Отключить рекламу

Подпишитесь!


1875 Печатать

Група 72 Чорні метали

РОЗДІЛ XV

НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ

 

Примітки:

 

1. Цей розділ не включає:

 

(а) фарби та чорнило або інші вироби, виготовлені на основі металевої луски або порошку (товарні позиції 3207 — 3210, 3212, 3213 або 3215);

 

(b) фероцерієві або інші пірофорні сплави (товарна позиція 3606);

 

(c) головні убори та їх частини товарної позиції 6506 або 6507;

 

(d) каркаси парасольок або інші вироби товарної позиції 6603;

 

(e) вироби групи 71 (наприклад сплави дорогоцінних металів, недорогоцінні метали, плаковані доро­го­цінними металами, біжутерія);

 

(f) вироби Розділу XVI (машини, механічне обладнання та електротовари);

 

(g) збірні секції залізничних або трамвайних колій (товарна позиція 8608) або інші вироби Розділу XVII (транспортні засоби, судна та човни, літальні апарати);

 

(h) прилади та апарати Розділу XVIII, у тому числі пружини для годинників усіх видів;

 

(ij) свинцевий дріб для боєприпасів (товарна позиція 9306) та інші вироби Розділу ХIХ (зброя та боєпри­паси);

 

(k) вироби групи 94 (наприклад меблі, основи матрацні, ліхтарі та освітлювальне обладнання, вивіски з підсвічуванням, збірні будівель­ні конструкції);

 

(l) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар);

 

(m) ручні сита, ґудзики, ручки для писання, тримачі для олівців, пера для авторучок або інші вироби групи 96 (різні готові вироби); або

 

(n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

 

2. В УКТЗЕД термін “частини загального призначення” означає:

 

(a) вироби товарних позицій 7307, 7312, 7315, 7317 або 7318, а також аналогічні вироби з інших недорогоцін­них металів;

 

(b) пружини, ресори та заготівки для них з недорогоцінних металів, крім пружин для годинників усіх видів (товарна пози­ція 9114); та

 

(c) вироби товарних позицій 8301, 8302, 8308 та 8310, а також рами і дзеркала з недорогоцінних мета­лів товарної позиції 8306.

 

У групах 73 — 76 та 78 — 82 (за винятком товарної позиції 7315) посилання на частини товарів не вклю­­чають посилання на частини загального призначення, які визначені вище.

 

Згідно з положеннями вищезазначеного абзацу та приміткою 1 до групи 83 вироби груп 82 чи 83 виклю­чаються з груп 72 — 76 та 78 — 81.

 

3. В УКТЗЕД термін “недорогоцінні метали” означає чорні метали (залізо, чавун, сталь), мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово, вольфрам, молібден, тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, бери­лій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій.

 

4. В УКТЗЕД термін “металокераміка” означає матеріали, що містять гетерогенну суміш мікроскопічних металевих і керамічних компонентів. Цей термін також включає спечені (агломеровані) карбіди мета­лів (карбіди металів, спечені (агломеровані) з металом).

 

5. Класифікація сплавів (крім феросплавів і лігатур, визначених у групах 72 та 74):

 

(а) сплав недорогоцінних металів класифікується як сплав того металу, вміст якого переважає за масою всі інші метали сплаву;

 

(b) сплав недорогоцінних металів цього розділу та елементів, що не входять до цього розділу, класифікується як сплав недорогоцінних металів, перелічених у цьому розділі, якщо загаль­на маса відповідних металів дорівнює або перевищує загальну масу інших елементів у цьому сплаві;

 

(c) у цьому розділі термін “сплави” поширюється на спечені (агломеровані) суміші металевих порош­­ків, гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім металокераміки), та інтерметале­ві сполуки.

 

6. Якщо у контексті не зазначено інше, будь-яке посилання у цій Класи­фікації товарів на недорогоцінний метал однаковою мірою поширюється на сплави, які згідно з зазначеною вище приміткою 5 класифікуються як сплави цього металу.

 

7. Класифікація композитних виробів:

 

якщо у сформульованих позиціях не зазначено інше, вироби з недорогоцінних металів (включаючи вироби із сумішей матеріалів, які розглядаються як вироби з недорогоцінного металу відповідно до основних правил класифікації), що міс­­тять два чи більше недорогоцінних метали, класифікуються як вироби з того недорого­цін­­ного металу, який переважає за масою інші метали.

 

Для цілей цієї примітки:

 

(а) чорні метали різних видів вважають одним і тим самим металом;

 

(b) відповідно до Примітки 5 до цього розділу сплав класифікується за одним металом; та

 

(c) металокераміку, яку включено до товарної позиції 8113, класифікують як єдиний недорогоцін­ний метал.

 

8. У цьому розділі наведені нижче терміни означають:

 

(а) “відходи і брухт” — металеві відходи і брухт, одержані у процесі виробництва або механічного оброблення металів, і металеві вироби, які остаточно не придатні для використання за призначенням унаслідок поломки, розрізів, зношення або інших причин;

 

(b) “порошки” — вироби, 90 мас. % або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм.

 

Додаткова примітка України:

 

1. У цьому розділі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Загальні положення 

До цього розділу включаються недорогоцінні метали (включаючи метали в хімічно чистому стані) і багато виробів з них. Перелік виробів з недорогоцінного металу, не включених у цей розділ, наводиться наприкінці цих Пояснень. До цього розділу включаються також самородні метали, відділені від пустої породи, мідні, нікелеві і кобальтові штейни. Металеві руди і самородні метали, які містяться в гірських породах, у цей розділ не включаються (товарні позиції 2601 –  2617).

Відповідно до Примітки 3 до цього розділу у всій Класифікації термін “недорогоцінні метали” означає: чорні метали, мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово, вольфрам, молібден, тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій.

До кожної з груп 72 – 76 і 78 – 81 включаються конкретні необроблені недорогоцінні метали і вироби з цих металів, такі як прутки, бруски, дріт або листи, а також вироби з них, крім деяких визначених виробів з недорогоцінного металу, які, незалежно від виду їхнього складового металу, відносяться до групи 82 або 83, причому до цих груп входять чітко визначені вироби.

(А) Сплави недорогоцінних металів

Відповідно до Примітки 6 до цього розділу, якщо в контексті не зазначено інше (наприклад, у разі легованих сталей), будь-яке посилання на недорогоцінний метал у групах 72 – 76 та 78 – 81 або де-небудь в іншому місці Класифікації поширюється також на сплави цього металу. Аналогічно будь-яке посилання в групі 82 або 83 чи де-небудь в іншому місці Класифікації на “недорогоцінний метал” поширюється також на сплави, класифіковані як сплави з недорогоцінних металів.

Відповідно до Примітки 5 до групи 71 і Примітки 5 до цього розділу сплави недорогоцінних металів класифікуються в такий спосіб:

(1)  Сплави недорогоцінних металів з дорогоцінними металами.

Ці сплави класифікуються як недорогоцінні метали за умови, що вміст жодного з дорогоцінних металів (срібла, золота і платини) у сплаві не перевищує 2 % за масою. Інші сплави недорогоцінних металів з дорогоцінними металами включаються в  групу 71.

(2)  Сплави недорогоцінних металів.

Ці сплави класифікуються як метал, вміст якого за масою переважає в складі сплаву, крім феросплавів (див. Пояснення до товарної позиції 7202) та мідних лігатур (див. Пояснення до товарної позиції 7405).

(3) Сплави недорогоцінних металів цього розділу з неметалами або металами товарної позиції 2805.

Ці сплави класифікуються як сплави недорогоцінних металів цього розділу за умови, що загальна маса недорогоцінних металів цього розділу в сплаві дорівнює або перевищує загальну масу інших присутніх у ньому елементів. У противному разі такі сплави переважно включаються до товарної позиції 3824.

(4) Спечені суміші, гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім металокераміки), та інтерметалеві сполуки.

Спечені суміші металевих порошків і гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім металокераміки), розглядаються як сплави. Останній тип суміші входить у спеціальні зливки різного складу, одержані плавленням металевого брухту.

Проте класифікація сумішей металевих порошків, які не були спечені, проводиться відповідно до Примітки 7  до цього розділу (багатокомпонентні вироби – див. пункт (B) нижче).

Інтерметалеві сполуки двох або більше недорогоцінних металів також розглядаються як сплави. Суттєва різниця між інтерметалевими сполуками і сплавами полягає в тому, що атоми різного виду в кристалічних ґратах інтерметалевої сполуки розташовані впорядковано, у той час як у сплаві вони розташовуються безладно.

(B) Вироби з недорогоцінних металів

Відповідно до Примітки 7 до цього розділу вироби з недорогоцінних металів, що містять два або більше недорогоцінних метали, класифікуються як вироби з того металу, який за масою переважає в сплаві масу кожного іншого металу, крім випадків, коли в товарних позиціях є спеціальне застереження (наприклад, цвяхи з чорних металів з мідними головками відносяться до товарної позиції 7415, навіть якщо мідь не є основним компонентом). Те ж правило застосовується до виробів, виготовлених частково з неметалів, за умови, що, відповідно до Основних правил інтерпретації класифікації товарів, недорогоцінний метал визначає їхні основні властивості.

Під час розрахунку співвідношень металів для цілей цього правила слід зазначити, що:

(1) Усі різновиди чорних металів вважаються як один і той самий метал.

(2) Сплав вважається як такий, що повністю складається з того металу, як сплав якого він класифікується (наприклад, відповідно до цього, деталь, виготовлена з латуні, буде розглядатися як повністю виготовлена з міді).

(3) Металокераміка товарної позиції 8113 вважається як один недорогоцінний метал.

(C) Частини виробів

Переважно ідентифіковані частини виробів розглядаються як їхні частини у відповідних товарних позиціях Класифікації.

Проте частини загального призначення (як визначено в Примітці 2 до цього розділу), подані окремо, не розглядаються як частини виробів, а відносяться до відповідних товарних позицій цього розділу. Це може застосовуватися, наприклад, у випадку болтів, призначених для радіаторів центрального опалення, або пружин, призначених для автомобілів. Болти будуть включатися до товарної позиції 7318 (як болти), а не до товарної позиції 7322 (як частини радіаторів центрального опалення). Пружини будуть включатися до товарної позиції 7320 (як пружини), а не до товарної позиції 8708 (як частини автомобілів).

 

Слід зазначити, що пружини для годинників усіх видів не включаються в цей розділ, відповідно до Примітки 2 (b) до цього розділу, а входять до товарної позиції 9114.

Як додаток до виробів, перерахованих у Примітці 1 до цього розділу, не включаються також такі вироби:

(а) амальгами недорогоцінних металів (товарна позиція 2853);

(b) колоїдні суспензії недорогоцінних металів (зазвичай товарна позиція 3003 або 3004);

(c) цементи зубні та інші матеріали для пломбування зубів (товарна позиція 3006);

(d) сенсибілізовані фотоплатівки з металу, наприклад, для фотогравюр (товарна позиція 3701);

(e) матеріали для фотоспалахів, застосовувані у фотографії (товарна позиція 3707);

(f) металізована нитка (товарна позиція 5605); тканини з такої нитки або з металевої нитки, використовувані в одязі, для оббивки меблів та для аналогічних цілей (товарна позиція 5809);

(g) вишивки та інші вироби, описані в Розділі XI, з металевої нитки;

(h) частини взуття, крім згаданих у примітці 2 до групи 64 (зокрема, накладки для черевиків, вушка, гачки та пряжки) (товарна позиція 6406);

(ij) монети (товарна позиція 7118);

(k) відходи і брухт первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; відпрацьовані первинні елементи, відпрацьовані первинні батареї і відпрацьовані електричні акумулятори (товарна позиція 8548);

(l) дротяні щітки (товарна позиція 9603).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

Відходи та брухт кольорових металів, які були переплавлені на зливки, чушки, блоки або аналогічні форми, класифікуються як необроблений метал, а не як відходи та брухт. Тому вони класифікуються, наприклад, в товарній позиції 7601 (алюміній), 7801 (свинець), 7901 (цинк) або в категорії 8104 11 00 або 8104 19 00 (магній).

Термін “метал” включає також метал, який має аморфну (некристалічну) структуру, такий, як склометал і продукти порошкової металургії.

 

Група 72

Чорні метали

 

Примітки:

 

1. У цій групі, а для підпунктів (d), (е) та (f) цієї примітки — для всіх груп УКТЗЕД, терміни означають:

 

(а) “переробний чавун

 

— сплав заліза з вуглецем, не придатний для кування, з масовою часткою вуглецю понад 2 % та який може містити масову частку одного чи кількох інших елементів у такій пропорції:

 

хрому не більш як 10 %;

 

марганцю не більш як 6 %;

 

фосфору не більш як 3 %;

 

кремнію не більш як 8 % ;

 

інших елементів у цілому не більш як 10 % ;

 

(b) “дзеркальний чавун (шпігель)

 

 — сплав заліза з вуглецем, з масовою часткою марганцю понад 6%, але не більш як 30 %, а за іншими характеристиками — відповідає вимогам примітки 1 (а);

 

(c) “феросплави

 

— сплави у формі чушок, болванок, кусків або інших первинних форм, одержані внаслідок безпе­рервного лиття, а також у гранулах чи порошках, агломерованих або неагломерованих, що викорис­то­вуються як добавки у виробництві інших сплавів або як розкислювачі, десульфуранти чи для аналогічних цілей у чорній металургії і, як правило, не придатні для кування, з масовою часткою заліза 4 % або більше та масовою часткою одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

 

хрому понад 10 %;

 

марганцю понад 30 %;

 

фосфору понад 3 %;

 

кремнію понад 8 %;

 

з масовою часткою інших елементів у цілому, за винятком вуглецю, понад 10 %, при цьому вміст міді не пови­нен перевищувати 10 %;

 

(d) “сталь

 

— сплави на основі заліза, крім названих у товарній позиції 7203, які (за винятком певних типів сталі, що виго­тов­ляються у формі відливок) придатні для кування з масовою часткою вуглецю 2 % чи менше. Хромисті сталі, однак, можуть мати більший відсоток вуглецю;

 

(e) “корозійностійка (нержавіюча) сталь

 

— легована сталь з масовою часткою вуглецю 1,2 % чи менше та хрому 10,5 % чи більше, з вмістом інших елементів або без них;

 

(f) “інші леговані сталі

 

— сталі, які не відповідають визначенню “корозійностійка (нержавіюча) сталь”, з масовою часткою одного чи кількох нижче перелічених елементів у такій пропорції:

 

алюмінію 0,3 % чи більше;

 

бору 0,0008 % чи більше;

 

хрому 0,3 % чи більше;

 

кобальту 0,3 % чи більше;

 

міді 0,4 % чи більше;

 

свинцю 0,4 % чи більше;

 

марганцю 1,65 % чи більше;

 

молібдену 0,08 % чи більше;

 

нікелю 0,3 % чи більше;

 

ніобію 0,06 % чи більше;

 

кремнію 0,6 % чи більше;

 

титану 0,05 % чи більше;

 

вольфраму 0,3 % чи більше;

 

ванадію 0,1 % чи більше;

 

цирконію 0,05 % чи більше;

 

інших елементів 0,1% чи більше (крім сірки, фосфору, вуглецю та азоту), взятих окремо;

 

(g) “зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)

 

— вироби, грубо відлиті у формі зливків без живильника або утеплювальної надставки, чи у фор­мі чушок, що мають явні дефекти поверхні та не відповідають хімічному складу дзеркального чаву­ну, переробного чавуну або феросплавів;

 

(h) “гранули

 

— вироби, менш як 90 мас. % яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм та 90 мас. % або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 5 мм;

 

(ij) “напівфабрикати

 

— вироби суцільного перерізу, одержані безперервним литтям, попередньо гарячекатані або ні; та інші вироби суцільного перерізу, які не піддавалися первинній обробці, крім гарячого прокатування або формовки куванням, включаючи заготівки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів. Ці вироби не постачаються у рулонах;

 

(k) “плоский прокат

 

— прокатані вироби сталого прямокутного перерізу (крім квадратного), які не відповідають визначенням підпункту (ij) та ви­пускаються у такій формі:

 

рулони з послідовно навернутими шарами, або

 

листи, які за товщини менш як 4,75 мм мають ширину не менш як у 10 разів більшу, ніж товщина, а за товщини 4,75 мм або більше мають ширину більш як 150 мм, що становить не менше як дві тов­щини.

 

До виробів плоского прокату включаються також вироби, які мають рельєфний малюнок після про­ка­тування (наприклад борозни, виступи, клітинки, ромби), а також перфоровані, гофровані або поліровані вироби за умови, що після обробки вони не набули властивості виробів, зазначених в інших товарних позиціях.

 

Плоский прокат, який має форму, відмінну від прямокутної або квадратної, за будь-яких розмірів класифікується як вироби завширшки 600 мм або більше за умови, що вони не набувають властивостей виробів, зазначених в інших товарних позиціях;

 

(l) “прутки та бруски гарячекатані, вільно згорнуті у бунти

 

— гарячекатані вироби, вільно укладені в бунти, що мають суцільний поперечний переріз у формі кругів, круго­вих сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (включа­ючи сплюснуті круги та видозмінені прямокутники, в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг, а дві інші — прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Ці вироби можуть мати ямки, виступи, борозни або інші рельєфи на поверхні, одержані у процесі прокатування (арма­турні прутки та бруски);

 

(m) “інші прутки та бруски

— вироби, які не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k) або (l), або визначенню дроту та мають однаковий суцільний поперечний переріз за всією довжиною у формі кругів, кругових сег­мен­­тів, ова­лів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (у тому числі “сплюснуті круги” та “видозмінені прямокутни­ки", в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг круга, а дві інші — прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні).

 

Зазначені вироби можуть:

 

мати виїмки, виступи, борозни або інші рельєфи поверхні, одержані у процесі прокатування (арма­турні прутки та бруски);

 

бути скрученими після прокатування;

 

(n) “кутики, фасонні та спеціальні профілі

 

— вироби, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною, і які не відпові­да­ють будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k), (l) або (m), або визначенню дроту.

 

Група 72 не включає вироби товарної позиції 7301 чи 7302;

 

(o) “дріт

 

— вироби у бухтах, отримані холодним деформуванням, із суцільним поперечним перерізом будь-якої форми, однаковим за всією довжиною, і такі, що не відповідають визначенню виробів з плоского прокату;

 

(p) “порожнисті прутки та бруски для бурових робіт

 

— прутки з перерізом будь-якої форми, придатні для виготовлення бурів з найбільшим зовнішнім розміром поперечного перерізу — понад 15 мм, але не більш як 52 мм, а максимальний внутрішній розмір не перевищує 1/2 максимального зовнішнього розміру. Порожнисті прутки з чорних металів, що не відповідають цьому визна­­ченню, належать до товарної позиції 7304.

 

2. Чорні метали, плаковані іншим чорним металом, класифікуються як виро­би з того чорного металу, масова частка якого домінує.

 

3. Вироби з чорних металів, одержані методом електролітичного осадження, литтям під тиском або спікан­ням, класифікуються за їх формою, складом та зовнішнім виглядом у товарних позиціях, які відповідають аналогічним гарячекатаним виробам.

 

Примітки до товарних підпозицій:

 

1. У цій групі терміни означають:

 

(а) “легований переробний чавун” — переробний чавун з масовою часткою одного чи кількох елементів у такій пропорції:

 

хрому понад 0,2 %;

 

міді понад 0,3 %;

 

нікелю понад 0,3 %;

 

будь-якого з таких елементів, як алюміній, молібден, титан, вольфрам, ванадій понад 0,1 %;

 

(b) “нелегована автоматна сталь” — нелегована сталь з масовою часткою одного чи декількох елементів у таких пропорціях:

 

сірки 0,08 % чи більше;

 

свинцю 0,1 % чи більше;

 

селену понад 0,05 %;

 

телуру понад 0,01 %;

 

вісмуту понад 0,05 %;

 

(c) “кремнієва електротехнічна сталь” — леговані сталі з масовою часткою не менш як 0,6 %, але не більш як 6 % кремнію та не більш як 0,08 % вуглецю. Вони також можуть мати за масою 1 % або менше алюмінію, але не повинні містити будь-який інший елемент у співвідношенні, що може надати їм властивості інших легованих сталей;

 

(d) “швидкорізальна сталь” — леговані сталі, що містять масову частку, разом з іншими елементами або без них, принаймні два з трьох таких елементів, як молібден, вольфрам і ванадій, із загальним вмістом за масою 7 % або більше цих елементів разом узятих, та містять масову частку вуглецю 0,6 % або більше і масову частку хрому від 3 до 6 %;

 

(e) “кремнієвомарганцева сталь” — леговані сталі, з масовою часткою:

 

не більш як 0,7 % вуглецю;

 

0,5 % або більше, але не більш як 1,9 % марганцю; та

 

0,6 % або більше, але не більш як 2,3 % кремнію, за винятком будь-якого іншого елемента у співвідношенні, що надає їй властивості іншої легованої сталі.

 

2. Під час класифікації феросплавів у товарній позиції 7202 слід додержуватися такого правила: феросплав розглядається як бінарний сплав і включається до відповідної підкатегорії (коли вона існує), якщо тільки вміст за масою одного з легуючих елементів сплаву перевищує мінімальний вміст за масою, зазначений у примітці 1 (c) до цієї групи; аналогічно він вважається відповідно потрійним або четвертним, якщо вміст за масою двох або трьох легованих елементів сплаву більше ніж мінімальний вміст за масою, зазначений у згаданій вище примітці.

 

У разі застосування цього правила до “інших елементів”, зазначених у примітці 1 (c), вміст за масою кожного елемента повинен перевищувати 10 %.

 

Додаткові примітки:

 

1. Наведені нижче терміни означають:

 

“електротехнічна” у підкатегоріях 7209 16 10 00, 7209 17 10 00, 7209 18 10 00, 7209 26 10 00, 7209 27 10 00, 7209 28 10 00 та 7211 23 20 00) — це прокат плоский, який при змінному струмі з час­­тотою 50 Гц та магнітній індукції 1 Тл зазнає втрати потужності (Вт/кг), розрахованої за методом Епштейна:

 

2,1 Вт або менше, якщо їх товщина не більш як 0,2 мм;

 

3,6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,2 до 0,6 мм;

 

6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,6 мм до 1,5 мм включно;

 

“біла жерсть” у підкатегоріях 7210 12 20 00, 7210 70 10 00, 7212 10 10 00 і 7212 40 20 00 — це плоский ­прокат (завтовшки менш як 0,5 мм), покритий металевим шаром з масовою часткою олова 97 % або більше;

 

“інструментальна сталь” у підкатегоріях 7224 10 10 00, 7224 90 02 00, 7225 30 10 00, 7225 40 12 00, 7226 91 20 00, 7228 30 20 00, 7228 40 10 00, 7228 50 20 00, 7228 60 20 00 — це легована сталь, крім корозійностійкої (нержавіючої) або швидкорізальної сталі, з масовою часткою однієї з нижчезазначених композицій з іншими елементами або без них:

 

вуглецю менш як 0,6 % та кремнію 0,7 % або більше і ванадію 0,05 % або більше, або вольфраму 4 % або більше;

 

вуглецю 0,8 % або більше та ванадію 0,05 % або більше;

 

вуглецю понад 1,2 % та хрому 11 % або більше, але не більш як 15 %;

 

вуглецю 0,16 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю 3,8 % або більше, але не біль­ш як 4,3 %, та хрому 1,1 % або більше, але не більш як 1,5 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %;

 

вуглецю 0,3 % або більше, але не більш як 0,5 %, та хрому 1,4 % або більше, але не більш як 2,1 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5%, та нікелю менш як 1,2 %;

 

вуглецю 0,3 % або більше, та хрому менш як 5,2 %, і молібдену 0,65 % або більше, та вольф­­раму 0,4 % або більше;

 

вуглецю 0,5 % або більше, але не більш як 0,6 %, та нікелю 1,25 % або більше, але не біль­­ш як 1,8 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 1,20 %, та молібдену 0,15 % або більше, але не біль­ш як 0,5 %.

Загальні положення

До цієї групи включаються чорні метали, тобто переробний чавун, дзеркальний чавун, феросплави та інші первинні матеріали (підгрупа I), а також деякі вироби чорної металургії (зливки та інші первинні форми, напівфабрикати та основні вироби, одержані з них), виготовлені з чавуну або нелегованої сталі (підгрупа II), з корозійностійкої (нержавіючої) сталі (підгрупа III) та з іншої легованої сталі (підгрупа IV).

Піддані подальшому обробленню вироби, такі як відливки, поковки і т.п., шпунтова паля, зварені кутики, фасонні і спеціальні профілі, залізничні чи трамвайні рейки і труби, відносяться до групи 73 або, у деяких випадках, до інших груп.

Як сировину в чорній металургії використовують різні залізні руди (оксиди, гідратовані оксиди, карбонати), перелічені в Поясненнях до товарної позиції 2601, піритні недогарки (спечені оксиди заліза, що залишилися після випалювання сірки з піриту, марказиту, піротиту і т.п.), а також відходи і брухт чорних металів.

(I) Перероблення (відновлення) залізної руди.

Залізна руда під час відновлення перетворюється або в переробний чавун у доменних печах чи електропечах, або в губчастий метал (губчасте залізо), або в кускове залізо під час проведення різних процесів прямого відновлення; у тих випадках, коли потрібно залізо виняткової чистоти для спеціальних цілей (наприклад, у хімічній промисловості), його одержують електролізом або за допомогою інших хімічних процесів.

(А) Перероблення залізної руди в доменному процесі.

Велика частина чавуну, одержаного з залізної руди, все ще виробляється в доменних печах. У доменному процесі як сировину використовують переважно залізну руду, але можна також використовувати металеві відходи і брухт, частково відновлену залізну руду, а також інші відходи чорних металів.

Як відновник у доменних печах використовують переважно твердий кокс, іноді в сполученні з невеликими кількостями вугілля або рідких чи газоподібних вуглеводнів.

Чавун, одержаний таким чином, є рідким переробним чавуном. Побічними продуктами є шлак, доменний газ і колошниковий пил.

Велика частина одержуваного рідкого переробного чавуну переробляється безпосередньо в сталь на металургійних заводах.

Деяка частина чавуну може бути використана в ливарних цехах для виробництва виливниць, чавунних труб і трубок і т.п.

Частина чавуну, що залишилася, може бути відлита у формі чушок або болванок на розливних машинах чи в піщані форми, або може бути виготовлена у вигляді безформених блоків, іноді відомих за назвою “товстолистовий чавун”, або може бути гранульована шляхом зливу у воду.

Застиглий переробний чавун або переплавляється на сталеливарних заводах разом із брухтом чорних металів під час виробництва сталі, або плавиться в чавуноливарних цехах, у вагранках чи електропечах, знову з доданням брухту чорних металів і переробляється в литі вироби.

(B) Переробка залізної руди в установках прямого відновлення.

На відміну від описаного вище процесу, у цьому випадку відновниками зазвичай є газоподібні чи рідкі вуглеводні або вугілля, так що потреба у твердому коксі відпадає.

У цих процесах температура відновлення нижче, тому кінцевий продукт (зазвичай відомий як губчасте залізо) одержують без проходження крізь розплавлений стан, у формі губчастого металу, металізованих котунів або кусків. З цієї причини вміст у них вуглецю буває зазвичай нижче, ніж у доменному чавуні (де розплавлений метал знаходиться в тісному контакті з вуглецем). Велика частина цих продуктів переплавляється на металургійних заводах і переробляється в сталь.

(II) Виробництво сталі.

Переробний або ливарний чавун у розплавленому чи твердому вигляді і залізовмісні вироби, одержані прямим відновленням (губчасте залізо), складають разом з металевими відходами і брухтом вихідні матеріали для виробництва сталі. До цих матеріалів додають деякі шлакоутворювальні добавки, такі як вапно, плавиковий шпат, розкиснювачі (наприклад, феромарганець, феросиліцій, алюміній) і різні легуючі елементи.

Процеси виробництва сталі поділяються на два основних способи, а саме: конвертерний процес, в якому розплавлений переробний чавун у конвертері рафінують від домішок, продуваючи його киснем, і подовий процес, для здійснення якого використовуються мартенівські чи електричні печі.

Конвертерні процеси не потребують зовнішнього джерела тепла. Вони застосовуються в тому випадку, коли завантаження складається переважно з розплавленого переробного чавуну. Окиснення деяких елементів, які присутні у чавуні (наприклад, вуглецю, фосфору, кремнію і марганцю), забезпечує досить тепла, щоб утримувати сталь у рідкому стані і навіть переплавити доданий брухт. Ці процеси містять у собі такі, при яких чистий кисень вдувається в розплавлений метал (процеси Линца-Донавица: ЛД чи ЛДАС, ОБМ, ОЛП, Калдо та інші), і такі процеси, що нині вже застаріли, за яких використовується повітря, іноді збагачене киснем (томасівський і бесемерівський процеси).

Подові процеси, проте, потребують зовнішнього джерела тепла. Вони застосовуються, коли вихідним матеріалом служить тверда шихта (наприклад, відходи чи брухт, губчасте залізо і твердий переробний чавун).

Двома основними процесами в цій категорії є мартенівський процес, за якого нагрівання відбувається спалюванням мазуту або газу, і сталеплавильні процеси в дугових чи індукційних печах, де нагрівання здійснюється електрикою.

Для виробництва деяких видів сталі можуть бути послідовно використані два різних процеси (дуплекс-процес). Наприклад, процес плавки може початися в мартенівській печі, а закінчитися в електропечі; або ж сталь, розплавлена в електропечі, може бути злита в спеціальний конвертер, де зневуглецювання завершується шляхом вдування кисню та аргону в рідку ванну (процес, використовуваний, наприклад, для виробництва корозійностійкої (нержавіючої сталі)).

Виникло багато нових процесів виробництва сталей спеціального складу або зі спеціальними властивостями. Ці процеси включають дуговий переплав у вакуумі, електронно-променеву плавку і електрошлаковий переплав. В усіх цих процесах сталь одержується з електрода, що переплавляється, який під час плавлення починає капати в кристалізатор. Кристалізатор може бути виготовлений суцільним або його днище може відділятися для того, щоб затверділий виливок можна було вийняти знизу.

Рідка сталь, одержана вищеописаними процесами, з подальшим рафінуванням чи без нього, зливається в ківш. На цьому етапі до неї можуть бути додані легуючі елементи або розкиснювачі. Процес також можна провести у вакуумі, що забезпечує зниження вмісту газоподібних домішок у сталі.

Сталі, отримані цими процесами, підрозділяються відповідно до вмісту в них легуючих елементів на “нелеговані сталі” і “леговані сталі” (корозійностійкі (нержавіючі) сталі або інші види). Далі вони підрозділяються, відповідно до їхніх індивідуальних властивостей, наприклад, на автоматну сталь, кремнієву електросталь, швидкорізальну сталь чи кремнієвомарганцеву сталь.

(III) Виробництво зливків або інших первинних форм і напівфабрикатів.

Незважаючи на те, що розплавлена сталь може бути відлита (на ливарних заводах) в кінцеву форму виробу (сталеве лиття), велика її частина розливається в зливки в виливниці.

На етапі розливання і на етапі затвердіння сталь підрозділяється на три основні групи: кипляча сталь, спокійна сталь і напівспокійна сталь. Кипляча сталь називається так тому, що під час процесу розливання і після нього відбувається реакція між киснем і вуглецем, розчиненим у сталі, що змушує її “кипіти”. Під час охолодження домішки концентруються в центральній частині і верхній половині зливків. Зовнішній шар, вільний від цих домішок, у результаті забезпечить кращий зовнішній вигляд поверхні прокатаних виробів, одержаних з цих зливків. Цей, найбільш економічний вид сталі, використовується також для холодного штампування.

У багатьох випадках сталь не може задовільно розливатися в стані кипіння. Зокрема, це стосується легованих і високовуглецевих сталей. У цих випадках сталь повинна бути заспокоєна, тобто розкиснена. Розкиснення може частково здійснюватися обробленням у вакуумі, але найчастіше воно досягається шляхом додання таких елементів як кремній, алюміній, кальцій чи марганець. За такого способу домішки, що залишилися, більш рівномірно розподіляються по зливку, забезпечуючи велику гарантію для деяких випадків застосування, при цьому властивості сталі будуть однаковими по всій масі зливка.

Деякі сталі можуть бути розкиснені частково і тоді вони відомі як напівспокійні сталі.

Після затвердіння і вирівнювання температури зливків їх шляхом прокатування перетворюють у напівфабрикати (блюми, заготовки прямокутного перерізу, круглі заготовки, сляби, листові заготовки) на обтискних станах (блюмінгах, слябінгах і т.п.) або в штамповані напівфабрикати за допомогою молота чи преса.

Постійно зростає виробництво сталі у вигляді напівфабрикатів, одержаних на установках безперервного лиття. Поперечний переріз цих напівфабрикатів у певних випадках наближається до поперечного перерізу кінцевих продуктів. Напівфабрикати, одержані в процесі безперервного лиття, характеризуються зовнішнім виглядом поверхні, на якій зазвичай видно різнобарвні поперечні кільця, розташовані через більш-менш рівномірні інтервали, а також зовнішнім виглядом поперечного зрізу, на якому зазвичай видно радіальну кристалізацію, обумовлену швидким охолодженням. Сталь безперервного розливання завжди спокійна.

(IV) Виробництво кінцевих продуктів.

Напівфабрикати, і в деяких  випадках зливки, потім переробляються  в кінцеві продукти.

Останні переважно поділяються на плоский прокат (“широка смугова сталь”, включаючи “товстий лист”, “рулони широкої стрічки”, товстолистовий і тонколистовий прокат і смуги) і довгомірний прокат (прутки та бруски гарячекатані у вільно укладених бунтах, інші прутки та бруски, кутики, фасонні і спеціальні профілі та дріт).

Ці вироби одержують у результаті пластичної деформації або під час гарячого оброблення безпосередньо зі зливків або напівфабрикатів (гарячим прокатуванням, штампуванням чи гарячим волочінням), або під час холодного оброблення з гарячекатаних напівфабрикатів (холодним прокатуванням, екструзією, волочінням дроту, холодним волочінням прутків). Після цього в деяких випадках проводять оздоблювальні операції (наприклад, холоднотягнуті прутки, одержані безцентровим шліфуванням або прецизійним обточуванням).

Відповідно до Примітки 3 до цієї групи вироби чорної металургії, одержані в результаті електролітичного осадження, лиття під тиском або спікання, повинні класифікуватися відповідно до їхньої форми, складу і зовнішнього вигляду в товарних позиціях цієї групи, що відносяться до аналогічних гарячекатаних виробів.

Відповідно до цієї Примітки приведені нижче терміни мають такі значення:

(1) Лиття під тиском.

Цей процес полягає у впорскуванні сплаву в розплавленому або пастоподібному стані в ливарну форму під більш-менш високим тиском.

Цій процес забезпечує високу продуктивність і гарантує точність розмірів.

(2) Спікання.

Це операція порошкової металургії, за якої пресовки з порошків, одержані формуванням, зазвичай в сполученні з пресуванням, потім нагріваються в спеціальній печі.

Ця операція, яка надає матеріалам, що спікаються, остаточні властивості, здійснюється відповідно до точно визначених температурних, часових і атмосферних параметрів. У результаті відбувається спікання у твердому стані. Спікання може також проводитися у вакуумі.

(А)  Гаряче пластичне деформування.

(1) Гаряче прокатування означає прокатування за температури між температурою рекристалізації і температурою плавлення. Інтервал температур залежить від різних факторів, наприклад, від складу сталі. Як правило, кінцева температура оброблюваного виробу під час гарячого прокатування складає близько 900 °C.

(2) Кування означає гаряче деформування металу в масивних заготовках за допомогою падаючих молотів або на кувальних пресах для одержання виробу будь-якої форми.

(3) Під час гарячого волочіння сталь нагрівається і пропускається крізь філь’єру для одержання брусків, прутків, труб або профілів різної форми.

(4) Гаряче кування і гаряче штампування означають виробництво металевих фасонних профілів (зазвичай на конвеєрній лінії) шляхом деформування в гарячому стані заготовок у штампах (закритих чи зі стиковими з’єднаннями) з використанням спеціальних інструментів. Оброблення, здійснюване ударом або тиском, зазвичай проводиться послідовними операціями після попередніх операцій прокатування, кування, ручного кування або згинання.

(B)  Холодне пластичне деформування.

(1) Холодне прокатування проводиться за температури заготовки, що дорівнює температурі навколишнього середовища, тобто нижче температури рекристалізації.

(2) Холодне кування і холодне штампування означають виробництво фасонних профілів процесами холодного деформування, аналогічними тим, що описані вище, у пункті (А) (4).

(3) Екструзія (пресування видавлюванням) являє собою зазвичай процес холодного деформування (видавлювання) масивних заготовок сталі під дією високого тиску в просторі між матрицею і пуансоном, закритому з усіх боків, крім тієї, крізь яку проходить метал, що набуває необхідної форми.

(4) Волочіння дроту являє собою процес холодного деформування, за якого прутки у вільно укладених бунтах протягаються крізь одну чи декілька філь’єр з високою швидкістю для одержання дроту меншого діаметра.

(5) Холодне волочіння з одержанням світлої поверхні прутків являє собою процес холодного деформування, за якого прутки, у вільно укладених бунтах або в іншому вигляді, протягуються (за відносно низької швидкості) крізь одну чи декілька філь’єр для одержання виробу меншого перерізу або перерізу іншої форми.

Вироби, одержані холодним обробленням (деформуванням), можуть відрізнятися від виробів гарячого прокатування або гарячого волочіння за такими критеріями:

–  поверхня виробів холодного оброблення має кращий зовнішній вигляд, ніж поверхня виробів, одержаних у результаті гарячих процесів, і на ній ніколи немає шару окалини;

 • допуски розмірів для виробів холодного оброблення менше;
 • тонколистовий прокат (“широкоштабовий рулон” з тонкого листа, листи, плити і штаба)  зазвичай виробляється методом холодного прокатування;

–  мікроскопічне дослідження виробів холодного оброблення показує помітну деформацію зерен і те, що зерна орієнтовані паралельно напрямку деформування. На відміну від цього, у виробах, одержаних гарячим обробленням, у результаті рекристалізації зерна будуть майже однорідними.

Крім того, холоднодеформовані вироби мають такі властивості, за якими вони можуть бути розподілені з певними виробами гарячого прокатування або гарячого волочіння:

(а) завдяки деформаційному, або механічному, зміцненню, якому піддаються вироби під час холодного деформування, вони мають велику твердість і високу границю міцності на розтягання, хоча ці властивості можуть помітно знижуватися під час термічного оброблення;

(b) видовження під час руйнуванні буде незначним для холоднодеформованих виробів; воно збільшується у виробах, які пройшли відповідну термообробку.

Холодне прокатування з малими обтисненнями (відома як дресирування), якій піддаються деякі гарячекатані пласкі вироби без значного зменшення їхньої товщини, не змінює їхнього характеру як кінцевого гарячого прокату. Дресирування впливає суттєво лише на поверхню виробів, у той час як холодне прокатування в буквальному значенні слова (відоме також як обтиснення в холодному стані) змінює кристалічну структуру оброблюваного виробу за рахунок значного зменшення його поперечного перерізу.

(C) Подальше виробництво і чистове оброблення.

Кінцеві продукти можуть піддаватися подальшому чистовому обробленню або перероблятися в інші вироби в результаті низки операцій, таких як:

(1) Механічне оброблення, тобто гостріння, фрезерування, шліфування, перфорування або вирубання, вальцювання, калібрування, зачищення і т.п.; проте слід зазначити, що грубе обточування, призначене лише для усунення окалини та шлакової охолоді, і грубе зачищення не вважаються оздоблювальними операціями, що приводять до зміни в класифікації.

(2) Поверхневе оброблення або інші операції, включаючи плакування, призначені для поліпшення властивостей або зовнішнього вигляду металу, захисту його від іржавіння і корозії і т.п. Крім тих випадків, коли в тексті деяких товарних позицій є спеціальні застереження, таке оброблення не змінює товарної позиції, в яку включаються ці вироби. До цих операцій відносяться:

(а) випалювання, загартування, відпускання, цементація, азотування та інші подібні види термічного оброблення, призначені для поліпшення властивостей металу;

(b) видалення окалини, травлення, шабрування та інші процеси, призначені для усунення окалини і кірки, що утворилися під час нагрівання металу;

(c) грубе покриття, призначене винятково для захисту виробів від іржавіння чи інших видів окислювання, для запобігання ковзання під час транспортування і для полегшення поводження з виробами, наприклад, фарби, що містять активний антикорозійний пігмент (свинцевий сурик, цинковий пил, оксид цинку, хромат цинку, оксид заліза, залізний сурик, крокус), і непігментовані покриття, основою яких служать олія, жир, віск, парафін, графіт, дьоготь чи бітум;

(d) чистове оброблення поверхні, у тому числі:

(i)   полірування і шліфування або аналогічне оброблення;

(ii)  штучне оксидування (за допомогою різних хімічних процесів, наприклад, шляхом занурення в окиснювальний розчин), патинування, воронування (чорне випалювання), бронзування (за допомогою різних методів), яке також формують плівку оксиду на поверхні вироби, щоб покращити зовнішній вигляд, Ці операції підвищують опірність корозії;

(iii) хімічне оброблення поверхні, наприклад:

–  фосфатування, що полягає в зануренні виробу в розчин фосфатів металу, зокрема, марганцю, заліза і цинку; цей процес відомий за назвою паркеризації або бондеризації, залежно від тривалості операції і температури ванни;

–  оксалатизація, борування і т.п., де використовуються методи, аналогічні використовуваним під час фосфатування, із застосуванням відповідних солей або кислот;

–  хромування (ґрунтування металевої поверхні перед покриттям антикорозійним складом), яке полягає в зануренні виробу в розчин, що складається переважно з хромової кислоти або хроматів; цей процес призначений для поверхневого оброблення, наприклад, для плакування товстолистової сталі цинком або покриття цинком.

Ці види хімічного оброблення поверхні мають ту перевагу, що вони полегшують будь-яке подальше холодне деформування виробів, а також застосування фарб чи інших неметалічних захисних покриттів;

(iv) покриття металом (металізація), при цьому основними процесами є такі:

– занурення виробу у ванну з розплавленим металом або сплавом, наприклад, гаряче цинкування, лудіння, гаряче свинцювання, алітування;

– гальваностегія (катодне осадження покривального металу на виріб, що покривається, шляхом електролізу відповідного розчину солей металу), наприклад, із застосуванням цинку, кадмію, олова, свинцю, хрому, хрому/хромату, міді, нікелю, золота чи срібла;

– дифузія або насичення (шляхом нагрівання виробу, що покривається, разом з необхідним покривальним металом, що знаходиться в порошкоподібному вигляді, наприклад, шерардизація (дифузійне цинкування), алітування (дифузійне алюмінування) і дифузійне хромування (з дифузією);

– напилювання (розпилення розплавленого металопокриття і направлення струменя на виріб, що покривається), наприклад, шоопірування і напилювання газовим металізатором, електродугова металізація, плазмова металізація та електростатична металізація;

– металізація шляхом випаровування покривального металу у вакуумі і т.п.;

– металізація шляхом бомбардування покривального металу іонами в тліючому розряді (іонна металізація);

– покриття шляхом катодного випару (напилювання);

(v) покриття неметалічними речовинами, наприклад, емалювання, лакування, фарбування, друкування на поверхні, покриття керамічними або полімерними матеріалами, у тому числі такі спеціальні процеси як тліючий розряд, електрофорез, електростатичне проектування і занурення в електростатичну ванну з псевдозрідженим шаром, після якого відбувається радіаційний обігрів і т.п.;

(e) плакування, тобто з’єднання шарів металів, що розрізняються за кольором або сортом за рахунок взаємопроникнення атомів з поверхонь цих металів, що знаходяться в контакті. Ця дифузія через границю розділу є характерною для плакованих виробів і відрізняє їх від виробів, які піддавалися металізації тими способами, що зазначені в попередніх пунктах (наприклад, звичайна гальваностегія).

Різні процеси плакування містять у собі нанесення розплавленого плакувального металу на основний метал, після чого відбувається прокатування; просте гаряче прокатування плакувального металу для забезпечення ефективного зварювання з основним металом; будь-який інший метод нанесення плакувального металу, з подальшим проведенням механічного чи термічного процесу для забезпечення зварювання шарів (наприклад, електроплакування), за якого шар плакувального металу (нікель і т.п.) наноситься на основний метал за допомогою гальваностегії, а взаємопроникнення атомів на контактуючих поверхнях потім досягається шляхом термічного оброблення, проведеної за відповідної температури і з подальшим холодним прокатуванням.

Вироби з чорних металів, плаковані кольоровими металами, залишаються у відповідних товарних позиціях групи 72 за умови, що чорні метали залишаються переважними за масою (див. Примітку 7 до Розділу XV). Вироби з чорних металів, плаковані іншим чорним металом, які відповідно до хімічного складу плакованого виробу або плакувального металу можуть розглядатися в двох підгрупах (II, III чи IV), повинні аналогічним образом класифікуватися за металом, що переважає за масою (див. Примітку 2 до цієї групи); наприклад, пруток з нелегованої звичайної сталі, плакований корозійностійкою (нержавіючою) сталлю, буде, отже, розглядатися в підгрупі II, якщо перший метал переважає за масою, або в підгрупі III, у противному випадку;

(f) видалення невеликих кількостей металу для цілей дослідження;

(g) ламінування, наприклад, накладення  шарів металу на проміжний шар в’язкопружного матеріалу, останній шар призначений для ізоляції звуку.

Класифікація сплавів чорних металів і багатокомпонентних виробів розглядається в Загальних положеннях до Розділу XV.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

A. При необхідності розмежування між собою кованих та прокатаних виробів можна використовувати кілька способів (товарні позиції 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 і 7228).

Якщо наявний цілий виріб, насамперед необхідно звернути увагу на нерівномірність, тобто зміну, площі поперечного перерізу цього виробу:

 - якщо зміни перерізу нерегулярні, то виріб одержано куванням;

 - якщо, з іншого боку, зміни перерізу повторюються регулярно або якщо площа поперечного перерізу є постійною, то виріб може бути одержаний куванням або прокатуванням.

У цьому випадку слід застосовувати такі критерії:

1. Площа поперечного перерізу.

Якщо площа поперечного перерізу виробу значна (більш як 150 000 мм2), то такий виріб очевидно одержаний куванням. Якщо площа поперечного перерізу виробу невелика (мінімальний розмір менш як 15 мм), то виріб одержаний прокатуванням.

2. Форма поперечного перерізу.

Якщо форма проста (наприклад, квадратна, прямокутна, кругла, шестикутна і т. д.), то виріб міг бути одержаний або куванням, або прокатуванням, оскільки вироби складнішої форми майже завжди одержуються прокатуванням.

3. Довжина.

Якщо виріб завдовжки більш як 5 метрів, то він майже впевнено вважається одержаним прокатуванням; якщо коротший, то він може бути одержаний або прокатуванням, або куванням.

4. Допуски на розміри.

Допуски на розміри поперечного перерізу жорсткіші для прокатаних виробів, ніж для кованих.

5. Металографічні особливості мікроструктурної будови.

Оскільки, як правило, ступінь обтиснення прокатаних виробів значно вище, ніж у кованих виробів, то майже завжди можна відрізнити їх дослідженням за допомогою мікроскопа.

Основними чинниками, що мають бути проаналізовані, є включення і структура:

(a) включення в прокатних виробах є тонкі, дуже видовжені та орієнтовані майже паралельно напрямку прокатування; у кованих виробів вони менш видовжені (майже еліптичної форми) і не настільки паралельно орієнтовані;

(b) після відпалу, якщо виріб було піддано загартуванню та відпусканню, структура прокатаних виробів має майже бездоганно прямолінійні розділювальні штрихи, паралельні напрямку прокатування. У кованих виробах ці штрихи проявляється значно менше, а іноді майже не спостерігається.

6. Кількість.

Ковані вироби, зазвичай, постачаються малими кількостями.

Процес прокатування металу може бути гарячим або холодним. В залежності від профілю прокатаного виробу, форми та розташування прокатних валків, процес може використовуватися для виробництва плоских виробів, таких, як листи і плити, або обручної сталі та смуг, або брусків та прутків круглого, квадратного або багатокутного перерізу, або спеціальних профілів змінного поперечного перерізу, труб різного діаметру тощо.

B. Щодо визначення певного типу пластичного деформування (прокатування, кування, штампування) дивись Загальні положення   до групи 72, частина (ІV), (A) і (B).

C. Щодо різниці між виробами, що одержуються гарячим прокатуванням або гарячим волочінням, а також виробами, що одержуються або мають кінцеву обробку у холодному стані, дивись Загальні положення до групи 72, частина (ІV), (B), останній абзац.

Деякі з вищезазначених різниць між гарячекатаними і холоднокатаними виробами можуть зменшуватися або усуватися під час відпалу холоднокатаних виробів; аналогічно, якщо гарячекатані вироби були піддані легкій фінішній обробці в холодному стані, то різниця полягатиме лише у твердості поверхні та зовнішньому вигляді виробу.

Гарячекатані або гарячетягнуті бруски, прутки, профілі і кутики та фасонні вироби можуть бути піддані кінцевій обробці у холодному стані шляхом витягування або інших процесів, а саме: рихтування та калібрування, для надання виробу кращого завершення. Така обробка дозволяє класифікувати даний товар як “холодноформовані або, як такі що пройшли фінішну обробку у холодному стані”.

Проте вирівнювання та грубе припасування в холодному стані не вважаються рихтуванням та калібруванням і, тому, не впливають на класифікацію брусків, прутків, кутиків, профілів та фасонних виробів, підданих лише таким видам оброблення, як гаряче прокатування або витягування. Аналогічно, такі бруски та прутки, якщо вони були піддані крученню, не повинні вважатися виробами, що пройшли фінішну обробку у холодному стані.

D. Щодо визначення плакування дивись Загальні положення до цієї групи, частина (ІV), (С), (2), (е).

Вироби з недорогоцінних металів, плаковані дорогоцінними металами, незалежно від товщини плакування, підпадають під групу 71 (дивись Пояснення  до групи 71).

E. Щодо коментування способів оброблення поверхонь дивись Загальні положення  до групи 72, частина (ІV), (C), (2), (d).

F. Незакінчені ковані вироби, які вже більше не мають грубого зовнішнього вигляду, характерного для виробів, грубо формованих куванням, товарних позицій 7207, 7218 або 7224, повинні класифікуватися в товарних позиціях, до яких входять готові вироби, зазвичай, в групах 82, 84, 85 і 87. Так, чавунні або сталеві ковані вироби для виготовлення колінчастих валів належать до товарної позиції 8483.

Додаткові пояснення до товарних категорій України:

Пласкі вироби, які задовольняють одній з таких вимог, повинні вважатися пласкими прокатаними виробами, а не напівфабрикатами:

 • товщина менш як 100 мм,

- наявність торцевого фальця, форма якого зазначена нижче:

 • ступінь обтиснення понад 1,5,
 • товщина перевищує товщину первісного сляба більш ніж на 50 мм.

 

 

Підгрупа I

Первинні продукти; продукти у формі гранул та порошку

Загальні положення

До цієї підгрупи включаються:

(1) Первинні продукти чорної металургії (переробний чавун, дзеркальний чавун, феросплави, вироби чорної металургії, одержані прямим відновленням залізної руди, інші губчасті залізні продукти, відходи і брухт, а також у зливках відходи чавунні або сталеві (шихтові зливки)) і залізо з мінімальною чистотою за масою 99,94  % (товарні позиції 7201 –   7204).

(2) Гранули та порошки, одержані з переробного чавуну, дзеркального чавуну, чорних металів (товарна позиція 7205).

Пояснення до товарної позиції 7201:

7201

Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або iнших первинних формах:

7201 10

- чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору:

 

- - з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %:

7201 10 11 00

- - - з масовою часткою кремнiю 1 % або менше

7201 10 19 00

- - - з масовою часткою кремнiю понад 1 %

7201 10 30 00

- - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не більш як 0,4 %

7201 10 90 00

- - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 %

7201 20 00 00

- чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 %

7201 50

- чавун переробний легований; чавун дзеркальний:

7201 50 10 00

- - чавун переробний легований з масовою часткою титану
понад 0,3 %, але не бiльш як 1 %, і ванадiю понад 0,5 %, але не бiльш як 1 %

7201 50 90 00

- - iнший

(А) Переробний чавун

Визначення переробного чавуну подано в Примітці 1 (а) до цієї групи. Проте хромисті сталі, що містять за масою більше 2 % вуглецю, повинні, відповідно до Примітки 1 (d) до цієї групи, класифікуватися з іншими легованими сталями в підгрупі IV.

Переробний чавун являє собою основний первинний продукт чорної металургії, що виробляється переважно шляхом відновлення і плавлення залізної руди в доменних печах або плавленням відходів і брухту в електропечах чи вагранках. Він є залізовуглецевим сплавом, що містить також інші елементи, такі як кремній, марганець, сірка, фосфор, які попадають у нього з руди, брухту, флюсу чи палива, а іноді, крім того, ще інші елементи, такі як хром і нікель, додані до нього для одержання спеціальних властивостей.

До цієї товарної позиції включається необроблений переробний чавун і переробний чавун, який для зручності і досягнення визначених властивостей був переплавлений, рафінований, дошихтований або легований, за умови, що хімічний склад переробного чавуну залишається в межах, установлених Приміткою 1 (а). Переробний чавун може бути у формі чушок, болванок, кусків, у розламаному чи суцільному стані, або в розплавленому стані, при цьому до цієї товарної позиції не включаються формовані чи оброблені вироби (наприклад, оброблені або необроблені литі вироби чи труби).

Переробний чавун характеризується крихкістю і тим, що не піддається деформуванню; це може бути усунуте до деякої міри шляхом випалювання, яке надає продукту зовні деякі властивості сталі. Такий продукт відомий як “ковкий чавун” (білий чи сірий). На практиці оброблення застосовується переважно до литих виробів, які розглядаються в іншому місці, але будь-який такий матеріал у первинній формі чушок, болванок і т.п. включається до цієї товарної позиції за умови, що вміст вуглецю за масою перевищує 2  %.

Легований переробний чавун являє собою чавун, що містить один чи декілька елементів, зазначених у Примітці 1 (а) до підпозицій, у кількостях, встановлених у цій примітці.

(B) Дзеркальний чавун

Дзеркальний чавун визначений у Примітці 1 (b) до цієї групи. Іноді в торгівлі його називають феросплавом, але включають його при цьому в ту ж товарну позицію, що і переробний чавун, оскільки зазвичай його одержують безпосередньо з руди.

Він застосовується переважно у виробництві сталі для розкиснення і повторного вуглецювання сталі, а також для легування. На зламі має дзеркальний блиск через високий зміст марганцю; поданий у тих же формах, що і переробний чавун.

Додаткові пояснення до товарної позиції 7201: 

Переробний чавун та дзеркальний чавун визначені в Примітках 1 (a) і 1 (b) до цієї групи.

Переробний чавун, як визначено в Примітці 1 (a) до цієї групи, з масовим вмістом марганцю більш як 6 %, але не більш як 30 % повинен класифікуватися як дзеркальний чавун (товарна категорія 7201 50 90). Якщо сплав з цим відсотком марганцю містить інший елемент, частка якого перевищує ті, що перелічені в Примітці 1 (a), наприклад, вміст кремнію становить більш як 8 %, він повинен класифікуватися разом із феросплавами; у зазначеному прикладі сплав можна класифікувати у товарних категоріях 7202 21 00 – 7202 29 90 (феросиліцій). Якщо він містить більш як 30 % марганцю і 8 % кремнію, він повинен вважатися феросилікомарганцем, що підпадає під товарну категорію 7202 30 00, а якщо він містить додатковий легуючий елемент, частки якого відповідають встановленим у Примітці 1 (c), він повинен класифікуватися у товарній категорії 7202 99 80.

Переробний чавун, як визначено в Примітці 1 (a) до цієї групи, який не є дзеркальним, повинен класифікуватися у товарних категоріях 7201 10 11 – 7201 50 90, має вміст марганцю 6 % або менше. У випадку цього виду переробного чавуну розрізняють нелегований переробний чавун (товарні категорії 7201 10 11 – 7201 20 00) і легований переробний чавун (товарна категорія 7201 50 10 або 7201 50 90), залежно від вмісту легуючих елементів.

Легований переробний чавун визначено у Примітці 1 (a) до товарних підпозицій цієї групи; нелегований переробний чавун не може містити масову частку елементів взятих окремо або разом, більше як:

0,2 % хрому,

0,3 % міді,

0,3 % нікелю,

0,1 % таких елементів: алюміній, молібден, титан, вольфрам, ванадій.

Додаткові пояснення до товарних категорій: 

7201 50 10

Продукція цієї товарної категорії використовується головним чином для виготовлення особливо зносостійких виробів, таких, як колінчасті вали, гальмові барабани, насосні поршні, прокатні валки, кувальні штампи, трубопроводні коліна, ливарні форми (виливниці).

7201 50 90

Ця товарна категорія включає такі види переробного чавуну:

1. що містить масову частку нікелю (0,5 – 3,5 %) для виготовлення виробів з високим опором до стискання;

2. нікель-хромовий (що містить масову частку 3,3 – 5 % нікелю і 1,4 – 2,6 % хрому) для виготовлення виробів з високою зносостійкістю;

3. з великим вмістом нікелю, хрому, кремнію або міді для виготовлення корозійностійких виробів;

4. що містить нікель і хром для виготовлення жаростійких виробів;

5. що містить мідь.

Пояснення до товарної позиції 7202:

7202

Феросплави:

 

- феромарганець:

7202 11

- - з масовою часткою вуглецю понад 2 %:

7202 11 20 00

- - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 %

7202 11 80 00

- - - iнший

7202 19 00 00

- - iнший

 

- феросилiцiй:

7202 21 00 00

- - з масовою часткою кремнiю понад 55 %

7202 29

- - iнший:

7202 29 10 00

- - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 %

7202 29 90 00

- - - iнший

7202 30 00 00

- феросилiкомарганець

 

- ферохром:

7202 41

- - з масовою часткою вуглецю понад 4 %:

7202 41 10 00

- - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 %

7202 41 90 00

- - - з масовою часткою вуглецю понад 6 %

7202 49

- - iнший:

7202 49 10 00

- - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 %

7202 49 50 00

- - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 %

7202 49 90 00

- - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 %

7202 50 00 00

- феросилiкохром

7202 60 00 00

- феронiкель

7202 70 00 00

- феромолiбден

7202 80 00 00

- феровольфрам та феросилiковольфрам

 

- iнший:

7202 91 00 00

- - феротитан i феросилiкотитан

7202 92 00 00

- - ферованадiй

7202 93 00 00

- - феронiобiй

7202 99

- - iншi:

7202 99 10 00

- - - ферофосфор

7202 99 30 00

 

 

- - - феросилiкомагнiй

7202 99 80 00

- - - iнший

 

Феросплави визначені в Примітці 1 (c) до цієї групи.

Феросплави відрізняються від переробного чавуну тим, що вони містять більш низький відсоток заліза, який є своєрідним “розчинником” для легуючих елементів, що складають високий відсоток (наприклад, марганцю, хрому, вольфраму, кремнію, бору чи нікелю), а також тим, що можуть містити за масою 2 % або менше вуглецю.

Феросплави, як правило, не піддаються прокатці, куванню або іншому обробленню, принаймні в промислових цілях, навіть якщо деякі з них є ковкими. Вони використовуються в чавуно-  чи сталеливарній промисловості переважно для введення визначених кількостей легуючих елементів у сталь або переробний чавун для надання їм особливих властивостей у тих випадках, коли застосування відповідних чистих елементів є неможливе чи нерентабельне. Деякі з них використовуються як розкиснювачі, десульфурати, для деазотування або для заспокоєння сталі, у той час як інші використовуються в зварюванні або для нанесення металопокриттів.

Деякі феросплави можуть бути використані безпосередньо для лиття. Для включення до цієї товарної позиції феросплави повинні бути у формі чушок, болванок, кусків або аналогічних первинних формах, у гранулах або порошкоподібній формі, або у формах, одержаних у результаті безперервного лиття (наприклад, заготовок).

Феросиліцій використовується також у формі сферичних гранул, поверхня яких зміцнена спеціальним обробленням, таким як під час гравітаційного збагачення металевих руд (селективна флотація); проте він залишається в цій товарній позиції.

До цієї товарної позиції включаються також вироби цього типу, попередньо подрібнені до гранул або порошку та агломеровані в брикети, циліндри, тонкі бруски і т.п., з використанням цементу чи інших зв'язувальних речовин, а в деяких випадках із застосуванням екзотермічних добавок.

Хоча деякі феросплави (наприклад, феромарганець чи феросиліцій) можуть бути одержані в доменних печах, зазвичай їх виготовляють в електричних печах чи тиглях методом металотермії і т.п.

До основних різновидів феросплавів відносяться такі:

 1. феромарганець;
 2. феросиліцій;
 3. феросилікомарганець;
 4. ферохром;
 5. феросилікохром;
 6. феронікель;
 7. феромолібден;
 8. феровольфрам і феросиліковольфрам;
 9. феротитан і феросилікотитан;
 10. ферованадій;
 11. фероніобій;
 12. феросилікомагній і феросилікокальцій.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) хімічні вироби, використовувані для тих же цілей і тим же способом, що і феросплави, наприклад, оксид молібдену, молібдат кальцію і карбід кремнію, а також силіцид кальцію та силіцид марганцю, якщо сплави містять за масою менш як 4 % заліза (група 28);

(b) фероуран (товарна позиція 2844);

(c) фероцерій та інші пірофорні залізовмісні сплави в усіх формах (товарна позиція 3606);

(d) продукти, що в ряді країн відомі іноді як феронікелі або феронікельхроми, які мають ковкість і зазвичай не використовуються як “добавки” у чорній металургії (товарні позиції 7218 7229 або група 75).

Додаткові пояснення до товарної позиції 7202:

Примітка 1 (c) до цієї групи визначає “феросплави”, встановлюючи, зокрема, граничні рівні вмісту кольорових легуючих елементів і елементного заліза.

Щодо класифікації феросплавів у підпозиціях товарної позиції 7202 дивись Примітку 2 до підпозицій до цієї групи.

Так, наприклад, феросплав з масовою часткою більш як 30 % марганцю і 8 % або менше кремнію класифікується у товарних категоріях 7202 11 20 – 7202 19 00; проте, якщо він містить більш як 30 % марганцю і більш як 8 % кремнію, він класифікується у товарній категорії 7202 30 00. Так само, феро-силіко-марганце-алюмінієвий сплав повинен містити більш як 8 % кремнію, більш як 30 % марганцю і більш як 10 % алюмінію, щоб класифікуватися у товарній категорії 7202 99 80.

Якщо феросплави, що містять 2, 3 або 4 елементи, конкретно не названі, то вони класифікуються у товарній категорії 7202 99 80.

Відходи чорної металургії, які грубо переплавлені в зливки (переплавлені відходи), мають склад феросплаву і використовуються як добавки для виробництва спеціальних сталей, класифікуються в підпозиціях товарної позиції 7202 відповідно до матеріалу (хімічного складу), з якого складається цей феросплав.

Ця товарна позиція не охоплює залишки, утворювані під час одержання сплавів кольорових металів, які через присутність сірки, фосфору та інших домішок не можуть бути використані як феросплави (зазвичай товарна позиція 2620).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7202 11 20 - 7202 19 00

Феромарганець існує в зливках з нерівною поверхнею, яскравого білого кольору на зламі. Він крихкий і дуже твердий. Він використовується для розкиснення, знесірчення та рецементації сталі і, а також для легування сталей додаванням до них марганцю, як легуючого елементу.

7202 11 20 і 7202 11 80

Ці товарні категорії включають види феромарганцю, відомі як “високовуглецеві” (високовуглецевий феромарганець). Найбільш часто використовуються ґатунки, що містять масову частку  6 – 7 % вуглецю; вміст за масою марганцю повинен бути вище 30 %, але зазвичай в межах 70 – 80 %.

7202 19 00

Ця товарна категорія охоплює феромарганець із середнім (1,25 – 1,5 %) або низьким (менш як 0,75 %) вмістом вуглецю; масова частка марганцю може коливатися від 80 до 90 %. Такі продукти використовуються у виробництві марганцевої сталі, яка потребує низького вмісту вуглецю.

7202 21 00 - 7202 29 90

Феросиліцій має блискучий сірий злам і відзначається крихкістю. Постачаються різні види феросиліцію, які містять за масою від 10 до майже 96 % кремнію з низьким вмістом вуглецю (0,1 – 0,2 %).

Він використовується або для поліпшення якості сталі, або для виробництва сталей, які містять кремній (зокрема, “електротехнічних листів та плит”), або (замість більш дорогого кремнію) як розкиснювач (у силіко-термальному процесі) в інших металургійних процесах, наприклад, у металургії магнієвих сплавів.

7202 30 00

Феросилікомарганець, також відомий просто як силікомарганець, використовується в різних формах, які містять за масою більш як 8 та до 35 % кремнію, більш як 30 та до 75 % марганцю і до 3 % вуглецю.

Види його використання аналогічні видам використання феросиліцію, але присутність кремнію та марганцю створює комбінований ефект, який мінімізує домішки неметалевих речовин і, тим самим, знижує вміст кисню.

7202 41 10 - 7202 49 90

Ферохром являє собою речовину з дуже твердою кристалічною структурою, при цьому кристали іноді мають дуже розгалужену форму. Він, як правило,  містить за масою 60  – 75 % хрому; масова частка вуглецю в звичайних ґатунках ферохрому коливається від 4 до 10 %, але може становити навіть 0,01 % за відповідного зменшення крихкості. Він використовується для виробництва хромових сталей.

7202 50 00

Феросилікохром зазвичай містить за масою 30 % кремнію і 50 % хрому, масова частка вуглецю може бути високою або дуже низькою, як у випадку фрохрому.

Він використовується для тих самих цілей, що й ферохром; присутність кремнію сприяє розкисненню сталі.

7202 60 00

Феронікель, що підпадає під цю категорію, містить масову частку сірки менш як 0,5 % і, зазвичай, використовується як легуючий елемент у виробництві нікелевої сталі.

Феронікель з масовою часткою сірки 0,5 % або більше не може використовуватися у цьому стані для виробництва нікелевих сталей; він вважається проміжним продуктом металургії нікелю і класифікується у товарній позиції 7501. 

Проте, певні сплави, відомі у торгівлі як “ливарний нікель” і використовувані для виливання спеціальних  виробів, стійких проти корозії або високих температур, класифікуються в цій товарній категорії. Це стосується, наприклад, деяких ґатунків аустенітного чавуну, які комерційно відомі під різними запатентованими назвами і які містять за масою до 36 % нікелю, 6 % хрому, 6 % кремнію, більш як 2 % вуглецю та іноді малі кількості інших елементів (алюмінію, марганцю, міді тощо). Для цілей тарифної класифікації ці продукти не можна розглядати ні як переробний чавун через те, що вміст нікелю в них становить понад 10 %, ні як сталь, тому що вміст вуглецю в них перевищує  2 %.

7202 99 80

Ця товарна категорія включає феросилікокальцій, феромарганотитан, феросиліконікель, феросилікоалюмінокальцій, фероалюміній, феросилікоалюміній і феросилікомарганоалюміній.

Фероалюміній містить за масою, як правило, від 12  до 30 % алюмінію.

Певні ґатунки фероалюмінію іноді використовуються безпосередньо для відливання спеціальних частин, оскільки вони відзначаються високою стійкістю проти корозії навіть за високих температур, а також особливими магнітними і термічними властивостями.

Феросилікоалюміній використовується в різних типах сплавів, які містять за масою, наприклад:

45% кремнію і 20 – 25 % алюмінію;

65 – 75 % кремнію, 10 – 15 % алюмінію і 3  – 4 % титану;

20 – 25 % кремнію, 20 – 25 % марганцю і 10 – 12 % алюмінію.

Феросилікомарганоалюміній містить за масою, як правило, 20 % кремнію, 35 % марганцю та 10 – 12 % алюмінію.

Пояснення до товарної позиції 7203:

7203

Продукти прямого вiдновлення залiзної руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у шматках, котунах або подібних формах; залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за масою 99,94 % у шматках, котунах або подібних формах:

7203 10 00 00

- продукти прямого вiдновлення залiзної руди

7203 90 00 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються продукти на основі заліза, одержані прямим відновленням руди без її плавлення (див. Загальні положення до цієї групи, пункт (I) (B). Ці продукти одержують з руди у вигляді кусків чи гранул або зі збагаченої руди у вигляді брикетів чи котунів. Зазвичай вони містять понад 80 % за масою металевого заліза і мають губчасту структуру (губчасте залізо). Ці продукти використовуються для виробництва сталі. Вироби цієї товарної позиції у формі брикетів чи котунів не слід плутати з виробами зі збагаченої руди товарної позиції 2601; перші помітно відрізняються від останніх за блиском на поверхні зрізу.

Продукти на основі заліза, одержані прямим відновленням, легко відрізнити від інших губчастих чорних металів (одержаних з розплавленого переробного чавуну методом розпилення) за тими ознаками, що перші мають шорсткувату і пористу поверхню, у той час як останні мають округлену поверхню, яка ясно показує, що вони пройшли через стадію плавлення.

До цієї товарної позиції включається також дуже чисте залізо (тобто залізо, що містить домішок за масою не більш як 0,06 %). Це залізо, використовуване в дослідницьких лабораторіях і в деяких галузях металообробної промисловості (наприклад, у порошковій металургії), є гарним розріджувачем для металів.

До цієї товарної позиції не включається також металева “вовна” і т.п., іноді називана “металевою губкою” (товарна позиція 7323).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7203 90 00

Поряд із продуктами, зазначеними в другий частині до товарної позиції 7203, які охоплені в передостанньому абзаці Пояснень до цієї товарної позиції, ця товарна категорія включає губчасті вироби чорної металургії, одержувані іншими ніж пряме відновлення залізних руд способами, тобто з розплавленого переробного чавуну методом розпилення.

Пояснення до товарної позиції 7204:

7204

Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки):

7204 10 00 00

- вiдходи та брухт ливарного чавуну

 

- вiдходи та брухт легованої сталi:

7204 21

- - корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

7204 21 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше

7204 21 90 00

- - - iншої

7204 29 00 00

- - iншi

7204 30 00 00

- вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi

 

- інші вiдходи та брухт:

7204 41

- - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi:

7204 41 10 00

- - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки

 

- - - вiдходи обрiзування або штампування:

7204 41 91 00

- - - - пакетованi

7204 41 99 00

- - - - iншi

7204 49

- - iншi:

7204 49 10 00

- - - подрiбненi (рiзанi)

 

- - - iншi:

7204 49 30 00

- - - - пакетованi

7204 49 90 00

- - - - iншi

7204 50 00 00

- зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)

(А) Відходи та брухт

До цієї товарної позиції включаються відходи та брухт чорних металів, як визначено в Примітці 8 (а) до Розділу XV.

Такі відходи і брухт чорних металів різноманітні за природою і, як правило, можуть бути таких видів:

(1) Відходи та брухт у результаті виробництва або механічного оброблення чорних металів (наприклад, обрізки, ошурки та токарна стружка).

(2) Вироби з чорних металів, певно непридатні для використання через поломку, надрізи, знос або з інших причин; з метою задоволення вимог користувачів до розмірів і якості відходи та брухт чорних металів зазвичай підготовляються за допомогою таких процесів:

(а) різання ножицями або газовим різаком важких і довгих деталей;

(b) пресування в пакети, особливо у разі легковагого брухту, використовуючи, наприклад, гідравлічний прес;

(c) розбирання кузовів автомобілів та іншого легковагого брухту, після чого відбувається сортування (можливо, магнітне), щоб одержати досить чистий продукт високої щільності;

(d) дроблення і пресування в брикети ошурок і стружки чорних металів;

(e) дроблення старих виробів із заліза.

Відходи та брухт зазвичай використовуються для видобування металу шляхом їхнього переплавлення або для виробництва хімічних продуктів.

Проте до цієї товарної позиції не включаються вироби, які після ремонту чи реконструкції або без них можуть бути використані для виконання ними колишніх функцій чи пристосовані для інших цілей; також не включаються вироби, що можуть бути перероблені в інші товари без того, щоб їх спочатку відновили як первинний метал. Отже, до цієї товарної позиції не включаються, наприклад, сталеві конструкції, придатні для використання після заміни зношених частин; зношені трамвайні рейки, які можна використовувати як копальні стійки або переробити в інші вироби шляхом вторинного прокатування; сталеві напилки, придатні для повторного використання після очищення і виправлення.

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) шлак, дрос, окалина або інші відходи виробництва чорних металів, навіть якщо вони придатні для видобування металу (товарна позиція 2619);

(b) відходи та брухт, непридатні для безпосереднього використання в чорній металургії, тому що вони є радіоактивними (товарна позиція 2844);

(c) розламані куски переробного чи дзеркального чавуну (товарна позиція 7201).

(B) Зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)

Ці вироби визначені в примітці 1 (g) до цієї групи. До них відносяться зливки або чушки, зазвичай з високолегованої сталі, одержані в результаті переплавлення дрібного брухту (наприклад, шліфувального пилу чи дрібних токарних стружок) і лиття. Вони не прокочуються і застосовуються як добавки у виробництві сталі. Мають шорсткувату і нерівну поверхню з раковинами, тріщинами, вдавлюваннями, які з'явилися внаслідок того, що виливок виготовлявся у зношеній виливниці. Виливок у формі зливка виробляється без ливникової лійки. Внаслідок цього в них немає живильника або літника, при цьому в них нерівна поверхня, іноді у формі жолоба біля верхнього кінця. На цій поверхні часто бувають тріщини у вигляді лунок, в яких можна спостерігати залишки пористого дросу.

Додаткові пояснення до товарної позиції 7204:

Поряд із відходами та брухтом, описаними в Поясненнях до товарної позиції 7204, (A), ця товарна позиція також включає розрізані на куски рейки, що були у використанні, завдовжки менш як 1,5 м (дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7302 10 90).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7204 41 10

Ця товарна категорія не включає відходи фрезерного виробництва та ошурки, відокремлені від сторонніх предметів (наприклад, за допомогою магнітного поля) і зроблені однорідними за розміром частинок (наприклад, за допомогою просіювання). Залежно від розміру зерен (дивись Примітку 8 (b) до Розділу XV і Примітку 1 (h) до цієї групи), ці вироби входять до товарних категорій 7205 10 00, 7205 21 00 або 7205 29 00.

7204 49 10

Подрібнені (різані) відходи та брухт охоплюють відходи та брухт, 95 % яких за масою мають розмір не більш як 200 мм.

7204 49 90

 

Ця товарна категорія включає відходи та брухт навалом, які містять, наприклад, чавун, луджені чорні метали та різні види сталі.

7204 50 00

Зливки для переплавлення (шихтові зливки), за хімічним складом аналогічні феросплавам, використовуваним як добавки у виробництві спеціальних ґатунків сталі, класифікуються у належних товарних категоріях товарної позиції 7202.

Пояснення до товарної позиції 7205:

7205

Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів:

7205 10 00 00

- гранули

 

- порошки:

7205 21 00 00

- - з легованої сталi

7205 29 00 00

- - інші

(А) Гранули

Визначення гранул подане в Примітці 1(h) до цієї групи.

До цієї товарної позиції включаються гранули, тобто дріб більш-менш круглої форми, і грановані “зірочки”.

Дріб одержують у результаті розливання рідких чорних металів у холодну воду або в струмінь води; зірочки виходять дробленням великого дробу холодним дробленням листів і т.п. зміцненого металу.

Ці вироби залишаються в цій товарній позиції незалежно від того, проводилася чи не проводилося їхнє сортування за розміром.

Дріб і зірочки використовуються для очищення і видалення окалини або поверхневого зміцнення (дробоструминне оброблення) металу, для полірування або гравірування металу чи скла, для оброблення каменю і т.п. Вони також додаються в бетон як заповнювач, що підвищує зносостійкість, або для підвищення його непроникності для рентгенівських променів і гамма-променів.

До цієї товарної позиції також включаються дротяні котуни, одержувані шляхом нарізання дроту великого діаметра з чорних металів, що використовується для цілей, описаних вище.

(B) Порошки

Визначення порошків подане в Примітці 8 (b) до Розділу XV.

Порошки з переробного і дзеркального чавуну, чорних металів являють собою матеріали, придатні для пресування або спікання, які одержують розпиленням розплавлених чорних металів, відновленням оксидів заліза (сухий процес), подрібненням переробного чавуну, губчастого заліза або сталевого дроту, осадженням (мокрий процес), розкладанням карбонілу заліза, електролізом водних розчинів солей заліза або подрібненням чорних металів (включаючи подрібнені ошурки).

З цих порошків (включаючи порошок губчастого заліза) можна шляхом спікання одержувати різні вироби, у тому числі осердя для електромагнітних котушок, використовуваних у телефонах, магнето і т.п. Вони також застосовуються у виробництві зварювальних електродів і порошкових зварювальних флюсів, у хімічній промисловості (особливо як відновники), а іноді для виготовлення фармацевтичних продуктів (порошок, одержаний подрібнюванням залізних ошурок).

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) порошки радіоактивного заліза (ізотопи) (товарна позиція 2844);

(b) порошки заліза, що постачаються як медикаменти відповідно до товарної позиції 3003 чи 3004;

(c) гранули і порошки феросплавів (товарна позиція 7202);

(d) ошурки і токарна стружка чорних металів (товарна позиція 7204);

(e) невеликі дефектні кульки для підшипників, які хоча часто використовуються для тих же цілей, що і дріб, включаються до товарної позиції 7326 відповідно до Примітки 6 до групи 84. Такі кульки відрізняються від дробу тим, що мають більш правильну та оброблену поверхню і виконані з більш якісної сталі.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7205 21 00 і 7205 29 00

Продукти цих товарних категорій можуть бути змішані або з легуючими елементами для деяких цілей, зазначених у Поясненнях до товарної позиції 7205, (B), або з елементами, що запобігають самозайманню заліза (наприклад, з цинком).

Підгрупа II

Сталь вуглецева (сталь нелегована)

Загальні положення

За умови, що вироби виконані з вуглецевої (нелегованої) сталі, до цієї підгрупи включаються:

(1) Зливки або інші первинні продукти, такі як пудлінгові бруски, пакети кричного заліза, болванки, куски, включаючи сталь у розплавленому стані (товарна позиція 7206).

(2) Напівфабрикати, такі як блюми, заготовки, круглі заготовки, сляби, сутунки, грубо оброблені куванням заготовки, заготовки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів (товарна позиція 7207).

(3) Плоский прокат (товарні позиції 7208 – 7212).

(4) Прутки, гарячекатані, вільно укладені в бунти (товарна позиція 7213) та інші прутки (товарна позиція 7214 або 7215).

(5) Кутики, фасонні та спеціальні профілі (товарна позиція 7216).

(6) Дріт (товарна позиція 7217).

Пояснення до товарної позиції 7206:

 

7206

Вуглецева сталь у зливках або iнших первинних формах (крім залiза товарної позицiї 7203):

7206 10 00 00

- зливки

7206 90 00 00

- iншi

(I)  Зливки

Зливки являють собою первинні продукти, в які відливаються чорні метали після їхнього виробництва за допомогою одного з процесів, описаних у Загальних положеннях до цієї групи. Зазвичай вони мають квадратний, прямокутний чи восьмикутний поперечний переріз, при цьому один кінець робиться товще іншого, щоб полегшити їхній витяг з виливниць. У них правильна та однорідна поверхня і вони, власне кажучи, не містять дефектів.

Потім зливки піддаються прокатуванню або куванню, зазвичай для одержання напівфабрикатів, але іноді вони переробляються безпосередньо в прутки, листовий прокат чи інші кінцеві вироби.

(II) Інші первинні форми

Крім сталі в розплавленому стані, до цієї товарної позиції включаються також болванки, куски, пудлінгові прутки і пакети кричного заліза.

Болванки і куски одержують переважно зі “спеків” або з “згустків”, що сформувалися в результаті прямого відновлення залізної руди або електролітичного осадження. Коли основна частина шлаку видаляється з болванок або кусків, що знаходяться в тістоподібному стані, за допомогою пресування, проковування чи кування одержують пудлінгові бруски і пакети кричного заліза, які після прокатування перетворюються у виріб з характерною хвилястою структурою завдяки наявності шлаку. Ці вироби придатні для спеціального застосування, наприклад, для якірних ланцюгів і підіймальних гаків.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) зливки для переплавляння (шихтові зливки) (товарна позиція 7204);

(b) вироби, одержані методом безперервного лиття (товарна позиція 7207).

Пояснення до товарної позиції 7207:

7207

Напiвфабрикати з вуглецевої сталi:

 

- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

7207 11

- - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша, ніж подвiйна товщина:

 

- - - катанi або отриманi безперервним литтям:

7207 11 11 00

- - - - з автоматної сталi

 

- - - - iншi:

7207 11 14 00

- - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм

7207 11 16 00

- - - - - завтовшки понад 130 мм

7207 11 90 00

- - - кованi

7207 12

- - iншi, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу:

7207 12 10 00

- - - катанi або одержанi безперервним литтям

7207 12 90 00

- - - кованi

7207 19

- - iншi:

 

- - - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:

7207 19 12 00

- - - - катанi або одержані безперервним литтям

7207 19 19 00

- - - - кованi

7207 19 80 00

- - - iншi

7207 20

- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:

 

- - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша, ніж подвiйна товщина:

 

- - - катанi або одержані безперервним литтям:

7207 20 11 00

- - - - з автоматної сталi

 

- - - - iншi, з масовою часткою:

7207 20 15 00

- - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %

7207 20 17 00

- - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше

7207 20 19 00

- - - кованi

 

- - iншi, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу:

7207 20 32 00

- - - катанi або одержані безперервним литтям

7207 20 39 00

- - - кованi

 

- - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:

7207 20 52 00

- - - катанi або одержані безперервним литтям

7207 20 59 00

- - - кованi

7207 20 80 00

- - iншi

Визначення напівфабрикатів подане в Примітці 1 (ij) до цієї групи. У примітці термін “попередньо гарячекатані” означає вироби, що пройшли операцію гарячого прокатування, що надає їм шорсткуватої поверхні.

До цієї товарної позиції включаються блюми, прямокутні та круглі заготовки, сляби,  сутунки, грубо оброблені куванням вироби, заготовки для кутиків, фасонних і спеціальних профілів та усі вироби, одержані методом безперервного лиття.

(А) Блюми, заготовки квадратного та круглого перерізу, сляби та сутунки

Усі ці вироби виробляються гарячим прокатуванням або куванням зливків, пудлінгові бруски чи пакети кричного заліза включаються до товарної позиції 7206. Вони являють собою напівфабрикати, призначені для подальшого гарячого прокатування і кування. Тому їхнє виготовлення не вимагає особливої точності; крайки цих виробів нерівні, а поверхня часто буває опуклою чи увігнутою і може мати дефекти, одержані під час виробничих процесів (наприклад, сліди валків).

Блюми в поперечному перерізі зазвичай бувають квадратними і за розмірами більше, ніж заготовки квадратного перерізу (білети); останні можуть бути квадратними чи прямокутними в поперечному перерізі. Обидва типи виробів застосовуються для прокатування стрижнів, прутків, фасонних та спеціальних профілів або для виробництва поковок і штамповок.

Круглі заготовки мають круглий чи багатокутний (більше чотирьох кутів) поперечний переріз і використовуються переважно як проміжні продукти для виробництва безшовних сталевих труб. Вони можуть відрізнятися від прутків не лише загальними характеристиками, властивими усім напівфабрикатам, але і тим, що вони зазвичай постачаються довжиною від      1   до 2 м та їхні кінці часто обрізані газовим різаком, що не виконується для прутків, які зазвичай ріжуться ретельніше.

Сляби і сутунки (листові заготовки) також мають прямокутний (крім квадратного) переріз, але їхня ширина значно більше їхньої товщини, причому товщина слябів більше товщини сутунок. Тому сляби використовуються для прокатування в плити, тоді як сутунки зазвичай використовуються для одержання листів чи штаби. Сутунка для прокатування з неї жерсті являє собою листову заготовку, яка використовується для виробництва білої жерсті. Про відмінності між слябами і сутунками і визначеними плитами див. Пояснення до товарної позиції 7208 нижче.

(B) Ковані заготовки

Це напівфабрикати із шорсткуватою поверхнею і великими допусками за розмірами, одержані з болванок або зливків під впливом механічних молотів або кувальних пресів. Їм може надаватися наближена за розмірами форма, щоб виробництво кінцевого виробу могло здійснюватися без надмірних відходів, але до цієї товарної позиції включаються лише ті вироби, що потребують значної подальшої зміни форми за допомогою кування, пресування, токарного оброблення і т.п. До цієї товарної позиції можна, наприклад, включати зливок, грубо перероблений куванням у плоску зиґзаґоподібну заготовку, для якої потрібне подальше оброблення для одержання з неї суднового колінчатого вала, але в неї не включається поковка колінчатого вала, готова для чистового оброблення. Аналогічно до цієї товарної позиції не включаються штамповані поковки і штамповки, одержані в матрицях, оскільки вироби після цих операцій готові для чистового оброблення.

(C) Заготовки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів

Заготовки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів можуть мати поперечний переріз складної форми, підігнаний під поперечний переріз кінцевого виробу і відповідний процес прокатування. До цієї товарної позиції, наприклад, включаються заготовки для широкополичних балок чи швелерів.

(D) Напівфабрикати, одержані безперервним литтям

У цю категорію виробів включаються всі напівфабрикати з вуглецевої (нелегованої) сталі будь-якої форми, одержані в результаті безперервного лиття.

У цьому процесі сталь надходить з ковша в розподільний пристрій (проміжний ківш), який живить різні ливарні лінії. Ці лінії включають:

(а) водоохолоджуваний кристалізатор без дна;

(b) зовнішню систему охолодження безперервновиливаної заготовки;

(c) систему опорних і витягаючих валків для безперервного витягання затверділого металу; та

(d) систему відрізних машин з подальшим пристроєм для виймання виробів.

Критерії відмінностей між виробами, одержаними безперервним литтям, та іншими виробами див. у пункті III Загальних положень до цієї групи.

Пояснення до товарної позиції 7208:

7208

Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття:

7208 10 00 00

- у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, з рельєфним малюнком

 

- інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, протравлений:

7208 25 00 00

- - завтовшки 4,75 мм або бiльше

7208 26 00 00

- - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм

7208 27 00 00

- - завтовшки меншяк 3 мм

 

- інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:

7208 36 00 00

- - завтовшки понад 10 мм

7208 37 00 00

- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм

7208 38 00 00

- - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм

7208 39 00 00

- - завтовшки меншяк 3 мм

7208 40 00 00

- не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, з рельєфним малюнком

 

- інший, не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:

7208 51

 

 

- - завтовшкипонад 10 мм:

7208 51 20 00

- - - завтовшки понад 15 мм

 

- - - завтовшки понад 10 мм, але не бiльш як 15 мм, завширшки:

7208 51 91 00

- - - - 2050 мм або бiльше

7208 51 98 00

- - - - менш як 2050 мм

7208 52

- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:

7208 52 10 00

- - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм

 

- - - інший завширшки:

7208 52 91 00

- - - - 2050 мм або бiльше

7208 52 99 00

- - - - менш як 2050 мм

7208 53

- - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм:

7208 53 10 00

- - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм і завтовшки 4 мм або більше

7208 53 90 00

- - - інший

7208 54 00 00

- - завтовшки менш як 3 мм

7208 90

- iнший:

7208 90 20 00

- - перфорований

7208 90 80 00

- - інший

Визначення плоского прокату подано в Примітці 1 (k) до цієї групи.

Вироби цієї товарної позиції можуть піддаватися такому поверхневому обробленню:

(1) Видалення окалини, травлення, шабрування та інші процеси з видалення окалини і кірки, що утворилися в процесі нагрівання металу.

(2) Нанесення грубого покриття, призначеного винятково для захисту виробів від іржі або інших видів окиснення, для запобігання ковзання під час транспортування і для полегшення поводження з ними, наприклад, нанесення лакофарбових покриттів, що містять активний антикорозійний пігмент, наприклад, свинцевий сурик, цинковий пил, оксид цинку, хромат цинку, оксид заліза (залізний сурик, крокус), і нанесення непігментованих покриттів на основі олій, жиру, воску, парафіну, графіту, дьогтю чи бітуму.

(3) Полірування, шліфування або подібне оброблення.

(4) Штучне оксидування (шляхом різних хімічних процесів, таких як занурення в окисний розчин), патинування, воронування (чорне випалювання), бронзування (різними методами), яке також утворює плівку оксиду на поверхні виробу, що покращує його зовнішній вигляд. Ці операції підвищують корозійну стійкість виробу.

(5) Хімічне оброблення поверхні, наприклад:

–  фосфатування, яке полягає в зануренні виробу в розчин фосфатів металів, зокрема марганцю, заліза і цинку; цей процес відомий як паркеризація чи бондеризація залежно від тривалості операції і температури ванни;

–  оксалатизація, борування і т.п., за яких застосовуються методи, аналогічні застосовуваним для фосфатування, з використанням відповідних солей або кислот;

–  хромування, що полягає в зануренні продукту в розчин, головні складові якого хромова кислота або хромати.

Перевагами цих методів хімічного оброблення поверхні є те, що вони захищають поверхню металу, полегшують подальше холодне деформування оброблених виробів і застосування фарб або інших неметалічних захисних покриттів.

Плоский прокат цієї товарної позиції може мати рельєфний малюнок на поверхні, одержаний безпосередньо в результаті прокатування, наприклад, жолобки, ребра, клітки, прорізи, виступи, ромби, або ж такі форми можуть бути утворені після прокатування (наприклад, перфорацією, ґофруванням, зняттям фаски чи заокругленням  крайок) за умови, що в результаті цих операцій прокат не набуває відмітних ознак виробів, що включаються в інші товарні позиції.

Проте до цієї товарної позиції не включається плоский прокат, плакований, з гальванічним чи іншим покриттям металом або з покриттям неметалічними матеріалами, такими як фарби, емалі чи пластмаси (товарна позиція 7210).

До цієї товарної позиції також не включаються такі вироби плоского прокату, що плаковані дорогоцінними металами (група 71).

“Гофрований листовий прокат” означає вироби, що мають правильну хвилеподібну форму у вигляді кривої (наприклад, синусоїдальної) лінії. З метою класифікації виробів ширина гофрованої сторони повинна прийматися рівній ефективній ширині в гофрованому вигляді. Проте до цієї товарної позиції не включаються так називані ребристі вироби, що мають кутовий профіль (наприклад, квадратний, трикутний чи трапецеїдальний) (зазвичай товарна позиція 7216).

До цієї товарної позиції включається плоский прокат, що має форму, крім прямокутної чи квадратної, будь-яких розмірів, за умови, що ці вироби не набувають відмітних ознак виробів або продуктів інших товарних позицій.

До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia), “широкоштабові рулони”, “листи” (тонколистовий прокат) і “плити” (товстолистовий прокат).

Крім того, до цієї товарної позиції включаються певні вироби, що називаються “широкоштабовий прокат” (відомий у деяких частинах світу як “універсальна широкоштабова сталь”).

У цій товарній позиції “широкоштабовий прокат” являє собою вироби прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу, не у рулонах, що пройшли гаряче прокатування по чотирьох гранях у закритому калібрі на універсальному стані, завтовшки не менш як 4 мм і шириною 600 мм або більше, але не більш як 1250 мм.

Отже, “широкоштабовий прокат” має більш прямі, більш точно оброблені сторони і більш гострі крайки, ніж “широкоштабовий рулон”, “тонколистовий прокат” чи “товстолистовий прокат”. Вони ніколи не піддаються вторинній прокатці, а безпосередньо використовуються в сталевих конструкціях і т.п., без подальшого механічного оброблення крайок.

“Широкоштабовий рулон”, “товстолистовий прокат” і “тонколистовий прокат” одержують шляхом гарячого прокатування зливків, слябів і сутунок, після чого іноді проводиться їхнє поперечне чи поздовжнє різання.

“Широкоштабовий рулон” можна відрізнити від “тонколистового прокату” і “товстолистового прокату”, оскільки “товстолистовий прокат” і “тонколистовий прокат” випускаються в плоскому вигляді, у той час як “широкоштабовий рулон” постачається змотаним у рулони, що складаються з послідовно накладених один на одного шарів з майже плоскими сторонами.

Гарячекатані “широкоштабові рулони” використовуються або безпосередньо таким же способом як “тонколистовий прокат” і “товстолистовий прокат”, або переробляються в інші вироби, такі як “листи” і “плити”, зварені труби, гнуті фасонні і спеціальні профілі.

“Тонколистовий прокат” і “товстолистовий прокат” використовуються в суднобудуванні, вагонобудуванні, виробництві резервуарів, парових котлів, мостів та інших конструкцій, де необхідна висока міцність. Деякі “листи” і “плити” можуть мати розміри, схожі з розмірами слябів і сутунок. Проте їх можна відрізнити від слябів і сутунок, оскільки:

(1) вони частіше піддаються поперечному прокатуванню (у поздовжньому і поперечному напрямку), а іноді косому прокатуванню, а сляби і сутунки піддаються лише чорновому прокатуванню в поздовжньому напрямку (на слябінгу або обтискному стані);

(2) їхні крайки зазвичай обрізані ножицями або газовим різаком і мають сліди ножиць або полум'я, у той час як сляби і сутунки мають заокруглені крайки;

(3) допуски на товщини і поверхневі дефекти є дуже жорсткими, у той час як сляби і сутунки не мають однакової товщини і мають різні поверхневі дефекти.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) просічно-витяжний лист з чорних металів (товарна позиція 7314);

(b) заготовки виробів групи 82.

 

Пояснення до товарних підпозицій.

7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39,
7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54

На додаток до гарячого прокатування, продукція, яка відноситься до цих підпозицій, може бути піддана такому доробленню або поверхневому обробленню:

 1. Гарячому виправленню.
 2. Випалюванню, гартуванню, відпусканню, поверхневому зміцненню, азотуванню та іншому аналогічному термічному обробленню з метою поліпшення властивостей металу.
 3. Якщо в контексті не зазначено інше – поверхневому обробленню, описаному в пунктах 1 і 2 Пояснень до товарної позиції 7208.

Видалення окалини досягається:

(а) кислотним травленням або відновленням (хімічні чи теплові процеси), разом чи ні з обробленням вапняним молоком (вапнування);

(b) механічним способом (струганням, грубим поліруванням, грубим шліфуванням, піскоструминним обробленням і т.п.).

Продукти, піддані видаленню окалини механічним способом, зазвичай можуть бути визначені за такими властивими ознаками:

(i)  стругана сталь має світлу поверхню з грубими безперервними паралельними смугами, які ясно видно неозброєним оком і визначаються на дотик;

(ii) грубо шліфовані і піддані піскоструминному обробленню поверхні зазвичай бувають нерівними з матовою поверхнею. Чітко видно сліди, залишені шліфувальним інструментом. З іншого боку, тонке шліфування дає абсолютно гладку, світлу поверхню, яка може бути навіть дзеркальною. Часто сліди, що залишаються робочим інструментом, практично не видно.

(4) Дресируванню, як описано в пункті (IV) (B) Загальних положень до цієї групи.

(5) Карбуванню, вирубуванню, друкуванню (набиванню) і т. п. простих написів типу торговельних марок.

(6) Різанню на прямокутну (включаючи квадратну) форму.

(7) Операціям, спрямованим винятково на виявлення дефектів у металі.

Додаткові пояснення до товарної позиції 7208:

Термін “повторне прокатування” для цілей товарних підпозицій цієї товарної позиції означає лише процес, за допомогою якого метал пропускається між валками, що протилежно обертаються, з метою зменшення його товщини. Цей процес може також сприяти поліпшенню якості поверхні металу або його механічних властивостей. Проте термін “повторне прокатування” не охоплює оброблення поверхні прокатуванням, яке спричинює незначне зменшення товщини, або інші процеси формування металу без зменшення його товщини.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7208 90 20-7208 90 80

До товарної категорії відноситься плоский, гарячекатаний прокат, підданий одному або більше видам поверхневої обробки, що згадується у товарній позиції 7208, пункти (3)-(5) та/або розрізаний по формі на заготовки, яка відмінна від квадратної або прямокутної форм.

До товарної категорії відноситься прокат плоский, гарячекатаний, який після прокатування піддано такому обробленню як гофрування, перфорація, скошування або заокруглення крайок.

Проте, вироби, які мають на поверхні рельєфний малюнок, отриманий безпосередньо під час прокатування, не вважаються такими, що були підданими обробленню.

 

Пояснення до товарної позиції 7209:

7209

Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 ммабо бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття:

 

- у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

7209 15 00 00

- - завтовшки 3 мм або бiльше

7209 16

- - завтовшки понад 1 мм, але не бiльш як 3 мм:

7209 16 10 00

- - - "електротехнiчний"

7209 16 90 00

- - - iнший

7209 17

- - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:

7209 17 10 00

- - - "електротехнiчний"

7209 17 90 00

- - - iнший

7209 18

- - завтовшки менш як 0,5 мм:

7209 18 10 00

- - - "електротехнiчний"

 

- - - iнший:

7209 18 91 00

- - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше, але менш як 0,5 мм

7209 18 99 00

- - - - завтовшки менш як 0,35 мм

 

- не у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

7209 25 00 00

- - завтовшки 3 мм або бiльше

7209 26

- - завтовшки понад 1 мм, але не бiльш як 3 мм:

7209 26 10 00

- - - "електротехнiчний"

7209 26 90 00

- - - iнший

7209 27

- - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:

7209 27 10 00

- - - "електротехнiчний"

7209 27 90 00

- - - iнший

7209 28

- - завтовшки менш як 0,5 мм:

7209 28 10 00

- - - "електротехнiчний"

7209 28 90 00

- - - iнший

7209 90

- iнший:

7209 90 20 00

- - перфорований

7209 90 80 00

- - інший

Положення Пояснень до товарної позиції 7208 застосовуються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) до виробів цієї товарної позиції.

Критерії відмінностей між виробами холоднокатаними цієї товарної позиції і виробами гарячекатаними товарної позиції 7208 визначені в Загальних положеннях до цієї групи – див. пункт (IV) (B).

Завдяки своїм характерним властивостям (краща обробка поверхні, краща здатність до холодного штампування, більш строгі допуски, як правило, менша товщина, більш висока механічна міцність і т.п.), вироби цієї товарної позиції переважно застосовуються для цілей, відмінних від цілей застосування гарячекатаних виробів, які вони все більше починають заміняти. Зокрема, вони застосовуються для виробництва автомобільних кузовів, металевої фурнітури, побутових приладів, радіаторів центрального опалення, а також для виготовлення кутиків, фасонних і спеціальних профілів шляхом холодного деформування (штампуванням або фасонним обробленням). На них легко наноситься покриття (шляхом лудіння, гальваностегії, лакування, емалювання, фарбування, нанесення пластмас і т.п.).

Вони часто поставляються після випалювання, нормалізації або іншої операції термічного оброблення. Якщо вироби мають дуже маленьку товщину (як правило, менше 0,5 мм) і якщо поверхня виробів піддавалася травленню, щоб стати придатною для лудіння, лакування чи друкування, то такі вироби можна описувати як “чорну жерсть”, навіть якщо вони у рулонах.

Пояснення до товарних підпозицій.

7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7208 27 та 7209 28

На додаток до холодного прокатування, продукція, що відноситься до цих підпозицій, може бути піддана такому доробленню або поверхневому обробленню:

 1. Виправленню.
 2. Випалюванню, гартуванню, відпусканню, цементації та іншому аналогічному термічному обробленню з метою поліпшення властивостей металу.
 3. Травленню.
 4. Поверхневому обробленню, описаному в пункті 2 Пояснень до товарної позиції 7208.
 5. Карбуванню, вирубуванню, друкуванню (набиванню) і т.п. простих написів типу торговельних марок.
 6. Різанню на прямокутну (включаючи квадратну) форму.
 7. Операціям, спрямованим винятково на виявлення дефектів у металі.

Додаткові пояснення до товарних категорій 7209 90 20-7209 90 80:

Застосовуються Пояснення до товарних категорій 7208 90 20 - 7208 90 80, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

Пояснення до товарної позиції 7210:

7210

Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:

 

- з гальванічним або іншим покриттям оловом:

7210 11 00 00

- - завтовшки 0,5 мм або бiльше

7210 12

- - завтовшки менш як 0,5 мм:

7210 12 20 00

- - - бiла жерсть

7210 12 80 00

- - - iнший

7210 20 00 00

 

 

- з гальванічним або іншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов’яний сплав

7210 30 00 00

- електролiтично оцинкований

 

- іншим способом оцинкований:

7210 41 00 00

- - гофрований

7210 49 00 00

- - iнший

7210 50 00 00

- з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом i оксидами хрому

 

- з гальванічним або іншим покриттям алюмiнiєм:

7210 61 00 00

- - з гальванічним або іншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку

7210 69 00 00

- - iнший

7210 70

- пофарбований, лакований або покритий пластмасою:

7210 70 10 00

- - бiла жерсть та вироби з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi

7210 70 80 00

- - iнший

7210 90

- iнший:

7210 90 30 00

- - плакований

7210 90 40 00

- - луджений з вiдбитком

7210 90 80 00

- - iнший

До цієї товарної позиції входить той же вид виробів, що описується в товарній позиції 7208 або 7209, але для включення до цієї товарної позиції ці вироби повинні бути плаковані, мати гальванічне або інше покриття.

У контексті цієї товарної позиції термін “плаковані, з гальванічним або іншим покриттям” застосовується до виробів, що пройшли оброблення, описане в пунктах (C) (2) (d) (iv), (d) (v) та  (e) Загальних положень до цієї групи.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) плоскі вироби, плаковані дорогоцінним металом (група 71);

(b) вироби товарної позиції 8310.

Пояснення до товарних підпозицій.

У підпозиціях товарної позиції 7210 вироби, що пройшли більше одного виду оброблення, – плакування, гальванічне або інше покриття – повинні класифікуватися відповідно до останнього виду оброблення, якому вони були піддані. Проте хімічне оброблення поверхні, таке як хромування, не розглядається як останній вид оброблення.

7210 30, 7210 41 та 7210 49

Вироби підпозиції 7210 30 були піддані обробленню, описаному в пункті (IV) (C) (2) (d) (iv) Загальних положень до групи 72, а вироби підпозицій 7210 41 і 7210 49 – іншому обробленню, описаному в пункті (IV) (C) (2) (d) (iv) Загальних положень.

Для визначення, яким (електролітичним або іншим) способом здійснене покриття цинком, може бути використана така процедура:

–  вироби насамперед досліджуються на наявність блискіток візуально або за допомогою мікроскопа;

–  якщо виявлені блискітки, то вироби одержані шляхом занурення в розплавлений цинк. Якщо навіть за 50-кратного збільшення блискітки знайти не вдається, то покриття потрібно досліджувати хімічним способом;

–  у разі виявлення алюмінію або у разі виявлення свинцю за масою понад 0,5 % вважається, що покриття одержане шляхом занурення виробу в розплавлений цинк. У противному разі виріб покритий цинком електролітичним способом.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Для цілей цієї позиції до плакованих виробів належать вироби, які були піддані плакуванню, як визначено в Загальних положеннях до цієї групи, частина (ІV), (C), (2), (e), а до виробів з гальванічним чи будь-яким іншим покриттям належать вироби, які були піддані одному з видів оброблення, включених до наведеної вище частини Загальних положень, (d), (іv) і (v).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7210 12 20

Ця товарна категорія не включає лаковану білу жерсть (товарна категорія 7210 70 10).

7210 20 00

Для цілей цієї товарної категорії термін “жерсть з свинцево-олов'яним покриттям” означає плоский прокат завтовшки менш як 0,5 мм, покритий шаром свинцево-олов'яного сплаву методом електролізу або занурення у ванну з розплавленим металом. Кількість свинцю на обох поверхнях не може перевищувати 120 г/кв.м прокату.

7210 30 00

Дивись Пояснення до товарних підпозицій 7210 30, 7210 41 і 7210 49.

7210 41 00

Дивись Пояснення до товарної позиції 7208, шостий абзац.

7210 61 00

Ця товарна категорія включає плоский прокат з гальванічним або іншим покриттям сплавами, в яких вміст алюмінію переважає за масою над вмістом цинку. У сплавах допускається присутність інших елементів.

7210 90 80

На додаток до емальованих виробів, до цієї товарної категорії відносяться плити або листи покриті сріблом, золотом, платиною і.т.п дорогоцінними металами з одної або обох боків з будь-яким способом нанесення покриття, крім плакування. До процесу нанесення покриття відноситься електролітичне осадження, напилення та випарювання у вакуумі (див. Загальні положення до цієї групи, (IV), (C), 2, (d), (iv) ).

 

Пояснення до товарної позиції 7211:

7211

Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:

 

- гарячекатаний без подальшого оброблення:

7211 13 00 00

- - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або бiльше, не у рулонах i без рельєфного малюнка

7211 14 00 00

- - інший, завтовшки 4,75 мм або бiльше

7211 19 00 00

- - iнший

 

- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

7211 23

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

7211 23 20 00

- - - "електротехнiчний"

 

- - - інший:

7211 23 30 00

- - - - завтовшки 0,35 мм або більше

7211 23 80 00

- - - - завтовшки меншяк 0,35 мм

7211 29 00 00

- - iнший

7211 90

- iнший:

7211 90 20 00

- - перфорований

7211 90 80 00

- - інший

 

До цієї товарної позиції включаються ті ж види виробів, що описані в товарній позиції 7208 або 7209, але для включення до цієї товарної позиції вироби повинні бути завширшки менше як 600 мм.

Положення Пояснень до товарних позицій 7208 і 7209 застосовні з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) до виробів цієї товарної позиції, крім положень, що відносяться до ширини (див. також Загальні положення до цієї групи).

Вироби цієї товарної позиції включають “широкоштабовий прокат”, (“універсальну широкоштабову сталь”) завширшки понад 150 мм, але менш як 600 мм, а також дрібносортовий прокат і штабову сталь.

Дрібносортовий прокат і штабова сталь зазвичай виготовляються шляхом гарячого вторинного прокатування напівфабрикатів товарної позиції 7207. Потім вони можуть бути піддані холодному прокатуванню, щоб одержати більш тонкий виріб і кращу якість оброблення. Штаби одержують також шляхом поздовжнього різання “широкоштабових рулонів”, “тонколистового прокату” чи “товстолистового прокату” товарної позиції 7208 або 7209.

Вироби цієї товарної позиції можуть піддаватися обробленню (наприклад, ґофрируванню, ребренню, рифленню, карбуванню, скошуванню чи заокругленню крайок) за умови, що вони в результаті цього не набувають характер виробів чи продуктів, що відносяться до інших товарних позицій.

Ці вироби використовуються для багатьох застосувань, наприклад, для кріплення ящиків, бочок та інших контейнерів; як вихідний матеріал для білої жерсті; для виробництва зварених труб, інструментів (наприклад, полотен для пилок), холодногнутих кутиків, фасонних та спеціальних профілів, конвеєрних і привідних пасів, в автомобільній промисловості для виготовлення багатьох інших виробів (шляхом штампування, згинання і т.п.).

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) кручена штаба з чорних металів, використовувана для огородження (товарна позиція 7313);

(b) ґофрована штаба з однією зазубреною чи скошеною крайкою, що являє собою ґофровані за довжиною цвяхи, використовувані для складання дерев'яних частин (товарна позиція 7317);

(c) заготовки виробів, що включаються в групу 82 (у тому числі штабові заготовки для лез безпечних бритв).

Пояснення до товарних підпозицій.

7211 13, 7211 14 і 7211 19

Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.

7211 23 та 7211 29

Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27 та 7209 28.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Ця товарна позиція не охоплює плоский прокат, який має форму відмінну від квадратної або прямокутної форми, навіть, якщо його ширина складає менш як 600 мм (позиція 7208).

Пояснення до товарної позиції 7212:

7212

Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:

7212 10

- з гальванічним або іншим покриттям оловом:

7212 10 10 00

- - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi

7212 10 90 00

- - інший

7212 20 00 00

- електролiтично оцинкований

7212 30 00 00

- інакше оцинкований

7212 40

- пофарбований, лакований або покритий пластмасою:

7212 40 20 00

- - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крім лакування; прокат з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований

7212 40 80 00

- - iнший

7212 50

- інакше покритий:

7212 50 20 00

- - з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому

7212 50 30 00

- - з гальванічним або іншим покриттям хромом або нiкелем

7212 50 40 00

- - з гальванічним або іншим покриттям мiддю

 

- - з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм:

7212 50 61 00

- - - з гальванічним або іншим покриттям сплавами алюмiнiю та цинку

7212 50 69 00

- - - iнший

7212 50 90 00

- - інший

7212 60 00 00

 

 

- плакований

 

До цієї товарної позиції входять ті ж види виробів, що описуються в товарній позиції 7210, але для включення до цієї товарної позиції вони повинні бути завширшки менше 600 мм.

До цієї товарної позиції не включається ізольована електрична штаба (товарна позиція 8544).

Пояснення до товарних підпозицій.

Див. Пояснення до підпозицій товарної позиції 7210 стосовно виробів, що мають більш ніж один тип покриття.

7212 20 та 7212 30

Див. Пояснення до підпозицій 7210 30, 7210 41 та 7210 49.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Застосовуються Пояснення до товарної позиції 7210 та його товарних підпозицій, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7212 10 10

Ця товарна позиція не включає білу жерсть, без подальшого оброблення,  лаковану (товарна категорія 7212 40 20).

7212 50 61

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 7210 61 00, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

Пояснення до товарної позиції 7213:

7213

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталi:

7213 10 00 00

- що мають вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створенi під час прокатування

7213 20 00 00

- інші, з автоматної сталi

 

- iнші:

7213 91

- - круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм:

7213 91 10 00

- - - для армування бетону

7213 91 20 00

- - - для змiцнювання шинного корду

 

- - - iнші:

7213 91 41 00

- - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше

7213 91 49 00

- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 %

7213 91 70 00

- - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 %

7213 91 90 00

- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 %

7213 99

- - iнші:

7213 99 10 00

- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %

7213 99 90 00

- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше

 

Визначення прутків та брусків гарячекатаних вільно укладених у бунти наведено у Примітці 1(l) до цієї групи.

Ці вироби (відомі також за назвою “катанка”) застосовуються переважно для одержання дроту шляхом волочіння (товарна позиція 7217), але також їх можна використовувати в інших цілях, зокрема, у будівництві (наприклад, у вигляді звареної сітки), у виробництві гайок і болтів, у холодному волочінні і т.п., а також для виготовлення зварювальних електродів.

До цієї товарної позиції включаються також прутки для виробництва арматури або залізобетону; такі вироби прокочуються з виступами чи поглибленнями (наприклад, зубці, борозни, гребені) за умови, що форма їхнього загального поперечного перерізу відповідає одній з геометричних форм, визначених у Примітці 1(l) до цієї групи. Ці виступи або поглиблення повинні призначатися винятково для поліпшення зчеплення з бетоном і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються прутки такого типу, які випрямлені і розрізані на мірні довжини (товарна позиція 7214).

Пояснення до товарної позиції 7214:

 

7214

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:

7214 10 00 00

- кованi

7214 20 00 00

- що мають вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування

7214 30 00 00

- інші, з автоматної сталi

 

- iншi:

7214 91

- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу:

7214 91 10 00

- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %

7214 91 90 00

- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше

7214 99

- - iншi:

 

- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

7214 99 10 00

- - - - для армування бетону

 

- - - - iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром:

7214 99 31 00

- - - - - 80 мм або бiльше

7214 99 39 00

- - - - - менш як 80 мм

7214 99 50 00

- - - - iншi

 

 

 

- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:

 

- - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:

7214 99 71 00

- - - - - 80 мм або бiльше

7214 99 79 00

- - - - - менш як 80 мм

7214 99 95 00

- - - - iншi

 

Визначення інших прутків та брусків подано в Примітці 1(m) до цієї групи.

Прутки та бруски цієї товарної позиції зазвичай виробляються шляхом гарячого прокатування або кування блюмів, заготовок, пудлінгових брусків чи пакетів кричного заліза; іноді їх також виробляють шляхом гарячого волочіння або гарячого пресування (екструдування). У загальному випадку прутки можна відрізнити від інших катаних, кованих або тягнених виробів, оскільки:

(1) вони мають більш рівну та оброблену поверхню, ніж пудлінгові бруски (товарна позиція 7206), блюми, прямокутні або круглі заготовки, сляби і сутунки (товарна позиція 7207). Їхній поперечний переріз є однорідний, і за квадратної чи прямокутної форми вони мають гострі крайки;

(2) вони відносно товстіше своєї ширини, ніж вироби товарної позиції 7208 або 7211.

Прутки цієї товарної позиції поставляються переважно у вигляді прямих відрізків або в бунтах.

Вироби цієї товарної позиції можуть піддаватися такому поверхневому обробленню як:

(1) Видалення окалини, травлення, шабрування та інші процеси з видалення окалини і кірки, що утворилися під час нагрівання металу.

(2) Нанесення грубого покриття, призначеного винятково для захисту виробів від іржі або інших видів окиснення, для запобігання ковзання під час транспортування і для полегшення поводження з ними, наприклад, нанесення лакофарбових покриттів, що містять активний антикорозійний пігмент, наприклад, свинцевий сурик, цинковий пил, оксид цинку, хромат цинку, оксид заліза (залізний сурик, крокус), і непігментировані покриття на основі олій, жиру, воску, парафіну, графіту, дьогтю чи бітуму.

(3) Зняття невеликих кількостей металу для випробування.

До цієї товарної позиції також включаються:

(1) Прутки та бруски, що прокочуються з виступами чи поглибленнями (наприклад, зубцями, борознами, гребенями), за умови, що форма їхнього загального поперечного перерізу відповідає однієї з геометричних форм, визначених у Примітці 1(m) до цієї групи; ці виступи або поглиблення повинні бути призначені винятково для поліпшення зчеплення з бетоном і т.п.

(2) Прутки та бруски, що були спеціально кручені після прокатування, наприклад, прутки, прокатані з двома чи більш подовжніми гребенями, які набули спіральної форми після скручування (сталеві “кручені прутки”); та

(3) Прутки та бруски з одним отвором для полегшення транспортування.

Проте до цієї товарної позиції не включаються:

(а) вироби, що складаються з двох чи більше катаних прутків чи брусків, скручених разом (товарна позиція 7308);

(b) вирізані з прутків або брусків відрізки довжиною, що не перевищує максимальний розмір поперечного перерізу (товарна позиція 7326).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7214 10 00

Щодо різниці між кованими виробами та прокатом дивись Загальні положення до цієї групи, (A).

Пояснення до товарної позиції 7215:

7215

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталi:

7215 10 00 00

- з автоматної сталi, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані

7215 50

- інші, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані:

 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

7215 50 11 00

- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу

7215 50 19 00

- - - iншi

7215 50 80 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше

7215 90 00 00

- iншi

До цієї товарної позиції включаються прутки та бруски, крім прутків та брусків товарної позиції 7213 або 7214.

Прутки та бруски цієї товарної позиції можуть:

(1) бути одержані шляхом холодного деформування або оброблення в холодному стані, тобто піддані холодному проходу крізь одну філь’єру або кілька (холоднотягнуті прутки та бруски), або шліфуванню і точінню (шліфовані або калібровані прутки та бруски);

(2) бути піддані обробленню (наприклад, свердлінню або доведенню до точного розміру, або подальшому поверхневому обробленню, крім дозволеного для виробів товарної позиції 7214, такого як гальваностегія, покриття, чи плакування (див. пункт (IV) (C) Загальних положень до цієї групи), якщо вони в результаті цього не набувають властивостей виробів чи продуктів, що включаються в інші товарні позиції.

Прутки та бруски, одержані холодним деформуванням або обробленням в холодному стані, постачаються у вигляді прямих відрізків, тому їх можна відрізнити від дроту товарної позиції 7217, який завжди постачається в бухтах.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) інші прутки та бруски з вуглецевої (нелегованої) сталі, що були закручені після гарячого прокатування (товарна позиція 7214);

(b) прутки та бруски порожнисті для бурових робіт (товарна позиція 7228);

(c) вироби, що складаються з двох чи більше катаних прутків (брусків), скручених разом (товарна позиція 7308);

(d) конічні прутки та бруски з чорних металів (товарна позиція 7326).

Пояснення до товарних підпозицій.

7215 10 та 7215 50

На додаток до холодного деформування або оброблення в холодному стані, вироби цих підпозицій можуть бути піддані такому доробленню чи поверхневому обробленню:

(1) Виправленню.

(2) Поверхневому обробленню, описаному в пункті 2 Пояснень до товарної позиції 7208.

(3) Карбуванню, вирубуванню, друкуванню (набиванню) і т.п. простих написів типу торговельних марок.

(4) Операціям, спрямованим винятково на виявлення дефектів у металі.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7215 50 11-7215 50 80

Кінцеве холодне оброблення гарячекатаних або гарячетягнутих прутків може здійснюватись шляхом чистового волочіння або інших технологічних процесів (переважно очищенням або калібруванням), які підвищують якість чистового оброблення вироба. Покращення чистового оброблення знижує допустимі відхилення діаметра і круга, прибирає з поверхні недоліки, такі як мікротріщини або зневуглецьовані зони.  Таке оброблення дозволяє віднести їх до виробів, підданих “холодному деформуванню або обробленню у холодному стані”. Вони, зазвичай, мають гладку і доволі однорідну поверхню. Вони не мають жолобків та інших поверхневих дефектів, не зважаючі на те, що обробка за розміром прутків може бути незначною по відношенню до середньої шоросткості у відповідності до ступеня виправлення.

Обробка поверхні у додаток до вищезазначеної обробки, така як полірування виключається (див. Пояснення до товарної категорії 7215 90 00).

7215 90 00

Ця товарна категорія охоплює  ковані, гарячекатані або гарячетягнуті бруски та прутки, а також одержувані холодним обробленням, які були піддані:

(1) поверхневому обробленню на додаток до оброблення, зазначеного в Поясненнях до товарної позиції 7214, четвертому абзаці, пункти 1 – 3, наприклад, полірування, фінішного накатування, штучного оксидування, фосфатування, оксалатування, нанесення покриття і  плакування; або

(2) механічному обробленню, такому, як перфорування або калібрування.

Пояснення до товарної позиції 7216:

7216

Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталi:

7216 10 00 00

- профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш як 80 мм

 

- профiлi L- або T-подiбнi, без подальшого оброблення, після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування заввишки менш як 80 мм:

7216 21 00 00

- - профiлi L-подiбнi

7216 22 00 00

- - профiлi T-подiбнi

 

- профiлi U-, I- або H-подiбнi, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше:

7216 31

- - профiлi U-подiбнi:

7216 31 10 00

- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм

7216 31 90 00

- - - заввишки понад 220 мм

7216 32

- - профiлi I-подiбнi:

 

- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм:

7216 32 11 00

- - - - з паралельними полицями

7216 32 19 00

- - - - iншi

 

- - - заввишки понад 220 мм:

7216 32 91 00

- - - - з паралельними полицями

7216 32 99 00

- - - - iншi

7216 33

- - профiлi H-подiбнi:

7216 33 10 00

- - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 180 мм

7216 33 90 00

- - - заввишки понад 180 мм

7216 40

- профiлi L- або T-подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше:

7216 40 10 00

- - профiлi L-подібні

7216 40 90 00

- - профiлi T-подібні

7216 50

- інші кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:

7216 50 10 00

- - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат із стороною не бiльш як 80 мм

 

- - iншi:

7216 50 91 00

- - - штабобульб

7216 50 99 00

- - - iншi

 

- кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім деформування або оброблення у холодному станi:

7216 61

- - виробленi з плоского прокату:

7216 61 10 00

- - - профiлi C-, L-, U-, Z-подiбнi, у формi омеги, або незамкнутi профiлi

7216 61 90 00

- - - iншi

7216 69 00 00

- - iншi

 

- iншi:

7216 91

- - холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, одержанi з плоского прокату:

7216 91 10 00

- - - профільовані (ребристі) листи

7216 91 80 00

- - - iншi

7216 99 00 00

- - iншi

 

Визначення кутиків, фасонних і спеціальних профілів подано в Примітці 1(n) до цієї групи.

До профілів, що найчастіше зустрічаються в цій товарній позиції, відносяться Н-подібні (широкополичні двотаври), I-подібні (двотаври), Т-подібні (тавр), омегаподібні, Z- і U-подібні профілі (включаючи жолоба) (швелери), тупокутні, гострокутні і прямокутні кутові профілі (L-подібні). Кути можуть бути прямими чи заокругленими, сторони рівними чи нерівними, і крайки можуть бути чи не бути “бульбовими” (кутобульбові профілі або корабельні бімсовшебалки).

Кутики, фасонні та спеціальні профілі зазвичай виготовляють гарячим прокатуванням, гарячим волочінням, гарячим пресуванням, гарячим куванням, куванням блюмів або заготовок.

До цієї товарної позиції включаються вироби, що пройшли холодне деформування або оброблення в холодному стані (наприклад, холодне волочіння і т.п.), а також кутики, фасонні та спеціальні профілі, виготовлені на профілезгинальному стані або на штампувальному пресі. Так звані “ребристі листи”, що мають кутовий профіль, також включаються до цієї товарної позиції.

Вироби цієї товарної позиції можуть піддаватися обробленню, такому як свердління, вирубання та скручування, або такому поверхневому обробленню, як плакування, гальванічне чи інше покриття, – див. пункт (IV) (C) Загальних положень до цієї групи, за умови, що вони в результаті цього не набувають властиві ознаки виробів чи продуктів, що відносяться до інших товарних позицій.

Більш важкі кутики, фасонні та спеціальні профілі (наприклад, балки і стояки) використовуються для будівництва мостів, будинків, суден і т.п.; більш легкі профілі застосовуються у виробництві сільськогосподарських знарядь, машин і механізмів, автомобілів, огорож, меблів, напрямників для розсувних дверей чи штор, стрижнів для парасолів та численних інших виробів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) зварені кутики, фасонні та спеціальні профілі, а також шпунтові палі (товарна позиція 7301) і конструкційні матеріали для залізничних або трамвайних колій (товарна позиція 7302);

(b) вироби, призначені для використання в металоконструкціях (товарна позиція 7308).

Пояснення до товарних підпозицій.

7216 10, 7216 21, 7216 22, 7216 31, 7216 32, 7216 33 та 7216 40

У разі включення в ці товарні підпозиції U-, I-, Н-, L- чи Т-подібних профілів (швелерів, двотаврів, широкополичних двотаврів, кутових профілів або таврів) висота повинна визначатися в такий спосіб:

–  U-, I- чи Н-подібні профілі (швелери, двотаври чи широкополичні двотаври): відстань між зовнішніми поверхнями двох паралельних площин;

–  L-подібні профілі (кутові профілі): висота найбільшої зовнішньої сторони;

–  Т-подібні профілі (таври): загальна висота профілю.

I-профіль (двотавр) (з вузькими чи середніми полками) являє собою виріб, в якого ширина полиць не перевищує 0,66 висоти профілю і менше 300 мм.

7216 10, 7216 21, 7216 22, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40 та 7216 50

Положення Пояснень до товарної позиції 7214, що стосуються поверхневого оброблення, застосовуються також до цих товарних підпозицій.

7216 61 та 7216 69

Див. Пояснення до товарних підпозицій 7215 10 та 7215 50.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Ця товарна позиція не включає перфоровані кутики і кутики “Halfen”, фасонні та спеціальні профілі, які входять до товарної позиції 7308 і описані в Поясненнях до цієї товарної позиції.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7216 32 11

До цієї товарної категорії включаються тільки ті профілі, у яких внутрішня та зовнішня поверхня полиці паралельні.

Профілі мають таку форму:

 

 

7216 32 91

Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7216 32 11.

7216 50 91

Ця товарна категорія охоплює вироби, які мають однаковий суцільний поперечний переріз по всій довжині, як показано нижче на малюнку, завширшки зазвичай не більш як 430 мм. Висота “a” зазвичай становить одну сьому ширини “b” штабобульбу.

 

 

7216 69 00

Ця товарна категорія охоплює кутики, фасонні та спеціальні профілі, піддані холодному формуванню або холодному викінченню зі зменшенням їхньої товщини.

7216 91 10 - 7216 91 80

Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 7215 90 00, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

 

7216 91 10

            Ребристі листи використовуються головним чином як матеріал для лицювання фасадів.

Вони, як правило, мають таку форму:

Ця товарна категорія не включає профільовані листи з елементами кріплення (mounting devices) (категорія 7308 90 59).

 

7216 99 00

            Застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 7215 90 00, з внесенням необхідних змін (mutatis mutandis).

 

Пояснення України до товарних підкатегорій:

7216 31 10 00 та 7216 31 90 00

            Ці товарні підкатегорії охоплюють лише спеціальні профілі з паралельними внутрішніми та зовнішніми полицями. Вони мають таку форму:

 

Пояснення до товарної позиції 7217:

7217

Дрiт з вуглецевої сталi:

7217 10

- неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований:

 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

7217 10 10 00

- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм

 

- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм:

7217 10 31 00

- - - - який має вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, отриманi у процесi прокатування

7217 10 39 00

- - - - iнший

7217 10 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %

7217 10 90 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше

7217 20

- з гальванічним або іншим покриттям цинком:

 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

7217 20 10 00

- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм

7217 20 30 00

- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм

7217 20 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %

7217 20 90 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше

7217 30

- з гальванічним або іншим покриттям iншими недорогоцiнними металами:

 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:

7217 30 41 00

- - - покритий мiддю

7217 30 49 00

- - - iнший

7217 30 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %

7217 30 90 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше

7217 90

- iнший:

7217 90 20 00

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %

7217 90 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %

7217 90 90 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше

 

Визначення дроту цієї товарної позиції дається в Примітці 1(o) до цієї групи.

Дріт виготовляють переважно з гарячекатаних прутків товарної позиції 7213 волочінням крізь філь’єру, але він може бути також одержаний будь-яким іншим процесом холодного деформування (наприклад, холодним прокатуванням). Дріт постачається в бухтах (з укладеними чи неукладеними витками, з бухтотримачем чи без нього).

Дріт, що піддався обробленню (наприклад, ґофруванню), залишається в цій товарній позиції за умови, що в результаті цього він не набуває властивості виробів, що відносяться до інших товарних позицій.

Дріт, покритий матеріалом, наприклад, таким як текстильний, у тому випадку, коли осердя з чорних металів є основним конструкційним елементом, а інший матеріал використовується лише як покриття (наприклад, дріт з чорних металів для виробництва каркасів капелюхів (капелюшний дріт), для виробництва стебел для штучних квітів або бігуді), також включається до цієї товарної позиції.

Дріт використовується для багатьох застосувань, наприклад, для виготовлення огорож, дротяних сіток, дротяних тканин, цвяхів, тросів, кнопок, голок, інструментів і пружин.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) металізована пряжа (товарна позиція 5605), мотузка або шнур, армований дротом (товарна позиція 5607);

(b) кручений дріт, троси, канати та аналогічні вироби товарної позиції 7312;

(c) колючий дріт; плоский кручений одинарний дріт (колючий чи ні), використовуваний для огорож (товарна позиція 7313);

(d) “спарений” дріт, що використовується для виготовлення ремізок ткацького верстата і формується шляхом припаювання одна до одною двох ниток дроту після волочіння, дріт, згорнутий у петельки в одного чи обох кінців для подальшого зв'язування (товарна позиція 7326);

(e) зварювальні електроди з покриттям і т.п. (товарна позиція 8311);

(f) пилкоподібний дріт, використовуваний як голчаста гарнітура (сталева голчаста гарнітура) (товарна позиція 8448);

(g) ізольований електричний провід (у тому числі емальований провід) (товарна позиція 8544);

(h) струни музичних інструментів (товарна позиція 9209).

 

Пояснення до товарних підпозицій.

Див. Пояснення до підпозицій товарної позиції 7210 стосовно продукції, що має більш одного виду покриття.

Підгрупа III
Сталь корозійностійка (нержавіюча)

Загальні положення

Жароміцна і жаростійка сталь, а також інші види сталі, що відповідають ознакам, визначеним у Примітці 1(e) до цієї групи, повинні класифікуватися як корозійностійка (нержавіюча) сталь.

Завдяки своїй високій корозійній стійкості, корозійностійка (нержавіюча) сталь знаходить широке застосування в багатьох галузях, наприклад, у виробництві глушників, каталітичних перетворювачів або баків трансформаторів.

До цієї підгрупи входить корозійностійка (нержавіюча) сталь у формах, зазначених у товарних позиціях 7218 – 7223.

Пояснення до товарної позиції 7218:

7218

Сталь корозійностійка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

7218 10 00 00

- зливки та iншi первиннi форми

 

- iнша:

7218 91

- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу:

7218 91 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7218 91 80 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7218 99

- - iнша:

 

- - - квадратного поперечного перерiзу:

7218 99 11 00

- - - - катана або одержана безперервним литтям

7218 99 19 00

- - - - кована

 

- - - iнша:

7218 99 20 00

- - - - катана або одержана безперервним литтям

7218 99 80 00

- - - - кована

Положення Пояснень до товарних позицій 7206 та 7207 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Пояснення до товарної позиції  7219:

7219

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм або бiльше:

 

- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах:

7219 11 00 00

- - завтовшки понад 10 мм

7219 12

- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:

7219 12 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7219 12 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7219 13

- - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм:

7219 13 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7219 13 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7219 14

- - завтовшки менш як 3 мм:

7219 14 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7219 14 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

 

- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах:

7219 21

- - завтовшки понад 10 мм:

7219 21 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7219 21 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7219 22

- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:

7219 22 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7219 22 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7219 23 00 00

- - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм

7219 24 00 00

- - завтовшки менш як 3 мм

 

- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

7219 31 00 00

- - завтовшки 4,75 мм або бiльше

7219 32

- - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм:

7219 32 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7219 32 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7219 33

- - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7219 34

- - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7219 35

- - завтовшки менш як 0,5 мм:

7219 35 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7219 35 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7219 90

- iнший:

7219 90 20 00

- - перфорований

7219 90 80 00

- - інший

 

Положення Пояснень до товарних позицій 7208 – 7210 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарних підпозицій.

7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 та 7219 24

Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37,
 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.

7219 31, 7219 32, 7219 33, 7219 34 та 7219 35

Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26,
 7209 27 та 7209 28.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7219 90 20-7219 90 80

            Ця товарна категорія охоплює гарячекатаний або холоднокатаний плоский прокат, який був підданий одному або більше поверхневому обробленню, згаданому у Загальних положеннях до цієї групи, (IV), (C), 2, (d), та (е), або розрізаний на заготовки крім прямокутних або квадратних.

            Ця товарна категорія також охоплює гарячекатаний або холоднокатаний плоский прокат, який був підданий після прокатування перфоруванню, заокругленню крайок або фасуванню (тобто формуванню фаски). 

Пояснення до товарної позиції 7220:

7220

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мм:

 

- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:

7220 11 00 00

- - завтовшки 4,75 мм або бiльше

7220 12 00 00

- - завтовшки менш як 4,75 мм

7220 20

- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

 

- - завтовшки 3 мм або бiльше, з масовою часткою:

7220 20 21 00

- - - нiкелю 2,5 % або бiльше

7220 20 29 00

- - - нiкелю менш як 2,5 %

 

- - завтовшкипонад 0,35 мм, але менш як 3 мм, з масовою часткою:

7220 20 41 00

- - - нiкелю 2,5 % або бiльше

7220 20 49 00

- - - нiкелю менш як 2,5 %

 

- - завтовшки не бiльш як 0,35 мм, з масовою часткою:

7220 20 81 00

- - - нiкелю 2,5 % або бiльше

7220 20 89 00

- - - нiкелю менш як 2,5 %

7220 90

- iнший:

7220 90 20 00

- - перфорований

7220 90 80 00

- - інший

 

Положення Пояснень до товарної позиції 7211 або 7212 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарних підпозицій.

7220 11 та 7220 12

Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37,
 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.

7220 20

Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26,
 7209 27 та 7209 28.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

            Ця товарна позиція не охоплює плоский прокат, що має іншу ніж квадратна або прямокутна форму, навіть якщо він завширшки менш як 600 мм (товарна позиція 7219).

Пояснення до товарної позиції 7221:

7221 00

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

7221 00 10 00

- з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7221 00 90 00

- з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

 

Положення Пояснень до товарної позиції 7213 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Пояснення до товарної позиції 7222:

7222

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавiючої) сталi; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавiючої) сталі:

 

- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:

7222 11

- - круглого поперечного перерiзу:

 

- - - дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою:

7222 11 11 00

- - - - 2,5 % або бiльше нiкелю

7222 11 19 00

- - - - менш як 2,5 % нiкелю

 

- - - діаметром менш як 80 мм, з масовою часткою:

7222 11 81 00

- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше

7222 11 89 00

- - - - нiкелю менш як 2,5 %

7222 19

- - iншi:

7222 19 10 00

- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше

7222 19 90 00

- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %

7222 20

- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному станi:

 

- - круглого поперечного перерiзу:

 

- - - дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою:

7222 20 11 00

- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше

7222 20 19 00

- - - - нiкелю менш як 2,5 %

 

- - - дiаметром 25 мм або бiльше, але менш як 80 мм, з масовою часткою:

7222 20 21 00

- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше

7222 20 29 00

- - - - нiкелю менш як 2,5 %

 

- - - дiаметром менш як 25 мм, з масовою часткою:

7222 20 31 00

- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше

7222 20 39 00

- - - - нiкелю менш як 2,5 %

 

- - iншi, з масовою часткою:

7222 20 81 00

- - - нiкелю 2,5 % або бiльше

7222 20 89 00

- - - нiкелю менш як 2,5 %

7222 30

- інші прутки та бруски:

 

- - кованi, з масовою часткою:

7222 30 51 00

- - - нiкелю 2,5 % або бiльше

7222 30 91 00

- - - нiкелю менш як 2,5 %

7222 30 97 00

- - iншi

7222 40

- кутики, фасонні та спеціальні профілі:

7222 40 10 00

- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування

7222 40 50 00

- - без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному станi

7222 40 90 00

- - iншi

 

Положення Пояснень до товарних позицій 7214 – 7216 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарних підпозиції.

7222 20

Див. Пояснення до товарних підпозицій 7215 10 та 7215 50.

Пояснення до товарної позиції 7223:

7223 00

Дрiт з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

 

- з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше:

7223 00 11 00

- - з масовою часткою нiкелю 28 % або бiльше, але не бiльш як 31 %, та хрому 20 % або бiльше, але не бiльш як 22 %

7223 00 19 00

- - iнший

 

- з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %:

7223 00 91 00

- - з масовою часткою хрому 13 % або бiльше, але не бiльш як 25 %, та алюмiнiю 3,5 % або бiльше, але не бiльш як 6 %

7223 00 99 00

- - iнший

 

Положення Пояснень до товарної позиції 7217 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включається дуже тонкий стерильний дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, використовуваний для накладення хірургічних швів (товарна позиція 3006).

Підгрупа IV
Сталь легована інша; прутки та бруски порожнисті
для бурових робіт з легованої або нелегованої сталі

Загальні положення

Визначення інших видів легованої сталі подано в Примітці 1(f) до цієї групи, а визначення прутків та брусків порожнистих для бурових робіт – у Примітці 1(p) до цієї групи.

До цієї підгрупи включаються леговані сталі, крім корозійностійкої (нержавіючої) сталі, у формі зливків або інших первинних форм, напівфабрикатів (наприклад, блюмів, прямокутних і круглих заготовок, слябів, сутунок, грубо оброблених куванням виробів), плоского прокату, у рулонах чи ні (так звані широкоштабовий прокат, широкоштабові рулони, товстолистовий і тонколистовий прокат або штаби), прутків (брусків), кутиків, фасонних або спеціальних профілів чи дроту.

Усі ці вироби можуть бути піддані обробленню за умови, що в результаті цього вони не набудуть відмітних ознак виробів чи продуктів, що відносяться до інших товарних позицій (див. Пояснення до товарних позицій 7206 – 7217).

До металів, які найчастіше містяться в інших легованих сталях, відносяться марганець, нікель, хром, вольфрам, молібден, ванадій і кобальт; до найбільш розповсюджених неметалічних складників відноситься кремній. Ці легуючі матеріали надають сталі спеціальні властивості, наприклад, підвищують ударну в'язкість і зносостійкість (наприклад, марганцевисті сталі); поліпшують електричні властивості (кремнієві сталі); підвищують сприйнятливість до відпускання (наприклад, ванадієві сталі); або підвищують швидкість різання (наприклад, хромовольфрамові сталі).

Інша легована сталь застосовується для багатьох цілей, де вимагаються спеціальні властивості (наприклад, довговічність, підвищена твердість, ударна в'язкість, міцність), наприклад, для виробництва зброї, інструментів і ножових виробів, а також машин і механізмів.

Леговані сталі цієї підгрупи містять у собі:

(1) Леговані будівельні і конструкційні сталі, які зазвичай містять такі елементи: хром, марганець, молібден, нікель, кремній і ванадій.

(2) Леговані сталі з підвищеною границею міцності при розтяганні і поліпшеній зварюваності, що містять, зокрема, дуже маленький вміст за масою бору (0,0008 % або більше) чи ніобію (0,06 % або більше).

(3) Леговані сталі, які містять хром чи мідь, що мають стійкість до атмосферної корозії.

(4) Леговані сталі, які називаються “трансформаторні” сталі (з малими магнітними втратами), що зазвичай мають масову частку кремнію 3 – 4 %  і, можливо, алюміній.

(5) Автоматні сталі, які не лише відповідають вимогам Примітки 1 (f), але і містять принаймні один з таких елементів: свинець, сірку, селен, телур чи вісмут.

(6) Леговані сталі для підшипників (зазвичай містять хром).

(7) Леговані марганцевокремнієві пружинні сталі (містять марганець, кремній і, можливо, хром чи молібден) та інші леговані сталі для пружин.

(8) Немагнітні леговані сталі, що мають стійкість до удару і стирання, з високим вмістом марганцю.

(9) Швидкорізальні сталі: леговані сталі, що містять, поряд з іншими легуючими елементами або без них, принаймні два з трьох таких елементів: молібден, вольфрам і ванадій з їх сумарною масовою часткою 7  % або більше, 0,6  % або більше вуглецю і 3 – 6  % хрому.

(10) Недеформувальні інструментальні сталі, зазвичай, з масовими частками 12 % або більше хрому та 2  % чи більше вуглецю.

(11) Інші леговані інструментальні сталі.

(12) Сталі для постійних магнітів, що містять алюміній, нікель і кобальт.

(13) Немагнітні леговані сталі, які характеризуються вмістом у них марганцю або нікелю, крім сталей, що відносяться до підгрупи III.

(14) Сталі для керуючих стрижнів ядерних реакторів (з великим вмістом бору).

До цієї підгрупи включаються також прутки (бруски) порожнисті для бурових робіт з легованої або нелегованої сталі (товарна позиція 7228).

Пояснення до товарної позиції 7224:

7224

Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:

7224 10

- зливки та iншi первиннi форми:

7224 10 10 00

- - інструментальної сталі

7224 10 90 00

- - інші

7224 90

- iншi:

7224 90 02 00

- - інструментальної сталі

 

- - інші:

 

- - - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу:

 

- - - - гарячекатанi або отриманi безперервним литтям:

 

- - - - - завширшки менше подвiйної товщини:

7224 90 03 00

- - - - - - із сталi швидкорiзальної

7224 90 05 00

- - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше і марганцю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи

7224 90 07 00

- - - - - - iншi

7224 90 14 00

- - - - - iншi

7224 90 18 00

- - - - кованi

 

- - - iншi:

 

- - - - гарячекатанi або одержані безперервним литтям:

7224 90 31 00

- - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше

7224 90 38 00

- - - - - iнші

7224 90 90 00

- - - - кованi

Положення Пояснень до товарних позицій 7206 та 7207 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Пояснення до товарної позиції 7225:

7225

Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше:

 

- із кремнієвої електротехнiчної сталі:

7225 11 00 00

- - текстурований з орiєнтованим зерном

7225 19

- - iнший:

7225 19 10 00

- - - гарячекатаний

7225 19 90 00

- - - холоднокатаний

7225 30

- інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах:

7225 30 10 00

- - з інструментальної сталі

7225 30 30 00

- - із сталi швидкорiзальної

7225 30 90 00

- - інший

7225 40

- інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах:

7225 40 12 00

- - з інструментальної сталі

7225 40 15 00

- - із сталi швидкорiзальної

 

- - інший:

7225 40 40 00

- - - завтовшки понад 10 мм

7225 40 60 00

- - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм

7225 40 90 00

- - - завтовшки менш як 4,75 мм

7225 50

- інший, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):

7225 50 20 00

- - із сталi швидкорiзальної

7225 50 80 00

- - інший

 

- iнший:

7225 91 00 00

- - електролiтично оцинкований

7225 92 00 00

- - інакше оцинкований

7225 99 00 00

- - iнший

 

Положення Пояснень до товарних позицій 7208 – 7210 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарних підпозицій.

7225 30 і 7225 40

Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37,
 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.

7225 50

Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27 та 7209 28.

7225 91 і 7225 92

Див. Пояснення до підпозицій 7210 30, 7210 41 та 7210 49.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7225 11 00

Текстурований прокат з орієнтованим зерном - це прокат, магнитні властивості якого значно кращі за напрямком, паралельним до напрямку прокатування, ніж за напрямком, перпендикулярним до напрямку прокатування (“текстура Goss”). Такі вироби, як правило, покриті ізолювальним шаром, який зазвичай складається з склоподібної плівки (головним чином з силікатів магнію).

Пояснення до товарної позиції 7226:

7226

Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:

 

- з кремнієвої електротехнiчної сталі:

7226 11 00 00

- - текстурований з орiєнтованим зерном

7226 19

- - iнший:

7226 19 10 00

- - - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування

7226 19 80 00

- - - iнший

7226 20 00 00

- із сталi швидкорiзальної

 

- iнший:

7226 91

- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:

7226 91 20 00

- - - з інструментальної сталі

 

- - - інший:

7226 91 91 00

- - - - завтовшки 4,75 мм або більше

7226 91 99 00

- - - - завтовшки менш як 4,75 мм

7226 92 00 00

- - без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані)

7226 99

- - iнший:

7226 99 10 00

- - - електролітично оцинкований

7226 99 30 00

- - - інакше оцинкований

7226 99 70 00

- - - інший

 

Положення Пояснень до товарних позицій 7211 та 7212 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

 

Пояснення до товарних підпозицій.

7226 91

Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37,
 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.

7226 92

Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26,
 7209 27 та 7209 28.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7226 11 00

            Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 7225 11 00.

 

7226 99 10

            Дивись Додаткові пояснення до товарних підпозицій 7210 30, 7210 41 та 7210 49.

 

7226 99 30

            Дивись Додаткові пояснення до товарних підпозицій 7210 30, 7210 41 та 7210 49.

Пояснення до товарної позиції 7227:

7227

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з iнших легованих сталей:

7227 10 00 00

- із сталi швидкорiзальної

7227 20 00 00

- із сталi кремнієво-марганцевої

7227 90

- iнші:

7227 90 10 00

- - з масовою часткою бору 0,0008 % або бiльше, при цьому нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи

7227 90 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше

7227 90 95 00

- - iнші

 

Положення Пояснень до товарної позиції 7213 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Додаткові пояснення до товарних категорій:                

7227 90 95

            Ця товарна категорія включає зварювальний дріт, крім дроту товарної позиції 8311.

Пояснення до товарної позиції 7228:

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:

7228 10

- прутки та бруски з швидкорiзальної сталі:

7228 10 20 00

- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатанi або гарячетягнутi або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування

7228 10 50 00

- - кованi

7228 10 90 00

- - iншi

7228 20

- прутки та бруски з кремнієво-марганцевої сталi:

7228 20 10 00

- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями

 

- - iншi:

7228 20 91 00

- - - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатанi, гарячетягнутi або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування

7228 20 99 00

- - - iншi

7228 30

- інші прутки та бруски без подальшого оброблення пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:

7228 30 20 00

- - з iнструментальної сталi

 

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше:

7228 30 41 00

- - - круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше

7228 30 49 00

- - - iншi

 

- - iншi:

 

- - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:

7228 30 61 00

- - - - 80 мм або бiльше

7228 30 69 00

- - - - менш як 80 мм

7228 30 70 00

- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями

7228 30 89 00

- - - iншi

7228 40

- інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім кування:

7228 40 10 00

- - з iнструментальної сталi

7228 40 90 00

- - iншi

7228 50

- інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному станi:

7228 50 20 00

- - з iнструментальної сталi

7228 50 40 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше

 

- - iншi:

 

- - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:

7228 50 61 00

- - - - 80 мм або бiльше

7228 50 69 00

- - - - менш як 80 мм

7228 50 80 00

- - - iншi

7228 60

- інші прутки та бруски:

7228 60 20 00

- - з iнструментальної сталi

7228 60 80 00

- - iншi

7228 70

- кутики, фасонні та спеціальні профiлi:

7228 70 10 00

- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування

7228 70 90 00

- - iншi

7228 80 00 00

- прутки та бруски порожнисті для бурiння

(А) Інші прутки та бруски; кутики, фасонні та спеціальні профілі

Положення Пояснень до товарних позицій 7214 – 7216 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

(Б) Прутки (бруски) порожнисті для бурових робіт

Визначення прутків та брусків порожнистих для бурових робіт дано в Примітці 1 (p) до цієї групи. Вони відомі також як бурова сталь.

Бурова сталь виготовляється прошиванням заготовок з легованої або нелегованої сталі, які потім повторно прокочуються. Зазвичай вони мають круглий, гексагональний, восьмикутний чи квадратно-восьмикутний (квадратний зі стесаними кутами) переріз. Сталеві заготовки ріжуться на короткі відрізки для виробництва бурових головок, що відносяться до товарної позиції 8207; ці прутки (бруски) можна також використовувати відрізками довжиною відповідно 5 м або 6 м для передавання енергії під час буріння. Канал, виконаний по всій довжині прутка (бруска), забезпечує підведення рідини до різальної крайки, яка використовується як для змащення, так і для усунення поширення пилу.

 

Пояснення до товарної підпозиції.

7228 50

Див. Пояснення до товарних підпозицій 7215 10 та 7215 50.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7228 40 10 і 7228 40 90

            Щодо розрізняння кованих виробів і прокату дивись Загальні пояснювальні примітки до цієї групи, (A).

 

Пояснення до товарної позиції 7229:

7229

Дрiт з iнших легованих сталей:

7229 20 00 00

- із сталi кремнієво-марганцевої

7229 90

- iнший:

7229 90 20 00

- - із сталi швидкорiзальної

7229 90 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 % , і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше

7229 90 90 00

- - iнший

 

Положення Пояснень до товарної позиції 7217 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

 

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться