Отключить рекламу

Подпишитесь!


341 Печатать

Група 81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них

Примітка до товарних підпозицій:

1. Примітка 1 до групи 74, яка визначає терміни "прутки та бруски", "профілі", "дріт", а також "пластини, листи, стрічки та фольга", повністю стосується також цієї групи.

Загальні положення

До цієї групи включаються лише такі недорогоцінні метали, їхні сплави і вироби з них, які ніде більш конкретно не розглянуті в Класифікації:

(A) Вольфрам (товарна позиція 8101), молібден (товарна позиція 8102), тантал (товарна позиція 8103), магній (товарна позиція 8104), кобальт, включаючи кобальтові штейни та інші проміжні продукти металургії кобальту (товарна позиція 8105), вісмут (товарна позиція 8106), кадмій (товарна позиція 8107), титан (товарна позиція 8108), цирконій (товарна позиція 8109), сурма (товарна позиція 8110) і марганець (товарна позиція 8111).

(B) Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій (товарна позиція 8112).

До цієї групи включається також металокераміка (товарна позиція 8113).

Недорогоцінні метали, які не ввійшли в цю групу або в попередні групи Розділу XV, відносяться до групи 28.

Більшість металів, що включаються в цю групу, застосовуються переважно у вигляді сплавів або карбідів, а не у вигляді чистих металів. Ці сплави класифікуються відповідно до положень Примітки 5 до Розділу XV; карбіди металів до цієї групи не включаються.

Класифікація багатокомпонентних товарів і, зокрема, готових виробів наведена в Загальних положеннях до Розділу XV.

У Примітці 8 до Розділу XV визначені терміни “відходи і брухт” і “порошки”.

 

Пояснення до товарної позиції 8101:

 

8101

Вольфрам i вироби
з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт:

8101 10 00 00

- порошки

 

- iншi:

8101 94 00 00

- - вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим спiканням

8101 96 00 00

- - дрiт

8101 97 00 00

- - відходи та брухт

8101 99

- - інші:

8101 99 10 00

- - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга

8101 99 90 00

- - - інші

 

 

Вольфрам одержують переважно з руд, що містять мінерали вольфраміт (вольфрамат марганцю заліза) і шеєліт (вольфрамат кальцію). Руди переробляються в оксид, який потім відновлюють воднем в електричній печі чи алюмінієм чи вуглецем у високотемпературному тиглі. Одержаний у такий спосіб порошкоподібний метал пресується в блоки або прутки (бруски), які спікаються в електричних печах в атмосфері водню. Щільні спечені прутки (бруски) далі піддаються механічному куванню і, на кінець, їх прокатують або волочать з одержанням листа, прутків (брусків) меншого перерізу або дроту.

Вольфрам являє собою метал сіро-сталевого кольору з високими значеннями густини і температури плавлення. Він крихкий, твердий і має високу корозійну стійкість.

Вольфрам використовується для виготовлення ниток розжарення в електричних освітлювальних лампочках і радіолампах; нагрівальних елементів електричних печей; анодів для рентгенівських трубок; електричних контактів; немагнітних пружин в електровимірювальній апаратурі або в годинниках; візирів у лінзах телескопів; він також застосовується як електроди для дугового зварювання у водні і т.п.

Проте найважливішою галуззю застосування вольфраму (зазвичай у вигляді феровольфраму, див. групу 72) є одержання спеціальних сталей. Він використовується також для одержання карбіду вольфраму.

Основними сплавами вольфраму, які можуть включатися в цю групу відповідно до Примітки 5 до Розділу XV, є сплави, одержані шляхом спікання. Вони включають:

(1) Сплави вольфрам-мідь (наприклад, для електричних контактів).

(2) Сплави вольфрам-нікель-мідь, використовувані для виробництва екранів, що захищають від рентгенівського випромінювання, окремих частин літаків та ін.

У цій товарній позиції вольфрам розглядається в таких формах:

(А) Порошки.

(B) Необроблений метал, наприклад, у вигляді блоків, зливків, спечених брусків та прутків або у вигляді відходів і брухту (для останніх див. Пояснення до товарної позиції 7204).

(C) Оброблений метал, наприклад, прутки, одержані шляхом прокатування або волочіння; профілі, плити та листи, стрічки або дріт.

(D) Вироби, не розглянуті в Примітці 1 до Розділу XV або не включені в групу 82 чи 83, або більш конкретно не розглянуті в іншому місці Класифікації. Більшість виробів з вольфраму, крім пружин, фактично включаються в Розділ XVI або XVII; наприклад, складний електричний контакт включається в групу 85, у той час як пластини з вольфраму, використовувані для виготовлення такого контакту, включаються до цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції не включається карбід вольфраму, наприклад, використовуваний у виробництві робочих наконечників і крайок різальних інструментів або штампів. Цей карбід класифікується в такий спосіб:

(а) незмішаний порошок у товарній позиції 2849;

(b) готові, але неспечені суміші (наприклад, суміш з карбідами молібдену чи танталу, з наявністю чи відсутністю зв'язувальних речовин) у товарній позиції 3824;

(c) пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструмента, спечені, але не встановлені, у товарній позиції 8209 (див. відповідні пояснення).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8101 10 00

Ця товарна категорія включає порошки з вольфраму, одержувані шляхом водневого відновлення триоксиду вольфраму (або ангідриду вольфраму).

8101 94 00

Ця товарна категорія включає:

1. зливки, бруски та прутки зазвичай призматичної форми, одержувані спіканням порошку, які ще не були піддані куванню, прокатуванню або волочінню;

2. вольфрамовий порошок, спресований у прямокутні або ромбовидні брикети тощо, переважно з причин дозування або транспортування.

 

Пояснення до товарної позиції 8102:

 

8102

Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт:

8102 10 00 00

- порошки

 

- iншi:

8102 94 00 00

- - молiбден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим спiканням

8102 95 00 00

- - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга

8102 96 00 00

- - дрiт

8102 97 00 00

- - відходи та брухт

8102 99 00 00

- - iншi

 

 

Молібден одержують переважно з молібденових руд, що містять молібденіт (сульфід молібдену) і вульфеніт (молібдат свинцю), які збагачуються методом флотації, переробляються в оксид і потім відновлюються до металу.

Метал одержують або у компактній формі, придатної для прокатування, волочіння і т.п., або у вигляді порошку, який може бути спечений подібно вольфраму (див. Пояснення до товарної позиції 8101).

Молібден у компактній формі зовні схожий на свинець, проте він надзвичайно твердий і плавиться за високої температури. Він є ковким і корозійностійким за звичайної температури.

Молібден використовується (або у вигляді металу, або як феромолібден, група 72) для виробництва легованих сталей. У вигляді металу молібден використовується для тримачів ниток розжарення в електричних лампах; сіток в електронних лампах; елементів електричних печей; випрямлячів струму та електричних контактів. Він використовується також у стоматології та як замінник платини в ювелірній справі, оскільки не тьмяніє.

Як правило, застосовувані молібденові сплави не містять молібден у переважної кількості і тому, відповідно до Примітки 5 до Розділу XV, вони не включаються до цієї товарної позиції.

Оскільки металургія молібдену і вольфраму подібна, Пояснення до товарної позиції 8101 (щодо форм постачання металу і класифікації карбіду) застосовуються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) до цієї товарної позиції.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8102 10 00

            Ця товарна категорія включає порошок з молібдену, одержуваний відновленням чистого оксиду молібдену або молібдату амонію.

8102 94 00

            Застосовуються Пояснення до товарної категорії 8101 94 00, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

 

Пояснення до товарної позиції 8103:

 

8103

Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт:

8103 20 00 00

- тантал необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим спiканням; порошки

8103 30 00 00

- вiдходи та брухт

8103 90

- iншi:

8103 90 10 00

- - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, дрiт, пластини, листи, стрiчки та фольга

8103 90 90 00

- - iншi

 

 

Тантал добувають переважно з руд, що містять такі мінерали, як танталіт і ніобіт (колумбіт) (товарна позиція 2615), шляхом відновлення оксиду або шляхом електролізу розплаву фториду калію танталу.

Тантал може бути одержаний у компактній формі або у вигляді порошку для спікання, як вольфрам чи молібден.

Порошок танталу чорного кольору. В інших формах він білий, якщо полірований, і блакитно-сталевого кольору, якщо не полірований. У чистому вигляді він дуже ковкий і пластичний. Незвичайно стійкий до корозії, включаючи вплив більшості кислот.

Тантал використовується для одержання карбіду і (у вигляді феротанталу, див. групу 72) для виробництва легованих сталей. Він використовується також для виробництва сіток та анодів для електронних ламп, випрямлячів струму, тиглів, теплообмінників та іншої хімічної апаратури, у прядильних машинах для екструзії хімічних волокон, для стоматологічних і хірургічних інструментів. Крім того, він використовується для фіксування кісток і т.п. у хірургії, а також у виробництві газовбирачів (для видалення останніх слідів газу у виробництві радіоламп).

Танталові сплави, які можуть включатися до цієї товарної позиції відповідно до Примітки 5 до Розділу XV, включають сплави тантал-вольфрам з високим вмістом танталу, застосовувані, наприклад, для виробництва електронних ламп.

До цієї товарної позиції включається тантал у всіх його формах: порошок, блоки, відходи і брухт; прутки (стрижні, бруски), дріт, волокна; листи, штаба (чи стрічка), фольга; профілі; труби та інші вироби (наприклад, пружини і дротяна тканина), не названі ніде більш конкретно.

Класифікація карбіду танталу подібна до класифікації карбіду вольфраму (див. Пояснення до товарної позиції 8101).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

8103 20 00

 

            У випадку необробленого танталу застосовуються Пояснення до товарної категорії                   8101 94 00, з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis).

 

            Порошок з танталу одержується відновленням оксиду танталу або за допомогою електролізу розплаву тантал-фторид калію.

 

Пояснення до товарної позиції 8104:

 

8104

Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт:

 

- магнiй необроблений:

8104 11 00 00

- - з вмiстом за масою не менш
як 99,8 % магнiю

8104 19 00 00

- - iнший

8104 20 00 00

- вiдходи та брухт

8104 30 00 00

- ошурки, стружка та гранули, розсортовані за розмiрами; порошки

8104 90 00 00

- iншi

 

 

Магній добувають з різної сировини, велика частина якої відноситься не до групи 26 (руди), а до групи 25 або 31, наприклад, доломіт (товарна позиція 2518), магнезит (чи джіобертит) (товарна позиція 2519) та карналіт (товарна позиція 3104). Його добувають також з морської води або природних розсолів (товарна позиція 2501) і з порід, які містять хлорид магнію.

На першій стадії промислового виробництва металу хлорид магнію чи оксид магнію (магнезія) виробляються методом, який залежить від використовуваного джерела магнію. Надалі добування магнію зазвичай ґрунтується на одному з двох таких процесів:

(А) Електроліз розплавленого хлориду магнію в суміші з флюсами, такими як хлориди або фториди лужних металів. Видобутий магній збирається на поверхні ванни навколо катода, а хлор – на анодах.

(B) Термічне відновлення оксиду магнію вуглецем, феросиліцієм, карбідом кремнію, карбідом кальцію, алюмінієм і т.п. Висока температура реакції приводить до випаровування металу, який після швидкого охолодження конденсується в чистому вигляді.

Метал, одержаний методом електролізу, зазвичай потребує подальшого очищення. Магній, одержаний методом термічного відновлення, зазвичай настільки чистий, що його можна розплавити і відлити в зливки без подальшого очищення.

Магній – сріблясто-білий метал, схожий на алюміній, але світліше нього. Він дуже добре полірується, проте у разі витримки на повітрі полірування зникає дуже швидко через утворення оксидної плівки, яка захищає метал від корозії. Дріт, штаби (чи стрічки), фольга і порошок з магнію активно горять сліпучим світлом і з ними слід обережно поводитися. Дрібний порошок магнію в присутності повітря може вибухати.

Магній нелегований використовується для одержання багатьох хімічних сполук, як розкиснювач і десульфуратор у металургії (наприклад, у виробництві заліза, міді, нікелю і сплавів на їхній основі), у піротехніці та ін.

Чистий метал має погані механічні властивості, проте, з іншими елементами він утворює міцні сплави, які можна прокатувати, кувати, екструдувати, відливати і тому він знаходить широке застосування у виробництві легких металів.

Основні сплави магнію, які можуть бути віднесені до цієї групи з урахуванням Примітки 5 до Розділу XV (див. Загальні положення до цього розділу), включають:

(1) Сплави алюміній-магній або магній-алюміній-цинк, які часто містять марганець. До їхнього числа відносяться сплави типу “електрон” чи “доу”, які являють собою сплави на основі магнію.

(2) Сплави магній-цирконій, які часто містять добавки цинку.

(3) Сплави магній-марганець або магній-церій.

Легкість, міцність і корозійна стійкість цих сплавів роблять їх придатними для використання в авіаційній промисловості (наприклад, для корпусів двигунів, коліс, карбюраторів, основ магнето, бензинових чи масляних баків); в автомобільній промисловості; у будівельних конструкціях; у виробництві частин і приладдя машин та обладнання, особливо в текстильних верстатах (шпинделі, бобіни, мотовила та ін.), для верстатного інструмента, друкарських машинок, швейних машин, ланцюгових пилок, газонокосарок, приставних драбин чи вантажно-розвантажувальних механізмів, а також літографських пластин та ін.

Класифікація продуктів з магнію не змінюється в результаті їхнього оброблення, такого, як описано в Загальних положеннях до групи 72, яке спрямоване на покращення властивостей, зовнішнього вигляду і т.п., металу.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Необроблений магній у зливках, брусках з надрізом, слябах, прутках (стрижнях, брусках), кубах, заготовках квадратного перерізу та аналогічних форм. Ці товари призначені переважно для прокатування, волочіння, екструзії чи кування (штампування) або для лиття з метою одержання фасонних виробів.

(2) Магнієві відходи і брухт. Пояснення до товарної позиції 7204 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis)  застосовані і до цієї товарної позиції.

Ця група товарів включає ошурки, стружку і гранули, що не були розсортовані по розмірах. Ошурки, стружка і гранули, що були розсортовані за розмірами, описані нижче в пункті 3.

(3) Прутки (стрижні, бруски), профілі, пластини, листи і штаби (чи стрічки), фольга, дріт, труби і трубки, порожнисті профілі, порошки і луска, ошурки, стружка і гранули певного розміру.

Ця група виробів включає такі комерційні види магнію:

(а) Вироби (наприклад, оброблені прутки (стрижні, бруски), профілі, дріт, пластини, листи, штаби (чи стрічки) і фольга), одержані шляхом прокатування, волочіння, екструзії, кування, штампування і т.п., вироби, зазначені вище в пункті 1; труби і трубки та порожнисті профілі (див. відповідні Пояснення до товарних позицій стосовно аналогічних виробів з інших недорогоцінних металів).

Ці вироби використовуються тоді, коли потрібен метал, легкий і міцний одночасно (див. вище);

(b) Ошурки, стружку і гранули певного розміру, а також усі види порошків і луску.

Ці вироби використовуються в піротехніці (салюти, сигнали та ін.), як відновники в хімічних чи металургійних процесах та ін. Ошурки, стружку і гранули спеціально виготовляють і розсортовують, щоб вони були придатні для цих цілей.

(4) Інші вироби.

До цієї групи товарів включаються усі вироби з магнію, не включені в попередні групи товарів, не розглянуті в примітці 1 до Розділу XV, не включені в групу 82 чи 83 або не розглянуті більш конкретно де-небудь у Класифікації.

Оскільки магній використовується переважно в літако-, машино- і верстатобудуванні (див. вище), велика частина виробів з нього класифікується в будь-яких інших товарних позиціях (переважно в Розділах XVI та XVII).

Класифіковані тут вироби включають:

(а) конструкції і частини конструкцій;

(b) резервуари, цистерни та аналогічні контейнери, що не мають механічного чи термічного обладнання, а також бочки, барабани та бідони;

(c) дротяну тканину;

(d) болти, гайки, гвинти і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються зола та відходи виробництва магнію (товарна позиція 2620).

Пояснення до товарних підпозицій.

8104 11 та 8104 19

Ці підпозиції включають також зливки та аналогічні неооброблені виливки з переплавлених магнієвих відходів і брухту.

 

Пояснення до товарної позиції 8105:

 

8105

Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт:

8105 20 00 00

- штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; порошки

8105 30 00 00

- вiдходи та брухт

8105 90 00 00

- iншi

 

 

Кобальт одержують переважно з руд, що містять гетерогеніт (гідратований оксид кобальту), лінеїт (сульфід кобальту та нікелю) і шмальтит (арсенід кобальту). Під час плавлення сульфідних та арсенідних руд одержують штейни та інші проміжні продукти. Після оброблення з метою добування інших металів одержують оксид кобальту, який відновлюють вуглецем, алюмінієм і т.п. Метал добувають також електролітичним способом і шляхом оброблення залишків, одержаних у результаті очищення міді, нікелю, срібла та ін.

Кобальт – сріблистий, корозійностійкий метал, твердіше нікелю і має найбільші магнітні властивості з кольорових металів.

У чистому вигляді кобальт використовується для покриття інших металів (електролітичним осадженням), як каталізатор, як зв'язувальна речовина у виробництві різального інструмента, на основі карбіду металу, як компонент кобальт-самарієвих магнітів або деяких легованих сталей і т.п.

Є багато сплавів кобальту; до тих, які включаються до цієї товарної позиції відповідно до Примітки 5 до Розділу XV, відносять:

(1) Групу сплавів кобальт-хром-вольфрам (“стеліт”) (часто містять невеликі кількості інших елементів). Вони часто використовуються для виробництва електронних ламп та їхніх цоколів, інструмента та ін., що пов'язано з високим опором стиранню і корозією за високих температур.

(2) Сплави кобальт-залізо-хром, наприклад, типи з низьким коефіцієнтом термічного розширення, і група сплавів, що мають високі феромагнітні властивості.

(3) Сплави кобальт-хром-молібден, використовувані в реактивних двигунах.

До цієї товарної позиції включаються кобальтові штейни, інші проміжні продукти металургії кобальту і кобальт у всіх його виглядах, наприклад, зливках, катодах, гранулах, порошках, відходах і брухті, та вироби з нього, в іншому місці конкретно не названі.

 

Пояснення до товарної позиції 8106:

 

8106 00

Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт:

8106 00 10 00

- вiсмут необроблений; вiдходи та брухт; порошки

8106 00 90 00

- iншi

 

Цей метал зустрічається в самородному стані, але переважно він добувається або рафінуванням відходів виробництва свинцю, міді та ін., або шляхом добування із сульфідних чи карбонатних руд (наприклад, бісмутиніт і вісмутит).

Вісмут являє собою метал білого кольору з червонуватим відтінком, крихкий, важкооброблюваний і який має погану провідність.

Він використовується в науково-дослідних приладах і для виготовлення хімічних сполук у фармацевтичних цілях.

Він утворює легкоплавкі сплави (деякі плавляться за температури нижче 100 °С), такі з яких можуть включатися до цієї товарної позиції відповідно до Примітки 5 до Розділу XV:

(1) Сплави вісмут-свинець-олово (іноді з кадмієм та ін.) (наприклад, сплави Дерсета, Ліповіта, Ньютона або Вуда), використовувані як припої, сплави для лиття, легкоплавкі елементи для вогнегасників, кип'ятильників.

(2) Сплави вісмут-індій-свинець-олово-кадмій, використовувані в хірургії.

 

Пояснення до товарної позиції 8107:

 

8107

Кадмiй i вироби з кадмiю, включаючи вiдходи та брухт:

8107 20 00 00

- кадмiй необроблений; порошки

8107 30 00 00

- вiдходи та брухт

8107 90 00 00

- iншi

 

Кадмій переважно одержують з відходів, що утворилися під час виробництва цинку, міді чи свинцю, зазвичай шляхом дистиляції або електролізу.

Зовні кадмій подібний до цинку, але м'якше за нього.

Він широко використовується для покриття інших металів (розпиленням або електроосадженням), як розкиснювач у виробництві міді, срібла, нікелю, і т.п.

Завдяки дуже високому коефіцієнту поглинання повільних нейтронів, він використовується також для виробництва стрижнів мобільного контролю і керування в ядерних реакторах.

Основні сплави кадмію, які можуть розглядатися в цій товарній позиції відповідно до Примітки 5 до Розділу XV – це сплави кадмій-цинк, використовувані для антикорозійних покриттів, одержуваних шляхом занурення в розплав, як припої та для паяння тугоплавким припоєм.

Проте інші сплави, що містять ті ж самі метали (наприклад, певні підшипникові сплави), можуть виключатися.

 

Пояснення до товарної позиції 8108:

8108

Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:

8108 20 00

- титан необроблений; порошки:

8108 20 00 10

- - титан губчастий

8108 20 00 20

- - порошки

8108 20 00 90

- - інший

8108 30 00 00

- вiдходи та брухт

8108 90

- iншi:

8108 90 30 00

- - прутки, бруски, профiлi та дрiт

8108 90 50 00

- - пластини, листи, стрiчки та фольга

8108 90 60 00

- - труби і трубки

8108 90 90 00

- - iншi

 

 

Титан одержують відновленням оксидів руд, що містять рутил і брукит, та з ільменіту (титанистого залізняку). Залежно від використовуваного процесу метал може бути одержаний у компактному вигляді, у вигляді порошку для спікання (як під час одержання вольфраму), як феротитан (група 72) або як карбід титану.

У компактному вигляді титан являє собою блискучий білий метал, у порошку він темно-сірий; має корозійну стійкість, твердий і крихкий, якщо не дуже чистий.

Феротитан і феросилікотитан (група 72) використовуються у виробництві сталі; метал також легують алюмінієм, міддю, нікелем та ін.

Титан переважно використовується в авіаційній промисловості, у суднобудуванні, для виробництва, наприклад, цистерн, мішалок, теплообмінників, насосів і вентилів та в хімічній промисловості, для опріснення морської води та в конструкціях атомних електростанцій.

До цієї товарної позиції включається титан у всіх формах: зокрема, у вигляді губки, зливків, порошку, анодів, прутків (стрижнів, брусків), листів і плит, відходів і брухту, а також виробів, крім виробів, розглянутих в інших групах Класифікації (переважно в Розділі XVI або XVII), таких як ротори вертольотів, лопатки турбін і двигунів, насоси чи вентилі.

Класифікація карбіду титана подібна до класифікації карбіду вольфраму (див. Пояснення до товарної позиції 8101).

 

Пояснення до товарної позиції 8109:

 

8109

Цирконiй i вироби з цирконiю, включаючи вiдходи та брухт:

8109 20 00 00

- цирконiй необроблений; порошки

8109 30 00 00

- вiдходи та брухт

8109 90 00 00

- iншi

 

Цирконій одержують із силікатної руди, циркону, відновленням оксиду, хлориду і т.п. або електролізом.

Він являє собою метал сріблисто-сірого кольору, ковкий і в’язкий.

Використовується в лампах фотоспалахів, для виробництва газовбирачів чи абсорбентів у виготовленні радіоламп та ін. Фероцирконій (група 72) застосовується для виробництва сталі; метал також легують нікелем та ін.

Цирконій, чистий або легований оловом (“циркалой”), використовується також у виробництві оболонок для радіоактивного палива і для металоконструкцій на атомних станціях. Цирконій-плутонієві сплави і цирконій-уранові сплави використовуються як ядерне паливо. Для ядерних цілей цирконій повинен бути очищений від слідів гафнію.

 

Пояснення до товарної позиції 8110:

 

8110

Сурма та вироби із сурми, включаючи вiдходи та брухт:

8110 10 00 00

- сурма необроблена; порошки

8110 20 00 00

- вiдходи та брухт

8110 90 00 00

- iншi

 

Сурму одержують переважно із сульфідної руди, що містить стибніт:

(1) збагаченням і ліквацією для одержання так званої “сирої сурми”, яка є, фактично, сирим сульфідом, що включається до товарної позиції 2617;

(2) плавленням для одержання сурми з домішками, відомої як неочищена сурма;

(3) подальшим плавленням для одержання після очищення металу високої чистоти, який визначається як рафінована сурма.

Сурма являє собою глянсовий білий метал з блакитним відтінком, крихкий, який легко перетворюється у порошок.

У чистому вигляді сурма має невелику галузь застосування. Проте у сплавах, особливо зі свинцем і оловом, вона набуває твердості і використовується для одержання сплавів для підшипників, сплавів для виготовлення типографського шрифту та інших ливарних сплавів, сплавів олово-свинець, британського металу (сплаву олова, міді, сурми, іноді цинку) та ін. (див. групи 78 та 80, де ці сплави зазвичай розглядаються в зв'язку з перевагою в них свинцю чи олова).

 

Пояснення до товарної позиції 8111:

 

8111 00

Марганець та вироби з марганцю, включаючи вiдходи та брухт:

 

- марганець необроблений; вiдходи та брухт; порошки:

8111 00 11 00

- - марганець необроблений; порошки

8111 00 19 00

- - вiдходи та брухт

8111 00 90 00

- iншi

 

Марганець одержують шляхом відновлення оксидів руд, що містять такі мінерали, як піролюзит, брауніт і манганіт. Його одержують також електролізом.

Це метал сіро-рожевого кольору, твердий і крихкий, як такий використовується рідко.

Проте він входить до складу дзеркального чавуна, феромарганцю, силікомарганцю, а також деяких чавунів і легованих сталей; ці продукти зазвичай включаються в групу 72, але феромарганець і силікомарганець можуть іноді включатися до цієї товарної позиції, якщо вміст заліза занадто малий (див. Примітку 1 (с) до групи 72). Марганець також легується міддю, нікелем, алюмінієм та ін.

 

Пояснення до товарної позиції 8112:

 

 

8112

Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт:

 

- берилiй:

 

8112 12 00 00

- - необроблений; порошки

 

8112 13 00 00

- - вiдходи та брухт

 

8112 19 00 00

- - iнший

 

 

- хром:

 

8112 21

- - необроблений; порошки:

 

8112 21 10 00

- - - сплави, з масовою часткою нікелю понад 10 %

 

8112 21 90 00

- - - iнші

 

8112 22 00 00

- - вiдходи та брухт

 

8112 29 00 00

- - iнший

 

 

- талій:

 

8112 51 00 00

- - необроблений; порошки

 

8112 52 00 00

- - вiдходи та брухт

 

8112 59 00 00

- - iнший

 

 

- інші:

 

8112 92

- - необробленi; вiдходи та брухт; порошки:

 

8112 92 10 00

- - - гафнiй (кельтiй)

 

 

- - - нiобiй (колумбiй); ренiй; галій; індій; ванадій; германій:

 

8112 92 21 00

- - - - вiдходи та брухт

 

 

- - - - інші:

 

8112 92 31 00

- - - - - ніобій (колумбій); реній

 

8112 92 81 00

- - - - - індій

 

8112 92 89 00

- - - - - галій

 

8112 92 91 00

- - - - - ванадій

 

8112 92 95 00

- - - - - германій

 

8112 99

- - iншi:

 

8112 99 20 00

- - - гафнiй (кельтiй); германій

 

8112 99 30 00

- - - нiобiй (колумбiй); ренiй

 

8112 99 70

- - - галiй; iндiй; ванадій:

 

8112 99 70 10

- - - - галій

 

8112 99 70 90

- - - - інші

 

         
 

 

(А) Берилій

Берилій одержують майже винятково з берилу, що представляє собою подвійний силікат берилію та алюмінію, який розглядається в товарній позиції 2617, крім випадків, коли він існує у формі дорогоцінного каменю (наприклад, смарагда) (група 71).

Основними комерційними методами добування металу є:

(1) Високотемпературний електроліз суміші оксид фториду (фторокісі) берилію (виробляється з руди) і фториду барію або інших фторидів. Графітовий тигель використовується як анод, і метал збирається на залізному катоді, охолоджуваному водою.

(2) Відновлення фториду берилію магнієм.

Берилій являє собою метал сіро-сталевого кольору, дуже легкий і твердий, але надзвичайно крихкий. Прокатувати або протягувати його можна лише в спеціальних умовах.

Чистий берилій використовується у виробництві вікон у рентгенівських трубках; як компоненти ядерних реакторів; в аерокосмічній індустрії; у військовому виробництві; як мішень для циклотрона; як електроди неонових ламп і т.п.; як розкиснювач у металургії.

Його застосовують також для одержання різних сплавів, наприклад, сталі (пружинна сталь та ін.); сплаву на мідній основі (наприклад, сплав, відомий як берилієва мідь, використовувана для виробництва пружин, деталей годинників усіх видів, інструментів та ін.) і сплавів на основі нікелю. Ці сплави класифікуються, проте, у групі 72, 74 або 75 відповідно, оскільки вміст у них берилію дуже невеликий.

До цієї товарної позиції включається берилій у всіх його виглядах, наприклад, необроблений метал (блоки, гранули, кубики та ін.), продукти (прутки та бруски, дріт, листи та ін.) та вироби. Проте товари у вигляді конкретних ідентифікованих виробів, таких як частини машин, інструментів та ін., не включаються до цієї товарної позиції (див. зокрема групи 85 та 90).

(B) Хром

Хром добувають переважно з хроміту (хромиста залізна руда), який перетворюють у полуторний оксид і потім відновлюють до металевого хрому.

У неполірованому вигляді хром являє собою метал сіро-сталевого кольору, а в полірованому вигляді він білий і блискучий. Він дуже твердий і має високі антикорозійні властивості, але не дуже ковкий і пластичний.

Чистий хром використовується як покриття для різних виробів з інших металів (електролітичне хромування). Найчастіше його застосування (зазвичай у вигляді ферохрому, див. групу 72) – це одержання корозійностійкої (нержавіючої) сталі. Велика частина сплавів металу (наприклад, з нікелем чи кобальтом), проте, виключається з розгляду в цій товарній позиції, відповідно до Примітки 5 до Розділу XV.

Ряд сплавів на основі хрому використовується у виробництві реактивних двигунів, у захисних трубках електронагрівальних елементів та ін.

(C) Германій

Германій добувають з відходів виробництва цинку, з руди, що містить германіт (мідно-германієвий сульфід), та з пилопроводів газових заводів.

Це сірувато-білий метал зі специфічними електронно-іонними властивостями, які дозволяють використовувати германій у виробництві електронних елементів (наприклад, діодів, транзисторів, ламп). Його використовують також у сплавах олова, алюмінію і золота.

(D) Ванадій

Ванадій зазвичай добувають з руд, що містять мінерали патроніт і карнотит, переважно шляхом відновлення оксиду або з відходів виробництва заліза, радію чи урану. Як чистий метал застосування його обмежено. Зазвичай одержують ферованадій (група 72) або мідно-ванадієві лігатури (група 74); вони використовуються для легування сталі, а також сплавів міді, алюмінію та ін.

(E) Галій

Галій одержують як побічний продукт під час добування алюмінію, цинку, міді та германію або з пилопроводів газових заводів.

Це м'який, сірувато-білий метал з температурою плавлення близько 30 °C та з високою температурою випаровування. Він залишається рідиною в межах великого діапазону температур і тому використовується як замінник ртуті в термометрах і в газорозрядних дугових лампах. Його також використовують як сплав у стоматології і для сріблення спеціальних дзеркал.

(F) Гафній

Гафній добувають з тих же руд, що і цирконій (циркон та ін.). Він має властивості, надзвичайно схожі з властивостями цирконію.

Через його високий коефіцієнт поглинання повільних нейтронів гафній використовується, зокрема, для стрижнів контролю і керування в ядерних реакторах.

(G) Індій

Індій добувають з відходів виробництва цинку.

Це м'який сріблистий метал, що має високі антикорозійні властивості.

Тому він використовується самостійно або з цинком та ін. для покриттів різних металів. Він використовується також як легуючий елемент у сплавах вісмуту, свинцю чи олова (хірургічні сплави), міді чи свинцю (підшипникові сплави), золота (ювелірне виробництво, стоматологічні сплави та ін.).

(H) Ніобій (колумбій)

Ніобій одержують з руд, що містять ніобіт (колумбіт) і танталіт, які піддають обробленню для одержання фториду калію ніобію (фторніобату калію). Далі метал добувають електролізом або іншими методами.

Він сріблисто-сірий і використовується у виробництві газовбирачів (для видалення слідів газу під час виробництва радіоламп).

Ніобій та його феросплав (група 72) використовуються також у виробництві сталей та інших сплавів.

(IJ) Реній

Реній одержують як побічний продукт під час добування молібдену, міді та ін.

Нині він мало використовується, проте, можна припускати його застосування в майбутньому в гальваностегії та як каталізатор.

(K) Талій

Талій добувають з відходів оброблення піритів та інших руд. Це м'який, сірувато-білий метал, що нагадує свинець.

Він використовується як легуючий елемент у сплавах свинцю (для підвищення його температури плавлення і збільшення міцності, корозійної стійкості та ін.), а також срібла (для запобігання потемнінню).

 

Пояснення до товарної позиції 8113:

 

8113 00

Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт:

8113 00 20 00

- необроблена

8113 00 40 00

- вiдходи та брухт

8113 00 90 00

- iнша

 

Металокераміка включає дві складові: керамічну (має термостійкість і високу температуру плавлення) і металеву. Виробничий процес, використовуваний для одержання цих виробів, а також їхні фізичні і хімічні властивості обумовлені і керамічною і металевою складовими, тому такі матеріали називають металокерамікою.

Керамічна складова зазвичай складається з оксидів, карбідів, боридів та ін.

Металева складова являє собою метал, такий як залізо, нікель, алюміній, хром чи кобальт.

Металокераміку одержують шляхом спікання, диспергування або іншими процесами.

Найважливіші металокерамічні матеріали одержують з таких речовин:

(1) металу та оксиду, наприклад, залізо – оксид магнію; нікель – оксид магнію; хром – оксид алюмінію; алюміній – оксид алюмінію;

(2) боридів цирконію або хрому; ці матеріали відомі як бороліти;

(3) карбідів цирконію, хрому, вольфраму та ін. з кобальтом, нікелем чи ніобієм;

(4) карбіду бору та алюмінію: вироби, плаковані алюмінієм, відомі як борна металокераміка.

У цій товарній позиції розглядається металокераміка, необроблена або у вигляді виробів, не зазначених в іншому місці Класифікації.

Металокераміка використовується в авіабудуванні, ядерній індустрії та у ракетній техніці. Вона застосовується також у печах і в ряді виробів для лиття металів (наприклад, тиглі, жолоби, трубки), у виробництві підшипників, переривників та ін.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) металокераміка, яка містить подільні чи радіоактивні речовини (товарна позиція 2844);

(b) пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів з металокераміки, виготовленої на основі карбідів металів, агломерованих шляхом спікання (товарна позиція 8209).

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться