Отключить рекламу

Подпишитесь!


746 Печатать

Група 75 Нікель і вироби з нього

Примітки:

 

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(с) "дріт" — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрат), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби, які мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну деся­ту частини ширини;

(d) "плити, листи, стрічки та фольга" — плоскі вироби з однаковою товщиною (крім необроблених виробів товарної позиції 7502), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінений прямокутний", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7506 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(е) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби з поперечним перерізом у вигляді прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітки до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) "нікель нелегований" — метал, який містить сумарно за масою принаймні не менш як 99 % нікелю з кобальтом за умови, що:

     (і) вміст кобальту за масою не перевищує 1,5 % та

     (іі) вміст будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

 

 

Елемент

Граничний вміст, за масою, %

Fe

Залізо

0,5

О

Кисень

0,4

Інші елементи (для кожного з них)

0,3

 

 

(b) "нікелеві сплави" — металеві сплави, в яких вміст нікелю за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

   (і) вміст кобальту за масою перевищує 1,5 %;

(іі) вміст за масою принаймні одного з інших елементів перевищує граничний вміст, наведений у таблиці; або

(ііі) загальний вміст інших елементів, крім нікелю і кобальту, за масою перевищує 1 %.

2. Незважаючи на положення до примітки 1 (с) до цієї групи, у підпозиції 7508 10 термін "дріт" відноситься лише до виробів, які незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті у бухти, та з будь-якою формою поперечного перерізу, мають діаметр не більш як 6 мм.

Загальні положення

До цієї групи включаються нікель та його сплави і деякі вироби з них.

Нікель являє собою відносно твердий сірувато-білий метал з температурою плавлення 1453 °C. Він є феромагнетиком, відрізняється ковкістю, пластичністю, міцністю, а також стійкістю до корозії та окиснення.

Нікель переважно використовується у виробництві багатьох сплавів, особливо у виробництві легованої сталі, для покриття інших металів зазвичай методом електролітичного осадження і як каталізатор у багатьох хімічних реакціях. Необроблений чистий нікель також широко використовується на хімічних підприємствах. Крім того, нікель та його сплави використовуються для карбування монет.

До цієї групи відповідно до положень Примітки 5 до Розділу XV включаються такі основні сплави нікелю:

(1) Сплави нікель-залізо. Сюди включаються сплави, використовувані в тросах підвідних човнів, осердях індукційних котушок, магнітних екранах і т.п., внаслідок їхньої високої магнітної проникності та низького гістерезису.

(2) Сплави нікель-хром або нікель-хром-залізо. Сюди включаються різні промислові сплави, які мають високу міцність і добру опірність до окиснення за високих температур, а також стійкістю до багатьох корозійних середовищ. Ці матеріали застосовуються для нагрівальних елементів в електронагрівальних приладах, а також для таких виробів, як муфелі і реторти, використовувані для термооброблення сталі та інших металів, або у вигляді труб і трубок для високотемпературних хімічних чи нафтохімічних процесів. У цю групу входять також особливі сплави, відомі як “жароміцні сплави”, що використовуються у разі потреби високої міцності за підвищених температур, а саме: переважно в турбінах літаків, в яких з них виготовлені лопатки і лопаті, у камерах згоряння, у перехідних секціях і т.п. Часто ці сплави містять молібден, вольфрам, ніобій, алюміній, титан і т.п., які підвищують міцність сплаву на нікелевій основі.

(3) Сплави нікель-мідь. Ці сплави, які, крім корозійної стійкості, мають високу міцність, використовуються, наприклад, для валів і кріпильних елементів пропелерів, а також у насосах, клапанах, трубопроводах та інших видах обладнання, яке піддається дії деяких мінеральних чи органічних кислот, лугів і солей.

До цієї групи включаються:

(А) Нікелеві штейни, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю, необроблений нікель, відходи нікелевого виробництва і брухт (товарні позиції 7501 – 7503).

(B) Нікелеві порошки і луска (товарна позиція 7504).

(C) Вироби, зазвичай одержувані прокатуванням, куванням, витяганням або екструзією необробленого нікелю, що включається до товарної позиції 7502 (товарні позиції 7505 та 7506).

(D) Труби, трубки і фітинги (товарна позиція 7507) та аноди для гальваностегії та інші вироби товарної позиції 7508, що містить у собі всі вироби з нікелю, крім тих, які описані в Примітці 1 до Розділу XV або відносяться до групи 82 чи 83 або названі ще де-небудь у Класифікації.

Продукти і вироби з нікелю можуть піддаватися різним видам оброблення для поліпшення властивостей або зовнішнього вигляду металу і т.п. Ці види оброблення зазвичай аналогічні тим, що описані наприкінці Загальних положень до групи 72, і не впливають на класифікацію виробів (див., проте, спеціальний випадок анодів для гальваностегії (товарна позиція 7508)).

Класифікація багатокомпонентних виробів подана в Загальних положеннях до Розділу XV.

Пояснення до товарної позиції 7501:

7501

Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю:

7501 10 00 00

- штейни нікелеві

7501 20 00 00

- агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю

 

 (1) Нікелеві штейни.

Нікелевий штейн одержують у процесі перероблення (випалювання, плавлення і т.п.) нікелевих руд. Він складається залежно від особливостей руд і процесів їхньої переробки із сульфідів нікелю-заліза, сульфідів нікелю-заліза-міді, сульфідів нікелю або сульфідів нікелю-міді.

Штейн зазвичай має форму литих чушок або слябів (часто розбитих на шматки для полегшення навантаження або транспортування), гранул чи порошку (особливо у випадку деяких сульфідних нікелевих штейнів).

Ці штейни використовуються для виробництва необробленого нікелю.

(2) Інші проміжні продукти металургійного виробництва нікелю.

До них відносяться:

(i)  забруднені оксиди нікелю, наприклад, агломерати оксидів нікелю, оксид нікелю в порошкоподібному стані (“зелений оксид нікелю”), одержувані шляхом перероблення залізовмісних сульфідів нікелю чи оксидних руд. Ці забруднені оксиди використовуються переважно для одержання легованих сталей.

Агломерати оксидів нікелю зазвичай мають вигляд порошку або грудок розміром до 50 мм;

(ii) забруднений феронікель, який внаслідок високого вмісту в ньому сірки (0,5 % за масою або більше), фосфору та інших домішок не може бути використаний як легуючий компонент у виробництві сталі без попереднього очищення. Очищений феронікель використовується майже винятково в чорній металургії для виробництва деяких спеціальних сталей; тому він як феросплав відноситься до товарної позиції 7202 відповідно до положень Примітки 1 (с) до групи 72;

(iii) нікелева шпейза, тобто грудкувата суміш арсенідів, яка не являє нині великої комерційної цінності.

Пояснення до товарної позиції 7502:

7502

Нікель необроблений:

7502 10 00 00

- нікель нелегований

7502 20 00 00

- сплави нікелеві

 

Необроблений нікель зазвичай має вигляд зливків, чушок, котунів, пластинок, кубиків, брикетів, сферичних часток, катодів або інших електроосаджувальних форм. Ці первинні форми переважно використовуються як легуючі добавки для одержання легованих сталей і сплавів кольорових металів та у виробництві деяких хімічних речовин. Деякі форми використовуються в титанових кошиках для нанесення нікелевого покриття або для одержання нікелевого порошку.

Неочищений нікель зазвичай відливається в аноди для рафінування за допомогою електролізу. Аноди, що включаються до цієї товарної позиції, зазвичай мають форму слябів (плоских заготовок) із двома вушками для підвішування їх в електролітичній ванні. Їх не слід плутати з анодами для гальваностегії, описаними в Поясненнях до товарної позиції 7508.

Катоди являють собою пластини, одержані електроосадженням на “вихідні листи” з чистого нікелю, до яких прикріплені дві нікелеві петлі (вушка) для підвішування в електролітичній ванні. Коли очищений нікель осаджується, “вихідний лист” стає складеною і невіддільною частиною катодів.

Необрізані катоди зазвичай транспортуються без видалення цих петель, які часто мають на зварному шві шар осадженого нікелю. Їх не слід плутати з гаками для підвішування, які кріпляться до деяких гальванічних анодів, що використовуються для одержання нікелевих покриттів. Необрізані катоди мають зазвичай більший розмір (приблизно 96´71´1,25 см), ніж гальванічні аноди у вигляді листів, ширина яких рідко перевищує 30,5 см.

Катоди, які були просто обрізані або розрізані на смуги чи невеликі прямокутні куски, відносяться до цієї товарної позиції незалежно від їхніх розмірів чи призначення. Їх можна відрізнити від анодів для гальваностегії, які відносяться до товарної позиції 7508, за тим, що вони не мають гаків для підвішування або не мають пристосувань (наприклад, отворів чи виступів) для кріплення гаків.

До цієї товарної позиції також не включаються нікелеві порошки і луска (товарна позиція 7504).

Пояснення до товарної позиції 7503:

7503 00

Відходи та брухт нікелеві:

7503 00 10 00

- з нікелю нелегованого

7503 00 90 00

- з нікелевих сплавів

Визначення відходів і брухту, подане в положеннях Пояснень до товарної позиції 7204, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюється на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) шлак, зола і нікелеві залишки (хвости) (товарна позиція 2620);

(b) зливки та аналогічні необроблені виливки нікелю, одержані переплавлянням нікелевих відходів і брухту (товарна позиція 7502).

Пояснення до товарної позиції 7504:

7504 00 00 00

Порошки та луска нікелеві

 

До цієї товарної позиції включаються нікелеві порошки і луска всіх типів незалежно від їхнього призначення. Термін “порошки” визначений у Примітці 8 (b) до Розділу XV.

Залежно від їхніх фізичних характеристик порошки і луска використовуються в нелегованому вигляді в пластинах для нікель-кадмієвих батарей, для одержання сульфату нікелю, хлориду нікелю та інших солей нікелю, як зв’язувальний агент для карбідів металів, для одержання нікелевих сплавів (наприклад, легованих сталей), а також як каталізатори.

Вони також використовуються в чистому чи легованому вигляді або в суміші з порошками інших металів (наприклад, заліза) для пресування та спікання з одержанням різних технічних виробів, наприклад, магнітів, а також для безпосереднього прокатування в листи, смуги чи фольгу.

До цієї товарної позиції не включаються агломерати оксидів нікелю (товарна позиція 7501).

Пояснення до товарної позиції 7505:

7505

Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві:

 

- прутки, бруски та профілі:

7505 11 00 00

- - з нікелю нелегованого

7505 12 00 00

- - з нікелевих сплавів

 

- дріт:

7505 21 00 00

- - з нікелю нелегованого

7505 22 00 00

- - з нікелевих сплавів

 

Ці вироби, описані в Примітках 1 (а), 1 (b) і 1 (c) до цієї групи, відповідають аналогічним виробам з міді, крім спеціально виготовлених анодів для гальваностегії (див. Пояснення до товарної позиції 7508). Відповідно до цього виключення положення Пояснень до товарних позицій 7407 та 7408 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) і на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) металізована нитка (товарна позиція 5605);

(b) прутки (стрижні, бруски) або профілі, призначені для використання в конструкціях (товарна позиція 7508);

(c) ізоляційні електричні стрижні (зазвичай називаються “шинопровід”) та проводи (включаючи емальовані) (товарна позиція 8544).

Пояснення до товарної позиції 7506:

7506

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві:

7506 10 00 00

- з нікелю нелегованого

7506 20 00 00

- з нікелевих сплавів

До цієї товарної позиції включаються плити, листи, стрічки (або штаби) і фольга, описані в Примітці 1 (d) до цієї групи; ці вироби відповідають виробам з міді, описаним у Поясненнях до товарних позицій 7409 та 7410.

Плити та листи можуть бути використані для плакування чорних металів за допомогою зварювання, прокатування і т.п. та для конструкційних елементів устаткування, зокрема, для хімічної промисловості.

До цієї товарної позиції не включається просічно-витяжний лист (товарна позиція 7508).

Пояснення до товарної позиції 7507:

7507

Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки) нікелеві:

 

- труби і трубки:

7507 11 00 00

- - з нікелю нелегованого

7507 12 00 00

- - з нікелевих сплавів

7507 20 00 00

- фітинги для труб або трубок

 

Визначення “труби і трубки” подано в Примітці 1 (е) до цієї групи.

Положення Пояснень до товарних позицій 7304 – 7307 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Внаслідок високої корозійної стійкості (у разі впливу кислот, пари і т.п.), труби, трубки і фітинги з нікелю або його сплавів використовуються в апаратурі для хімічної, харчової, паперової і ін. галузей промисловості, у виробництві парових конденсаторів, голок для ін'єкцій і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) порожнисті профілі (товарна позиція 7505);

(b) нікелеві болти і гайки, використовувані для складання або кріплення труб, і т.п. (товарна позиція 7508);

(c) фітинги з пробками, кранами, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481);

(d) труби, трубки та їхні фітинги у вигляді конкретно ідентифікованих виробів, наприклад, частин машин (Розділ ХVI).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7507 11 00 і 7507 12 00

Застосовуються Пояснення до товарної позиції 7304 , з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

Пояснення до товарної позиції 7508:

7508

Інші вироби нікелеві:

7508 10 00 00

- тканини, сітки та грати з нікелевого дроту

7508 90 00 00

- інші

(А) Аноди для гальваностегії, включаючи аноди, одержані електролізом

Ця група товарів охоплює аноди з чистого нікелю для електропокриття (гальваностегії) електролітичним осадженням. Вони можуть бути литі, одержані прокатуванням, волочінням, екструзією або можуть бути виготовлені з катодів або виробів іншої форми, одержаних електролітичним осадженням, що включаються до товарної позиції 7502. Ці аноди можуть бути в таких формах:

(1) У спеціальних формах (у вигляді зірок, кілець, фасонних профілів) для створення максимальної анодної поверхні, яка підходить для виробу, що покривається, а у випадку стрижневих анодів (зазвичай мають овальну, еліптичну, ромбовидну чи ромбоїдальну форму поперечного перерізу) – завдовжки, що підходить для використання як анод; або

(2) У формі плит (плоских чи вигнутих), стрічок (чи штаб), листів, дисків (плоских чи хвилястих), півсфер або куль. Для включення до цієї товарної позиції вони повинні мати відмітні ознаки, завдяки яким вони могли б бути віднесені до анодів для гальваностегії, тобто вони повинні мати прикріплені до них гаки для підвішування їх в електролітичній ванні або мати пристосування для кріплення цих гаків (наприклад, різьбові елементи, отвори чи виступи).

Ці аноди зазвичай відрізняються високим ступенем чистоти. Невеликі кількості деяких домішок можуть, проте, залишатися в них після проходження процесу виготовлення або можуть бути додані спеціально для забезпечення, наприклад, деполяризації анодів і одержання однакової реакції всієї поверхні анода на зовнішній вплив і щоб уникнути втрат нікелю внаслідок утворення шламу. Ці властивості разом з ідентифікованими вище характеристиками відрізняють аноди для гальваностегії від литих анодів для електролітичного рафінування, описаних у Поясненнях до товарної позиції 7502, які не включаються до цієї товарної позиції.

Ці традиційні аноди для нанесення нікелевого покриття, проте, усе частіше заміняються анодами у формі кошиків, наприклад, необроблені форми, такі як нікелеві гранули, засипані в титанові кошики (див. Пояснення до товарної позиції 7502).

До цієї товарної позиції також не включаються такі вироби, призначені чи не призначені для використання в гальванічному покритті нікелем або перетворення в аноди для гальваностегії:

(а) плити (катоди), одержані просто електролізом, обрізані чи необрізані, чи розрізані на штаби або невеликі прямокутні кусочки, але без подальшого оброблення (товарна позиція 7502);

(b) котуни необроблені (товарна позиція 7502);

(c) прутки, одержані литтям, прокатуванням або екструзією без особливих вимог до форми, довжини чи обробки, як зазначено вище (товарна позиція 7502 або 7505);

(d) плити, одержані просто прокатуванням (товарна позиція 7506).

(B) Інші

Сюди входять усі вироби з нікелю, крім виробів, включених у попередню групу товарів або в попередні товарні позиції цієї групи, або в Примітку 1 до Розділу XV, або вироби, що входять у групу 82 чи 83 або названі більш конкретно в іншому місці Класифікації.

Сюди входять, серед іншого (inter alia):

(1) Конструкції, такі як віконні рами, і частини конструкцій.

(2) Резервуари, цистерни та аналогічні ємності будь-якого об’єму, не з'єднані з механічним чи термічним устаткуванням.

(3) Тканина, ґрати і сітки з нікелевого дроту та просічно-витяжний лист.

(4) Нікелеві цвяхи, кнопки, гайки, болти, ґвинти та інші вироби такого типу, що описані в Поясненнях до товарних позицій 7317 та 7318.

(5) Пружини, крім пружин для годинників усіх видів товарної позиції 9114.

(6) Побутові і санітарно-гігієнічні прилади та їхні частини.

(7) Заготовки для монет у вигляді нікелевих дисків з піднятими краями.

(8) Нікелеві вироби, що відповідають виробам з чорних металів, описаним у Поясненнях до товарних позицій 7325 та 7326.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться