Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
443 Печатать

Група 74 Мідь і вироби з неї

Примітки:

 

1. Наведені у цій групі терміни означають:

 (а) "мідь рафінована" — метал з масовою часткою міді не менш як 99,85 % або метал з масовою часткою міді не менш як 97,5 % за умови, що вміст будь-якого з інших елементів не перевищує граничного вмісту, визначеного у таблиці:

 

Інші елементи

 

Елементи

Граничний вміст, за масою, %

Аg

срібло

0,25

Аs

миш'як

0,5

Сd

кадмій

1,3

Сr

хром

1,4

Мg

магній

0,8

Рb

свинець

1,5

S

сірка

0,7

Sn

олово

0,8

Те

телур

0,8

Zn

цинк

1,0

Zr

цирконій

0,3

Інші елементи (для кожного з них)

0,3

 

 

До інших елементів належать, наприклад, А1, Ве, Со, Fе, Мn, Ni, Sі;

(b) "мідні сплави" — металеві сплави, крім нерафінованої міді, в яких мідь домінує за масою над кожним з інших елементів за умови, що:

(і) масова частка хоча б одного з інших елементів перевищує граничний вміст, зазначений у таблиці, або

(іі) загальна масова частка інших елементів становить понад 2,5 %;

(с) "лігатури" — сплави з масовою часткою міді серед інших елементів понад 10 %, які не піддаються деформуванню у холодному стані і використовуються переважно як домішки у виробництві інших сплавів або як дезоксиданти чи десульфуранти, або для інших аналогічних цілей у кольоровій металургії. Однак фосфід міді (фосфориста мідь) з масовою часткою фосфору понад 15 % включається до товарної позиції 2848;

(d) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною поперечний суцільний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним попереч­ним перерізом, можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним перерізом (включаючи вироби із "зміненим прямокутним перерізом") перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також литих або спечених виробів, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

Литі заготовки (ваєрбарси), що були загострені або оброблені на кінцях для полегшення їх введення в машини для подальшого оброблення, наприклад, для волочіння дроту або труб, слід відносити до необробленої міді товарної позиції 7403;

(е) "профілі" — вироби катані, пресовані, тягнуті, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті в бунти, з однаковим за всією довжиною поперечним перерізом, і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів, литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм влас­тивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(f) "дріт" — вироби катані, тягнуті, пресовані або волочені, згорнуті у бухти, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби, що мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") перевищує одну десяту частину  їх ширини;

(g) "плити, листи, стрічки та фольга" — плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7403), згорнуті або не згорнуті у рулони, що мають суцільний поперечний переріз прямокутний (крім квадратного), із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), з однаковою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини,

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарних позицій 7409 і 7410 включаються, серед інших (intеr alia), плити, листи, стрічки та фольга, що мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також вироби перфоровані, гофровані, поліровані та вироби з покриттям за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(h) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті в бунти, мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають незмінну товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають попереч­ний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівнобічного трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи, можуть бути полірованими, покритими, гнутими, з різьбою, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус або з фланцями, манжетами чи кільцями.

 

Примітки до товарних підпозицій:

1. У цій групі терміни означають:

(а) "сплави на основі міді та цинку (латуні)" — сплави міді та цинку з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, то:

цинк повинен переважати за масою кожний з цих елементів;

за наявності нікелю його масова частка не повинна перевищувати 5% (див. сплави на основі міді, нікелю, цинку (нейзильберу) та

за наявності олова його масова частка не повинна перевищувати 3% (див. сплави на основі міді та олова (бронзи);

(b) "сплави на основі міді та олова (бронзи)" — сплави міді та олова з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, а олово перевищує за масою кожен з цих елементів, за винятком випадку, коли масова частка олова становить не менш як 3%, масова частка цинку може бути більша, ніж масова частка олова, але не перевищувати 10%;

(с) "сплави на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)" — сплави міді, нікелю та цинку з іншими елементами або без них.

Масова частка нікелю дорівнює 5 % або більше (див. сплави на основі міді та цинку (латуні);

(d) "сплави на основі міді та нікелю" — сплави міді та нікелю з іншими елементами або без них, але у будь-якому разі з масовою часткою цинку не більш як 1 %. Якщо присутні інші елементи, нікель перевищує за масою кожен з цих елементів.

Загальні положення

До цієї групи включаються мідь та її сплави, а також деякі вироби з них.

Мідь одержують з різних руд (див. Пояснення до товарної позиції 2603), а також з металу, що знаходиться в природному стані, або видобувають з відходів і брухту.

Мідь видобувають з сульфідних руд пірометалургійним переробленням. При цьому розмелена і збагачена руда випалюється, коли потрібно видалити надлишок сірки, і потім плавиться в печах для одержання мідного штейну.

У деяких випадках збагачена руда плавиться в завислому стані в печах з повітряним чи кисневим дуттям (так звана “зависла плавка”) без попереднього випалювання.

Мідний штейн обробляється в конвертері для максимального видалення заліза і сірки та одержання “чорнової міді” (названа так тому, що має шорстку поверхню). Чорнова мідь рафінується у відбивній печі для одержання міді вогневого рафінування і, якщо потрібно, може бути піддана надалі електролітичному рафінуванню.

Для оксидних руд, а також для деяких інших руд і шламів застосовується гідрометалургійний процес (вилуговування) (див. Пояснення до товарної позиції 7401).

Мідь – дуже ковкий і пластичний матеріал. Після срібла вона є кращим провідником тепла та електрики. У чистому стані вона застосовується, зокрема, у вигляді дроту для електричних кіл, у вигляді котушок або пластин як холодильні елементи, але переважно вона використовується для виробництва сплавів.

Відповідно до Примітки 5 до Розділу XV (див. Загальні положення до цього розділу) до сплавів на основі міді, класифікованих разом з міддю, відносяться:

(1)“Сплави на основі міді і цинку (латунь)” (див. Примітку (1) (а) до підпозицій) з різним співвідношенням у них міді і цинку, наприклад, звичайна латунь, використовувана для різних цілей; латунь золотистого кольору (томпак), використовувана для виготовленні біжутерії та галантерейних товарів.

Мідно-цинкові сплави, що містять невелику кількість інших елементів, утворюють спеціальні латуні з характерними властивостями. Спеціальні латуні включають високоміцну латунь (часто відому як марганцевиста бронза), використовувану в суднобудуванні, а також свинцеву латунь, залізну латунь, алюмінієву латунь і кремнієву латунь.

(2) “Сплави на основі міді та олова (бронза)” (див. Примітку 1 (b) до підпозицій), які іноді містять інші елементи, що надають сплаву особливі властивості. Бронзи включають бронзу для карбування монет; тверду бронзу для зубчастих коліс, підшипників або інших частин машин; метал для дзвонів; бронзу для художнього лиття; свинцювату бронзу, використовувану для підшипників; фосфористу бронзу (розкиснену бронзу), використовувану для виготовлення пружин і тонкої металевої сітки для фільтрів, сит і т.п.

(3) “Сплави на основі міді, нікелю і цинку (нейзильбер)” (див. Примітку 1 (c) до підпозицій) мають високу корозійну стійкість і міцність. Вони використовуються переважно в телекомунікаційному устаткуванні (серед іншого (inter alia), у телефонному устаткуванні); серед інших галузей застосування можна відзначити використання в частинах інструментів, мітчиках та високоякісних металовиробах, ковзних з’єднувальних елементах, різних деталях електротехнічної промисловості, таких як клеми, пружини, з'єднувачі, штепсельні розетки і т.п., прикраси та архітектурні металеві деталі, а також у хімічному і харчовому устаткуванні. Деякі з цих сплавів застосовуються також для виготовлення столових приладів і т. п.

(4)“ Сплави на основі міді і нікелю (купронікелі)” (див. Примітку 1 (d) до підпозицій) часто містять невелику кількість алюмінію або заліза. Вони являють собою ряд сплавів, що відрізняються корозійною стійкістю до морської води, і тому вони широко застосовуються в морській справі або суднобудуванні, зокрема, для охолоджувачів або трубопроводів, а також для карбування монет чи виготовлення електричних резисторів (електроопори).

(5) “Алюмінієва бронза” складається переважно із міді з алюмінієм і застосовується в тих галузях техніки, де вимагаються високі міцністні властивості, корозійна стійкість і твердість.

(6) “Берилієва мідь” (іноді відома як берилієва бронза) складається переважно із міді з берилієм і, завдяки її твердості, високій міцності і корозійній стійкості, використовується для різноманітних пружин, ливарних форм для пластмас, як зварювальні електроди та для устаткування, що не іскрить.

(7) “Мідно-кремнієвий сплав” складається переважно з міді і кремнію і відрізняється високою міцністю та корозійною стійкістю. Використовується, зокрема, для виробництва резервуарів, болтів і кріпильних елементів.

(8) “Хромиста мідь” переважно використовується для зварювальних електродів.

До цієї групи включаються:

(А) Штейни та інші проміжні продукти металургійного виробництва міді, а також необроблена мідь, мідні відходи і брухт (товарні позиції 7401 – 7405).

(B) Мідні порошки і лусочки (товарна позиція 7406).

(C) Вироби, одержані переважно прокатуванням, екструзією (тисненням), волочінням або куванням міді товарної позиції 7403 (товарні позиції 7407 – 7410).

(D) Різні вироби, описані в товарних позиціях 7411 – 7418, та інші вироби товарної позиції 7419, що охоплюють всі інші вироби з міді, крім виробів, описаних у Примітці (1) до Розділу XV, а також включених у групу 82 або 83 чи більш конкретно названі де-небудь у Класифікації.

Продукти і вироби з міді часто піддаються різним видам оброблення для поліпшення властивостей або зовнішнього вигляду металу і т.п. Ці види оброблення зазвичай є такими ж, що описані в Загальних положеннях до групи 72, і не впливають на класифікацію виробів.

 

Класифікація багатокомпонентних виробів, особливо готових виробів, наведена в Загальних положеннях до Розділу XV.

Пояснення до товарної позиції 7401:

7401 00 00 00

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)

(А) Мідний штейн.

Його одержують плавленням випаленої сульфідної мідної руди для відділення сульфіду міді від порожньої породи та інших металів, які утворюють шлак, що спливає на поверхню штейну. Штейн складається переважно із сульфідів міді і заліза і зазвичай має вигляд чорних чи коричневих гранул (у випадку випуску розплавленого штейну у воду) або грубої маси з тьмяним металевим блиском.

(B) Мідь цементаційна (мідь осаджена).

Мідь цементаційна (мідь осаджена) являє собою продукт, одержаний осадженням (цементацією), тобто шляхом додання заліза до водного розчину, одержаного вилуговуванням деяких випалених руд чи відходів. Вона являє собою дрібний чорний порошок, що містить оксиди і нерозчинні домішки. Вона іноді застосовується в протиобростальних (захисних) фарбах і в сільськогосподарських фунгіцидах, але частіше додається в шихту, яка завантажується в піч для виплавки мідного штейну.

Цементаційну мідь не слід плутати з мідним порошком, що відноситься до товарної позиції 7406, який не містить домішок.

Пояснення до товарної позиції 7402:

7402 00 00 00

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Чорна мідь. Являє собою неочищену мідь, одержану зазвичай в шахтній печі шляхом плавлення оксидних мідних руд або неочищеного мідного скрапу. Масова частка міді коливається в широких межах і зазвичай складає 60 – 85 %.

(2) Чорнова мідь. Являє собою неочищену мідь, одержувану в конвертері шляхом продування повітря крізь розплавлений мідний штейн. Під час металургійного переділу відбувається окиснення сірки, заліза та інших домішок. Масова частка міді зазвичай складає близько 98 %.

(3) Мідні аноди для електролітичного рафінування.

Мідь, частково рафінована повним сплавленням, відливається в аноди для подальшого рафінування електролізом. Ці аноди зазвичай мають форму слябів (плоских заготовок) із двома вушками для підвішування їх в електролітичній ванні. Не слід їх плутати з анодами для нанесення гальванічного покриття міддю (товарна позиція 7419).

Пояснення до товарної позиції 7403:

7403

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:

 

- мідь рафінована:

7403 11 00 00

- - катоди та секції катодів

7403 12 00 00

- - ваєрбарси (литі заготовки з металу для виробництва дроту)

7403 13 00 00

- - білети (заготівки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для подальшої прокатки сортових профілів)

7403 19 00 00

- - інші

 

- сплави мідні:

7403 21 00 00

- - сплави на основі міді та цинку (латуні)

7403 22 00 00

- - сплави на основі міді та олова (бронзи)

7403 29 00 00

- - інші мідні сплави (за винятком лігатур товарної позиції 7405)

 

До цієї товарної позиції включаються необроблені рафінована мідь і мідні сплави, як зазначено в Примітках 1 (а) та 1 (b) до цієї групи, відповідно.

Мідь рафіновану, з масовою часткою міді не менше 99,85 %, одержують електролітичним рафінуванням, електролітичним видобуванням, хімічним очищенням або вогневим (пірометалургійним) рафінуванням. Іншу рафіновану мідь (з масовою часткою міді не менше 97,5 %) зазвичай одержують легуванням вищевказаної рафінованої міді іншими, одним чи кількома елементами до максимального граничного вмісту, наведеного в таблиці в Примітці 1а до цієї групи.

Мідь рафінована відливається в зливки або чушки для переплавляння (наприклад, для одержання сплаву) або в заготовки для виробництва дроту, у сляби для прокатування, у білети (включаючи заготовки з круглим поперечним перерізом) та аналогічні форми для прокатування, екструзії, волочіння або кування в плити, листи, штаби, дріт, труби та інші вироби.

Мідь, електролітична рафінована, іноді має форму катодів, що складаються з пластин або листів із двома вушками, за які первинні вихідні листи підвішуються в електролітичній ванні, або (пластини чи листи) можуть мати скоби чи розрізані на секції.

Мідь рафінована може також мати форму сферичних частинок, переважно використовуваних для легування, а іноді для розмелювання її в порошок. Проте мідні порошки і лусочки відносяться до товарної позиції 7406.

До цієї товарної позиції включаються литі та спечені сляби, бруски, прутки, зливки і т.п. за умови, що вони після одержання не були піддані ніякому іншому обробленню, крім зняття задирок чи окалини (для видалення поверхневого шару, що містить велику кількість мідних оксидів), чи обрізання, обрубання, зачищення і т.п. для видалення твердої кірки або інших ливарних дефектів або піддавалися обробленню поверхні з однієї її сторони для огляду (контроль якості).

Спечені вироби одержують з мідного порошку чи з порошку мідних сплавів, або з мідного порошку, змішаного з порошками інших металів, шляхом їхнього пресування (стиску) і спікання (нагрівання до температури нижче точки плавлення цих металів). У спеченому стані вироби є пористими, мають малу міцність і зазвичай піддаються прокатці, екструзії, куванню і т.п. для досягнення ними необхідної щільності. Ці прокатані та інші вироби не включаються до цієї товарної позиції (наприклад, товарні позиції 7407, 7409).

До цієї товарної позиції також включаються ваєрбарси та білети (заготовки для виробництва дроту і сутунки), які мають кінці, що сходяться на конус, або оброблені будь-яким іншим способом, щоб полегшити їхнє введення в устаткування для перероблення, наприклад, у моток дроту чи в труби.

За додержання вищезгаданих умов, що стосується оброблення виробів після їхнього виробництва, литі прутки (стрижні, бруски) цієї товарний позиції можуть включати, зокрема:

(1) Вироби, які виготовлені литтям у спеціальні форми (так зване “лиття в кокіль”) і які мають круглий, квадратний чи шестикутний переріз і зазвичай не перевищують в довжину 1 м.

(2) Подовжені вироби, одержані в результаті процесу безперервного лиття, за якого розплавлений метал безперервно подається у водоохолоджувальний кристалізатор, де він швидко твердіє.

Обидва типи виробів, “кокільні” та бруски, одержані безперервним литтям, часто використовуються для тих самих цілей – для прокатування, витягання або екструзії прутків (стрижнів, брусків).

Пояснення до товарної позиції 7404:

 

7404 00

Відходи і брухт мідні:

7404 00 10 00

- з міді рафінованої

 

- з мідних сплавів:

7404 00 91 00

- - на основі міді та цинку (латуні)

7404 00 99 00

- - інші

Положення Пояснень до товарної позиції 7204 стосовно відходів і брухту, поширюються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) і на цю товарну позицію, крім мідної окалини і мідних залишків, які розглядаються в товарній позиції 2620. Мідні відходи цієї товарної позиції включають шлам, одержаний під час волочіння міді та який містить переважно мідний порошок, змішаний з мастилом, що використовується під час волочіння.

До цієї товарної позиції не включаються зливки або аналогічні необроблені форми з переплавлених мідних відходів і брухту (товарна позиція 7403).

Пояснення до товарної позиції 7405:

7405 00 00 00

Лігатури на основі міді

Лігатури визначені в Примітці 1 (c) до цієї групи.

Лігатури, що відносяться до цієї товарної позиції, являють собою сплави з масовою часткою міді понад 10 % з іншими елементами і які через їхній склад є занадто крихкими для звичайного металооброблення. Вони використовуються для введення в латуні, бронзи або алюмінієві бронзи, інші елементи з більш високою температурою плавлення, ніж у цих сплавів, або елементи, які сильно окиснюються (тобто алюміній, кадмій, миш'як, магній) чи в елементи, які випаровуються за температури плавлення, а також для полегшення одержання деяких сплавів шляхом додання до них розкиснювачів, десульфураторів або аналогічних елементів (наприклад, кальцію).

Мідь діє як розчинник або розріджувач інших елементів і повинна міститися в кількостях, достатніх для зниження точки плавлення, стримування окиснення або сублімації лігатури. Однак, якщо вміст міді занадто великий, метал надмірно розбавляє інші елементи, введені в сплави. Масова частка міді в цих виробах зазвичай коливається між 30 і 90 %, але в особливих випадках вона може бути вище чи нижче цих меж.

Отже, до цієї товарної позиції не включаються, наприклад, будь-які мідно-нікелеві сплави, навіть якщо вони призначені для використання як лігатури, оскільки мідно-нікелеві сплави зазвичай пластичні за будь-яких співвідношень компонентів. Інші сплави, наприклад, мідно-марганцевисті та мідно-кремнієві, можуть бути чи не бути пластичними відповідно до співвідношення  металів, що входять до складу сплаву; у цих випадках до цієї товарної позиції включаються лише ті сплави, які не відрізняються пластичністю.

Лігатури, що включаються до цієї товарної позиції, охоплюють сплави міді з алюмінієм, берилієм, бором, кадмієм, хромом, залізом, магнієм, марганцем, молібденом, кремнієм, титаном або ванадієм.

Лігатури зазвичай випускаються у формі невеликих блоків або брикетів, розділених для зручності дроблення, у вигляді крихких стрижнів або циліндрів і мають вигляд грубих литих виробів.

Фосфід міді (фосфориста мідь) з масовою часткою фосфору понад 15 % відноситься до товарної позиції 2848.

Пояснення до товарної позиції 7406:

7406

Порошки та луска мідні:

7406 10 00 00

- порошки з нешаруватою структурою

7406 20 00 00

- порошки з шаруватою структурою; луска

До цієї товарної позиції включаються мідні порошки, як визначено в Примітці 8 (b) до Розділу XV, і мідна луска, крім цементаційної (осадженої) міді, що являє собою чорний порошок і відноситься до товарної позиції 7401. Відповідно до положень Примітки 7 до Розділу XV до цієї товарної позиції включаються також мідні порошки, змішані з іншими металевими порошками (наприклад, “бронзовий порошок“, що складається з простої суміші мідного та олов'яного порошків).

Мідні порошки одержують переважно електролітичним осадженням або розпиленням (тобто інжекцією тонкого струменя розплавленого металу в поперечний струмінь води, пари, повітря чи інших газів, що виходять з високою швидкістю).

Крім того, на додаток до двох зазначених вище основним процесам, мідні порошки можуть бути також одержані в менших кількостях газовим подрібнюванням дрібнороздроблених оксидів, осаджених з розчинів, або тонким подрібнюванням твердих шматків. Порошки з пластинчастою (шаруватою) структурою і луска зазвичай одержуються шляхом розмелювання фольги. Пластинчастість може бути встановлена неозброєним оком або у випадку луски – крізь збільшувальне скло (лупу), але для тонких порошків потрібен мікроскоп.

Спосіб одержання порошків визначає такі характерні параметри, як розмір частинок та їхня форма (яка може бути більш-менш правильної, сфероїдальної, сферичної чи пластинчастої). Порошки з пластинчастою структурою часто поліруються і можуть мати сліди мастила або воскової субстанції (наприклад, стеаринової кислоти чи парафіну), використовуваної під час їхнього виготовлення.

Порошки після їхнього пресування і спікання використовуються в підшипниках, втулках і багатьох інших деталях машин. Вони також застосовуються як хімічні чи металургійні реагенти, для усіляких видів пайки (із твердим і м'яким припоєм), для виготовлення спеціальних цементів, для покриття неметалічних поверхонь як основи для гальваностегії і т.п. Луска використовується переважно як металевий пігмент для виготовлення чорнила і фарб. Луска безпосередньо застосовується як металева фарбувальна речовина шляхом її напилювання, наприклад, на лаковану поверхню, до якої вона прилипає.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) деякі порошки або луска, використовувані для виготовлення фарб, іноді відомих як “бронза” чи “золото”, але, які є насправді хімічними сполуками, такими як деякі солі сурми, дисульфіди олова і т.п. (група 28 або 32, якщо вони у вигляді готових фарб);

(b) порошки або луска, одержані як фарбувальні речовини, фарби чи аналогічні вироби (тобто приготовлені разом з іншими фарбувальними речовинами або розфасовані у вигляді суспензій, дисперсій чи паст зі зв'язувальною речовиною або розчинником) (група 32);

(c) мідний дріб товарної позиції 7403;

(d) блискітки, нарізані з мідної фольги (товарна позиція 8308).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7406 20 00

Порошки з шаруватою структурою можна розпізнати за допомогою мікроскопа. Вони мають зерна дуже малого розміру, зазвичай, блискучі, дещо маслянисті і використовуються в основному як пігменти для фарб.

Луску можна розпізнати простим оком або за допомогою збільшувального скла. Вони виглядають як дрібні, тонкі, неправильної форми пластинки і використовуються в основному як матеріал для покриття.

Пояснення до товарної позиції 7407:

7407

Прутки, бруски та профілі мідні:

7407 10 00 00

- з міді рафінованої

 

- з мідних сплавів:

7407 21

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні):

7407 21 10 00

- - - прутки та бруски

7407 21 90 00

- - - профілі

7407 29 00 00

- - інші

 

Визначення прутків та брусків подано в Примітці 1 (d), а профілів – в Примітці 1 (e) до цієї групи.

Вироби, описані в цій товарній позиції, зазвичай одержують прокатуванням, екструзією або волочінням, але вони також можуть бути одержані куванням (на пресі чи молоті). Потім вони можуть бути оброблені в холодному стані (якщо це потрібно після випалювання) шляхом холодного волочіння, виправлення або застосування інших процесів, що забезпечують одержання виробів високої точності. Вони також можуть бути піддані механічному обробленню (наприклад, свердлінню, вирубанню, скручуванню чи ґофруванню) за умови, що при цьому вони не набувають відмітних ознак виробів чи продуктів інших товарних позицій. До цієї товарної позиції відносяться також порожнисті профілі, включаючи ребристі труби і трубки, одержані екструзією. Проте труби і трубки, до яких ребра чи виступи прикріплені, наприклад, зварюванням, не включаються до цієї товарної позиції і відносяться зазвичай до товарної позиції 7419.

Прутки (стрижні, бруски), одержані литтям (включаючи так зване “кокільне” і безперервне лиття) або спіканням, відносяться до товарної позиції 7403 за умови, що вони після виготовлення не піддавалися іншому обробленню, крім простого зняття задирок чи окалини. Проте, якщо на цій стадії вони були піддані іншим видам оброблення, вони відносяться до цієї товарної позиції за умови, що вони при цьому не набули відмітних ознак виробів інших товарних позицій.

Ваєрбарси і білети (заготовки для виробництва дроту і сутунки), які мають кінці, що сходять на конус, або оброблені будь-яким іншим способом, щоб полегшити їхнє введення в устаткування для їхнього перероблення, наприклад, у моток дроту чи труби, відносяться, проте, до товарної позиції 7403.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

7407

Ця товарна позиція включає профілі з замкненою поверхнею (порожнисті профілі) за умови, якщо вони не відповідають визначенню труб і трубок.

Пояснення до товарної позиції 7408:

7408

Дріт мідний:

 

- з міді рафінованої:

7408 11 00 00

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 6 мм

7408 19

- - інший:

7408 19 10 00

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 0,5 мм

7408 19 90 00

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не більш як 0,5 мм

 

- з мідних сплавів:

7408 21 00 00

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні)

7408 22 00 00

- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)

7408 29 00 00

- - інший

 

Визначення дроту подане в Примітці 1 (f) до цієї групи.

Дріт одержують прокатуванням, екструзією або волочінням і зберігають у бухтах. Положення Пояснень до товарної позиції 7407 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) дуже тонкий стерильний бронзовий дріт, використовуваний у хірургії для накладення швів (товарна позиція 3006);

(b) металізована нитка (товарна позиція 5605);

(c) мотузки або шнури, армовані дротом (товарна позиція 5607);

(d) скручений дріт, троси та інші вироби (товарна позиція 7413);

(e) зварювальні електроди з покриттям і т.п. (товарна позиція 8311);

(f) ізольований електричний провід і кабель (включаючи емальований провід) (товарна позиція 8544);

(g) струни музичних інструментів (товарна позиція 9209).

Пояснення до товарної позиції 7409:

7409

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15  мм:

 

- з міді рафінованої:

7409 11 00 00

- - у рулонах

7409 19 00 00

- - інші

 

- із сплавів на основі міді та цинку (латуні):

7409 21 00 00

- - у рулонах

7409 29 00 00

- - інші

 

- із сплавів на основі міді та олова (бронзи):

7409 31 00 00

- - у рулонах

7409 39 00 00

- - інші

7409 40 00 00

- із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)

7409 90 00 00

- з інших мідних сплавів

 

До цієї товарної позиції включаються вироби, визначені в Примітці 1 (g) до цієї групи, коли товщина виробу перевищує 0,15 мм.

Плити та листи зазвичай одержують гарячим або холодним прокатуванням деяких виробів товарної позиції 7403; мідні штаби (чи стрічки) можуть бути прокатані або одержані розрізуванням листів.

Усі подібні вироби класифікуються в цій товарній позиції за умови, що після оброблення (такого, як розрізування для одержання потрібної форми, перфорування, ґофрування, рифлення, прорізання жолобків, полірування, покриття, карбування або заокруглення крайок) вони не набувають відмітних ознак виробів інших товарних позицій (див. Примітку 1 (g) до цієї групи).

Гранична товщина 0,15 мм включає товщину покриття лаком і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) фольга завтовшки не більш як 0,15 мм (товарна позиція 7410);

(b) просічно-витяжний лист із міді (товарна позиція 7419);

(c) ізольована електрична штаба (товарна позиція 8544).

Пояснення до товарної позиції 7410:

7410

Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування основи):

 

- без основи:

7410 11 00 00

- - з міді рафінованої

7410 12 00 00

- - з мідних сплавів

 

- на основі:

7410 21 00 00

- - з міді рафінованої

7410 22 00 00

- - з мідних сплавів

 

До цієї товарної позиції включаються вироби, визначені в Примітці 1 (g) до цієї групи, коли їхня товщина не перевищує 0,15 мм.

Фольгу, що відноситься до цієї товарної позиції, одержують прокатуванням, штампуванням або електролізом. Вона виготовляється у вигляді дуже тонких листів (у будь-якому випадку товщина не перевищує 0,15 мм). Найтонша фольга, застосовувана для імітації позолоти і т.п., дуже неміцна; зазвичай вона перекладається аркушами паперу і зберігається у вигляді буклетів. Інша фольга, що використовується для виготовлення галантерейних товарів, часто має підкладку з паперу, картону, пластмаси або аналогічного матеріалу як для зручності зберігання чи транспортування, так і для полегшення подальшого оброблення і т.п. Фольга розглядається в цій товарній позиції незалежно від того, чи має вона карбування, чи розрізана вона для надання їй відповідної форми (прямокутної або іншої), чи має вона перфорацію, покриття (із золота, срібла, лаку і т.п.) або друк.

Гранична товщина 0,15 мм включає покриття лаком і т.п., але основа з паперу і т.п. не включається в це значення.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) фольга для тиснення, що містить мідний порошок, зв'язаний желатином, клеєм чи аналогічною зв'язувальною речовиною, або мідь, осаджену на папір, пластмаси чи аналогічну основу, використовувана для друкування обкладинок книг, капелюшних стрічок і т.п. (товарна позиція 3212);

(b) Друковані етикетки (ярлики) з мідної фольги, що можуть бути ідентифіковані як самостійні вироби, які отримані друкуванням (товарна позиція 4911);

(с) металізована нитка (товарна позиція 5605);

(d) плити, листи і стрічки товщиною понад 0,15 мм (товарна позиція 7409);

(е) фольга у вигляді ялинкових прикрас (товарна позиція 9505).

Пояснення до товарної позиції 7411:

7411

Труби та трубки мідні:

7411 10

- з міді рафінованої:

7411 10 10 00

- - прямі

7411 10 90 00

- - інші

 

- з мідних сплавів:

7411 21

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні):

7411 21 10 00

- - - прямі

7411 21 90 00

- - - інші

7411 22 00 00

- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)

7411 29 00 00

- - інші

 

Труби і трубки визначені в Примітці 1 (h) до цієї групи.

Положення Пояснень до товарних позицій 7304 – 7306 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію і методи виготовлення виробів.

Більшість мідних труб і трубок виготовляються безшовними (суцільнотягненими), але іноді вони можуть бути виготовлені паянням або зварюванням країв смуги або іншими способами. Безшовні труби і трубки зазвичай виготовляються прошиванням і екструзією болванки для одержання трубної заготовки, яка піддається гарячому прокатуванню або волочінню крізь матрицю до досягнення необхідного розміру. Іноді труби і трубки можуть бути екструдовані до їхнього остаточного розміру без волочіння.

Мідні труби і трубки мають багато галузей застосування (наприклад, у харчовій промисловості, у нагрівальних, холодильних, дистиляційних, рафінувальних чи парових пристроях), а також використовуються в будівництві для подавання води чи газу. Конденсаторні труби з мідних сплавів широко використовуються у суднобудуванні та на силових станціях, оскільки вони дуже корозійностійкі, зокрема, до солоної води.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) порожнисті профілі, які включають ребристі труби і трубки, одержані екструзією (товарна позиція 7407);

(b) фітинги для труб або трубок (товарна позиція 7412);

(c) труби і трубки, до яких ребра чи виступи кріпляться, наприклад, зварюванням (переважно товарна позиція 7419);

(d) гнучкі труби (товарна позиція 8307);

(e) труби і трубки у вигляді ідентифікованих виробів інших груп, наприклад, частин машин (Розділ XVI).

Додаткові пояснення до товарної позиції:

7411

Застосовуються Пояснювальні примітки до товарної позиції 7304, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

Пояснення до товарної позиції 7412:

7412

Фітинги мідні для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки):

7412 10 00 00

- з рафінованої міді

7412 20 00 00

- з мідних сплавів

 

Положення Пояснень до товарної позиції 7307 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) болти і гайки, використовувані для складання або кріплення труб чи трубок (товарна позиція 7415);

(b) фітинги з кранами, клапанами, вентилями і т.п. (товарна позиція 8481).

Пояснення до товарної позиції 7413:

7413 00 00 00

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані

Положення Пояснень до товарної позиції 7312 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Внаслідок чудової електропровідності, мідь зазвичай використовується для електричних проводів і тросів (кабелів); вони відносяться до цієї товарної позиції незалежно від того, мають вони чи не мають жилу зі сталі або з будь-якого іншого металу, за умови, що мідь перевершує її за вагою (див. Примітку 7 до Розділу XV).

Проте до цієї товарної позиції не включаються ізольовані електричні проводи і кабелі (товарна позиція 8544).

[7414]

Пояснення до товарної позиції 7415:

7415

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні:

7415 10 00 00

- цвяхи та цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби та аналогічні вироби

 

- інші вироби без різьби:

7415 21 00 00

- - шайби (включаючи шайби пружинисті)

7415 29 00 00

- - інші

 

- інші вироби з різьбою:

7415 33 00 00

- - гвинти; болти та гайки

7415 39 00 00

- - інші

 

Положення Пояснень до товарних позицій 7317 і 7318 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію, крім того, що вона також містить у собі цвяхи зі стрижнем із чорних металів, але з мідним капелюшком (переважно використовувані для оббивання меблів або в декоративних роботах).

Підошви для взуття із шевськими цвяхами чи без них не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 7419).

Пояснення до товарної підпозиції.

7415 33

Термін “ґвинт” не поширюється на вкручувані гаки і вкручувані кільця (рим-болти); вони відносяться до товарної підпозиції 7415 39.

[7416]

[7417]

Пояснення до товарної позиції 7418:

7418

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини мідні; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби мідні; обладнання санітарно-технічне та його частини мідні:

7418 10

- вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби:

7418 10 10 00

- - вироби столові, кухонні для приготування або підігрівання їжі, неелектричні; частини цих виробів

7418 10 90 00

- - інші

7418 20 00 00

- обладнання санітарно-технічне та його частини

 

Положення Пояснень до товарних позицій 7321, 7323 і 7324 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis)  поширюються на цю товарну позицію.

Ця товарна позиція включає, серед іншого, (intеr alia), мідні побутові прилади для приготування або підігрівання їжі, наприклад, невеликі прилади, такі як бензинові, парафінові, спиртові пічки, які звичайно використовуються для подорожей, у походах і т.п., а також для побутових цілей. До цієї товарної позиції також включається побутові  прилади, описані в Поясненнях до товарної позиції 7322.

До цієї товарної позиції не включаються:

(a) побутові предмети, які мають відмітні ознаки робочих інструментів (група 82) (див. Пояснення до товарної позиції 7323);

(b) паяльні лампи (товарна позиція 8205);

(c) ножові вироби і ложки, виделки, ковші і т.п. (товарні позиції 82118215);

(d) прикраси (товарна позиція 8306);

(e) машини і обладнання, що використовують нагрівання, варіння, смаження, дистиляцію і т.п. або аналогічне лабораторне обладнання товарної позиції 8419, наприклад:

(1) водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори (для промислового та побутового використання);

(2) кавоварки та інші спеціальні пристрої для нагрівання, варіння і т.п., які не використовуються у побуті;

(f) побутове обладнання, що включається в групу 85 (зокрема, устаткування і вироби товарної позиції 8509 або 8516);

(g) вироби групи 94;

(h) ручні сита (товарна позиція 9604);

(ij) сигаретні запальнички та інші запальнички (товарна позиція 9613);

(k) розпилювачі для ароматичних речовин та аналогічні розпилювачі (товарна позиція 9616).

Пояснення до товарної позиції 7419:

7419

Інші вироби мідні:

7419 10 00 00

- ланцюги та їх частини

 

- інші:

7419 91 00 00

- - литі, формовані, штамповані або ковані, але без подальшого оброблення

7419 99

- - інші:

7419 99 10 00

- - - тканина (включаючи безперервну стрічку), решітки та сітки з мідного дроту з найбільшим розміром поперечного перерізу дроту не більш як 6 мм; мідний просічно-витяжний лист

7419 99 30 00

- - - пружини мідні

7419 99 90 00

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються усі вироби з міді, крім виробів, що описані в попередніх товарних позиціях цієї групи або в Примітці 1 до Розділу XV, у групі 82 або 83 чи в яких-небудь інших товарних позиціях Класифікації.

До цієї товарної позиції, зокрема, включаються:

(1) Англійські шпильки та інші шпильки (крім капелюшних шпильок та інших декоративних шпильок і креслярських кнопок) з міді, в іншому місці не зазначені.

(2) Резервуари, цистерни, посудини та аналогічні ємності з міді для зберігання і транспортування будь-яких матеріалів будь-якого об’єму з облицюванням чи без нього або з теплоізоляцією чи без неї, але не з'єднані з механічним чи термічним устаткуванням (див. Пояснення до товарних позицій 7309 та 7310).

(3) Ємності для стиснутого або скрапленого газу (див. Пояснення до товарної позиції 7311).

(4) Ланцюги та їхні частини з міді (див. Пояснення до товарної позиції 7315), крім ланцюгів, що мають відмітні ознаки біжутерії (наприклад, ланцюжки для годинників та інші ланцюжки) (товарна позиція 7117).

(5) Вироби мідні типу перерахованих у Поясненнях до товарних позицій 7325 і 7326.

(6) Аноди для гальваностегії з міді або мідних сплавів (наприклад, латуні) (див. пункт (А) Пояснень до товарної позиції 7508).

(7) Труби і трубки, до яких прикріплені ребра або виступи, наприклад, за допомогою зварювання, в іншому місці не зазначені.

(8) Тканина, решітки та сітки з мідного дроту і мідний просічно-витяжний лист.

(9) Пружини, крім пружин для годинників усіх видів товарної позиції 9114.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) тканина з металевої нитки, використовувана в одязі, як декоративна меблева тканина або для аналогічних цілей (товарна позиція 5809);

(b) готові металеві пластини з дротяної сітки, використовувані для паяння (товарна позиція 8311);

(c) дротяна тканина, використовувана в ручних ситах або решетах (товарна позиція 9604).

Пояснення до товарної підпозиції.

7419 91

Пояснення до підпозицій 7326 11 та 7326 19 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) застосовні до цієї підпозиції. У випадку відлитих або формованих виробів сліди від літника можуть бути видалені.