Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
4076 Печатать

Група 84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

РОЗДІЛ XVI

МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ; ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА ТА ЗВУКОВІДТВОРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА,
АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВІДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

 

Примітки:

 

1. Цей розділ не включає:

(а) стрічки транспортерні або паси приводні або бельтинг з пластмасових матеріалів, зазначених у групі 39, або з вулканізованої гуми (товарна позиція 4010), а також інші вироби для використання в механічному обладнанні або в механічних чи електричних пристроях або для інших технічних цілей з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

(b) вироби з натуральної або композиційної шкіри (товарна позиція 4205) чи вироби з хутра (товарна позиція 4303), що використовуються в механічному обладнанні або в механічних пристроях чи для інших технічних цілей;

(c) бобіни, котушки, шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани та інші аналогічні носії з різних матеріалів (наприклад, такі, що класифіковані у групах 39, 40, 44 або 48 чи розділі ХV);

(d) карти перфоровані для жакардових або аналогічних машин (наприклад, такі, що класифіковані у групах 39 або 48 чи розділі XV);

(e) паси приводні або стрічки транспортерні з текстильних матеріалів (товарна позиція 5910) або інші вироби з текстильних матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);

(f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (натуральне, штучне або реконструйоване) товарних пози­цій 7102 — 7104, або  вироби, повністю виготовлені з цього каміння (товарна позиція 7116),  крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

(g) частини загального призначення, зазначені у Примітці 2 до Розділу ХV, з недоро­го­цінних металів (Розділ XV) або аналогічні вироби з полімерних матеріалів (група 39);

(h) бурильні труби (товарна позиція 7304);

(ij) нескінченні стрічки з металевого дроту або смуги (Розділ XV);

(k) вироби групи 82 або 83;

(l) вироби Розділу XVII;

(m) вироби групи 90;

(n) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;

(o) змінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки, які є складовими частинами машин (товарна позиція 9603), а також аналогічні змінні інструменти, що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товар­ній позиції 6804 або 6909);

(p) вироби групи 95; або

(q) стрічки для друкарських машинок або аналогічні стрічки у котушках або касетах, або без них (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або у товарній позиції 9612, якщо вони просочені чорнилом або оброблені іншим засобом для отримання відбитків).

2. За умови додержання положень Примітки 1 цього Розділу і Примітки 1 до груп 84 і 85 частини машин (крім частин виробів товарних позицій 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) повинні класифікуватися згідно з такими правилами:

(а) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції групи 84 або 85 (крім товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 та 8548), у всіх випадках повинні класифікуватися у відповідних для них товарних позиціях;

(b) інші частини, призначені тільки або переважно для одного типу машин чи для ряду машин тієї самої товарної позиції (включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543), класифікуються разом з цими машинами або включаються до товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно. Однак,  частини, призначені однаково для використання головним чином з виро­бами товарної позиції 8517 і з виробами товарних позицій 8525 — 8528, класифікуються у товарній позиції 8517;

(c) всі інші частини класифікуються у товарних позиціях 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 або 8538, відповідно або залежно від окремого випадку або, крім того, у товарній позиції 8487 чи 8548.

3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин, що становлять єдиний агрегат, та інші машини, призначені виконувати дві чи кілька доповнювальних або не пов’язаних між собою різних функцій, повинні класифікуватися за тією машиною, або основною функцією, яка є головною у цьому виробі, якщо в контексті не зазначене інше.

4 У разі якщо машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих комплектувальних вузлів (незалежно від того, чи роз­міщені вони окремо чи з'єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами, електричними кабелями чи іншими пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, що включені до однієї з товарних позицій групи 84 або 85, таку машину потрібно класифікувати у товарній позиції, що відповідає визначеній функції.

5. У примітках до цього розділу термін "машина" включає будь-які машини, обладнання, механізми, установки, апарати або пристрої, наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.

Додаткові примітки:

1. Інструменти, необхідні для складання або обслуговування машин, повинні розглядатися разом з цими машинами, якщо вони імпортуються з ними. Така сама процедура поширюється на взаємозамінні інструменти, що імпортуються з машинами, якщо вони становлять частину звичайного облад­нання машин і, як правило, подаються разом з ними.

2. На вимогу митних органів декларант повинен надати для підтвердження у відомостях, заявлених в декларації, ілюстрований документ (наприклад, інструкції, проспекти, листи з каталогу, фотографію), який містить опис машини, її призначення та основні характеристики, а в разі, коли машина незібрана або розібрана – схему складання та перелік вмісту різних вантажних місць.

3. Згідно із заявою декларанта та за умови дотримання вимог, що встановлюються компетентними органами, положення правила 2 (а) основних правил інтерпретації класифікації товарів в УКТЗЕД також застосовуються до машин, які надходять у окремих часткових відправленнях.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Загальні положення

 

(I) Загальний зміст цього розділу

 

(А) За умови додержання деяких винятків, наведених у примітках та до цього розділу, і групам 84 та 85, і, крім товарів, більш докладно описаних в інших розділах, цей розділ охоплює все механічне та електричне обладнання, механізми, установки, апарати і пристрої та їхні частини, а також певні апарати та установки, що не є ні механічними, ні електричними (такі, як котли і котельні, фільтрувальні установки та ін.), та частини таких пристроїв і установок.

 

До цього розділу не включаються:

 

(а) котушки, шпулі, бобіни, барабани та ін., виконані з будь-якого матеріалу (класифіковані за матеріалом, з якого виготовлені). Проте ткацькі навої не повинні розглядатися як бобіни, шпулі або аналогічні опорні деталі і включаються до товарної позиції 8448;

 

(b) частини загального призначення, як визначено в Примітці 2 до Розділу XV, такі як кручений дріт, троси, канати, плетені шнури, ланцюги, болти, ґвинти і пружини з чорних металів (товарна позиція 7312, 7315, 7318 або 7320), та аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74 – 76 та 78 – 81), замки товарної позиції 8301, арматура і кріплення для дверей, вікон і т.п. товарної позиції 8302. Аналогічні товари з пластмас також не включаються до цього розділу а включаються до групи 39;

 

(c) змінні інструменти товарної позиції 8207; інші аналогічні змінні інструменти класифікуються відповідно до матеріалу, з якого виготовлена їхня робоча частина (наприклад, у групі 40 (ґума), у групі 42 (шкіра), у групі 43 (хутро), у групі 45 (пробка) або в групі 59 (текстильні матеріали) або в товарній позиції 6804 (абразиви та ін.), або в товарній позиції 6909 (кераміка) та ін.);

 

(d) інші вироби групи 82 (наприклад, інструменти, наконечники інструментів, ножі, різальні леза, неелектричні машинки для стрижки волосся та певні механічні пристрої для домашнього користування) і вироби групи 83;

 

(e) вироби Розділу XVII;

 

(f) вироби Розділу XVIII;

 

(g) зброя і боєприпаси (група 93);

 

(h) обладнання і пристрої, що мають властивості іграшок, ігор чи спортивного інвентарю, та їхні ідентифіковані частини і приладдя (включаючи неелектричні двигуни, але крім насосів рідинних та обладнання для фільтрування або очищення рідин чи газів, яке включається до товарної позиції 8413 або 8421, відповідно, і також крім електродвигунів, електричних трансформаторів та пристроїв дистанційного радіокерування, які входять до товарної позиції 8501, 8504 або 8526, відповідно), які придатні для використання переважно в іграшках, іграх чи спортивному інвентарю (група 95);

 

(ij) щітки, використовувані як частини машин (товарна позиція 9603).

 

(B) Взагалі товари цього розділу можуть бути з будь-якого матеріалу. У переважній більшості випадків вони з недорогоцінних металів, але до цього розділу також включається певне обладнання з інших матеріалів (наприклад, насоси повністю з пластмаси) та частини з пластмаси, дерева, дорогоцінних металів і т.п.

 

Проте до цього розділу не включаються:

 

(а) транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг з пластмас (група 39); вироби з незатверділої вулканізованої ґуми, наприклад, транспортерні стрічки або привідні паси чи  бельтинг (товарна позиція 4010), ґумові шини та покришки, труби та ін. (товарні позиції 4011 – 4013) та шайби і т.п. (товарна позиція 4016);

 

(b) вироби зі шкіри чи композиційної шкіри (наприклад, гонки для ткацьких верстатів) (товарна позиція 4205) або з хутра (товарна позиція 4303);

 

(c) текстильні вироби, наприклад, транспортерні стрічки або привідні паси (товарна позиція 5910), повстяні прокладки або полірувальні диски (товарна позиція 5911);

 

(d) певні товари з кераміки групи 69 (див. Загальні положення до груп 84 та 85);

 

(e) певні товари зі скла групи 70 (див. Загальні положення до груп 84 та 85);

 

(f) вироби, повністю виготовлені з дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (природного, штучного чи реконструйованого) (товарна позиція 7102, 7103, 7104 або 7116), крім неоправлених оброблених сапфірів чи алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

 

(g) безперервні стрічки з металевого дроту або штаби (смуги) (Розділ XV).

 

(II) Частини

(Примітка 2 до цього розділу)

 

Загалом частини, придатні для використання переважно в конкретних машинах чи апаратах (включаючи машини та апарати товарної позиції 8479 або 8543) або в групах машин чи апаратів тієї самої товарної позиції, включаються до тієї самої товарної позиції, що і машини чи апарати, крім винятків, зазначених у пункті 1 вище. Проте для таких частин виділені самостійні товарні позиції:

 

(А) Частини двигунів товарної позиції 8407 або 8408 (товарна позиція 8409).

 

(B) Частини обладнання товарних позицій 8425 – 8430 (товарна позиція 8431).

 

(C) Частини текстильних машин товарних позицій 8444 – 8447 (товарна позиція 8448).

 

(D) Частини верстатів товарних позицій 8456 – 8465 (товарна позиція 8466).

 

(E) Частини конторських машин товарних позицій 8469 – 8472 (товарна позиція 8473).

 

(F) Частини машин товарної позиції 8501 чи 8502 (товарна позиція 8503).

 

(G) Частини пристроїв товарних позицій 8519 – 8521 (товарна позиція 8522).

 

(H) Частини пристроїв товарних позицій 8525 – 8528 (товарна позиція 8529).

 

(IJ) Частини пристроїв товарної позиції 8535, 8536 або 8537 (товарна позиція 8538).

 

Зазначені вище правила не стосуються частин, які самі утворюють виріб, охоплений однією з товарних позицій цього розділу (крім товарних позицій 8487 та 8548); вони у всіх випадках включаються до відповідних товарних позицій, навіть якщо вони спеціально призначені для роботи як частина конкретної машини. Зокрема, це стосується таких частин:

 

(1) Насоси і компресори (товарні позиції 8413 та 8414).

 

(2) Фільтрувальне обладнання та пристрої товарної позиції 8421.

 

(3) Машини і пристрої для підіймання і переміщення (товарна позиція 8425, 8426, 8428 чи 8486).

 

(4) Крани, клапани, вентилі і т.п. (товарна позиція 8481).

 

(5) Кулькові чи роликові підшипники і поліровані сталеві кульки з допуском, що не перевищує 1 % або 0,05 мм, залежно від того, що менше (товарна позиція 8482).

 

(6) Трансмісійні вали, кривошипи, корпуси підшипників, підшипники ковзання, зубчасті колеса і зубчасті передачі (включаючи фрикційні передачі, коробки передач та інші редукційні механізми), маховики, шківи і блоки шківів, муфти та пристрої для з’єднання валів (товарна позиція 8483).

 

(7) Прокладки та аналогічні з’єднання товарної позиції 8484.

 

(8) Двигуни електричні товарної позиції 8501.

 

(9) Електричні трансформатори та інші машини і пристрої товарної позиції 8504.

 

(10) Електричні акумулятори, зібрані в пакет батарей (товарна позиція 8507).

 

(11) Електричні нагрівальні опори (товарна позиція 8516).

 

(12) Електричні конденсатори (товарна позиція 8532).

 

(13) Електрична апаратура для комутації, захисту і т.п. електричних кіл (перемикачі, запобіжники, з’єднувальні коробки та ін.) (товарні позиції 8535 та 8536).

 

(14) Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інша апаратура для керування або розподілу електричного струму (товарна позиція 8537).

 

(15) Лампи товарної позиції 8539.

 

(16) Лампи і трубки електронні товарної позиції 8540, діоди, транзистори та ін. товарної позиції 8541.

 

(17) Електровуглі (наприклад, вугільні електроди дугових ламп, вугільні електроди та вугільні щітки) (товарна позиція 8545).

 

(18) Ізолятори з будь-якого матеріалу (товарна позиція 8546).

 

(19) Арматура ізолювальна для електричних машин та ін. товарної позиції 8547.

 

Інші частини, розпізнавані як такі, але не призначені переважно для використання в конкретній машині чи класі машин (наприклад, які можуть бути загальними для декількох машин, включених у різні товарні позиції), включаються до товарної позиції 8487 (якщо вони неелектричні) або до товарної позиції 8548 (якщо вони електричні), якщо вони не виключені вищенаведеними положеннями.

 

Вищенаведені положення щодо класифікації частин, не стосуються частин товарів, включених до товарної позиції 8484 (прокладки і т.п.), 8544 (ізольовані проводи), 8545 (вугільні електроди), 8546 (ізолятори) або 8547 (трубки електроізоляційні); взагалі такі частині класифікуються в групах, що відповідають матеріалу, з якого вони виготовлені.

 

Частини машин класифікуються в цьому розділі незалежно від того, остаточно готові вони для використання чи ні. Проте чорнові поковки з чорних металів включаються до товарної позиції 7207.

 

III. Допоміжні пристрої

(див. Правила 2 а) та 3 б) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів і Примітки 3 та 4 до цього розділу)

 

Допоміжні прилади та апаратура (наприклад, манометри, термометри, рівнеміри або інші вимірювальні чи контрольні прилади, лічильники продукції, перемикачі з годинниковим механізмом, панелі керування, автоматичні регулятори), подані разом з машиною чи апаратом, яким вони зазвичай належать, класифікуються з цією машиною чи апаратом, якщо вони спеціально спроектовані для вимірювання, контролю, керування або регулювання однією конкретною машиною чи апаратом (які можуть бути комбінацією машин (див. пункт VI нижче) або функціональним блоком (див. пункт VII нижче)). Проте допоміжні прилади та апаратура, розроблені для вимірювання, контролю, керування або регулювання декількома машинами (одного чи різних типів), включаються до товарних позицій, які відповідають цим товарам.

 

IV. Незавершені машини

(див. Правило 2 а) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів)

 

У цьому розділі будь-яке згадування машини або пристрою стосується не лише завершеної машини, але і незавершеної машини (тобто складеної з набору частин, повністю настільки, що вона вже має основні суттєві ознаки завершеної машини). Так машина, в якій не вистачає лише маховика, плити опори, каландрових валків, держаків та ін., класифікується в тій самій товарній позиції, як машина, а не в будь-якій окремій товарній позиції, призначеній для частин. Аналогічно машина чи пристрій, яка зазвичай містить електродвигун (наприклад, електромеханічний ручний інструмент товарної позиції 8467), включається до товарної позиції, яка стосується відповідної завершеної машини, навіть якщо вона подана без цього двигуна.

 

V. Не складені машини

(див. Правило 2 а) Основних правил інтерпретації Класифікації товарів)

 

Для зручності транспортування багато машин і пристроїв транспортуються в не складеному вигляді. Хоча фактично товари в цьому випадку являють собою набір частин, вони класифікуються як відповідна машина, а не в будь-якій окремій товарній позиції, що відноситься до частин. Те ж стосується і до незавершених машин, які мають ознаки завершеної машини (див. пункт IV вище) і поданим у розібраному вигляді (див. також у цьому зв'язку Загальні положення до груп 84 та 85). Проте не складені компоненти в кількості, яка перевищує необхідну для завершеної машини або для незавершеної машини, які мають характеристики завершеної машини, класифікуються в товарних позиціях, що відповідають цим товарам.

 

VI. Багатофункціональні машини і комбіновані машини (комбайни)

(Примітка 3 до цього розділу)

 

Загалом багатофункціональні машини класифікуються за основною функцією цієї машини.

 

До багатофункціональних машин, наприклад, відносяться металорізальні верстати, в яких використовується змінний інструмент, який дозволяє виконувати різні операції обробки (наприклад, фрезерування, розточення, притирання).

 

Якщо неможливо визначити основну функцію і якщо, як передбачено в Примітці 3 до цього розділу, у контексті не зазначено інше, слід застосовувати Правило 3 в) Основних правил інтерпретації класифікації товарів; це, зокрема, стосується багатофункціональних машин, які потенційно можуть бути розглянуті в товарних позиціях 8425 – 8430, у товарних позиціях 8458 –8463 або в товарних позиціях 8469 – 8472.

 

Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин чи пристроїв різного типу, об'єднаних у єдиний агрегат, які послідовно або одночасно виконують роздільні (різні) функції, які в цілому доповнюють одна одну, і описуваних у різних товарних позиціях Розділу XVI, також класифікуються за основною функцією комбінованої машини (комбайна).

 

Нижче наводяться приклади таких комбінованих машин (комбайнів): друкарські машини з допоміжною машиною для утримання паперу (товарна позиція 8443); машина для виготовлення картонних коробок, об'єднана з допоміжною машиною для друкування написів і простих малюнків (товарна позиція 8441); промислові печі, об'єднані з пристроями для підіймання і переміщення (товарна позиція 8417 або 8514); машина для виробництва сигарет, об'єднана з допоміжною пакувальною машиною (товарна позиція 8478).

 

Для цілей вищенаведених положень беруться машини різних типів, призначені для стикування один з одним для утворення єдиного цілого, умонтовані одна в одну або встановлені одна на одну, або встановлені на загальну основу чи раму, або змонтовані в загальному корпусі.

 

Комплекти машин не повинні розглядатися як призначені для стикування один з одним для утворення єдиного цілого, крім тих випадків, коли машини спеціально сконструйовані для постійного стикування одна з одною або кріплення до загальної основи, рами, корпусу та ін. Це виключає комплекти, які мають тимчасову природу або які зазвичай не вмонтовані в комбіновану машину.

 

Опори, рами чи корпуси можуть бути оснащені колесами так, що комбінована машина може переміщатися в процесі використання, за умови, що вона тим самим не набуває відмітних ознак виробу (наприклад, транспортного засобу), більш конкретно охопленого окремою товарною позицією Класифікації.

 

Підлоги, бетонні основи, стіни, перегородки, стелі та ін., навіть спеціально призначені для розміщення машин чи установок, не повинні розглядатися як загальна основа, яка з'єднує такі машини чи установки в єдине ціле.

 

Примітку 3 до Розділу XVI не слід застосовувати, якщо комбінована машина включається як така до відповідної товарної позиції, наприклад, деякі типи установок для кондиціювання повітря (товарна позиція 8415).

 

Слід пам'ятати, що багатоцільові машини (наприклад, верстати, здатні обробляти метали та інші матеріали, чи діропробивні машини, так само застосовувані в паперової, текстильної, шкіряної, пластмасової та ін. галузях промисловості) повинні класифікуватися відповідно до положень Примітки 7 до групи 84.

 

VII. Функціональні блоки

(Примітка 4 до цього розділу)

 

Ця примітка застосовується, коли машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих компонентів, які призначені для спільного виконання чітко визначеної функції, охопленою однією з товарних позицій групи 84 або, більш часто, групи 85. Тоді це єдине ціле повинне включатися до товарної позиції, що відповідає цій функції, незалежно від того, чи розташовані ці компоненти (для зручності або за іншими причинами) окремо чи з'єднані трубопроводами (по яких тече повітря, стиснутий газ, олива та ін.), трансмісійними пристроями, електричними кабелями чи іншими пристроями.

 

Для цілей цієї примітки вираз "призначені для спільного виконання чітко визначеної функції" стосується лише тих машин і комбінацій машин, які необхідні для виконання функції, специфічної для функціонального блоку в цілому, і тому не містить у собі машини чи пристрої, що виконують допоміжні функції і не впливають на функції системи в цілому.

 

Нижче наводяться приклади функціональних блоків цього типу, які відповідають змісту Примітки 4 до цього розділу:

 

1. Гідравлічні системи, які складаються з гідравлічної силової установки (що включає в себе гідравлічний насос, електричний двигун, розподільні клапани і маслобак), гідравлічних циліндрів, труб або шлангів, що з'єднують ці циліндри з гідравлічною силовою установкою (товарна позиція 8412).

 

2. Холодильне обладнання, що складається з компонентів, які не складені разом для утворення єдиного цілого, а з'єднані трубопроводами, по яких циркулює холодоагент (товарна позиція 8418).

 

3. Зрошувальні системи, що складаються з поста керування, до якого входять фільтри, інжектори, водоміри і т.п., підземні розподільні та відвідні лінії, і поверхнева мережа (товарна позиція 8424).

 

4. Доїльні установки з окремими компонентами (вакуумний насос, пульсатор, склянки і ємкості (відра)), з'єднаними шлангами або трубопроводами (товарна позиція 8434).

 

5. Пивоварне обладнання, що включає, серед іншого (inter alia), вирощувальні машини чи машини для пророщування, машини для подрібнювання солоду, заторні чани, фільтрпреси (товарна позиція 8438). Допоміжні установки (наприклад, розливальні машини, маркувально-друкарські машини) до цієї товарної позиції, проте, не включаються і повинні класифікуватися в товарних позиціях, що відповідають цим товарам.

 

6. Системи сортування пошти, що складаються, власне кажучи, з кодуючих установок, канальних систем попереднього сортування, проміжних сортувальних машин і машин остаточного сортування і керовані в цілому машиною для автоматичної обробки інформації (обчислювальною машиною) (товарна позиція 8472).

 

7. Асфальтові заводи, що містять роздільні компоненти, такі як подавальні бункери, конвеєри, сушарки, віброгрохоти, змішувачі, накопичувальні бункери, і блоки керування, розміщені поруч один з одним (товарна позиція 8474).

 

8. Обладнання для складання електричних ламп розжарювання, компоненти якого з'єднані один з одним конвеєрами та яке містить устаткування для термообробки скла, насоси і блоки перевірки ламп (товарна позиція 8475).

 

9. Зварювальне устаткування, що містить зварювальну головку або кліщі з трансформатором, генератором або випрямлячем для подавання струму (товарна позиція 8515).

 

10. Портативні радіотелефони та пов`язані з ним ручні мікрофони (товарна позиція 8517).

 

11. Радіолокаційна апаратура з пов'язаними з нею блоками живлення, підсилювачами і т.п. (товарна позиція 8526).

 

12. Супутникові телевізійні приймальні системи, які складаються з приймача, параболічного антенного відбивача, пристрою повороту для відбивача, фідера (хвилеводу), поляризатора, малошумного пристрою (МШП) перетворення частоти "вниз" та інфрачервоного пристрою дистанційного керування (товарна позиція 8528).

 

13. Системи охоронної сигналізації, які містять, наприклад, джерело інфрачервоного випромінювання, фотоелемент і дзвоник (товарна позиція 8531).

 

Слід зазначити, що компоненти, які не підпадають під дію Примітки 4 до Розділу XVI, включаються до відповідних товарних позицій. Це застосовується, наприклад, до замкнутих систем відео нагляду, які складаються з комбінації різної кількості телевізійних камер і відео моніторів, приєднаних коаксіальними кабелями до контролера, перемикачів, аудіоплат/ресиверів і, можливо, машин автоматичної обробки інформації (для збереження інформації) та/або відеомагнітофонів (для запису зображення).

 

(VIII) Мобільне устаткування

 

Щодо саморушних або інших мобільних машин див. Пояснення до товарних позицій, які включають ці машини (наприклад, машини та обладнання для підіймання та переміщення товарних позицій 8425 – 8428 і землерийне обладнання товарних позицій 8429 та 8430), та примітки до груп і Пояснення до товарних позицій Розділу XVII.

 

(IX) Лабораторне обладнання та апарати

 

Обладнання та апарати, що відносяться до типу, охоплюваному цим розділом, включаються до цього розділу, навіть якщо вони спеціально призначені для використання в лабораторіях або у поєднанні з науковими чи вимірювальними приладами, за умови, що вони не являють собою непромислову демонстраційну апаратуру (товарна позиція 9023) або вимірювальні, контрольні та інші прилади групи 90. Наприклад, невеликі печі, дистиляційні установки, дробарки, мішалки, електричні трансформатори і конденсатори, використовувані в лабораторіях, включаються до цього розділу.

 

Додаткові пояснення до примітки 4:

 

            Якщо у контексті не зазначено інше, з’єднання може бути також здійснено за допомогою приладів (поєднаних або ні в окремі комплектуючи), які використовують інфрачервоне випромінювання, радіохвилі або лазерне випромінювання і.т.п. на надкоротких відстанях.        

 

Додаткові пояснення до додаткових приміток до розділу XVI:

 

 

До додаткової примітки 1 до розділу XVI

 

А. Інструменти для складання або технічного обслуговування машин

 

Для того щоб класифікуватися разом із відповідними машинами, інструменти для складання або технічного обслуговування машин повинні задовольняти такі три умови стосовно їхньої природи, передбаченого використання і представлення:

 

1) вони повинні бути інструментами, тобто ручними інструментами товарної підпозиції 4417 00 або товарної позиції 8205, або, наприклад, інструментами, які входять до товарних категорій 8203 20 00, 8203 30 00, 8203 40 00, 8204 11 00, 8204 12 00, 9603 29 80, 9603 30 90, 9603 40 10, 9603 40 90, 9603 90 91 або 9603 90 99.

 

Інструменти для вимірювання та контролю групи 90 виключаються в усіх випадках;

 

2) вони повинні бути призначені для складання або технічного обслуговування відповідної машини. Якщо інструменти ідентичні, то разом зі своїми відповідними машинами повинні класифікуватися лише ті, які повинні використовуватися одночасно. Якщо інструменти різні, то допускається лише один з кожного виду інструмента;

 

3) вони повинні бути представлені до митного оформлення одночасно з відповідними машинами.

 

B. Взаємозамінні інструменти

 

Для того щоб класифікуватися разом із відповідними машинами, взаємозамінні інструменти повинні задовольняти три умови:

 

1) вони повинні інструментами, тобто інструментами, що підпадають під товарну позицію 8207 або, наприклад, інструментами, що підпадають під товарну позицію 4016, 5911 та 6909, або товарну категорію 4205 00 11, 4205 00 19,  6804 10 00, 6804 21 00, 6804 22 12, 6804 22 18, 6804 22 30, 6804 22 50, 6804 22 90,  6804 23 00 або 9603 50 00.

 

Ливарні форми (позиція 8480) і допоміжні пристосування, включаючи допоміжні апарати (наприклад, товарної позиції 8466), не розглядаються як інструменти і, відповідно, не класифікуються за цією Додатковою приміткою;

 

2) вони повинні становити частину звичайного обладнання відповідних машин.

 

Наведене нижче вважається таким, що становить частину звичайного обладнання машини:

 

(a) будь-яка кількість ідентичних інструментів, які можуть бути розміщені    на машині одночасно;

 

(b) один з кожного виду інструмента, якщо інструменти різні;

 

3) вони повинні, як правило, продаватися разом з відповідною машиною і представлятися до митного оформлення разом з нею.

 

До додаткової примітки 3 до розділу XVI

 

Машина в розібраному або незібраному стані може імпортуватися декількома партіями протягом певного періоду часу, якщо це необхідно для зручності торгівлі або транспортування.

 

Для того щоб бути в змозі декларувати різні складові частини машини за однією товарною підкатегорією як зібрану машину, імпортер повинен звернутися з письмовим запитом до митниці перед поставкою першої партії і додати до запиту:

 

(a) схему або, якщо необхідно, декілька схем машини, які показують серійні номери найважливіших складових частин;

 

(b) загальну відомість, яка містить дані про характеристики та приблизну масу різних частин і серійні номери основних частин, згадуваних вище.

 

Запит може бути задоволений лише у випадку виконання контракту на постачання машини, яка може вважатися комплектною для тарифних цілей.

 

Усі складові частини повинні імпортуватися через той самий пункт в'їзду в межах дозволеного часу. Проте, в особливих випадках, компетентні органи можуть дозволяти імпортування через декілька пунктів в’їзду. Дозволений термін поставки не може бути перевищений, якщо тільки до компетентних органів не зроблено мотивованого та обґрунтованого запиту щодо збільшення періоду поставки.

 

Після кожного часткового імпортування повинен бути поданий перелік частин, що входять до складу поставленої партії, з посиланнями на згадану вище загальну відомість. Митна декларація на кожну партію повинна містити описи як частини або частин, що входять до складу поставленої партії, так і машини у комплекті.

 

 

 

Група 84

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання
і механічні пристрої; їх частини

 

Примітки:

1. Ця група не включає:

(а) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

(b) обладнання або пристрої (наприклад, насоси) з кераміки і керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-яких матеріалів (група 69);

(c) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017); обладнання, пристрої або інші вироби для технічного використання або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

(d) вироби товарної позиції 7321 або 7322 або аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74-76 або 78-81);

(e) пилососи товарної позиції 8508;

(f) електромеханічні побутові машини товарної позиції 8509; цифрові камери товарної позиції 8525; або

(g) ручні механічні щітки для прибирання підлог, без двигуна (товарна позиція 9603).

2. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVI та примітки 9 до цієї групи машини або пристрої, які можна віднести одночасно до товарних позицій 8401-8424 чи товарної позиції 8486 та у той же час до однієї або більше товарних позицій 8425-8480, слід включати до відповідних товарних позицій першої групи (8401-8424) або до товарної позиції 8486 залежно від конкретного випадку, а не до товарних позицій останньої групи (8425-8480).

Товарна позиція 8419 не включає:

(а) обладнання для пророщування насіння, інкубатори та брудери для птахівництва (товарна позиція 8436);

(b) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);

(c) дифузійні апарати для екстрагування цукровмісного соку (товарна позиція 8438);

(d) обладнання для термообробки текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451); або

(e) обладнання або агрегати для механічної обробки, в яких зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.

Товарна позиція 8422 не включає:

(а) машини для шиття мішків або аналогічних пакувань товарної позиції 8452; або

(b) конторське обладнання товарної позиції 8472.

До товарної позиції 8424 не включаються:

(a) фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443); або

(b) водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456).

3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до товарної позиції 8456.

4. До товарної позиції 8457 включаються лише металообробні верстати, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри), здатні виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

(а) з автоматичною зміною інструмента через інструментальний магазин або подібний пристрій згідно з програмою обробки (оброблювальні центри);

(b) з автоматичним синхронним або послідовним використанням різних оброблювальних головок під час обробки деталі у нерухомому положенні (верстати агрегатні однопозиційні); або

(c) з автоматичною подачею деталі, що обробляється, до різних оброблювальних головок (верстати агрегатні багатопозиційні).

5. (А) Термін "машини автоматичного оброблення інформації" у товарній позиції 8471 означає машини, які здатні:

(1) зберігати робочу програму або програми і принаймні інформацію, необхідну для виконання програми;

(2) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача;

(3) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем; та

(4) виконувати без втручання людини в програму оброблення, в разі потреби змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під час оброблення.

(В) Машини автоматичного оброблення інформації можуть бути у вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.

(C) З урахуванням положень приміток (D) та (E) блок слід розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає одночасно таким умовам:

 

(1) належить до типу, що виключно або переважно використовується у системі автоматичного оброблення інформації;

(2) може приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи декількох блоків; та

(3) може приймати або подавати інформацію у такій формі (коди або сигнали), яка може використовуватися у системі.

Блоки машин автоматичного оброблення інформації, подані окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

Клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а також блоки збереження даних на дисках, які відповідають умовам, викладеним у примітках 5 (С) (2) та 5 (С) (3), в усіх випадках повинні розглядатися як блоки товарної позиції 8471.

(D) Товарна позиція 8471 не включає такі пристрої, представлені окремо, навіть якщо вони відповідають положенням, викладеним у примітці 5 (С):

(1) принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні;

(2) апаратура для передачі або приймання голосу, зображень або інших даних, включаючи апаратуру для забезпечення комунікацій у мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, локальні мережі або мережі загального доступу);

(3) гучномовці та мікрофони;

(4) телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери записувальні;

(5) монітори і проектори, не об’єднані з телевізійною приймальною апаратурою.

(E) Машини, що містять у своєму складі машини з автоматичного оброблення інформації або працюють разом з такими машинами та виконують специфічні функції, відмінні від оброблення інформації, слід включати до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям, або за неможливості цього - до залишкових товарних позицій.

6. До товарної позиції 8482 серед інших (inter alia) включаються поліровані сталеві кульки, максимальний та мінімальний діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш як на 1 відсоток, або на 0,05 міліметра залежно від того, що менше.

Інші сталеві кульки, що не відповідають зазначеному положенню, включаються до товарної позиції 7326.

7. Машина, призначена для виконання більш як однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи та примітки 3 до розділу XVI машина, основна функція якої не описана в жодній товарній позиції або в якої жодна з її функцій не є основною, класифікується у товарній позиції 8479, якщо в контексті не зазначено інше. До товарної позиції 8479 також включають машини для виготовлення канатів, тросів або кабелів (наприклад, крутильні, канатно-мотузкові або кабельні машини) з металевого дроту, текстильної пряжі або інших матеріалів чи комбінації таких матеріалів.

8. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170 мм х 100 мм х 45 мм.

9. (А) Примітки 8 (а) і 8 (b) до групи 85 також застосовуються до термінів "напівпровідникові прилади" та "електронні інтегральні схеми", що використовуються відповідно як у зазначеній примітці, так і у товарній позиції 8486. Однак термін "напівпровідникові прилади"
в цій примітці та товарній позиції 8486 також означає світлочутливі напівпровідникові прилади та світловипромінювальні діоди.

(В) У цій примітці та товарній позиції 8486 термін "виробництво плоскопанельних дисплеїв" включає виготовлення плоскої панелі на підкладці. Зазначений термін не поширюється на виробництво скла або на монтаж друкованих плат або інших електронних компонентів на плоскі панелі. Термін "плоска дисплейна панель" не поширюється на технологію виготовлення катодно-променевих трубок.

(С) Товарна позиція 8486 також включає машини та апаратуру, які використовуються виключно або переважно для:

(1) виробництва або відновлення масок та шаблонів;

(2) складання напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем;

(3) підняття, маніпулювання, завантаження або розвантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем та плоских дисплейних панелей.

(D) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу XVI та примітки 1 до групи 84 машини та апарати, що відповідають опису товарної позиції 8486, класифікуються у цій товарній позиції, а не в інших товарних позиціях УКТЗЕД.

 

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає машини для автоматичного оброблення інформації, блоки яких відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5 (С) до групи 84, і до яких входить, як мінімум, центральний блок оброблення даних, один блок введення (наприклад, клавіатура або сканер) і один блок виведення (наприклад, дисплей або принтер).

2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники з циліндричними роликами, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина яких дорівнює або перевищує у три рази діаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути заокруглені.

 

Додаткові примітки:

1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених до товарних підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

2. До товарної категорії 8471 70 30 включаються пристрої для зчитування компакт-дисків, які є запам’ятовувальними блоками машин для автоматичного оброблення інформації та призначені для зчитування сигналів з CD-ROM, аудіокомпакт-дисків і фотокомпакт-дисків та забезпечені роз’ємом для навушників, регулятором гучності або кнопкою пуск/стоп.

Додаткова примітка України:

Двигунами, що були у використанні, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703 і 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більш як один рік.

 

 

Загальні положення

 

А. Загальний зміст групи

 

За умови додержання Загальних положень до Розділу XVI до цієї групи включаються все обладнання і механічні пристрої та їхні частини, не включені більш конкретно до групи 85 і які не відносяться до:

 

(а) виробів з текстильних матеріалів для технічних цілей (товарна позиція 5911);

 

(b) виробів з каменю та ін. групи 68;

 

(c) керамічних виробів групи 69;

 

(d) лабораторного скляного посуду товарної позиції 7017; обладнанню, установкам та їхнім частинам зі скла (товарна позиція 7019 або 7020);

 

(e) печей, радіаторів центрального опалення та інших товарів товарної позиції 7321 або 7322 та аналогічних виробів з інших недорогоцінних металів;

 

(f) електромеханічних побутових пристроїв товарної позиції 8509; цифрових камер товарної позиції 8525.

 

(g) щіток ручних механічних для підмітання підлоги без двигуна (товарна позиція 9603).

 

Загалом, до групи 84 відносяться обладнання (машини та апарати) і механічні пристрої, а до групи 85 – електротовари. Проте деякі машини включаються до товарних позицій групи 85 (наприклад, електромеханічні побутові пристрої), у той час як до групи 84 включаються деякі немеханічні пристрої (наприклад, котли парогенераторів, їхнє допоміжне обладнання і фільтрувальна апаратура).

 

Слід також зазначити, що обладнання та апаратура типів, що відносяться до групи 84, залишаються в цій групі, навіть якщо вони оснащені електричним пристроєм, наприклад:

 

(1) Обладнання з приводом від електродвигуна.

 

(2) Обладнання з електричним підігрівом, наприклад, електричні котли центрального опалення товарної позиції 8403, обладнання товарної позиції 8419 та інше обладнання (наприклад, каландри, промивні чи вибілювальні машини для текстильних матеріалів або преси), яке містить електронагрівальні елементи.

 

(3) Машини з електромагнітним приводом (наприклад, електромагнітні клапани) або які містять електромагнітні пристрої (наприклад, ткацькі верстати з електроавтоматикою зупинення руху, крани з електромагнітними підіймальними головками і токарні верстати з електромагнітними патронами).

 

(4) Електронні машини (електронні калькулятори або машини для автоматичної обробки інформації) або машини, що містять фотоелектричні чи електронні пристрої (наприклад, прокатні стани з фотоелектричною апаратурою та верстати, що містять різні електронні пристрої керування).

 

Оскільки обладнання або пристрої (наприклад, насоси) з керамічних матеріалів і керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-якого матеріалу (група 69), лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017), обладнання, установки та їхні частини зі скла (товарна позиція 7019 або 7020), не включаються до цієї групи, отже, навіть якщо машина чи механічний пристрій, завдяки опису чи своїй природі, може бути віднесена до товарної позиції цієї групи, вони не повинні включатися до цієї групи, якщо вони мають властивості виробу, виконаного з керамічного матеріалу або скла.

 

Це стосується, наприклад, виробів з керамічного матеріалу або скла, які містять другорядні компоненти з інших матеріалів, такі як упори, муфти, вентилі та ін., хомути чи інші кріпильні чи опорні пристрої (стійки, триноги та ін.).

 

Проте нижченаведені вироби повинні, як правило, розглядатися як такі, що втратили властивості керамічних виробів, лабораторного скляного посуду або обладнання чи пристроїв та їх частин з керамічних матеріалів чи скла:

 

(i)  комбінації керамічних або скляних компонентів з великою часткою компонентів, виконаних з іншого матеріалу (наприклад, металу), а також вироби з високим вмістом керамічних або скляних компонентів, умонтованих постійно чи встановлених у рамах, кожухах і т.п., виконаних з інших матеріалів;

 

(ii) комбінації нерухомих компонентів з керамічних матеріалів або скла з механічними елементами, такими як двигуни, насоси та ін. з інших матеріалів (наприклад, з металу).

 

(B) Загальна побудова групи

 

(1) До товарної позиції 8401 включаються ядерні реактори, паливні елементи (твели), неопромінені, для ядерних реакторів та обладнання і пристрої для розділення ізотопів.

 

(2) До товарних позицій 8402 - 8424 включаються інші машини та пристрої, класифіковані переважно за їхніми функціями незалежно від галузі промисловості, в якій вони застосовуються.

 

(3) До товарних позицій 8425 - 8478 включаються машини та пристрої, які, за деякими винятками, класифікуються за галуззю промисловості, в якій вони застосовуються, незалежно від їхніх конкретних функцій у цій галузі.

 

(4) До товарної позиції 8479 включаються машини та механічні пристрої, не охоплені ні одною з попередніх товарних позицій цієї групи.

 

(5) До товарної позиції 8480 включаються, крім опок для лиття металів і ливарних моделей, ливарні форми (крім виливниць), використовувані вручну або в машинах для лиття певних матеріалів.

 

(6) До товарних позицій 8481 - 8484 включаються деякі товари загального призначення, придатні для використання як частини машин або частин товарів інших груп.

 

(7) До товарної позиції 8486 включаються машини та апаратура, які використовуються переважно у виробництві напівпровідникових булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або пласких дисплейних панелей та машини та апаратура зазначені у Примітці 9 (С) до цієї групи.

 

(8) До товарної позиції 8487 включаються неелектричні частини, в іншому місці не зазначені.

 

(C) Частини

 

Щодо частин у цілому див. Загальні положення до Розділу XVI.

 

Окремо подані електричні частини зазвичай включаються до тієї чи іншої товарної позиції групи 85, наприклад: електричні двигуни (товарна позиція 8501); електричні трансформатори (товарна позиція 8504); електромагніти, постійні магніти, електромагнітні підіймальні головки для кранів та електромагнітні захисні патрони (товарна позиція 8505); електрообладнання для запалювання або пуску поршневих двигунів внутрішнього згоряння (товарна позиція 8511); електричні вимикачі, панелі для керування, штепсельні вилки, з’єднувальні коробки і т.п. (товарні позиції 8535–8537); електронні лампи (товарна позиція 8540); діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади (товарна позиція 8541); електронні інтегровані схеми і мікромодулі (товарна позиція 8542); вугільні електроди (товарна позиція 8545); ізолятори (товарна позиція 8546) та певна арматура з ізоляційного матеріалу (товарна позиція 8547). Такі товари, якщо вони не умонтовані в інші частини машини, включаються до тих самих товарних позицій, навіть якщо вони призначені для застосування винятково чи переважно у конкретній машині цієї групи.

 

Інші електричні частини включаються:

 

(1) До товарної позиції 8409, 8431, 8448, 8466 або 8473, якщо вони відповідають опису в цих товарних позиціях.

 

(2) Якщо ні, то до цієї групи в ту саму товарну позицію, що і машина, для якої вони призначені, за умови, що вони розроблені для застосування переважно цією машиною, у противному разі – до товарної позиції 8548.

 

(D) Товари, охоплювані двома або більше товарними позиціями цієї групи

(Примітки 2, 7 і 9 (D) до цієї групи)

 

За умови дотримання положень примітки 1до розділу XVI і приміток 1 до групи 84 машини та обладнання, яке вдповідає опису товарної позиції 8486, включаються до даної товарної позиції і в жодну з інших товарних позицій Класифікації.

Товарні позиції 8401 - 8424 включають обладнання і пристрої (описувані в загальному за своїми функціями), що можуть використовуватися в різних галузях промисловості. В інших товарних позиціях розглядаються обладнання та пристрої в більшості випадків за галузями або іншими сферам діяльності, в яких вони застосовуються. Відповідно до примітки 2 до цієї групи, обладнання чи пристрій, що підпадає під визначення двох або більше товарних позицій, одна з яких є товарною позицією першої групи (тобто товарні позиції 8401 – 8424), відносяться до відповідної товарної позиції першої групи. Так, двигуни завжди розглядаються в товарних позиціях 8406 – 8408 та 8410 – 8412 незалежно від їхнього застосування. Той же принцип класифікації застосовується і для насосів, навіть якщо вони спеціалізовані для конкретного застосування (наприклад, насоси, застосовувані в прядильному устаткуванні текстильної промисловості, чи насоси, застосовувані в сільському господарстві), центрифуг, каландрів, фільтрпресів, печей, парогенераторів та ін.

 

З цього загального принципу зроблено декілька винятків (поданих у Примітці 2 до цієї групи), які відносяться до товарних позицій 8419, 8422 та 8424. Так, перераховані нижче вироби, потенційно охоплювані товарною позицією 8419, фактично включаються до таких товарних позицій цієї групи:

 

(1) Сільськогосподарське обладнання для пророщення насіння та інкубатори і брудери для птахівництва (товарна позиція 8436).

 

(2) Зернозволожувальні машини (товарна позиція 8437).

 

(3) Дифузійні апарати для екстрагування цукру з сиропу (товарна позиція 8438).

 

(4) Обладнання для термообробки текстильної пряжі, тканин і готових текстильних виробів (товарна позиція 8451).

 

(5)  Обладнання або установка, в яких зміна температури, хоча і необхідна, але відіграє допоміжну роль.

 

Аналогічно нижчеперелічені вироби, які потенційно входять до товарної позиції 8422, фактично класифікуються в таких товарних позиціях цієї групи:

 

(1) Швейні машини (наприклад, машини, що зашивають мішки) (товарна позиція 8452).

 

(2) Машини, призначені для вкладення документів або кореспонденції в обгортку чи в конверти та для запечатування їх, а також машини для рахування монет та обгорткові машини (товарна позиція 8472).

 

Аналогічно нижчеперелічені вироби, які потенційно входять до товарної позиції 8424, фактично класифікуються в таких товарних позиціях цієї групи:

(a) фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443);

(b)  водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456).

 

Також машини друкарські фарбострумінні, хоча потенційно охоплюються товарною позицією 8424, насправді включаються до товарної позиції 8443.

 

Правило переваги товарних позицій 8401 – 8424 стосується лише машин, розглянутих як ціле. Комбіновані машини (комбайни) або багатофункціональні машини класифікуються відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI, а функціональні блоки - відповідно до Примітки 4 до того ж розділу (див. пункти VI та VII Загальних положень до Розділу XVI).

 

Машини, охоплювані двома чи більше товарними позиціями, ні одна з яких не входить до товарних позицій 8401 – 8424, включаються до тієї товарної позиції, яка дає найбільш конкретний опис товару, або відповідно до основного застосування цієї машини. Багатоцільові машини, що так само застосовуються для досягнення декількох конкретних цілей або в різних галузях промисловості, (наприклад, діропробивні машини, так само використовувані в паперової, текстильної, шкіряної, пластмасової та ін. галузях промисловості), включаються до товарної позиції 8479.

 

(E) Машини, що містять або працюють разом з машиною для автоматичної обробки інформації і виконують конкретну функцію

(Примітка 5 (E) до цієї групи)

 

Відповідно до положень Примітки 5 (E) до групи 84 для машини, що містить або працює разом з машиною для автоматичної обробки інформації і виконує конкретну функцію, застосовуються такі принципи класифікації:

 

(1) Машина, що містить машину для автоматичної обробки інформації і виконує конкретну функцію, крім обробки даних, включається до товарної позиції, що відповідає функції цієї машини, або за відсутності конкретної товарної позиції – до залишкових товарних позицій, але не до товарної позиції 8471.

 

(2) Машини, подані з машиною для автоматичної обробки інформації і призначені для роботи разом з нею для виконання конкретної функції, крім обробки даних, повинні класифікуватися в такий спосіб:

 

машини для автоматичної обробки інформації повинні включатися окремо до товарної позиції 8471, а інші машини – до товарної позиції, що відповідає функції, яку вони виконують, якщо вони через Примітку 4 до Розділу XVI чи Примітку 3 до групи 90 у цілому не класифікуються в будь-якій товарній позиції групи 84, 85 або 90.

 

Додаткові загальні положення

 

Для цілей товарної категорії 8407 34 10, 8407 90 50 і 8408 20 10 термін "для промислового складання" застосовується лише до серійного складання нових транспортних засобів на заводах, які виготовляють або складають моторні транспортні засоби (включаючи субпідрядників).

 

Ця товарна категорія може застосовуватися лише до двигунів, дійсно використовуваних у виробництві нових транспортних засобів тих видів, що згадуються в категоріях. Отже, вона не охоплює аналогічні двигуни, використовувані як запасні частини.

 

 

Пояснення до товарної позиції 8401:

 

8401

Реактори ядернi; неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв:

8401 10 00 00

- реактори ядернi

8401 20 00 00

- обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв та їх частини

8401 30 00 00

- неопромiненi паливнi елементи (твели)

8401 40 00 00

- частини ядерних реакторiв

 

(I) Ядерні реактори

Термін "ядерний реактор" у цілому охоплює всі пристрої та установки, розміщені всередині простору, утвореного біологічним захистом, включаючи, де потрібно, сам захист. Він також охоплює будь-які інші пристрої та установки, розміщені поза цією зоною, за умови, що вони утворюють невід'ємну частину пристроїв, що знаходяться всередині захисту.

Ядерний реактор у цілому містить:

(А) Активну зону, що складається з:

(1) Палива (подільного чи відтворюючого). Воно може бути розчинене або розсіяне в сповільнювачі (гомогенний реактор) чи сконцентроване у паливних елементах (твелах), які виділять тепло (гетерогенні реактори).

(2) Сповільнювача та у необхідних випадках відбивача нейтронів (наприклад, берилій, графіт, вода, важка вода, деякі вуглеводні, такі як дифеніл або терфеніли).

(3) Теплоносія. Він служить для відводу тепла, що генерується в реакторі (діоксид вуглецю, гелій, вода, важка вода, розплавлений натрій чи вісмут, розплав суміші натрію і калію, розплави солей, деякі вуглеводні та ін. часто використовуються для цього). Проте сповільнювач також часто діє як теплоносій.

(4) Регулювальних стержнів, виготовлених з матеріалу з високим рівнем поглинання нейтронів (наприклад, бор, кадмій, гафній) або зі сплавів і сполук таких матеріалів.

(B) Механічну конструкцію (наприклад, корпус реактора, пристрій завантаження паливних елементів (твелів), трубопроводи і трубки для подавання теплоносія, клапани, приводи регулювальних стержнів та ін.).

(C) Вимірювальні, контрольні та автоматично керовані інструменти (наприклад, джерела нейтронів, іонізаційні камери, термопари, телекамери, манометри чи витратоміри).

(D) Тепловий і біологічний захист (зі сталі, бетону, свинцю та ін.).

В ядерній установці можуть використовуватися і деяке інше обладнання, пристрої та установки, які можуть навіть бути встановлені всередині зони, обмеженої біологічним захистом. Вони не розглядаються як такі, що мають основні властивості частин ядерного реактора, і тому повинні відноситися до відповідних товарних позицій (див. винятки (c) – (ij) нижче).

Природа, характерні особливості та спосіб складання компонентів ядерних реакторів можуть, проте, істотно розрізнятися. Різні типи реакторів у цілому розрізняються за:

(1) Енергією нейтронів, які здійснюють ланцюгову реакцію (наприклад, реактори на теплових (чи повільних), проміжних чи швидких нейтронах).

(2) Розподілу подільного матеріалу в активній зоні реактора (наприклад, гомогенні реактори та гетерогенні реактори).

(3) Галуззю застосування (наприклад, дослідницькі реактори, реактори, що виробляють ізотопи, матеріалознавчі випробувальні реактори, реактори для перетворення відтворювального матеріалу в подільний –  конвертори або розмножувачі, реактори рушійних установок, реактори, що виробляють теплову або електричну енергію).

(4) Природою застосовуваних матеріалів або принципом роботи (наприклад, природний уран, збагачений уран, уран-торій, натрій-графіт, газ-графіт, вода під тиском, важка вода під тиском, кипляча вода, басейнові реактори, реактори з органічним сповільнювачем).

Загалом, розмір реактора розраховується так, щоб він був, принаймні, "критичним", для того, щоб будь-яка втрата нейтронів зовні не могла перервати ланцюгову реакцію. Проте для дослідницьких цілей іноді можуть застосовуватися "підкритичні" реактори, які потребують додаткових джерел нейтронів. Такі реактори також включаються до цієї товарної позиції.

Частини ядерних реакторів, які подаються окремо, у цілому класифікуються відповідно до положень Примітки 2 до Розділу XVI.

Регулювальні стрижні та відповідні механізми, джерела нейтронів, призначені для ініціювання реакції розподілу, корпус реактора, решітки для введення паливних елементів (твелів) та пристрої для підвищення тиску для реакторів з водою під тиском класифікуються тому в цьому розділі як частини ядерних реакторів.

Проте такі вироби не розглядаються як частини ядерних реакторів:

(а) графітові блоки (товарна позиція 3801 або 6815), берилій (товарна позиція 8112) або оксид берилію (товарна позиція 6914);

(b) металеві труби і трубки спеціальної форми або просто фасонні, але не оброблені іншим способом, у не складеному вигляді, ідентифіковані чи ні, як для конструкції ядерного реактора (Розділ XV);

(c) котли парові чи інші парогенераторні котли (товарна позиція 8402);

(d) теплообмінники (товарна позиція 8404 чи 8419);

(e) турбіни на водяній парі та турбіни парові інші (товарна позиція 8406);

(f) насоси (товарна позиція 8413 або 8414);

(g) нагнітачі повітря (товарна позиція 8414);

(h) пристрої для добування мінералів з води (зазвичай товарна позиція 8419 або 8421);

(ij) ручні маніпулятори для заміни або витягання паливних елементів і мостові крани (зазвичай товарна позиція 8426);

(k) механічні маніпулятори з дистанційним керуванням для радіоактивних продуктів (товарна позиція 8428).

 (II) Обладнання та пристрої для розділення ізотопів

Ця група охоплює всі механічні, теплові або електричні пристрої та установки, спеціально призначені для збагачення хімічного елемента чи сполуки цього елемента одним з його ізотопів або для повного розділення складових ізотопів.

До найважливіших з них відносяться установки з виробництва важкої води (оксид дейтерію) або для збагачення урану ураном-235.

Пристрої та установки для виробництва важкої води шляхом збагачення природної води містять у собі:

(1) Спеціальну установку для фракційної перегонки і ректифікації, яка містить дуже велику кількість тарілок, розміщених кущами і каскадами, і в який використовується невелика різниця в точках кипіння важкої води і нормальної води для одержання початкових фракцій, які послідовно все більше збіднюються важкою водою, і кінцевих фракцій, які все більше збагачуються нею.

(2) Установку, яка шляхом низькотемпературної фракційної перегонки рідкого водню відокремлює дейтерій, який потім спалюється для одержання важкої води.

(3) Пристрій для виробництва важкої води або сполук дейтерію на основі ізотопного обміну, іноді в присутності каталітичного агента, наприклад, методом "подвійної температури" або шляхом контакту різних рідких чи газоподібних фаз, що містять водень.

(4) Електролітичні комірки, призначені для виробництва важкої води шляхом електролізу води, та пристрій, що поєднує електроліз з ізотопним обміном між одержаним воднем і самою вихідною водою.

Для збагачення урану ураном-235 часто використовуються такі пристрої:

(1) Спеціальні центрифуги, які називаються "газовими" (за гексафторидом урану), чий циліндричний ротор ("кошик"), виконаний з пластмаси чи сталі, обертається з дуже високою швидкістю.

Внутрішні поверхні цих центрифуг піддаються спеціальному обробленню для підвищення опірності корозійному впливу гексафториду урану. На практиці використовується дуже велика кількість блоків, розташованих каскадами і працюючих у протиток чи за потоком.

(2) Сепаратори ізотопів урану (газового дифузійного типу). У цих пристроях газоподібний гексафторид урану сепарується на дві фракції з трохи різним вмістом урану-235, порівняно з вихідним газом, за допомогою дифузії крізь пористу мембрану ("бар'єр") усередині дифузійної камери (яка може мати трубчасту форму). Шляхом багаторазового повторення цієї операції можна одержати чистий гексафторид урану-235.

(3) "Сопловий" пристрій (процес Беккера), в якому потік газу (гексафторид урану та гелій чи водень) всмоктується з високою швидкістю в сопло, яке має велику кривизну. "Знімна" трубка, на виході сепарує збагачену фракцію гексафториду урану.

У цій товарній позиції також класифікуються калутрони для електромагнітної сепарації.

За умови додержання загальних положень, що відносяться до класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), також охоплюються частини машин і пристроїв цієї групи.

(IIІ) Паливні елементи (твели), неопромінені, для ядерних реакторів

Паливні елементи (твели), неопромінені, для ядерних реакторів складаються з подільного або відтворювального матеріалу, укладеного в кожух, виконаний зазвичай з недорогоцінного металу (наприклад, з цирконію, алюмінію, магнію, корозійностійкої (нержавіючої) сталі), оснащеного спеціальними пристроями для маніпулювання.

Паливні елементи з подільним матеріалом можуть містити природний уран або у металевому стані, або у вигляді сполук (оксиди, карбіди, нітриди та ін.), уран, збагачений ураном-235 чи -233 чи плутонієм, або в металевому стані, або у вигляді сполук, або торій, збагачений плутонієм. Відтворювальні паливні елементи (наприклад, з торієм або збідненим ураном), які поміщаються на периферію активної зони реактора для відбивання нейтронів, після поглинання деякої кількості яких стають подільними.

Паливні елементи бувають різних типів, наприклад:

(1) Пальні метали або їхні сплави у формі стрижнів чи трубок в оболонці з недорогоцінного металу. Ця металева оболонка може бути ребристої для полегшення теплообміну, і елемент може бути оснащений опорою і головкою для зручності установлення в реакторі та витягання з реактора.

(2) Дисперсії подільного палива в графіті у формі стрижнів, пластин або сфер, умонтованих у графіт, або які складаються з інших типів дисперсій матеріалів і металокераміки. Вони виготовляються ребристими або оснащуються такими ж пристроями, як і паливні елементи (твели), описані в пункті 1 вище.

(3) Модуль з:

(i)  послідовно покладених один на одного пластин, що складаються з подільного чи відтворювального палива (у вигляді металевої або керамічної сполуки), покритих зовні інертним металом;

(ii) труб з інертного металу, заповнених гранулами діоксиду чи карбіду урану; або

(iii) концентричних труб з подільного матеріалу, вміщених в оболонку з інертного металу.

Усі ці типи паливних елементів (твелів) оснащені опорами, які також призначені для рознесення їх у просторі один  від одного та фіксування на місці. Вони часто мають зовнішній корпус. Усі деталі, що утворюють такі паливні елементи (твели), установлюються на загальній основі та кріпляться до загальної головки.

Подані роздільно такі деталі (наприклад, оболонка з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, заповнена ядерним паливом і герметична) класифікуються як частини паливних елементів (твелів).

Мікросфери ядерного палива, покриті шарами вуглецю або карбіду кремнію, призначені для введення в сферичні чи призматичні паливні елементи (твели), а також відпрацьовані (опромінені) паливні елементи (твели) входять до товарної позиції 2844.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) печі для розділення опроміненого ядерного палива за допомогою пірометалургійних процесів (товарна позиція 8417 або 8514 залежно від конкретного випадку);

(b) сепаратори для опроміненого палива чи технологічних стоків, які працюють за принципом фракційної дистиляції (крім призначених для виробництва важкої води) (товарна позиція 8419);

(c) повітряні фільтри, спеціально призначені для видалення радіоактивного пилу (фізичного чи електростатичного типу); очисники на основі активованого вугілля для утримання радіоактивного йоду; іонообмінні пристрої для сепарації радіоактивних елементів, включаючи електродіалізні апарати; сепаратори для опроміненого палива чи технологічних стоків, що працюють на іонообмінному принципі або хімічні (товарна позиція 8421).

 

Пояснення до товарної позиції 8402:

 

8402

Котли паровi або інші парогенеруючі котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води:

 

- котли паровi або інші парогенеруючі котли:

8402 11 00 00

- - котли водотрубнi  продуктивнiстю понад 45 т пари на годину

8402 12 00 00

- - котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш як 45 т пари на годину

8402 19

- - іншi парогенеруючі котли, включаючи комбiнованi:

8402 19 10 00

- - - котли димогарнi

8402 19 90 00

- - - iншi

8402 20 00 00

- котли перегрітої води

8402 90 00 00

- частини

 

(A) Котли парові або інші парогенераторні котли

До цієї товарної позиції входять пристрої для виробництва пари як водяної, так і з інших матеріалів (наприклад, пари ртуті) для приводу первинних двигунів (наприклад, парових турбін) або інших машин, в яких використовується сила пари (наприклад, парові молоти і насоси), або для подачі пари на пристрої для опалення, приготування їжі, стерилізації та ін., включаючи котли парові для центрального опалення.

Сюди входять окремо подані котли (наприклад, паровозні котли), навіть якщо вони, напевно, були спеціально сконструйовані для утворення невід'ємної частини конкретної машини, пристрою або транспортного засобу.

Парові котли можуть опалюватися твердим, рідким чи газоподібним паливом або використовувати електроенергію для нагрівання.

Бажання одержати від котлів, опалювальних паливом, більш ефективне використання нагрівання або прискорення паротворення привело до створення котлів різних конструкцій. До основних типів відносяться:

(1) Димогарні котли (наприклад, котли локомотивів), в яких простір усередині котла пересічено трубками, по яких проходять гази, що відходять.

(2) Водотрубні котли, в яких система водяних труб оточена газами, що відходять; внутрішні стінки деяких котлів також утворені водяними трубами.

(3) Комбіновані котли, які являють собою в загальному поєднання димогарних і водотрубних котлів.

У деяких котлах система трубок з'єднана колектором з однією чи декількома циліндричними ємкостями, які використовуються для зберігання води або відділення води від пари. В інших, відомих як котли з примусовою циркуляцією, іноді відсутній випарний барабан і циркуляція води здійснюється за допомогою насоса.

Котли значно розрізняються за розмірами. Малі котли зазвичай постачаються у складеному вигляді, при цьому різні компоненти укладені в корпус або закріплені на загальній основі. Більш великі котли, як правило, містять декілька окремих елементів, які складаються на місці встановлення, або всередині корпуса, або всередині конструкції з цегли.

(B) Водяні котли з пароперегрівом

До таких котлів належать котли, в які вода подається під досить високим тиском для того, щоб її можна було нагріти до температури, яка істотно перевищує температуру кипіння за нормальних умов (зазвичай порядку 180 °С і вище).

Ці котли конструктивно дуже подібні до котлів, описаних вище, у пункті (А). Тиск, потрібний для їхньої роботи, досягається або шляхом нагромадження пари, наприклад, у випарному барабані, або в деяких випадках за допомогою інертного газу (зазвичай азоту). Перегріту воду, одержану в такому котлі, потрібно постійно тримати під тиском. Тому вона циркулює по замкнутому контурі, виходячи з котла і повертаючи до нього.

Водяні котли з пароперегрівом застосовуються для подачі тепла зазвичай на деяку відстань для промислової установки (наприклад, на тунельні сушарки пофарбованих автомобільних кузовів) або на великі групи будинків, або на мережу опалення від теплоцентралі. В останньому випадку тепло передається крізь теплообмінник, в якому перегріта вода (теплоносій першого контуру) віддає тепло теплоносію другого контуру, який і обігріває приміщення.

Для підвищення або регулювання їхньої продуктивності чи ефективності котли, які входять до цієї товарної позиції, часто оснащуються різноманітними допоміжними пристроями. До таких допоміжних пристроїв відносяться економайзери, повітропідігрівники, пароперегрівники, пароохолодники, парові ресивери, парові акумулятори, пристрої для видалення сажі, рекуператори, водотрубні стінки топок та інші пристрої товарної позиції 8404 та очисники живильної води, деаератори, дегазифікатори та зм’якшувачі товарної позиції 8421.

Такі допоміжні пристрої класифікуються разом з котлами в цій товарній позиції, якщо вони постачаються разом з ними, незалежно від того, чи утворюють вони або чи призначені для утворення в подальшому єдиного цілого з цими котлами. Якщо вони постачаються окремо, вони включаються у відповідні товарні позиції.

Аналогічно за умови, що вони призначені для утворення єдиного цілого з котлом, колосники, які подаються з котлами, включаються до цієї товарної позиції. Стосовно цього не робиться відмінностей між колосниками, умонтованими в котел, і колосниками, призначеними для з'єднання з котлом за допомогою конструкції з цегельної кладки.

До цієї товарної позиції не включаються типи котлів, що призначені лише для нагрівання води до температури нижче звичайної температури кипіння, та котли для підігрівання води центрального опалення товарної позиції 8403 (навіть якщо вони можуть також виробляти пару низького тиску).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), сюди також включаються частини котлів цієї товарної позиції, наприклад, корпуса котлів, їхні основи, внутрішні пакети котлів, які складаються з труб, наконечники водяних труб, водяні колектори, бойлерні барабани, сухопарники, немеханічні топки, оглядові люки та плавкі запобіжні заглушки.

Металеві труби чи трубки, вигнуті або скривлені, але не оброблені іншим способом, подані не складеними, не ідентифікуються як частини котла і тому мають класифікуватися в Розділі XV.

Додаткові пояснення до товарної категорії:

8402 19 90

            Ця товарна категорія включає комбіновані димограно водотрубні котли, а також спеціальні види циліндричних котлів, такі, як парові котли з електричним підігрівом, що обладнанні електронагрівальними пристроями замість обладання для топок.

 

            Пояснення до товарної позиції 8403:

 

8403

Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402:

8403 10

- котли:

8403 10 10 00

- - з ливарного чавуну

8403 10 90

- - iншi:

8403 10 90 10

- - - котли для центрального опалення потужністю понад 100 кВт, але менш як 10 000 кВт

8403 10 90 20

- - - котли для центрального опалення потужністю не більш як 100 кВт

8403 10 90 90

- - - інші

8403 90

- частини:

8403 90 10 00

- - з ливарного чавуну

8403 90 90 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції входять котли центрального опалення будь-якого розміру (крім печей з допоміжними котлами товарної позиції 7321), які працюють на будь-якому виді палива (наприклад, дрова, вугілля, кокс, газ, мазут) для обігрівання житлових будинків, квартир, підприємств, цехів, теплиць і т.п. за рахунок циркуляції води; до неї також входять котли центрального опалення з електропідігріванням.

Вони можуть бути оснащені регуляторами тиску і манометрами, водомірами, заглушками, водопровідними кранами, пальниками та аналогічними частинами чи приладдям.

Котли для підігрівання води, навіть здатні виробляти пару низького тиску, також включаються до цієї товарної позиції.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), ця товарна позиція також охоплює ідентифіковані частини котлів центрального опалення, такі як корпуса, стінки, дверцята, оглядові вічка чи люки та ін.

Не вважаються частинами такі вироби:

(а) труби і фітинги для з'єднання котлів і радіаторів центрального опалення (переважно товарні позиції 7303 – 7307);

(b) розширювальні резервуари або камери (товарна позиція 7309, 7310 чи 8479);

(c) топкові пальники (товарна позиція 8416);

(d) крани, клапани та ін. для пари або гарячої води (товарна позиція 8481).

 

 

Пояснення до товарної позиції 8404:

 

8404

Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибірники, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок:

8404 10 00

- допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403:

8404 10 00 10

- - для товарної підкатегорії 8402 12 00 00 та товарноїкатегорії 8403 10 90

8404 10 00 90

- - інші

8404 20 00 00

- конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок

8404 90 00 00

- частини

 

(А) Допоміжне обладнання для використання з котлами

товарної позиції 8402 чи 8403

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Економайзери для попереднього підігрівання води, що надходить у котел, які утилізують залишкове тепло топкових газів або в котлах деяких типів - відпрацьованої пари. Вони зазвичай містять колектори, з'єднані із системою чавунних чи сталевих ребристих трубопроводів, яка іноді знаходиться всередині окремої камери з листового металу, в яку скидаються топкові гази або відпрацьована пара. В економайзерах змішувального типу відпрацьована пара проходить безпосередньо в камеру, яка містить воду, що подається в котел.

(2) Пристрої попереднього підігрівання повітря (повітропідігрівники). Вони також утилізують залишкове тепло. Повітропідігрівники складаються з повітряних камер з теплообмінними системами різних типів, наприклад, трубчастих, по трубках яких циркулюють гарячі топкові гази, які нагрівають повітря в камері; пластинчастого типу, в яких димові гази і повітря циркулюють роздільно в суміжних вузьких відсіках. У деяких типах використовуються обертові відбивні пластини.

(3) Перегрівники. Вони складаються з колекторів з системою сталевих труб високого тиску, в яких насичена пара від котла додатково підігрівається для видалення вологи і для одержання високотемпературної пари. Перегрівники часто є частиною основного складання котла, але в деяких випадках мають власну топкову систему.

(4) Пароохолодники. Вони використовуються для запобігання надмірного росту температури в перегрівниках. Як правило, вони встановлюються між двома секціями перегрівника і зазвичай складаються з корпуса з ливарного чавуну, в який подається пара і де вона охолоджується потоком води.

(5) Парозбірники. Циліндричні камери для збирання пари від групи котлів.

(6) Акумулятори пари. Великі ізольовані циліндричні сталеві резервуари високого тиску для зберігання резерву пари.

(7) Термічні або теплові акумулятори. Вони застосовуються для зберігання надлишку тепла парових котлів.

(8) Трубчасті стінки печі, тобто система вертикальних труб, з'єднаних з магістральними трубами, по яких циркулює вода, що надходить у котел, і призначені для установлення перед внутрішньою поверхнею стінок печі. Вони виконують подвійну функцію: запобігають перегріванню стінок печі та одночасно підігрівають подавану в котел воду.

(9) Пристрої для чищення паропроводів від сажі (обдувні сажевловлювачі) автоматичні чи ні. Вони видаляють сажу та аналогічні відкладення в трубчастих частинах парогенераторної установки (перегрівниках, водяних трубках, димогарних трубках і економайзерах) струменем пари або стиснутого повітря. Вони складаються з труби (фіксованої чи такої, що убирається) з деякою кількістю сопел, які керуються клапаном, і з'єднаної з паропроводом чи повітропроводом стиснутого повітря. В інших випадках обдувні апарати набувають форму сопел, що убираються.

(10) Газові рекуператори. Це пристрої, які повертають гази, що відходять, у піч для доспалювання незгорілих часток.

(11) Шкребки для видалення шламу.

(B) Конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок

Сюди входять парові конденсатори різних типів, у функції яких входить зниження протитиску в парових машинах за рахунок охолодження і конденсації відпрацьованої пари, що приводить до підвищення потужності цих машин. Вони включають:

(1) Поверхневі конденсатори. Вони складаються з циліндричного корпуса, який охоплює систему трубок. Пара подається в циліндр, а по трубках циркулює холодна вода (чи іноді навпаки), у результаті чого відбувається конденсація пари.

(2)  Змішувальні конденсатори. У них пара змішується безпосередньо з водою. Товарна позиція включає ежекторні конденсатори, в яких розрідження створюється шляхом упорскування в конденсаційну камеру струменя води (що працює так само, як і в струминному насосі).

(3) Конденсатори з повітряним охолодженням. Вони складаються з системи ребристих трубок, охолоджуваних примусовим потоком повітря.

Частини

За умови додержання загальних положень, щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції також входять частини вищевказаних пристроїв та установок.

Металеві труби і трубки, вигнуті або скривлені, але не оброблені іншим способом, подані не складеними, не ідентифікуються як частини товарів цієї товарної позиції і тому мають класифікуватися в Розділі XV.

 

До цієї товарної позиції не включаються такі вироби незалежно від того, призначені вони для використання в котельнях чи  ні:

(а) насоси (включаючи водоструминні насоси для примусового постачання котлів), нагнітачі, вентилятори та інше обладнання товарної позиції 8413 або 8414;

(b) топкові пальники, механічні колосникові решітки, механічні топки та аналогічні пристрої (товарна позиція 8416);

(c) дистиляційні та інші конденсатори товарної позиції 8419;

(d) фільтри та пристрої очищення води, газів та ін. (товарна позиція 8421).

 

 

Пояснення до товарної позиції 8405:

 

8405

Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них:

8405 10 00 00

- газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них

8405 90 00 00

- частини

 

До цієї товарної позиції включаються автономні пристрої та установки для генерування газу будь-якого типу (наприклад, генераторного, водяного, їх суміші або ацетилену) незалежно від передбачуваного застосування цього газу (освітлення, промислове теплопостачання, паливо для газових двигунів, зварювання чи різання металів, хімічний синтез та ін.).

До цієї товарної позиції також включаються газогенератори, спеціально призначені для автомобілів, але крім ацетиленових генераторів, які фактично є лампами, що потребують лише встановлення пальника (товарна позиція 9405).

 

(А) Газогенератори

Вони зазвичай складаються з замкнутого циліндра, викладеного вогнетривкою футерівкою або такого, який має подвійну стінку, охолоджувану водою, що охоплює колосник (або фіксованого, або вібраційного чи обертового типу), в якому передбачена можливість протікання повітря (або повітря і пари) або в результаті тяги, або в результаті дуття. Товстий шар палива згоряє на колоснику, а потік повітря і пари регулюється так, що відбувається неповне згоряння, і одержана суміш монооксиду вуглецю, водню та азоту (генераторний газ) відводиться у верхній частині пристрою.

У деяких генераторах, що відносяться до типу "реверсного згоряння" повітря подається зверху вниз і по стінках циліндра, а газ збирається в нижній частині пристрою, під колосником. Це дозволяє робити більш повне згоряння смол та ін.

(B) Генератори водяного газу

Вони мають аналогічну конструкцію, але побудовані так, що в пристрій вдувається повітря та аерозоль води або пара фазами, що чергуються. Газ одержуваний від водяної фази, являє собою суміш водню і монооксиду вуглецю (водяний газ), що має теплотворну здатність вище, ніж у генераторного газу. Він може збиратися окремо від генераторного газу, одержуваного з повітряної фази, або ці два гази можуть бути змішані.

Як газогенератори, так і генератори водяного газу можуть бути пристосовані для спалювання твердого палива різних видів (наприклад, вугілля, кокс, деревне вугілля, дрова, рослинні чи інші відходи).

Для конкретних застосувань, зокрема, для живлення газових двигунів, генераторний і водяний гази слід очищати від таких забруднень, як пил, смоли, сполуки сери та ін., а іноді їх потрібно підігрівати або охолоджувати. Для цього генератори часто оснащуються очисними установками (які містять перфоровані конуси, коксові підкладки, скрубери та ін.), холодильниками, сушарками, підігрівниками і т.п. Такі очисні установки та інші допоміжні пристрої класифікуються разом з генераторами, якщо вони подані з ними, за умови, що вони безперечно придатні для спільного використання. Якщо вони подаються окремо, вони розглядаються у відповідних товарних позиціях (наприклад, очисні установки – у товарній позиції 8421).

(C) Ацетиленові газогенератори, що використовують воду

Вони в цілому мають просту конструкцію, яка містить газовий резервуар з гідравлічним затвором, переміщення якого в міру його наповнення і спорожнювання автоматично керує газогенераторним пристроєм. Є три типи таких пристроїв, які:

(1) працюють з періодичним зануренням карбіду кальцію у воду;

(2) забезпечують поступове додання карбіду до води;

(3) подають воду на карбід у вигляді крапель.

(D) Інші газогенератори, що використовують воду

До них відносяться установки для одержання кисню (наприклад, використовувані на підводних човнах) та генератори етилену (наприклад, засновані на впливі води на певні хімічні речовини).

Частини

За умови додержання загальних положень, щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини пристроїв цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, корпуса газогенераторів, колосники, газові колектори і пристрої для змішування води з карбідом).

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) генератори з вільним поршнем (плунжером) для газових турбін (товарна позиція 8414);

(b) коксові печі (наприклад, міські газогенератори) (товарна позиція 8417).

(с) генератори озону та дифузійні пристрої, електричні, призначені для нетерапевтичних цілей (наприклад, для промислового використання, для озонування приміщення) і електролітичні газогенератори для генерації, наприклад, двоокису азоту, сірководню або синильної кислоти (товарна позиція 8543) та апаратура для озонової терапії (товарна позиція 9019);

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8405 10 00

Ця товарна категорія не включає:

            (a) генератори побутового газу (коксувальні печі), такі, що використовуються на газових станціях (товарна позиція 8417);

            (b) електролітичні газогенератори (наприклад, призначені для генерації діоксиду азоту, сірководню або синильної кислоти, залежно від використовуваного електроліту) підлягають класифікації в товарній позиції 8543.

 

 

Пояснення до товарної позиції 8406:

 

8406

Турбiни на водяній парі та інші парові турбіни:

8406 10 00 00

- турбiни для суднових силових установок

 

- iншi турбiни:

8406 81 00 00

- - потужнiстю понад 40 МВт

8406 82 00

- - потужнiстю не бiльш як 40 МВт:

8406 82 00 10

- - - понад 10 МВт

8406 82 00 90

- - - iншi

8406 90

- частини:

8406 90 10 00

- - лопаті статора, ротори та їх лопаті

8406 90 90 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються турбіни на водяній парі, що приводяться в дію кінетичною енергією пари, яка розширюється, поданої на лопатки або лопати колеса. Власне кажучи, вони складаються з:

(1) Ротора, що містить вал, на якому встановлене колесо (чи колеса), на ободу якого встановлений ряд близько розташованих лопаток чи лопатей, що мають зазвичай криволінійний поперечний переріз, іноді називаних "робочими лопатками".

(2) Статора, що складається з кожуха, в якому встановлений та обертається ротор і в якому розміщена система нерухомих лопаток або лопатей чи сопел, що направляють пару на лопатки ротора.

В "активних" турбінах статор оснащений соплами, в яких пара розширюється і виходить з високою швидкістю тангенціально до лопаток ротора. В "реактивних" турбінах лопатки ротора обертаються між нерухомими лопатями, які мають аналогічну форму, встановленими в зворотній орієнтації навколо торця статора і розташованими так, щоб пара, що тече уздовж осі крізь лопаті статора, попала на суміжні лопатки ротора.

Для підвищення ефективності ці дві системи часто поєднують у "складену турбіну", але ще частіше на загальному валу встановлюють декілька роторів (багатоступінчасті турбіни), що забезпечує можливість поступового розширення пари.

Висока швидкість обертання турбін робить їх особливо придатними для безпосереднього приводу таких машин, як електрогенератори (турбогенератори), компресори, вентилятори чи відцентрові насоси. Іноді (наприклад, на пароплавах і деяких локомотивах) турбіни оснащуються реверсивною або понижувальною передачею. Якщо вони подані окремо, такі реверсивні або понижувальні передачі не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8483).

До цієї товарної позиції також включаються турбіни, що працюють на парах ртуті. Їх конструкція і застосування аналогічні паровим турбінам, описаним вище, але замість водяної пари використовуються пари ртуті.

Частини

Одним з найважливіших елементів турбіни є регулювальний механізм, призначений для регулювання кількості пари або газу, подаваного на турбіну відповідно до навантаження і для підтримки постійної швидкості.

До цієї товарної позиції включаються такі регулятори і за умови додержання загальних положень, щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), інші частини турбіни (наприклад, ротори і статори та їхні сегменти, ротори чи лопатки).

 

 

Пояснення до товарної позиції 8407:

 

8407

Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:

8407 10 00

- двигуни авiацiйнi:

8407 10 00 10

- - для цивільної авіації

8407 10 00 90

- - інші

 

- двигуни для суднових силових установок:

8407 21

- - пiдвiснi:

8407 21 10 00

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 325 см3

 

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 325 см3:

8407 21 91 00

- - - - потужнiстю не бiльш як 30 кВт

8407 21 99 00

- - - - потужнiстю понад 30 кВт

8407 29 00 00

- - iншi

 

- двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобiв групи 87:

8407 31 00 00

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 50 см3

8407 32

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 250 см3:

8407 32 10 00

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 125 см3

8407 32 90 00

- - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 125 см3, але не бiльш як 250 см3

8407 33 00 00

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 1 000 см3

8407 34

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 1 000 см3:

8407 34 10 00

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об’ємом цилiндрів двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705

 

- - - iншi:

8407 34 30 00

- - - - що використовувалися

 

- - - - новi, з робочим об’ємом цилiндрів двигуна:

8407 34 91

- - - - - не бiльш як 1 500 см3:

8407 34 91 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

8407 34 91 90

- - - - - - інші

8407 34 99

- - - - - понад 1 500 см3:

8407 34 99 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

8407 34 99 90

- - - - - - інші

8407 90

- iншi двигуни:

8407 90 10 00

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 250 см3

 

- - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 250 см3:

8407 90 50 00

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з робочим об’ємом цилiндрів двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705

 

- - - iншi:

8407 90 80 00

- - - - потужнiстю не бiльш як 10 кВт

8407 90 90 00

- - - - потужнiстю понад 10 кВт

 

До цієї товарної позиції входять двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і зворотно-поступальним рухом поршня і двигуни внутрішнього згоряння з обертовим поршнем (двигуни Ванкеля з тригранним ротором типу "поршень"), крім перерахованих у групі 95. Вона включає такі двигуни для моторних транспортних засобів.

Ці двигуни, як правило, складаються з циліндра, поршня, шатуна, колінчастого вала, маховика, впускних і випускних клапанів і т.п. У них використовується енергія розширення горючих газів і парів, що спалюються всередині циліндра.

Властивою ознакою таких двигунів є наявність свічок запалювання, встановлених у головці циліндра, та електричних приладів (таких, як магнето, котушки і контактні перервачі), синхронізованих з двигуном і призначених для подавання струму високої напруги.

У більшості типів паливо, усмоктуване в циліндр під час ходу поршня, попередньо змішується з повітрям (наприклад, у карбюраторі), але в окремих випадках (наприклад, у деяких авіаційних та автомобільних двигунах) паливо безпосередньо впорскується в головку циліндра інжектором.

Найпоширенішим паливом є бензин, іншими видами палива є гас, спирт, водень, кам'яновугільний газ, метан і т.п.

Для живлення газових двигунів зазвичай використовуються вмонтовані або частіше автономні газогенератори. В останньому випадку генератори завжди класифікуються в товарній позиції 8405.

Ці двигуни можуть мати один чи кілька циліндрів. В останньому випадку шатуни кріпляться до одного колінчастого вала, а циліндри, що роздільно живляться, можуть мати різне кріплення: вертикальне (до основи або підвішене), у два похилих симетричних ряди (V-подібне), горизонтальне на протилежних сторонах колінчастого вала або в деяких авіаційних двигунах – радіальне. В основу ротаційного поршневого двигуна (двигун Ванкеля) закладений той же принцип, що і у звичайних поршневих двигунах, зазначених вище. Але на відміну від звичайних двигунів, де зворотно-поступальні рухи поршня за допомогою шатуна перетворюються в обертальний рух колінчастого вала, у роторному поршневому двигуні є тригранний ротор ("поршень"), корпус якого виконаний у формі епітрохоїди і який безпосередньо обертає ведучий вал. Цей "поршень" розділяє корпус (камеру згоряння) на кілька відділень, і повний оборот кожної лопати відповідає чотиритактному циклу. Такі двигуни мають один або більше корпусів з "поршнями".

Двигуни, що включаються до цієї товарної позиції, мають дуже широке застосування: у сільськогосподарських машинах; для приводу електрогенераторів, насосів, компресорів; для пересування літальних апаратів, автомобілів, мотоциклів, тракторів або човнів.

Вони можуть бути обладнані паливними насосами упорскування, приладами запалювання, паливними чи масляними резервуарами, водяними радіаторами, маслоохолоджувачами, водяними, масляними або паливними циркуляційними насосами, вентиляторами, повітряними або масляними фільтрами, муфтами зчеплення або механічними приводами, стартерами (електричними чи іншими), а також коробками передач. Двигуни можуть бути також обладнані гнучкими валами.

До цієї товарної позиції входять також "підвісні двигуни", призначені для невеликих човнів, що складаються з двигуна цієї товарної позиції, які утворюють з гребним гвинтом і рульовим керуванням єдиний неподільний пристрій. Ці двигуни призначені для кріплення із зовнішньої сторони корпуса човна і є знімними, тобто легко кріпляться, знімаються, а також регулюються, тому що весь вузол повертається в точці кріплення. До підвісних човнових двигунів, проте, не відносяться двигуни, що кріпляться в кормовій частині всередині корпуса і з'єднані з блоком, в якому встановлений гребний гвинт, розташований у відповідній точці зовнішньої поверхні корпуса.

Крім того, сюди також входять мобільні двигуни – двигуни, установлені на колісних шасі або полозах, включаючи двигуни, оснащені привідними механізмами, які забезпечують визначену самохідність (крім транспортних засобів групи 87).

 

До цієї товарної позиції не включаються поршневі двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і змінюваним стиском, призначені спеціально для визначення октанового та цетанового числа моторного палива (група 90).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини двигунів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8409.

 

Пояснення до товарної підпозицій:

8407 10

Термін "авіаційні двигуни" означає двигуни, сконструйовані чи модифіковані під встановлення пропелера (повітряного гвинта) чи несучого гвинта.

8407 31, 8407 32, 8407 33 та 8407 34

Для двигунів з циліндрами робочий об’єм двигуна визначається шляхом множення об’єму циліндра, обмеженого нижньою мертвою точкою і верхньою мертвою точкою, на кількість циліндрів.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8407 21 10 - 8407 29 00

            Ці товарні категорії не охоплюють двигуни, використовувані на борту плавучих засобів для інших цілей, крім забезпечення руху.

 

 

Пояснення до товарної позиції 8408:

 

8408

Двигуни внутрiшнього згоряння поршневі з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi):

8408 10

- двигуни для суднових силових установок:

 

- - що використовувалися:

8408 10 11 00

- - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00

8408 10 19 00

- - - iншi

 

- - новi, потужнiстю:

 

- - - не бiльш як 50 кВт:

8408 10 23 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарноїпідкатегорiї 8906 10 00 00

8408 10 27 00

- - - - iншi

 

- - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт:

8408 10 31 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00

8408 10 39 00

- - - - iншi

 

- - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт:

8408 10 41 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00

8408 10 49 00

- - - - iншi

 

- - - понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт:

8408 10 51 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00

8408 10 59 00

- - - - iншi

 

- - - понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт:

8408 10 61 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00

8408 10 69 00

- - - - iншi

 

- - - понад 500 кВт, але не бiльш як 1000 кВт:

8408 10 71 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00

8408 10 79 00

- - - - iншi

 

- - - понад 1 000 кВт, але не бiльш як 5 000 кВт:

8408 10 81 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00

8408 10 89 00

- - - - iншi

 

- - - понад 5 000 кВт:

8408 10 91 00

- - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної підкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної підкатегорiї 8906 10 00 00

8408 10 99 00

- - - - iншi

8408 20

- двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87:

8408 20 10 00

- - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об’ємом цилiндрів двигуна менш як 2 500 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705

 

- - iншi:

 

- - - для сiльськогосподарсь-ких колiсних тракторiв та лiсових колiсних тракторів потужнiстю:

8408 20 31 00

- - - - не бiльш як 50 кВт

8408 20 35 00

- - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт

8408 20 37 00

- - - - понад 100 кВт

 

- - - для iнших транспортних засобiв групи 87 потужнiстю:

8408 20 51 00

- - - - не бiльш як 50 кВт

8408 20 55

- - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт:

8408 20 55 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

8408 20 55 90

- - - - - інші

8408 20 57

- - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт:

8408 20 57 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

8408 20 57 90

- - - - - інші

8408 20 99

- - - - понад 200 кВт:

8408 20 99 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

8408 20 99 90

- - - - - інші

8408 90

- iншi двигуни:

8408 90 21 00

- - для рейкового транспорту

 

- - iншi:

8408 90 27 00

- - - що використовувалися

 

- - - новi, потужнiстю:

8408 90 41 00

- - - - не бiльш як 15 кВт

8408 90 43 00

- - - - понад 15 кВт, але не бiльш як 30 кВт

8408 90 45 00

- - - - понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт

8408 90 47 00

- - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт

8408 90 61 00

- - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт

8408 90 65 00

- - - - понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт

8408 90 67 00

- - - - понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт

8408 90 81 00

- - - - понад 500 кВт, але не бiльш як 1 000 кВт

8408 90 85

- - - - понад 1 000 кВт, але не бiльш як 5 000 кВт:

8408 90 85 10

- - - - - для цивільної авіації

8408 90 85 90

- - - - - інші

8408 90 89

- - - - понад 5 000 кВт:

8408 90 89 10

- - - - - для цивільної авіації

8408 90 89 90

- - - - - інші

 

До цієї товарної позиції входять поршневі двигуни внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (крім перерахованих у групі 95), включаючи автомобільні двигуни.

Конструкція цих двигунів подібна до поршневих двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і складається з тих же основних елементів (циліндра, поршня, шатуна, колінчастого вала, маховика, впускного і випускного клапанів і т.п.). Відмітною ознакою цих двигунів є те, що повітря (або суміш повітря і газу) попередньо всмоктується в циліндр і піддається швидкому стиску. Потім розпилене рідке паливо впорскується в камеру згоряння, де самозаймається від високої температури, яка супроводжує процес стиску. Тиск, що утворюється при цьому, значно перевищує тиск, створюваний у двигунах з іскровим запалюванням.

Крім дизелів, існують напівдизелі, запалювання в яких відбувається за меншого стиску. Для того, щоб завести такий двигун, потрібно попередньо розігріти головку циліндра паяльною лампою або використати запальну свічку.

Поршневі двигуни внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням працюють на важкому рідкому паливі, такому як важке дизельне паливо або кам'яновугільні оливи, сланцеві оливи, рослинні олії (арахісова, рицинова, пальмова і т.п.)

Двигуни цієї товарної позиції можуть мати один чи кілька циліндрів. В останньому випадку шатуни кріпляться до одного колінчастого вала, а циліндри, що роздільно живляться, можуть мати різне кріплення: вертикальне (до основи або підвішене), у два похилих симетричних ряди (V-подібне), горизонтальне на протилежних сторонах колінчастого вала.

Двигуни цієї товарної позиції мають дуже широке застосування: у сільськогосподарських машинах, автомобілях, тракторах, локомотивах, на суднах чи електростанціях і т.п.

Двигуни цієї товарної позиції можуть бути обладнані паливними насосами упорскування, приладами запалювання, паливними чи масляними резервуарами, водяними радіаторами, маслоохолоджувачами, водяними чи масляними насосами, вентиляторами, повітряними чи масляними фільтрами, муфтами зчеплення або механічними приводами, стартерами (електричними чи іншими), а також коробками передач. Двигуни можуть бути обладнані також гнучкими валами.

Крім того, сюди входять мобільні двигуни – двигуни, установлені на колісних шасі або полозах, включаючи оснащені привідними механізмами, які забезпечують визначену самохідність (крім транспортних засобів групи 87).

До цієї товарної позиції не включаються поршневі двигуни внутрішнього згоряння з запаленням від стиску і регульованим стиском, призначені спеціально для визначення октанового та цетанового числа моторного палива (група 90).

Частини

За умови додержання загальних положень, що відносяться до класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини двигунів даної товарної позиції включаються до товарної позиції 8409.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8408 10 11 - 8408 10 99

Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 8407 21 10 - 8407 29 00.

 

 

Пояснення до товарної позиції 8409:

 

8409

Частини, призначенi виключно або переважно для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408:

8409 10 00 00

- для двигунів авiацiйних

 

- iншi:

8409 91 00 00

- - призначенi виключно або переважно для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням

8409 99 00 00

- - інші

 

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції входять частини до поршневих двигунів внутрішнього згоряння товарної позиції 8407 або 8408 (наприклад, поршні, циліндри і блоки циліндрів, головки циліндрів, гільзи циліндрів, впускні і випускні клапани, всмоктувальні трубопроводи або випускні колектори, поршневі кільця, шатуни, карбюратори, паливні форсунки).

Проте до цієї товарної позиції не включаються:

(а) паливні насоси (товарна позиція 8413);

(b) колінчасті і кулачкові вали для двигунів (товарна позиція 8483) та коробки передач (товарна позиція 8483);

(c) електрообладнання для запалювання або пуску (включаючи свічки запалювання та свічки накалювання) (товарна позиція 8511).

Додаткові пояснення до товарної позиції 8409:

Поряд із виключеннями, згадуваними в Поясненнях до товарної позиції 8409, з цієї товарної позиції виключається наступне:

(a) трубопроводи різного діаметру з вулканізованої незатверділої гуми (товарна позиція 4009);

(b) гнучкі трубопроводи різного діаметру з недорогоцінного металу (товарна позиція 8307);

(c) прокладки та аналогічні сполучні елементи (зазвичай класифіковані відповідно до складового матеріалу або в товарній позиції 8484).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8409 99 00

            Ця товарна категорія не включає турбонагнітачі відпрацьованих газів, використовувані для стиснення атмосферного повітря, необхідного для згоряння з метою збільшення потужності поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Як повітряні компресори з турбоприводом, що працюють від турбіни відпрацьованих газів, вони входять до товарної позиції 8414.

Пояснення до товарної позиції 8410:

8410

Турбiни гiдравлiчнi, колеса водяні та регулятори для них:

 

- турбiни гідравлічні та колеса водяні:

8410 11 00 00

- - потужнiстю не бiльш як 1 000 кВт

8410 12 00 00

- - потужнiстю понад 1 000 кВт, але не бiльш як 10 000 кВт

8410 13 00 00

- - потужнiстю понад 10 000 кВт

8410 90 00 00

- частини, включаючи регулятори

До цієї товарної позиції входять гідротурбіни і водяні колеса, які самостійно перетворюють у рушійну силу енергію рідин, що рухаються або знаходяться під тиском (наприклад, течію води чи водоспад; тиск води, оливи або спеціальних рідин). Такі двигуни або мотори приводяться в дію потоком води, що спрямовується на лопаті, лопатки та гелікоїдальні елементи колеса.

(А) Гідротурбіни

Гідротурбіни складаються з ротора, поміщеного в статор, який спрямовує струмінь води на лопатки і т.п. ротора.

Гідротурбіни підрозділяються на три основних типи:

(1) Ковшова, для порівняно невеликого об’єму води, подаваної під високим тиском. Ротор цієї турбіни складається з колеса з безліччю ковшів, розташованих радіально по його периметру. Статор являє собою міцний кожух з однією або більше форсунками, які спрямовують воду на ковші по дотичній.

(2) Радіально-осьова, для великого об’єму води, подаваної під помірним чи низьким тиском. Ці турбіни складаються із суцільнолитого сталевого ротора з великими нерухомими гелікоїдальними лопатями і статора, що складається зазвичай зі спіралеподібного трубопроводу з великими напрямними лопатями зі змінюваним кутом розташування, який забезпечує радіальний потік води по всьому периметру ротора, та осьовим випускним отвором.

(3) Поворотно-лопатева, для подавання води під низьким тиском. Ця турбіна аналогічна двом першим з тією лише різницею, що в цій турбіні і на статорі, і на роторі встановлені лопатки зі змінюваним кутом розташування.

Гідротурбіни переважно використовуються в гідроенергетичних спорудженнях.

(B) Водяні колеса

Ці найпростіші двигуни складаються з великого колеса з установленими по периметру жолобчастими дерев'яними або металевими лопатками, вісь колеса зазвичай з'єднана з мультиплікатором. Механічна робота, виконувана цими двигунами, знаходить безпосереднє застосування в невеликих майстернях, пилорамах, борошномельних млинах і т.п.

Суднові гребні колеса, незважаючи на зовнішню подібність, не входять до цієї товарної позиції (товарна позиція 8487).

Гідрометричні гребні колеса також не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 9015).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються і частини до гідротурбін та водяних коліс цієї товарної позиції (наприклад, ротори, статори, лопатки та ковші до них, кожухи спіралеподібних трубопроводів, регулятори відповідних типів для автоматичного регулювання потоку води чи кута для роторів і статорів зі змінюваним кроком з метою підтримки постійної швидкості обертання незалежно від змін навантаження, а також голки клапанів до регуляторів).

Пояснення до товарної позиції 8411:

8411

Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:

 

- двигуни турбореактивнi:

8411 11 00 00

- - тягою не бiльш як 25 кН

8411 12

- - тягою понад 25 кН:

8411 12 10 00

- - - тягою понад 25 кН, але не бiльш як 44 кН

8411 12 30 00

- - - тягою понад 44 кН, але не бiльш як 132 кН

8411 12 80 00

- - - тягою понад 132 кН

 

- двигуни турбогвинтовi:

8411 21 00 00

- - потужнiстю не бiльш як 1 100 кВт

8411 22

- - потужнiстю понад 1 100 кВт:

8411 22 20 00

- - - потужнiстю понад 1 100 кВт, але не бiльш як 3 730 кВт

8411 22 80 00

- - - потужнiстю понад 3 730 кВт

 

- iншi газовi турбiни:

8411 81 00 00

- - потужнiстю не бiльш як 5 000 кВт

8411 82

- - потужнiстю понад 5 000 кВт:

8411 82 20 00

- - - потужнiстю понад 5 000 кВт, але не бiльш як 20 000 кВт

8411 82 60 00

- - - потужнiстю понад 20 000 кВт, але не бiльш як 50 000 кВт

8411 82 80 00

- - - потужнiстю понад 50 000 кВт

 

- частини:

8411 91 00 00

- - турбореактивних або турбогвинтових двигунiв

8411 99 00 00

- - інші

До цієї товарної позиції включаються турбореактивні, турбогвинтові двигуни та інші газові турбіни.

Турбіни цієї товарної позиції, як правило, являють собою двигуни внутрішнього згоряння, які, на відміну від парової турбіни, не мають потреби в зовнішнім джерелі тепла.

(А) Турбореактивні двигуни

Турбореактивний двигун складається з компресора, системи згоряння, турбіни і сопла, яке являє собою звужувальну трубу, поміщену всередині випускної труби. Потік гарячого стиснутого газу, що надходить з турбіни, потрапляючи в сопло, перетворюється в могутній газовий струмінь. У результаті впливу на двигун газового струменя утворюється рушійна сила, що приводить у рух літальні апарати. У найпростіших конструкціях компресор і турбіна мають загальний вал. У більш складних конструкціях компресор складається з двох частин (двокаскадний компресор), причому кожен каскад приводиться в дію власною турбіною за допомогою концентричної трансмісії. Третій варіант передбачає наявність тунельного вентилятора, установлюваного, як правило, на вході отвору компресора, який приводиться в дію третьою турбіною або з'єднаного з першим каскадом компресора. Цей вентилятор діє за принципом турбогвинтового двигуна, коли основна маса повітря, минаючи компресор і турбіну, з'єднується з реактивним струменем, створюючи тим самим додаткову тягу. Цю конструкцію іноді називають "двоконтурним турбореактивним двигуном".

Так називані "форсажні" камери являють собою допоміжні вузли, установлювані послідовно з певними турбореактивними двигунами для короткочасного збільшення їхньої тяги. Ці пристрої забезпечуються автономним паливним живленням і використовують надлишковий кисень газів, які випускаються турбореактивним двигуном.

(B) Турбогвинтові двигуни

Ці двигуни подібні до турбореактивних, крім ще однієї турбіни, розташованої за турбіною компресора і з'єднаної зі звичайним повітряним гвинтом, подібним тим, які є на поршневих авіаційних двигунах. Цю додаткову турбіну іноді називають "вільною турбіною", тому що вона механічно не з'єднана з валом компресора і валом турбіни компресора. Таким чином, основна маса гарячого стиснутого газу, яка залишає турбіну компресора, за допомогою вільної турбіни збільшує потужність вала, що відрізняє турбогвинтові двигуни від турбореактивних, де газ подається безпосередньо в сопло. У деяких випадках гази з вільної турбіни можуть надходити безпосередньо в сопло для забезпечення додаткової реактивної сили і сприяння роботі повітряного гвинта.

(C) Інші газові турбіни

У цю групу входять промислові газотурбінні установки, спеціально призначені для промислового використання, а також придатні для цього турбореактивні чи турбогвинтові авіаційні двигуни, пристосовані для іншого використання, ніж створення рушійної сили літаків.

Існують два типи циклів:

(1) Простий цикл, в якому усмоктуване повітря стискується компресором, нагрівається в системі згоряння, проходить крізь турбіну і випускається в атмосферу.

(2) Регенеративний цикл, в якому усмоктуване повітря стискується і надходить у повітропровід регенератора. Тут повітря підігрівається випускними газами турбіни і надходять у систему згоряння, де додатково нагрівається з доданням палива. Повітряно-газова суміш проходить крізь турбіну і, проходячи крізь підігрівник регенератора, викидається в атмосферу.

Розрізняють два типи конструкцій:

(а) Газотурбінна установка з одним валом, в якій компресор і турбіна з'єднані загальним валом. Турбіна забезпечує обертання компресора, а за допомогою допоміжного приводу — і привід обертових механізмів. Цей тип приводу найбільш ефективний для здійснення таких виробничих процесів, як вироблення електроенергії, де потрібна підтримка постійної частоти обертання.

(b) Газотурбінна установка з двома валами, в якій компресор, система згоряння і турбіна компресора утворюють один вузол, називаний газогенератором, тоді як на другу турбіну, розташовану на окремому валу, надходить гарячий стиснутий газ з випускного отвору газогенератора. Ця турбіна називається силовою турбіною і з'єднується зі споживачем: компресором або насосом. Газові турбіни з двома валами зазвичай застосовуються там, де зміна навантаження потребує варіювання потужності та частоти обертання газової турбіни.

Ці газові турбіни використовуються на суднах, локомотивах, електростанціях, забезпечують механічний привід у нафтовій, газовій і нафтохімічній промисловості та на трубопровідному транспорті.

У цю групу входять також інші газові турбіни, що не мають камери згоряння і складаються зі статора і ротора. Вони використовують енергію газів, які надходять з інших машин і пристроїв (наприклад, газогенератори, дизелі, генератори з вільним поршнем), та стиснутого повітря чи газів від інших газових турбін.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини двигунів і силових установок цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, ротори газових турбін, камери згоряння і повітряні клапани реактивних двигунів, частини до турбореактивних двигунів (кільця статора з лопатками чи без лопаток, диски і колеса роторів з направляючими апаратами чи без них, лопатки і ребра), регулятори подачі палива до турбореактивних двигунів, паливні форсунки).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

8411 11 та 8411 12

Під реактивною тягою слід розуміти добуток масової швидкості струменя в секунду і різниці швидкості струменя і швидкості забору повітря.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8411 11 00 - 8411 12 80

            Ці товарні категорії не охоплюють так звані допоміжні пристосування доспалювання, представлені окремо (товарна категорія 8411 91 00).

 

8411 99 00

 

            Ця товарна категорія охоплює робочі лопаті газових турбін не залежно від того чи газова турбіна є основною рухомою силою при одночасній роботі разом із електрогенератором чи ні.

Пояснення до товарної позиції 8412:

8412

Іншi двигуни та силовi установки:

8412 10 00

- двигуни реактивнi, крiм турбореактивних:

8412 10 00 10

- - для цивільної авіації

8412 10 00 90

- - інші

 

- силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:

8412 21

- - лiнiйної дiї (цилiндри):

8412 21 20 00

- - - гiдравлiчнi системи

8412 21 80

- - - інші:

8412 21 80 10

- - - - для цивільної авіації

8412 21 80 90

- - - - інші

8412 29

- - iншi:

8412 29 20 00

- - - гiдравлiчнi системи

 

- - - iншi:

8412 29 81 00

- - - - двигуни гiдравлiчнi силовi

8412 29 89

- - - - інші:

8412 29 89 10

- - - - - для цивільної авіації

8412 29 89 90

- - - - - інші

 

- силові установки та двигуни пневматичнi:

8412 31 00

- - лiнiйної дiї (цилiндри):

8412 31 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів

 

- - - інші:

8412 31 00 91

- - - - для цивільної авіації

8412 31 00 98

- - - - інші

8412 39 00

- - інші:

8412 39 00 10

- - - для цивільної авіації

8412 39 00 90

- - - інші

8412 80

- iншi:

8412 80 10 00

- - двигуни парові або інші силові установки парові

8412 80 80

- - інші:

8412 80 80 10

- - - для цивільної авіації

8412 80 80 90

- - - інші

8412 90

- частини:

8412 90 20

- - реактивних двигунiв, крiм турбореактивних:

8412 90 20 10

- - - для цивільної авіації

8412 90 20 90

- - - інші

8412 90 40 00

- - гiдравлiчних силових установок та двигунiв

8412 90 80

- - інші:

8412 90 80 10

- - - для цивільної авіації

8412 90 80 90

- - - інші

До цієї товарної позиції включаються двигуни і силові установки, що не ввійшли до попередніх товарних позицій (товарна позиція 8406 – 8408, 8410 або 8411) чи до товарної позиції 8501 або 8502. Тому вона включає неелектричні двигуни і силові установки, крім парових турбін або турбін, що працюють на інших, ніж водяна пара, парах, поршневих двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням і запалювання від стиску, гідротурбін, водяних коліс, турбореактивних і турбогвинтових двигунів або інших газових турбін.

До цієї товарної позиції включаються реактивні двигуни (крім турбореактивних), пневматичні двигуни та силові установки, вітряні двигуни (вітряки), пружинні або гирьові двигуни і т.п., а також деякі гідравлічні двигуни і мотори та деякі силові установки, що працюють на водяному або іншому парі.

(А) Реактивні двигуни, крім турбореактивних

(1) Прямоточні повітряно-реактивні двигуни.

Це механічно простий двигун, який працює лише на машинах, що рухаються з високою швидкістю. Він не має турбокомпресора, і тому подача повітря забезпечується лише за рахунок швидкості руху, а стиск повітря в камері згоряння – під впливом геометрії вхідного каналу. Рушійна сила утворюється в результаті впливу газів, що викидаються крізь сопло.

(2) Пульсуючі повітряно-реактивні двигуни.

Відмінність цього двигуна від прямоточного полягає в тому, що, завдяки переривчастому процесу згоряння, з його сопла викидається не суцільний струмінь, а пульсуючий потік газу. На відміну від прямоточного двигуна, його можна запустити з місця, тому що забір повітря забезпечується його пульсуючою дією.

Пульсуючі повітряно-реактивні двигуни застосовуються переважно на літальних апаратах як прискорювачі під час зльоту.

(3) Ракетні двигуни.

Це реактивні двигуни, в яких згоряння палива не залежить від подачі повітря ззовні, тому що заряд такого двигуна містить паливо та елементи, які забезпечують його згоряння.

Серед них розрізняють два основних типи:

(i)  рідинні ракетні двигуни. Ці двигуни складаються з камери згоряння, одного або більше резервуарів для ракетного палива, зв'язаних між собою системою труб і насосів, та сопла. Насоси приводяться в дію турбіною, яка живиться від окремого газогенератора. Важливою частиною ракетних двигунів цього типу є система упорскування. До складу палива входять етиловий спирт, гідрат гідразину і т.п., а окисниками є пероксид водню, перманганат калію, рідкий кисень, азотна кислота і т.п.;

(ii) твердопаливні ракетні двигуни. Ці двигуни складаються з циліндричної камери згоряння і сопла. Резервуар для палива служить одночасно камерою згоряння. Ракетне паливо цього типу двигунів складається з окисника (зазвичай перхлорат амонію) і власне палива (як правило, це поліуретани). У деяких типах використовуються види палива, включені в групу 36.

Ракети включаються до цієї товарної позиції лише, якщо вони складають власне рушійні установки (наприклад, для додаткових прискорювачів літаків або для обладнання керованих ракет чи космічних ракет-носіїв).

 

У цю групу не включаються:

(а) протиградові ракети, сигнальні ракети та аналогічні піротехнічні ракети (товарна позиція 3604);

(b) космічні ракети-носії (товарна позиція 8802);

(c) керовані ракети з силовими установками (товарна позиція 9306).

(B) Силові установки та двигуни гідравлічні

Ця група включає:

(1) Деякі двигуни, крім турбін чи коліс товарної позиції 8410, які створюють механічну енергію за рахунок використання механічної енергії морських хвиль (ротор Савоніуса з двома напівциліндричними лопатями) або припливів і відливів.

(2) Водяні об'ємні гідродвигуни, які діють за рахунок тиску води на поршень. Вода діє на два або більше поршня, що переміщуються всередині циліндрів і приводять в обертання вал.

(3) Гідроциліндри, які складаються, наприклад, з латунного чи сталевого циліндра і поршня, що приводиться в дію тиском оливи (чи іншої рідини), прикладеним з однієї сторони поршня (однобічної дії) або з двох сторін (двосторонньої дії), які перетворюють енергію тиску рідини в лінійний рух. Ці циліндри застосовуються у верстатах, будівельних механізмах, механізмах керування і т.п.

(4) Гідравлічні силові приводи клапанів, подані окремо, які складаються з металевого корпуса, що містить поршень, який за допомогою пальця, установленого перпендикулярно штоку поршня, перетворює лінійний рух, викликаний тиском рідини, в обертальний рух, щоб керувати пробковим (прохідним) краном або іншим пристроєм з обертовим механізмом.

(5) Гідравлічні сервомотори, які виконують роль вихідних або проміжних силових приводів у системах керування зі зворотним зв'язком та системах регулювання, наприклад, в авіації.

(6) Гідравлічні системи, які складаються з силового приводу (що включають у себе, власне кажучи, гідравлічний насос, електродвигун, розподільні клапани і ємкість для оливи), гідроциліндрів та трубопроводів чи шлангів, необхідних для з'єднання гідроциліндрів з гідравлічним силовим приводом, у цілому утворюючі функціональний агрегат у значенні, визначеному Приміткою 4 до Розділу XVI (див. Загальні положення до цього розділу). Ці системи використовуються, наприклад, у цивільних інженерних спорудженнях.

(7) "Гідравлічні" реактивні двигуни ("гідрореактивні двигуни") для моторних човнів. Вони складаються з могутніх насосів, які забирають морську чи річкову воду і викидають її у вигляді швидкісного струменя крізь регульовану трубу (чи труби), розташовану під днищем або за кормою човна.

(C) Силові установки та двигуни пневматичні

Ці двигуни використовують зовнішнє джерело стиснутого повітря (або інших газів) і нагадують поршневий паровий двигун або в деяких випадках парову турбіну. В окремих випадках передбачаються пальники або інші нагрівачі для підвищення тиску повітря (і відповідно збільшення енергії розширення), а також для запобігання замерзання циліндрів у разі різкого спаду температури.

Ці двигуни використовуються переважно в шахтах на відкаточних тракторах, лебідках завдяки їх пожежо- та вибухобезпечності, крім того, вони використовуються також у деяких локомотивах, літальних апаратах, підводних човнах і т.п., як пускові двигуни для двигунів внутрішнього згоряння, а також як торпедні двигуни.

У цю групу входять також:

(1) Крильчасті двигуни, редукторні двигуни, осьові і радіально-поршневі двигуни для пневматичної трансмісії.

(2) Пневматичні циліндри, що складаються, наприклад, з латунного чи сталевого циліндра і поршня, який під тиском стиснутого повітря, прикладеного з однієї (однобічної дії) або двох сторін (двосторонньої дії), приводиться в рух і перетворює енергію стиснутого повітря в лінійний рух. Ці циліндри застосовуються у верстатах, будівельних механізмах, механізмах керування і т.п.

(3) Подані окремо приводи пневматичних клапанів, що складаються з металевого корпуса і поршня, який за допомогою пальця, установленого перпендикулярно шатунові, перетворює лінійний рух, викликаний тиском стиснутого газу, в обертальний рух, що забезпечує привід конічного вентиля чи іншого пристрою з обертовим механізмом.

(D) Вітряні двигуни (вітряки)

До цієї групи входять усі силові агрегати (вітряні двигуни, повітряні турбіни), які перетворюють енергію вітру, що впливає на лопаті (часто зі змінюваним кроком) пропелера або ротора безпосередньо, у механічну енергію.

Найбільш розповсюджена конструкція являє собою досить високу металеву опору з установленим на ній пропелером чи ротором, перпендикулярно площини якого кріпиться стабілізатор або схожий пристрій для орієнтації апарата залежно від напрямку вітру. Рушійна сила зазвичай передається за допомогою редуктора через вертикальний вал на вал відбору потужності, розташований на рівні землі. Деякі вітряні двигуни ("вакуумні двигуни") обладнані вгнутими лопатками. Обертаючись, вони створюють перепад тиску, який по герметичному трубопроводі передається на землю для приводу невеликої реактивної турбіни.

Вітряні двигуни, як правило, мають невелику потужність і використовуються переважно в сільській місцевості для приводу іригаційних та дренажних насосів або невеликих електрогенераторів.

Блоки електрогенераторів, що складаються з вітряних двигунів, змонтованих разом з електрогенератором (включаючи електрогенератори, які приводяться в дію повітряним потоком від ґвинта літального апарата), не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8502).

(E) Пружинні або гирьові двигуни і т.п.

До цієї групи входять механізми, які, подібно до годинникових механізмів, приводяться в дію за рахунок використання енергії, що вивільняється під час розкручування пружини, а також за рахунок використання сили ваги (наприклад, противаг або аналогічних пристроїв). Сюди, проте, не включаються механізми, в яких використовуються або передбачається використання спускових пристроїв (товарна позиція 9108 або 9109).

Двигуни цієї товарної позиції, особливо пружинної дії, знаходять застосування в найрізноманітніших пристроях (наприклад, у музичних автоматах, автоматичних вертелах, обертальних вітринах, реєструючих  механізмах, гравірувальних інструментах).

(F) Поршневі двигуни, не об'єднані з котлами

У двигунах цього типу механічна енергія утворюється в результаті руху поршня в циліндрі під впливом різниці тиску пари, виробленого в котлі, та атмосферного тиску (парові машини з викидом в атмосферу) або зниженого тиску конденсатора (парові машини з конденсацією). Зворотно-поступальний або коливальний рух поршня за допомогою шатуна перетворюється в обертальний рух колінчастого вала чи маховика.

До найпростіших типів відносяться двигуни однобічної дії, де тиск пари впливає лише на одну зі сторін поршня; в інші (двосторонніх) типах пара по черзі впливає на обидві сторони поршня. У більш могутніх двигунах пара послідовно надходить у два або більше циліндри зі зростаючими діаметрами, причому шатуни відповідних поршнів з'єднані з єдиним колінчастим валом (компаунд-машини, парові машини подвійного і потрійного розширення і т.п.). До останнього відносяться, наприклад, локомотивні та суднові двигуни.

(G) Парові або газові силові установки, об'єднані з котлами

Двигуни цієї групи складаються з котла (зазвичай типу парової труби) та парової машини простого розширення або компаунд-машини поршневого типу з одним чи двома маховиками, які часто виконують функції механізму відбору потужності.

Двигуни цього типу – це переважно двигуни малої і середньої потужності, призначені для більш-менш постійної роботи. Завдяки компактній конструкції вони можуть бути легко демонтовані.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини двигунів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, камери згоряння і повітряні клапани до реактивних двигунів, регулятори подачі палива, паливні форсунки, повітряні колеса до вітряків, циліндри, поршні, золотники, відцентрові кульові регулятори або маховики-регулятори, шатуни).

Частини до силових установок на водяному або іншому парі, об'єднаних з бойлерами, як правило, класифікуються як частини до котлів (товарна позиція 8402) або як частини до парових силових установок цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції, проте, не включаються трансмісійні та колінчасті вали (товарна позиція 8483).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8412 21 20 - 8412 29 89

Ці товарні категорії включають двигуни для гідравлічної трансмісії.

8412 21 20 і 8412 21 80

Ці товарні категорії охоплюють гідравлічні позиціонуючі та блокувальні механізми, використовувані для регулювання положення сидінь для екіпажа літака.

 

Пояснення до товарної позиції 8413:

8413

Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:

 

- насоси з витратомiром або такi, в яких передбачено встановлення витратомірів:

8413 11 00 00

- - насоси для дозування пального або мастильних матерiалiв, якi використовуються на заправних станцiях або у гаражах

8413 19 00 00

- - інші

8413 20 00 00

- насоси ручнi, крiм тих, що класифiковані у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19

8413 30

- насоси паливнi, масляні або для охолоджувальних рiдин для поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння:

8413 30 20 00

- - інжекційні насоси

8413 30 80 00

- - інші

8413 40 00 00

- бетононасоси

8413 50

- iншi насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом:

8413 50 20 00

- - гiдравлiчнi агрегати

8413 50 40 00

- - насоси дозувальнi

 

- - iншi:

 

- - - насоси поршневi:

8413 50 61 00

- - - - насоси силові гiдравлiчнi

8413 50 69 00

- - - - інші

8413 50 80 00

- - - інші

8413 60

- iншi насоси об’ємні ротацiйнi:

8413 60 20 00

- - гiдравлiчнi агрегати

 

- - iншi:

 

- - - насоси шестеренчастi:

8413 60 31 00

- - - - насоси силовi гiдравлiчнi

8413 60 39 00

- - - - інші

 

- - - насоси шиберні:

8413 60 61 00

- - - - насоси силовi гiдравлiчнi

8413 60 69 00

- - - - інші

8413 60 70 00

- - - насоси гвинтові

8413 60 80 00

- - - інші

8413 70

- iншi насоси вiдцентровi:

 

- - насоси зануренi:

8413 70 21 00

- - - одноступiнчастi

8413 70 29 00

- - - багато-ступiнчастi

8413 70 30 00

- - насоси безсальниковi вiдцентровi для нагрівальних систем та гарячого водопостачання

 

- - iншi насоси з дiаметром випускного патрубка:

8413 70 35 00

- - - не бiльш як 15 мм

 

- - - понад 15 мм:

8413 70 45 00

- - - - насоси канальні відцентрові та з боковими каналами

 

- - - - насоси з радiальним потоком:

 

- - - - - одно-ступiнчастi:

 

- - - - - - з одним вхiдним робочим колесом:

8413 70 51 00

- - - - - - - моно-блокові

8413 70 59 00

- - - - - - - iншi

8413 70 65 00

- - - - - - з кiлькома вхідними робочими колесами

8413 70 75 00

- - - - - багато-ступiнчастi

 

- - - - iншi насоси вiдцентровi:

8413 70 81 00

- - - - - одно-ступiнчастi

8413 70 89 00

- - - - - багато-ступiнчастi

 

- iншi насоси; пiдiймачi рiдини:

8413 81 00 00

- - насоси

8413 82 00 00

- - пiдiймачi рiдини

 

- частини:

8413 91 00

- - насосiв:

8413 91 00 10

- - - верстатів-качалок вантажопідйомністю 3,2-12,5 т

8413 91 00 90

- - - інші

8413 92 00 00

- - пiдiймачiв рiдини

 

До цієї товарної позиції входить більшість машин і механізмів для підіймання або іншого безперервного переміщення об’ємів рідин (включаючи розплавлений метал і бетонний розчин) з ручним або будь-яким іншим суміщеним чи автономним приводом.

До цієї товарної позиції також включаються насоси, обладнані витратомірами чи лічильниками вартості, такі, як ті, що встановлюються для заправлення бензином чи оливою в гаражах, а також насоси, спеціально призначені для інших машин, транспортних засобів і т.п. (включаючи бензинові, масляні та водяні насоси до двигунів внутрішнього згоряння і насоси до верстатів для прядіння хімічного текстильного волокна).

За принципом роботи насоси цієї товарної позиції підрозділяються на такі п'ять типів.

(А) Насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом

У насосах цього типу для усмоктування використовується поступальний рух поршня або плунжера в циліндрі з клапанним регулюванням впуску і випуску. У насосах однобічної дії використовується виштовхуюча  або всмоктувальна дія лише однієї сторони поршня; у насосах "подвійної дії" корисна робота відбувається обома сторонами поршня як під час прямого, так і під час зворотного руху поршня. У простих "всмоктувальних" насосах рідина просто всмоктується і випускається назовні, переборюючи атмосферний тиск. У "нагнітальних" насосах, крім такту всмоктування, використовується такт стискування з метою підіймання рідини на визначену висоту або підвищення тиску. Для забезпечення більшої потужності використовуються багатоциліндрові насоси. Циліндри можуть мати рядне чи радіальне розташування.

До цього типу відносяться:

(1) Діафрагмові насоси. У цих насосах для підіймання рідини використовують коливну металеву, шкіряну і т.п. мембрану (що приводиться в рух безпосередньо чи за допомогою гідроприводу).

(2) "Мембранні" насоси (дренажні, іригаційні, для в’язких рідин, кислот і т.п.). У цих насосах функцію мембрани виконує рідина, яка не змішується з перекачувальною рідиною.

(3) Електромагнітні насоси. У цих насосах зворотно-поступальні рухи поршня здійснюються в результаті електромагнітного впливу (коливання пластини, поміщеної в електромагнітне поле).

(4) Насоси, що використовують усмоктувальний чи нагнітальний рух двох поршнів, такі як насоси, призначені для подачі бетонного розчину (бетононасоси). Сюди не включаються спеціальні транспортні засоби, постійно обладнані бетононасосами цієї товарної позиції (товарна позиція 8705).

(B) Насоси об'ємні ротаційні

У цих насосах усмоктування і викидання рідини здійснюються шляхом усмоктування і стискання, виконуваного в цьому випадку кулачками, виступами чи аналогічними пристроями, що обертаються на осі. Ці пристрої в одній або декількох точках стикаються зі стінкою корпуса насоса, утворюючи камери, в яких переміщається рідина.

Залежно від обертового механізму вони підрозділяються на:

(1) Зубчасті (шестеренчасті) насоси, в яких рідина переміщається зубцями шестірень особливої форми.

(2) Лопатеві насоси з ротором у вигляді обертового ексцентричного циліндра з виступаючими лопатями, які вільно переміщаються в радіальному напрямку. Ковзні під час обертання лопаті постійно стикаються з внутрішніми стінками корпуса, тим самим переміщаючи рідину. До цього типу відносяться також насоси, в яких замість лопатей використовуються ролики або колесо з невеликими гнучкими лопатями або є радіальна ковзна лопать, яка прикріплена до корпуса насоса і треться об гладкий ексцентрично обертовий ротор.

(3) Коловратні насоси з двома взаємодіючими робочими органами, які обертаються в корпусі.

(4) Гвинтові насоси, в яких рідина переміщається в корпусі подовжньо під тиском декількох гелікоїдальних гвинтів, що знаходяться в зачепленні і виконують обертальний рух (насоси з двома і більше гвинтами, насоси з гелікоїдальними валами, черв'ячні насоси).

(5) Перистальтичні насоси, що складаються з гнучкої трубки, по якій біжить рідина вздовж всієї довжини корпуса і ротора, з роликами на кінцях. Ролики тиснуть на гнучку трубку, і рідина переміщається під час їхнього обертання.

(C) Відцентрові насоси

У цих насосах всмоктуваної рідини надається обертальний рух у результаті обертання лопаток ротора (крильчатки), причому виникаюча відцентрова сила витісняє рідину назовні до периферії циліндричного корпуса з дотичним вихідним отвором. Іноді корпус має розширювальні (дифузорні) направляючі апарати, які служать для перетворення кінетичної енергії рідини у високий тиск.

Для створення великого тиску використовуються багатоступінчасті відцентрові насоси, в яких рідина послідовно спрямовується на ряд крильчаток, розташованих на загальному валу.

Відцентрові насоси приводяться в дію електродвигуном, двигуном внутрішнього згоряння або турбіною. Завдяки високій швидкості обертання вони можуть бути з'єднані прямою передачею, тоді як передача в поршневих чи ротаційних насосах здійснюється за допомогою редукторів.

У цю групу також входять заглибні насоси, циркуляційні насоси центрального опалення, канальні відцентрові насоси, вихрові насоси та радіальні відцентрові насоси.

(D) Інші насоси

До цієї групи входять:

(1) Електромагнітні насоси. Ці насоси не мають частин, що рухаються. Рідина в них циркулює завдяки явищу електричної провідності. Ці насоси не слід плутати з деякими поршневими насосами з кривошипно-шатунним механізмом, в яких зворотно-поступальний рух поршня здійснюється завдяки електромагнітному ефекту, а також з тими насосами, що функціонують на основі магнітної індукції.

(2) Ежектори. У цих насосах кінетична енергія струменя повітря, пари, води і т.п., подаваної під тиском із труби, викликає ефект усмоктування і переміщення рідини, що транспортується. Ці насоси мають складну систему розширювальних та звужувальних трубок, які беруть початок у закритій камері.

До цієї групи відносяться також насоси Гиффарда для подачі води в котли і паливні насоси поршневих двигунів внутрішнього згоряння, які працюють на тому же принципі.

(3) Емульсійні насоси (газліфти).

У насосах цього типу рідина змішується зі стиснутим газом у випускній трубі, знижується густина емульсованої рідини та у такий спосіб забезпечується її підіймання. У разі  використання стиснутого повітря насос називається ерліфтом.

(4) Насоси, в яких тиск пари або газу впливає безпосередньо на поверхню рідини. Приклади:

(а) газові насоси, що використовують для підіймання рідини вибухову силу відповідного рідкого палива чи газу;

(b) парові пульсатори (пульсометри), що забезпечують подачу рідини, яка витісняється парою з камери пульсатора; усмоктувальний ефект створюється під час падіння тиску внаслідок конденсації пари в камері;

(c) камерні пневмопідіймачі (Montejus), що використовують стиснене повітря;

(d) гідравлічні циліндри, в яких збільшення енергії стовпа рухомої рідини внаслідок періодичної та раптової зупинки потоку рідини в лінії подачі використовується для прокачування частини текучої рідини у випускну трубу пристрою.

(E) Підіймачі рідин

Вони включають:

(1) Водопідіймальні колеса з ковшами, черпаками, ґумовими чашами і т.п.

(2) Ланцюгові або кабельні підіймачі з відрами, ковшами, ґумовими склянками і т.п.

(3) Стрічкові підіймачі являють собою безперервні стрічки з текстильного матеріалу або металу (рифлені, багатовічкові чи спіральні), вода в яких утримується за рахунок капілярних сил і виливається за допомогою відцентрової сили.

(4) Водопідіймальні машини типу архімедова гвинта.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини товарів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад, корпуси і кожухи насосів, штоки для з'єднання та приводу поршня в насосах, розташованих на певній відстані від двигуна (наприклад, насосні штанги), поршні, плунжери, лопатки, кулачки, гелікоїдальні гвинти, робочі колеса, лопатки розпилювачів, ковші і ковшові ланцюги, стрічки для стрічкових підіймачів, ресивери.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) насоси з кераміки (наприклад, для агресивних рідин) (товарна позиція 6909);

(b) каністри для оливи з ручним приводом і шприци для змащення (товарна позиція 8205), пневматичні шприци для змащення (товарна позиція 8467);

(c) машини для заповнення пляшок і т.п. товарної позиції 8422;

(d) пристрої для розкидання, розбризкування або розпилення рідин (товарна позиція 8424);

(e) пожежні автомобілі (товарна позиція 8705).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

8413 11 та 8413 19

У ці товарні підпозиції включаються лише ті насоси, на яких установлений чи передбачене установлення приладу для визначення кількості прокачаної рідини незалежно від того, поданий чи ні цей прилад разом з насосом.

Вимірювальний прилад може бути дуже простий (наприклад, скляна куля з поділками) або, навпаки, складний, що складається з механізмів, які автоматично зупиняють насос після проходження заданої кількості рідини (наприклад, подавальний насос складається з циліндра з поділками (мірний циліндр) і приладу, що дозволяє, з одного боку, установлювати необхідну кількість рідини та, з іншого боку, зупиняти насос після проходження встановленої кількості рідини). Прилад може виконувати інші операції, пов'язані з дозуванням рідини (наприклад, насоси, що визначають загальну кількість, попередню оплату, насоси-лічильники оплати, насоси для взяття проб, насоси автоматичного регулювання суміші і насоси з автоматичним дозуванням).

Якщо ж, наприклад, мірний пристрій установлюється на трубу, по якій тече рідина, яка приводиться в рух насосом, кожний з двох виробів (насос і мірний прилад) повинні включатися у відповідні товарні позиції, навіть якщо подані разом.

У ці підпозиції входять, наприклад, насоси для подачі бензину або інших моторних палив та олив, а також насоси з мірними пристроями для продуктових магазинів, лабораторій та для інших промислових цілей.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8413 50 20

Дивись Пояснення до товарної позиції 8412, (B), (6).

8413 60 20

Дивись Пояснення до товарної позиції 8412, (B), (6).

8413 70 51 - 8413 70 75

            У насосах з радіальним потоком рідина приводиться в рух під прямими кутами до осі або до робочого колеса.

8413 70 81 і 8413 70 89

            Ці товарні категорії включають, зокрема, відцентрові насоси з осьовим потоком, в яких рідина приводиться в рух уздовж осі робочого колеса. Вони також включають гібридні типи насосів з радіальним потоком і з осьовим потоком (наприклад, з радіальним впуском та осьовим випуском або з осьовий впуском та радіальним випуском).

8413 81 00 та 8413 82 00

Ці товарні категорії не охоплюють:

            a) медичні всмоктувальні насоси для забору секретів, які, поряд із насосом, містять також всмоктувальний пристрій і використовуються в операційних або в машинах швидкої допомоги (пересувних операційних) (товарна позиція 9018);

            b) медичні насоси, які підлягають носінню, перенесенню або вживленню в організм, оснащені резервуаром з живильною речовиною і діють як медичні дозатори з вбудованим джерелом електроживлення для насоса, в одному корпусі (товарна позиція 9021).

 

Пояснення до товарної позиції 8414:

8414

Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або інші газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:

8414 10

- насоси вакуумнi:

8414 10 20 00

- - для напівпровідникового виробництва

 

- - iншi:

8414 10 25 00

- - - насоси роторнi поршневi, насоси роторнi з ковзними лопатями, насоси молекулярнi (вакуумнi) i насоси типу "Рутс"

 

- - - iншi:

8414 10 81 00

- - - - насоси дифузiйнi, крiогеннi та адсорбцiйнi

8414 10 89

- - - - інші:

8414 10 89 10

- - - - - для цивільної авіації

8414 10 89 90

- - - - - інші

8414 20

- насоси повітряні, ручнi або ножнi:

8414 20 20 00

- - насоси ручнi для велосипедiв

8414 20 80

- - інші:

8414 20 80 10

- - - для цивільної авіації

8414 20 80 90

- - - інші

8414 30

- компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi:

8414 30 20

- - потужнiстю не бiльш як 0,4 кВт:

8414 30 20 10

- - - для цивільної авіації

8414 30 20 90

- - - інші

 

- - потужнiстю понад 0,4 кВт:

8414 30 81

- - - герметичнi або напiвгерметичнi:

8414 30 81 10

- - - - для цивільної авіації

8414 30 81 90

- - - - інші

8414 30 89

- - - інші:

8414 30 89 10

- - - - для цивільної авіації

8414 30 89 90

- - - - інші

8414 40

- повiтрянi компресори, змонтовані на колiсних шасі, які буксируються:

8414 40 10 00

- - з витратами не бiльш як 2 м3 на хвилину

8414 40 90 00

- - з витратами понад 2 м3 на хвилину

 

- вентилятори:

8414 51 00

- - настiльнi, пiдлоговi, настiннi, віконні, стельові або даховi з електричним двигуном потужнiстю не бiльш як 125 Вт:

8414 51 00 10

- - - для цивільної авіації

8414 51 00 90

- - - інші

8414 59

- - iншi:

8414 59 20

- - - вентилятори осьові:

8414 59 20 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

 

- - - - інші:

8414 59 20 91

- - - - - для цивільної авіації

8414 59 20 98

- - - - - інші

8414 59 40

- - - вентилятори вiдцентровi:

8414 59 40 10

- - - - для цивільної авіації

8414 59 40 90

- - - - інші

8414 59 80

- - - інші:

8414 59 80 10

- - - - для цивільної авіації

8414 59 80 90

- - - - інші

8414 60 00 00

- шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см

8414 80

- iншi:

 

- - турбокомпресори:

8414 80 11

- - - одноступiнчастi:

8414 80 11 10

- - - - для цивільної авіації

8414 80 11 90

- - - - інші

8414 80 19

- - - багато-ступiнчастi:

8414 80 19 10

- - - - для цивільної авіації

8414 80 19 90

- - - - інші

 

- - компресори з кривошипно-шатунним механізмом, об’ємнi з надлишковим робочим тиском:

 

- - - не бiльш як 15 бар, продуктивнiстю:

8414 80 22

- - - - не бiльш як 60 м3 на годину:

8414 80 22 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

 

- - - - - інші:

8414 80 22 91

- - - - - - для цивільної авіації

8414 80 22 98

- - - - - - інші

8414 80 28

- - - - понад 60 м3 на годину:

8414 80 28 10

- - - - - для цивільної авіації

8414 80 28 90

- - - - - інші

 

- - - понад 15 бар продуктивнiстю:

8414 80 51 00

- - - - не бiльш як 120 м3 на годину

8414 80 59 00

- - - - понад 120 м3 на годину

 

- - компресори об’ємнi роторнi:

8414 80 73

- - - однороторні:

8414 80 73 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

 

- - - - інші:

8414 80 73 91

- - - - - для цивільної авіації

8414 80 73 98

- - - - - інші

 

- - - багатороторні:

8414 80 75 00

- - - - гвинтовi

8414 80 78 00

- - - - iншi

8414 80 80 00

- - iншi

8414 90 00 00

- частини

До цієї товарної позиції включаються машини і пристрої ручні або з моторним приводом для стискування повітря чи інших газів або для створення вакууму, а також прилади, що забезпечують циркуляцію повітря чи інших газів.

(А) Насоси і компресори

Як правило, повітряні насоси, вакуумні насоси і компресори працюють за тими же принципами та побудовані майже так само, як і рідинні насоси (поршневі, ротаційні, відцентрові чи ежекторні), описані в попередній товарній позиції.

Проте існують спеціальні типи насосів для створення високого вакууму: дифузійні насоси (з використанням оливи або ртуті), молекулярні насоси і захоплюючі насоси (гетерні насоси, кріонасоси). Іноді дифузійні насоси, проте, виготовляються зі скла. У цьому випадку вони до цієї товарної позиції не включаються (група 70).

Повітряні і вакуумні насоси застосовуються: для прискорення кипіння, дистиляції або випаровування за зниженого тиску; для створення вакууму в електричних лампочках чи трубках, вакуумних колбах і т.п. Повітряні насоси використовуються для накачування повітря та створення тиску (наприклад, накачування автомобільних шин).

На відміну від рідинних насосів, повітряні або інші газові компресори (крім компресорів низького тиску чи компресорів, що працюють з перервами) охолоджуються водою або мають ребра чи інші пристрої для повітряного охолодження (охолодження поверхні) для відводу тепла, що виробляє компресор.

Існують кілька типів компресорів, наприклад, поршневий зворотно-поступальний, відцентровий, осьовий і ротаційний. Особливий вид компресора, який приводиться в дію відпрацьованими газами, використовується у поршневих двигунах внутрішнього згоряння для підвищення потужності.

Компресори широко використовуються для стискування газів у циліндрах; у хімічних процесах; у холодильниках і т.п. і для стискування повітря та інших газів в ємностях для компресійних повітряних двигунів, пневмомолотків, лебідок, гальм, пневмотруб, баластових танків підводних човнів і т.п.

До цієї товарної позиції також включаються генератори з вільним поршнем для газових турбін, що складаються з двох розташованих горизонтально поршнів, які рухаються в одному циліндрі. Циліндр на кінцях розширюється і там знаходяться компресійні циліндри, по яких ходять два інших поршні, з'єднані з ведучими поршнями, які створюють пневматичний відкіт. Ведучі поршні розводяться за допомогою вибухової дії запаленого газу та у такий спосіб переміщають компресійні поршні. Під час зворотного ходу компресійних поршнів повітря в компресійних циліндрах стискується і викидається назовні разом з вихлопними газами крізь викидний клапан. Високий тиск гарячих газів діє на ротор газової турбіни, у такий спосіб дозволяючи використовувати генератор замість камери згоряння і компресора газової турбіни.

Повітряні насоси і компресори цієї товарної позиції можуть оснащуватися двигунами або турбінами, як насоси товарної позиції 8413. Турбіни найбільше часто використовуються для компресорів високого тиску і працюють за принципом багатоступінчастої газової турбіни.

(B) Вентилятори

Вентилятори можуть мати чи не мати умонтований привідний двигун і призначені для подавання великої кількості повітря або інших газів з порівняно низьким тиском чи просто створювати рух повітря.

Вентилятори першого типу можуть працювати як витяжні чи нагнітальні пристрої (наприклад, промислові нагнітальні пристрої, які використовуються в аеродинамічних трубах). Вони складаються з пропелера або імпелера, що обертається в корпусі або трубопроводі, і діють за принципом ротаційного або відцентрового компресора.

Другий тип являє собою більш просту конструкцію, що складається з повітряного ґвинта, який приводиться в рух та обертається у відкритому повітрі.

Вентилятори використовуються, серед іншого (inter alia), для вентиляції шахт і будинків усіх типів, бункерів, суден; для витягування пилу, пари, диму, гарячих газів і т.п.; для сушіння різних матеріалів (шкіри, паперу, текстильних матеріалів, фарб і т.п.); для аеродинамічних труб; у механічних пристроях повітряної тяги для печей.

У цю групу входять також кімнатні вентилятори незалежно від того, чи вони хитаються чи періодично працюють, для установлення на стелі, у стіні, вікні, настільні і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються вентилятори з додатковим обладнанням (таким, як великі пиловидальні конуси, фільтри, охолоджувальні чи нагрівальні елементи та теплообмінники), якщо це обладнання надає їм властивості більш складних машин інших товарних позицій, наприклад, повітронагрівачі неелектричні (товарна позиція 7322), установки для кондиціювання повітря (товарна позиція 8415), пиловловлювачі (товарна позиція 8421), повітроохолоджувачі для промислової обробки матеріалів (товарна позиція 8419) або для приміщень (товарна позиція 8479), електрообладнання обігріву простору з умонтованими вентиляторами (товарна позиція 8516).

(C) Вентиляційні або витяжні шафи з вентилятором, з фільтром чи без фільтра

До цієї групи входять кухонні витяжні шафи з вентилятором, установлювані на домашніх кухнях чи в ресторанах, їдальнях, лікарнях і т.п., а також витяжні шафи для лабораторій та для промислових цілей з вентилятором.

 

Компресори, повітряні насоси, вентилятори, нагнітачі і т.п., спеціально призначені для використання з іншими машинами, не є частинами цих машин і включаються до цієї товарної позиції.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини товарів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, корпуса насосів і компресорів, лопатки, імпелери, ротори, лопаті та поршні).

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) турбіни, що працюють на відпрацьованих газах (товарна позиція 8411);

(b) емульсійні насоси (товарна позиція 8413);

(c) пневматичні підіймачі та конвеєри (товарна позиція 8428);

(d) машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур (товарна позиція 8437);

Додаткові пояснення до товарної позиції 8414:

            Для цілей цієї товарної позиції до насосів та компресорів також належать електронасоси, турбонасоси, компресори з вбудованим електродвигуном і турбокомпресори.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

8414 10 89

Ця товарна категорія включає рідинно-кільцеві вакуумні насоси і мембранні вакуумні насоси.

8414 20 20 і 8414 20 80

            До цих товарних категорій входять лише ті насоси, які мають ручний або ножний привод, тобто працюють переважно за рахунок м'язових зусиль людини, як описано в Поясненнях до товарної позиції 8414 (А). Зокрема, вони повинні бути призначені для накачування пневматичних шин (наприклад, для велосипедів, моторних транспортних засобів тощо) та аналогічних виробів, наприклад, надувних матраців, надувних подушок і надувних човнів.

8414 51 00 - 8414 59 80

            Для цілей цих товарних категорій вентиляторами вважаються лише ті вироби, які мають характеристики, описані в Поясненнях до товарної позиції 8414, (B), і відповідають таким умовам:

1) тиск повітря або газу не повинен перевищувати 2 бар;

2) в їхньому складі повинна бути лише одна обертова поверхня (одна ступінь).

            Повітряні компресори, які не задовольняють зазначені вище умови, класифікуються в товарних категоріях 8414 80 11 - 8414 80 80.

8414 59 40

            Відцентрові вентилятори - це вентилятори, в яких повітря інший газ, що повинен приводитися в рух, забирається вздовж осі обертання, а викидається радіально.

8414 80 11 і 8414 80 19

            В турбокомпресорах вал вентиляторного колеса приводиться в дію зовнішнім двигуном, а повітря або інший газ, що підлягає перекачуванню, приводиться в рух вентиляторним колесом. Турбокомпресори можуть одноступінчасті або багатоступінчасті, осьові або радіальні. Прості одноступінчасті компресори використовуються, наприклад, у сміттєзбиральних машинах вакуумної дії.

 

8414 80 11

            Ця товарна категорія також включає турбонагнітачі відпрацьованих газів для поршневих двигунів внутрішнього згоряння, в яких вони використовуються для стиснення атмосферного повітря, необхідного для згоряння з метою збільшення потужності двигуна. Вони являють собою одноступінчаті повітряні турбокомпресори (повітродувки), використовувані для створення надлишкового тиску більш як 2 бар і приводяться в дію турбіною відпрацьованих газів, встановленою поруч з корпусом компресора. Відпрацьовані гази подаються до турбіни від поршневого двигуна внутрішнього згоряння, на якому вона встановлена.

8414 90 00

            Ці товарна категорія також включає частини турбонагнітачів відпрацьованих газів, призначених для двигунів внутрішнього згоряння. Однак, частини турбіни відпрацьованих газів, використовуваної разом з турбонагнітачами відпрацьованих газів, класифікуються в товарній позиції 8411 як частини газової турбіни без камери згоряння.

Пояснення до товарної позиції 8415:

8415

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:

8415 10

- настiннi чи для вiкон, в окремому корпусi або спліт-системи:

8415 10 10 00

- - в окремому корпусі

8415 10 90 00

- - спліт-системи

8415 20 00

- призначені для використання в моторних транспортних засобах:

8415 20 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів

8415 20 00 90

- - iншi

 

- iншi:

8415 81 00

- - з вмонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимів "холод-тепло":

8415 81 00 10

- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт

8415 81 00 30

- - - для цивільної авіації

8415 81 00 90

- - - інші

8415 82 00

- - інші з вмонтованою холодильною установкою:

8415 82 00 10

- - - із споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт

8415 82 00 30

- - - для цивільної авіації

8415 82 00 90

- - - iншi

8415 83 00

- - з невмонтованою холодильною установкою:

8415 83 00 10

- - - для цивільної авіації

8415 83 00 90

- - - iншi

8415 90 00 00

- частини

До цієї товарної позиції включаються установки, що підтримують температуру та вологість в закритих приміщеннях. Ці установки можуть оснащуватися очисниками повітря.

Встановлюються в кабінетах, будинках, громадських місцях, на суднах, в автомобілях і т.п., а також у деяких промислових приміщеннях, де вимагаються особливі атмосферні умови (наприклад, текстильна, паперова, тютюнова і харчова промисловість).

До цієї товарної позиції входять лише установки:

(1) обладнані вентилятором або нагнітачем з двигуном; та

(2) призначені для зміни як температури (нагрівання або охолодження або і те, і інше), так і вологості (зволоження або осушення або і те, і інше) повітря; та

(3) в яких елементи, зазначені в пунктах (1) та (2), подані разом.

У цих установках зволожувачі та осушувачі можуть бути відділені від елементів, які змінюють температуру. Проте деякі типи мають лише один пристрій, здатний змінити температуру і вологість повітря конденсацією. Ці кондиціонери охолоджують та осушують повітря (конденсацією водяної пари на холодному змійовику) приміщень, де вони встановлені, а за наявності забірника зовнішнього повітря вони охолоджують та осушують суміш зовнішнього і кімнатного повітря. Зазвичай вони мають піддон, в якому збирається конденсат.

         Установки можуть бути моноблоковими, що мають всі необхідні елементи, присутні в установках віконного або настінного типу в одному корпусі (називані як блоки крізь стіну). Або вони можуть бути у вигляді "спліт-систем", які працюють з’єднаними, тобто конденсаторний блок зовнішнього розташування працює разом із випарником, що розташований всередені приміщення. Такі "спліт-системи" не мають повітряводів і в них використовується окремий випарник для кожної зони, в якій необхідно здійснювати кондиціонування повітря (наприклад у кожній кімнаті).

Кондиціонери цієї товарної позиції повинні мати, крім вентилятора з двигуном або нагнітача, принаймні, ще такі елементи:

пристрій нагрівання повітря (що використовує трубки з гарячою водою, парою чи гарячим повітрям або електричний опір і т.п.) та зволожувач повітря (що складається зазвичай з водяного розпилювача) чи осушувач; або

змійовик холодної води чи випарник холодильного агрегату (обидва змінюють температуру і вологість повітря конденсацією); або

інший тип охолоджувального елемента з окремим приладом, що змінює вологість повітря.

В окремих випадках осушувач використовує гігроскопічні властивості адсорбуючих матеріалів.

До цієї товарної позиції включаються, серед інших (inter alia), реверсивні теплові насоси, розроблені як одна система, оснащені клапаном для перемикання режиму охолодження/нагрівання для виконання подвійної функції нагрівання та охолодження приміщення. В режимі охолодження реверсивний клапан спрямовує гарячу пару під високим тиском в теплообмінник зовнішнього блока, де тепло, що вивільнюється під час конденсації, розсіюється вентилятором у зовнішньому повітрі, а потім зріджений холодоагент потрапляє в теплообмінник внутрішнього блока, де він випаровується, поглинаючи тепло та охолоджуючи повітря, яке переміщується в приміщенні вентилятором. У режимі нагрівання, перемикання реверсивного клапана спричиняє зміну напрямку руху холодоагент таким чином, що тепло вивільнюється  в приміщенні.

Кондиціонери можуть забезпечуватися нагрівальними та охолоджувальними засобами від зовнішнього джерела. Зазвичай вони обладнані повітряними фільтрами. Фільтри складаються з одного або більше шарів фільтрувального матеріалу, часто змоченого в оливі (текстильний матеріал, скловата, сталева чи мідна "вовна", розширений метал і т.п.), крізь який проходить повітря і залишає пил, що міститься, і т.п. На кондиціонери можуть установлюватися прилади, що автоматично контролюють температуру і вологість повітря.

       До цієї товарної позиції також включаються установки, які хоча і не оснащені пристроєм для регулювання вологості, але здатні змінювати вологість  за рахунок її конденсації. Прикладами таких кондиціонерів є вищезазначені моноблокові установки і спліт-системи, в яких застосовується окремий випарник для кожної зони кондиціювання (наприклад у кожній кімнаті), а також установки для холодильників, до складу яких входить охолоджуючий випарник, поєднаний з повітродувкою, оснащеною двигуном. Також до цієї товарної позиції включаються агрегати для обігрівання/охолодження закритих об’ємів (вантажівок, трейлерів або контейнерів), які складаються з компресора, конденсатора і двигуна, розташованих зовні товарної камери, та вентилятора і випарника, що знаходяться всередині контейнера.  

Проте до цієї товарної позиції не входять холодильні установки, розраховані на підтримку температури нижче 0 °С в закритих камерах (наприклад, трейлерів, вантажних машин або контейнерів) і які мають опалювальну систему для підвищення температури в камері у встановлених межах, якщо температура зовнішнього повітря дуже низька. Це обладнання включається до товарної позиції 8418 як рефрижераторне або морозильне обладнання, в якому нагрівальні функції мають другорядне значення стосовно основної функції – зберегти швидкопсувні продукти охолодженими під час перевезення.

Частини

У відповідності до положень Приміток 2 (b) до Розділу XVI до цієї товарної позиції включаються окремо представлені внутрішні та зовнішні блоки спліт-системи установок для кондиціонування повітря компресійного типу даної товарної позиції.

Інші частини кондиціонерів (включаючи компоненти, призначені для установки в автономні блоки) повинні класифікуватися у відповідності з положеннями Приміток 2(а) до Розділу XVI (товарні позиції 8414, 8418, 8419, 8421, 8479 і т.п.) або, якщо Примітки 2(а) не застосовано, то у відповідності з Примітками 2 (b) або 2(с) до Розділу XVI в залежності від того, ідентифікуючі вони як придатні для використання чи головним чином з кондиціонерами, частинами яких вони є, або ні.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) повітронагрівачі і розподільні пристрої для подачі гарячого повітря товарної позиції 7322, які також можуть розподіляти свіже чи кондиційоване повітря;

(b) нереверсивні теплові насоси (товарна позиція 8418); і камери охолодження установок для кондиціонування повітря (товарна позиція 8418);

(c) апарати, які хоч і мають вентилятор з двигуном, але можуть лише змінювати або температуру, або вологість повітря (товарні позиції 8479, 8516 і т.п.).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

 

8415 10

           

            Ця товарна підпозиція охоплює обладнання для кондиціювання повітря віконного або настінного типу в окремому корпусі або "спліт-системи".

 

            Такі кондиціонери виконуються у вигляді одного блока, який поєднує всі необхідні елементи в окремому корпусі.

 

            У кондиціонерах типу "спліт-система" не використовуються повітроводи та використовується окремий випарник для кожної зони, в якій необхідно здійснювати кондиціювання повітря (наприклад, у кожній кімнаті).

 

            Проте, в дану товарну позицію не включаються системи централізованого кондиціювання, в яких охолоджене повітря від випарника до зон охолодження подається повітроводами.

8415 20

Ця товарна підпозиція охоплює обладнання, призначене переважно для пасажирських моторних транспортних засобів усіх видів, але яке може також використовуватися в інших видах моторних транспортних засобів для кондиціювання повітря в кабінах і відсіках, де розміщаються люди.

8415 90

Ця товарна підпозиція охоплює, як внутрішні  так і зовнішні блоки спліт-системи пристроїв кондиціонування повітря товарної підпозиції 8415 10, представлених окремо. Блоки розраховані, безпосередньо, на з`єднання електропроводки та мідних трубок, по яким між зовнішніми та  внутрішніми блоками циркулює холодоагент.

Пояснення до товарної позиції 8416:

8416

Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої:

8416 10

- пальники топкові для рiдкого палива:

8416 10 10 00

- - з установленим пристроєм для автоматичного керування

8416 10 90 00

- - iншi

8416 20

- iншi пальники топкові, включаючи комбiнованi:

8416 20 10 00

- - виключно газовi, моноблоковi з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування

 

- - інші:

8416 20 20 00

- - - пальники комбіновані

8416 20 80 00

- - - iншi

8416 30 00 00

- топки механічні, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки і пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої

8416 90 00 00

 - частини

 

До цієї товарної позиції входять апарати для механічного чи автоматичного запалювання і підтримки горіння печей усіх типів, та для видалення попелу і шлаку.

(А) Топкові пальники

Пальники спрямовують полум'я безпосередньо в топку і за потребою розподіляють на решітки та для видалення попелу.

Типи пальників:

(1) Пальники для важких палив (форсунки).

Важке паливо розпорошується в повітряному потоці, в одних випадках стисненим повітрям, в інших – високим тиском пари або механічно (останні типи пристроїв зазвичай вмикають двигун, насос і нагнітач).

(2) Пиловугільні пальники.

Зазвичай великих розмірів. Струмінь подрібненого в порошок вугілля направляється в топку повітряним потоком, що є одночасно й окисником. Пальники можуть оснащуватися іноді конвеєром для транспортування вугілля та дробаркою. В інших типах вугільний порошок подається в топку пульсуючим струменем пари високого чи низького тиску.

(3) Газові пальники.

Поділяються на пальники високого тиску для використання з дуттям і низьким тиском для використання з повітрям атмосферного тиску. В обох випадках повітря і газ, що спалюється, подаються крізь концентричні трубки або трубки, що сходяться.

(4) Комбіновані пальники.

Ці пальники забезпечують одночасне спалювання рідкого палива, газу та подрібненого вугілля або будь-яких двох з перерахованих видів палива.

(B) Механічні топки, механічні колосникові решітки, механічні пристрої                           для видалення та аналогічні пристрої

Ці механічні пристрої служать для подачі твердого палива в топку або для створення палаючого шару. Механічні топки та механічні колосникові решітки часто комбінуються і також забезпечуються пристроями для автоматичного видалення шлаку і золи із топки, складаючи в такий спосіб цілком автоматичну установку. В інших випадках механічні або автоматичні вузли можуть комбінуватися з немеханічними елементами.

(1) Механічні топки.

Існує безліч типів топок. Зазвичай вони складаються із завантажувальної лійки з різними пристроями, такими як гвинт Архімеда, механічні лопати, рухливі піддони, поршні, що рухаються, з ручним чи механічним приводом для регулювання кількості вугілля, подаваного в топку. Часто на цих пристроях встановлюють обмежники витрати вугілля. До цієї товарної позиції включаються механічні топки котлів центрального опалення (включаючи побутові).

(2) Механічні колосникові решітки.

Механічні решітки різних типів використовуються для рівномірного розподілу вугілля та рівномірного його спалювання. Найбільш розповсюджений тип заснований на принципі роботи гусеничної стрічки або має форму уступів. Часто на кінцях решітки знаходяться пристрої для видалення золи та шлаку. В інших системах шлак і зола віддаляються окремими механічними пристроями, які також включаються до цієї товарної позиції.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини товарів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, сопла пальників, штовхаючі поршні, піддони для механічних топок, шасі для механічних колосникових решіток, з’єднувальні секції і ланки, напрямні і ковзанки механічних колосникових решіток).

 

До цієї товарної позиції не включаються промислові або інші немеханічні колосники чи решітки. Топки, що складаються з нерухомих решіток у металевому корпусі, розраховані на встановлення у вигляді єдиного вузла в деякі типи котлів, не входять до цієї товарної позиції і вважаються частинами котлів товарної позиції 8402. Аналогічно деякі інші типи немеханічних решіток, ідентифіковані як конкретні для певних механізмів і пристроїв, класифікуються як частини цих механізмів (наприклад, для газогенераторів – товарна позиція 8405). Проте металеві колосники і решітки загального призначення для встановлення в цегельну кладку включаються до товарної позиції 7321, 7322 або 7326 відповідно до їхнього типу.

Пояснення до товарної позиції 8417:

8417

Печi та горна промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi:

8417 10 00 00

- печi та горна для випалювання, виплавляння або iншого термiчного оброблення пiритових руд або руд металiв

8417 20

- печi хлiбопекарськi, включаючи печі кондитерськi:

8417 20 10 00

- - печi тунельнi

8417 20 90 00

- - iншi

8417 80

- iншi:

8417 80 30 00

- - камери та муфельні печі для випалювання керамічних виробів

8417 80 50 00

- - камери та муфельні печі для випалювання цементу, скла чи хімічних продуктів

8417 80 70 00

- - iншi

8417 90 00

- частини:

8417 90 00 10

- - рекуператорів петельних трубчатих продуктивністю повітря 2 800-19 000 м3 на годину

8417 90 00 90

- - інші

До цієї товарної позиції входять неелектричні промислові або лабораторні печі та сушильні печі (сушарки), призначені для створення високих або відносно високих температур у камерах за рахунок згоряння палива (або безпосередньо в камері, або в окремих камерах згоряння). Вони використовуються для термічної обробки (наприклад, випалювання, виплавляння, прожарювання або термічного розкладання) різних видів продуктів, які можуть розміщатися в палаючому шарі палива, у тиглях, ретортах чи на полках. Сюди ж включені парові духові печі.

У деяких типах (тунельні сушарки) продукти, що підлягають термообробленню, постійно переміщаються (наприклад, за допомогою конвеєра).

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Печі для випалювання руд металів або піритних руд.

(2) Металоплавильні печі, включаючи вагранки.

(3) Печі для загартування, випалювання або інших операцій термообробки металу.

(4) Печі для цементації.

(5) Печі для випічки хліба, включаючи печі для випічки печива.

(6) Коксові печі.

(7) Печі для обвуглювання дерева.

(8) Обертові печі для цементу та обертові печі для гіпсу.

(9) Печі для скляної чи керамічної промисловості, включаючи тунельні печі.

(10) Печі для сушіння емалей.

(11) Печі, спеціально призначені для плавлення, спікання або термічної обробки матеріалів, що розщеплюються, з метою їх повторного використання, печі для розділення опроміненого ядерного палива за допомогою пірометалургійних процесів, для спалювання радіоактивного графіту чи фільтрів або для випалювання керамічних чи скляних виробів, що містять радіоактивний шлак.

(12) Печі крематоріїв.

(13) Печі для спалювання та аналогічні печі, призначені для спалювання відходів, і т.п.

До цієї товарної позиції не входять печі та сушильні печі, що складаються переважно з вогнетривких або керамічних матеріалів, а також блоки, цегла та аналогічні вогнетривкі або керамічні матеріали для будівництва чи облицювання печей та сушильних печей (група 69), у той час як металеві структурні елементи переважно відносяться до Розділу XV. Проте до цієї товарної позиції включаються скомплектовані облицювальні матеріали або спеціальні керамічні чи вогнетривкі частини, подані як складені елементи (змонтовані чи ні) разом з печами або сушильними печами, виконаними переважно з металу.

Багато промислових печей та сушильних печей включають обладнання для їхнього завантаження або розвантаження, для керування дверима, заслінками, подами чи іншими рухливими частинами або для нахилу печі і т.п. Таке підіймальне або транспортне обладнання слід класифікувати разом з піччю чи сушаркою за умови, що воно складає її невід'ємну частину, у противному разі воно має класифікуватися в товарній позиції 8428.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини товарів цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції (наприклад, стулки печей або сушильних печей, заслінки, бічні щити; оглядові вікна, арки і фурми для домен).

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) печі, крім промислових або лабораторних (товарна позиція 7321);

(b) апарати товарної позиції 8419, включаючи пристрої для крекінгу нафти, автоклави, сушильні установки та апарати для обробки парою;

(c) конвертери (товарна позиція 8454).

Пояснення до товарної позиції 8418:

8418

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415:

8418 10

- комбiнованi холодильники-морозильники з окремими зовнішніми дверима:

8418 10 20

- - мiсткiстю понад 340 л:

8418 10 20 10

- - - побутові

 

- - - інші:

8418 10 20 91

- - - - для цивільної авіації

8418 10 20 98

- - - - інші

8418 10 80

- - iншi:

8418 10 80 10

- - - побутові

 

- - - інші:

8418 10 80 91

- - - - для цивільної авіації

8418 10 80 98

- - - - інші

 

- холодильники побутовi:

8418 21

- - компресiйнi:

8418 21 10 00

- - - мiсткiстю понад 340 л

 

- - - iншi:

8418 21 51 00

- - - - модель у формі стола

8418 21 59 00

- - - - що вмонтовуються

 

- - - - iншi мiсткiстю:

8418 21 91 00

- - - - - не бiльш як 250 л

8418 21 99 00

- - - - - понад 250 л, але не бiльш як 340 л

8418 29 00 00

- - iншi

8418 30

- морозильники типу "скриня" мiсткiстю не бiльш як 800 л:

8418 30 20

- - мiсткiстю не бiльш як 400 л:

8418 30 20 10

- - - для цивільної авіації

8418 30 20 90

- - - інші

8418 30 80

- - мiсткiстю понад 400 л, але не бiльш як 800 л:

8418 30 80 10

- - - для цивільної авіації

8418 30 80 90

- - - інші

8418 40

- морозильники типу "шафа" мiсткiстю не бiльш як 900 л:

8418 40 20 00

- - мiсткiстю не бiльш як 250 л

8418 40 80 00

- - мiсткiстю понад 250 л, але не бiльш як 900 л

8418 50

- iншi меблі (камери, шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) для зберігання та демонстрації з вмонтованим холодильним або морозильним обладнанням:

 

- - холодильнi прилавки та вiтрини (з холодильним агрегатом або випаровувачем):

8418 50 11 00

- - - для зберігання заморожених харчових продуктiв

8418 50 19 00

- - - iншi

8418 50 90 00

- - іншi меблі з вмонтованим холодильним обладнанням

 

- iнше обладнання холодильне та морозильне; тепловi насоси:

8418 61 00 00

- - тепловi насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415

8418 69 00

- - iншi:

8418 69 00 10

- - - для цивільної авіації

8418 69 00 90

- - - інші

 

- частини:

8418 91 00 00

- - меблi, призначенi для розмiщення холодильно-морозильного обладнання

8418 99

- - iншi:

8418 99 10 00

- - - випаровувачi та конденсатори, крiм тих, що використовуються у побутових холодильниках

8418 99 90

- - - iншi:

8418 99 90 10

- - - - частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильників і морозильників

8418 99 90 90

- - - - iншi

 (I) Холодильники, морозильники та інше холодильне                                                                         чи морозильне обладнання

Холодильники та холодильні установки цієї товарної позиції є переважно машинами або складаннями агрегатів, здатними в режимі безперервної роботи підтримувати низьку температуру (біля 0 °C і нижче) на активному охолоджувальному елементі за допомогою абсорбції прихованої теплоти випарювання скраплених газів (наприклад, аміак, галогеновані вуглеводні), летких рідин або у випадку деяких суднових холодильників – води.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) солеморозильники (товарна позиція 8210 або 8419);

(b) проточні водяні охолоджувачі типу простого теплообмінника (див. пояснення до товарної позиції 8419);

(c) холодильні "скрині", ізольовані шафи і т.п., на яких не передбачається установлення холодильних агрегатів (зазвичай товарна позиція 9403).

Холодильники цієї товарної позиції поділяються на два типи:

(А) Холодильники компресійні

Основні частини:

(1) Компресор, в який надходить розширений газ з випарника і який подає газ під тиском у

(2) Конденсатор, або зріджувач, де газ охолоджується і перетворюється в рідину; та

(3) Випарник, активний охолоджувальний елемент, який складається з системи труб, в яких конденсований холодоагент (охолоджувач), проходячи крізь розширювальний клапан, швидко випаровується і поглинає тепло навколишнього повітря або у випадку великих холодильних установок – тепло розсолу чи розчину хлориду кальцію, що циркулює навколо змійовика випарника.

У суднових холодильниках компресор і конденсатор в охолоджувальному (вода або розсіл) ланцюгу відсутні. Випаровування викликає вакуум, який створюється ежекторним насосом, що працює з паровим конденсатором. Останній конденсує і викидає пари, що утворилися, не повертаючи їх у систему.

(B) Холодильники абсорбційні

У холодильниках цього типу компресор замінений "генератором", в якому насичений водяний розчин аміаку нагрівається (газом, оливою або електричним елементом). Газ виводиться і збирається під тиском у конденсаторі. За циклом конденсації відбувається розширення та охолодження, тобто так само, як у холодильниках компресійного типу. Розширений газ проходить крізь ослаблений розчин або в окремому абсорбері, який живить генератор, або крізь насос, або крізь генератор, який у деяких типах діє як абсорбер, у періоди, коли відбувається відвід тепла.

У деяких сухих типах газоподібний аміак усмоктується твердою речовиною (наприклад, хлоридом кальцію або силікагелем) замість розчину.

Обладнання нижчеперелічених типів включається до цієї товарної позиції, якщо воно подано в такому вигляді:

(1) Блоки (вузли), що складаються з компресора (з двигуном чи без нього) та конденсатора, змонтованих на єдиній основі, укомплектовані випарником чи ні, або автономні абсорбційні блоки. (Ці вузли зазвичай встановлюють у побутові холодильники та інші холодильні шафи). Деякі установки компресійного типу, відомі як "пристрої охолодження рідини", які складаються із зібраних на загальній підставі компресора і теплообмінника, що містить випарник і трубопровід з охолоджуваною рідиною (ці установки можуть містити конденсатор чи ні).

(2) Шафи чи інші меблі або пристрої, що містять повний холодильний вузол чи випарник холодильного вузла, незалежно від того, обладнані вони додатковими пристроями, такими як змішувачі, міксери, форми, чи ні. До такого обладнання відносяться: побутові холодильники, холодильні вітрини, прилавки, контейнери для зберігання морозива, заморожених продуктів і води, прохолодні питні фонтани, баки для охолодження молока, охолоджувачі пива, машини для виготовлення морозива і т.п.

(3) Холодильні установки великих розмірів, до складу яких входять елементи обладнання, не розташовані на одній основі, або самостійні вузли, але працюючі разом за схемою прямого розширення (випарник знаходиться в "споживачі холоду") або шляхом подачі охолоджувальної речовини (розсолу), охолодженої в холодильному вузлі, до "споживача холоду" (непряме охолодження). Подібні установки використовуються, наприклад, у холодильних камерах та у виробничих процесах (виготовлення кускового льоду, швидкозаморожених харчових продуктів, швидкого охолодження шоколадних виробів, відділення парафіну під час очищення нафти, у хімічному виробництві і т.п.).

Допоміжне обладнання, яке має істотне значення, у разі використання низьких температур, одержуваних у цих установках, включається до цієї товарної позиції за умови, якщо воно подано разом з іншими компонентами цих установок. До них відносяться, наприклад, секційні фризери або фризери тунельного типу, холодильні столи для виробництва кондитерських чи шоколадних виробів і т.п.

 

До цієї товарної позиції також включається холодильне обладнання, що діє за рахунок випаровування скрапленого газу в закритому об’ємі і яке складається з однієї або більше газових камер, термостата, електромагнітного клапана, панелі керування, електричних вимикачів та перфорованої розподільної трубки. Ці компоненти включаються до цієї товарної позиції, якщо вони подані разом.

(II) Теплові насоси

Тепловий насос являє собою прилад, який переносить тепло від придатного джерела тепла (підземні чи наземні води, ґрунт чи повітря) і, використовуючи додаткове джерело енергії (наприклад, газ чи електрика), перетворює його в джерело з більш високою температурою.

Для перенесення тепла від джерела до теплового насоса і від теплового насоса до середовища зазвичай використовується теплопередавальна рідина.

Існують два типи теплових насосів: насос компресійного типу і насос абсорбційного типу.

Насос компресійного типу складається з таких основних елементів:

(1) Випарника для виділення енергії з навколишнього середовища і передачі її в теплопередавальну рідину.

(2) Компресора, який механічним шляхом перекачує пароутворювальний склад з випарника під більш високим тиском у конденсатор.

(3) Конденсатора, який є теплообмінником, в якому пари скраплюються і віддають тепло середовищу.

У теплових насосах абсорбційного типу замість компресора використовується парогенератор, який містить воду і холодоагент і має пальник.

Теплові насоси поділяються за двома критеріями: перший – джерело вихідного тепла, другий – середовище, температура якого повинна бути змінена. Основні типи насосів:

(i)  повітря-водяний або повітря-повітряний тепловий насос, який відбирає тепло з атмосфери і перетворює його в теплу воду або тепле повітря;

(ii) водо-водяний або водоповітряний тепловий насос, який відбирає тепло з підземного джерела чи маси поверхневих вод;

(iii) грунто-водяний або грунто-повітряний тепловий насос: у цьому випадку тепло відбирається за допомогою системи труб, встановлюваних у ґрунті.

Теплові насоси можуть бути представлені як один виріб, що складається з різних вузлів. Такий виріб називається моноблоком. Насоси також можуть бути представлені як кілька окремих виробів. Деякі теплові насоси можуть бути представлені без випарників, якщо вони монтуються на установку, де вже є випарник. У цьому випадку вони вважаються некомплектними виробами, зберігаючи при цьому основні властивості складеного виробу, і включаються до цієї товарної позиції.

Теплові насоси використовуються для опалення приміщень або забезпечення побутовою гарячою водою. Для цих цілей зазвичай використовуються теплові насоси нереверсивного типу.

Проте до цієї товарної позиції не включаються реверсивні теплові насоси, що складаються з вентилятора з двигуном і пристроями для зміни температури і вологості. Ці насоси відносяться до установок кондиціювання повітря і включаються до товарної позиції 8415.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини товарів цієї товарної позиції (побутових чи промислових) також включаються до цієї товарної позиції, наприклад, конденсатори, абсорбери, випарники, генератори, шафи, прилавки та інше обладнання, перераховані вище, у пункті 2, не обладнані повним холодильним блоком або випарником, але безумовно призначені для встановлення такого обладнання.

Компресори відносяться як такі до товарної позиції 8414, навіть якщо розроблені для встановлення в холодильниках. Неспеціалізовані частини (тобто трубки і баки) включаються у відповідні товарні позиції.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) установки для кондиціювання повітря, які включають агрегат охолодження або охолоджувальний випарник (товарна позиція 8415);

(b) машини для скраплення газу (наприклад, апарат Лінде) (товарна позиція 8419).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8418 69 00

            Ця товарна категорія включає "сушарки-охолоджувачі", які є пристроями, використовуваними для осушування повітря в будинках плавальних басейнів та в інших приміщеннях з вологим середовищем. В основному вони складаються з холодильного агрегату і вентилятора з приводом від електродвигуна. Вентилятор поглинає вологе повітря, яке потім трубопроводом передається до випарника холодильного агрегату, де воно конденсується на холодних стінках. Одержуваний водо-конденсат стікає в жолоб. Осушене повітря пропускається для підігрівання крізь нагрітий конденсатор холодильного агрегату і знову подається у приміщення.

            У випадку сушарок-охолоджувачів, використовуваних для осушування стисненого повітря в системах стисненого повітря, також охоплених цією категорією, осушене стиснене повітря, яке зазвичай, підігрівається за допомогою додатково встановленого теплообмінника повітря-повітря. Цей теплообмінник передає тепло вологого стисненого повітря на впускному боці сушарки-охолоджувача через стінки до осушеного стисненого повітря.

     Ці апарати не оснащуються пристроями для регулювання температури повітря.

            Проте, ця товарна категорія не охоплює пристроїв для виробництва сухого льоду (льодяних плит) різким скиданням високого тиску, під яким перебуває діоксид вуглецю, спричинюючи переохолодження (товарна позиція 8479).

Пояснення до товарної позиції 8419:

8419

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безінерційні або теплові водяні акумулятори:

 

- неелектричнi водонагрiвачi безінерційні або теплові водяні акумулятори:

8419 11 00 00

- - безінерційні водонагрівачі газовi

8419 19 00 00

- - iншi

8419 20 00 00

- стерилiзатори медичні, хірургічні або лабораторнi

 

- сушарки:

8419 31 00 00

- - для сiльсько-господарських продуктiв

8419 32 00 00

- - для деревини, целюлози, паперу або картону

8419 39 00

- - інші:

8419 39 00 10

- - - для керамічних виробів

8419 39 00 90

- - - інші

8419 40 00 00

- апарати дистиляцiйнi або ректифiкацiйнi

8419 50 00 00

- теплообмiнники

8419 60 00 00

- обладнання для скраплювання повiтря або iнших газiв

 

- iнші машини, агрегати та обладнання:

8419 81

- - для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi:

8419 81 20

- - - перколятори та iншi апарати для приготування кави та iнших гарячих напоїв:

8419 81 20 10

- - - - для цивільної авіації

8419 81 20 90

- - - - інші

8419 81 80

- - - iншi:

8419 81 80 10

- - - - для цивільної авіації

8419 81 80 90

- - - - інші

8419 89

- - iншi:

8419 89 10 00

- - - градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки)

8419 89 30 00

- - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази

8419 89 98 00

- - - iншi

8419 90

- частини:

8419 90 15 00

- - стерилiзаторiв товарної підкатегорії 8419 20 00 00

8419 90 85 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) побутові печі, каміни, плити і т.п. товарної позиції 7321;

(b) повітронагрівачі і розподільні пристрої для подачі гарячого повітря, неелектричні товарної позиції 7322;

(c) прилади побутові для приготування або розігрівання їжі товарної позиції 7418;

(d) пристрої для фракційної перегонки (наприклад, у виробництві важкої води) і ректифікації, сконструйовані спеціально для ізотопного поділу, а також пристрої для ізотопного обміну, що використовують метод "подвійної температури" (товарна позиція 8401);

(e) парові котли і водяні котли з пароперегрівом (товарна позиція 8402), а також їхнє допоміжне обладнання (товарна позиція 8404);

(f) котли центрального опалення товарної позиції 8403;

(g) промислові або лабораторні печі, включаючи печі для розділення опроміненого ядерного палива за допомогою пірометалургійних процесів (товарна позиція 8417 або 8514 залежно від конкретного випадку);

(h) холодильне обладнання та теплові насоси товарної позиції 8418;

(ij) обладнання для пророщування насіння, інкубатори або брудери (товарна позиція 8436);

(k) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);

(l) дифузійні апарати для екстрагування цукру з сиропу (товарна позиція 8438);

(m) установки для термообробки текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (наприклад, кондиціонери пряжі і обпалювальні машини) (товарна позиція 8451);

(n) апаратура для хімічного осаджування з парової фази для виробництва напівпровідникових приладів (товарна позиція 8486);

(о) промислове або лабораторне обладнання для термообробки матеріалів за допомогою індукції або діелектричних втрат, включаючи мікрохвильове обладнання (товарна позиція 8514);

(р) мікрохвильові печі для промислового або комерційного використання, використовувані у ресторанах або подібних підприємствах (товарна позиція 8514);

(q) заглибні нагрівачі, не вмонтовані постійно, для нагрівання рідин, в’язких (крім твердих тіл) речовин чи газів так само, як заглибні нагрівачі, постійно вмонтовані в чан, бак і т.п. і призначені лише для нагрівання води (товарна позиція 8516);

(r) електрообладнання обігрівання ґрунту, електрообладнання обігрівання простору, побутові електронагрівальні прилади товарної позиції 8516.

Крім перерахованої вище техніки, до цієї товарної позиції включається обладнання, призначене для нагрівання або охолодження речовини (твердої, рідкої чи газоподібної), яке виконується або для простої зміни температури, або для трансформації матеріалів, що відбуває переважно в результаті зміни температури (наприклад, для нагрівання, варіння, смаження, дистиляції, ректифікації, стерилізації, пастеризації, пропарювання, сушіння, випаровування, випарювання, конденсації чи охолодження). Проте до цієї товарної позиції не входять машини, апарати та обладнання, в яких нагрівання або охолодження, навіть якщо вони потрібні, є усього лише другорядними процесами, призначеними для полегшення основної механічної дії цього обладнання, наприклад, машини для покриття печива і т.п. шоколадом і конш-машина (машина для виготовлення шоколаду) (товарна позиція 8438), мийні машини (товарна позиція 8450 або 8451), машини для укладання та ущільнення бітумних матеріалів для дорожніх покриттів (товарна позиція 8479).

Машини та установки, включені до цієї товарної позиції, можуть бути обладнані додатковим механічним обладнанням, а можуть його не мати.

Це обладнання може працювати з будь-якою нагрівальною системою (з використанням вугілля, оливи, газу, пари, електрики і т.п.), крім водонагрівачів безінерційних та водонагрівачів, що акумулюють тепло, які у випадку електронагрівання включаються до товарної позиції 8516.

До цієї товарної позиції включається лише техніка, не застосовувана в побуті, крім безінерційних водонагрівачів і теплових водяних акумуляторів, про які буде сказано нижче.

До цієї товарної позиції входить широкий комплекс техніки та обладнання, які описані нижче.

(I) Нагрівальна або охолоджувальна техніка та обладнання

Ця група включає обладнання загального призначення, використовуване в багатьох галузях для простої обробки матеріалів шляхом нагрівання, кип'ятіння, варіння, концентрування, випаровування, випарювання, охолодження і т.п. Це обладнання включає:

(А) Посудини, чани і т.п. різних типів для нагрівання або охолодження:

(1) Посудини, чани і т.п. для непрямого нагрівання або охолодження, які мають подвійні стінки чи дно і обладнані системою циркуляції нагрівального чи охолоджувального середовища. Проте посудини, що мають подвійні стінки чи подвійне дно, відносяться до Розділу XIV або Розділу XV (наприклад, товарна позиція 7309), якщо вони не мають подібної системи циркуляції нагрівального чи охолоджувального середовища (наприклад, теплоізольовані контейнери), або до товарної позиції 8418, якщо вони обладнані випарником холодильної установки (пряме охолодження).

(2) Одностінні посудини, чани і т.п., що включають пристрої для безпосереднього нагрівання (включаючи нагрівання за допомогою перфорованих парових змійовиків), крім подібних посудин, зазвичай застосовуваних у побуті (товарна позиція 7321). Загалом промислові типи відрізняються великими габаритами і міцною конструкцією або наявністю фільтрів, збірників конденсату чи механічних пристроїв, таких як мішалки або перекидачі.

Такі посудини, одностінні чи двостінні, часто конструюються для потреб хімічної і суміжних галузей промисловості для роботи під високим тиском (наприклад, автоклави) або при пониженому тиску  для спеціальних цілей, особливо в хімічній та близьких галузях промисловості.

Посудини, оснащені механічними пристроями, але не мають систем прямого чи непрямого нагрівання, відносяться до товарної позиції 8479, якщо за своєю конструкцією вони безперечно не відносяться до обладнання, зазначеного в іншій товарній позиції.

Ця категорія нагрівальних посудин включає пастеризатори, що працюють іноді за зниженого тиску, які використовуються для обробки продуктів харчування і напоїв (молока, олії, вин, пива і т.п.) за температур, що забезпечують знищення шкідливих мікроорганізмів.

(B) Теплообмінні пристрої, в яких гаряче середовище (гарячий газ, пара чи гаряча рідина) та холодне середовище рухаються паралельно один одному зазвичай в протилежних напрямках, розділені між собою тонкими металевими стінками так, що одне середовище охолоджується, а інше нагрівається. Ці установки зазвичай бувають трьох типів:

(i)  концентричні трубчасті системи: один потік тече в кільцевому просторі, інший - у центральній трубі;

(ii) трубчаста система, в якій одна рідина поміщена в камеру, крізь яку протікає інший потік; або

(iii) дві паралельні системи з'єднаних вузьких камер, утворених роздільними пластинами.

Як відзначалося у винятку (е) даного Пояснення, до цієї товарної позиції не включається допоміжне обладнання парових котлів (товарна позиція 8404), багато видів якого (наприклад, парові конденсатори, повітропідігрівники, економайзери) відносяться до загального типу вищеописаних теплообмінних установок.

Нижче наведені приклади обладнання, що відповідно до вищевказаних положень включено у пункт 1 цього Пояснення:

(1) Морозильники, що використовують поварену (кухонну) сіль для охолоджувальних сумішей (крім тих, які входять до товарної позиції 8210).

(2) Конденсатори для азоту або інших газів.

(3) Агрегати для пастеризації, концентрування, охолодження і т.п. молока (включаючи чани з охолоджувальними системами).

(4) Чани для обробки і дозрівання сирів.

(5) Обладнання для концентрування, охолодження і т.п. фруктових соків, вин та ін.

(6) Обладнання, використовуване в сільському господарстві (наприклад, автоклави для приготування картоплі і т.п. як корм; гарячі водяні ванни для перетоплювання медових стільників, включаючи обладнані натискними гвинтами).

(7) Охолоджувальні колони (наприклад, для обладнання, використовуваного під час помелу хлібного зерна).

(8) Автоклави та паропрогрівальне, кип'ятильне, варильне, для смаження і т.п. обладнання для приготування або консервування їжі (наприклад, варильні камери для шинки; жаровні для риби; плити, автоклави для бланшування та ін. для фруктів, овочів та ін.; автоклави та охолоджувачі для консервної промисловості; котли для варіння; котли для кондитерських виробів).

(9) Посудини для вимочування та чани для розмішування, обладнані нагрівальними приладами; посудини для виварювання хмелю; пастеризатори та охолоджувачі пива та ін.

(10) Очисні посудини, обладнання для концентрування соків, вакуумні кип'ятильні агрегати, чани для карбонізації, сульфатування чи рафінування і т.п., застосовувані в цукровій промисловості.

Дифузійні агрегати (розпилювальні камери і "калоризатори", які постачаються разом) для екстракції соку з цукрового буряку до цієї товарної позиції не включаються (див. пункт (V) (B) (3)) Пояснень до товарної позиції 8438); проте "калоризатори", що поставляються окремо, включаються до цієї товарної позиції.

(11) Автоклави для витоплювання яловичого жиру або омилення жирів; баки для омилення маргарину, обладнані охолодним обертовим циліндром, на якому маргарин твердіє.

(12) Чани, посудини, автоклави і т.п. для хімічного підготовлення деревної маси або для гідролізу деревини.

(13) Чани та інші ємності для приготування барвників.

(14) Автоклави для вулканізації гуми.

(15) Чани для травлення або знежирення металів.

(16) Заглибні спіралі, що складаються з пластмасових трубок, розташованих паралельно або у вигляді обплетення і герметично з'єднаних на кожному кінці у вигляді стільникової конструкції із з’єднувальним елементом. У разі занурення у ванну такі пристрої підтримують задану температуру чи нагрівають, або охолоджують середовище за допомогою рідини чи пари, що циркулює в трубках.

(17) Спеціальні апарати для розігрівання чи приготування їжі, у побуті зазвичай не застосовувані (наприклад, проціджувачі кави, чайні або молочні електронагрівники, парові чайники та інші предмети, використовувані в ресторанах та їдальнях; парообігрівальні плити, розігрівальні плити, буфети з системою підігрівання, сушильні шафи і т.п.; жаровні для приготування їжі на жирі).

(18) Автомати для видавання гарячих або холодних напоїв без пристроїв для збирання оплати.

Вищезгадане обладнання переважно застосовується в промисловості, але до цієї товарної позиції також входять безінерційні водонагрівачі і водяні теплові акумулятори, неелектричні, у тому числі водонагрівачі, засновані на використанні сонячної енергії, як для побутових, так і для промислових цілей. Подібні прилади не включаються, якщо нагрівання здійснюється за рахунок електроенергії (товарна позиція 8516).

 

Слід відзначити, що до цієї товарної позиції не включаються побутові пароварки, плити, що працюють під тиском, а також деякі прилади із ситечком з недорогоцінного металу (Розділ XV).

(II) Апарати для дистиляції або очищення

Крім дистиляційних апаратів, виготовлених з кераміки (товарна позиція 6909) або скла (товарна позиція 7017 або 7020), ця категорія включає всі установки, призначені для дистиляції речовин (рідких чи твердих).

(А) Прості апарати для дистиляції.

Ці апарати зазвичай складаються з нерухомої ємкості, в якій випаровується дистильована рідина, охолоджувального пристрою для конденсації парів, що виходять з ємкості, та посудини (посудин), в який збирається дистилят (дистиляти). Ці апарати можуть бути періодичної дії (наприклад, прості порціонні дистилятори, які нагріваються безпосередньо чи за допомогою внутрішнього парового змійовика) або безперервної дії. В останньому випадку дистилятор постійно забезпечується рідиною і зазвичай нагрівається паровими трубами чи спіралями. Дистилятори безперервної дії можуть з'єднуватися послідовно; при цьому перший з них нагрівається безпосередньо чи за допомогою пари, а інші нагріваються парами, що надходять з попереднього дистилятора.

(B) Апарати для фракціонування або ректифікації.

Сюди входять більш складні апарати безперервної дії, що включають вертикальні ректифікаційні колони, які забезпечують в одній операції розділення складних сумішей. Найбільш розповсюджений тип колони складається з секцій, що з'єднуються, які розділені пластинами, обладнані барботажними  ковпачками і зливальними трубами. Пара, що підіймається з однієї секції, контактує з конденсатом, що надходить з вище розташованої секції, і через зниження температури в процесі підіймання пари в колоні парові потоки розділяються на різних рівнях відповідно до їхніх точок кипіння.

Апарати для дистиляції твердих продуктів (вугілля, лігніту, деревини і т.п.) працюють на тому же принципі, але продукти нагріваються в печах, що входять до товарної позиції 8417. До цієї товарної позиції включаються лише конденсуючі чи очищувальні установки, застосовувані для розділення летких продуктів, одержуваних у печі.

Основні частини дистиляційних і т.п. апаратів виробляються зазвичай з металу (наприклад, корозійностійкої (нержавіючої) сталі, міді чи нікелю), але вони можуть бути облицьовані склом або будь-яким вогнетривким матеріалом. Апарати, призначені для дистиляції за зниженого чи підвищеного тиску, можуть бути оснащені вакуумними насосами або компресорами.

Порціонні дистилятори використовуються переважно для приготування ефірних олій, лікерів і т.п. Дистиляційні апарати безперервної дії (прості чи фракційні) застосовуються в багатьох галузях (наприклад, для виробництва промислових спиртів, жирних кислот, скрапленого повітря, синтетичного палива для двигунів, різних хімічних продуктів; для очищення сирої нафти; для дистиляції деревини, вугілля, сланців, деревного вугілля, вугільної смоли).

У цю групу також входять сепаратори для опроміненого палива чи технологічних стоків. Ці сепаратори працюють за принципом фракційної дистиляції.

(III) Випарне або сушильне обладнання

Це обладнання конструюється для різних цілей (іноді для роботи у вакуумі) для того, щоб забезпечити перероблення різних матеріалів з урахуванням їхньої теплової чутливості. Це обладнання може мати пряме чи непряме нагрівання. До цієї товарної позиції включаються лише випарні чи сушильні агрегати, що використовують порівняно низькі температури, які слід відрізняти від промислових або сушильних печей товарної позиції 8417, в яких створювана температура значно вище.

Найбільш розповсюдженими видами промислових агрегатів, що відносяться до цієї товарної позиції, є такі:

(А) Випарники. Ці установки зазвичай мають форму посудин з великою робочою поверхнею, яка нагрівається безпосередньо чи опосередковано паровими змійовиками. Зазвичай вони обладнаються системою видалення створюваних парів. Ці установки можуть мати один режим чи кілька режимів. В останньому випадку їхній принцип дії і конструкція схожі з дистиляторами, що мають кілька режимів, але не забезпечують рекуперацію конденсованої пари.

(B) Лабораторні установки для сублімаційного сушіння і морозильні сушильні установки. Ці агрегати використовуються для стабілізації і консервації зневоднюванням біологічних речовин, таких як антитоксини, бактерії, віруси, плазма і сироватки. Речовини заморожуються, а потім поступово знову розігріваються за дуже низького тиску, коли лід сублімується, залишаючи зневоднений продукт.

(C) Тунельні сушильні установки. Вони складаються з великих камер, зазвичай обладнаних конвеєрним обладнанням, за допомогою якого матеріали переміщаються з необхідною швидкістю в напрямку, протилежному потоку гарячого повітря. Ці установки використовуються, серед іншого (inter alia), у гончарстві, для виготовлення скла, у харчовій промисловості (включаючи обладнання для копчення риби, м'яса і т.п.); для сушіння деревини, сіна і т.п.

(D) Обертові сушарки. Ці агрегати складаються з обертових циліндрів або барабанів, що нагріваються внутрішніми чи зовнішніми джерелами. Вони використовуються в різних галузях (паперова промисловість, приготування картопляних пластівців і т.п.)

(E) Пластинчасті сушарки. Вони включають металеві камери, які мають ряд горизонтальних пластин або полиць, іноді внутрішньо нагрівних. Центральний обертовий вал, який має решітки, розподіляє матеріал по поверхні гарячих пластин і спрямовує його вниз крізь пази до кожної наступної пластини. Обладнання цього типу використовується для обробки солодового ячменя.

(F) Розпилювальні сушарки. Ці установки працюють як випарники і являють собою металеві камери, обладнані внутрішнім горизонтальним диском, що обертається з великою швидкістю. Вони включають нагрівач і вентилятор для створення потоку гарячого повітря, крізь який обертовим диском відцентрово подається рідка речовина у вигляді тонкого струменя. У такий спосіб рідина миттєво перетворюється в порошкоподібний стан. В апаратах іншого типу рідина впорскується в камеру тонким струменем, спрямованим проти потоку гарячого повітря. Апарати цього типу використовуються, зокрема, для приготування порошкового молока.

У цю групу також входять агрегати та обладнання, призначені для випарювання розчинів подільних чи радіоактивних речовин або для висушування подільних чи радіоактивних продуктів.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) центрифуги для сушіння радіоактивних осадів (товарна позиція 8421);

(b) обладнання для сушіння пляшок або інших ємностей (товарна позиція 8422);

(c) обладнання, призначене для сушіння текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451).

(IV)  Обладнання для смаження

Агрегати цього типу часто складаються з обертових циліндричних чи сферичних ємностей, в яких продукти, що підлягають обробленню (наприклад, зерна кави, боби какао, злаки зернових або горіхи), піддаються регульованому нагріванню за допомогою контакту з нагрітими стінками контейнера або прямим потоком повітря, подаваного крізь нагрівальне середовище (наприклад, газові чи мазутні пальники або коксове полум'я). Ці установки зазвичай оснащені пристроями, що забезпечують постійне обертання матеріалу для рівномірної обробки, а також для запобігання обвуглювання. Інші види виконуються у вигляді перфорованих, похилих чи обертових полиць, встановлених у камері, в які подаються нагріті гази.

Обладнання цієї товарної позиції не слід плутати з промисловими або лабораторними печами та сушильними печами товарної позиції 8417.

(V) Обладнання для обробки парою

Ці агрегати можуть являти собою закриті посудини (їхній загальний тип описаний у цьому поясненні вище), в яких різні матеріали можуть піддаватися вологому нагріванню (наприклад, за допомогою пари, подаваної під тиском, або під дією парів, виділених самими продуктами).

Подібне обладнання використовується під час різних промислових операцій (наприклад, для приготування рослинних чи тваринних екстрактів; у харчовій промисловості в цілому; під час операцій, що включають використання пари для знежирення чи чищення). Агрегати іншого типу являють собою більш великі камери, в яких речовина піддається більш-менш тривалому впливу пари. Таке обладнання використовується, наприклад, для кондиціювання текстильних волокон у масі, для парової обробки деревини і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються машини для кондиціонування текстильної пряжі чи тканин або для іншої парової обробки таких текстильних матеріалів (товарна позиція 8451).

(VI)  Стерилізатори

Як правило, ці агрегати являють собою ємності або камери, зазвичай нагрівні парою або киплячою водою (або іноді гарячим повітрям), в яких вироби чи матеріали, що підлягають стерилізації, витримуються при високій температурі протягом часу, потрібного для знищення бактерій і т.п., без змін у складі або у фізичному стані самих виробів чи матеріалів.

Багато стерилізаторів для рідин аналогічні апаратам, описаним вище, у пункті 1 (наприклад, пастеризаторам). Деякі великогабаритні стерилізатори можуть бути обладнані конвеєрами, за допомогою яких вироби транспортуються крізь нагрівальне середовище, а потім у разі потреби проводяться крізь охолоджувальну установку, яка також може бути частиною цього обладнання.

У цю групу входять не лише промислові стерилізатори (наприклад, для молока, вина, фруктових соків, бавовняної вати), але також стерилізатори, використовувані в операційних і т.п.

(VII) Апаратура для скраплення повітря. Спеціальна лабораторна                             апаратура та обладнання

До цієї товарної позиції входять агрегати типу апаратів Лінде або Клауде, які використовуються для скраплення повітря.

До цієї товарної позиції також входять спеціально сконструйована лабораторна апаратура та обладнання зазвичай малих розмірів (автоклави, дистилятори, стерилізатори чи апарати для обробки парою, сушарки і т.п.), але до неї не включаються демонстраційні прилади, які відносяться до товарної позиції 9023, а також вимірювальна, контрольна та ін. апаратура, більш докладно описана в групі 90.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції входять частини описаної вище апаратури. Ці частини містять у собі певні компоненти дистиляторів або ректифікаційних колон, такі як реторти, барботажні ковпачки та кільця, пластини та деякі елементи труб; обертові пластини та барабани і т.п. для жаровень чи сушарок.

Нескладені металеві труби і трубки, що були вигнуті або скривлені, але не оброблені іншим способом, не ідентифікуються як частини виробів цієї товарної позиції і, отже, повинні включатися в Розділ XV.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8419 20 00

            Апарати, охоплені цією товарною категорією, передбачені як обладнання для лікарень, операційних, медичних центрів тощо, складаються з контейнерів, в яких медичні та хірургічні інструменти, а також вата, гігроскопічна корпія та інші перев'язувальні матеріали піддаються дії температури 100 °C або більше з метою руйнування мікроорганізмів, що можуть знаходитися на них.

            Вони, зазвичай, мають вигляд паралелепіпеда або циліндра на підставці з розміщеними всередині знімними гратками. Зазвичай, контейнер виготовляється з сталі або алюмінію і має покриття з ізолювального матеріалу. Дверцята можуть бути оснащені оглядовим склом, що дозволяє бачити розташовані всередині інструменти. Деякі прилади мають вигляд шаф або інших меблів. У цьому випадку, власне стерилізатор може мати стелаж для зберігання інструментів або інших виробів, які підлягають стерилізації; це не впливатиме на його класифікацію в цій товарній категорії.

            Ці прилади нагріваються за допомогою спирту, нафтопродуктів, газу або електрики, а стерилізація здійснюється за допомогою киплячої води (ванни), пари під тиском (автоклави) або гарячого сухого повітря (печі), залежно від конструкції приладу.

 

8419 50 00

Теплообмінники використовуються:

            (1) для зміни температури в рідинах або газах без зміни їхнього стану, причому ця зміна температури в деяких випадках є достатньою для того, щоб вчинити стерилізацію або пастеризацію;

     (2) для випарювання або конденсування рідин.

Ці категорії включають:

     (1) конденсатори для азоту або інших газів;

     (2) пристрої, називані "морозильні камери" для охолодження і конденсування розчинників, використовуваних головним чином у процесах фарбування та сухого чищення;

     (3) апарати для охолодження рідин, пари або газу, використовувані в різних галузях промисловості (наприклад, на молочних заводах і пивоварнях);

     (4) апарати для безперервної пастеризації, використовувані особливо на молочних заводах (пластинчасті пастеризатори).

Ці категорії не охоплюють:

            (a) водонагрівачі миттєвого нагрівання або накопичувальні товарної категорії 8419 11 00 або 8419 19 00;

     (b) апарати, в яких:

            — тепловий обмін використовується для перетворення рідкої або газоподібної речовини у твердий стан (наприклад, сушіння розпиленням);

            — тепловий обмін між двома рідинами не відбувається через стінку (наприклад, башта з вільними повітряними потоками).

Такі апарати зазвичай класифікуються в товарній категорії 8419 89 10 або 8419 89 98.

8419 89 10

            Ця товарна категорія охоплює баштові охолоджувачі, в яких вода, що підлягає охолодженню, віддає своє тепло безпосередньо в повітря шляхом випаровування. Підігріта вода накачується наверх, потім вільно стікає всередині баштового охолоджувача і під час цього охолоджується повітрям, що піднімається (ефект димаря).

8419 89 98

            Ця товарна категорія охоплює обладнання для копчення сирих ковбас, навіть якщо ковбаса піддається термічному обробленню під час копчення, що призводить до часткового або повного варіння ковбаси. Воно складаються з великої камери, яка підігрівається паровим змійовиком; гарячий або холодний дим вдувається в камеру зовні за допомогою вентилятора. Вони обладнані зволожувальним пристроєм і змійовиками, які містять холодну воду для охолодження. Сирі ковбаси просуваються до камери підвішеними на рухливих рамах.

            Елементи обладнання, відомі як "розподілювачі столового посуду", призначені для тримання та роздавання столового посуду споживачам у столових або ресторанах самообслуговування, виключаються з цієї товарної категорії, навіть коли вони обладнані електричним нагрівачем або типу водяної бані для підігріву столового посуду (товарна позиція 9403).

Пояснення до товарної позиції 8420:

8420

Каландри або інші валкові машини, крiм  тих, що призначені для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин:

8420 10

- каландри або інші валкові машини:

8420 10 10 00

- - призначені для використання у текстильнiй промисловостi

8420 10 30 00

- - призначені для використання у паперовiй промисловостi

8420 10 80

- - інші:

8420 10 80 10

- - - призначені для виробництва гуми або пластмас

8420 10 80 90

- - - інші

 

- частини:

8420 91

- - валки:

8420 91 10 00

- - - з ливарного чавуну

8420 91 80 00

- - - iншi

8420 99 00 00

- - iншi

 

Крім металопрокатних і металообробних машин товарної позиції 8455, 8462 або 8463, а також склообробних машин товарної позиції 8475, до цієї товарної позиції входять каландри або інші валкові (роликові) машини, спеціально сконструйовані для певної галузі чи ні.

Такі машини зазвичай складаються з двох або більше паралельних обертових валків чи роликів, поверхні яких більш-менш наближені один до одного для виконання зазначених нижче операцій або за допомогою лише тиску валків, або за допомогою тиску в поєднанні з тертям, нагріванням чи впливом вологи:

(1) Листове розкочування матеріалу (включаючи виробництво хліба, кондитерських виробів, печива і т.п., приготування тіста, шоколаду, гуми і т.п.), подаваного до валків у пластичному стані.

(2) Певна обробка поверхні листового матеріалу (крім металу або стекла), що пропускається між валками, наприклад, розгладження (включаючи прасування), лощіння, глянсування, полірування, тиснення або зернування.

(3) Оздоблення або нанесення покриттів.

(4) З'єднання тканин.

Машини цього типу використовуються в різних галузях промисловості (наприклад, у виробництві паперу, текстильних матеріалів, шкіри, лінолеуму, полімерних матеріалів чи ґуми).

У деяких галузях каландри називаються по-іншому (наприклад, прасувальні машини в пральній справі, оздоблювальні вальці в текстильній промисловості або суперкаландри в паперовій промисловості), проте, вони включаються до цієї товарної позиції незалежно від своєї назви.

Каландри часто є допоміжними вузлами інших машин (наприклад, папероробних машин). У випадку, якщо каландри використовуються разом з іншими машинами, їхня класифікація проводиться відповідно до приміток 3 та 4 до Розділу XVI.

Проте каландри, які просто використовують допоміжні пристрої, такі як просочувальні ванни або валки, що намотують чи різальні пристрої, включаються до цієї товарної позиції.

До цієї товарної позиції також включаються розгладжувальні або прасувальні машини каландрового типу, призначені для використання в побуті чи ні.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції. Вони включають валки, безумовно призначені для використання в каландрових чи валкових машинах цієї товарної позиції. Ці валки можуть бути виготовлені з металу, дерева або іншого придатного матеріалу (наприклад, з пресованого паперу). Валки можуть бути різної довжини і діаметра, вони також можуть бути суцільними чи порожнистими та залежно від їхнього безпосереднього призначення їхня поверхня може бути полірованою, ґофрованою, зернистою, а також може мати вигравіруваний малюнок. Валки можуть покриватися іншими матеріалами (наприклад, шкірою, тканиною чи ґумою). Металеві валки зазвичай сконструйовані так, щоб забезпечувалося їхнє нагрівання зсередини за допомогою пари, газу і т.п. Комплект для визначеного каландра може включати набір різних валків.

 

До цієї товарної позиції не включаються машини, які, незважаючи на визначену подібність з каландрами чи валковими машинами, не відповідають описаному вище призначенню, наприклад:

(а) циліндрові сушильні машини для текстильних виробів, паперу і т.п. (товарна позиція 8419 або 8451);

(b) преси для виноробства або виробництва сидру і т.п. (товарна позиція 8435).

(c) валкові зернодробарки або подрібнювачі (товарна позиція 8436, 8474 або 8479);

(d) циліндрові машини для борошномельної промисловості (товарна позиція 8437);

(e) віджимні машини для пралень (товарна позиція 8451);

(f) прокатні стани (товарна позиція 8455);

(g) машини правильні (товарна позиція 8462) та карбувальні для металевих листів (товарна позиція 8463);

(h) верстати для виробництва листового або іншого плоского скла прокатуванням, а також каландри для обробки скла (товарна позиція 8475).

Пояснення до товарної позиції 8421:

8421

Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:

 

- центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки:

8421 11 00 00

- - сепаратори молочнi

8421 12 00 00

- - сушарки для білизни

8421 19

- - iншi:

8421 19 20 00

- - - центрифуги, що використовуються в лабораторiях

8421 19 70

- - - інші:

8421 19 70 10

- - - - для цивільної авіації

8421 19 70 90

- - - - інші

 

- обладнання для фiльтрування або очищення рiдин:

8421 21 00 00

- - для фiльтрування або очищення води

8421 22 00 00

- - для фiльтрування або очищення напоїв, крiм води

8421 23 00

- - для фiльтрування палива чи мастил у двигунах внутрiшнього згоряння:

8421 23 00 10

- - - для промисло-вого складання мо-торних транспортних засобів

8421 23 00 30

- - - для цивільної авіації

8421 23 00 90

- - - інше

8421 29 00 00

- - iнше

 

- обладнання для фiльтрування або очищення газiв:

8421 31 00 00

- - фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння

8421 39

- - інше:

8421 39 20 00

- - - обладнання для фiльтрування або очищення повітря

 

- - - обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв:

8421 39 60

- - - - за допомогою каталiтичного процесу:

8421 39 60 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

8421 39 60 90

- - - - - інше

8421 39 80

- - - - інше:

8421 39 80 10

- - - - - вологим способом

8421 39 80 90

- - - - - інше

 

- частини:

8421 91 00 00

- - центрифуг, включаючи вiдцентровi сушарки

8421 99 00 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції включаються:

(I)  Машини, які використовують відцентрову силу для повного чи часткового розділення речовин через їхню різну питому вагу, а також машини, призначені для видалення вологи з мокрих речовин.

(II) Агрегати та обладнання для фільтрування або очищення рідин чи газів, крім, наприклад, фільтрувальних лійок, молочних фільтрувальних сіток, сіток для фільтрування фарб (зазвичай група 73).

(I) Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки

Більшість цих агрегатів складається переважно з перфорованої плити, барабана, кошика або камери і т.п., які обертаються з великою швидкістю в нерухомому корпусі, зазвичай циліндричному. Відцентрова сила притискає поміщені всередину барабана матеріали до його стінок. У деяких типах центрифуг речовини, які мають різну питому вагу, збираються на різних рівнях за допомогою ряду розділових конусів. В інших типах тверді частинки залишаються в обертовому перфорованому барабані, кошику і т.п., а рідкі складові видаляються. Апарати останнього типу можуть також використовуватися для ретельного просочення матеріалів рідинами (наприклад, під час фарбування або чищення).

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Відцентрові сушарки для пралень, фарбувальних майстерень, целюлозно-паперових машин, борошномельних млинів і т.п.

(2) Центрифуги для очищення цукру.

(3) Сепаратори вершків і відцентрові освітлювачі (відбірники зважених домішок) молока.

(4) Центрифуги для очищення олій, вин, спиртів і т.п.

(5) Центрифуги для зневоднювання або депарафінізації нафтових продуктів.

(6) Центрифуги для зневоднювання вин, тваринного жиру, крохмалю і т.п.

(7) Центрифуги для виробництва нітроцелюлози.

(8) Сепаратори для дріжджових культур.

(9) Центрифуги для хімічної промисловості (наприклад, високошвидкісні екстрактори для антибіотиків).

(10) Центрифуги, використовувані переважно в лабораторіях, принцип дії яких заснований на виділенні рідин у верхні шари, що забезпечує можливість їхньої декантації.

(11) Центрифуги для відділення плазми від крові.

(12) Центрифуги для сушіння радіоактивних осадів.

(13) Центрифуги для виділення меду.

Частини

За умови додержання загальних положень, щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини центрифуг також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, плити, барабани, кошики, камери і корпуси).

 

До цієї товарної позиції не включаються деякі типи обладнання, у роботі яких використовуються відцентрові сили, такі як:

(а) спеціальні ("газові") центрифуги, призначені для розділення уранових ізотопів (товарна позиція 8401);

(b) відцентрові насоси для рідин (товарна позиція 8413);

(c) відцентрові повітряні насоси та нагнітачі (товарна позиція 8414);

(d) відцентрові просівальні машини для борошномельної промисловості (товарна позиція 8437);

(e) відцентрові ливарні машини для металу (наприклад, для труб з ливарного чавуну) (товарна позиція 8454) або для незатверділого цементу (наприклад, для заливання бетонних труб) (товарна позиція 8474);

(f) відцентрові шліфувальні машини (товарна позиція 8474);

(g) відцентрові сушарки для виробництва напівпровідникових приладів (товарна позиція 8486).

 

(II) Агрегати для фільтрування або очищення рідин чи газів

Багато видів фільтрувальних або очисних агрегатів цієї товарної позиції є просто нерухомими апаратами, які не мають деталей, що рухаються. До цієї товарної позиції включаються фільтри та очисники всіх типів (фізичні чи механічні, хімічні, магнітні, електромагнітні, електростатичні і т.п.). До цієї товарної позиції входять не лише великогабаритні промислові установки, але і фільтри двигунів внутрішнього згоряння і невеликих побутових приладів. Проте, до цієї товарної позиції не включаються фільтрувальні лійки, молочні сітки і посудини, баки і т.п., просто оснащені металевими сітками або іншим сітковим пристроєм. Сюди також не включаються посудини, баки і т.п. загального призначення, навіть якщо вони призначені для використання як фільтри після організації в них шару гравію, піску, деревного вугілля і т.п.

Загалом фільтрувальні агрегати та обладнання цієї товарної позиції поділяються на два типи залежно від того, призначені вони для рідини чи газу.

(А) Агрегати для фільтрування та очищення і т.п. рідин, включаючи зм’якшувачі води.

Фільтри для очищення рідин цієї групи відокремлюють тверді, жирові, колоїдні та інші частинки від рідини, наприклад, шляхом пропущення її крізь лист, діафрагму чи масу пористого матеріалу (наприклад, тканина, повсть, дротяну тканину, шкіру, кераміку, фарфор, кізельгур, спечені металеві порошки, азбест, паперову пульпу, целюлозу, деревне вугілля, сажу, пісок). Під час обробки питної води деякі з цих матеріалів (наприклад, фарфор і деревне вугілля) видаляють бактерії і т.п. у процесі фільтрування; тому виконані з них фільтри іноді називають "очисниками води". Фільтри також застосовуються для видалення рідин з матеріалів у формі суспензій (наприклад, з керамічних матеріалів або рудних концентратів). До цієї товарної позиції включаються фільтри для очищення рідин гравітаційного, усмоктувального (або вакуумного) чи пресового типів.

До цієї товарної позиції, серед іншого (inter alia), входять:

(1) Побутові водяні фільтри. Побутові фільтри пресового типу призначені для установлення на основних трубах або кранах і зазвичай складаються з циліндричного керамічного фільтрувального елемента, укладеного в металевий корпус. Існують гравітаційні фільтри такого ж типу, але частіше вони мають великі розміри. До цієї товарної позиції не включаються фільтри, виготовлені переважно з кераміки або стекла (відповідно, група 69 або 70).

(2) Фільтрувальні колони (фільтри циліндричної форми з пористого матеріалу) для виробництва хімічних текстильних матеріалів. Ці фільтри складаються з корозійностійкого (нержавіючого) корпуса, де знаходиться елемент з текстильного матеріалу, який фільтрує прядильний розчин.

(3) Масляні фільтри для двигунів внутрішнього згоряння, верстатів і т.п. Існують два основних види:

(i)  фільтри з фільтрувальним елементом з шарів повсті, металевої сітки, сталевої вовни і т.п.;

(ii) фільтри з постійними магнітами чи електромагнітами для видалення залізних часток з оливи.

(4) Фільтри води для котлів. Ці фільтри зазвичай являють собою великі посудини з декількома шарами покладених один на одного фільтрувальних матеріалів. Крім впускної і випускної труб, передбачена система трубок і клапанів для очищення фільтрувальних елементів потоком води, подаваним у поперечному напрямку.

(5) Фільтрпреси. Вони складаються з горизонтального ряду фільтрувальних камер, утворених вертикальними пластинами, які знімаються легко, та рамами, покритими фільтрувальним матеріалом (тканина, целюлоза і т.п.). Деталі фільтра з'єднані або ґвинтом, або пресовим механізмом. Рідина прокачується крізь чарунки насосом. Камери можуть нагріватися зсередини парою і т.п. Фільтрат видаляється з фільтра, а осад збирається в просторі між пластинами. Фільтрпреси використовуються для фільтрування та очищення багатьох рідин (наприклад, у хімічній промисловості, у цукровій промисловості, у пивоварстві, у виробництві вина, для очищенні олії, для збагаченні руди, у виробництві кераміки, штучного текстилю і т.п.).

(6) Обертові барабанні вакуумні фільтри. Ці фільтри складаються з циліндра, покритого фільтрувальною тканиною чи сіткою. Вони встановлюються в баках з рідиною, що підлягає фільтруванню. Рідина засмоктується в барабан, а спеціальні механічні пристрої видаляють твердий осад з периферійних поверхонь.

(7) Вакуумні фільтри переривчастої дії. Такі фільтри складаються з ряду "стулок" чи камер, кожна з яких покрита фільтрувальною тканиною і приєднана до загальної вакуумної лінії. Фільтр занурюється в бак з рідиною, потім створюється вакуум.

(8) Хімічні очисники води, тобто пермутитові або цеолітові зм’якшувачі і вапняні очисники води.

(9) Електромагнітні очисники води. У цих пристроях дія перемінного магнітного поля не дозволяє солям кальцію, які містяться у воді, кристалізуватися і сформувати осад на стінах труб. Навпаки, соли формують осад у вигляді шламу, що легко віддаляється.

До цієї товарної позиції також входять діалізатори, фільтри спеціального типу, що мають напівпроникну мембрану, крізь яку пропускається рідина і відокремлюється в такий спосіб від колоїдних часток.

(B) Агрегати для фільтрування або очищення і т.п. для газів.

Ці газові фільтри та очисники призначені для відділення твердих чи рідких часток від газів або для виділення цінних продуктів (наприклад, вугільний пил, металеві частинки і т.п., що добуваються з топкових газів), або для знищення шкідливих речовин (наприклад, виділення пилу, видалення смол і т.п. з газів чи димів, видалення олив з випарів парових машин).

Вони включають:

(1) Фільтри та очисники, в яких використовуються лише механічні чи фізичні методи. Ця категорія поділяється на два типи. У першому типі, як і у випадку з рідинними фільтрами, розділовий елемент має пористу поверхню або є пористою масою (повсть, тканина, металева губка, скловата і т.п.). У другому типі сепарація забезпечується різким зниженням швидкості частинок, що рухаються разом з газом, які потім збираються під дією сили ваги, захоплюються мастильною поверхнею і т.п. Фільтри цього типу часто мають вентилятори або використовують водяні струмені.

Фільтри першого типу включають:

(i)  впускні повітряні фільтри для двигунів внутрішнього згоряння. Вони часто поєднують обидві описані вище системи;

(ii) мішечні фільтри. Ці фільтри складаються з ряду мішкоподібних тканинних фільтрувальних елементів і часто забезпечуються струшуючим механізмом, який змушує затримані частинки падати на дно мішків;

(iii) екранні фільтри. Ці фільтри являють собою безперервну фільтрувальну сітку, яка біжить на двох валиках і розтягнута поперек камери, крізь яку надходить газ. Екран очищається скребковим механізмом;

(iv) обертові барабанні фільтри, як наприклад, у піскоструминних установках. Вони зазвичай складаються з фільтрувальних барабанів, куди засмоктується повітря. Під час обертання поверхня барабана очищається шкребком, який видаляє осад.

Фільтри другого типу включають:

(v)  пиловловлювачі, димові фільтри і т.п., обладнані різними загороджувальними елементами для зниження швидкості частинок у потоці газу, наприклад, відбивачами, перфорованими перегородками з несполученими отворами, круговими чи спіральними контурами з відбивачами або конусами з установлених один над одним відбивних кілець;

(vi) циклони, зазвичай у вигляді конусів з листового металу, вміщених у циліндричний бак. Гази подаються у вузьку частину конуса по тангенціальній трубі, і швидкість створених у такий спосіб турбулентних потоків різко зменшується в міру того, як газ наближається до більш широкої частини конуса. У результаті цього пил падає на дно контейнера.

(2) Електростатичні фільтри для повітря або інших газів, в яких істотним елементом є ряд вертикальних проводів, заряджених статичною електрикою. Пил, що знаходиться в повітрі, проходить крізь цей пристрій, притягається до проводів і залишається на них. Періодично пил очищають.

(3) Газові абсорбери (скрубери) або абсорбційні колони. Ці пристрої застосовуються для очищення генераторних газів, вугільного газу і т.п. Вони являють собою високі металеві колони, що містять кокс чи інші наповнювачі. Зверху встановлені водорозпилювачі.

(4) Інші хімічні фільтри та очисники повітря або газів (включаючи каталітичні перетворювачі, які трансформують монооксид вуглецю, що міститься у вихлопних газах автомобілів).

 

У цю групу також включаються такі пристрої, застосовувані в атомній промисловості: повітряні фільтри, спеціально сконструйовані для добування радіоактивного пилу (фізичного чи електростатичного типу); очисники з активованим вугіллям для уловлювання радіоактивного йоду; іонообмінні пристрої для відділення радіоактивних елементів, включаючи також установки, що працюють на електродіалізі; сепаратори для опроміненого палива чи технологічних стоків, що працюють на іонообмінному принципі або хімічні (за допомогою розчинників, осадження і т.п.).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються частини для вищеописаних типів фільтрів та очисників. До них відносяться, серед іншого (inter alia): фільтрувальні пластини для вакуумних фільтрів періодичної дії; каркаси, рами і пластини для фільтрпресів; обертові барабани для рідинних і газових фільтрів; відбивачі та перфоровані пластини для газових фільтрів.

Проте слід зазначити, що фільтрувальні блоки з паперової маси включаються до товарної позиції 4812 і що багато інших фільтрувальних елементів (кераміка, тканини, повсть і т.п.) класифікуються залежно від матеріалу, з якого вони складаються.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) газові дифузійні апарати для розділення уранових ізотопів (товарна позиція 8401);

(b) установки для кондиціювання повітря товарної позиції 8415 або осушувачі повітря товарної позиції 8479;

(c) преси для виноробства або виробництва сидру і т.п. (товарна позиція 8435);

(d) апарати штучної нирки (діалізної дії) (товарна позиція 9018).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8421 39 60

            Ця товарна категорія включає каталітичні очисники вихлопного газу, призначені для оснащення систем випуску вихлопних газів моторних транспортних засобів або на лініях топкових газів промислових установок з метою видалення оксиду азоту та, можливо, інших забруднюючих речовин (наприклад, монооксиду вуглецю і вуглеводнів) з вихлопних або топкових газів за допомогою хімічної реакції з метою зниження забруднення повітря. Каталітичний перетворювач, встановлюваний в моторних транспортних засобах, складається з корпусу, який містить керамічний стільник (монолітна основа), сформований з каналів, покритих активованим каталітичним матеріалом. В промисловій установці очисники топкових газів складаються з підпорної рами, що містить велику кількість каталітичних компонентів. Проте, монолітні основи і каталітичні компоненти, що представляються окремо, класифікуються як каталізатори в товарній позиції 3815.

8421 39 80

            Поряд з апаратами, функціонування яких передбачає електростатичні і термічні процеси, ця категорія включає апарати для очищення газу, які розділяють суміш газів на її окремі компоненти за допомогою процесу вловлювання.

Пояснення до товарної позиції 8422:

8422

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушiння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв:

 

- машини посудомийні:

8422 11 00 00

- - побутовi

8422 19 00 00

- - iншi

8422 20 00 00

- обладнання для миття або сушiння пляшок або інших ємкостей

8422 30 00

- обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; обладнання для газування напоїв:

8422 30 00 10

- - обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12 000 пляшок за годину

 

- - інше:

8422 30 00 91

- - - обладнання, що використовується у харчовій промисловості для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивністю не більш як 9 600 одиниць за годину

8422 30 00 99

- - - інше

8422 40 00

- iнше обладнання для пакування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу):

8422 40 00 10

- - обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу), що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12 000 пляшок за годину

8422 40 00 90

- - інше

8422 90

- частини:

8422 90 10 00

- - до машин для миття посуду

8422 90 90 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються посудомийні машини (для тарілок, склянок, ложок, виделок і т.п.) незалежно від того, чи мають вони сушильні системи чи ні, у тому числі електричні машини побутового або не побутового призначення. До цієї товарної позиції також включаються пристрої різних типів для миття і сушіння пляшок або інших ємкостей, для заповнення і закупорювання подібних посудин (включаючи обладнання для газування напоїв) та в загалом для упакування товарів (у тому числі з термоусадкою пакувального матеріалу) для торгівлі, транспортування або зберігання. Вони включають:

(1) Обладнання (парове чи непарове) для очищення, миття, полоскання і сушіння пляшок, глечиків, банок, коробок, каністр, маслоробок, олійниць, камер сепараторів для вершків або інших ємкостей. Ці машини іноді забезпечуються системами дезінфекції чи стерилізації.

(2) Обладнання для заповнення ємкостей (наприклад, барил, бочок, банок, пляшок, глечиків, тубусів, ампул, коробок, пакетів чи мішків), часто оснащене допоміжними приладами контролю об’єму або ваги, а також пристроями для закривання самих ємкостей.

 (3) Обладнання, яке закриває пляшки та закорковує їх корками або ковпачками (кришками); обладнання для закривання та опечатування банок (включаючи герметизацію пайкою).

(4) Пристрої, що обгортають предмети або упаковують їх у картон, включаючи такі їхні типи, в яких передбачене надання форми, друкування, зв'язування, скобкове кріплення, закупорювання, склеювання, закривання та інші операції, які завершують упакування. До цієї товарної позиції включаються пристрої для упакування наповнених банок або пляшок у зовнішні контейнери (коробки, ящики і т.п.).

(5) Обладнання для етикетування, у тому числі такі його види, що також друкують, розрізають та наклеюють етикетки.

(6) Обладнання для газування напоїв. Практично це пристрої для заповнення і закорковування пляшок, які забезпечують подачу газоподібного діоксиду вуглецю одночасно з подачею рідини.

(7) Пакувальні чи обв'язувальні машини, включаючи ручні переносні пристрої, які мають опори або подібні приладдя, які забезпечують їхнє установлення під час роботи на тюки, ящики та інші види упакування, що підлягають зв’язуванню.

Обладнання цієї товарної позиції часто використовується для здійснення декількох зі згадуваних операцій. Воно може також містити обладнання для наповнення або герметизації в вакуумі чи за інших регульованих зовнішніх умов.

Агрегати, які, крім упакування, обгортання і т.п., виконують інші операції, включаються до цієї товарної позиції за умови, що додаткові операції є другорядними стосовно операцій з упакування і т.п. Так, пристрої, що упаковують і обгортають товари в такий вигляд, в якому вони постачаються в торгівлю і продаються, включаються до цієї товарної позиції незалежно від наявності в них зважувальних чи вимірювальних пристроїв. До цієї товарної позиції включаються також агрегати, що виконують такі допоміжні операції, як різання, формування або пресування вже готових продуктів, для надання їм товарного вигляду без якогось впливу на їхні істотні властивості (наприклад, формування масла і маргарину в блоки і т.п. та їх обгортання). До цієї товарної позиції не включаються пристрої, у першу чергу призначені не для упакування, обгортання і т.п., а для перероблення сировини чи напівфабрикатів у готову продукцію (наприклад, комбіновані агрегати з виробництва і розфасування сигарет).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), ця товарна позиція також включає частини до вищеописаного обладнання. Проте слід зазначити, що у випадку комбінованих машин частини кожного складового агрегату, який сам по собі не входить до цієї товарної позиції, класифікуються в товарних позиціях, що відповідають цим агрегатам, наприклад, частини зважувальних пристроїв (товарна позиція 8423), частини машин, що виготовляють картонні чи паперові мішки (товарна позиція 8441), або частини друкарських машин (товарна позиція 8443).

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) побутові розливальні або консервувальні пристрої та інші побутові механічні пристрої масою 10 кг або менше (товарна позиція 8210);

(b) прес-підбирачі (товарна позиція 8433);

(c) обладнання для виробництва паперових або картонних мішків (товарна позиція 8441);

(d) швейні машини для зашивання мішків після їхнього заповнення (товарна позиція 8452);

(e) преси для спресовування металобрухту в паки і т.п. (товарна позиція 8462);

(f) верстати для забивання цвяхів в ящики (товарна позиція 8465);

(g) пристрої для укладання листів у конверти або їх перев'язування паперовими стрічками (товарна позиція 8472).

 

Пояснення до товарної підпозиції:

8422 11

У цю товарну підпозицію включаються побутові посудомийні машини незалежно від їхнього передбачуваного використання і незалежно від того, чи працюють вони від електромережі. Зовнішні габаритні розміри таких машин, установлюваних на підлозі, такі:

–  ширина до 65 см;

–  висота до 95 см;

–  довжина до 70 см.

Габаритні розміри пристроїв і приладдя, призначених для установлення на столі або прилавку, значно менші.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8422 90 10

            Програмовані таймери (реле часу) для посудомийних машин, представлені окремо, класифікуються відповідно до їхніх характеристик (наприклад, у товарній категорії 9107 00 00).

Пояснення до товарної позиції 8423:

8423

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів:

8423 10

- ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят; побутовi ваги i терези:

8423 10 10 00

- - ваги i терези побутовi

8423 10 90 00

- - iншi

8423 20 00 00

- ваги для безперервного зважування виробів на конвеєрах

8423 30 00 00

- ваги, відрегульовані на постійну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкість або контейнери, включаючи ваги бункерні

 

- iнше обладнання для зважування:

8423 81

- - з максимальною масою зважування не бiльш як 30 кг:

8423 81 10 00

- - - пристрої контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси

8423 81 30 00

- - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарiв

8423 81 50 00

- - - ваги магазиннi

8423 81 90 00

- - - iнше

8423 82

- - з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не бiльш як 5 000 кг:

8423 82 10 00

- - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси

8423 82 90

- - - iнше:

8423 82 90 10

- - - - ваги для зважування тварин

8423 82 90 90

- - - - інше

8423 89 00 00

- - iнше

8423 90 00 00

- гирi для будь-яких ваг або терезiв; частини обладнання для зважування

 

Крім терезів з чутливістю 0,05 г та вище (товарна позиція 9016), до цієї товарної позиції включають:

(А) Обладнання та пристрої для безпосереднього визначення маси предметів з використанням таких принципів дії: електронної дії (за допомогою датчиків); шляхом зрівноважування предмета масою змінних гир; шляхом визначення необхідного положення рухливих важків (повзунів) на каліброваній стрілі (безміни та їм подібні); за допомогою автоматичного реєстрування маси на шкалі або індикаторі в пристроях, що використовують пружини, важелі і противаги; гідравлічної дії і т.п.

(B) Пристрої, що працюють на принципі визначення маси, але автоматично реєструють інші параметри, безпосередньо пов'язані з масою, в інших одиницях (наприклад, об’єм, кількість, ціна чи довжина).

(C) Пристрої, що використовують принцип визначення маси і призначені для підтвердження однорідності продуктів або визначення невідповідностей маси в них, а також для розподілу приготовлених до упакування предметів фіксованої маси.

Численні типи машин, що входять до цієї товарної позиції, включають такі апарати:

(1) Пружинні ваги.

(2) Ваги або терези для побутових цілей або магазинні ваги.

(3) Ваги для зважування листів і посилок.

(4) Ваги для зважування людей (як такі, що приводяться у дію опусканням монет, так і інші), включаючи ваги для зважування немовлят.

(5) Переносні та перевізні платформні ваги.

(6) Ваги мостового типу (гідравлічні або інші) та інші вагові платформи.

(7) Ваги для зважування вантажів на конвеєрних стрічках, підвісних конвеєрах і т.п.

(8) Лічильні ваги, які приводяться в дію силою ваги вантажу, що зважується.

(9) Ваги для зважування матеріалів з постійною масою, такі як контрольні ваги (які вказують надлишкову чи відсутню масу щодо маси заданої величини) та ваги безперервної дії для контролю однорідності текстильних чи інших матеріалів.

(10) Бункерні ваги для автоматичного зважування матеріалів, що надходять з бункерів, включаючи такі ваги, які для приготуванні сумішей зважують інгредієнти, що надходять з декількох бункерів.

(11) Ваги для відважування визначених порцій матеріалу в мішки чи контейнери, крім тих апаратів, які також упаковують або обертають товари в таку форму, в якій зазвичай вони розподіляються та продаються в торговій мережі.

(12) Автоматичні ваги для зважування постійного потоку рідини.

(13) Повністю автоматичні апарати, які зважують розфасовані товари і наклеюють на них етикетки. Вони містять у собі автоматичні ваги, лічильну машину та друкувальний пристрій з умонтованим підсумовуючим приладом упакувань та  викидачем етикеток.

Ці різні зважувальні апарати можуть містити обладнання для автоматичного друкування етикеток із зазначенням маси, реєстрації і підсумовування ряду зважувань, проектування або збільшення розмірів показів і т.п.

До цієї товарної позиції також включаються гирі усіх виглядів та з будь-якого матеріалу, будь вони в комплекті, упаковані в коробки чи ні, для усіх видів зважувальних апаратів, включаючи важки, що окремо поставляються, для прецизійних апаратів, описаних у товарній позиції 9016; важки, що поставляються з такими прецизійними апаратами, класифікуються разом з цими апаратами. Пересувні важки (включаючи платинові) також включаються до цієї товарної позиції.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), ця товарна позиція включає частини обладнання для зважування цієї товарної позиції. До частин відносяться:

Коромисла терезів, як відкалібровані або ні; вагові чаші і платформи; опорні плити, опори і кожухи; призматичні опори, шарніри і поворотні підшипники (крім виконаних суцільно з агату або іншого дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння (товарна позиція 7116); гідравлічні амортизатори (гасники коливань); шкали показів маси.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) гідростатичні (або покажчики питомої ваги) ваги (товарна позиція 9016);

(b) машини балансувальні для механічних частин (товарна позиція 9031);

(c) прилади, такі як динамометри, переважно призначені для вимірювання стискальних, тягових зусиль і т.п., а не для зважування товарів, людей, тварин і т.п. (товарна позиція 9024 або 9031).

Пояснення до товарної підпозиції:

8423 20

Ваги для безперервного зважування виробів на конвеєрах цієї підпозиції, які можуть бути або підсумувувального, або усереднювального типів, вимірюють та реєструють масу матеріалів, коли вони (матеріали) транспортуються повз них у ковшах, на ланцюгах чи іншим подібним способом.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8423 20 00

            Ця товарна категорія включає електромеханічні ваги для конвеєрів. Конструкція і принцип дії таких ваг відповідають конструкції і принципу дії електромеханічних ваг, описаних в Примітках до товарних категорій 8423 81 10 - 8423 89 00.

8423 30 00

            Ця товарна категорія включає електромеханічні ваги описаного вище типу. Конструкція і принцип дії цих ваг відповідає конструкції і принципу дії електромеханічних ваг, описаних в Додаткових поясеннях до товарних категорій 8423 81 10 - 8423 89 00.

8423 81 10 - 8423 89 00

            Ці товарні категорії включають електромеханічні ваги, в яких значення ваги предметів перетворюється в електричний сигнал (струм) за допомогою встановленого на вагах перетворювача, потім струм вимірюється за допомогою вимірювального приладу, вбудованого у ваги. Як правило, вимірювальні перетворювачі в таких вагах складаються з динамометричних елементів з тензометрами (електричними опорами), з'єднаних у вигляді електричного моста. Зусилля, створюване масою, що підлягає зважуванню, деформує динамометричні елементи, спричинюючи зміну довжини тензометра (укорочення або подовження) і, таким чином, змінює опір, який пропорційний масі, що підлягає зважуванню, і передається у формі зміни струму до вимірювального приладу на вагах за допомогою моста, що вимірює опір.

            Поряд із вимірювальним приладом, відомим як блок зважування, покажчик маси або індикатор зважування, який зазвичай розміщений в одному корпусі, електромеханічні ваги можуть також мати інші блоки, сполучені електричними проводами (наприклад, клавіатуру, запам’ятовувальний пристрій, друкувальний пристрій, пристрій візуального відображення, контролер і пристрій зчитування з карт для контролювання доступу до ваг). У системах зважування цього типу декілька ваг можуть бути під'єднані до спільного вимірювального приладу (відомий також як "дистанційні зважувальні термінали").

            Зазначені вище ваги можуть бути також обладнані інтерфейсом, через який ваги можуть бути під’єднані до блоку автоматичної обробки даних.

            Електромеханічні ваги розглядаються як "електронні ваги", якщо у вимірювальний прилад ваг вбудовані мікропроцесори, призначені, наприклад, для обчислення вартості зваженої кількості з використанням ціни за одиницю (наприклад, ціни за кілограм), введеної до ваг.

Пояснення до товарної позиції 8424:

8424

Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминні, пароструминнi та аналогiчнi метальні пристрої:

8424 10 00

- вогнегасники зарядженi або незаряджені:

8424 10 00 10

- - для цивільної авіації

8424 10 00 90

- - інші

8424 20 00

- пульверизатори та аналогiчні пристрої:

8424 20 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів

8424 20 00 90

- - інші

8424 30

- пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчні метальні пристрої:

 

- - пристрої для миття водою з вмонтованим двигуном:

8424 30 01 00

- - - з пристроями для обiгрiвання

8424 30 08

- - - інші:

8424 30 08 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів

8424 30 08 90

- - - - інші

 

- - iншi пристрої:

8424 30 10 00

- - - що працюють за допомогою стисненого повiтря

8424 30 90

- - - iншi:

8424 30 90 10

- - - - пристрої для вдування вугільного пилу в доменну піч

8424 30 90 20

- - - - станції перезарядки порошкових вогнегасників

8424 30 90 90

- - - - iншi

 

- iншi пристрої:

8424 81

- - для сiльського господарства або садiвництва:

8424 81 10 00

- - - пристосування для зрошування

 

- - - iншi:

8424 81 30 00

- - - - переноснi пристосування

 

- - - - iншi:

8424 81 91 00

- - - - - розбриз-кувачi та розкидачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою

8424 81 99 00

- - - - - iншi

8424 89 00 00

- - iншi

8424 90 00 00

- частини

 

До цієї товарної позиції включаються машини і пристрої для розкидання, розбризкування і розпилення пари, рідин або твердих матеріалів (наприклад, піску, порошків, гранул, щебеню чи металевих абразивів) у вигляді струменя, дисперсії (крапельної чи ні) чи бризок.

Проте, до цієї товарної позиції не включаються машини для розрізання, які використовують водяний струмінь або суміш води і абразиву, призначені для високоточного розрізання різних матеріалів (наприклад, каменя, композитних матеріалів, гуми, скла, металу). Ці машини зазвичай працюють під тиском від 3 000 до 4 000 бар із струменем води, в який додано тонкий абразив, та направлений зі швидкістю у 2-3 рази більшою швидкості звуку (товарна позиція 8456).

(А) Вогнегасники заряджені або незаряджені

До цієї групи входять вогнегасники (заповнені чи ні) тих видів, що використовують заряди, що утворюють піну або інші заряди, включаючи прості вогнегасники, обладнані кранами, клапанами, ударними ковпачками чи іншими пристроями для приведення вогнегасників у дію.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) заряджені вогнегасні гранати та заряди для вогнегасників (товарна позиція 3813);

(b) пожежні насоси з внутрішніми резервуарами або без них, товарна позиція 8413 (неавтомобільних типів) або товарна позиція 8705 (автомобільних типів).

(B) Пульверизатори та аналогічні пристрої

Пульверизатори та аналогічні пристрої з ручним керуванням зазвичай призначені для підключення до ліній стиснутого повітря чи пари, а також безпосередньо або через трубопровід до резервуара з матеріалом, що розпорошується. Вони обладнані тригерами або іншими клапанами для керування потоком, що проходить крізь форсунку, яка зазвичай регулюється для одержання струменя або розпиленого потоку з більшим чи меншим кутом розпилення. Пульверизатори використовуються для розпилення фарби (у тому числі клейової), лаків, олій, полімерних матеріалів, цементу, металевих порошків, текстильного пилу і т.п. Вони також можуть бути використані для створення сильного струменя стиснутого повітря або пари для очищення мурування в будинку, скульптур і т.п.

Група також включає окремо подані ручні "антигрязьові" розпилювачі для використання з друкарськими машинами і ручні металеві розпилювальні пістолети, які працюють або за принципом подачі стиснутого повітря зі зваженими частками, або за принципом, що поєднує дію електричного нагрівача і струменя стиснутого повітря.

Пульверизатори з ручним керуванням, які обладнані автономним електродвигуном, мають насос і ємкість для матеріалу, що розпорошується, (фарби, лаки і т.п.), також включаються до цієї товарної позиції.

(C) Пароструминні або піскоструминні машини та аналогічні                                     струминні машини та апарати

Піскоструминні та їм подібні машини часто мають важку конструкцію та іноді містять у собі компресори. Вони використовуються для видалення окалини або очищення металевих виробів, для травлення або створення матової поверхні на склі, камені та інших матеріалах шляхом впливу на вироби струменями високого тиску, що містять пісок, металевий абразив і т.п. Вони зазвичай обладнуються пиловловлювачами для видалення залишків піску і пилу. До цієї товарної позиції також включаються пароструминні пристрої, які використовуються, наприклад, для знежирення оброблених металевих поверхонь і т.п.

(D) Брандспойти з розпилювачами, розпилювачі і розкидачі порошку

Ці апарати використовуються для інсектицидів, фунгіцидів та інших хімічних засобів у сільському господарстві, садівництві чи в побуті. До цієї товарної позиції включаються апарати з умонтованими резервуарами або без них, з ручним керуванням (включаючи прості розпилювачі з поршневими насосами) або керовані за допомогою ножної педалі, а також порошкові сильфони, ранцеві розпилювачі та перевізні розпилювальні пристрої. До цієї товарної позиції також включаються самохідні розпилювальні апарати, в яких двигун, поряд із забезпеченням енергії для роботи насосів і розпилення, може бути підключений для забезпечення обмеженого руху апарата для робочих цілей. Проте до цієї товарної позиції не включаються апарати, що відносяться до автомобілів товарної позиції 8705.

За умови, що апарати включають механічні пристрої для утворення або поширення струменя або розпилення для автоматичного регулювання напрямку струменя (включаючи прості механізми, що приводяться в дію тиском води), до цієї товарної позиції входять такі види апаратів (стаціонарні, перевізні чи самохідні);

(1) Розбризкувачі і розпилювачі для газонів, фруктових садів і т.п. (наприклад, обертові та гойдальні розбризкувачі).

(2) Гідравлічні пристрої, призначені для змивання мінералів (наприклад, золотовмісного піску) з гірських схилів і т.п. шляхом викидання сильного струменя води, і водоструминні корообдиральні апарати, використовувані в паперовій промисловості.

До цієї товарної позиції також входять механічні пристрої для миття лобових стекол і фар автомобілів та вогнемети, використовувані для знищення бур'янів або інших сільськогосподарських цілей.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) інсектициди, упаковані під тиском у контейнери, обладнані простими редукційними клапанами (товарна позиція 3808);

(b) насадки (Розділ XV або товарна позиція 8481, якщо вони обладнані кранами, вентилями, клапанами чи іншими пристроями для регулювання потоку рідини);

(c) медичні прилади товарної позиції 9018;

(d) аерозолі ароматичні та аналогічні гігієнічні аерозолі (товарна позиція 9616).

(E) Системи зрошення

Ці системи зрошення, що складаються з різних складових частин, з'єднаних один з одним, зазвичай включають:

(i)  пост керування (сітчасті фільтри, інжектори рідких добрив, дозувальні клапани, зворотні клапани, регулятори тиску, манометри, повітрязабірники і т.п.);

(ii) підземну мережу (лінії розподілу і відводи, які доставляють воду з поста керування в зону зрошення); і

(iii) наземну мережу (поливальні трубопроводи, оснащені крапельними водовипусками).

Такі системи включаються до цієї товарної позиції як функціональні вузли, описані в Примітці 4 до Розділу XVI (див. Загальні положення до цього Розділу).

 

До цієї товарної позиції  також включаються:

(1) Апарати для покриття різних об'єктів (наприклад, кришок, картонної тари, коробок) шляхом розпилення на них парафіну або розплавленого воску.

(2) Електростатичні фарбувальні апарати, що складаються з пульверизатора, приєднаного до ємності з фарбою гнучкою трубкою, по якій надходить фарба, та електричним кабелем до генератора високої напруги. Електростатичне поле, утворене між об'єктом фарбування і пульверизатором, притягає до цього об'єкту частинки фарби, розпиленої стисненим повітрям, і запобігає їхньому розсіюванню.

(3) Промислові роботи, спеціально розроблені для розсіювання або розпилення рідин чи порошків.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), ця товарна позиція включає частини пристроїв та апаратів цієї товарної позиції. Отже, частини, що входять до цієї товарної позиції, включають, серед іншого (inter alia), резервуари для розпилювачів, розпилювальні насадки, трубки і головки турбулентних розпилювачів, крім тих видів, що включаються до товарної позиції 8481.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) мастильнички та шприци для подачі густого мастила з ручним приводом (товарна позиція 8205) та шприци для подачі мастила під тиском стиснутого повітря, а також інше мастильне обладнання з примусовою подачею мастила (товарна позиція 8467);

(b) парообдувальні сажевибірники для котлів (товарна позиція 8404);

(c) топкові пальники (товарна позиція 8416);

(d) обладнання для чищення бочок або інших ємностей за допомогою струменя води, пари, піску і т.п. (товарна позиція 8422);

(e) фарбострумінні друкарські машини (товарна позиція 8443);

(f) торгові автомати типу парфумерних пульверизаторів (товарна позиція 8476);

(g) обладнання для рівномірного розподілу будівельних розчинів або бетону, для розкидання гравію на дорожні чи аналогічні поверхні (товарна позиція 8479);

(h) розкидачі солі та піску для очищення від снігу, призначені для втановлення на вантажному автомобілі (товарна позиція 8479);

(ij) пристосування для розпилення при травленні, проявленні, видаленні фоторезисту або очищення напівпровідникових приладів; машини для очищення металевих виводів, корпусів напівпровідникових приладів перед нанесенням гальванічного покриття (очищення струменем високого тиску)(товарна позиція 8486).

 (k) електричні машини та апарати для гарячого розпилення металів або металокераміки (товарна позиція 8515);

(l) струминні бормашини (товарна позиція 9018) та аерозольні терапевтичні апарати (товарна позиція 9019).

Пояснення до товарної підпозиції:

8424 20

У цю товарну підпозицію включаються пристрої, описані в пункті (B) Пояснень до товарної позиції 8424.

8424 81

До цієї товарної позиції включаються напорні розпилювачі (які можуть продаватися як «пульверизатори»), які складаються з резервуару високого тиску, обладнаного вмонтованим поршневим насосом і лійкою, ременем для переноски, гнучкого шлангу та рукоятки розпилювача, призначеного для утримання в руці, укомплектований латунною трубкою та регулюючою насадко; всі елементи розпилювача володіють фізичними характеристиками, однозначно роблячи їх найбільш підходящими для використання в сільському господарстві чи садівництві (наприклад, робочий тиск 3 бар, ємкість 5 л, насадка з регулюючим розміром сопла).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8424 30 10

            Ця товарна категорія включає піскоструминні машини, які містять повітряний компресор, використовувані для чищення свічок запалювання або підгонки монолітних електричних конденсаторів.

            Підгонка означає видалення провідного матеріалу конденсатора за допомогою спрямованого струменя піску, з тим щоб одержати необхідне значення ємності конденсатора.

8424 89 00

            Ця товарна категорія включає "мийні машини", призначені для очищення моторних транспортних засобів, металевих частин або інших виробів за допомогою струменя води, бензину або інших рідин; вони оснащуються насосом, шлангами із соплами, а також, за належності, подавальним пристроєм, нагрівальним апаратом тощо, необхідними для формування комплектного блоку.

            Проте ця товарна категорія не включає апарати для водоструминного чищення під високим тиском (товарні категорії 8424 30 01 - 8424 30 08).

Пояснення до товарної позиції 8425:

8425

Талi та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебiдки та кабестани; домкрати:

 

- талi та підіймачі, крім скіпових підіймачів або підіймачів, які використовуються для підіймання транспортних засобів:

8425 11 00 00

- - з електричним двигуном

8425 19 00 00

- - iншi

 

- лебiдки; кабестани:

8425 31 00 00

- - з електричним двигуном

8425 39 00 00

- - iншi

 

- домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів:

8425 41 00 00

- - стацiонарнi гаражнi пiдiймачi

8425 42 00 00

- - iншi домкрати та підіймачі гідравлічні

8425 49 00 00

- - iншi

 

До цієї товарної позиції входить просте підіймальне і вантажно-розвантажувальне обладнання. Положення пояснень до товарної позиції 8426 відносяться з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) до обладнання цієї товарної позиції в частині самохідних та інших  "рухомих" машин, багатофункціональних машин, а також підіймальних, навантажувальних, розвантажувальних та інших агрегатів, призначених для застосування в інших машинах або для установлення на транспортних засобах чи суднах, які відносяться до Розділу XVII. Проте, якщо лебідка є звичайним робочим інструментом на будь-якому тягачі, то вся машина (тягач і лебідка, разом узяті) можуть включатися до товарної позиції 8701.

До цієї товарної позиції входять:

(I) Підіймальні талі і підіймачі, крім скіпових підіймачів

Талі, поліспасти і підіймачі, що включаються до цієї товарної позиції, складаються з більш-менш складних систем шківів і тросів, ланцюгів, канатів і т.п., розроблених для полегшення механічного підіймання вантажів (наприклад, шляхом використання шківів різного діаметра, зубчастих коліс, кінематичних систем).

Ця група включає, серед іншого (inter alia):

(1) Талі та підіймачі, в яких ланцюги входять у зачеплення зі спеціально призначеними виступами на вінцях шківів.

(2) Підіймачі з барабанними шківами, в яких трос намотується на барабан, обладнаний шківами. Такі, зазвичай пневматичні чи електричні, підіймальні пристрої часто встановлюються на візок чи тельфер, що пересувається по підвісній рейці.

(3) Підіймальні механізми, що складаються з роликового ланцюга, який проходить по системі ланцюгових коліс, що приводяться в дію рукояткою чи важелем, подібно тому, як це здійснюється під час роботи домкрата.

Окремо подані шківи і поліспасти до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8483).

Шлюпбалки, які також входять до цієї товарної позиції, складаються зі здвоєних перекидних чи обертових опор, з яких шлюпки і т.п. можуть опускатися або підійматися за допомогою підіймальних механізмів типу талей.

(II) Лебідки і кабестани

Лебідки складається з горизонтально розташованого барабана, на який намотується трос, храпового механізму, ручного або електричного приводу. Кабестани мають аналогічну конструкцію, лише їхній барабан розташований вертикально.

Ця група включає:

(1) Суднові лебідки і кабестани для приведення в дію вантажопідіймальних механізмів, підіймання якорів, керування кермовим механізмом, підтягування буксирних тросів, витаскування рибальських сітей, тросів землечерпалок і т.п. Силовий агрегат часто вмонтовується в ці механізми, утворюючи з ним єдиний блок.

(2) Лебідки для тягачів і т.п.

(3) Лебідки шахтних підіймальних установок надшахтного розміщення, що складаються, переважно, з великих лебідок з механічним приводом.

(4) Кабестани приведення в дію поворотних кругів або для маневрування залізничних вагонів і т.п. Для маневрування трос зазвичай пропускається через цілий ряд кнехтів, кожний з яких вільно обертається на підшипниках для полегшення транспортних операцій. Ці кнехти включаються до товарної позиції 7325 або 7326.

(5) Волочильні блоки для дротоволочильних верстатів.

(III) Домкрати

Домкрати призначені для підіймання важких вантажів на невелику висоту. До цієї товарної позиції включаються рейкові домкрати з заскочкою, гвинтові домкрати, в яких гвинт підіймається шляхом його обертання або шляхом обертання гайки, закріпленої в основі домкрата, та телескопічні гвинтові домкрати, які приводяться в дію двома або більше вхідними один в одного гвинтами, з яких зовнішній обертається в гайці, розташованої в основі домкрата.

У гідравлічних чи пневматичних домкратах поршень рухається в циліндрі під дією тиску, створюваного в насосі або компресорі, який може бути умонтованим чи встановленим окремо.

Домкрати бувають таких спеціальних типів:

(1) Переносні домкрати для автомобілів і т.п.

(2) Установлені на візок - гаражні домкрати, домкрати для підняття тари та їм подібні.

(3) Гаражні підіймачі з умонтованими домкратами, зазвичай гідравлічними.

(4) Домкрати, використовувані в перекидних механізмах самоскидів.

(5) Домкрати для твердого (нерухомого) закріплення під час стоянки підіймальних кранів, важких вантажівок, рухомих майстерень, артилерійських гармат та їм подібних машин.

(6) Домкрати для підіймання залізничних колій.

(7) Домкрати для підіймання залізничного рухомого складу.

(8) Домкрати горизонтальної дії для переміщення будівельних балок, секцій конструкцій будинків та їм подібних.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини обладнання цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8431.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) гідравлічні та пневматичні циліндри товарної позиції 8412;

(b) керуючий пристрій для залізничних переїздів та залізничне сигнальне обладнання товарної позиції 8608.

 

Пояснення до товарної позиції 8426:

8426

Суднові дерик-крани; пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном:

 

- крани мостовi, козловi, портальні, ферми підіймальні пересувні та портальні навантажувачі:

8426 11 00 00

- - крани мостовi на стаціонарних опорах

8426 12 00 00

- - ферми підіймальні пересувні на колiсному ходу та портальні навантажувачі

8426 19 00 00

- - iншi

8426 20 00 00

- крани баштовi

8426 30 00 00

- крани портальнi або на опорі стрілові

 

- iнші машини та механізми самохідні:

8426 41 00 00

- - на колiсному ходу

8426 49 00 00

- - iнші

 

- iнше механічне обладнання:

8426 91

- - призначене для монтажу на дорож-ніх автотранспорт-них засобах:

8426 91 10 00

- - - крани гiдравлiчнi для навантажування та розвантажування транспортних засобiв

8426 91 90 00

- - - iншi

8426 99 00 00

- - інші

 

До цієї товарної позиції включається цілий ряд підіймальних або вантажно-розвантажувальних машин циклічної дії.

Самохідні та інші "рухомі" машини

Переважно до цієї товарної позиції включаються не лише нерухомі або стаціонарні машини, але також рухомі машини самохідні чи несамохідні (за деякими винятками, наведеними нижче та стосовно машин, установлюваних на транспортні засоби, включені в Розділ XVII).

Виключаються:

(а) Машини, установлювані на транспортні засоби групи 86.

Підіймальні або вантажно-розвантажувальні машини включаються до товарної позиції 8604, якщо вони встановлюються на вагонах чи вагонетках (товарних платформах), які причіпляються до потяга і призначені для пересування по залізниці будь-якої колії. Залізничні аварійні крани або крани-вагони або автокрани для обслуговування постійних колій чи рухомого складу, а також крани-вагони або  автокрани, використовувані в залізничних депо для навантаження вантажів, зазвичай відповідають даній умові. Самохідні транспортні засоби для обслуговування залізничних колій також включаються до товарної позиції 8604. Проте підіймальні та вантажно-розвантажувальні машини, установлені на вагонетки або платформи, які не відповідають специфікації (опису) залізничного рухомого складу, включаються до цієї товарної позиції. Це зазвичай відбувається, наприклад, з підіймальними кранами, які встановлюються для пересування по рейках для обслуговування будівельних майданчиків, кар'єрів і т.п.

(b) Машини, установлювані на трактори або транспортні засоби групи 87.

(1) Машини, установлені на ходові бази типу трактора.

Деякі робочі частини машин цієї товарної позиції можуть бути встановлені на трактори, які переважно призначаються для перевезення або буксирування інших транспортних засобів, пристроїв чи вантажів, проте, подібно до тракторів, використовуваних у сільському господарстві, оснащені простими пристроями для керування робочими інструментами. Такі робочі інструменти є допоміжним обладнанням для нерегулярно виконуваної роботи. Зазвичай вони мають відносно невелику масу і можуть встановлюватися або замінятися самостійно виконавцем на місці проведення робіт. У цих випадках робочі інструменти включаються до цієї товарної позицію за умови, що вони є машинами цієї товарної позиції, або до товарної позиції 8431, якщо вони є частинами машин товарної позиції 8431, навіть якщо вони подані з трактором (незалежно від того, установлені вони на ньому чи ні), у той час як трактор разом зі своїм робочим обладнанням включається до товарної позиції 8701.

Проте до цієї товарної позиції включаються самохідні машини, в яких ходова база, органи керування, робочі інструменти та їхнє пускове обладнання спеціально розроблені для спільної установки та утворюють єдину механічну установку. Це стосується, наприклад, ходової бази, які являє собою трактор, спеціально розробленої, побудованої або зміцненої для утворення невід'ємної частини машини, який виконує одну чи більше функцій, згаданих у цій товарній позиції (підіймальні, вантажно-розвантажувальні роботи і т.п.). Такі ходові бази, подані окремо, також включаються до цієї товарної позиції як неукомплектовані машини, які мають всі основні ознаки укомплектованих машин цього типу. Ходові бази, які потенційно можуть включатися в кілька товарних позицій (8425–8430) через можливість оснащення декількома різними робочими частинами, класифікуються відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI або відповідно до Правила 3 (с) Основних правил інтерпретації класифікації товарів.

Для більш детального визначення відмітних ознак між тракторами товарної позиції 8701 і ходовими базами цієї групи див. пояснення до товарної позиції 8701.

(2) Машини, установлені на автомобільних шасі або вантажних автомобілях.

Деякі підіймальні або вантажно-розвантажувальні машини (наприклад, звичайні крани, легкі аварійні крани) часто встановлюються на конструкції, що мають всі істотні ознаки автомобільного шасі або вантажівки, тобто мають, принаймні, такі механічні вузли: двигун, коробку передач і важелі керування переключенням швидкостей, а також рульове керування та гальма. Такі конструкції повинні класифікуватися в товарній позиції 8705 як автомобілі спеціального призначення незалежно від того, чи встановлена підіймальна або вантажно-розвантажувальна машина на транспортному засобі чи вона разом з ним утворює єдину машину, якщо цей засіб пересування не є засобом, спеціально розробленим для транспортування, товарної позиції 8704.

Проте, до цієї товарної позиції включаються самохідні машини, в яких один або більше елементів приводу ходового пристрою чи керування, перерахованих вище, розташовані в кабіні підіймальної або вантажно-розвантажувальної машини (переважно крана), установленої на колісному шасі, незалежно від того, чи може агрегат у цілому рухатися по дорозі своїм ходом чи ні.

Крани цієї товарної позиції зазвичай не пересуваються під навантаженням або, якщо вони пересуваються під навантаженням, їхній рух обмежується і є допоміжною дією щодо їхньої основної функції – підійманню вантажів.

(c) Машини на конструкціях, що плавають, групи 89.

Усі підіймальні або вантажно-розвантажувальні машини (наприклад, дерик-крани, прості крани), установлені на понтонах або на інших плавучих засобах, незалежно від того, самохідні вони чи несамохідні, включаються до групи 89.

 

Багатофункціональні машини

Багато машин, на додаток до функцій, описаних у цій товарній позиції або в товарній позиції 8425, 8427 чи 8428 (підіймання, навантаження і т.п.), можуть також виконувати функції, описані в товарній позиції 8429 або 8430 (екскаваторні, вирівнювання, свердління і т.п.). Ці машини класифікуються відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI або відповідно до Правила 3 в) Основних правил інтерпретації класифікації товарів. Прикладами цих машин можуть служити механічні лопати, драглайни і т.п., які шляхом взаємозамінності стріл або кінцевих пристроїв можуть використовуватися як крани, комбіновані вугільні врубові та навантажувальні машини, комбіновані траншеєкопачі-трубоукладачі і т.п.

 

Підіймальні, вантажно-розвантажувальні і т.п. машини, поданні окремо, проте, також включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони призначені для застосування в інших машинах або для установлення на транспортні засоби чи судна Розділу XVII.

 

До цієї товарної позиції включаються підіймальні або вантажно-розвантажувальні машини, принцип роботи яких заснований на використанні системи шківів, лебідок чи домкратів і в яких часто велику питому вагу становлять статичні сталеві конструкції і т.п.

Ці статичні елементи конструкцій (наприклад, опорні конструкції і портали кранів) включаються до цієї товарної позиції, коли вони являють собою частини більш-менш укомплектованої вантажно-розвантажувальної машини.

Коли ці елементи подані окремо, вони включаються до товарної позиції 8431 за умови, що вони оснащені або розраховані на оснащення механічними елементами, необхідними для роботи рухомих частин всієї установки (колеса, ролики, блоки, ходові чи напрямні рейки і т.п.). У іншому випадку ці елементи конструкцій включаються до товарної позиції 7308.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Мостові крани, що складаються з потужного підіймального пристрою, підвішеного на поперечній балці або на "мосту", який пересувається по рейках із широкою колією. Подібні мостові крани, що використовуються в ядерних реакторах для заміни або витягання паливних елементів, також включаються до цієї товарної позиції.

(2) Козлові та мостові крани, в яких сама балка переміщається по рейках, укріплених на стінах або на відповідних опорних металевих конструкціях.

(3) Перевантажувальні крани як нерухомі, так і які рухаються по рейках. Ці крани іноді бувають дуже довгими і зазвичай мають консольне подовження (як з'єднане шарнірами, так і без них) над причалами або розвантажувальною площадкою, а також оснащені вантажним візком або тельфером, що пересувається по всій довжині стріли. Спеціальні типи цих кранів застосовуються для навантаження і розвантаження кам'яних будівельних блоків або контейнерів, а також у суднобудуванні.

(4) Рухомі підіймальні ферми на колесах із шинами, що використовуються, зокрема, для навантаження і розвантаження контейнерів. Ці машини можуть бути самохідними за умови, що вони розраховані на роботу в нерухомому положенні або здатні пересуватися з вантажем на короткі відстані. Вони є простими портальними конструкціями, які у більшості випадків складаються з горизонтальної балки, підтримуваної двома вертикальними елементами (іноді телескопічного типу), кожний з який спирається на групу коліс.

(5) Портальні навантажувачі, що складаються із шасі типу "широко розставленими опорами" зазвичай з вертикальними телескопічними елементами для регулювання висоти. Це шасі зазвичай встановлюється на чотирьох або більше колесах із шинами, які, як правило, є одночасно як ведучими, так і керованими колесами, для того, щоб забезпечити маневреність у межах дуже малого радіуса повороту.

Завдяки їхній спеціальній конструкції, вони здатні встановлюватися над вантажем, підіймати його за допомогою спеціальних пристроїв для захвату, перевозити вантаж на короткі відстані і потім знову опускати його. Деякі з цих навантажувачів мають значну ширину і висоту для того, щоб розміщатися безпосередньо над транспортними засобами для підняття чи опускання вантажу.

Портальні навантажувачі використовуються на заводах, складах, докових площадках, в аеропортах та інших об'єктах для навантаження і розвантаження довгомірних вантажів (таких, як фасонні профілі, стовбури дерев, лісоматеріали і т.п.) або для укладання контейнерів у штабель.

(6) Баштові крани. Зазвичай ці крани мають башту значної висоти, яка складається з окремих секцій, зафіксовану або таку, що рухається по рейкам, головну горизонтальну стрілу, обладнану візками, лебідками, платформами для обслуговування і кабіною оператора, стрілою для противаг з противагами, підвісками для кріплення стріл, а також поворотним пристроєм зверху або знизу для забезпечення обертання крану. Башта може мати гідравлічні циліндри або підіймальні пристрої, а також підіймальну конструкцію, яка підіймає стрілу таким чином, щоб можливо було встановлювати додаткові секції башти для збільшення робочої висоти крана.

 (7) Портальні крани або крани на опорі, використовувані в порту, являють собою крани-укосини, установлені на порталі, який спирається на чотири високі опори, що пересуваються по рейках такої колії, що перекриває одну (або більше) звичайну залізничну колію.

(8) Укосини, або дерик-крани (див. Пояснення щодо залізничних аварійних кранів, автомобільних кранів, плавучих кранів і т.п.). Укосини або дерики-крани використовуються для підіймання вантажів та іноді також для переміщення їх у горизонтальному напрямку. Вони складаються переважно з стріли або укосини, які можуть бути з'єднані для забезпечення регульованого вильоту стріли та для полегшення виконання робіт. Підіймальний трос пропускається через шківи у верхній частині стріли і приводиться в дію лебідкою. Укосина або стріла можуть підтримуватися вертикальною опорою, яка іноді має значну висоту.

 (9) Підвісні дороги та кабель-крани, що являють собою установки для транспортування вантажів у підвішеному стані. Вони складаються з одного або більше тросів що несуть, підтримуваних нерухомими або рухомими опорами, візків, які пересуваються по тросах і мають механізмами підіймання та опускання вантажів. Вони використовуються для навантаження і розвантаження матеріалів на великих будівельних майданчиках, греблях, мостах, у кар’єрах і т.п.

(10) Суднові дерики, що складаються з нерухомої вертикальної щогли, до основи якої шарнірно кріпиться несівна стріла, яка може підійматися чи опускатися системою блоків (див. вище пояснення щодо аналогічних підіймальних машин, установлюваних на понтони, що плавають, і т.п.).

 (11) Заводські візки, оснащені підіймальним краном (внутрішньозаводські автонавантажувачі з кранами), призначені для переміщення вантажів на короткі відстані всередині заводів, складських приміщень, на докових площадках або в аеропортах за допомогою легкого крана, установленого на шасі внутрішньозаводського автонавантажувача, виконаного, як правило, у вигляді коробкової рами з великою базою між осями і широкою колією, щоб запобігти перекидання.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8431.

 

Ця товарна позиція не включає автокрани товарної позиції 8705.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8426 41 00 і 8426 49 00

            Дивись Пояснення до товарної позиції 8426, "самохідні та інші "пересувні" машини", (b), (2).

            На відміну від транспортних засобів з механічним приводом, призначених для спеціальних цілей, товарної позиції 8705, самохідні машини та механізми, що підпадають під ці товарні категорії, як правило, мають такі характеристики:

1) вони приводяться в рух двигуном, який становить частину піднімального пристрою;

2) вони мають максимальну швидкість 20 км/год;

3) вони мають одну кабіну, яка становить частину піднімального пристрою;

4) вони, зазвичай, не пересуваються, коли навантажені, або, якщо пересуваються, то лише за обмеження руху необхідністю виконання їхньої функції піднімання.

Пояснення до товарної позиції 8427:

8427

Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:

8427 10

- навантажувачі самохідні з електродвигуном:

8427 10 10 00

- - з висотою пiдiймання 1 м або бiльше

8427 10 90 00

- - iншi

8427 20

- iншi навантажувачi самохiднi:

 

- - з висотою пiдiймання 1 м або бiльше:

8427 20 11 00

- - - штабелювальні навантажувачi для нерівної місцевості з вилковим та іншими видами захвату

8427 20 19 00

- - - iншi

8427 20 90 00

- - iншi

8427 90 00 00

- iншi навантажувачi

Крім портальних навантажувачів і заводських візків, оснащених підіймальним краном (внутрішньозаводських автонавантажувачів, оснащених кранами) товарної позиції 8426, до цієї товарної позиції включаються внутрішньозаводські автонавантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням.

Внутрішньозаводські автонавантажувачі цієї товарної позиції включають, наприклад:

(А) Автонавантажувачі з вилковим захватом та інші підіймальні навантажувачі  або штабелювальні навантажувачі

(1) Автонавантажувачі з вилковим захватом з механічним приводом, які іноді бувають великих розмірів, підіймають вантаж на підіймальній каретці, що переміщається по вертикальній щоглі. Підіймальний механізм зазвичай розташовується перед водієм. Механізм призначений для підтримування вантажу під час руху і підіймання вантажу з метою його укладання або навантаження на транспортний засіб.

У цю групу також входять автонавантажувачі з бічним захватом, які призначені для навантаження і розвантаження довгомірних вантажів (балки, дошки, труби, контейнери і т.п.). Вони зазвичай оснащені платформою для утримання вантажу під час його перевезення на короткі відстані.

Підіймальний пристрій вищевказаних автонавантажувачів зазвичай приводиться в дію силовим блоком транспортного засобу і, як правило, передбачає оснащення різним спеціальним начіпним обладнанням (вилкові захвати, укосини, ковші, грейфери (захвати) і т.п.) відповідно до виду вантажу, що підлягає навантаженню.

(2) Інші штабелювальні пристрої, зазвичай встановлювані на навантажувачі, оснащуються платформами або вилками, які можуть підійматися та опускатися уздовж вертикальних опор за допомогою ручних лебідок або лебідок з приводом від двигуна чи рейкової системи. Вони використовуються для укладання мішків, ящиків, бочок і т.п.

Деякі типи штабелювальних машин, які працюють за тим же принципом, що й елеватори, включаються до товарної позиції 8428.

(B)  Інші навантажувачі (візки), оснащені підіймальним або вантажно-розвантажувальним обладнанням

До цієї групи входять:

(1) Візки з механічними підіймальними платформами для технічного обслуговування електричних проводів, суспільних освітлювальних систем і т.п. (див. пояснення до товарної позиції 8426 щодо підіймальних платформ цього типу, установлених на вантажних автомобілях).

(2) Інші візки, оснащені підіймальним або вантажно-розвантажувальним обладнанням, включаючи спеціально призначені для використання в деяких галузях промисловості (наприклад, у текстильній чи керамічної, молочний і т.п.).

Частини

За умови додержання Загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини візків цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8431.

 

Пояснення до товарної позиції 8428:

 

8428

Інші машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги):

8428 10

- лiфти та скiповi пiдiймачi:

8428 10 20 00

- - з електричним керуванням

8428 10 80 00

- - інші

8428 20

- пiдiймачi та конвеєри пневматичнi:

8428 20 20 00

- - для сипких матерiалiв

8428 20 80 00

- - iншi

 

- iншi елеватори та конвеєри безперерв-ної дiї для товарiв або матеріалів:

8428 31 00 00

- - призначенi спецiально для пiдземних робiт

8428 32 00 00

- - інші з ковшем

8428 33 00 00

- - інші стрічкові

8428 39

- - iншi:

8428 39 20 00

- - - конвеєри роликові

8428 39 90 00

- - - iншi

8428 40 00 00

- ескалатори та рухомi пiшохiднi дорiжки

8428 60 00 00

- канатнi пасажирські та вантажні дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв

8428 90

- iнше обладнання:

 

- - обладнання завантажувальне, спецiально призначене для використання у сiльському господарствi:

8428 90 71 00

- - - розроблене для навiшування на сiльськогосподарськi трактори

8428 90 79 00

- - - iнше

8428 90 90 00

- - iнше

Крім підіймальних та вантажно-розвантажувальних механізмів товарних позицій 8425 – 8427, до цієї товарної позиції включається широкий ряд машин для механічного переміщення матеріалів, товарів і т.п. (підіймання, переміщення по конвеєру, навантаження, розвантаження і т.п.). Вони включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо спеціально призначені для застосування в будь-якій окремій галузі промисловості: у сільському господарстві, металургії і т.п. До цієї товарної позиції включаються вантажно-розвантажувальне обладнання не лише для твердих матеріалів, але також аналогічне обладнання для рідин чи газів.Проте до цієї товарної позиції не включаються підіймачі рідких матеріалів, які входять до товарної позиції 8413, а також плавучі доки, кесони та аналогічні морські підіймальні пристрої та пристрої, які знімають з мілини, що працюють винятково за принципом гідростатичної плавучості (товарна позиція 8905 чи 8907).

Положення пояснень до товарної позиції 8426 відносяться з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) до обладнання цієї товарної позиції в частині самохідних та інших рухомих машин, багатофункціональних машин, а також підіймальних, навантажувальних, вантажно-розвантажувальних (транспортувальних) і т.п., призначених для застосування в складі інших машин або для установлення на транспортні засоби чи судна Розділу XVII.

 

До цієї товарної позиції входять підіймальні або вантажно-розвантажувальні (транспортувальні) машини, що зазвичай використовують системи шківів, лебідок чи домкратів, в яких велику питому вагу становлять статичні сталеві конструкції і т.п.

Ці статичні елементи конструкцій (наприклад, пілони, спеціально призначені для канатних доріг, і т.п.) включаються до цієї товарної позиції, коли вони постачаються як частини більш-менш укомплектованої вантажно-розвантажувальної (транспортувальної) машини.

Коли ці елементи постачаються окремо, вони включаються до товарної позиції 8431 за умови, що вони оснащені або розроблені для оснащення механічними елементами, необхідними для роботи рухомих частин всієї установки (колеса, ролики, блоки, ходові чи напрямні рейки та інші деталі). У іншому випадку ці елементи конструкції включаються до товарної позиції 7308.

Ці машини включають:

(I) Машини циклічної дії

(A) Ліфти зазвичай приводяться в дію лебідкою та тросом або плунжером (поршнем), що приводиться в дію водою, повітрям чи оливою. Вони використовуються для підняття або опускання пасажирської кабіни чи вантажної платформи між вертикальними направляючими і зазвичай оснащуються противагами. Обладнання керування, зупинення, безпеки та інше (електричне чи ні) також включається до цієї товарної позиції за умови, що воно постачається разом з ліфтом. До цієї товарної позиції також включаються ліфти з ручним приводом.

Ліфти  або підіймачі із приводом від зубчастої рейки і шестерні також відносяться до цієї товарної позиції. Ці ліфти та підіймачі складаються з ліфтової кліті, обладнаної двигуном приводу шестерні, і щогли, обладнаної зубчастою рейкою. Під час зчеплення із шестернею зубчаста рейка спрямовує рух ліфтової кліті уздовж щогли вниз або вверх із швидкістю, що регулюється.

У цю групу входять так звані "суднопідіймачі", тобто дуже потужні установки, що використовують гідравлічні системи або домкрати для підіймання наповненою водою шлюзової камери із судном з одного рівня каналу на іншій (заміна звичайних шлюзів).

(B) Скіпові підіймачі являють собою різновид ліфта для підіймання контейнерів із сипкими матеріалами по похилому або по вертикальному стволу шахти. Вони використовуються для підіймання вугілля із шахти, для доставляння руди, вапняку, палива і т.п. у домну, піч для випалювання вапна та в інші пристрої.

До цієї товарної позиції також включаються скипи для скіпових підіймачів, тобто об'ємні металеві контейнери або бункери, часто оснащені днищем що автоматично відкривається. Шахтні скипи зазвичай оснащуються кабіною для шахтарів, яка встановлюється поверх вантажного бункера.

(C) Певні підіймальні машини:

(1) Підіймальні механізми типу підіймальної корби, які складаються з лебідки, установленої на двоногу чи триногу опору.

(2) Бурові дерики для опускання та підіймання бурових труб та ін. під час буріння нафтових та інших свердловин (крім установлених на вантажівках і т.п., див. пояснення до товарної позиції 8426).

(3) Тельфери працюють за принципом, аналогічному мостовим чи козловим кранам. Підіймальні візки пересуваються (іноді на значну відстань) по підвісних рейках, закріпленим на пілонах.

(D) Канатні дороги є великими установками, які приводяться в дію лебідками і призначеними, переважно, для доставляння пасажирів або вантажів у горах. Вони складаються з тягових канатів і канатів, що несуть, закріплених на пілонах, та двох кабін (або ковшів, контейнерів і т.п.), що підіймаються та опускаються по канату, що несе.

(E) Фунікулери працюють за тим же принципом, що і канатні дороги, лише їхні вагончики пересуваються по рейках. У цьому випадку до цієї товарної позиції включаються лише тяговий механізм та лебідка і не включаються вагончики (товарна позиція 8605) та рейкова колія (товарна позиція 7302 або 8608 залежно від типу колії).

 (F) Вагоноперекидачі являють собою платформи, оснащені напрямними рейками або канавками таким чином, щоб вагон можна було поставити в потрібне положення, зафіксувати в цьому положенні і потім спорожнити його шляхом нахилу, перекидання або обертання всього перекидаючого механізму за допомогою домкратів чи іншої вантажопідіймальної системи. До цієї товарної позиції також включаються механізми, що трясуть вагони, які дозволяють полегшити спорожнювання вагонів бункерного типу.

(II) Машини безперервної дії

(А) Елеватори використовуються для безперервного підіймання потоку вантажів або людей у вертикальному чи похилому напрямках. Вони складаються переважно з ряду транспортерів різних типів, прикріплених з проміжками до з’єднувального пристрою, який обертається як безперервний ланцюг. До елеваторів відносяться: ковшові підіймачі для сипких або гранульованих матеріалів, платформні підіймачі для ящиків, посилок і т.п., норії для підіймання мішків, бочок, тюків соломи, снопів та інших вантажів, а також багатокабінні підіймачі безперервної дії для пасажирів тощо.

(B) Ескалатори і доріжки, що рухаються

(C) Конвеєри використовуються для транспортування вантажів зазвичай в горизонтальному напрямку, іноді на дуже далекі відстані (у шахтах, кар’єрах та на інших об'єктах). Вони включають:

(1) Конвеєри, які переміщують вантажі безперервно рухомими елементами, що несуть або штовхають, наприклад, ковшові, лоткові, пластинчасті конвеєри, скребкові чи шнекові конвеєри (в який матеріали подаються по жолобу, відповідно, пластиною, що штовхає або черв'яком); стрічкові, пластинчасті, ланцюгові та інші конвеєри.

(2) Конвеєри, що складаються з групи роликів з привідним двигуном (наприклад, конвеєри, які використовуються для подавання сталі в обтискний стан). До цієї товарної позиції також включаються роликові конвеєри без електропривода, які зазвичай встановлюються на підшипниках (наприклад, горизонтальні роликові доріжки для транспортування ящиків та іншої тари, а також гравітаційні роликові конвеєри). Проте, до цієї товарної позиції не включається аналогічне обладнання, не оснащене роликами, наприклад, прямі, вигнуті або спіральні лотки (товарна позиція 7308, 7325 або 7326 залежно від вигляду).

(3) Вібраційні або гойдальні конвеєри, які приводяться в дію коливальним або зворотно-поступальним рухом лотка, що несе вантажі.

(D) Пневматичні підіймачі та конвеєри (наприклад, пневматичні трубні транспортери), в яких невеликі контейнери (для документів, дрібних деталей чи інших виробів) або сипкі матеріали (зерно, солома, сіно, тирса, пилоподібне вугілля і т.п.) транспортуються по трубі повітряним потоком (включаючи подібні машини для транспортування та очищення зерна).

(E) Роликові опори (з роликами типу коліщат для меблів) подібні до роликових конвеєрів. Вони складаються з ряду трубчастих стійок, закріплених до підлоги виробничого приміщення. Верх кожної опори складається з ролика на підшипниках, який вільно обертається у всіх напрямках, так що всі опори являють собою систему роликового столу (наприклад, для переміщення листового металу в прокатних станах).

(F) Канатні підіймально-транспортні машини для відкочування або буксирування, які включають безперервні буксирні канати або ланцюги, що знаходяться в безперервному русі. Ці машини призначені для відкочування вагонів (наприклад, шахтних вагонеток і перекидних вагонеток), для буксирування барж, саней та ін., для перевезення пасажирів (гірськолижні підіймачі) і т.п.

(III) Інші спеціальні підіймальні або транспортувальні механізми

(А) Механізми для переміщення локомотивів або вагонів, призначені для переведення локомотивів, візків (вагонів і локомотивів) і т.п. з однієї колії на іншу.

(B) Штовхачі вагонів різних типів, наприклад:

(1) Пристрої, установлені між рейками і які складаються зазвичай з двох плунжерів, що приводяться в дію механічним приводом, які виконують зворотно-поступаль­ний рух, входять у зачеплення з осями і штовхають візки (вагони) уперед.

(2) Гідравлічні плунжерні або поршневі машини (штовхачі) для штовхання шахтних вагонеток у шахтні кліті і т.п.

(3) Самохідні одноколісні машини, що рухаються по одній рейці залізничної колії. Вони повинні утримуватися робочим, що йде, так само, як тачки. Вони приводяться в рух невеликими бензиновими двигунами. Слід відзначити, що невеликі трактори, які називаються "штовхачами вагонів", що використовуваються для цієї мети, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8701).

(C) Механічні навантажувачі, використовувані для екскавації вугілля, руди, викопаної землі, гальки, піску та інших сипких матеріалів. Ці машини зазвичай використовуються разом з конвеєром або елеватором (гойдальний конвеєр-перевантажувач, піднімальний конвеєр-перевантажувач та інші механізми).

(D) Допоміжні механічні пристрої для маніпулювання пневматичними, гідравлічними або електричними ручними інструментами (дрилі, відбійні (бурильні) молотки та інші). Ці пристрої призначені для удержання інструменту або подавання його під час роботи. Наприклад, пневматичні опори і пневмоподавачі інструментів; пристрої для буріння та свердління, бурові каретки; механічні колонки для кріплення інструменту в процесі роботи. Проте до цієї товарної позиції не включаються прості статичні опори та їм подібні.

(E) Промислові роботи, спеціально призначені для підіймання, переміщення, навантаження або розвантаження.

(F) Механічні сходи, що складаються з висувних секцій, які подаються будь-яким механізмом (наприклад, поліспастом чи лебідкою).

(G) Колісні платформи, що пересуваються механічно, (типу візка) для установлення та маніпулювання з кінокамерами.

(H) Механічні маніпулятори з дистанційним керуванням, як стаціонарні, так і пересувні, для роботи з радіоактивними продуктами, які складаються з підіймального механізму, розташованого поза захисною камерою і керованого рукою оператора, та підіймального механізму, розташованого усередині камери і відтворюючого рухи оператора. Силова передача здійснюється за допомогою механічних, гідравлічних, пневматичних або електричних пристроїв.

Ручні ключі, утримувані під час роботи в руках (як ручний інструмент), включаються до товарної позиції 8203, 8204 або 8205.

(IJ) Платформи самохідні чи ні для операцій з контейнерами або піддонами (палетами), застосовувані в аеропортах для завантаження і розвантаження літаків. Це обладнання складається переважно з піднятої платформи, підтримуваної двома діагональними перехресними балками. Платформа оснащена рухомою стрічкою для транспортування вантажів. Це обладнання не призначене для транспортування контейнерів або піддонів навіть на невеликі відстані. Воно встановлюється без вантажу біля літака і використовуються для навантаження або розвантаження контейнерів та інших вантажів лише безпосередньо біля літака.

(K) Автоматичні укладачі пляшок – машини з електроприводом, розроблені для автоматичного вирівнювання порожніх пляшок у ряди визначеної довжини (використовуючи конвеєри з приводом або роликові) і подальшого переміщення вирівняних рядів у піддон для пошарового укладання. Ці укладачі, які не здійснюють операцій наповнення, закривання або опечатування пляшок, а також для приклеювання етикеток чи наклейок на пляшки, можуть застосовуватися як окремо, так і в складі технологічних ліній у поєднанні з іншими машинами, які виконують такі функції, як заповнення або упакування пляшок.

(L) Підйомники для хворих. Це пристрої з підтримуючою конструкцією і сидінням для підйому та опускання людини, що сидить, наприклад у ванну або на ліжко. Рухоме сидіння зафіксовано на підтримуючій конструкції за допомогою канатів або ланцюгів.

(M) Драбинні підіймачі. Це підіймальні пристрої, обладнані вантажною платформою, зафіксовані на поручнях, стіні або на сходах, що використовуються для переміщення недієздатних людей або крісел-колясок з інвалідами вниз або вверх по сходах.

Підіймальні або вантажно-розвантажувальні (транспортувальні) пристрої часто використовуються для печей, конвертерів, прокатних станів та інших об'єктів. Наприклад, машини для завантаження, установлення або вивантаження оброблюваних виробів; для керування дверима, кришками, топками та іншими пристроями; перекидні чи нахильні машини. Коли ці машини утворюють окремі конструктивно оформлені вузли, які можуть бути безумовно виділені з печей та інших об'єктів, то вони включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони подані разом з печами та іншими об'єктами. Як приклади можуть бути такі машини:

(1) Машини для спорожнювання коксових печей, які рухаються назад і вперед позаду ряду печей. Вони обладнані механічним поршнем, який відкриває дверцята та спорожняє піч.

(2) Плунжерні або поршневі завантажувальні машини для конвертерів типу фірми "Сіменс Мартін" та інших агрегатів.

(3) Спеціальні підіймальні машини для відкривання кришок металургійних випалювальних чи томильних колодязів або для вивантаження зливків.

(4) Маніпулятори, перекидачі та інші пристрої для виконання рушійних операцій зі зливками, поковками та іншими виробами.

(5) Машини, які використовуваються в печах певних типів для завантаження або вивантаження матеріалів у процесі технологічних операцій за допомогою циліндрів, оснащених механічними штовхачами або плунжерами.

Проте, слід відзначити, що до цієї товарної позиції не включаються ті підіймальні та вантажно-розвантажувальні (транспортувальні) машини, які розроблені для установлення в печах, конвертерах і т.п. або для утворення єдиного вузла з цими агрегатами, за умови, що вони постачаються разом з печами та іншими агрегатами і т.п. (див. товарні позиції 8417, 8454, 8455 та інші). Коли ці машини постачаються окремо, вони включаються до цієї товарної позиції.

Слід зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються механічні топки, механічні колосникові решітки та аналогічні пристрої (товарна позиція 8416).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8431.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) підіймачі рідин ковшового, ланцюгового, шнекового, стрічкового або аналогічного типів (товарна позиція 8413);

(b) обладнання для сортування, просівання, сепарації або промивання ґрунту, каменю, руд чи інших мінеральних речовин у твердому стані (товарна позиція 8474);

(с) трапи для посадки пасажирів (товарна позиція 8479);

(d) машини і апаратура, яка переважно або головним чином використовується для піднімання, маніпулювання, завантаження або вивантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або плоских панелей дисплеїв (товарна позиція 8486);

(е) поворотні круги товарної позиції 8608;

(f) самоскиди (товарна позиція 8704).

 

Додаткові пояснення до товарної позиції 8428:

До цієї товарної позиції не входять підйомники на гусеничному ходу з гусеничною системою транспортування, яка застосовується для переміщення вгору або вниз крісел - колясок з людиною, включається до товарної позиції 8714 як приладдя до крісел-колясок.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8428 90 90

            Ця товарна категорія включає:

            1. рольганги або роликові конвеєри, з механічним приводом (приводні) або без нього, призначені для подачі вихідного матеріалу в кліть прокатного стану і видалення його з кліті або для транспортування заготовки від однієї кліті до іншої;

            2. обтискні валки з функціями, аналогічними функціям зазначених вище машин, які складаються з двох рядів валків, між якими проходять заготовки;

            3. охолоджувані рольганги, які розташовуються наприкінці ліній прокатних станів і здійснюють повільні пересування заготовок (наприклад, брусків або дроту), що дозволяють їй охолоджуватися в навколишньому повітрі;

            4. піднімальні або перекидаючі столи для прокатних станів з декількома рядами валків, встановлених один проти одного (тривалкові та чотиривалкові кліті). Такий пристрій містить стіл, що перекидається відносно осі, розташованої на найбільш далекому крайньому перетині прокатного стану. Столи обладнані роликами з механічним приводом. Після проходження через один комплект валків заготовка надходить на стіл, який потім перекидається та вирівнюється відносно наступного комплекту валків, між якими заготовка проштовхується за допомогою валків, що мають механічний привід;

            5. шлепери прокатних станів з рівнобіжними клітями для переміщення, наприклад, брусків від роликового столу першої кліті до роликового столу другої кліті;

            6. перекидаючі пристрої та пристрої, що кантують.

            7. механізми, що  розроблені для дистанційного маніпулювання високорадіоактивними речовинами.

 

            Ця товарна категорія не включає автоматичні маніпулятори зливків і машини та механізми (наприклад, вантажопідіймальні крани та мостові крани), які, незважаючи на їхнє використання для подачі матеріалу на прокатні стани, не беруть участь безпосередньо в роботі станів (товарна категорія 8426 12 00, 8426 41 00, 8426 49 00 або 8426 99 00);

 

Пояснення до товарної позиції 8429:

 

8429

Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, одноківшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки:

 

- бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом:

8429 11 00 00

- - гусеничнi

8429 19 00 00

- - iншi

8429 20 00 00

- грейдери i планувальники

8429 30 00 00

- скрепери

8429 40

- машини трамбувальнi та котки дорожнi:

 

- - котки дорожнi:

8429 40 10 00

- - - вiбрацiйнi

8429 40 30 00

- - - iншi

8429 40 90 00

- - машини трамбувальнi

 

- лопати механiчнi, екскаватори та одноківшовi навантажувачi:

8429 51

- - одноківшові фронтальнi навантажувачi:

8429 51 10 00

- - - навантажувачi, спецiально розробленi для пiдземних робiт

 

- - - iншi:

8429 51 91 00

- - - - навантажувачi одноківшовi гусеничнi

8429 51 99 00

- - - - iншi

8429 52

- - машини з обертанням верхньої частини на 360о:

8429 52 10 00

- - - екскаватори гусеничнi

8429 52 90 00

- - - iншi

8429 59 00 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються землерийні машини і машини для ущільнення ґрунту, які докладно перераховані в назві і які мають одну загальну ознаку - усі вони є самохідними.

Положення Пояснень до товарної позиції 8430, щодо самохідних і багатофункціональних машин, поширюються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) на самохідні машини цієї товарної позиції, до якої включаються:

(А) Бульдозери з неповоротним і поворотним відвалом. Ці машини складаються із самохідної базової машини часто на гусеничному ходу, навішеного попереду відвала, який утворює разом з базовою машиною єдиний агрегат. Застосовуються, зокрема, для переміщення ґрунту і для грубого (попереднього) вирівнювання поверхні ґрунту. Деякі типи бульдозерного обладнання призначені переважно для корчування пнів і розчищення земель.

(B) Автогрейдери та планувальники. Машини призначені для планувальних робіт і вирівнювання поверхні ґрунту (на горизонтальних ділянках і на схилах) за допомогою регульованого планувального відвала, зазвичай встановленого в межах колісної бази.

(C) Скрепери. Мають ніж з гострою різальною кромкою, призначений для зрізання верхнього шару ґрунту, який потім надходить у ківш скрепера або вивантажується за допомогою конвеєра.

Слід мати на увазі, що до цієї товарної позиції включаються лише ті скрепери, в яких обладнаний двигуном тягач і власне скрепер утворюють єдиний агрегат, наприклад, гусеничні скрепери, в яких скреперний ківш з ножем розташований між двома гусеницями. До цієї товарної позиції відносяться і напівпричіпні скрепери, і скреперні поїзди, які складаються з обладнаного двигуном тягача (у тому числі одноосьового) і власне скрепера, що має жорстко закріплений ніж або пристрій з декількома рухомими ножами.

(D) Трамбувальні машини, застосовувані в дорожньому будівництві, для ущільнення баластового шару залізничних колій і т.п. (див. пункт (а) Пояснень до товарної позиції 8430, де говориться про машини, установлювані (монтовані, навішуванні) на транспортні засоби групи 86).

(E) Самохідні дорожні котки, застосовувані в дорожньому будівництві або на інших об'єктах цивільного будівництва (наприклад, для вирівнювання поверхні ґрунту чи укочення дорожнього покриття).

Ці машини обладнані важкими чавунними або сталевими циліндричними вальцями великого діаметра, гладкими або такими, що мають металеві "кулачки", які втискаються в ґрунт (кулачкові котки), або колесами з розрахованими на високі навантаження суцільними (масивними) чи надувними (пневматичними) шинами.

 

 (F) Механічні лопати (стрілові чи канатні), що заривають ґрунт вище або нижче рівня стояння машини за допомогою екскаваторного ковша, грейферного захвата і т.п., або встановленого прямо на кінці стріли (екскаватори, обладнані прямою і зворотною лопатою і т.п.), або підвішеного до кінця стріли на канаті (драглайни) або за допомогою гідроциліндра з метою збільшення робочої зони. В екскаваторах з великим радіусом дії (канатних драглайнах) ківш підвішений до троса, що проходить між двома пересувними опорними конструкціями, розташованими на деякій відстані один від одного.

(G) Багатоківшеві екскаватори, в яких ковші встановлені на безперервному ланцюзі або роторі. Ці машини часто обладнані конвеєрами для вивантаження розробленого ґрунту, мають колісну або гусеничну ходову частину. Виготовляються спеціальні моделі для риття або зачищення траншей, дренажних канав, водостічних канав на відкритих гірських виробках і т.п.

(H) Самохідні одноківшеві навантажувачі. Це колісні або гусеничні машини з фронтальною установкою ковша, який зачерпує матеріал у процесі пересування машини, транспортує та вивантажує його.

Деякі типи таких одноківшевих навантажувачів можуть зариватися в ґрунт. Це досягається за рахунок того, що ківш здатний опуститися нижче рівня опори коліс чи гусениць.

(IJ) Вантажно-транспортувальні машини для шахт. Ці машини, основною функцією яких є навантаження, а не транспортування, обладнані ковшем переднього навішення, який черпає сипкі матеріали та навантажує їх у кузов машини.

До цієї товарної позиції включаються також самохідні одноківшові шарнірно-з’єднані навантажувачі з ковшем, змонтованим позаду.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до  XVI), частини машин цієї товарної позиції, зокрема, робочі інструменти (відвали, ковші і т.п.), як обладнані стрілою та пнемо - чи гідроциліндрами, так і без них, придатні для безпосереднього установлення на самохідну базу, включаються до товарної позиції 8431.

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8429 30 00

            Дивись Пояснення до товарної позиції 8429, другий абзац  пункт (С).

            Ця товарна категорія не охоплює комбіновані скрепери, що складаються з трактора (навіть якщо лише з одним мостом) і власне скрепера. Відповідно до Додаткової примітки 2 до групи 87 кожен елемент повинен класифікуватися у своїй відповідній товарній позиції (для тракторів - товарна позиція 8701 і для скреперів – товарна категорія 8430 69 00).

Пояснення до товарної позиції 8430:

8430

Іншi машини та механізми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне:

8430 10 00 00

- обладнання для забивання та витягування паль

8430 20 00 00

- обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне

 

- врубовi машини для добування вугiлля або гiрських порiд та машини тунелепрохiднi:

8430 31 00 00

- - самохiднi

8430 39 00 00

- - iншi

 

- iншi машини бурильні або прохідницькі:

8430 41 00 00

- - самохiднi

8430 49 00 00

- - iншi

8430 50 00 00

- iншi самохiднi машини та обладнання

 

- iншi машини та механізми несамохiднi:

8430 61 00 00

- - машини та механізми для трамбування або ущiльнення

8430 69 00 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включаються машини, крім самохідних машин товарної позиції 8429 та сільськогосподарських, садових або лісогосподарських машин (товарна позиція 8432), призначені для впливу на верхній шар ґрунту (наприклад, для різання і руйнування гірських порід, ґрунту, вугілля і т.п.; виймання ґрунту, буріння і т.п.), виконання підготовчих земляних робіт або  ущільнення ґрунтів (наприклад, для пошарового різання, планування, профілювання, трамбування або укочування). До неї включаються також машини для забивання та витягування паль, плужні та роторні снігоочисники.

Самохідні та інші пересувні машини

Загалом, до цієї товарної позиції включаються не лише стаціонарні машини, але (за деякими винятками, щодо нижчеперелічених машин, монтованих на транспортному устаткуванні  Розділу XVII) також і пересувні машини, самохідні чи несамохідні.

Виключаються:

(а) Машини, змонтовані на транспортних засобах групи 86.

Екскаватори і т.п. машини включаються до товарної позиції 8604, якщо вони змонтовані на вантажних вагонах або вагонетках (товарних платформах), з яких можна утворити поїзд для руху по залізниці будь-якої колії. Землерийно-сортувальні машини для залізничних баластових матеріалів, часто встановлювані на таких платформах або візках, відповідають цим умовам. Проте екскаватори і т.п. машини, установлені на вантажних вагонах або вагонетках (товарних платформах), які не відповідають специфікації (опису) щодо залізничного рухомого складу, включаються до цієї товарної позиції. Самохідні машини для догляду і обслуговуванню рейкового колії також включаються до товарної позиції 8604.

(b) Машини, встановлені на трактори або транспортні засоби групи 87.

(1) Машини, встановлені на ходові бази типу трактора.

Деякі робочі частини (наприклад, планувальні відвали) машин цієї товарної позиції можуть бути встановлені на трактори, які переважно призначаються для перевезення або буксирування інших транспортних засобів, пристроїв чи вантажів, проте, подібно до тракторів, використовуваних у сільському господарстві, оснащені простими пристроями для керування робочими інструментами. Такі робочі інструменти є допоміжним обладнанням для нерегулярно виконуваної роботи. Зазвичай вони мають відносно невелику масу і можуть встановлюватися або замінятися самостійно виконавцем на місці проведення робіт. У цих випадках робочі інструменти включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони є машинами цієї товарної позиції, або до товарної позиції 8431, якщо вони є частинами машин товарної позиції 8431, навіть якщо вони подані з трактором (незалежно від того, установлені вони на ньому чи ні), у той час як трактор разом зі своїм робочим обладнанням включається до товарної позиції 8701.

Проте до цієї товарної позиції включаються самохідні машини, в яких ходова база, органи керування, робочі пристрої та їхнє пускове обладнання спеціально розроблені для спільної роботи та утворюють єдину механічну установку. Це стосується, наприклад, самохідного базового шасі, яке нагадує трактор, спеціально розробленого, побудованого або зміцненого таким чином, що воно є  невід'ємною частиною машини, яка виконує одну або більше функцій, згаданих у цій товарній позиції (розроблення, планування ґрунту і т.п.). Такі ходові бази, подані окремо, також включаються до цієї товарної позиції як некомплектні машини, які мають всі основні ознаки укомплектованих машин цього типу. Ходові бази, що потенційно можуть включатися в кілька товарних позицій 8425–8430 через можливість оснащення декількома різними робочими частинами, класифікуються відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI або відповідно до Правила 3 (с) Основних правил інтерпретації класифікації товарів.

Для більш детального визначення відмітних ознак між тракторами товарної позиції 8701 і ходовими базами цієї групи див. пояснення до товарної позиції 8701.

(2) Обладнання, установлене на автомобільних шасі або вантажних автомобілях.

Деяке обладнання цієї товарної позиції (наприклад, обладнання для забивання паль чи нафтобурові установки) часто монтується на комплектному автомобільному шасі або вантажному автомобілі, які мають всі істотні ознаки автомобільного шасі або вантажівки, тобто мають, принаймні, такі механічні вузли: двигун, коробку передач і важелі керування переключенням швидкостей, а також рульове керування та гальма. Такі конструкції повинні класифікуватися в товарній позиції 8705 як автомобілі спеціального призначення.

Проте до цієї товарної позиції включаються самохідні машини, в яких один або більше з вищезгаданих рухомих або керуючих елементів, перерахованих вище, розташовані в кабіні машини, установленої на колісному шасі, незалежно від того, чи може агрегат у цілому рухатися по дорозі своїм ходом чи ні.

Крім того, до цієї товарної позиції включаються самохідні колісні машини, в яких шасі і робоча машина спеціально розроблені один для другого та утворюють єдиний механічний агрегат. У цьому випадку машини не просто встановлені на автомобільному шасі, як машини, описані вище, а конструктивно повністю об'єднані з ходовою базою, яка не може бути використана для інших цілей і яка може містити істотні ознаки автомобіля, згадані вище.

(c) Машини на плавучих засобах групи 89.

Усі машини (наприклад, драги), установлені на понтонах або інших плавучих засобах, незалежно від того, самохідні вони чи несамохідні, включаються до групи 89.

Багатофункціональні машини

Багато машин, на додаток до функцій, описаних у товарній позиціях 8429 або 8430 (екскаваторні, вирівнювання, буріння і т.п.), можуть також виконувати функції, описані в товарній позиції 8425, 8426, 8427 або 8428 (підіймальні, навантажувальні і т.п.). Ці машини класифікуються відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI або відповідно до Правила 3 (с) Основних правил інтерпретації класифікації товарів. Прикладами цих машин можуть бути: комбіновані вугільні врубові і навантажувальні машини, комбіновані траншеєкопачі-трубоукладачі і т.п.

До цієї товарної позиції включаються:

(I) Обладнання для забивання та витягування паль

Обладнання для забивання паль містить важкий тягар (ударну частину), що зазвичай переміщається у високій вертикальній напрямній рамі. Тягар підіймається за допомогою механічного приводу, потім падає на палю або під дією сили ваги (молоти одинарної дії), або під дією додаткової сили (молоти подвійної дії).

До цієї товарної позиції також включається обладнання для витягання паль.

(II) Обладнання снігоприбиральне плужне та роторне

Автомобілі-снігоочисники плужні і роторні з умонтованими відвальними та роторними робочими органами відносяться до Розділу XVII і до цієї товарної позиції не включаються. Проте до цієї товарної позиції включається обладнання снігоприбиральне плужне та роторне, призначене для роботи під дією зусилля, що штовхає чи тягне (відвального типу) та призначене для навішення на вантажні автомобілі чи трактори.

(III) Машини та обладнання для видобутку (виймання) ґрунту,                                               різання або буріння порід

Ці машини застосовуються переважно для роботи в шахтах, буріння свердловин, проходження тунелів, для відкритих способів розроблення, буріння м'яких порід і т.п.

 (A) Врубові машини призначені для різання або руйнування вугілля, руди і т.п. Вони мають штиковий або дисковий робочий орган з різальними зубцями (різцями); частіше вони мають безперервний різальний ланцюг, який рухається навколо металевої напрямної рами, яку можна відрегулювати за висотою і кутом нахилу (універсальні машини). Вони можуть бути змонтовані на самохідному колісному або гусеничному шасі, а деякі з них (комбайни) можуть мати великі габарити, містити декілька різальних ланцюгів і умонтований конвеєр для навантаження добутого матеріалу на забійний конвеєр, у рудничні вагонетки і т.п.

(B) Тунельні (прохідницькі) машини. Прохідницькі щити мають гладкі зовнішні поверхні та оснащені гострими передніми різальними елементами, які впроваджуються в ґрунт під дією гідроциліндрів.

(C) Машини для буріння свердловин (шпурів) у гірських породах, вугілля і т.п., а також машини ударно-обертального буріння, в яких бур може повертатися під час буріння. Проте до цієї товарної позиції не включаються схожі пристрої ручні, які мають пневматичний або гідравлічний привід чи власний двигун (товарна позиція 8467).

 (D) Машини або установки для буріння свердловин для видобутку нафти, природного газу, сірки (фраш-процес) і т.п., для відбору проб гірських порід під час розвідування руд та зондувальному бурінні на нафту, для проходки артезіанських свердловин і т.п. Розрізняють два основних типи цих машин:

(1) Машини для обертального буріння свердловин, істотною ознакою яких є наявність бурової вишки з поліспастом, барабана лебідки з передатним і керуючим механізмом (тяговий вузол), вертлюга і поворотного столу або зубцюватої шестірні.

Силовий тяговий вузол забезпечує обертальний рух бурильних труб, підвішених до вертлюга, за допомогою поворотного столу чи зубцюватої шестірні. Тяговий вузол за допомогою поліспаста забезпечує підіймання і спускання бурильних труб.

(2) Машини для ударного буріння обладнані приводом, який забезпечує ударний рух бурового інструменту.

Слід зазначити, що до цієї товарної позиції входять лише бурильні машини як такі. Інше обладнання, зазвичай застосовуване разом з буровими установками, не включається до цієї товарної позиції, навіть якщо воно подано разом з буровою установкою, наприклад, насоси і компресори для видалення бурового шлаку, каменів і т.п. зі свердловини (товарна позиція 8413 або 8414).

Стаціонарні платформи, застосовувані для розвідування або експлуатації морських родовищ нафти чи природного газу, також включаються до цієї товарної позиції. Плавучі або підводні платформи включаються до товарної позиції 8905.

(E) Бурові шнекові пристрої з ручним або механічним приводом для буріння ям у ґрунті (наприклад, для садження дерев чи встановлення стовпів огороджень), крім ручних інструментів, що входять до групи 82.

(F) Гідравлічні ударні пристрої клинового типу, які складаються з довгого циліндра з декількома поршнями, розташованими через певні проміжки уздовж всього циліндра. Гідравлічний клин поміщають у тріщину або шпур, поршні виштовхуються тиском води, подаваної насосом у циліндр, у такий спосіб руйнуючи породу або вугілля.

 (G) Струги, стругові установки і т.п. оснащені різальним інструментом (різальними ножами, лемешами, зубцями, плоскими різцями, клинами і т.п.), який уздовж передньої частини установки зрізує тонким шаром вугілля, глину і т.п., і завантажує безпосередньо на забійний конвеєр і т.п.

(IV) Трамбувальні або ущільнювальні машини

Ця група включає:

(А) Дорожні котки причіпні або що штовхаються. Ця група включає кулачкові котки, які мають металеві шипи (кулачки), що вдавлюються в ґрунт, і трамбувальні котки, що являють собою ряд змонтованих на загальній осі коліс типу коліс вантажних автомобілів, оснащених розрахованими на важкі навантаження пневматичними шинами.

Проте до цієї товарної позиції не включаються самохідні дорожні котки незалежно від наявності кулачків на вальцях, котки на суцільних або пневматичних шинах (товарна позиція 8429) та сільськогосподарські котки (товарна позиція 8432).

(B) Трамбувальні машини, застосовувані в дорожньому будівництві, для підбивання залізничного баластового шару і т.п., несамохідні. Проте до цієї товарної позиції не включаються трамбівки для ручних робіт, які мають пневматичний або гідравлічний привід чи власний двигун (товарна позиція 8467).

(C) Машини зазвичай з пневматичним приводом для ущільнення бічних поверхонь насипів і т.п.

(V) Екскаватори для розроблення, профілювання або                                                            планування (вирівнювання) ґрунту

До цієї групи відносяться:

(А) Землерийні машини, описані в поясненнях до товарної позиції 8429, несамохідні.

(B) Машини для очищення каналів (ківшові чи черпакові), подібні до багатоківшових екскаваторів товарної позиції 8429.

Плавучі землечерпалки до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8905).

(C) Землерийно-сортувальні машини для залізничних баластових матеріалів, істотною ознакою яких є безперервний ланцюг з ковшами для виймання баласту з-під рейкових колій. Ці установки оснащені пристроями для сортування та вивантаження баласту. Проте слід враховувати пункт (а) пояснень до цієї товарної позиції щодо машин, змонтованих на засобах пересування, які відносяться до групи 86.

(D) Розпушувачі, корчувалки та культиватори, що рихлять, з різальними зубцями, які розпушують верхній шар ґрунту, руйнують старе дорожнє покриття і т.п. перед укладанням нового.

(E) Планувальні екскаватори – різновид одноківшових екскаваторів, подібні до тих, що відносяться до товарної позиції 8429, з горизонтальною стрілою; застосовуються для зняття верхнього шару ґрунту.

 

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до  Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8431.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) гідравлічні гармати, призначені для руйнування і переміщення гірських порід (наприклад, золотовмісних пісків) з гірських схилів і т.п. за допомогою потужних водяних струменів (товарна позиція 8424);

(b) сільськогосподарські котки, які являють собою порівняно довгі, легкі, невеликого діаметра котки для використання на полях, у деяких випадках пересуваються своїм ходом за допомогою малопотужного двигуна внутрішнього згоряння (товарна позиція 8432);

(c) ручні машини з приводом (наприклад, перфоратори, трамбівки та свердлильні машини) (товарн позиція 8467);

(d) апарати для різання або пропалювання гірської породи чи бетону з використанням високої температури, створюваної чорними металами, що спалюються в струмені кисню (товарна позиція 8479).

 

Пояснення до товарних підпозицій:

8430 31 та 8430 39

У ці підпозиції включаються машини, описані в пунктах (III) (A), (B) та (G) Пояснень до товарної позиції 8430.

Пояснення до товарної позиції 8431:

8431

Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425-8430:

8431 10 00 00

- машин або механізмів товарної позицiї 8425

8431 20 00 00

- машин або механізмів товарної позицiї 8427

 

- машин або механізмів товарної позицiї 8428:

8431 31 00 00

- - лiфтiв, скіпових пiдiймачiв або ескалаторiв

8431 39 00 00

- - інші

 

- машин або механізмів товарних позицiй 8426, 8429 або 8430:

8431 41 00 00

- - ковшi, грейфери, захвати та черпаки

8431 42 00 00

- - вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi

8431 43 00 00

- - частини бурильних або прохiдницьких машин товарної пiдпозицiї 8430 41 або 8430 49

8431 49

- - iншi:

8431 49 20 00

- - - з чавуну або сталi

8431 49 80 00

- - - iншi

 

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до  XVI), до цієї товарної позиції включаються частини, призначені для використання  переважно з машинами товарних позицій 8425 8430.

Слід також мати на увазі, що багато частин не включаються до цієї товарної позиції, оскільки вони:

(а) зазначені де-небудь ще в Класифікації, наприклад, пружини підвіски (товарна позиція 7320), двигуни (товарна позиція 8407 або 8408 і т.п.) та електрообладнання для запалювання або пуску (товарна позиція 8511);

(b) являють собою складові частини, ідентичні зі складовими частинами механічних транспортних засобів і не придатні для застосування переважно з машинами товарних позицій 8425 – 8430 і тому класифіковані як частини транспортних засобів (товарна позиція 8708); це стосується, зокрема, коліс, систем рульового керування та гальмових систем; або

(с) частини, придатні для використання переважно або головним чином з машинами для піднімання, маніпулювання, завантаження або вивантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або плоских панелей дисплеїв (товарна позиція 8486).

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Підіймальні грейфери, ковші, захвати і т.п., наприклад, прості підіймальні бадді з приєднувальними кільцями, гаками і т.п.; бадді з відкидним дном; грейферні ковші (захвати), що складаються з двох шарнірно з'єднаних щелеп, які щільно стуляються один з одним під час підіймання сипких матеріалів; ковші (захвати), що складаються з двох чи декількох шарнірно з'єднаних щелеп (лап) для переміщення каменів, уламків скельної породи і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються електромагнітні підіймальні головки для перевантаження металобрухту і т.п. (товарна позиція 8505).

(2) Барабани лебідок і кабестанів; кранові стріли; візки, ковші, скипи і т.п. мостових транспортувальних пристроїв; кабіни, кліті та платформи ліфтів і т.п.; сходи ескалаторів; ковші і скребкові ланцюги елеваторів і конвеєрів; опори, барабани або ролики (що містять і не містять привідні мотори) для конвеєрів; привідні та гальмові головки гойдальних конвеєрів і столів; пристрої для уловлювання і плавного зупинення ліфтів (парашути), механізми стопоріння скіпових підіймачів і т.п.

(3) Штикові робочі органи, ланцюги та стріли врубових машин; ножі для скреперів, відвалів, вугільних стругів і т.п.

До цієї ж групи відносяться поворотні і неповоротні бульдозерні відвали, призначені для навішення як робочі органи на транспортні засоби групи 87.

(4) Ротори, вертлюги, ведучі бурильні труби, вкладиші ротора під ведучу бурильну трубу, бурильні замки, обважені бурильні труби, втулки-перехідники, напрямні бурильних труб, стопорні кільця, лафетні хомути, розрізні втулки клинового захвату, балансири, муфти вертлюгів, а також бурильні яси (бурові ножиці) машин для буріння свердловин (обертального чи ударного буріння).

(5) Екскаваторні ковші для земляних робіт, ківшові рами для багатоківшових екскаваторів; стріли для механічних лопат; молоти для обладнання для забивання паль.

(6) Гусеничні чи колісні шасі, несамохідні, обладнані механізмом повороту або іншими обертовими пристроями.

Ланцюги і канати, оснащені пристроями для їхнього закріплення (наприклад, затискачами для дротяних канатів, кільцями, гаками та запобіжними пружинними гаками), класифікуються разом з машинами і механізмами, для яких вони призначені, за умови, що вони постачаються разом. Проте, якщо подані окремо, то вони включаються до Розділу XV (зазвичай товарна позиція 7312 або 7315). Ланцюги та канати, не обладнані згаданими пристроями і постачені в бухтах, також включаються до Розділу XV, навіть якщо вони розрізані за довжиною та постачаються з обладнанням (лебідками, канатними дорогами, кранами, канатними відкаточними пристроями, драглайнами, екскаваторами і т.п.), для якого вони призначені.

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг з пластмаси (група 39), вулканізованої ґуми (товарна позиція 4010), шкіри (товарна позиція 4205) або текстильних матеріалів (товарна позиція 5910);

(b) стропи (Розділ XI або XV);

(c) прутки порожнисті для бурових робіт (товарна позиція 7228);

(d) обсадні, насосно-компресорні і бурильні труби (товарні позиції 7304 - 7306);

(e) розсувні телескопічні або рудничні стійки (товарна позиція 7308);

(f) підіймальні гаки (товарна позиція 7325 або 7326);

(g) знімні бурові коронки і долота, бури, спіральні бури-свердла та аналогічний буровий інструмент для буріння скельних порід або ґрунтів (товарна позиція 8207);

(h) замки для пасажирських та вантажних ліфтів і т.п. (товарна позиція 8301);

(ij) шківи, блоки шківів та корпуси підшипників (товарна позиція 8483).

Пояснення до товарної позиції 8432:

8432

Машини сiльськогосподар-ські, садові або лісогосподарські для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв:

8432 10 00 00

- плуги

 

- борони, розпушувачi, культиватори, мотики та полільники:

8432 21 00 00

- - борони дисковi

8432 29

- - iншi:

8432 29 10 00

- - - розпушувачi та культиватори

8432 29 30 00

- - - борони

8432 29 50 00

- - - ґрунтофрези

8432 29 90 00

- - - iншi

8432 30

- сiвалки, садильники та машини розсадосадильні:

 

- - сiвалки:

8432 30 11 00

- - - точного висiвання з центральним приводом

8432 30 19 00

- - - iншi

8432 30 90 00

- - садильники та машини розсадосадильні

8432 40

- розкидачi та розподільники органiчних та мiнеральних добрив:

8432 40 10 00

- - розподільники мiнеральних добрив

8432 40 90 00

- - iншi

8432 80 00 00

- iнші машини

8432 90 00 00

- частини

 

До цієї товарної позиції включаються машини незалежно від виду тяги, застосовувані замість ручних інструментів для виконання перерахованих нижче видів сільськогосподарських, садових або лісогосподарських робіт:

(I)  Підготовка ґрунту для вирощування культурних рослин (розчищення земель, підйом цілини, оранка, розпушування і т.п.).

(II) Розкидання або внесення в ґрунт добрив, включаючи гній або інші органічні речовини, для поліпшення фізико-хімічних властивостей ґрунту.

(III)  Садіння або сіяння.

(IV)  Обробіток або доглядання за ґрунтом у період вегетації (культивація, прополювання, проріджування сходів і т.п.).

 

Машини, включені до цієї товарної позиції, можуть буксируватися тваринною тягою чи транспортним засобом (наприклад, трактором) або можуть монтуватися на будь-якому транспортному засобі (наприклад, на тракторі або на шасі з кінною тягою). (У цьому контексті вираз "трактор" стосується і до трактора, керованого водієм, що йде поруч).

Машини причіпні або начіпні, які є змінним обладнанням для трактора.

Деякі сільськогосподарські, садові чи лісогосподарські машини (наприклад, плуги і борони) призначаються винятково для приєднання до трактора, за допомогою з’єднувального пристрою (який має чи немає механізм підіймання). Інші машини (наприклад, фрезерні культиватори) приводяться в дію від вала, що має загальне призначення, відбору потужності трактора. Такі машини начіпляються і заміняються в польових умовах, у лісі або надворі ферм. Усі ці машини включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони постачаються з трактором (незалежно від того, чи змонтовані вони на тракторі чи ні). Сам трактор включається до товарної позиції 8701.

Той же принцип класифікації поширюється і на ті випадки, коли замість трактора застосовується інший тяговий засіб (наприклад, один з включених до товарної позиції 8704) або коли фрезерний культиватор змонтований замість коліс на ведучій осі трактора, керованого водієм, що йде поруч, так що він діє і як робочий орган, і як ведучі колеса, що несуть весь агрегат у цілому.

Самохідні сільськогосподарські, садові або лісогосподарські машини.

У цих машин ходова частина і робоча машина утворюють єдиний нероздільний блок (наприклад, моторні плуги). Такі машини включаються до цієї товарної позиції.

Проте до цієї товарної позиції не включаються розкидачі добрив на базі автомобілів, які разом з іншими спеціальними транспортними засобами включаються до товарної позиції 8705.

 

Сільськогосподарські механізми менших розмірів, які людина тягне або котить вручну (наприклад, плуги, борони, культиватори, мотики, котки і сівалки), також включаються до цієї товарної позиції.

 

До численних машин цієї товарної позиції відносяться:

(1) Плуги для усіх видів обробітку ґрунту, наприклад, відвальні плуги (з одним або декількома лемешами чи оборотні плуги гладкої оранки), ґрунтозаглиблювачі (зазвичай безвідвальні) та дискові плуги.

(2) Борони, що застосовуються переважно для подрібнювання ґрунту після оранки. У зубчатих борін зубці встановлені на твердій, шарнірній або сітчастій рамі, а іноді на барабані або вальці (котку). У дискових борін зубці замінені одним чи декількома рядами вгнутих дисків із різальними кромками.

(3) Розпушувачі, культиватори, полільники і мотики, що застосовуються для обробітку ґрунту, знищення бур'янів або вирівнювання ґрунту після оранки або ж у процесі вегетації сільськогосподарських культур. Ці машини зазвичай мають горизонтальну раму з розміщеними на ній у декілька рядів різними робочими інструментами (лемешами, дисками, зубцями і т.п.), які можуть бути закріплені жорстко  або пружно, на постійному місці або із можливістю пересування та іноді можуть бути змінними.

(4) Сівалки, садильники та розсадосадильні машини для насіння, цибулин, коренеплодів, розсади і т.п., іноді встановлені на колесах, мають ящик, бункер або іншу ємність,  обладнані висівним або садильним апаратом, сошником та загортачем.

(5) Розкидачі органічних та мінеральних добрив. Розкидачі органічних та мінеральних добрив (мінеральних речовин, компосту і т.п.), іноді змонтовані на колесах, зазвичай містять ємності, обладнані розподільним механізмом, наприклад, зсувними донними пластинами, шнековим живильником, безперервними ланцюгами або відцентровими дисками; портативні механічні апарати, застосовувані з такими ж цілями, також включаються до цієї товарної позиції.

Причепи з рухомим днищем і пристроєм, що подрібнює та розкидає, які дозволяють їм у процесі розвантаження працювати як розкидачі твердих і рідиноподібних добрив, з ємністю на колесах, зазвичай обладнану пластинами, що розкидають, або жолобами (лопатами), включаються до товарної позиції 8716.

Переносні інжектори для введення рідин у ґрунт також відносяться до цієї товарної позиції. Вони мають довгу порожнисту штангу, крізь яку добриво подається в ґрунт насосом.

(6) Машини для розчищення земель від чагарникових заростей, підросту, стебел прибраних культур, коренів і т.п. зазвичай мають два колеса великого діаметра і барабан з різальними ножами.

(7) Підбирачі каміння, схожі на борони, але з двома рядами загнутих зубців, що сходяться біля відкритого решітчастого ящику для збирання каменів.

(8) Котки, застосовувані переважно для накочення ґрунту. Сюди відносяться гладкі, рифлені, кільчасті, котки, що накочують, і т.п. котки. До цієї товарної позиції включаються також котки для садів, газонів, спортмайданчиків, трав'яних доріжок і т.п.

(9) Проріджувачі (наприклад, букетувальники буряку), застосовувані для проріджування сходів. Ці машини можуть бути дуже складними, мати пристрої фотоелектронного керування.

(10) Машини для обрізання бадилля або стебел рослин, які мають надлишковий ріст.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються частини для перерахованих вище машин. До них відносяться, серед іншого (inter alia):

спиці плугів, передплужники, лемеші, відвали, дискові ножі плугів (у тому числі лемеша і диски з алмазними різальними кромками і т.п.); інструменти і зубці (тверді і пружинисті) для розпушувачів, культиваторів і полільників; зубці, барабани і диски для борін; гладкі вальці, диски та деталі для котків; розподільні механізми для розкидачів добрив, сівалок, садильників або розсадосадильних машин; лемеша, зубці, диски та інші інструменти для механічних мотик.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) ручні лункоутворювачі, саджалки, розсадосадильні пристрої та аналогічні ручні знаряддя (товарна позиція 8201);

(b) підіймачі рідин і насоси для рідин (у тому числі насоси, монтовані на колесах сільськогосподарських машин для обприскування і т.п.) (товарна позиція 8413);

(c) механічні пристрої для сільськогосподарських, садових або лісогосподарських робіт (ручні чи інші) для розпилення або розбризкування рідин або порошків (товарна позиція 8424);

(d) гноєнавантажувачі та інші навантажувачі для сільськогосподарських, садових або лісогосподарських робіт (товарна позиція 8428);

(e) ковшові навантажувачі та дорожні котки, самохідні (товарна позиція 8429);

(f) машини і механізми для виймання ґрунту, планування, буріння або видобутку корисних копалин і несамохідні дорожні котки (товарна позиція 8430);

(g) корчувачі пнів (пристрої для видалення пнів) і машини для пересадження дерев (товарна позиція 8436);

є) сільськогосподарські причепи та транспортні засоби (група 87).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8432 30 11

            Ця товарна категорія охоплює машини, які укладають насіння або окремі зерна в ґрунт рядами з контрольованим проміжком. Ці машини можуть також укладати насіння одночасно в кілька рядів.

 

Пояснення до товарної позиції 8433:

8433

Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогоспо-дарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогоспо-дарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437:

 

- косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків:

8433 11

- - моторнi з рiзальним пристроєм, що обертається у горизонтальнiй площинi:

8433 11 10 00

- - - електричнi

 

- - - iншi:

 

- - - - самохiднi:

8433 11 51 00

- - - - - обладнанi сидiнням

8433 11 59 00

- - - - - iншi

8433 11 90 00

- - - - iншi

8433 19

- - iншi:

 

- - - з двигуном:

8433 19 10 00

- - - - електричнi

 

- - - - iншi:

 

- - - - - самохiднi:

8433 19 51 00

- - - - - - обладнанi сидiнням

8433 19 59 00

- - - - - - iншi

8433 19 70 00

- - - - - iншi

8433 19 90 00

- - - без двигуна

8433 20

- iнші косарки, включаючи тракторнi навісні рiзальні механізми:

8433 20 10 00

- - з двигуном

 

- - iншi:

8433 20 50 00

- - - тракторнi, навiснi або причіпнi

8433 20 90 00

- - - iншi

8433 30 00 00

- iншi сiнозаготівельні машини

8433 40 00 00

- преси для соломи або сiна, включаючи прес-пiдбирачi

 

- iншi машини для збирання врожаю; машини і механiзми для обмолоту:

8433 51 00 00

- - комбайни зернозбиральнi

8433 52 00 00

- - iншi машини та механiзми для обмолоту

8433 53

- - машини для збирання коренеплодiв або бульб:

8433 53 10 00

- - - картоплеко-пальні та картоплезбиральнi машини

8433 53 30 00

- - - гичкорiзки та машини бурякозбиральнi

8433 53 90 00

- - - iншi

8433 59

- - iншi:

 

- - - комбайни силосозбиральні:

8433 59 11 00

- - - - самохiднi

8433 59 19 00

- - - - iншi

8433 59 85 00

- - - iншi

8433 60 00 00

- машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподар-ських продуктiв

8433 90 00 00

- частини

До цієї товарної позиції включаються машини, використовувані замість ручних інструментів і призначені для механічного виконання таких операцій:

(A) Збирання сільськогосподарських культур (наприклад, збирання зернових, збирання коренеплодів, збирання фруктів, обмолот, формування в паки). До цієї товарної позиції також включаються сінокосарки або газонокосарки, а також прес-підбирачі, преси для соломи або сіна.

(B) Машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім обладнання товарної позиції 8437.

Положення пояснень до товарної позиції 8432 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) застосовуються до цієї товарної позиції, наприклад, до машинно-тракторних агрегатів, оснащених жниварками, молотарками, сінокосарками або іншими взаємозамінними начіпними знаряддями, а також до моторизованих грабель.

 

(А) Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських         культур, включаючи прес-підбирачі, преси для соломи або сіна;                                сінокосарки або газонокосарки

Сюди включені:

(1) Газонокосарки з ручним приводом або з приводом від двигуна. Вони можуть мати різальний апарат, як у сільськогосподарської косарки, обертові ножі, що ріжуть траву під час зіткнення з фіксованим і горизонтально розташованим ножем, або обертовий диск з ножами по зовнішньому краю.

(2) Сінокосарки (включаючи косарки з приводом від двигуна) для зрізання трави і т.п. Конструктивно вони зазвичай складаються з горизонтально розташованого різального апарата з вирізами сегментів, по яких відбувається різання під час перемінних рухів зубців між пальцями різального апарата, або вони можуть складатися з обертових дисків чи барабанів з ножами по зовнішньому краю.

(3) Косарки, обладнані пристроями для укладення зрізаних рослин рядками на поле (валкоукладачі та косарки-плющилки).

(4) Сіноворушилки (сінні граблі) (наприклад, з підійманням на вили або барабани).

(5) Машини для згрібання сіна, які зазвичай складаються з низки коліс з напівкруглими зубцями, що можуть підійматися автоматично.

(6) Граблі-ворушилки, валкоукладачі, снопов’язалки.

(7) Прес-підбирачі та рулонні прес-підбирачі для підбирання та упакування сіна чи соломи, залишених на полі, у паки або рулони.

(8) Зернозбиральні комбайни, які здійснюють послідовно жнива, молотьбу, очищення і вивантаження зерна.

(9) Кукурудзозбиральні комбайни, качанозбирачі без подрібнювального апарата, збиральні машини та кукурудзяні лущильники.

(10) Самозавантажні причепи, постійно змонтовані зі збиральною технікою, для різання, подрібнювання і транспортування трави, кукурудзи (у качанах) і т.п.

(11) Бавовнозбиральні машини.

(12) Льонозбиральні комбайни.

(13) Машини для збирання винограду (причіпні чи самохідні).

(14) Овочезбиральні машини (для бобових, томатів і т.п.).

(15) Картоплекопачі (лемішні, вилкові, решетні).

(16) Гичкозбиральні, коренеплодозбиральні та корінезбиральні машини для збирання буряку та аналогічних коренеплодів.

(17) Силосозбиральні комбайни.

(18) Струшувачі дерев.

(19) Збиральні машини для іншої сільськогосподарської продукції (насіння, що містять олію, та ін.).

(20) Молотарки. До цієї товарної позиції також включаються автоматичні подавальні пристрої для молотарок (тобто додаткові механізми, призначені для забезпечення рівномірної подачі в молотарку, що досягається розв'язуванням і розсмикуванням снопів) незалежно від того, подані вони роздільно чи ні.

(21) Очисники качанів кукурудзи; кукурудзяні молотарки.

До цієї товарної позиції також включаються газонокосарки, відомі як рухомі газонокосарки, які складаються з основного транспортного засобу на трьох чи чотирьох колесах, що має сидіння, з якого здійснюється керування, і є постійно приєднаний різальний апарат, тобто апарат, що знімається лише для ремонту або технічного обслуговування. Оскільки їхнє принципове призначення полягає в підстриганні трави на газонах, вони включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони мають причіпний пристрій для буксирування (попереду чи позаду) легких пристроїв, таких як причіп для збирання і транспортування.

Проте до цієї товарної позиції не включаються малогабаритні машини, наприклад, для підстригання трави на газонах, уздовж стін, бордюрів чи під кущами. Машини, що являють собою двигун внутрішнього згоряння, змонтований на легкій металевій рамі, або електричний двигун, змонтований на металевій рукоятці, і різальний апарат, який зазвичай складається з однієї або більше тонких нейлонових ниток, включаються до товарної позиції 8467.

 

(B) Машини для очищення, сортування або відбраковування (калібрування) яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів

До цієї товарної позиції включаються машини, використовувані в садівництві, сільському господарстві або промисловості, які використовуються для очищення, сортування відбраковування (калібрування) такої продукції, як яйця, плоди, картопля, цибуля, бульби чи цибулини, морква, спаржа і корнішони, відповідно до розміру, форми, ваги і т.п. Ці машини включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, електричні вони чи ні (наприклад, фотоелектричні контрольні пристрої та сортувальні машини), і вони можуть бути обладнані додатковими пристроями (наприклад, для контролю яєць або для маркування продукції).

До цієї товарної позиції не включаються машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або сухих бобових культур (товарна позиція 8437).

Деякі машини з типів, що включаються до цієї товарної позиції, (наприклад, жниварки, комбайни, молотарки, прес-підбирачі, преси, сортувальні машини), часто мають додаткові механізми, призначені для підіймання, вантажно-розвантажувальних операцій, транспортування і т.п. (наприклад, стрічкові конвеєри, снопо- і соломопідіймачі та ківшові ланцюги); вони класифікуються з машиною за умови, що вони подані разом; якщо ж вони подані окремо, включаються до товарної позиції 8428.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

різальні апарати, механізми підіймання і пальці для косарок або збиральних машин; гойдальні з’єднувальні тяги для передавання руху на різальний апарат газонокосарок або сінокосарок; зерноочисники, соломотряси, віддільники, шкребки, платформи і механізми зв'язування для збирально-пакувальних машин; пристрої валкоукладача; різальні планки; молотильні барабани, платформні соломотряси, викидачі соломи і т.п. для зернозбиральних комбайнів чи жниварок; лемеші, зубці, вили та інші пристрої для картоплекопачів або машин для збирання інших коренеплодів; барабани та вили для сіноворушилок; зубці, механізми підіймання для механічних граблів; граблі для садових машин або преси.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а)  різальні ножі та секції з ножами для косарок (товарна позиція 8208);

(b) снопонавантажувачі, соломонавантажувачі; сінонавантажувачі або соломонавантажувачі "з продуванням"; зернові елеватори ківшового або пневматичного типу; сільськогосподарські крани або інша техніка для завантаження, підіймання, навантаження, розвантаження або переміщення (товарна позиція 8426 або 8428);

(c) машини для рубання лісу або корчувачі та застосовувані на фермах січкарні, бульборізки, зернові млини та овоскопи (пристрої для просвічування яєць) (товарна позиція 8436);

(d) машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур, а також обладнання, використовуване в борошномельній промисловості (товарна позиція 8437);

 (е) бавовноочисні машини (товарна позиція 8445);

(f) машини для обдирання або різання тютюнового листа (товарна позиція 8478).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8433 11 10 – 8433 19 90

            Дивись Пояснення до товарної позиції 8433, частина (A), передостанній абзац, з посиланням на газонокосарки.

Пояснення до товарної позиції 8434:

8434

Установки і апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока:

8434 10 00 00

- установки та апарати доїльнi

8434 20 00 00

- обладнання для обробки та переробки молока

8434 90 00 00

- частини

До цієї товарної позиції включаються механічні доїльні машини та інша техніка, використовувана для обробки молока або для перероблення його в інші молочні продукти на молочних фермах або у промисловому виробництві.

(I) Установки доїльні

До складу доїльної установки входить група доїльних стаканів (кожний з ґумовою гільзою), які за допомогою гнучкого шланга підключаються з однієї сторони через пульсатор до вакуумного насоса, а з іншого боку – до колектора для молока (зазвичай з корозійностійкого (нержавіючого) металу). Пульсатор, що закріплений на кришці колектора для молока, впливає на доїльні стакани змінним тиском, створюючи відносний вакуум між стаканами і гільзами. Цей агрегат, утворений із групи доїльних стаканів, пульсатора і колектора для молока, називається "доїльним апаратом".

У певних установках меншого об’єму доїльні апарати і вакуумний насос можуть знаходитися на загальній основі (машини з одного або двох доїльних апаратів).

В установках більшого об’єму різні складові частини зазвичай розділяють. До вакуумного насоса за допомогою трубопроводу може бути підключене різна кількість доїльних апаратів. В установках певного типу відсутні колектори для молока, молоко надходить безпосередньо з доїльних стаканів по молокопроводу в холодильні установки або в ємності для зберігання (переважно молокопровід є стаціонарним). До цих типів відносяться доїльні роботи, також відомі як добровільні доїльні системи. Ці системи, які включають все необхідне обладнання для автоматичного доїння, серед іншого (inter alia) вакуумний насос, компресор, мийну машину, вимірювальні прилади для молока і т.п.,  призначені для доїння корів за їх власним бажанням. Кожна корова має нашийник з передавальним пристроєм для її ідентифікації та визначення готовності тварини до доїння. Доїння виконується роботизовано рукою, обладнаною лазерною відеосистемою, яка дозволяє направляти доїльні пристрої безпосередньо до дійок корови.

У разі спільного постачання різні складові частини таких установок включаються до цієї товарної позиції як складений функціональний вузол відповідно до Примітки 4 до  XVI (див. Загальні положення до цього ). Проте апарати та пристрої, які безпосередньо не відносяться до функції доїння (фільтри, холодильні пристрої, резервуари для зберігання, апарати для очищення доїльних стаканів і молокопроводи і т.п.), до цієї товарної позиції не входять, а включаються у відповідні товарні позиції.

(II) Машини для обробки молока

До цієї категорії машин відносяться гомогенізатори. За допомогою цих машин здійснюється розбивання жирових включень на більш дрібні частинки, які краще засвоюються організмом і які довше залишаються в стані емульсії, не збиваючись у вершки.

Більшість машин для обробки молока суттєво залежать від використання принципу теплообміну і тому не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8419), наприклад, апарати для пастеризації, стассанізації або стерилізації; апарати для виробництва згущеного або сухого молока; охолоджувачі для молока.

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) холодильне обладнання (незалежно від того, чи призначено воно спеціально для охолодження або збереження молока чи ні) та баки для охолодження молока, об'єднані з випарником холодильної установки (товарна позиція 8418);

(b) сепаратори молочні, фільтрпреси та інше обладнання або апарати для фільтрування чи очищення (товарна позиція 8421). (Проте класифікація простих лійок з фільтрами і молочними фільтрами здійснюється відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені);

(c) мийні машини для молочних бідонів, а також машини для розливання або консервування молока (товарна позиція 8422).

 

(III) Машини для перероблення молока в інші молочні продукти

Слід відзначити, що сюди не включаються молочні сепаратори (товарна позиція 8421). Проте до цієї товарної позиції включаються машини, використовувані для виробництва масла та сиру. Сюди входять:

(А) Машини та механізми для виготовлення вершкового масла.

(1) Маслоробки зазвичай являють собою бочку з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, усередині якої є певна кількість перегородок або лопатей. Під час обертання цієї бочки або лопатей вручну чи за допомогою двигуна, з вершків утворюється піна, а при подальшому збиванні вершки перетворюються в масло.

(2) Комбіновані маслоробки та масловиготовлювачі. Ці машини, використовувані під час безперевного вироблення масла, включають електромотор, який приводить в рух циліндри із елементами, які швидко обертаються та перетворюють вершки у масло. Масло безперевно видавлюється крізь робочі елементи машини.

(3) Машини для формування масла з метою додання йому товарного вигляду, але не включаються машини, які також здійснюють упакування або зважування продукту (товарні позиції 8422 та 8423).

(B) Сироробні машини.

(1) Машини для подрібнювання та гомогенізації сирного згустку під час виробництва м'яких чи вершкових сирів.

(2) Машини для формування твердих, напівтвердих та м'яких або вершкових сирів, але крім машин, які також здійснюють упакування або зважування продукції (товарні позиції 8422 та 8423).

(3) Сирні преси (наприклад, механічні, пневматичні преси і т.п.) використовуються переважно для виробництва твердих сирів, як для надання форми продукції, так і для видалення вологи.

Слід відзначити, що до цієї товарної позиції не включається багато машин та апаратів, використовуваних в молочній промисловості. Наприклад, баки і резервуари, призначені для зберігання, дозрівання, обробки і т.п., функціонування яких у першу чергу залежить від наявного обладнання для нагрівання або охолодження, включаються до товарної позиції 8418 або 8419 незалежно від того, чи поєднуються вони також з механічним обладнанням, таким як, наприклад, мішалки (змішувачі), чи ні. Баки та ін., не оснащені обладнанням для нагрівання або охолодження, але містять такі механічні засоби як мішалки, місильні механізми, механізми перекидання та ін., включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони ідентифікуються як спеціалізовані для використання в молочній промисловості. У тому випадку, якщо вони не ідентифіковані для будь-якого визначеного виду використання, вони включаються до товарної позиції 8479. Баки та ін., не оснащені обладнанням для нагрівання або охолодження чи механічним обладнанням, класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені (наприклад, товарна позиція 7309, 7310, 7419, 7611 або 7612).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

 ємності, кришки, пульсатори, доїльні стакани та інші деталі (крім ґумових гільз і т.п. – товарна позиція 4016) для доїльних установок; бочки для збивання масла; ролики і столи для масловиготовлювачів; форми для машин формування масла та сиру.

До цієї товарної позиції не входять пристрої для побутових потреб і які включаються до товарної позиції 8210 або 8509.

Пояснення до товарної позиції 8435:

8435

Преси, дробарки та аналогiчні машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогічних напоїв:

8435 10 00 00

- машини та механізми

8435 90 00 00

- частини

 

До цієї товарної позиції включаються як сільськогосподарські машини, так і машини промислового типу, використовувані для виробництва вина, яблучного сидру, грушевої наливки, фруктових соків або аналогічних напоїв з бродінням або без бродіння.

До цієї товарної позиції входять, серед іншого (inter alia):

(А) Машини для добування соку з ручним або механічним приводом для соків, які не піддаються бродінню (наприклад, соків з цитрусових, персиків, абрикосів, ананасів, з ягід або томатного соку).

(B) Установки для подрібнювання яблук чи груш з ручним або механічним приводом. Вони складаються з бункера-живильника, з якого виконується подача фруктів на давильний прес або подрібнювачі.

(C) Механічні або гідравлічні преси для вичавлювання соку, використовуваного для виробництва сидру, включаючи пересувні преси, змонтовані на колісних візках.

(D) Преси для вичавлювання виноградного соку або дробарки для винограду, наприклад:

(1) Дробарки для винограду (шнекові преси). Вони складаються з двох жолобчастих циліндрів або з одного циліндра, оснащеного лопатями, що дозволяє вичавлювати сік з винограду без подрібнення гребенів (плодоніжок) і кісточок. До цієї товарної позиції включаються машини для одержання плодової мезги, оснащені насосом для подавання сусла в бродильні чани.

(2) Машини для відділення свіжовичавленого виноградного соку (сусла) від мезги. Переважно ці машини складаються з резервуара з отворами, в якому є обертові лопаті. У деяких конструкціях поєднуються операції вичавлювання соку з відділенням гребенів (плодоніжок).

(3) Преси, використовувані для вичавлювання соку з процідженої мезги або із залишків мезги, що осіла на дно бродильних чанів. Існують преси двох основних типів:

(i)  механічні або гідравлічні преси циклічної дії, в яких пресова плита чавить на мезгу в змінному решітчастому кошику, що знаходиться в резервуарі для збирання соку. До цієї товарної позиції включені гідравлічні портальні преси, сконструйовані таким чином, щоб заповнювати соком послідовно резервуари, зазвичай змонтовані на візках;

(ii) преси безперервної дії, в яких за допомогою безперервного черв'ячного механізму здійснюється подача винограду в машину та його вичавлювання.

(E) Подрібнювальні або дробильні машини, оснащені циліндрами з зубцями або обертовими ножами, які розбивають корж, що утворився, перед подальшим вичавлюванням.

Машини, використовувані для обробки соку, сусла, вина, яблучного сидру та грушевої наливки, не включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

(а) охолоджувачі, стерилізатори, пастеризатори та апарати для концентрування (товарна позиція 8419);

(b) центрифуги, фільтрпреси та інше обладнання або установки для фільтрування чи очищення (товарна позиція 8421). (Проте прості фільтрувальні лійки класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини до товарів цієї товарної позиції також розглядаються в цій товарній позиції, наприклад:

подрібнювальні циліндри машин для добування соку; циліндри з зубцями і терки для подрібнювачів яблук; циліндри машин для вичавлювання виноградного соку або гребеневіддільників; спеціальні резервуари для пульпи та опорні резервуари пресів для вичавлювання соку, використовуваного для виготовлення вина; шнеки, плиткові преси, каркаси для пресів і т.п., застосовуваних для виготовлення вина; циліндри з зубцями та лопаті для подрібнювачів вичавків та ін.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

(а) машини для добування фруктових соків, включені до товарної позиції 4419, 8210 або 8509;

(b) насоси для вина, фруктового соку, сидру і т.п., навіть якщо вони спеціалізовані (товарна позиція 8413);

(c) центрифуги для відділення вина від вичавок (товарна позиція 8421);

(d) обладнання для заповнювання, закупорювання пляшок або інші машини товарної позиції 8422, включаючи пароструминні пристрої для очищення барил та ін.;

(e) конвеєри для фруктів (товарна позиція 8426 або 8428);

(f) очисні та кісточковідбірні машини для фруктів (товарна позиція 8438).

 

Пояснення до товарної позиції 8436:

8436

Інше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва:

8436 10 00 00

- машини та механiзми для приготування кормiв для тварин

 

- обладнання для птахiвництва, вклю-чаючи iнкубатори та брудери:

8436 21 00 00

- - iнкубатори та брудери

8436 29 00

- - інше:

8436 29 00 10

- - - обладнання кліткове або підлогове для утримання і вирощування птиці

8436 29 00 90

- - - інше

8436 80

- iнше обладнання:

8436 80 10 00

- - лiсогосподарське обладнання

8436 80 90 00

- - iнше

 

- частини:

8436 91 00 00

- - обладнання для птахiвництва або iнкубаторiв та брудерiв

8436 99 00 00

- - iншi

У цій товарній позиції розглядається обладнання, не включене до товарних позицій 8432–8435, яке являє собою машини і механізми, використовувані на фермах (включаючи сільськогосподарські школи, кооперативи або наукові станції), у лісовому господарстві, садівництві, птахівництві чи бджільництві або аналогічні. Проте до цієї товарної позиції не включаються машини, безумовно призначені для промислового використання.

(I) Інше обладнання для сільського господарства, садівництва або лісового господарства; обладнання для пророщування насіння

Воно включає:

(А) Машини для протравляння насіння, які зазвичай складаються з одного чи декількох приймальних жолобів та обертового металевого барабана, в якому насіння покриваються інсектицидами або фунгіцидами.

Проте до цієї товарної позиції не включаються машини для розпилення порошку (товарна позиція 8424).

(B) Подрібнювачі або змішувачі добрив.

(C) Машини для зрізання гілок фруктових дерев, виноградників і т.п.

(D) Машини для підрізання живоплотів.

(E) Машини і механізми для приготування корму та ін., так, наприклад:

(1) Макуходробарки.

(2) Подрібнювачі для капусти та інші машини для різання овочевих культур із зеленим листям.

(3) Бульборізки, або побрібнювачі для буряку, ріпи, моркви, корму для худоби та ін.

(4) Січкарні, сіноподрібнювачі або силосорізки незалежно від суміщення їх з транспортером для подавання силосу.

(5) Зернодробарки для обробки вівсу, ячменю, ін.

(6) Млини для подрібнювання або помелу пшениці, кукурудзи, ячменю та інших кормових матеріалів, використовувані на фермі; підлогові борошномельні машини, використовувані на фермі.

(7) Машини для приготування кормових сумішей.

 (F) Автопоїлки для великої рогатої худоби, коней, свиней і т.п., що складаються з металевого резервуара, обладнаного начіпною пластиною, яка під час натискання мордою тварини дозволяє здійснити приплив води.

(G) Механічні машини для стрижки тварин.

Прості ручні ножиці для стрижки вовни до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8214 або 8510).

(H) Машини, застосовувані в лісовому господарстві, такі як:

(1) Корчувачі, обладнані затискними пристроями, за допомогою яких здійснюється захоплення стовбура і викорчовування його під дією гідравлічних домкратів.

(2) Машини для рубання лісу з гідравлічними ножами або пилками незалежно від наявності пристроїв для видалення сучків, розпилювання на колоди, або захопленнями для транспортування і штабелювання стовбурів, а також машини для рубання лісу, призначені для установлення на трактори, які працюють за допомогою сошника для підрізання коренів і мають телескопічну стрілу, яка збільшує виробничі можливості машини.

(3) Машини для пересадження дерев, обладнані лопатками для грудкування та мають можливість у разі потреби переносити дерева на короткі відстані.

(4) Пристрої для руйнування пнів, які мають дискові ножі, що врізаються в пень на певну глибину від поверхні землі.

(5) Машини для обрізання гілок, суків та ін., які вступають у роботу після рубання та укладання дерев, використовуючи ножі для одержання тріски. Стружка видаляється повітродувкою.

       (IJ) Установки для пророщування (наприклад, "пророщувачі") за умови, що вони оснащені механічними засобами (наприклад, насосами, двигунами чи вентиляторами) або термообладнанням. Необладнані прості камери до цієї товарної позиції не включаються (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені).

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) різальні леза та ножі машин для бульборізок, січкарень та ін. (товарна позиція 8208);

(b) машини та обладнання, які керують процесами, включаючи зміну температури (товарна позиція 8419). Наприклад, до товарної позиції 8419 включаються сушильні установки для сіна, автоклави для картоплі, зеленого корму та ін.; проте до цієї товарної позиції включається обладнання для пророщування насіння, інкубатори і брудери з термообладнанням;

(c) механічні пристрої для розкидання, розбризкування або розпилення рідин чи порошків (товарна позиція 8424);

(d) пневматичні підіймачі або підіймачі "з піддуванням"; лебідки для корчування, трелювання або навантаження дерев, колод та ін.; інше обладнання, призначене для підіймання, розвантаження або переміщення (товарна позиція 8425, 8426 або 8428);

(e) ямокопачі для садіння дерев; бульдозери з неповоротним і поворотним відвалом для рубання лісу або розчищення лісосік (товарна позиція 8429 або 8430);

(f) бурякорізки промислового типу для цукрового буряку (товарна позиція 8438);

(g) машини для одержання деревної тріски (товарна позиція 8439);

(h) машини водоструминного обкорування (товарна позиція 8424) і корообдиральні верстати (товарна позиція 8465 або 8479);

(ij) верстати для обробки деревини (товарна позиція 8465 або 8467);

(k) пристосування типу пилососу по догляду за кіньми чи великою рогатою худобою (товарна позиція 8508);

(l) трактори, спеціально призначені для трелювання (трелювальні машини) (товарна позиція 8701);

(m) механічні допоміжні пристрої, використовувані під час отелення (товарна позиція 9018);

(n)протиградові гармати (товарна позиція 9303).

(II) Обладнання для птахівництва, інкубатори та брудери

Вони включають:

(А) Інкубатори. Ці машини обладнані пристоями, які автоматично перегортають яйця, поміщені у піддони, у середовищі, де температуру, повітряні потоки та вологість повітря точно регулюються. Вони можуть працювати одночасно з системою управління, яка може бути підключена до персонального комп’ютера з метою оптимізації процесу інкубації. Деякі інкубатори, відомі як універсальні інкубатори, забезпечують виконання функції виведення курчат.

(В) Інкубатори для виведення курчат (вивідні інкубатори). В цих машинах, які мають пристої керованого обігріву та циркуляції повітря, яйця кладуть у корзини або спеціальні піддони для виведення курчат.

(С) Брудери. Це більш великі установки, з пристоями нагрівання та охолодження, використовувані для вирощування курчат.

(D)  Установки для кладки яєць і вирощування курчат або "батареї". Це великі установки з автоматичними пристроями для наповнення годівниць, очищення настилу та збирання яєць. 

(Е) Пристрої для просвічування яєць (або овоскопи) з механічними пристроями (включаючи фотоелектричні контрольні пристрої), крім статичних контрольних ламп.

 Перераховані установки з пристроями для сортування і відбраковування (калібрування) не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8433).

(F) Обладнання для визначення статі і вакцинації курчат, яке дозволяє поділити курчат за визначеною статтю та проводити іх вакцинацію. Ці машини не призначені для використання ветеринарними хірургами.

До цієї товарної позиції не включаються машини, відомі як лічильні та пакувальні системи для автоматичного підрахунку та розміщення курчат у ящиках (товарна позиція 8422); при цьому розподілення курчат є визначальною функцією, тоді як підрахунок курчат лише вторинною функцією, яка дозволяє помістити у ящик визначену кількість курчат в залежності від розміру ящика.

(III) Обладнання для бджільництва

Воно включає:

(А) Преси для добування меду.

(B) Машини для формування штучних стільників.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) вулики, класифікація яких проводиться відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені (зазвичай товарна позиція 4421);

(b) ванни з гарячою водою для повторного розм'якшення стільників, включаючи ті, в яких використовуються гвинтові преси (товарна позиція 8419);

(c) центрифуги для добування меду (товарна позиція 8421);

(d) пристрої для розпилення рідини або порошку чи викурювальні апарати товарної позиції 8424.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції також включаються частини згаданих вище машин.

 

Пояснення до товарної позиції 8437:

8437

Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподар-ських фермах:

8437 10 00 00

- машини для очищення, сортування або калiбрування насіння, зерна або сухих бобових культур

8437 80 00 00

- iнше обладнання

8437 90 00 00

- частини

 

(I) Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна                                     чи сухих бобових культур

До цієї товарної позиції включаються машини сільськогосподарського, садового чи промислового застосування, використовувані для очищення, сортування або калібрування зерна зернових культур, сухих бобових, насіння та ін. під впливом процесів віяння, продування, просіювання і т.п. До таких машин включені такі:

(1) Віялки, що складаються з подавального лотка, повітродувки і грохоту (сита) (зазвичай вібраційного типу).

(2) Віялки для відділення полови, віялки обертового типу та сепаратори для насіння або зерна, більш складні машини, які здійснюють очищення за допомогою повітряного потоку і сортування насіння або зерна відповідно до маси, розміру чи форми. У деяких сепараторів насіння та ін. є додаткові пристрої, призначені для покриття насіння інсектицидними порошками і т.п.

(3) Грохот стрічкового типу, часто використовуваний для очищення насіння буряку. Ці пристрої складаються з низки роликів, за допомогою яких приводиться в рух безшовна похила конвеєрна стрічка під приймальним жолобом. Насіння вільно скачується в нижню частину стрічки, але більш легке прилипає до бархатистої поверхні стрічки.

(4) Спеціальні машини для відбору і калібрування насіння, призначеного для посіву.

 

До цієї товарної позиції також включаються машини, використовувані в борошномельній промисловості, призначені для очищення, сортування або калібрування зерна перед помелом. Принцип дії деяких з цих машин такий же, що і принцип роботи віялок, сортувальних установок або машин, призначених для сепарування і сортування, зазначених вище, проте, вони мають більшу продуктивність і спеціально пристосовані для використання в борошномельній промисловості, наприклад:

(1) Циклонні сепаратори для очищення зерна.

(2) Машини для очищення і калібрування під впливом обертових барабанів з отворами чи барабанів з кишенями.

(3) Сепаратори з усмоктувальними вентилятором із ситами вібраційного типу (віброситами).

(4) Сепаратори та калібрувачі магнітного або електромагнітного типу.

(5) Мийні машини, каменевідбирники та "центрифуги" з додатковими сушильними колонами або без них.

(6) Зерноочисники.

(7) Зернозволожувачі незалежно від включення в їхній склад обладнання для нагрівання чи зважування.

До цієї товарної позиції також включаються комбіновані машини, за допомогою яких проводиться одночасно очищення, сортування і калібрування, включаючи машини, обладнані пристроями для електромагнітного розділення.

 

(II) Обладнання для борошномельної промисловості

На додаток до обладнання для очищення, сортування або калібрування зерна перед помелом (див. вище, пункт I), такі машини включені до товарної позиції як використовувані в борошномельній промисловості:

(А) Машини, призначені для підготовлення помольних сумішей, а саме:

(1) Змішувачі зерна в попередньо заданих дозах.

(2) Оббивальні машини, які складаються з барабанів з шипами, що обертаються між ґумовими циліндрами, та у такий спосіб видаляються більш м'які зерна.

Проте до цієї товарної позиції не включаються:

(а) обладнання, яке працює за принципом зміни температури (товарна позиція 8419). Наприклад, до товарної позиції 8419 включаються колони для сушіння або охолодження, але машини з термообладнанням, що зволожує зерно, включаються до цієї товарної позиції;

(b) сушарки відцентрової дії (товарна позиція 8421);

(c) транспортери та елеватори (наприклад, ківшового типу, стрічкового типу чи пневмотранспортери) (товарна позиція 8428).

 

(B) Обладнання, використовуване для подрібнювання або помелу, а саме:

(1)  Розмелювальні машини.

(2) Валкові дробарки, або вальцьові верстати, що складаються з рифлених іноді охолоджуваних вальців, які розмелюють зерно на крупку, семоліну (дрібну крупу з твердої пшениці) та борошно тонкого помелу.

(3) Подрібнювачі, або вальцьові верстати з більш гладкими вальцями для помелу крупки, семоліни і т.п. у борошно тонкого помелу.

(4) Дезінтегратори, або дробарки ударної дії, використовувані для одержання з борошна грубого помелу і т.п., що налипнуло на вальці млина або вальцьового верстата під час попередніх процесів, борошна тонкого помелу.

(5) Живильники – машини, спеціально призначені для забезпечення безперебійної подачі рівномірного потоку зерна у вальцьову дробарку.

До цієї товарної позиції не включаються невеликі млини, використовувані на сільськогосподарських фермах (товарна позиція 8436).

 

(C) Ситовіяльні машини для сортування або розділення борошна тонкого помелу та висівок або крупки.

До цієї товарної позиції включаються машини, призначені для розділення борошна тонкого помелу, борошна грубого помелу, другосортного борошна (крупки), висівок та інших продуктів помелу.

Такий поділ здійснюється серією операцій, виконуваних на машинах такого типу, які часто використовуються в комбінації одна з іншою:

(1)  Просіювальні машини ("просіювачі") для відокремлення борошна тонкого помелу від круп і борошна грубого помелу. Центрифугали (або "бурати"), які складаються з барабана, усередині якого знаходиться бич, а з зовнішньої сторони покриті сітками з вічками різного розміру. Вибророзсіви, або розсіви складаються з наборів вільно гойдальних сит, розташованих один над одним, і складальних піддонів (лотків).

(2)  Просіювальні машини, або ситовійки (розсіви). У цих пристроях за допомогою вібрувальних сит і потоку повітря, що продувається крізь них, здійснюється калібрування (сортування) крупки і т.п., а також видування висівок.

(3) Бичувальні машини для вимолоту висівок.

(4) Змішувальні машини для борошна тонкого помелу, висівок і т.п., а також машини для додання вітамінів у борошно тонкого помелу (приготування вітамінного борошна).

Проте до цієї товарної позиції не включаються:

(а) сушильні машини для борошна (товарна позиція 8419);

(b) повітряні фільтри і "циклони", використовувані для добування пилу з потоку витяжного вентилятора, який надходить із сортувальних або просіювальних машин (товарна позиція 8421);

(c) "реєструвальна апаратура", призначена для оцінення швидкості виділення борошна, і контрольно-вимірювальна апаратура для борошна групи 90.

 

(III) Обладнання, використовуване для обробки зернових  культур або сухих  бобових культур

До цієї товарної позиції включаються машини, що відносяться в загальному випадку до попереднього очищення, сортування або калібрування (див. вище, пункт I).

У цю групу входять:

(1) Лущильні машини для зернових чи бобових культур.

(2) Лущильні або полірувальні машини для рису.

(3) Лущильні машини для сухого гороху, сочевиці або квасолі.

(4) Зерноплющильні машини для виробництва вівсяних пластівців і т.п. незалежно від наявності додаткових нагрівальних пристроїв.

(5) Спеціальні розмелювальні машини (подрібнювачі або дробарки), призначені для помелу зернових (крім хлібного зерна, див. вище, пункт (II), (B) або сухих бобових культур у борошно.

(6) Остевідбірні машини та оббивальні машини, призначені для видалення остей або гострих кінців з зерен вівса або ячменю.

У цю частину цієї товарної позиції не включаються:

(а) машини або установки, що працюють за принципом теплообміну (наприклад, кормозапарники, сушарки або установки для смаження і сушіння для виробництва "повітряного" чи підсмаженого зерна; установки для солодування ячменю та установки для просмажування борошна і т.п.) (товарна позиція 8419);

(b) машини для обробки, подальшого за технологічним етапом виробництва борошна (наприклад, випікання хліба, консервування або виготовлення макаронів) (товарна позиція 8438).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини товарів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

грохоти (сита) та їхні обойми для борошномельної промисловості (крім ситотканини в готовому чи незакінченому вигляді – товарна позиція 5911); змішувальні або калібрувальні циліндри; вальці для розмелювальних машин або конвертери і т.п.

Проте до цієї товарної позиції не включаються млинові жорнова (товарна позиція 6804).

Пояснення до товарної позиції 8438:

8438

Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олій:

8438 10

- обладнання для виробництва хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або подібних виробів:

8438 10 10 00

- - обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв

8438 10 90 00

- - обладнання для виробництва макаронів, спагеті або подібних виробiв

8438 20 00 00

- обладнання для виробництва кондитерських виробiв, какао-порошку чи шоколаду

8438 30 00 00

- обладнання для цукрового виробництва

8438 40 00 00

- обладнання для пивоварного виробництва

8438 50 00 00

- обладнання для переробки м’яса або птицi

8438 60 00 00

- обладнання для переробки фруктiв, горіхів або овочiв

8438 80

- iнше обладнання:

8438 80 10 00

- - для переробки кави або чаю

 

- - iнше:

8438 80 91 00

- - - для виробництва або приготування напоїв

8438 80 99 00

- - - iнше

8438 90 00 00

- частини

 

До цієї товарної позиції включається обладнання, в іншому місці цієї групи не зазначене, призначене для промислового виробництва харчових продуктів або напоїв (або для безпосереднього вживання, або для консервування, як для людей, так і на корм худобі), але крім обладнання для екстрагування або приготування тваринних чи твердих рослинних жирів або олій (товарна позиція 8479).

Проте слід відзначити, що до цієї товарної позиції не включається багато машин, призначених для цих цілей, наприклад:

(а) пристрої побутового призначення (наприклад, м'ясорубки і хліборізки), включені до товарної позиції 8210 або 8509;

(b) промислові або лабораторні печі (товарна позиція 8417 або 8514);

(c) машини та обладнання для варіння, смаження, пропарювання та ін. (товарна позиція 8419);

(d) центрифуги та фільтри (товарна позиція 8421);

(e) обладнання для розливання, консервування, упакування і т.п. (товарна позиція 8422);

(f) обладнання для борошномельної промисловості (товарна позиція 8437).

 

(I) Обладнання для виробництва хлібобулочних виробів

Це обладнання використовують для виробництва хлібобулочних виробів, печива, тістечок, тортів і т.п. Сюди включаються:

(1) Тістомісильні машини. Переважно вони складаються з обертових або стаціонарно встановлених деж, обладнаних нерухомими чи рухомими лопатями для замісу тіста. Високошвидкісні машини часто мають водяну охолоджувальну оболонку .

(2) Тістоділільні машини, в яких тісто, що надходить крізь приймальний лоток, механічно поділяється на шматки однакового розміру. Іноді такі машини включають пристрої для зважування або розкочування тіста.

(3) Тістоформувальні машини для надання шматкам тіста потрібної форми для випікання.

(4) Різальні машини для хліба, тістечок, тортів і т.п.

(5) Машини, призначені для одержання панірувальних сухарів.

(6) Машини для розрізування бісквітів на заготовки, нанесення начинки на бісквіти, тістечка і т.п.

(7) Відсаджувальні машини для відсаджування заданої кількості збитого тіста в форми для випічки.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) печі для пекарень (товарна позиція 8417 або 8514);

(b) тісторозкочувальні машини (товарна позиція 8420).

 

(II) Обладнання для виробництва макаронів, спагеті або аналогічних продуктів

У цю групу входять:

(1) Тістомісильні машини для замішування макаронного тіста.

(2) Різальні або штампувальні машини спеціальних форм із розкатаного листа тіста. Ці машини часто мають тісторозкочувальні пристрої.

(3) Екструдери безперервної дії для формування макаронів, спагеті і т.п. видавлюванням. Фігурні вироби можуть бути одержані за допомогою екструдерів, обладнаних відповідними насадками; після випресування відформоване тісто відрізається на потрібну товщину (довжину) обертовим ножем, який знаходиться на зовнішній стороні тубусної макаронної матриці.

(4) Машини для начинки равіолі і т.п.

(5) Машини для згортання макаронів, вермішелі і т.п. у мотки та ін.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) машини для попереднього сушіння макаронів або сушарки для макаронів (товарна позиція 8419);

(b) машини для розкочування бездріжджового, здобного та ін. тіста в різні форми (товарна позиція 8420).

(III) Обладнання для виробництва кондитерських виробів

У цю групу включаються:

(1) Цукродробарки та подрібнювачі для виробництва цукрової пудри.

(2) Змішувальні машини для кондитерського виробництва. Ці машини зазвичай складаються з резервуарів з механічними мішалками, які часто оснащені змійовиком або оболонкою для нагрівання чи охолодження.

(3) Витягальні машини для карамельної маси, використовувані для обробки карамельної маси за допомогою обертових важелів коліноподібної форми.

(4) Дражувальні котли. Вони є напівсферичними котлами, зазвичай з міді або скла, які обертають тверді частки навколо похилої осі, та у такий спосіб здійснюється їхнє дражування (наприклад, мигдалю) цукром, шоколадною масою і т.п. До цієї товарної позиції включаються такі дражувальні котли незалежно від того, чи нагріваються вони від зовнішнього джерела (потоком гарячого повітря, незалежним газовим пальником і т.п.) чи самі котли обладнані нагрівальними елементами.

(5) Відливні машини, різальні або формувальні машини для кондитерських втробів.

До цієї товарної позиції не включаються котли для уварювання цукрового сиропу або інше обладнання для нагрівання (товарна позиція 8419) чи холодильне обладнання (товарна позиція 8418 або 8419).

 

(IV) Обладнання для виробництва какао-порошку або шоколаду

У цю групу включаються такі машини:

(1) Лущильні машини, пристрої для відокремлення зародка або подрібнювачі очищених та обсмажених ядер какао-бобів.

(2) Змішувачі, подрібнювачі або машини для розтирання в порошок обсмаженої какао-крупки для одержання какао тертого.

(3) Преси для вичавлювання какао-масла з какао тертого. У цих машинах завжди використовуються нагрівальні установки, які полегшують добування масла з какао тертого.

(4) Машини для виробництва какао-порошку, які здійснюють подрібнювання та розмелювання коржів какао тертого після добування масла. Зазвичай на цих машинах також здійснюється і просіювання порошку, а іноді і змішування його з іншими продуктами з метою поліпшення аромату або розчинності.

(5) Змішувачі какао-масла, какао-порошку, цукру та ін. У цих машинах часто використовуються пристрої для вимірювання кількості продуктів, що змішуються.

(6) Машини для вальцювання та очищення сумішей.

(7) Шоколадоробні машини (конш-машини), що складаються з резервуарів, оснащених нагрівальним обладнанням і вальцями з механічним приводом, для приготування і перемішування сумішей з одночасним нагріванням.

(8) Машини, які передують литтю, гомогенізують шоколад (надають масі однорідності) та пресують його визначеними рівномірними порціями.

(9) Відливні і таблетувальні машини зазвичай з вібраторами. У цих машинах також часто використовуються нагрівальні елементи у відлив секції та обладнання для охолодження форм.

(10) Глазурувальні машини, основним робочим органом яких є стрічковий транспортер, на якому печиво, цукерки або інші кондитерські вироби глазуруються, проходячи під розпилювачами або крізь ванни з розплавленим шоколадом чи іншим глазурувальним матеріалом. У цих машинах завжди є нагрівальні елементи.

 

(V) Обладнання для цукрового виробництва

Тип обладнання, використовуваного для добування цукровмісного соку, залежить від того, чи відбувається добування соку з цукрової тростини чи з цукрового буряку. Машини для екстрагування цукру із соку є в обох випадках багато в чому подібні.

(АОбладнання для добування соку з цукрової тростини, наприклад:

(1) Різальні машини, або дефібратори, які складаються з декількох гострих з обох боків ножів, що мають велику частоту обертання та у такий спосіб доводять тростину до стану довгих волокон.

(2) Шредери, в яких тростина проходить між зубцюватими вальцями, які обертаються з різною швидкістю, що приводить до подрібнювання стебел.

(3) Дробарки, основу яких складають регульовані металеві рифлені вальці. У деяких машинах відбувається поєднання операцій подрібнювання стебел та дроблення цукрової тростини.

(4) Вальцьові млини, які зазвичай складаються з ряду жолобчастих вальців, для добування соку з подрібненої тростини. У цих млинах зазвичай є механізми для подавання і транспортування, та зрошення водою тростини під час проходження її в зазорі між вальцями, а також ванни для вимочування.

(BМашини для добування соку з цукрового буряку, наприклад:

(1) Бурякомийки, в яких мішалки або подібні механізми обертаються у великих коритах, чанах і т.п.

(2) Бурякорізки. Це можуть бути великі циліндричні ємкості, в основі яких знаходяться обертові дискові або барабанні різальні механізми, внутрішні поверхні яких мають ножі з різальною кромкою, розташованою проти ходу буряку, що здійснюється за допомогою спеціальних напрямних пластин або відцентрової сили.

(3) Дифузійні апарати ("дифузори") для добування бурякового соку з бурякової стружки за рахунок осмотичного ефекту. Кожен дифузор складається з "калоризатора", в якому вода нагрівається від парового змійовика і великого резервуара, в якому здійснюється екстрагування цукру з бурячної стружки за допомогою гарячої води. До цієї товарної позиції також включаються резервуари дифузорів, подані окремо. Проте "калоризатор", поданий окремо, сюди не включається (товарна позиція 8419).

(4) Преси для вичавлювання жому.

(СМашини для екстрагування (добування) цукру з соку або для рафінування цукру, наприклад:

(1) Сульфітатори за умови, що вони включають у свій склад механічні мішалки, але крім тих, які мають нагрівальне обладнання (товарна позиція 8419).

(2) Кристалізатори, оснащені пристроями для повільного розмішування. Цукровий сироп, що надходить з установки, на якій здійснювалося уварювання, охолоджується тут навколишнім повітрям, у результаті чого завершується процес кристалізації, розпочатий на цій установці.

(3) Машини для розпилювання або дроблення цукру на куски і т.п.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) дефекатори соку, згущувачі, вакуум-апарати для кип'ятіння або кристалізатори та інші установки товарної позиції 8419;

(b) центрифуги та фільтрпреси (товарна позиція 8421).

 

(VI) Обладнання для пивоварного виробництва

До цієї групи включаються:

(1) Апарати для пророщування зерна, або солодоростильні апарати, оснащені повільними мішалками, обертовими барабанами або аналогічними механічними засобами.

(2) Обертові циліндри для видалення паростків із солоду після сушіння і сортувальні машини.

(3) Машини для подрібнювання солоду.

(4) Чани для затирання солоду за умови, що вони обладнані механічними мішалками і т.п. і не мають нагрівального обладнання. У них подрібнений солод змочується водою і відбувається оцукрювання.

(5) Фільтраційні чани, великі ємкості, оснащені мішалками або перемішувачамии з подвійним днищем з отворами для відокремлення дробини зерна із сусла.

До цієї товарної позиції також включаються як функціональні одиниці, відповідно до Примітки 4 до Розділу XVI, обладнання для пивоварних заводів, яке включає, серед іншого (inter alia), солодоростильні апарати, машини для подрібнювання солоду, чани для затирання солоду, фільтрувальні чани. Проте не включаються і повинні розглядатися у відповідних товарних позиціях (див. Загальні положення до Розділу XVI) додаткові пристрої (наприклад, розливальні машини, машини для друкування етикеток).

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) бродильні чани без механічного або охолоджувального обладнання; їхня класифікація проводиться відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені;

(b) солодосушарки; чани для вимочування та чани для затирання солоду, об'єднані з нагрівальним обладнанням; резервуари для варіння чи для охмеління сусла (товарна позиція 8419); бродильні чани з охолоджувальними змійовиками і холодильні установки для пива (товарна позиція 8418 або 8419);

(c) фільтрпреси (товарна позиція 8421).

 

(VII) Обладнання для перероблення м'яса або птиці

До цієї групи включені такі машини:

(1) Машини для забою і подальшої обробки туш тварин.

(2) Шкреб-машини. Вони складаються з рами, що повертається, в якій фіксується туша, і з певного числа шкребків на гнучкій пластині, які повертаються в напрямку, протилежному повороту рами.

(3) Розпилювальні машини, або розрубувальні пристрої, призначені для обробки туш і т.п. дисковими пилками, обертовими ножами та ін.

(4) Розпилювальні машини, або розрубувальні пристрої для кісток.

(5) Тендеризатори для розм'якшення сирого м'яса, що досягається впливом голчастих або ножових гребінок, які перерізають нервові волокна.

(6) Подрібнювачі, або машини для нарізування м'яса кубиками.

(7) Патральні машини.

(8) Ковбасні шприци. Основу цих машин складає циліндрична цівка, з якої під дією поршня м'ясо подається в оболонку для ковбасних виробів.

(9) Машини для нарізування м'яса або бекону.

(10) Формувальні преси для м'яса або сала.

(11) Машини та пристрої для забою, общипування або первинної обробки свійської птиці (електричний пристрій для оглушення та ножі для спускання крові, високопродуктивні пристрої для общипування свійської птиці, пристрої для патрання, пристрої для очищення мускульного шлунка та відокремлення легень).

(12) Машини для засолювання шприцюванням м'яса, які включають ручні шприци для введення розсолу, підключені до насоса або повністю автоматичні пристрої конвеєрного типу, за допомогою яких здійснюється подавання м'яса на решітки, які складаються зі шприців для упорскування розсолу.

До цієї товарної позиції не включаються бойлери, автоклави, нагрівальні шафи та аналогічні установки та обладнання товарної позиції 8419.

 

(VIII) Обладнання для перероблення плодів, горіхів або овочів

До цієї групи включаються такі машини:

(А) Очисні машини, наприклад:

(1) Очисні машини абразивної дії (наприклад, для картоплі), що складаються з обертового резервуара з абразивними внутрішніми стінками.

(2) Машини для очищення від шкірки (наприклад, для яблук і груш), в яких регульовані ножі видаляють шкірку плодів по спіралі. Такі машини часто поєднуються з кісточковідбірними машинами.

(3) Очисні машини для цитрусових. Звичайне видалення цедри в цих машинах здійснюється чвертками або фрукт розрізається навпіл і м'якоть відокремлюється (виймається) спеціальною лопаткою.

(4) Машини для очищення від шкірки хімічної дії. Ці машини зазвичай складаються з транспортерної стрічки або обертового барабана, на яких овочі чи фрукти обробляються струменями або у ваннах з гарячою водою, лужним розчином і т.п. Потім овочі чи фрукти енергійно подаються в мийку з метою видалення шкірки. Ці машини для очищення від шкірки включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, чи об'єднане з ними обладнання для нагрівання води або лужного розчину, чи ні.

(B) Лущильні машини для гороху або аналогічних овочів. Вони зазвичай складаються з обертового молотильного барабана з отворами.

(C) Машини для відрізання бадилля зеленої квасолі.

(D) Машини для видалення плодоніжок і т.п. у смородини, аґрусу, вишні, винограду і т.п.

(E) Кісточковідбірні машини, машини для видалення насіння з фруктів.

(F) Машини для очищення від шкаралупи горіхів і т.п.

(G) Машини для калібрування або різання свіжих чи сушених фруктів, овочів, маніоки і т.п.

(H) Машини для шаткування або соління капусти для квашення.

(IJ) Машини для утворення пульпи з фруктів або овочів для виготовлення джемів, соусів, томатної пасти і т.п., крім пресів для вичавлювання фруктових соків (наприклад, з персиків, грейпфрутів і томатів) (товарна позиція 8435).

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) машини для очищення від шкірки за допомогою відкритого вогню чи джерела променистого тепла (товарна позиція 8417);

(b) машини для бланширування фруктів, нагрівальні установки для виготовлення картопляних пластівців та інше обладнання товарної позиції 8419;

(c) сортувальні машини для фруктів чи овочів (товарна позиція 8433).

 

(IX) Обладнання для обробки риби, молюсків і т.п.

До цієї групи включаються:

(1) Лускознімальні машини, знешкурювальні машини, патральні машини або машини для відрізання голів, хвостів, для видалення кісток і т.п.

(2) Філетирувальні машини (машини для розкриття, обробки, нарізування скибочками і т.п. для приготування філе).

(3) Машини для знімання панцира з молюсків.

(4) Подрібнювальні машини для виготовлення рибного борошна з сушеної риби.

До цієї товарної позиції не включаються установки для смаження, коптіння або в'ялення риби або інші машини, або обладнання товарної позиції 8419.

 

(X) Інше обладнання для промислового виробництва харчових                                                         продуктів або напоїв

До цієї групи включаються такі машини:

(1) Механічні пристрої, використовувані для виробництва оцтової кислоти (виготовлення оцту).

(2) Шеретувальні або лущильні машини для зерен кави (циліндричні, дискові або лопатеві).

(3) Екстрагувальні машини з шипованими вальцями для добування ефірних олій з апельсинів.

(4) Машини для різання чайного листа або чаєскручувальні машини.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, форми (листи), використовувані в процесі безперервного випікання хліба, форми для формувальних машин кондитерських виробів, форми для формувальних машин шоколаду і насадки екструдера з бронзи або латуні для пресів, що працюють методом видавлювання (екструдерів) для виробництва макаронів, спагеті або аналогічних продуктів).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8438 80 10

            Ця товарна категорія включає машини для змішування чаїв і розмелювання кави. Ця товарна категорія не включає машини для промислового виготовлення готових до вживання чаю або кави (товарна категорія 8419 81 20), машини для смаження кави (товарна категорія 8419 89 98), машини для виробництва кави у порошку (розчинної кави) (товарна категорія 8419 39 00).

 

Пояснення до товарної позиції 8439:

 

8439

Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону:

8439 10 00 00

- обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв

8439 20 00 00

- обладнання для виробництва паперу або картону

8439 30 00 00

- обладнання для обробки паперу або картону

 

- частини:

8439 91 00 00

- - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв

8439 99 00 00

- - iншi

До цієї товарної позиції включається обладнання, призначене для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів (деревини, соломи, багаси, макулатури та ін.), незалежно від того, чи призначена волокниста маса для виготовлення паперу або картону чи для інших цілей (наприклад, для виготовлення штучного шовку, для будівельних плит певного типу або вибухових речовин). До неї також включається обладнання для виробництва паперу або картону з попередньо підготовленої волокнистої маси (наприклад, деревної маси чи целюлози) або безпосередньо із сировинних матеріалів (соломи, багаси, макулатури і т.п.). До цієї товарної позиції також включається обладнання, призначене для обробки паперу або картону, та приведення їх до вигляду, придатному для різного застосування, крім друкарських машин товарної позиції 8443.

 

(I) Обладнання для виробництва маси з волокнистих                                                      целюлозних матеріалів

До цієї групи включаються:

(А) Машини для підготовлення сировини для виробництва волокнистої маси, наприклад:

 (1) Обладнання для приготування волокнистої маси з відходів паперу або картону (макулатури).

(2) Сепаратори або пилоочисники для соломи та аналогічних матеріалів.

(3) Подрібнювачі бамбуку та спеціальні січкарні для целюлозно-паперової промисловості.

(4) Рубальні машини та вібраційні машини для сортування деревної тріски.

(5) Дефібрери.

(6) Дефібратори "Masonite", в яких деревинна тріска розділяється на волокна під впливом високого тиску, за яким відбувається різке зменшення тиску.

(B) Сортувалки. У цих сортувалках розведена волокниста маса проходить крізь сита, на яких залишаються недостатньо очищені волокна і будь-які вузлики, грудки, бруд і т.п. Проте до цієї товарної позиції не включаються сортувалки, що працюють на відцентровому принципі (товарна позиція 8421).

(C) Прес-пати (сушильні машини). У цих машинах волокниста маса, що надходить з дефібрерів, або варильних котлів, загущується і формується в листи.

 (D) Млини (рафінери). Ці машини зазвичай являють собою конусоподібний корпус, в якому обертається ротор з ножами, що розмелюють великі волокна і згустки маси. Розмелена маса вільно вивантажується, дозволяючи волокнистій масі, яка уже досить оброблена і подрібнена, вільно проходити далі.

(E) Подрібнювачі та дробарки, які обробляють попередньо підготовлену волокнисту масу з метою одержання целюлозної маси, спеціально призначеної для конкретного застосування (наприклад, для виготовлення нітроцелюлози).

 

(II) Обладнання для виробництва паперу або картону

До цієї групи включаються:

(А) Машини для формування з сировини полотна паперу або картону (наприклад, плоскосіткові або двосіткові папероробні машини). Ці машини дуже складні. Вони складаються з регуляторів подавання сировини в напірний ящик, випускної щілини напірного ящика для розподілення сировини по безперервній стрічці, зазвичай виробленої з текстильної тканини з синтетичних монониток, яка підтримується боковим валиком або формуючим валиком, фольги, регістрових валиків, механізму трясіння, відсмоктуючих ящиків, розрівнювачів для нанесення водяних знаків, гауч-валів для збільшення вмісту сухої твердої речовини та ущільнення паперу, пресових валів, утворюючих, хоча б одну зону контакту, при цьому один з валів може мати пресовий башмак і стрічкову петлю, що обертається навколо вала, у зоні контакту папір притискується до одної або між двома безперервними стрічками пресового сукна або технологічними стрічками, висушуючих циліндрів, паророзподільних коробок і т.п. і зазвичай мають каландри, накати і т.п. 

 (B) Круглосіткові папероробні машини. Принцип роботи цих машин аналогічний принципу роботи машин, наведених у пункті А, але замість подавання маси на безшовну безперервну стрічку з металевої сітки вона надходить з басейну на обертовий сітковий циліндр, з якого передається на сукняну стрічку, а потім у пресові вали (іноді відсмоктувального типу) і, нарешті, надходить на сушильні циліндри. Папір чи картон виходять або у вигляді безперервної стрічки, або в аркушах. У цих машинах певного типу аркуші картону формуються шарами з паперової маси під час обертання циліндра. Коли досягнута достатня товщина, аркуші відрізають вручну або механічно вздовж циліндра.

(C) Машини для виробництва багатошарового паперу або картону. Ці машини складаються з різних комбінацій плоскосіткових або двосіткових папероробних машин. Різноманітні шари паперової стрічки, отримувані одночасно, поєднуються в машині у вологому стані, зазвичай, без  зв'язуючої речовини.

 (D) Обладнання для виготовлення зразків паперу, призначених для випробування. Ці машини іноді називаються "машинами для відбору зразків", і вони призначені для контролю виробництва.

 

(III) Обладнання для обробки паперу або картону

До цієї групи включені такі машини:

(А) Перемотувальні верстати (машини). На деякі з цих машин одночасно відбувається розтягування і розгладжування паперу та здійснюється зняття статичної електрики.

(B) Машини (крім каландрів) для нанесення поверхневих покриттів різного вигляду: неорганічних або органічних пігментних шарів, клею, камеді, кремнію, воску і т.п.; машини для одержання копіювального пігментного паперу чи фотопаперу; машини для нанесення текстильного покриття на папір, покриття з кори слюдяного порошку і т.п., машини для одержання шпалер.

(C) Машини для просочування паперу або картону олією (оливою), полімерними матеріалами і т.п., а також машини для одержання паперу з бітумним просочуванням або покрівельного паперу.

(D) Машини для лініювання паперу за допомогою невеликих дисків або металевих пер, на які надходить фарба у певному дозуванні, крім друкарських машин товарної позиції 8443.

(Е) Машини для крепування. Зазвичай вони включають металевий шабер, який зіскоблює папір з нагрітого циліндру, утворюючі рифлення паперу. Крім того, крепіювання зазвичай виконується на папероробній машині.

(F) Верстати для зволоження паперу (так звані "кондиціонери паперу"), в яких уся поверхня паперу або картону піддається впливу вологого повітря.

(G) Машини для одержання зернистого та тисненого паперу (проте каландри, використовувані для тих же самих цілей, включаються до товарної позиції 8420).

(H) Гофрувальні агрегати можуть використовуватись в комбінації з пристроями для одержання ламінованого паперу.

 

Певні машини для обробки паперу (наприклад, для нанесення покриттів, ламінування або для намотування) можна також використовувати і для обробки металевої фольги, полімерної плівки, тканих матеріалів і т.п., але вони включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони відносяться до типу, переважно призначеному для обробки паперу або картону.

Комбіновані машини цієї товарної позиції іноді містять у собі певні машини інших товарних позицій групи (наприклад, фільтри для уловлювання волокон і наповнювача зі стічних вод (товарна позиція 8421), каландри усіх видів (для згладжування, для глазурування, тиснення і т.п.) (товарна позиція 8420), різальні машини для паперу (товарна позиція 8441)). За умови, що вони поставляються разом, такі машини, які включаються до складу комбінованої машини, класифікуються в цій товарній позиції разом з комбінованими машинами, а подані окремо, вони включаються у відповідні товарні позиції.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) котли для ганчір'я, соломи і т.п.; котли (автоклави) для приготування хімічної деревної маси; парові нагрівальні циліндри та інші сушильні машини (товарна позиція 8419);

(b) водоструминні корообдиральні машини (товарна позиція 8424) та корообдиральне обладнання (товарна позиція 8465 або 8479);

(c) друкарські машини (товарна позиція 8443);

(d) тіпальні машини для дрантя, машини для розтягування або розволокнення (товарна позиція 8445);

(e) машини для виробництва вулканізованого волокна (товарна позиція 8477);

(f) машини для нанесення абразивів на папір, тканину, дерево і т.п. (товарна позиція 8479).

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин та обладнання цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

гірки; подові плити та ножі ролів; гауч-вали; відсмоктувальні ящики; циліндри для круглосіткових папероробних машин; вирівнювачі.

Наступне, проте, не розглядається як частини цієї товарної позиції:

(а) нескінченні стрічки з текстильного матеріалу для плоскосіткових або двосіткових папероробних машин і сукняне покриття для валів (товарної позиції 5911);

(b) камені бігунів, дефібрерів, гірки та опорні плити з базальту, лави або природного каменю (товарна позиція 6804 або 6815);

(c) нескінченні ткані стрічки з мідного або бронзового дроту (наприклад, сітка для плоскосіткової папероробної машини) (товарна позиція 7419);

(d) машинні ножі та різальні леза (товарна позиція 8208);

(e) вали каландрів (товарна позиція 8420).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8439 30 00

            Поряд із обладнанням, згадуваним в Поясненнях до товарної позиції 8439, частина ІІІ, ця категорія також охоплює машини, що здійснюють кінцеву обробку під пергамент.

Ця товарна категорія не охоплює:

            (a) машини, які мають функції, аналогічні вищезгаданим, працюють не з листами паперу або картону, а з виробами з цих матеріалів. Наприклад, машини для покриття воском паперових стаканчиків шляхом їх занурення (товарна категорія 8479 89 97). Машини, які роблять вироби з паперу або картону, такі як стаканчики, коробки, контейнери тощо, входять до товарної позиції 8441;

            (b) машини, які, хоча й працюють з папером або картоном у листах, виготовляють вироби, які за номенклатурою не можуть бути віднесені до паперу або картону. Це стосується, наприклад, машин для покриття паперу абразивами або фоточутливими емульсіями (товарна категорія                8479 89 97).

 

Пояснення до товарної позиції 8440:

8440

Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини:

8440 10

- обладнання:

8440 10 10 00

- - машини фальцювальнi

8440 10 20 00

- - машини аркушепiдбиральнi

8440 10 30 00

- - машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачi

8440 10 40 00

- - машини для безниткового з’єднання

8440 10 90 00

- - iнше

8440 90 00 00

- частини

До цієї товарної позиції включаються машини, використовувані у виробництві книжкової продукції (включаючи книги в паперовому оправленні, брошури, періодичні видання, рукописи і т.п.).

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Фальцювальні машини, які використовуються для книжкового виробництва. За допомогою цих машин здійснюється згинання великих аркушів паперу в декілька разів для одержання заданого розміру сторінок. Машини цього типу включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо їх можна використовувати для виконання інших операцій фальцювання.

(2) Дротошвейні машини та машини для скріплення дротяними скобами, включаючи й ті, що можуть використовуватися для виробництва картонних ящиків або аналогічної продукції.

(3) Аркушекомплектувально-швейні машини. У цих машинах аркуші, покладені вручну на ланцюговий транспортер, підбираються в книжкові блоки і потім надходять під головку швейного апарата.

(4) Машини для обтискання. У цих машинах відбувається обтискання сфальцьованих аркушів перед брошуруванням.

(5) Машини для "підготовлення" корінців незшитих книжкових блоків, тобто для одержання надрізів на корінці книжкового блоку для введення ниток.

(6) Ниткошвейні машини, включаючи як машини простого типу, які призначені лише для шиття, так і дуже складні машини, які складаються з пристрою подавання сфальцьованих аркушів у швейний апарат, а також у пристрої для зшивання аркушів і нанесення текстильного зміцнення на корінець.

(7) Машини для вирівнювання і кругління корінців книжкових блоків перед оправленням.

(8) Машини для проклеюванням паперовими або текстильними стрічками нескріплених сторінок, які повинні бути вставлені в книжковий блок, або мап (карт), які збираються в атлас, з метою зробити оправу більш практичною.

(9) Машини для приклеювання паперових обкладинок для книг у м'якій оправі, брошур і т.п.

(10) Машини для виготовлення палітурок. Вони зазвичай поєднують пристрої подавання необхідних аркушів паперу, картону, палітурної тканини та ін., клейовий апарат і прес, а іноді обладнання для нагрівання і сушіння.

(11) Машини для вирівнювання оброблених палітурок. Вони зазвичай складаються з системи валиків і столів.

(12) Машини для з'єднання зшитих книжкових блоків і т.п. з палітурками шляхом склеювання і стискання. Деякі машини обладнані пристроями для вкладання ілюстрацій, креслень, чи мап і т.п.

(13) Машини для золотіння або фарбування обрізів книг.

(14) Машини для тиснення або золотіння написів чи малюнків на палітурках, а іноді й на інших виробах (наприклад, на виробах зі шкіри), але крім універсальних пресів (товарна позиція 8479) та друкарських машин, в яких використовуються замінні знаки, що набираються в блоки (товарна позиція 8443).

(15) Нумератори (машини для нумерації сторінок) (наприклад, для виробництва реєстраційних та бухгалтерських книг).

(16) Машини для складання сторінок і скріплення за допомогою металевих або пластмасових спіралей (чи кілець), що проходять крізь перфораційні отвори в сторінках. Ці машини зазвичай складаються з перфораційного пристрою, і пристрою для скріплення спіраллю.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машини цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) столи, зазвичай дерев'яні, з гвинтовим пристроєм для закріплення зшивальних ниток, використовувані під час брошурування книг вручну (товарна позиція 4421);

(b) ножі для різальних машин (товарна позиція 8208);

(c) машини для фальцювання паперу або картону (крім фальцювання сторінок для книг); машини для різання або прорізання паперу чи картону: машини для обрізання шитих або склеєних книжкових блоків, періодичних видань, брошур і т.п.; машини для обрізання крайок і кутів книжкових блоків або для вирізання пальцевих індексних поглиблень; машини для укладання аркушів паперу в стапель; машини, які скріплюють металевими скобами, використовувані лише для виробництва картонних ящиків (товарна позиція 8441);

(d) машини для установлення полів, фальцювання або виготовлення сфальцьованих друкованих аркушів для використання разом із друкарськими машинами (товарна позиція 8443);

(e) машини для розрізування текстильної тканини (товарна позиція 8451);

(f) голки для швейних машин (товарна позиція 8452);

(g) машини для обробки шкіри, використовуваної для оправлення книг (товарна позиція 8453);

(h) машини для скріплення (степлери), використовувані на підприємствах для ведення документації (товарна позиція 8472).

 

Пояснення до товарної позиції 8441:

8441

Інше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу:

8441 10

- машини рiзальнi:

8441 10 10 00

- - верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi

8441 10 20 00

- - інші верстати поздовжньо-рiзальнi або поперечно-рiзальнi

8441 10 30 00

- - машини гiльйотиннi паперорiзальнi

8441 10 70 00

- - iншi

8441 20 00 00

- машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв

8441 30 00 00

- машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування

8441 40 00 00

- машини для формування виробiв з паперової маси, паперу або картону

8441 80 00 00

- iнше обладнання

8441 90

- частини:

8441 90 10 00

- - рiзальних машин

8441 90 90 00

- - iнших

 

До цієї товарної позиції включається все обладнання, використовуване для різання (не вважаючи палітурного обладнання), усі машини для обробки продукції, зробленої на устаткуванні для підготовлення паперової маси, виготовлення паперу або картону, починаючи від машин для різання на потрібну ширину або на аркуші промислового розміру і закінчуючи машинами, які використовуються для виробництва різних виробів.

До цієї товарної позиції включаються:

(1) Машини для обрізання паперових стосів (включаючи багатоножові різальні машини) та аркушорізальні машини. Вони включають різальні машини, використовувані разом з папероробними машинами для різання на барабанах і на площини, машини для обрізання книжкових блоків або брошур, машини для обрубування кутів книжкових блоків або машини для вирізання індексів, "гільйотини" та пристрої для різання фотокопіювального паперу або фотопаперу, але не входять машини та пристрої будь-якого вигляду, використовувані у фотографічних або кінематографічних лабораторіях для різання плівки (товарна позиція 9010).

(2) Машини для висікання (конфетті, етикеток, паперу з мереживним візерунком, карток з індексом, конвертів з вікном, заготовок для коробок і т.п.).

(3) Машини для різання, обклеювання або прорізання картону під час виготовлення картонних коробок, ящиків, картотек та ін.

 (4) Машини для виготовлення паперових мішків.

(5) Машини для виготовлення конвертів (для різання, фальцювання, склеювання і т.п.).

(6) Машини для виготовлення картонних складаних коробок та ящиків.

(7) Машини для скріплення коробок та аналогічних виробів, крім простих дротошвейних машин, які можна так само використовувати в палітурній справі або для виготовлення коробок (товарна позиція 8440).

(8) Інші машини для виготовлення картонних коробок та ящиків.

(9) Намотувальні машини для виробництва паперових труб, роликів, гільз, ізоляторів, патронних гільз і т.п.

(10) Машини для виготовлення паперових стаканчиків, ящиків і т.п. зазвичай разом з пристроями для з'єднання та склеювання швів.

(11) Машини для формування виробів з паперової маси, паперу або картону (упакування для яєць, коробки для кондитерських виробів або упакування для туристів, для іграшок і т.п.); незважаючи на те, що ці машини зазвичай оснащені нагрівальними пристроями, вони включаються до цієї товарної позиції.

(12) Поздовжньо-різальні верстати (верстати для поздовжнього розрізання та намотування) для розмотування рулону паперу, розрізування паперу на поздовжні стрічки потрібної ширини та для намотування їх у рулони.

(13) Машини для вирівнювання аркушів, мап (карт) і т.п. у стосі.

(14) Перфораційні машини, включаючи ті, що виконують перфорацію ліній (голчаста перфорація, довгаста (або щілинна) і т.п.) для гербового паперу, туалетного паперу та ін.

(15) Машини для фальцювання, крім машин для фальцювання друкованих аркушів товарної позиції 8440.

(16) Комбіновані машини для різання, фальцювання, складання та упакування цигаркового паперу.

Проте до цієї товарної позиції не включаються прості механічні або гідравлічні преси, які часто використовуються для цих цілей (товарна позиція 8479).

 

Деякі з машин, включених до цієї товарної позиції, можуть бути оснащені друкувальним пристроєм, зокрема, машини для виготовлення паперових мішків або машини для виготовлення складаних коробок. Відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI такі машини розглядаються в цій товарній позиції за умови, що друкування не є основним призначенням таких машин.

Також слід зазначити, що деякі вищевказані машини (як, наприклад, машини для різання, фальцювання або виготовлення мішків) можна також використовувати у виробництві виробів з полімерних матеріалів певного типу або з тонкого листового металу. Такі машини включаються до цієї товарної позиції за умови, що машини такого типу нормально використовуються для виробництва виробів з паперу або картону.

Частини

За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) сушильні камери для сушіння виробів з картону (товарна позиція 8419);

(b) пакувальні машини (наприклад, для шоколаду), які також виготовляють і наддруковувають картонні коробки та ін. (товарна позиція 8422);

 (c) машини для скручування паперових смуг з метою одержання паперових ниток (товарна позиція 8445);

 (d)  зшивальні машини для виробництва паперових мішків (товарна позиція 8452);

 (e) діропробивні машинки для прибивання отворів у паперових картках чи документах або папероподрібнювачі, використовувані в установах для знищення таємних документів (товарна позиція 8472);

(f) машини для установлення пістонів, наприклад, до етикеток, та машини для воскування паперових стаканчиків, посудин та ін. методом занурення (товарна позиція 8479).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8441 10 20

            Ця товарна категорія охоплює машини, які виробляють аркуші визначеного формату з безупинних полотен паперу або лише шляхом поперечного різання, або шляхом поздовжнього та поперечного різання одночасно.

8441 10 30

            Ця товарна категорія охоплює машини, які ріжуть стопи паперу одним лезом, тоді як брус, розташований поверх столу для різання, жорстко фіксує папір під час різання.

            Ця товарна категорія також охоплює машини з одним ножем і обертовим різальним столом для підрізання книжкових блоків, при цьому книжкові блоки повертаються на 90 градусів після першого і другого підрізання.

8441 10 70

            Ця товарна категорія включає машини з трьома ножами, встановленими під кутом 90 градусів одне до одного, які використовуються для підрізання книжкових блоків. Два ножі одночасно підрізають верхній та нижній край книжкового блоку, а потім третій ніж підрізає бічний край або навпаки.

Ця товарна категорія також включає машини ручного або педального керування.

 

Пояснення до товарної позиції 8442:

 

8442

Машини, апаратура та оснащення (крiм верстатiв товарних позицiй 8456-8465) для пiдготовки або виготовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, циліндри та літографські камені, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi):

8442 30

- машини, апаратура та обладнання:

8442 30 10 00

- - фотонабірні та складальні машини

 

- - інші:

8442 30 91 00

- - - для вiдливання та складання шрифту (наприклад, лiнотипи, монотипи, iнтертипи) з відливним пристроєм чи без відливного пристрою

8442 30 99 00

- - - інші

8442 40 00 00

- частини до машин, апаратури або обладнання

8442 50

- пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, циліндри та лiтографські камені, пiдготовлені до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi):

8442 50 20 00

- - з нанесеним зображенням

8442 50 80 00

- - iншi

 

За деякими винятками, про які буде сказано нижче, до цієї товарної позиції включаються:

(1) Друкарські шрифти та друкарські елементи для друкарської техніки, наприклад, пластини (кліше), блоки і циліндри, вигравірувані або підготовлені для друкування іншим способом, використовувані для друкування текстів або ілюстрацій (вручну або за допомогою машин товарної позиції 8443); підготовлені літографські камені, циліндри, блоки і пластини (підготовлені таким чином, щоб на них можна було здійснювати гравірування або наносити зображення іншим способом для наступного друкування).

(2) Машини, апарати та оснащення, використовувані для підготовлення шрифту або інших друкарських елементів, зазначених вище, або використовувані для складання (для підбирання) їх для застосування в процесі друкування, здійснюваного вручну або механічним способом.

До цієї товарної позиції включається обладнання, застосовуване для друкування текстів, ілюстрацій, повторюваних зображень і т.п. на папері, текстильній основі, лінолеумі, шкірі або на інших матеріалах, з використанням таких процесів друкування, як:

(I)  Високий друк, здійснюваний з використанням рельєфних фотогравірувальних друкарських форм. При цих процесах рельєфні частини шрифту змочуються фарбою.

(II) Плоский друк: літографський друк, фотолітографія або офсетний друк. Друкарська фарба наноситься лише на визначені, спеціально підготовлені ділянки плоскої поверхні друкарської форми і т.п. До категорії цих друкарських машин також входять машини трафаретного друку.

(III) Глибокий друк, здійснюваний за допомогою ротогравюр або за допомогою витравлених або гравірованих металевих друкарських форм. Друкарська фарба збирається у витравлених або у вигравіруваних частинах.

(А) Машини, апарати та оснащення (крім верстатів товарних позицій 8456 - 8465) для підготовки або виготовлення пластин, циліндрів або інших друкарських елементів

До цієї товарної позиції включаються:

 (1) Машини для виготовлення друкувальних пластин шляхом безпосереднього репродукування з документа. У цих машинах перегляд документу здійснюється за допомогою фотоелемента, потім здійснюється передача імпульсів на електронний пристрій, що приводить у дію інструмент, який гравірує пластмасову пластину.

(2) Машини для травлення кислотою пластин або циліндрів. Вони складаються з спеціальних резервуарів , оснащених мішалками.

(3) Машини для виготовлення сенсибілізованих (світлочутливих) цинкових пластин для офсетного друку (горизонтальні центрифуги), зазвичай мають електронагрівальний пристрій. 

До цієї товарної позиції включаються лише фотоскладальні або складальні машини, на яких виконується фактичне складання, навіть якщо це складання потім переноситься на фотоматеріал. Проте до цієї товарної позиції не включаються фотокамери, фотозбільшувачі або фотозменшувачі, фотоконтактні принтери та аналогічна фотоапаратура, призначена для підготовлення друкарських пластин або циліндрів (група 90), наприклад:

(а) камери вертикальної або горизонтальної дії, встановлені на підвішеній рамі або на рухомій основі, камери для трикольорового друку;

(b) фотозбільшувачі і фотозменшувачі, відтворювальна апаратура та копіювальні рамки;

(с) столи з підсвітленням, які використовуються для монтування або контактного друку. 

Деякі з цих апаратів використовують  растрові друкувальні форми або подібні растри зі скла або пластмаси, точно розмічені лініями, що перетинаються, кольорові світлофільтри зі скла або пластмаси або тримачі растрів або фільтрів.

 (В) Пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри і літографські камені, підготовлені для  друкувальних цілей (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані)

До цієї товарної позиції включаються:

 (1) Пластини для рельєфного або глибокого друку, вигравірувані вручну, механічно або за допомогою кислоти. Ці пластини можуть бути виготовлені з дерева, лінолеуму, міді, сталі і т.п.

(2) Літографські камені. Ілюстрації переносяться або вручну, або фотографічним способом і підготовляються за допомогою травлення кислотою.

(3) Офсетні друкарські форми з цинку або алюмінію або з гнучких листів іншого металу, на які наноситься зображення, яке репродукується на поверхню, але не для високого і глибокого друку.

(4) Гравіровані або травлені циліндри.

(5) Пластини та штампи для високого друку або тиснення, наприклад, для машин, які роблять тиснення з заповненням фарбою або без заповнення, фірмових бланків, візитних карток і т.п.

За умови, що вони підготовлені для перенесення зображення методами гравірування або тиснення, до цієї товарної позиції включаються також літографські камені, металеві пластини та циліндри, навіть якщо вони ще не піддавалися гравіруванню або тисненню, наприклад:

(6) Вирівняні (приведені до площини) або шліфовані літографські камені.

(7) Металеві пластини або листи, підготовлені для гравірування (вирівняні (приведені до площини), шліфовані або поліровані).

(8) Металеві циліндри з полірованими або шліфованими поверхнями. Ці циліндри зазвичай виготовлені з ливарного чавуну; на поверхні циліндрів гальванічним способом нанесений шар міді або надіті змінні мідні гільзи.

(9) Металеві або пластмасові форми, використовувані в офсетних друкарських машинах офісного типу. Верхній край аркушів зазвичай оброблений таким чином, щоб забезпечити їхнє установлення на барабан машини.

Сенсибілізовані пластини (наприклад, металеві або пластмасові пластини, покриті світлочутливою фотографічною емульсією, або лист світлочутливого полімерного матеріалу незалежно від того, чи є в ньому чи ні металева підкладка або підкладка з будь-якого іншого матеріалу) до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 3701).

 

Частини

За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції також включаються частини машин цієї товарної позиції.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) трафарети з цинку, пластмаси, картону та ін. для використання в машинах трафаретного друку (класифікація яких проводиться відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені);

(b) копіювальний і перекладний папір для відтворення текстів або креслень (товарна позиція 4816);

(c) шовкові трафарети для растрового шовково-трафаретного друку з покриттям або без покриття (товарна позиція 5911); металізована тканина на дротяній основі, натягнута на каркас, використовувана для трафаретного друку, підготовлена або непідготовлена (класифікується відповідно до матеріалу, з якого виготовлена);

(d) копіювальні валики для машин, на яких відбувається золотіння (товарна позиція 8440);

(e) металообробні, каменеобробні або деревообробні верстати та водоструминні різальні машини (наприклад, машини для стругання та обробки матриць; машини для стругання та нарізування лінійок (шпони); дискові або сферичні шліфувальні машини; гравірувальні машини; фрези; фрезерні верстати; торцеві верстати) (товарні позиції 8456 – 8465);

(f) шрифти та інші друкарські частини друкарських машинок, калькуляторів або інших машин товарних позицій 8469 - 8472 (товарна позиція 8473);

(g) форми (товарна позиція 8480);

(h) лазерний фотографопобудовник  для створення прихованих зображень на фоточутливій плівці, зазвичай із цифрових форматів за допомогою лазерного променю (товарна позиція 9006);

(ij) прилади для вимірювання або контролю (товарна позиція 9017 або 9031).

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

8442 30 10

Ця товарна категорія включає фотонабірні і фотоскладальні машини, які набирають шляхом послідовного фотографування нерівностей на диску, що обертається або поверхні спеціальної матриці або з поверхні катодної трубки за допомогою матриці дуже малих точок, що співпадають. Ця товарна категорія також включає фотоскладальні машини, що використовують лазерне випромінювання для відтворення зображення на фотоплівці.

 

 Проте ця товарна категорія не охоплює:

 

(a) машини автоматичної обробки даних , які використовуються поряд із функціями зберігання і ведення обліку для фотонабору, наприклад, і з цією метою приєднуються кабелем        (on-line режим) до фотонабірної та фотоскладальної машини  з тим, щоб керувати нею і передавати до неї набірні дані  (товарна позиція 8471 — дивись Примітку 5(A) до цієї групи);

 

(b) автономні приймально-передавальні телеграфні апарати (товарна позиція 8517).

 

8442 30 91

 

Відливання шрифту може бути ручним, або механізованим за допомогою більш-менш складних машин. До цих машин і пристоїв відносяться:

 

 1. матриці, невеликі пластини, зазвичай мідні або нікелеві, на які зображення наноситься шляхом штампування. Вони використовуються для відливання окремих друкувальних шрифтів;

 

 1. столи для ручного вирівнювання друкувального шрифту. Вони являють собою повністю рівну поверхню із проріззю посередині і фіксуючими пристроями для закріплення літер на місці;

 

 1. автоматичні машини для відливання шрифту. В цих машинах здійснюється відливання літер але не наборів. Вони, зазвичай, складаються з котла з розплавленим металом, що нагрівається електрикою, формувального охолоджувального пристрою для прискорення твердіння металу та механізмів для вирівнювання та згладжування літер;

 

 1. відливні машини для пробільних лінійок, пробільного матеріалу (фурнітури) тощо, які використовують метод екструзії;

 

 1. набірні верстаки (або верстатки), що використовуються для початкового ручного набору  одної або більше ліній шрифту. Вони складаються головним чином з  невеликих гладких дерев’яних або металевих пластин з бортиками на двох суміжних сторонах і часто з пересувним фіксуючим механізмом кріплення. До цієї товарної категорії включаються набірні дошки подібної конструкції, але більшого розміру, призначені для набору цілої сторінки.

 

 1. рами для заключки (друкувальної форми), складені з чавунних або сталевих конструкцій, призначені для фіксації кількох сторінок друкувальних форм. На цих рамах одна, дві або чотири сторінки утримуються за допомогою заключок (спеціальні металеві клини) або  за допомогою механічних клинових пристроїв (муфтового або гвинтового типу), які також відносяться до цієї товарної категорії.

 

 

На додаток до вищезазначених машин для відливання шрифту та машин і пристроїв для набору шрифту ця група машин включає інші машини, які механічно відливають і набирають шрифт. Цей процес складається двох або більше операцій і виконується на двох різних машинах, які доповнюють одна одну  (на першій машині виробляється перфострічка, яка призначена для керування роботою другої машини, функція якої полягає у відливанні шрифту окремо літерами або у строках), або процес являє собою одну операцію, що виконується на одній машині. Ці машини, зазвичай є дуже складними і включають:

 

 

 1. Машини для відливання та набору окремих літер (монотипи),  які під керуванням перфострічки, попередньо підготовленої на машині попереднього набору, вибирають за допомогою пневматичних реле спеціальні матриці, що знаходяться в машині, яка виробляє окремі літери, і потім встановлюють їх в набірні дошки (вмонтовані в машині).                                 

 

 

Ці машини використовуються у комбінації з машиною для попереднього набору, яка має перфоратор з клавіатурою, для отримання перфострічки. Такі машини для попереднього набору також включаються до цієї товарної категорії.

 

 1. Машини з клавіатурою для відливання і набору окремих літер, всі операції виконуються на одній машині (рототип і т.п.);

 

 1. Строковідливні машини. Матриці після набору вручну по строкам встановлюються в машину, яка здійснює відливання лінотипної строки (строка, відлита на лінотипі);

 

 

 1. Машини для набору та відливання лінотипної строки. Це складні машини із різним типом клавіатури (інтертип, лінограф і т.п.), які одночасно набирають і відливають лінотипні строки таким же чином як і окремі машини. Деяких з цих машин обладнані пристроями, що дають можливість їм працювати з перфострічкою, попередньо підготовленою на іншій окремій машині цієї товарної категорії.

 

8442 30 99

            Ця товарна категорія охоплює машини, апарати та обладнання для відливання шрифту або для підготовки та виготовлення друкарських пластин, циліндрів або інших друкарських компонентів, описаних в Поясненнях  до товарної позиції 8442 (А) (1)– (3).

8442 50 20 - 8442 50 80

            Природний літографський камінь складається з вапняку з дрібними гомогенними зернами. Штучний літографський камінь зазвичай виготовляється з цементу або подрібненого і потім спресованого карбонату кальцію.

     Ці товарні категорії поширюються на такі літографські камені:

- покриті зображеннями, або намальованими від руки, або перенесеними фотографічним способом; або

- обточені або відшліфовані настільки, що вони без подальшої обробки стали придатними для нанесення малюнків або письмових текстів.

            Вапняк (відомий як "літографський камінь") в необробленому стані виключається з цієї категорії і підпадає під товарну категорію 2530 90 00.

Пояснення до товарної позиції 8443:

8443

Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари до них:

 

- обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:

8443 11 00 00

- - машини для офсетного друку, рулонні

8443 12 00 00

- - машини для офсетного друку, аркушеві, конторські (з форматом аркуша не більш як 22 х 36 см у розгорнутому вигляді)

8443 13

- - iншi машини для офсетного друку:

 

- - - аркушні:

8443 13 10 00

- - - - що використовувалися

 

- - - - новi з форматом аркуша:

8443 13 31 00

- - - - - не бiльш як 52 х 74 см

8443 13 35 00

- - - - - понад 52 х 74 см, але не бiльш як 74 х 107 см

8443 13 39 00

- - - - - понад 74 х 107 см

8443 13 90 00

- - - iншi

8443 14 00 00

- - машини для високого друку, рулонні, крiм машин для флексо-графічного друку

8443 15 00 00

- - машини для високого друку, нерулонні, крім машин для флексографічного друку

8443 16 00 00

- - машини для флексографiчного друку

8443 17 00 00

- - машини для глибокого друку

8443 19

- - iншi:

8443 19 20 00

- - - для друкування на текстильних матерiалах

8443 19 40 00

- - - для використання у виробництві напівпровідників

8443 19 70 00

- - - інші

 

- інші принтери, копіювальні апарати і факсимільні апарати, об’єднані або ні:

8443 31

- - машини, які виконують дві чи більше функцій, такі, як друк, копіювання чи факсимільний зв’язок, які можуть бути приєднані до машин з автоматичного оброблення інформації або до мережі:

8443 31 20 00

- - - машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

8443 31 80 00

- - - інші

8443 32

- - інші, здатні приєднуватися до машин автоматичного оброблення інформації чи до мережі:

8443 32 10 00

- - - принтери

8443 32 30 00

- - - факсимільні апарати

 

- - - інші:

8443 32 91 00

- - - - машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

8443 32 93 00

- - - - інші машини, що виконують функцію копіювання з вмонтованою оптичною системою

8443 32 99 00

- - - - інші

8443 39

- - інші:

8443 39 10 00

- - - машини, що виконують функцію копіювання скану-ванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

 

- - - інші копіювальні машини:

8443 39 31 00

- - - - з умонтованою оптичною системою

8443 39 39 00

- - - - інші

8443 39 90

- - - інші:

8443 39 90 10

- - - - машинки друкарськi автоматичнi

8443 39 90 90

- - - - інші

 

- частини і приладдя:

8443 91

- - частини і приладдя для друкарського обладнання, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:

8443 91 10 00

- - - для машин товарноїпідкатегорії 8443 19 40 00

 

- - - інші:

8443 91 91

- - - - з чавуну або сталі:

8443 91 91 10

- - - - - допомiжне обладнання

8443 91 91 90

- - - - - інші

8443 91 99

- - - - інші:

8443 91 99 10

- - - - - допомiжне обладнання

8443 91 99 90

- - - - - інші

8443 99

- - інші:

8443 99 10 00

- - - електронні компонування

8443 99 90

- - - інші:

8443 99 90 10

- - - - допомiжне обладнання

8443 99 90 90

- - - - інші

До цієї товарної позиції включаються (1) всі друкарські машини, які друкують за допомогою шрифту, друкарських блоків, пластин або циліндрів попередньої товарної позиції, і інші  принтери, копіювальні апарати та факсимільні апарати, об’єднані чи ні.

До цієї товарної позиції включаються машини для друкування повторюваних зображень, формулювань або для багатоколірного друку на текстильному матеріалі, шпалерному папері, обгортковому папері, ґумі, пластмасових листах, лінолеуму, шкірі та ін.

(І) Обладнання друкарське, яке використовує для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442.

Найбільш розповсюдженими машинами є ротаційні друкарські машини. Найпростіші друкарські машини цього виду, зазвичай, складаються з циліндра з двома напівциліндричними пластинами (друкарські машини високого друку) або циліндрів, на які може бути нанесене гравірування (глибокий друк) або відбиток (офсетний друк); ротаційні друкарські машини для кольорового друкування обладнані декількома друкарськими циліндрами, а ролики для нанесення на них фарби розташовуються поруч один з одним. Оскільки всі механізми для здійснення друку, контакту і нанесення друкарської фарби є обертовими (ротаційними), то ці ротаційні друкарські машини можна використовувати як для безперевного друкування так і для  поаркушевого друкування чорним кольором або декількома фарбами з одного або двох боків паперу. Ротаційні друкарські машини можна поділити на дві підкатегорії:

 1. Рулонні друкарські машини, серед яких деякі великі ротаційні машини, з об’єднаними на одній станині декількома друкувальними вузлами, дозволяють здійснити друкування всіх сторінок газети або періодичного видання за один цикл операцій, так що потім всі сторінки переміщуються, розрізаються, фальцюються, складаються, скріплюються скобами та укладаються у стоси за допомогою різних допоміжних машин, які працюють разом із друкувальною машиною.
 2. Листові друкарські машини, в яких листи транспортуються крізь друкарські механізми за допомогою затискних пристроїв. У листових друкарських машинах є подавальний пристрій, один або кілька друкувальних механізмів і механізм приймання листів. Подавальний пристрій подає листи з стосу, вирівнює і направляє їх у друкувальний механізм. У приймальному механізмі віддруковані листи укладаються у стоси.

До цієї категорії також відносяться друкарські машини, що використовують рухому притисну пластину  (або плиту) і плоскодрукарські машини.

Зазначені вище друкарські машини (зокрема, малого та середнього розміру ротаційні друкарські машини) можуть бути оснащені низкою додаткових приладів і пристроїв, розташованих у безпосередній близькості від друкарської машини, що дозволяє, починаючи з рулону паперу, випускати на них складну продукцію (наприклад, коробки, упакування, етикетки, залізничні квитки) за один цикл безперервної роботи.

На додаток до друкарських машин звичайного типу, до цієї товарної позиції також включаються такі спеціальні машини:

(i)  машини для нанесення друку на консервні банки або інші ємності;

(ii) машини для нанесення друку на годинникові циферблати або інші вироби спеціальної форми;

(iii) машини для нанесення друку на коркові вироби, тюбики, свічки і т.п.;

(iv) машини для маркування тканини;

(v)  машини для друкування сигнатури книжкових сторінок;

(vi) машини, призначені для нумерації, проставляння дати і т.п. (крім ручних пристроїв для проставляння дати або аналогічних штампів товарної позиції 9611), які працюють з затискними пристроями, з тасьмою з нанесеними літерами або малюнками і т.п., на які наноситься фарба чи ні;

(vii) деякі малі друкарські машини, застосовувані в установах, які працюють за принципом трафаретного друку (копіювання) або офсетного друку. Такі машини неправомірно відносити до Розділу "розмножувальної техніки", хоча принцип їхньої роботи та існуючих пристроїв аналогічні розмножувальним машинам.

У цю групу також включені машини для багатокольорового друкування на чорно-біле зображення під час виробництва спеціальних художніх видань, гральних карт, дитячих ілюстрацій і ін. Друкування проводиться за допомогою трафаретів, кольорова фарба наноситься щітками, роликами, валиками або розпиленням.

У групу машин для друкування повторюваних зображень, слів або для нанесення кольорових візерунків на тканини, шпалерний папір, обгортковий папір, лінолеум, шкіру і т.п. включені такі машини:

(1) Друкарські машини, що мають на "робочому органі" вигравіруване рельєфне зображення, яке багаторазово наноситься на минаючу крізь машину тканину, шпалерний папір і т.п., одержуючи в такий спосіб безперервний малюнок; машини такого ж типу також використовуються для нанесення окремих зображень (наприклад, на краватки або носові хустки).

(2) Матричні каландри, які зазвичай складаються з великого центрального циліндра (резервуара для фарби, подаваної під тиском), на поверхні якого розміщається ряд гравірованих валиків, кожний зі своїм кольором, валик для обробки, ножі для видалення фарби з проміжних ділянок і т.п.

(3) Машини для трафаретного друку. Матеріал, на який наноситься фарба, проходить крізь машину разом з трафаретною стрічкою, фарба наноситься крізь трафарет.

(4) Машини для друкування на текстильній основі, які перед процесом переплетення ниток наносять візерунок на паралельно натягнуті нитки основи тканини.

(5) Машини для друкування на пряжі. За допомогою цих машин створюються колірні ефекти на пряжі (або іноді на рівниці перед тим, як вона скручується в пряжу).

(ІІ) інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні.

(А) Принтери.

До цієї категорії відносяться апарати для друкування текстів, літер або зображень на носії зображень, крім зазначених у частині (І) вище.

Ці апарати отримують дані з різних джерел (наприклад, машин з автоматичної обробки інформації, настільних планшетних сканерів, мережі). Більшість з них мають у своєму складі пам’ять для зберігання цієї інформації.

Вироби цієї товарної позиції можуть створювати літери, або зображення за допомогою лазерних, фарбострумінних, матричних або термічних друкувальних процесів. Існує два найбільш розповсюджених типа принтерів:

(1) Електростатичні принтери, які застосовують процес, у якому приймають участь електростатичні заряди, тонер і світло. Джерело світла (наприклад, лазер, світло випромінюючий діод) використовується для розрядження визначених точок на позитивно зарядженій фотопровідній поверхні (зазвичай барабан), залишаючи позитивно заряджений відбиток зображення. Негативно заряджений тонер електростатично притягається до фотопровідної поверхні, відтворюючи оригінал зображення. Тонер електростатично переноситься на носій зображення з позитивним зарядом, який більше заряду фотопровідної поверхні, потім зображення плавиться на носії зображення за рахунок тиску та підвищеної температури.

(2) Фарбострумінні принтери. Ці машини наносять краплі фарби на носій зображення для відтворення зображення.

До цієї товарної позиції включаються принтери, подані окремо для умонтування або підключення до інших виробів номенклатури (наприклад, принтери, що друкують чеки для касових апаратів товарної позиції 8470).

(В) Копіювальні апарати.

До цієї групи включаються апарати для виготовлення копій з оригіналів документів, а саме:

(1) Цифрові копіювальні пристрої, в яких оригінал документа сканується і фоточутлива поверхня (наприклад, прилад з зарядовим зв’язком (фоточутливою напівпровідниковою матрицею (CCD) ), або  фотодіодною матрицею) перетворює оптичне зображення в цифрові закодовані електричні сигнали, які зберігаються в пам’яті. Засоби друку, які працюють за тим самим принципом, що і принтери, зазначені в частині (ІІ) (А) пояснень до цієї товарної позиції, потім використовують цю інформацію для вироблення необхідної кількості копій. Оригінал документа необхідно відсканувати тільки один раз для вироблення великої кількості копій, оскільки зображення у цифровому вигляді зберігається у пам’яті. У частині (D), зазначеній далі, надається опис пристроїв, які можуть бути підключеними до машин автоматичної обробки інформації або до мережі.

(2) Фотокопіювальні апарати, в яких оптичне зображення оригінала проекується на фоточутливу поверхню для кожної копії. Найбільш розповсюдженими типами являються:

(а) Електростатичні фотокопіювальні апарати, які працюють шляхом відтворення первинного зображення безпосередньо на копії (прямий процес), або шляхом відтворення первинного зображення на копії через проміжний носій (непрямий процес).

В прямому процесі оптичне зображення проектується на підкладку (зазвичай паперову), покриту, наприклад оксидом цинку або антраценом, заряджену статичною електрикою. Після  проявлення зображення за допомогою порошкоподібної фарби, зображення закріплюється шляхом теплової обробки.

В непрямому процесі оптичне зображення проектується на барабан або пластину покриті селеном або іншим напівпровідниковим матеріалом, зарядженим статичною електрикою. Після проявлення зображення за допомогою порошкоподібної фарби, зображення переноситься на звичайний папір шляхом прикладання електростатичного поля та закріплюється на папері шляхом теплової обробки.

(b) Апарати, що використовують хімічні емульсійні покриття, в яких світлочутлива поверхня складається з емульсії та зазвичай містить солі срібла або діазосполуки (останні призначені для  експонування світлом із високим вмістом ультрафіолетових променів). Процеси проявлення і друку змінюються у відповідності до властивостей емульсії та типу апарата (вологі або сухі проявники, теплова обробка, аміачна пара, способи переносу і т.п.).

До цієї групи також відносяться фотокопіювальні апарати контактного типу і апарати термокопіювальні.

(С) Факсимільні апарати.

Факсимільні апарати призначені для передачі або приймання текста або графічних зображень мережею і для друкування копії текста або графічного зображення оригінала. У частині  (D), зазначеній нижче надано опис таких апаратів із функцією копіювання.

(D) Принтери, об’єднані з копіювальними або факсимільними аппаратами.

Апарати, які виконують дві або більше функції, такі як друкування, копіювання або факсимільна передача, називаються зазвичай багатофункціональними машинами. Ці машини  мають можливість підключення до машин з автоматичної обробки інформації або мережі.

Вираз " мають можливість підключення до машин автоматичної обробки інформації або мережі" зазначений нижче у поясненнях до товарних підпозицій.

Частини та приладдя

За умови додержання Загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються частини та приладдя машин цієї товарної позиції.

До них відносяться, наприклад машини, представлені окремо чи ні, що використовуються у якості допоміжного обладнання переважно для роботи разом із друкувальними машинами і використовувані на протязі, або після операції друкування для подавання, переміщення або подальшої роботи з листами або рулонами паперу. До цих машини, які зазвичай відокремлені від власне друкарських машин, входять такі машини:

 (1) Підіймачі стосів або кіп і піддони та пристрої для подавання паперу, в яких розміщено чисті аркуші, готові для друкування.

(2) Автоматичні подавальні механізми, використовувані під час поаркушевого друкування. Їхнє призначення полягає в подаванні аркушів зі стосу одного за іншим у друкарську машину строго по центру.

(3) Механізми приймання аркушів, за конструкцією подібні до подавальних механізмів, але використовувані в зворотному процесі (тобто приймання та утворення стосу з віддрукованих аркушів).

(4) Сортувальники, які піднімають та укладають у потрібному порядку віддруковані аркуші багатосторінкових документів.

(5) Машини для фальцювання, для нанесення клею, перфораційні верстати та машини для кріплення дротовими скобами. Вони часто використовуються для обробки віддрукуваної продукції, для фальцювання та зшивання або склеювання надрукованих сторінок (газет, незшитих брошур, періодичних видань і т.п.).

Проте якщо вони розроблені не лише для використання разом з друкарськими машинами, то вони до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8440 або 8441 залежно від конкретного випадку).

(6) Машини для послідовної нумерації, невеликі машини, що оперують валиками з цифрами.

(7) Бронзировальні машини для поліграфії. За допомогою цих машин здійснюється нанесення металевого порошку на аркуші під час виходу їх з друкарської машини, в якій вони вже були оброблені травильним розчином для фіксування порошку.

До цієї товарної позиції включаються також циліндри і пластини, використовувані в електростатичних фотокопіювальних апаратах, напрямні валики і встановлювані системи подачі масла.

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) захисні покриття офсетних циліндрів і покриття з текстильного полотна, прогумованого текстильного полотна, повсті, гуми і т.п. (класифікація яких проводиться відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені);

(b) машини для наклеювання етикеток на пляшки, банки, ящики, мішки та інші ємкості та обладнання для загортання товару (товарна позиція 8422);

(с) машини з додатковим друкувальним пристроєм, наприклад, деяке устаткування для заповнення мішків або пакувальні машини (товарна позиція 8422); деякі машини для виробництва виробів із паперу або картону (товарна позиція 8441). Якщо друкувальні пристрої представлені окремо, вони включаються до цієї товарної позиції за умови, що друкування здійснюється за допомогою процесів, застосовуваних у машинах цієї товарної позиції;

(d) "протизабруднювальні" розпилювальні установки (товарна позиція 8424);

(е) гектографічні і трафаретні розмножувальні апарати і машини для друкування адрес (товарна позиція 8472);

         (f) аппаратура для створення масок (товарна позиція  8486);

 

    (g) камери для фіксації зображення документів на плівки для мікрофільмів, мікрофіши або інші мікроносії (товарна позиція 9006);

 

    (h) звичайні  рамки для фотодруку (товарна позиція 9010);

 

    (ij) інструменти для креслення товарної позиції  9017;

 

    (k) ручні пристрої для тиснення етикеток товарної позиції 9611.         

Пояснення до товарних підпозицій:

Підпозиції 8443 11, 8443 12 та 8443 13

Ці товарні підпозиції включають друкарське обладнання, призначене для друкування за допомогою друкарських форм, на які наноситься плоске зображення, але не глибокий та не високий друк (офсетний процес). Формування зображення, яке повинне бути надруковано, засновано на принципі взаємного відштовхування води і жирових речовин. Відбиток, виконаний на ротаційних машинах, завжди одержують не шляхом безпосереднього контакту між засобом друкування і матеріалом, на який наноситься друк, а для цього використовується проміжний пристрій у вигляді ґумового циліндра, який називається "офсетне (ґумове) полотно", з якого зображення переноситься на матеріал для друкування. Обладнання, що включається в ці товарні підпозиції, характеризується наявністю "офсетного полотна" і пристрою, призначеного для безперервного змочування частин, що не друкують, друкарської форми, прикріплених до металевого циліндра. В офсетні друкарські машини папір може подаватися з рулонів або аркушами.

Підпозиції  8443 14 та 8443 15

Високий друк – це процес, за якого фарба наноситься під тиском на поверхню, що друкується, з піднятих частин шрифту. Шрифт складається з окремих літер, рядків або пластин із зображенням, при цьому всі частини мають однакову висоту.

Проте ці підпозиції не включають флексографічене друкарське обладнання.

 Підпозиція 8443 16

Флексографічний друк – це процес, в якому принцип високого друку використовується для найпростіших робіт (друкування на упакуваннях, формах, листівках і т.п.). У таких машинах друкарська пластина виготовлена з ґуми або термопластичного матеріалу і прикріплена безпосередньо до друкарського циліндра. Ці машини простіше і легше за своєю конструкцією, ніж інші друкарські машини, вони друкують на безперервних рулонах паперу одним кольором або декількома кольорами з використанням фарб, виготовлених на спиртовій основі або на основі інших летких розчинників.

Підпозиція  8443 17

Під час глибокого друку фарба накопичується в різних об’ємах у місцях, що були піддані гравіруванню або транвленню, а потім переноситься під тиском на друковану поверхню. Цей вид друку заснований на гравіруванні і травленні, за яких на поліровану мідну пластину гравером або за допомогою травлення кислотою наносяться лінії різної глибини. Поверхня пластини залишається вільною від фарби, яка накопичується в заглибленнях у достатній кількості для одержання зображення.

Принцип глибокого друку аналогічний гравіруванню і травленню ліній. Замість пластини використовується обертовий циліндр. Зображення або знаки переносяться механічним або фотохімічним способом на циліндричну поверхню, яка має гальванічне покриття міддю.

Підпозиції  8443 31 і 8443 32

Вираз: "мають можливість підключення до машин автоматичної обробки інформації або мережі" означає,  що машини мають всі необхідні компоненти для простого підключення до мережі або машини автоматичної обробки інформації простим підключенням кабеля. Можливість вмонтування  додаткового компонента (наприклад "карти"), який надасть можливість підключення кабеля, недостатня для віднесення машин до цих товарних підкатегорій. Але наявність компонента, до якого можливе підключення кабеля, при неможливості здійснення самого підключення (наприклад, необхідність попереднього встановлення перемикачів у визначеному положенні) не є достатньою підставою для виключення машин з цих товарних підкатегорій.

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

8443 32 30  

Дивись Пояснення до товарної позиції 8443, частина (ІІ), (С).

 

8443 39 31

 

Машини цієї товарної категорії мають оптичну систему (яка включає головним чином джерело світла, конденсатор, лінзи, дзеркала, призми або волоконно-оптичну систему або подібні пристрої) для сканування оригіналу.

 

8443 39 39

 

Ця товарна категорія включає світлокопіювальні машини і копіювальні машини, які використовують діазосполуки, для копіювання прозорих оригіналів на світлочутливий папір. Внаслідок дії світлового потоку на світлопрозорий оригінал, на освітлених ділянках копіювального паперу руйнуються діазосполуки або фоточутливі солі заліза. Неосвітлені ділянки стають видимими при проявленні. На цих машинах отримують синюваті копії, на яких лінії не такі чіткі, як на оригіналі.

 

Ця товарна категорія включає також машини контактного типу і термокопіювальні апарати.

 

8443 39 90

 

Ця товарна категорія включає машини для друкування безконтактної дії за умови, що вони не можуть бути підключеними до машин автоматичної обробки інформації або сітки, наприклад:

 

1.Термопринтери, у яких термодрукуюча головка, що нагрівається електрикою, відтворює необхідні символи на термочутливому папері за допомогою точкової матриці;

 

2.Електростатичні принтери, у яких рухомі статично заряджені металеві наконечники друкуючої головки формують на електрографічному папері невидимі символи, що складаються з маленьких електростатично заряджених крапок. Для візуалізації зображення використовується потік тонера, що фарбує заряджені крапки.

 

Керування вищезазначеними принтерами здійснюється за допомогою носіїв інформації (наприклад, компакт-дисків, дискет, магнітних стрічок або напівпровідникових носіїв) або машин, які не відносяться до машин автоматичної обробки інформації (наприклад, цифрових камер, відеозаписуючих камер або сотових телефонів)

 

 

8443 91 10 - 8443 99 90

 

            На додаток до частин і приладдя, зазначених у Поясненнях до товарної позиції 8443, до цих товарних категорій включаються:

1.Автоматичні механізми подачі для машин, що друкують на білій жерсті;

2.Системи натягу, зазвичай, пневматичні, для збереження натягу паперу, що розмотується з рулонів;

3.Протизабруднювальні пристрої, крім пристроїв розпилювального типу;

4.Літерні ланцюги, голчасті головки, літерні головки і пелюсткові літероносії.

 

 

8443 99 10

 

            До цієї товарної категорії включаються електронні модулі, які складаються з одної або більше друкованих плат та електронних інтегральних схем товарної позиції 8542. Електронні модулі також можуть включати дискретні пасивні елементи, вироби товарної позиції 8536 або інші електричні або електромеханічні пристрої, за умови, що вони зберігають властивості електронних модулів.

 

            Ця товарна категорія не включає:

 

(а) механізми (без електронних компонентів);

 

(b) модулі, які складаються з механізмів і електронних збірок, таких як приводи DVD, компакт-дисків або касетні для відтворення аудіо-, відео- або даних, які включають механізми і електронні збірки.

 

Пояснення до товарної позиції 8444:

 

8444 00

Машини для екструдування, витягування, текстурування або рiзання штучних текстильних матерiалiв:

8444 00 10 00

- машини для екструдування

8444 00 90 00

- iншi

 

До цієї товарної позиції включаються машини, призначені для виробництва хімічних текстильних ниток, включаючи машини для штапелювання ниток.

До них відносяться такі машини:

(1) Машини для екструзії хімічних текстильних матеріалів у формі монониток або комплексних ниток. Практично ці машини містять ряд окремих розташованих поруч однакових формувальних пристроїв. Кожен пристрій містить дозувальний насос і фільтр, за допомогою яких здійснюється подача полімеру до насадок або філь'єрам. Залежно від виду процесу одна або кілька ниток, що виходять з філь’єр, проходять крізь ванну з хімічним коагулювальним середовищем (наприклад, процес одержання віскозних ниток) або крізь камеру зі стисненим повітрям, оснащену форсункою для розпилення води (наприклад, процес одержання мідноаміачних ниток), або крізь потік гарячого повітря (наприклад, процес одержання ацетатних ниток), або крізь охолоджувальну камеру. Філь’єра може мати один або велику кількість отворів (іноді кілька тисяч) відповідно до потреби одержання мононитки або комплексної нитки, або джгута для штапелювання розрізуванням для одержання волокна. На деяких машинах нитки, що виходять з філь’єри, з'єднуються і злегка скручуються за допомогою спеціального пристрою, утворюючи комплексну нитку. На інших машинах нитки, що виходять з різних формувальних пристроїв, об’єднуються в товсті джгути, які іноді складаються з декількох сотень тисяч ниток, для подальшого штапелювання.

(2) Витяжні машини, які витягають нитки в три або чотири рази від їхньої первинної довжини – процес, за якого відбувається орієнтація молекул у напрямку осі нитки, що значно збільшує їхню міцність.

(3) Машини для текстурування синтетичних текстильних ниток. У більшості процесів текстурування (традиційний переривний процес, несправжнє крутіння, текстурування нитки методом протягування по гострій грані, прокачування нитки між рифленими валиками, вплив гарячого повітря або пари, в'язання і розпускання) відбувається модифікація фізичних властивостей ниток з метою одержання завитої нитки, еластичної нитки і т.п.

(4) Різальні штапелювальні машини для штапелювання джгутів розрізуванням на волокна малої довжини.

(5) Машини для перетворення джгута в стрічку. Ці машини також штапелюють джгути розрізуванням на волокна, але не порушують паралельного розташування волокон. Ці машини виготовляють волокнисту стрічку, придатну для прядіння (не потрібно ні чесання, ні гребенечесання), без втрати маси волокон, як на штапелювальних машинах, зазначених у пункті 4. Ці машини іноді поєднуються з прядильними машинами і називаються машинами для перетворення "джгута в пряжу" (див. Пояснення до товарної позиції 8445).

(6) Розривні штапелювальні машини для одержання волокон розривом джгута. Значна частина ниток (але не усі) розривається на відрізки так, що, хоча деякі нитки залишаються нерозірваними, вироблювана з джгута пряжа має властивості штапельної пряжі.

Частини та приладдя

За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини та приладдя машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8448.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

(а) машини для підготовлення вихідних матеріалів, призначених для подальшого екструдування в хімічні текстильні нитки (зазвичай товарна позиція 8419 або 8477);

(b) циліндрові та гребеневі стрічкові машини товарної позиції 8445;

(c) машини для формування скловолокон або склониток (товарна позиція 8475).

 

Пояснення до товарної позиції 8445:

8445

Машини для пiдго-товки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та iнше обладнання для виробництва текс-тильної пряжi; машини кокономо-тальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для пiдготовки текстильної пряжi для її подальшого використання на машинах товарної позицiї 8446 або 8447:

 

- машини для пiдготовки текстильних волокон:

8445 11 00 00

- - кардочесальнi

8445 12 00 00

- - гребенечесальнi

8445 13 00 00

- - стрічкові або рiвничнi

8445 19 00 00

- - iншi

8445 20 00 00

- машини прядильнi текстильні

8445 30 00 00

- машини тростильні або крутильнi для текстильних матеріалів

8445 40 00 00

- машини мотальні (включаючи утоковомотальні) або кокономотальні

8445 90 00 00

- iншi

 

За умови дотримання винятків, згаданих нижче, до цієї товарної позиції включаються машини, використовувані в текстильній промисловості, для виконання таких процесів:

(I)  Підготовлення або первинна обробка текстильних волокон з метою зробити їх придатними для:

(i) одержання пряжі, крученої пряжі і т.п.; або

(ii) виробництва набивного матеріалу, повсті (або фетру), підкладкового матеріалу і т.п.

(II) Перероблення різних текстильних волокон у пряжу за допомогою прядильних, крутильних, тростильних, шовкокрутильних і т.п. машин (включаючи машини для виготовлення паперової пряжі з паперових смужок), крім спеціальних машин для виробництва мотузок і канатів (товарна позиція 8479).

(III) Намотування з пасом або рівниці, пряжі, крученої пряжі і т.п. та підготовлення текстильних ниток для використання на машинах товарної позиції 8446 або 8447.

(А) Машини для підготовки натуральних текстильних волокон або                         коротких хімічних волокон для перероблення на прядильних машинах та                          аналогічні машини для підготовки волокон для використання їх як набивний                  матеріал або для виробництва повсті або підкладкового матеріалу

До цієї групи включаються:

(1) Сортувальні машини з вентиляторами для сортування вовни за довжиною. Машина складається з довгої камери, розділеної за шириною на відділення, в які вовна подається потоком повітря. Вовна розподі