Отключить рекламу

Подпишитесь!


746 Печатать

Група 76 Алюміній і вироби з нього

Примітки:

 

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(с) "дріт" — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну деся­ту частини ширини;

(d) "плити, стрічки, листи та фольга" — плоскі вироби з однаковою товщиною (крім необроблених виробів товарної позиції 7601), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарних позицій 7606 і 7607 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(е) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають попереч­ний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

 

Примітки до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) "алюміній нелегований" — метал, який містить за масою не менш як 99 % алюмінію, за умови, що вміст за масою будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

 

Елемент

Граничний вміст,
за масою, %

 

Fе+Sі (залізо плюс кремній)

1,0

Інші елементи(1) (для кожного
з них)

0,1(2)

(1) До інших елементів, зокрема, належать хром, мідь, магній, марганець, нікель, цинк (Сг, Сu, Мg, Мn, Ni, Zn).

(2) Масова частка міді понад 0,1 %, але не більш як 0,2 %, припустима за умови, що масова частка хрому чи марганцю не перевищує 0,05 %.

 

 

(b) "алюмінієві сплави" — металеві сплави, в яких вміст алюмінію за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

(і) вміст за масою принаймні одного з інших елементів або вміст заліза з кремнієм, узятих разом, перевищує граничні розміри, наведені у таблиці, або

(іі) загальний вміст інших елементів перевищує за масою 1 %.

2. Незважаючи на Примітку 1 (с) до цієї групи, у товарній підпозиції 7616 91 термін "дріт" відноситься лише до виробів, які незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті в бухти, та з будь-якою формою поперечного перерізу, мають найбільший розмір поперечного перерізу не більш як 6 мм.

 

Загальні положення

До цієї групи включаються алюміній та його сплави і деякі вироби з них.

Алюміній переважно одержують з бокситів, які являють собою гідратований оксид алюмінію (див. Пояснення до товарної позиції 2606). Перша стадія видобування складається з перетворення бокситів у чистий оксид алюмінію (глинозем). Для цього руда кальцинується (випалюється) і потім обробляється гідроксидом натрію до одержання розчину алюмінату натрію; потім проводиться фільтрація для видалення нерозчинних домішок (оксиду заліза, кремнезему і т.п.). Після цього алюміній осаджується з розчину у вигляді гідроксиду алюмінію, який кальцинується (випалюється) з утворенням чистого оксиду алюмінію у вигляді білого порошку. Проте гідроксид алюмінію та оксид алюмінію включаються в групу 28.

На другій стадії метал видобувається електролітичним відновленням оксиду алюмінію, розчиненого в розплавленому кріоліті (останній являє собою натрієво-алюмінієвий фторид, але він діє лише як розчинник). Цей електроліз відбувається у ваннах, футерованих вуглецевими (графітовими) блоками, які відіграють роль катода; графітові стрижні використовуються як аноди. Алюміній осаджується на дні ванн, звідки він потім викачується. Потім він відливається в блоки, зливки, білети, сляби, ваєрбарси (заготовки для виробництва дроту і сутунки) і т.п., що відбувається зазвичай після рафінування. Повторюючи електроліз, можна домогтися одержання алюмінію, майже повністю чистого.

Алюміній може також бути одержаний обробленням деяких інших руд, таких як лейцит (подвійний силікат алюмінію та калію), шляхом переплавляння алюмінієвих відходів і брухту або переробленням залишків (шлаку, дросу і т.п.).

Алюміній являє собою блакитно-білий метал, який відрізняється особливою легкістю. Він дуже пластичний, легко піддається прокатуванню, волочінню, куванню, штампуванню, а також литтю і т.п. Як і інші м'які метали, алюміній також дуже добре піддається екструзії та литтю під тиском. У сучасній практиці він піддається пайці. Алюміній – прекрасний провідник тепла та електрики і дуже добрий відбивач. Оскільки оксидна плівка, що природно утворюється на його поверхні, захищає метал, її часто створюють штучно більшої товщини за допомогою анодирування або хімічного оброблення; під час цих процесів поверхня іноді забарвлюється.

Твердість, міцність і т.п. алюмінію можуть бути значно збільшені легуванням іншими елементами, такими як мідь, магній, кремній, цинк чи марганець. Деякі сплави можуть бути поліпшені шляхом загартування під час старіння. Ці процеси можуть відбуватися під час відпускання (штучному старінні).

Основні алюмінієві сплави, що класифікуються в цій групі відповідно до Примітки 5 до Розділу XV (див. Загальні положення до Розділу XV), такі:

(1) сплави алюміній-мідь. Ці алюмінієві сплави мають низький вміст міді;

(2) сплави алюміній-цинк-мідь;

(3) сплави алюміній-кремній (наприклад, “алпакс”, “силумін”);

(4) сплави алюміній-марганець-магній;

(5) сплави алюміній-магній-кремній (наприклад, “алмелек”, “алдрей”);

(6) сплави алюміній-мідь-магній-марганець (наприклад, “дюралюміній”);

(7) сплави алюміній-магній (наприклад, “магналіум”);

(8) сплави алюміній-марганець;

(9) сплави алюміній-цинк-магній.

Більшість з цих сплавів може також містити невеликі кількості заліза, нікелю, хрому і т.п.; вони часто позначаються комерційними назвами, які змінюються залежно від країни-виробника.

 

Завдяки особливим властивостям алюміній та його сплави мають широке застосування: у літако-, автомобіле- та суднобудуванні; у будівництві; у пристроях залізничної чи трамвайної мережі; в електротехніці (наприклад, кабелі (троси)); для всіх типів контейнерів (резервуари і цистерни всіх розмірів, бочки для транспортування, барабани і т.п.); у побутових приладах чи кухонному обладнанні; для одержання фольги і т.п.

 

До цієї групи включаються:

(А) Необроблений алюміній, відходи і брухт (товарні позиції 7601 та 7602).

(B) Алюмінієві порошки і луска (товарна позиція 7603).

(C) Вироби, зазвичай одержувані прокатуванням, екструзією, волочінням або куванням необробленого алюмінію товарної позиції 7601 (товарні позиції 7604 – 7607).

(D) Різні вироби, віднесені до товарних позицій 7608 – 7615, та інші вироби, які включаються до товарної позиції 7616, що охоплює всі інші алюмінієві вироби, крім виробів, включених у групу 82 або 83 чи більш конкретно розглянуті в іншому місці Класифікації.

Вироби, одержані спіканням алюмінію і глинозему, являють собою металокераміку і не включаються в цю групу (товарна позиція 8113).

Вироби з алюмінію часто піддаються різним видам оброблення для покращення властивостей або зовнішнього вигляду металу, для захисту від корозії і т.п. Ці види оброблення зазвичай відповідають процесам, перерахованим наприкінці Загальних положень до групи 72, і не впливають на класифікацію виробів.

Класифікація багатокомпонентних виробів, особливо готових виробів, подана в Загальних положеннях до Розділу XV.

Пояснення до товарної позиції 7601:

7601

Алюміній необроблений:

7601 10 00 00

- алюміній нелегований

7601 20

- сплави алюмінієві:

7601 20 10 00

- - первинні

 

- - вторинні:

7601 20 91 00

- - - у зливках або
у рідкому стані

7601 20 99 00

- - - інші

До цієї товарної позиції включається необроблений алюміній у рідкому стані, у блоках, зливках, білетах, слябах, жолобчастих стрижнях, ваєрбасах чи аналогічних формах, одержаних литтям електролітичного алюмінію або переплавлянням металевих відходів чи брухту. Ці товари переважно призначені для прокатування, кування, волочіння, екструзії, штампування або для переплавляння та для лиття у фасонні вироби.

До цієї товарної позиції включаються алюмінієві котуни, які переважно використовуються в металургії (як розкиснювач, особливо у виробництві чорних металів).

Ця товарна позиція також охоплює деякі литі або спечені стержні і т.п. (див. Пояснення до товарної позиції 7403, які з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію).

До цієї товарної позиції не включаються алюмінієві порошки і луска (товарна позиція 7603).

Пояснення до товарної позиції 7602:

7602 00

Відходи та брухт алюмінієві:

 

- відходи:

7602 00 11 00

- - токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, ошурки; відходи листів та фольги пофарбовані, з різним покриттям або скріплені, завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм

7602 00 19 00

- - інші (включаючи браковані вироби)

7602 00 90 00

- брухт

Положення, що відносяться до відходів і брухту, у Поясненнях до товарної позиції 7204 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Алюмінієві відходи і брухт є важливим джерелом сировини для алюмінієвої промисловості. Вони також використовуються в металургії як розкиснювальний або зневуглецьовальний агент.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) шлак, дрос і т.п. від виробництва чорних металів, які містять відновлений алюміній у вигляді силікатів (товарна позиція 2618 або 2619);

(b) зола і відходи від виробництва алюмінію (товарна позиція 2620);

(c) зливки та аналогічні необроблені форми, одержані переплавлянням алюмінієвих відходів і брухту (товарна позиція 7601).

Додаткові пояснення до товарної підпозиції:

7602 00

Ця товарна підпозиція не охоплює необроблені відходи та брухт, піддані переплавленню (товарна позиція 7601).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7602 00 11

Ця товарна категорія охоплює токарну стружку, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки, які є відходами виробів, оброблюваних на токарному, фрезерному, стругальному, свердлильному та шліфувальному верстатах або напилком.

Ця товарна категорія також охоплює відходи пофарбованих, з покриттями або скріплених листів або фольги, завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм.

Ці відходи повинні бути піддані спеціальному обробленню для видалення сторонніх речовин (жиру, олив, покриттів, паперу тощо) перед вилученням металу.

7602 00 19

Ця товарна категорія охоплює всі алюмінієві відходи, не охоплені товарною категорією 7602 00 11.

“Заводський брак” означає нові вироби, готові або неготові, які через дефекти виробництва (наприклад, через дефект структури металу або дефект, спричинений обробленням) можуть бути використані лише для вилучення з них металу.

7602 00 90

Алюмінієвий брухт означає старі вироби з алюмінію, які стали непридатні для використання за їх призначенням через те, що вони були побиті, порізані або зношені, разом із брухтом цих виробів.

Пояснення до товарної позиції 7603:

7603

Порошки та луска алюмінієві:

7603 10 00 00

- порошки з нешаруватою cтруктурою

7603 20 00 00

- порошки з шаруватою cтруктурою; луска

До цієї товарної позиції включаються алюмінієві порошки, що описані в Примітці 8 (b) до Розділу XV, і алюмінієва луска. Переважно ці вироби відповідають аналогічним виробам з міді, і положення Пояснень до товарної позиції 7406 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію. Алюмінієві порошки і луска, проте, використовуються також у піротехніці як генератори тепла (наприклад, у термітних процесах), для захисту інших металів від корозії (наприклад, під час алітування, цементації), у ракетному паливі та у створенні спеціальних цементів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) порошки або луска, призначені для використання як барвники, фарби чи аналогічні вироби (тобто з'єднані з іншими фарбувальними речовинами, або речовинами, що постачаються у вигляді суспензій, дисперсій чи паст зі зв'язувальною речовиною або розчинником) (група 32);

(b) алюмінієві гранули (товарна позиція 7601);

(c) блискітки, нарізані з алюмінієвої фольги (товарна позиція 8308).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

7603 20 00

 

Див. Пояснення до товарної категорії 7406 20 00

 

Пояснення до товарної позиції 7604:

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві:

7604 10

- з алюмінію нелегованого:

7604 10 10 00

- - прутки та бруски

7604 10 90 00

- - профілі

 

- з алюмінієвих сплавів:

7604 21 00 00

- - профілі порожнисті

7604 29

- - інші:

7604 29 10 00

- - - прутки та бруски

7604 29 90 00

- - - профілі

Ці вироби, описані в Примітках 1 (а) і 1 (b) до цієї групи, відповідають аналогічним виробам з міді. Тому положення Пояснень до товарної позиції 7407 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) прутки, бруски та профілі, готові для використання в конструкціях (товарна позиція 7610);

(b) покриті зварювальні електроди і т.п. (товарна позиція 8311).

Пояснення до товарної позиції 7605:

7605

Дріт алюмінієвий:

 

- з алюмінію нелегованого:

7605 11 00 00

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм

7605 19 00 00

- - інший

 

- з алюмінієвих сплавів:

7605 21 00 00

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм

7605 29 00 00

- - інший

Визначення дроту подане в Примітці 1 (c) до цієї групи.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) металізована нитка (товарна позиція 5605);

(b) мотузки і шнури, армовані алюмінієвим дротом (товарна позиція 5607);

(c) скручений дріт, троси, кабелі та інші вироби товарної позиції 7614;

(d) покриті зварювальні електроди (товарна позиція 8311);

(e) ізольований електричний провід і кабель (трос) (включаючи емальований чи анодований провід) (товарна позиція 8544);

(f) струни музичних інструментів (товарна позиція 9209).

Пояснення до товарної позиції 7606:

7606

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:

 

- прямокутної (включаючи квадратну) форми:

7606 11

- - з алюмінію нелегованого:

7606 11 10 00

- - - пофарбовані, лаковані або покриті пластиком

 

- - - інші, завтовшки:

7606 11 91 00

- - - - менш як 3 мм

7606 11 93 00

- - - - 3 мм або більше, але менш як 6 мм

7606 11 99 00

- - - - 6 мм або більше

7606 12

- - з алюмінієвих сплавів:

7606 12 20 00

- - - пофарбовані, лаковані або покриті пластиком

 

- - - інші, завтовшки:

7606 12 92 00

- - - - менш як 3 мм

7606 12 93 00

- - - - 3 мм або більше, але менш як 6 мм

7606 12 99 00

- - - - 6 мм або більше

 

- інші:

7606 91 00 00

- - з алюмінію нелегованого

7606 92 00 00

- - з алюмінієвих сплавів

Ці вироби, описані в Примітці 1 (d) до цієї групи, відповідають аналогічним виробам з міді. Тому положення Пояснень до товарної позиції 7409 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються:                     

(а) фольга товщиною не більше 0,2 мм (товарна позиція 7607);

(b) просічно-витяжний лист (товарна позиція 7616).

Пояснення до товарної позиції 7607:

7607

Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм:

 

- без основи:

7607 11

- - катана, без подальшого оброблення:

 

- - - завтовшки менш як 0,021 мм:

7607 11 11 00

- - - - у рулонах масою не більш як 10 кг

7607 11 19 00

- - - - інша

7607 11 90 00

- - - завтовшки не менш як 0,021 мм, але не більш як 0,2 мм

7607 19

- - інша:

7607 19 10 00

- - - завтовшки менш як 0,021 мм

7607 19 90 00

- - - завтовшки 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм

7607 20

- на основі:

7607 20 10 00

- - завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм

7607 20 90 00

- - завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм

До цієї товарної позиції включаються вироби, описані в Примітці 1 (d) до цієї групи, якщо їхня товщина не перевищує 0,2 мм.

Положення Пояснень до товарної позиції 7410, що відносяться до мідної фольги, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Алюмінієва фольга використовується для виготовлення кришок для пляшок і капсул, для упакування продуктів харчування, сигар, сигарет, тютюну і т.п. Алюмінієва фольга також застосовується для виготовлення тонких порошків товарної позиції 7603, у ґофрованих листах для термоізоляції, для штучного сріблення і як перев'язний матеріал у ветеринарії.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) фольга для тиснення (також відома як книжечка з фольги), яка виготовляється з алюмінієвого порошку, агломерованого з желатином, клеєм чи іншою зв'язувальною речовиною, або з алюмінію, осадженого на папір, пластмасу чи іншу підкладку, і використовувана для друкування книжкових обкладинок (палітурок), капелюшних стрічок і т.п. (товарна позиція 3212);

(b) папір і картон для виробництва пакетів для молока, фруктового соку або інших харчових продуктів, облицьовані алюмінієвою фольгою (з боку, який надалі утворює внутрішні поверхні пакетів), за умови, що вони зберігають основні ознаки паперу чи картону (товарна позиція 4811);

(c) надруковані ярлики та етикетки з алюмінієвої фольги, які являють собою конкретні друковані вироби (товарна позиція 4911);

(d) плити, листи і стрічки (чи штаби) товщиною понад 0,2 мм (товарна позиція 7606);

(e) фольга у вигляді новорічних і різдвяних ялинкових прикрас (товарна позиція 9505).

Пояснення до товарної підпозиції.

7607 11

Крім холодного або гарячого прокатування, вироби, що включаються в цю підпозицію, можуть бути піддані таким видам оброблення:

(1) Термообробленню, такому як зняття напружень або випалення. Це оброблення також видаляє мастила, що залишилося після прокатування.

(2) Зачищенню, розрізуванню на смуги або нарізуванню на прямокутну (включаючи квадратну) форму, тобто поділення широкої смуги на вузькі смуги.

(3) Розділенню (розкручуванню) тонких багатошарових ламінованих листів. Така операція потрібна, коли два чи більше мотки фольги прокатуються одночасно на завершальній стадії прокатування.

(4) Хімічному очищенню або відмиванню, яке звичайно виконуються для видалення залишкового мастила, якщо не передбачається термооброблення.

Пояснення до товарної позиції 7608:

7608

Труби та трубки алюмінієві:

7608 10 00 00

- з алюмінію нелегованого

7608 20

- з алюмінієвих сплавів:

7608 20 20 00

- - зварні

 

- - інші:

7608 20 81 00

- - - тягнуті, без подальшого оброблення

7608 20 89 00

- - - інші

Примітка 1 (e) до цієї групи визначає термін “труби та трубки”.

Труби та трубки цієї товарної позиції можуть бути виготовлені в такий спосіб:

(а) екструзією порожнистих виливків або прошитих круглих болванок;

(b) зварюванням з подовжнім чи спіральним швом плоскої заготовки, яка згортається (смуги чи листа);

(c) пресуванням, ударним видавлюванням;

(d) литтям.

Пресовані або зварені труби можуть бути піддані холодному волочінню для одержання труб з більш тонкою стінкою, більш точними розмірами і кращою якістю поверхні.

Труби і трубки, що входять до цієї товарної позиції, використовуються в багатьох галузях, наприклад, як трубопроводи для нафти чи води, як ізоляційні трубки для електропроводки, у меблевому виробництві, теплообмінниках, конструкціях.

До цієї товарної позиції включаються труби і трубки незалежно від того, чи мають вони на кінцях різьбу чи не мають, чи з'єднуються вони з муфтами, фланцями, втулками, кільцями і т.п. чи не з'єднуються.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) порожнисті профілі (товарна позиція 7604);

(b) фітинги для труб або трубок (товарна позиція 7609);

(c) гнучкі трубопроводи (товарна позиція 8307);

(d) труби і трубки, виготовлені у вигляді конкретних ідентифікованих виробів, наприклад, такі, які готові для використання в конструкціях (товарна позиція 7610), частинах машин або транспортних засобах (Розділи XVI і XVII), і т.п.

Додаткові пояснення до товарної позиції:

Застосовуються Пояснення  до товарної позиції 7304, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

Пояснення до товарної позиції 7609:

7609 00 00 00

Фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) алюмінієві

Положення Пояснень до товарних позицій 7307 та 7412 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) затискачі та інші пристрої, спеціально призначені для складання частин конструкцій (товарна позиція 7610);

(b) підвіски та кронштейни для підтримування труб; алюмінієві болти і гайки, використовувані для складання або закріплення трубок чи труб (товарна позиція 7616);

(c) фітинги з вентилями, кранами, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481).

Пояснення до товарної позиції 7610:

7610

Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призначені для використання в металоконструкціях:

7610 10 00 00

- двері, вікна та їх рами, пороги для дверей

7610 90

- інші:

7610 90 10 00

- - мости та секції мостів, башти та решітчасті щогли

7610 90 90 00

- - інші

Положення Пояснень до товарної позиції 7308 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

У випадку алюмінію частини конструкцій іноді з'єднуються синтетичними смолами або сполуками на ґумовій основі замість кріплення звичайними способами, такими як кріплення за допомогою заклепок, болтів і т.п.

Через властиву легкість алюміній та його сплави використовуються іноді замість чорних металів під час виготовлення конструкцій рам, каркасів магазинів, мостів, розсувних дверей, електричних мереж або радіостовпів, телескопічних шахтних стійок, дверних або віконних рам, поручнів і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) конструкції, ідентифіковані як частини виробів груп 84 88;

(b) плаваючі конструкції групи 89;

(c) збірні будівельні конструкції (товарна позиція 9406).

Пояснення до товарної позиції 7611:

7611 00 00 00

Резервуари, цистерни, баки та аналогічні алюмінієві ємності для різних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю понад 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання

Положення Пояснень до товарної позиції 7309 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Унаслідок характерних алюмінію властивостей: легкості та корозійної стійкості, він може заміняти чорні метали для виготовлення резервуарів, цистерн і т.п., особливо в хімічній промисловості, на пивоварних, молочних і сироварних підприємствах.

Проте до цієї товарної позиції не включаються контейнери, спеціально призначені та обладнані для перевезення одним чи декількома видами транспорту (товарна позиція 8609).

Пояснення до товарної позиції 7612:

7612

Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання:

7612 10 00 00

- ємності трубчасті, що деформуються

7612 90

- інші:

7612 90 20 00

- - тара, що використовується для аерозолів

7612 90 90 00

- - інші

Положення Пояснень до товарної позиції 7310 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Бочки і барабани алюмінієві використовуються переважно для транспортування молока, пива, вина і т.п.; алюмінієві банки і ящики часто використовуються для упакування харчових продуктів. До цієї товарної позиції також включені ємності жорсткі трубчасті  (наприклад, для фармацевтичних продуктів, таких як пігулки чи таблетки) і ємності  трубчасті, що деформуються, для кремів, зубних паст і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) вироби товарної позиції 4202;

(b) барила для бісквіта, коробки для чаю, бляшані коробки для цукру та аналогічні побутові чи кухонні коробки і ємності (товарна позиція 7615);

(c) ящики для сигарет, коробки для пудри, футляри для інструментів та аналогічні ємності для особистого чи професійного користування (товарна позиція 7616);

(d) вироби товарної позиції 8304;

(e) декоративні коробки (товарна позиція 8306);

(f) контейнери, спеціально призначені та обладнані для перевезення одним чи декількома видами транспорту (товарна позиція 8609);

(g) термоси та інші вакуумні посудини в комплекті з футлярами, які включаються до товарної позиції 9617.

Пояснення до товарної позиції 7613:

7613 00 00 00

Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві

Див. Пояснення до товарної позиції 7311.

Пояснення до товарної позиції 7614:

7614

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві, електрично не ізольовані:

7614 10 00 00

- із сталевим осердям

7614 90 00 00

- інші

Положення Пояснень до товарної позиції 7312 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.

Внаслідок своєї легкості і хорошої електропровідності алюміній і сплави алюміній-магній-кремній, такі як “алмелек” та “алдрей”, часто використовуються замість міді в електропроводах і тросах.

Алюмінієві троси можуть мати осердя зі сталі чи інших металів за умови, що алюміній за вагою переважає над ними (див. Примітку 7 до Розділу XV).

Проте до цієї товарної позиції не включаються ізольований електричний провід і кабель (товарна позиція 8544).

Пояснення до товарної позиції 7615:

7615

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини алюмінієві; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби алюмінієві; обладнання санітарно-технічне та його частини алюмінієві:

7615 10

- вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби:

7615 10 10 00

- - литі

7615 10 90 00

- - інші

7615 20 00 00

- обладнання санітарно-технічне та його частини

До цієї товарної позиції включаються ті ж види виробів, що зазначені в Поясненнях до товарних позицій 7323 і 7324, зокрема, кухонний посуд, санітарно-технічні і туалетні вироби, описані в них. До цієї товарної позиції також включаються алюмінієві пристрої для приготування або розігрівання їжі, аналогічні описаним в Поясненнях до товарної позиції 7418.

Проте до цієї товарної позиції не включаються:

(а) банки, ящики та аналогічні ємкості, які включаються до товарної позиції 7612;

(b) домашні речі, що мають відмітні ознаки інструментів (група 82) (див. Пояснення до товарної позиції 7323);

(c) ножові вироби, ложки, ополоники, виделки та інші вироби, що включаються до товарних позицій 8211 8215;

(d) прикраси (товарна позиція 8306);

(e) безінерційні водонагрівачі або теплові водяні акумулятори та інше обладнання товарної позиції 8419;

(f) побутове електрообладнання групи 85 (зокрема, прилади та апаратура товарних позицій 8509 та 8516);

(g) вироби групи 94;

(h) запальнички сигаретні та інші запальнички (товарна позиція 9613);

(ij) термоси та інші вакуумні посудини товарної позиції 9617.

Пояснення до товарної позиції 7616:

7616

Інші вироби алюмінієві:

7616 10 00 00

- цвяхи, кнопки, скоби (крім товарної позиції 8305), гвинти, болти, гайки, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби та аналогічні вироби

 

- інші:

7616 91 00 00

- - тканини, решітки, сітки та огорожі з алюмінієвого дроту

7616 99

- - інші:

7616 99 10 00

- - - литі

7616 99 90 00

- - - інші

До цієї товарної позиції включаються усі вироби з алюмінію, крім виробів, що відносяться до попередніх товарних позицій цієї групи, виробів, описаних у Примітці 1 до Розділу XV, виробів, включених у групу 82 чи 83, або виробів, більш конкретно розглянутих в іншому місці Класифікації.

До цієї товарної позиції, зокрема, включаються;

(1) Цвяхи, кнопки, скоби (крім тих, які відносяться до товарної позиції 8305), ґвинти, болти, гайки, укручувані гаки (рим-болти), заклепки, шпонки, шплінти, шайби та аналогічні вироби, описані в Поясненнях до товарних позицій 7317 і 7318.

(2) В'язальні голки, шила, гачки для кроше, інструменти для вишивання, шпильки англійські, інші шпильки та інші вироби, описані в Поясненнях до товарної позиції 7319.

(3) Ланцюги та їхні частини з алюмінію.

(4) Тканина, ґрати і сітки з алюмінієвого дроту та просічно-витяжний лист (див. Пояснення до товарної позиції 7314). Просічно-витяжний лист використовується у вітринах магазинів, для решіток гучномовців, для заглушення вибухів під час транспортування і зберігання летких рідин і газів і т.п.

(5) Алюмінієві вироби, подібні до виробів з чорних металів, описаних у Поясненнях до товарних позицій 7325 і 7326.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) тканина з металевої нитки, використовувана в одязі, для оббивання меблів або для аналогічних цілей (товарна позиція 5809);

(b) дротяна тканина і т.п. у вигляді частин машин (наприклад, у сполученні з іншими матеріалами) (група 84 або 85);

(c) дротяна тканина і т.п., використовувана в ручних ситах чи решетах (товарна позиція 9604).

 

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться