиції 7107.

Недорогоцінні метали (наприклад, мідь, вольфрам), срібло або золото, плаковані платиною, використовуються переважно в ювелірних виробах і в електричній апаратурі.

 

 

Пояснення до товарної позиції 7112:

 

7112

Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв:

7112 30 00 00

- зола з вмістом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв

 

- інші:

7112 91 00 00

- - золота, а також металiв, плакованих золотом, за винятком вiдходiв із вмістом iнших дорогоцiнних металiв

7112 92 00 00

- - платини, а також металiв, плакованих платиною, за винятком вiдходiв із вмістом iнших дорогоцiнних металiв

7112 99 00 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються брухт і відходи в металевій формі, придатні лише для добування дорогоцінних металів або для використання як основу для виробництва хімічних реактивів.

До цієї товарної позиції також включаються відходи і брухт різних матеріалів, що містять дорогоцінні метали або сполуки дорогоцінних металів, які використовуються переважно для витягу дорогоцінних металів.

До неї, зокрема, включаються:

(А) Зола з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, яка утворюється в результаті спалювання фотографічних плівок, друкувальних плат і т.п.

(В) Відходи і залишки від механічної обробки дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінним металом, які утворяться в монетних дворах, ювелірних майстерних золотих і срібних справ майстрів і т.д., наприклад, зіскріби, пил, стружка і т.д., що утворяться під час розкрою, свердління, оброблення і т.д.

(С) Брухт у вигляді зношених чи пошкоджених виробів (столові прилади, вироби золотих і срібних справ майстрів, каталізатори у вигляді дротяної сітки і т.д.), непридатних більше для використання за призначенням. Це не стосується до тих виробів, які можуть бути знову використані за призначенням як після ремонту, так і без нього, а також до виробів, які можна переробити для використання в інших цілях, не здійснюючи процесів відновлення дорогоцінних металів.

(D) Відходи і брухт фотографічних пластинок, плівок, паперу, картону або текстильних матеріалів, які містять дорогоцінний метал як у вигляді металу, так і у вигляді сполук (наприклад, галогеніди срібла).

(E) Відходи і брухт електронних плат та аналогічних виробів, які містять дорогоцінний метал (наприклад, золото або срібло).

(F) Залишки металургійних, електролітичних і хімічних процесів, які містять дорогоцінний метал (наприклад, шлаки і шлами, що утворюються під час електролітичного очищення і гальванізації, залишки срібла з фотографічних фіксажних ванн).

 

Дотаткові пояснення до товарних категорій:

Відходи та залишки дорогоцінних  металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, переплавлені на виливки, блоки або аналогічні форми, класифікуються як необроблений метал і не включаються до цієї товарної позиції.

 

 

Підгрупа III


Ювелірні вироби, вироби золотих і срібних справ
майстрів та інші вироби

 

Пояснення до товарної позиції 7113:

 

7113

Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами:

 

- з дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи неплакованих дорогоцiнними металами:

7113 11 00 00

- - із срiбла, що має або не має покриття, плакованого або неплакованого iншими дорогоцiнними металами

7113 19 00 00

- - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих або неплакованих дорогоцiнними металами

7113 20 00 00

- з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами

 

 

 

До цієї товарної позиції включаються ювелірні вироби, як визначено в Примітці 9 до цієї групи, які повністю або частково складаються з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінним металом, а саме:

(А) Невеликі предмети для особистого користування (з вставленими дорогоцінним камінням або без нього), такі як персні (включаючи обручки), браслети, кольє, брошки, серги, ланцюжки для шиї, ланцюжки для годинників та інші декоративні ланцюжки; брелоки, кулони, шпильки і затиски для краваток, запонки, платтяні застібки, ґудзики і т.д.; культові чи інші хрести; медалі та знаки розрізнення; капелюшні прикраси (шпильки, пряжки, кільця і т.д.); прикраси жіночих сумок; пряжки і затискачі для ременів, взуття і т.д.; затискачі для волосся, діадеми, гребінці та інші прикраси для волосся.

(В) Вироби для особистого користування, які, як правило, носять в кишені, жіночій сумці або на тілі, такі як портсигари для сигар чи сигарет, табакерки, футляри для окулярів, пудрениці, футляри для губної помади, кишенькові гребінці, шкатулки, гаманці на ланцюжку, чотки, кільця для ключів.

Для включення до цієї товарної позиції ці вироби повинні містити дорогоцінний метал або метал, плакований дорогоцінним металом (наприклад, недорогоцінний метал, інкрустований дорогоцінним металом), у вигляді складових, які не є другорядними; (отже, портсигар з недорогоцінного металу з простою монограмою з золота або срібла класифікується, як і колись, як виріб з недорогоцінного металу). За умови відповідності цьому положенню товари можуть містити також перли (природні, культивовані або штучні), дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння (природне, штучне або реконструйоване), імітації каміння, або частини з панцира черепахи, перламутру, слонової кістки, бурштину (натурального чи агломерованого), гагату або коралу.

До цієї товарної позиції також включаються незакінчені або некомплектні ювелірні вироби та ідентифіковані частини ювелірних виробів за умови, що вони містять дорогоцінний метал або метал, плакований дорогоцінним металом, у вигляді складових, які не є другорядними, наприклад, елементи прикрас для їхнього закріплення в персні (включаючи обручки), брошки і т.д.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) вироби товарної позиції 4202 або 4203, згадані в Примітці 2 (В) до групи 42;

(b) товари товарної позиції 4303 або 4304 (вироби з натурального хутра або зі штучного хутра);

(c) взуття, головні убори та інші вироби групи 64 або 65 з частинами із матеріалів цієї групи;

(d) біжутерія товарної позиції 7117;

(e) монети, крім оправлених як ювелірні вироби (товарна позиція 7118 або група 97);

(f) вироби групи 90 (наприклад, окуляри, лорнети і т.д. і оправи до них);

(g) годинники та браслети для наручних годинників (група 91);

 

(h) вироби групи 96, інші, ніж вироби товарних позицій 9601–9606 або 9615, наприклад, авторучки, стилографи, перові ручки і самописи (а також їхні деталі та оздоблення); запальнички, курильні трубки, портсигари для сигар чи сигарет і їх деталі; розпилювачі ароматичних речовин або аналогічні гігієнічні розпилювачі, їхні насадки та головки;

(ij) ювелірні вироби (антикваріат) віком понад 100 років (товарна позиція 9706).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Примітку 2 (А) і 9 до цієї групи.

 

 

Пояснення до товарної позиції 7114:

 

7114

Вироби майстрiв золотих i срiбних справ та частини цих виробiв з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами:

 

- з дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи неплакованих дорогоцiнними металами:

7114 11 00 00

- - із срiбла, що має чи не має покриття, плакованого або неплакованого iншими дорогоцiнними металами

7114 19 00 00

- - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи неплакованих дорогоцiнними металами

7114 20 00 00

- з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами

 

 До цієї товарної позиції включаються вироби золотих і срібних справ майстрів, як визначено в Примітці 10 до цієї групи, повністю чи частково складаються з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінним металом. Загалом ці товари за розміром більше, ніж ювелірні вироби товарної позиції 7113; до них включаються:

(А) Предмети столового посуду, такі як столові ножі, набори для нарізування м'яса за столом; ложки, виделки; ополоники; рогачі для птиці і м'яса; підноси (таці), блюда, глибокі і плоскі тарілки для супу та овочів, салатниці; соусники; тарілки для фруктів; цукорниці, кавники, чайники для заварки, чайні і кавові чашки; келихи; підставки для яєць, графини, чарки для лікерів; підставки і кошики для хліба, тістечок, фруктів і т.д.; столові прилади для риби; столові прилади для тістечок; відерця для охолодження вина; графинчики для оцту чи олії; щипці для цукру; підставки для ножів і виделок, кільця для серветок; дзвіночки, для скликання до столу; корки з декоративною прикрасою і т.д.

(В) Предмети туалету, такі як ручні дзеркала; пляшечки та пудрениці (інші, ніж згадуються в товарній позиції 7113); шкатулки для щіток, одежні щітки, щіточки для нігтів, для волосся, гребінці (інші, ніж одежні та кишенькові гребінці товарної позиції 7113); глечики і т.д. Розпилювачі ароматичних речовин та аналогічні гігієнічні розпилювачі, їхні насадки та головки до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9616).

(С) Конторське або настільне приладдя, такі як чорнильниці, чорнильні прилади, підставки для книг, пап'є, ножі для розрізування паперу.

(D) Курильні речі, такі як портсигари для сигар чи сигарет, табакерки, попільниці, тримачі для сірникових коробок і т.д.; крім виробів, про які мова йде в товарній позиції 9613 або 9614 (запальнички для сигарет та інші, курильні трубки, мундштуки і т.д.).

(E) Інші предмети побутового чи аналогічного призначення, наприклад, погруддя, статуетки та інші предмети для оздоблення внутрішнього інтер'єра; шкатулки для коштовностей; настільні декоративні предмети для встановлення в центрі столу, вази, жардиньєрки; рамки для картин; світильники, канделябри, підсвічники, люстри; камінні оздоби, декоративні блюда і тарілки, медалі та медальйони (крім призначених для особистого прикрашування); спортивні призи; ароматичні курильниці і т.д.

(F) Предмети культового призначення, такі як ковчеги (для мощів), потири, дароносиці, розп'яття, підсвічники, світильники.

До цієї товарної позиції також включаються незакінчені чи нескомплектовані вироби золотих і срібних справ майстрів та ідентифіковані частини цих виробів, наприклад, срібні рукоятки для столового посуду і приладів, срібні ручки туалетних щіток і т.д.

Подібно до ювелірних виробів, товари цієї товарної позиції, за умови відповідності застереженню з приводу другорядних складових, повинні містити дорогоцінний метал або метал, плакований дорогоцінним металом; вони також можуть містити перли (природні, культивовані чи штучні), дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння (природне, штучне чи реконструйовані), штучні камені, панцир черепахи, перламутр, слонову кістку, бурштин (натуральний чи агломерований), гагат або корал.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) парасолі, палиці та інші вироби товарної позиції 6601 або 6602 з арматурою із матеріалів цієї групи, також як і частини, кріплення і додаткові речі цих виробів, які повністю або частково складаються з цих матеріалів (товарна позиція 6603);

(b) вироби групи 90 (наприклад, біноклі та телескопи);

(c) годинники всіх видів і футляри до них (група 91);

(d) інструменти музичні (група 92);

(e) зброя та її частини групи 93 (зброя, що носиться на портупеї або на поясному ремені, пістолети, револьвери і т.д.);

(f) розпилювачі ароматичних речовин та аналогічні гігієнічні розпилювачі, їхні насадки та головки (товарна позиція 9616);

(g) оригінали скульптур або статуеток (товарна позиція 9703), предмети колекціонування (товарна позиція 9705) та антикваріат (товарна позиція 9706).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Примітку 2 (А) і 10 до цієї групи.

 

 

Пояснення до товарної позиції 7115:

 

7115

Iншi вироби з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами:

7115 10 00 00

- каталiзатори у формi сiтки з дроту або решiтки з платини

7115 90 00

- iншi:

7115 90 00 10

- - з дорогоцiнних металiв

7115 90 00 90

- - з металiв, плакованих дорогоцiнними металами

 

До цієї товарної позиції включаються всі вироби, що складаються повністю чи частково з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінним металом, які не являють собою ювелірні вироби, незавершені ювелірні вироби, частини ювелірних виробів (товарна позиція 7113), вироби золотих і срібних справ майстрів або їхні частини (товарна позиція 7114) і не виключені з цього переліку, відповідно до Приміток 2 (а) або 3 до цієї групи.

До цієї товарної позиції, наприклад, не включаються:

(а) вироби, в яких дорогоцінний метал або метал, плакований дорогоцінним металом, поданий лише у вигляді другорядних складових;

(b) стерильні матеріали для накладення хірургічних швів, матеріали для пломбування зубів та інші товари групи 30;

(c) тканини товарної позиції 5809 та інші товари розділу XI;

(d) механізми, механічні пристрої, електротовари та їхні ідентифіковані частини розділу XVI (наприклад, платинові філь’єри прядильно-формувальних машин, антифрикційні підшипники, частини хімічних і промислових механізмів, електричні контакти);

(e) вироби групи 90 (наприклад, штучні кінцівки, зуби та інші штучні частини тіла; шини, використовувані у разі переломів, хірургічні та інші медичні інструменти, пірометри з термопарами з дорогоцінних металів; лабораторні інструменти, апаратура та її частини, виготовлені із золота, срібла або платини); вироби групи 91 (годинники всіх видів) або групи 96 (наприклад, платинові очисники газових світильників).

Отже, до цієї товарної позиції включаються вироби для технічного або лабораторного застосування, такі як тиглі, пробірні чашки і деякі шпателі (наприклад, з платини або з металів платинової групи); платина і платинові сплави у вигляді сіток або решіток для використання як каталізатори і т.д.; ємності (з облицюванням чи теплоізоляцією або без них), не встановлені і не передбачені для встановлення на механічному або термічному обладнанні, аноди для електропокриття. Золоті аноди можуть мати форму листів з чистого золота, нарізаних відповідно до необхідного розміру і просвердлених у двох кутах для того, щоб їх можна було підвісити на гачки в резервуарі для гальванопокриття. Срібні аноди можуть мати таку ж форму або форму штампованих профілів з поперечним перерізом у вигляді „собачої кістки” і бути просвердлені з кожного кінця. Платинові аноди звичайно складаються з невеликих гофрованих платинових листів або смуг, до яких приварені вузькі смужки платини для підвішування в резервуарі для гальванопокриття, або з платинової дротяної сітки з прикріпленими до неї відрізком платинового дроту або вузькою смужкою платинової сітки, що використовуються для підвішування.

До цієї товарної позиції також включаються такі вироби як жіночі сумки і ручні валізки, і т.д., відмітні ознаки яким надає дорогоцінний метал або метал, плакований дорогоцінним металом. Такі вироби можуть включати як фурнітуру або прикраси перли, дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння, панцир черепахи і т.д.

 

 

Пояснення до товарної позиції 7116:

 

7116

Вироби з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння (природного, штучного чи реконструйованого):

7116 10 00 00

- з природних або культивованих перлiв

7116 20

- з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння (природного, штучного чи реконструйованого):

7116 20 11 00

- - намисто, браслети та iншi вироби з природного, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння, просто нанизаного, без застiбок або iнших пристосувань

7116 20 80 00

- - iнші

 

До цієї товарної позиції включаються всі вироби (крім виключених відповідно до приміток 2 (b) та 3 до цієї групи), які складаються повністю чи частково з природних або культивованих перлів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, але які не містять дорогоцінні метали чи метали, плаковані дорогоцінним металом (крім другорядних складових) (див. Примітку 2 (b) до цієї групи).

Отже, сюди включаються:

(А) Вироби, використовувані для особистого прикрашування, та інші декоровані вироби (наприклад, застібки і каркаси для жіночих сумок, ручних валізок і т.д.; гребінці, щітки; серги; запонки, платтяні застібки та аналогічні вироби), які містять природні або культивовані перли, дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння (природне, штучне чи реконструйоване), закріплені чи оправлені недорогоцінним металом (незалежно від того, має він гальванічне покриття з дорогоцінного металу чи немає), слонову кістку, дерево, пластмасу і т.д.

До неї включаються перли або каміння, сортовані за розміром, якістю, відтінкам і т.д. і які являють собою виріб, готовий до використання як ювелірний. Проте до цієї товарної позиції не включаються несортовані або сортовані перли і несортоване каміння, лише тимчасово нанизані для зручності транспортування без будь-якої фіксації на металі або іншому матеріалі; ці вироби включаються до товарних позицій 7101, 7103 або 7104 (див. пояснення до товарних позицій 7101–7103).

Відповідно до Примітки 2 (b) до цієї групи, товари, розглянуті в цій товарній позиції, можуть містити дорогоцінне метали і метали, плаковані дорогоцінним металом, як другорядні складові (наприклад, перлове намисто з золотою застібкою). З іншого боку, до цієї товарної позиції не включаються товари (наприклад, сережки із золотими затискачами), в яких дорогоцінний метал або метал, плакований дорогоцінним металом, за значимістю не є другорядними (товарна позиція 7113).

(В) Вироби інші, які складаються повністю чи частково з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння; вони можуть також містити інші матеріали, включаючи дорогоцінні метали або метали, плаковані дорогоцінним металом, за умови, що останні будуть подані лише як другорядні складові. Згідно з цими умовами, до цієї товарної позиції включаються хрести і персні (частіше виконані з агату), браслети (крім браслетів для наручних годинників), келихи і чашки (частіше виконані з гранату); статуетки і декоративні вироби (наприклад, з нефриту); ступки і товкачики (наприклад, з агату); леза ножів або підшипники з агату та іншого дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння для ваг і терезів; напрямні пристосування з агату для витягування ниток; декоративні корки з агатовими ковпачками і т.д.; агатові полірувальні інструменти, використовувані для золочення, полірування шкіри, паперу і т.д.; агатові кільця для вудок, ножі для розрізування паперу, чорнильниці, пап'є, попільниці (наприклад, з агату чи оніксу).

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) товари групи 82 з робочою частиною з дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (природного, штучного чи реконструйованого) на підставці з недорогоцінного металу, карбіду металу чи металокераміки, у складеному чи нескладеному вигляді (наприклад, вставлені алмази для різання скла);

(b) механізми, механічні пристрої або електротовари та їхні частини розділу XVI (див. примітку 3 (k) до цієї групи);

(c) вироби групи 90, наприклад, оправлені або неоправлені оптичні кварцові елементи, придатні для закріплення в інструментах або приладах;

(d) оброблене дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння, оправлене або неоправлене, яке є деталями годинників (всіх видів) або частинами, придатними для використання в годинниках та інших виробах (див. Примітку 4 до групи 91).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

Дивись Примітку 2 (В) до цієї групи.

 

 

Пояснення до товарної позиції 7117:

 

7117

Бiжутерiя:

 

- з недорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття дорогоцiнними металами:

7117 11 00 00

- - запонки та заколки

7117 19 00

- - інші:

7117 19 00 01

- - - такi, що мають частини із скла

 

- - - такi, що не мають частин із скла:

7117 19 00 10

- - - - позолоченi, покритi срiблом або покриті гальванічним способом платиною

7117 19 00 90

- - - - iншi

7117 90 00 00

- iншi

 

У цій товарній позиції термін „біжутерія”, як визначено в Примітці 11 до цієї групи, обмежений дрібними предметами для особистого прикрашення, подібними до перерахованих в пункті (А) пояснень до товарної позиції 7113, наприклад, персні, браслети (крім браслетів для наручних годинників), намиста, серги, запонки і т.д., крім ґудзиків та інших виробів товарної позиції 9606, а також гребінців для розчісування, гребінців для волосся та аналогічних предметів або шпильок для волосся товарної позиції 9615, за умови, що вони не містять дорогоцінні метали або метали, плаковані дорогоцінним металом (крім металів з гальванічним покриттям, або, як визначено в Примітці 2 (а) до цієї групи, поданих як другорядні складові, наприклад, монограми, ободки та окантовки), а також природні або культивовані перли, дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння (природне, штучне чи реконструйоване).

До цієї товарної позиції також включаються незавершені чи некомплектні вироби біжутерії (серги, браслети, намиста і т.д.), такі як:

(а) напівоброблені персні (включаючи обручки) з розрізом (незамкнуті), що складаються з анодованого алюмінієвого дроту, як правило, закрученого, або з поверхневою обробкою, закріпленого грубим затиском чи без нього, використовувані іноді без подальшого оброблення як сережки;

(b) прикраси з недорогоцінного металу, поліровані або неполіровані, складені з маленьких ланок у стрічки невизначеної довжини.

Слід зазначити, що вироби для особистого користування, які, як правило, носять у кишені, у жіночій сумочці, ручних валізках або на тілі, подібні до перерахованих в пункті (В) пояснень до товарної позиції 7113 (портсигари, пудрениці і т.д.), не розглядаються як біжутерія.

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) вироби, зазначені в Примітці 3 до цієї групи;

(b) вироби товарної позиції 8308 (пряжки, пряжки з затискачем, застібки, гачки, петельки і т.д.).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

Дивись Примітку 11 до цієї групи.

 

7117 11 00 - 7117 19 99

 

Ці товарні категорії включають:

1. Ланцюжок з недорогоцінних металів, поділений на відрізки з визначеною довжиною, кожний з який придатний для створення самостійного предмету біжутерії, наприклад, приєднанням до нього застібки. Такі відрізки, як правило, завдовшки не більш як 2 метри.

2. Прикраси з недорогоцінних металів, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 7117, другий абзац, (b), приклади яких наведені нижче:

 

 

 

Пояснення до товарної позиції 7118:

 

7118

Монети:

7118 10 00 00

- монети (крiм золотих), які не можуть бути законним платіжним засобом

7118 90 00 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються монети, виготовлені з будь-якого металу (включаючи дорогоцінний), що мають офіційно встановлену вагу та оформлення, які випускаються під урядовим контролем для використання як законний платіжний засіб. Партії окремих монет або наборів монет, які є законним платіжним засобом у країні, що їх випускає, класифікуються в цій товарній позиції, навіть якщо вони виставлені на звичайний продаж у демонстраційних коробках. До цієї товарної позиції також включаються монети, що перестали бути законним платіжним засобом, крім монет, що є предметами колекціонування (див. Пояснення до товарної позиції 9705).

Монети виготовляються штампуванням заготовок з листового металу з подальшим карбуванням у відповідних штампах для одночасного відтворення малюнка (рельєфу) по обидва боки.

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) медалі, навіть якщо вони викарбувані таким же способом, як і монети; вони звичайно включаються до товарної позиції 7113, 7114 або 7117 або до товарної позиції 8306 (див. відповідні Пояснення);

(b) монети, закріплені в брошки, шпильки для краваток або інші предмети для особистого прикрашення (товарна позиція 7113 або 7117);

(c) монети розбиті, розрізані або гнуті, які можна використовувати лише як брухт або металеві відходи.

 

Пояснення до товарної підпозиції:

 

7118 10

 

До цієї підпозиції включаються:

(1) Монети, які є законним платіжним засобом, але вилучені із обігу.

(2) Монети, викарбувані в одній країні, для введення в обіг в іншій країні; на момент перетинання кордону ці монети ще не випущені компетентними органами в якості законного платіжного засобу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

 

У товарній позиції 7103 класифікується таке природне дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння:

 

 

Мінерали*

Комерційна назва**

Азурит

Азурит (Шecиліт)

 

Азур-малахіт

Аксиніт

Аксиніт

Амблігоніт

Амблігоніт

 

Монтебразит

 

 

Амфібол (група із)

 

Актиноліт

Актиноліт, Нефрит, Жадеїт

Тремоліт

Тремоліт

Родоніт

Родоніт (Орлец, Родонітит)

(Родусит)

(Родусит)

Андалузит

Андалузит

 

Хіастоліт

Апатит

Апатит (всіх кольорів)

Арагоніт

Арагоніт, Амоліт

Бенітоїт

Бенітоїт

Берил

Смарагд

 

Аквамарин

 

Безбарвний берил-гошеніт

 

Жовтий берил

 

Рожевий берил-морганіт, (Ростерит),

 

(Воробь’євіт)

 

Золотистий берил, Геліодор

 

Зелений берил

 

Червоний берил, Біксбіт

 

(Темно-синій берил-максис)

Берилоніт

Берилоніт

Бірюза

Бірюза

 

Бірюза маточна (Бірюзова

 

матриця, Бірюзова матка)

Бразиліаніт

Бразиліаніт

Варисцит

Варисцит

Везувіаніт (див. Ідокраз)

 

Вердит

Вердит

Гематит

Гематит (Червоний залізняк)

(Гіпс)

(Гіпс, Алебастр, Селеніт)

Гранат (група із)

 

Альмандин

Гранат, Альмандин

 

Гранат, Родоліт

Андрадит

Гранат, Андрадит

 

Гранат, Демантоїд

 

Гранат, Мeланіт, (Топазоліт)

Гросуляр

Гранат, Гросуляр різних кольорів

 

Гранат, Гросуляр хромовмісний

 

Цаворит (Цаволіт, Тсаворит)

 

Гранат, Гесоніт

(Уваровіт)

(Уваровіт)

Піроп

Гранат, Піроп

Спесартин

Гранат, Спесартин

Данбурит

Данбурит

Датоліт

Датоліт

Діаспор

Діаспор

Діоптаз

Діоптаз (Аширит)

Дюморть’єрит

Дюморть’єрит

Жадеїт

Жадеїт, Жад

 

Хлоромеланіт

Цоїзіт

Цоїзіт (всіх кольорів)

 

Танзаніт

 

Туліт

Ідокраз

Ідокраз

 

Везувіаніт

 

Каліфорніт

Кальцит

Кальцит

Каситерит

Каситерит

Кварц

Агат (різних кольорів)

 

Вогненний агат

 

Онікс

 

Сардонікс

 

Аметист

 

(Аметрин)

 

Авантюриновий кварц

 

Авантюрин

 

Блакитний кварц, (Сапфірин)

 

Халцедон

 

Хризопраз

 

(Кахолонг, Білий халцедон)

 

Цитрин, Жовтий кварц

 

(Сердолік), Карнеол

 

Зелений кварц, Празіоліт

 

Геліотроп, Кривавий камінь

 

(Кровавик)

 

Яшма

 

(Ірніміт, Блакитна яшма)

 

Пестроцветна яшма

 

Орбікулярна яшма (Копійчана)

 

Кремінь

 

Моріон, Димчастий топаз

 

Моховий агат (Моховик)

 

Дендроагат

 

Смугастий агат

 

Празем

 

Кварц „котяче око”

 

Кварц „соколине око”

 

(Кварц „яструбине око”)

 

Кварц „тигрове око”

 

Гірський кришталь, кварц

 

Рожевий кварц

 

(Димчастий кварц, Раухтопаз)

 

Аметистоподібний кварц

 

(Силекс)

 

(Прозорий кварц з включеннями слюди та інших мінералів, Волосатик)

Кіаніт

Кіаніт

Кордієрит

Кордієрит

 

Іоліт

Корнерупін

Корнерупін

Корунд

Рубін

 

Зірчастий рубін

 

Сапфір

 

Зірчастий сапфір

 

Сапфір „котяче око”

 

Сапфір або корунд із вказівкою кольору

 

Падпарадшах (оранжевий) (Падпа-раджа)

 

Сапфір чорний зірчастий і т.д.

 

 

Лазуліт

Лазуліт

Лазурит

Лазурит

 

Ляпіс-лазур

 

Ляпіс

 

 

Малахіт

Малахіт

Марказит

Марказит

Обсидіан (вулканічне скло)

Обсидіан

Олівін

Перидот, (Хризоліт)

Опал

Опал, Чорний опал

 

Валунний (Бруковий) опал

 

Вогненний опал

 

Опал „арлекін”

 

Моховий опал (Дендроопал),

 

Праз-опал

 

Опалова матриця (Матричний опал,
Галичный опал)

 

Водяний опал, (Гіаліт)

 

(Безбарвний опал)

 

Дерев'янистий (Деревний) опал

 

 

Пірит

Пірит (Марказит)

Піроксен (група із)

 

(Воластоніт)

(Воластоніт)

(Геденбергіт)

(Геденбергіт)

(Датоліт)

(Датоліт)

Діопсид

Діопсид, (Хромдіопсид)

 

Зірчастий діопсид

 

 

 

 

Енстатит-гіперстен

Енстатит-гіперстен

Пірофіліт

Пірофіліт

Польовий шпат (група із)

 

Альбіт

Альбіт

 

Мау-сит-сит/Жадеїт альбіт

Лабрадорит

Лабрадорит, Спектроліт

Мікроклін

Амазоніт, Мікроклін

Олігоклаз

Авантюриновий польовий шпат

 

Сонячний камінь

Ортоклаз

Ортоклаз (жовтий), (Адуляр)

 

Місячний камінь

 

 

Преніт

Преніт

Родохрозит

Родохрозит

Серпентин

Бовеніт

 

Серпентин

 

(Змійовик), „Антична зелень”,

 

(Зелений серпентинитовий мармур)

 

Вільямсит

Сингаліт

Сингаліт

Скаполіт

Скаполіт

Смітсоніт

Смітсоніт, Бонаміт

Содаліт

Содаліт

Сподумен

Сподумен (всіх кольорів)

 

Кунцит

 

Гіденіт

Сфалерит

Сфалерит, Цинкова обманка

Сфен (Титаніт)

Сфен

Тальк

Стеатит, Мильний камінь, (Жировик)

Топаз

Топаз (всіх кольорів)

Тугтупіт

Тугтупіт

Турмалін

Турмалін (всіх кольорів)

 

Ахроїт

 

Дравіт

 

Індиголіт

 

Рубеліт

 

Турмалін „котяче око”

(Фенакіт)

(Фенакіт)

Флюорит (Плавиковий шпат)

Флюорит (Плавиковий шпат)

Хризоберил

Хризоберил

 

Хризоберил „котяче око”

 

Олександрит

 

Олександрит „котяче око”

Хризокола

Хризокола

Церусит

Церусит

Циркон

Циркон (всіх кольорів)

(Чароїт)

(Чароїт)

 

 

Шпінель

Шпінель (всіх кольорів)

 

Плеонаст чорна шпінель, (Цейлоніт)

Евклаз

Евклаз

Епідот

Епідот

 

* Перелік доповнений мінералами, родовища яких знаходяться, переважно, на території СНД (подані у круглих дужках).

** У круглих дужках подані комерційні назви, прийняті в країнах СНД.

Отключить рекламу