Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
395 Печатать

Група 88 Літальні апарати, космічні апарати та їх частини

Примітка до товарних підпозицій:

 

1. Термін “маса порожнього обладнаного апарата” у товарних підпозиціях 8802 11 – 8802 40 означає масу апарата у стані готовності до вильоту без маси екіпажу, пального та знімального устатку­вання.

Загальні положення

 

До цієї групи включаються аеростати та дирижаблі і безмоторні літальні апарати (товарна позиція 8801), інші літальні апарати, космічні апарати (включаючи супутники) та їх ракети-носії (товарна позиція 8802), деякі види споріднених пристроїв, таких як парашути (товарна позиція 8804), а також стартове устаткування для літальних апаратів, палубні гальмові пристрої і наземні тренажери для льотного складу (товарна позиція 8805). За умови додержання положень приміток до розділу XVII (див. загальні положення до цього розділу) до цієї групи включаються також частини цього устаткування.

 

Не повністю укомплектовані чи недобудовані літальні апарати (тобто літальні апарати, не укомплектовані двигунами чи бортовим устаткуванням) класифікуються як відповідні укомплектовані або повністю складені літальні апарати за умови, що вони мають такі ж основні властивості.

 

Додаткові загальні положення:

 

До постійно змонтованих деталей устаткування не включають, наприклад, аварійне устаткування (наприклад, рятувальні човни, парашути, жолоби для аварійного випуску пасажирів) і взаємозамінне устаткування для систем озброєння.

 

У випадку, коли некомплектна або незавершена машина класифікується як комплектний виріб відповідно до Основного правила інтерпретації 2 (а) Класифікації, визначення належної категорії слід провадити, виходячи з нормальної робочої маси.

 

Пояснення до товарної позиції 8801:

 

8801 00

Аеростати та дирижаблi; планери, дельтаплани та iншi лiтальнi апарати безмоторні:

8801 00 10

- аеростати та дирижаблі; планери та дельтаплани:

8801 00 10 10

- - для цивільної авіації

8801 00 10 90

- - інші

8801 00 90

- інші:

8801 00 90 10

- - для цивільної авіації

8801 00 90 90

- - інші

 

 (I) Аеростати та дирижаблі

 

До цієї групи товарів входять літальні апарати, легші за повітря, незалежно від їх планованого застосування (військового, спортивного, наукового, рекламного і т.п.). Сюди включаються аеростати вільного польоту або прив’язні (наприклад, заякорені на землі за допомогою тросу і т.п.), а також дирижаблі з силовою установкою.

 

До цієї групи товарів також включаються аеростати таких типів, застосовувані в повітроплаванні чи метеорології:

 

(1) Радіозонди, які застосовуються для підіймання на великі висоти радіозондової апаратури. Можуть мати масу до 4500 г, але їх звичайна маса змінюється від 350 г до 1500 г.

 

(2) Кулі-зонди. Застосовуються для визначення швидкості та напрямку вітру. Як правило, їх маса становить від 50 г до 100 г.

 

(3) Кулі-зонди для визначення висоти хмарного шару. Вони менші за розмірами, ніж кулі, зазначені в пунктах (1) і (2) вище, і, як правило, їхня маса становить від 4 г до 30 г. Вони застосовуються для визначення висоти нижньої крайки хмарності.

 

У більшості випадків кулі, застосовувані в метеорології, виконуються з дуже тонкої високоякісної гуми, розрахованої на великий ступінь розширення. Дитячі іграшкові кулі до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 9503). Останні відрізняються гіршою якістю, коротким горловиною для надування і рекламними написами чи прикрасами, що часто зустрічаються на них.

 

(II) Планери та дельтаплани

 

Планери – це літальні апарати важчі за повітря, плавання яких здійснюється завдяки висхідним потокам повітря. Планери, обладнані двигуном або розраховані на його установлення, проте, включаються до товарної позиції 8802.

 

Дельтаплани, як правило, являють собою дельтоподібні крила, які дозволяють одному чи двом планеристам, що знаходяться в підвісній системі, виконувати певні маневри в польоті. Ці крила складаються з матеріалу (зазвичай тканини), натягнутого на твердий каркас, який виготовлений зазвичай з металевих труб і посередині має горизонтальний стрижень керування. Інші типи дельтапланів можуть мати іншу форму, але вони за конструкцією та аеродинамічним поводженням подібні до дельтапланів з дельтоподібним крилом.

 

(III) Інші літальні апарати без двигуна

 

До цієї групи входять повітряні змії, які являють собою літальні апарати важчі за повітря без механічного приводу. Повітряні змії, як і прив’язні аеростати, заякорюють на землі за допомогою тросу і можуть використовуватися, наприклад, для підіймання на висоту метеорологічних приладів.

 

Повітряні змії, виконані явно як іграшки, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 9503).

 

До цієї товарної позиції також не включаються моделі літальних апаратів незалежно від того, виконані вони точно в масштабі чи ні, і застосовувані, наприклад, для декоративних цілей (наприклад, товарна позиція 4420 або 8306), для виключно демонстраційних цілей (товарна позиція 9023) чи як іграшки або моделі для проведення дозвілля (товарна позиція 9503).

 

Пояснення до товарної позиції 8802:

 

8802

Іншi апарати лiтальнi (наприклад, вертольоти, лiтаки); космiчнi апарати (включаючи супутники) та суборбiтальнi і космічні ракети-носiї:

 

- вертольоти:

8802 11 00 00

- - з масою порожнього обладнаного апарата не бiльш як 2 000 кг

8802 12 00 00

- - масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг

8802 20 00 00

- лiтаки та iншi лiтальнi апарати з масою порожнього обладнаного апарата не бiльш як 2 000 кг

8802 30 00 00

- лiтаки та iншi лiтальнi апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг, але не більш як 15 000 кг

8802 40 00 00

- лiтаки та iншi лiтальнi апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 15 000 кг

8802 60

- космiчнi апарати (включаючи супутники) та суборбiтальнi і космічні ракети-носiї:

8802 60 10 00

- - космiчнi апарати (включаючи супутники)

8802 60 90 00

- - суборбiтальнi ракети та космічні ракети-носії

 

До цієї товарної позиції включаються:

 

(1) Літальні апарати важчі за повітря, оснащені силовою установкою. До цієї групи товарів входять літаки (аеродромного базування, гідролітаки, літаки-амфібії), автожири (обладнані одним або кількома несучими гвинтами (роторами), що вільно обертаються навколо вертикальних осей) і вертольоти (обладнані одним чи декількома несучими гвинтами (роторами), що приводяться в обертання двигуном).

 

Такі літальні апарати можуть застосовуватися для військових цілей, перевезення людей або вантажів, або для тренувань, аерофотографування, сільськогосподарських робіт, рятувальних робіт, боротьби з пожежами, для метеорологічних чи інших наукових цілей.

 

До цієї товарної позиції включаються літальні апарати, керовані по радіо з землі чи з іншого літального апарата, а також апарати спеціальної конструкції для використання як наземні транспортні засоби.

 

(2) Космічні апарати, що є транспортними засобами, здатними літати поза земною атмосферою (наприклад, супутники зв’язку чи метеорологічні супутники).

 

(3) Космічні ракети-носії, призначені для виведення корисного вантажу на навколоземні орбіти (“ракети-носії супутників”) чи на міжпланетні траєкторії (“ракети-носії космічних кораблів”). Такі ракети-носії наприкінці активного польоту розганяють корисний вантаж до швидкості понад 7000 м/с.

 

(4) Суборбітальні ракети-носії рухаються по параболічних траєкторіях і, як правило, несуть апаратуру для наукових та інших технічних цілей за межі земної атмосфери, незалежно від того, чи повертається корисний вантаж чи ні. У випадках, коли корисний навантаж скидається, ці літальні апарати не розвивають швидкість понад 7000 м/с. Корисний вантаж найчастіше повертається на Землю за допомогою парашута.

 

До цієї товарної позиції не включаються, проте, артилерійські ракети, керовані ракети, наприклад, “балістичні ракети”, і подібні до них засоби ураження, які розганяють корисний вантаж до швидкості не більше 7000 м/с (товарна позиція 9306). Вони несуть боєголовки, наприклад, з вибуховою речовиною, суббоєприпаси, хімічні агенти та після польоту по параболічній траєкторії доставляють їх до цілі.

 

До цієї товарної позиції також не включаються:

 

(а) моделі, незалежно від того, виконані вони точно в масштабі чи ні, і застосовувані, наприклад, для декоративних цілей (наприклад, товарна позиція 4420 або 8306) чи для виключно демонстраційних цілей (товарна позиція 9023);

 

(b) іграшки або моделі для відпочинку і розваг (товарна позиція 9503).

 

 

Додаткові пояснення до товарних категорій:

 

8802 11 00 та 8802 12 00

 

Ці товарні категорії охоплюють лише машини, в яких підйом та пересування здійснюються за допомогою одного або декількох гвинтів, що приводяться в дію двигуном.

 

Пояснення до товарної позиції 8803:

 

8803

Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:

8803 10 00

- повітряні гвинти i несучі гвинти та їх частини:

8803 10 00 10

- - для цивільної авіації

8803 10 00 90

- - інші

8803 20 00

- шасi лiтакiв та їх частини:

8803 20 00 10

- - для цивільної авіації

8803 20 00 90

- - інші

8803 30 00

- iншi частини лiтакiв i вертольотiв:

8803 30 00 10

- - для цивільної авіації

8803 30 00 90

- - інші

8803 90

- iншi:

8803 90 10 00

- - паперових змiїв

8803 90 20 00

- - космічних апаратів (включаючи супутники)

8803 90 30 00

- - суборбiтальних та космічних ракет-носіїв

8803 90 90

- - інші:

8803 90 90 10

- - - для цивільної авіації

8803 90 90 90

- - - інші

 

До цієї товарної позиції включаються частини літальних апаратів, що входять до товарних позицій 8801 або 8802, за умови, що ці частини відповідають двом таким вимогам одночасно:

 

(i)  вони повинні бути ідентифіковані як придатні для використання винятково або переважно з літальними апаратами, що входять до вищевказаних товарних позицій; і

 

(ii) вони не повинні виключатися положеннями приміток до розділу XVII (див. відповідні Загальні положення пояснень).

 

До частин цієї товарної позиції відносяться:

 

(I) Частини аеростатів і дирижаблів, такі як:

 

(1) гондоли;

 

(2) обшивання та їх частини (смуги або полотнища);

 

(3) несучі ободи;

 

(4) балонети;

 

(5) тверді каркаси та їхні секції;

 

(6) стабілізатори та рулі;

 

(7) повітряні гвинти для дирижаблів.

 

(II) Частини літальних апаратів, включаючи планери і повітряні змії, наприклад:

 

(1) фюзеляжі (корпуси); секції фюзеляжів (корпусів); їх внутрішні чи зовнішні частини (обтічники антени радіолокатора, хвостові конуси, обтічники, панелі, перегородки, багажні відсіки, підлоги, приладові дошки, шпангоути, двері, аварійні парашути та жолоби, вікна, люки і т.п.);

 

(2) крила та їхні деталі (лонжерони, нервюри, поперечні силові елементи);

 

(3) рухомі або нерухомі поверхні керування (елерони, передкрилки, інтерцептори, закрилки, рулі висоти, рулі напрямку, стабілізатори, сервокермо і т.п.);

 

(4) гондоли, капоти, гондоли двигунів та пілони;

 

(5) шасі (включаючи гальма та їхні вузли) і механізми їх убирання; колеса (з шинами або без них); посадкові лижі;

 

(6) поплавці гідролітаків;

 

(7) повітряні гвинти, ротори вертольотів і автожирів; лопаті до повітряних гвинтів і роторів, механізми регулювання кроку лопаті повітряного гвинта і ротора;

 

(8) важелі керування (колонки керування, рульові важелі та інші різні інші важелі керування);

 

(9) паливні баки, включаючи додаткові (запасні) паливні баки.

 

Пояснення до товарної позиції 8804:

 

8804 00 00 00

Парашути (включаючи керованi парашути та параплани) i ротошути; їх частини та пристрої

 

До цієї товарної позиції включаються парашути, застосовувані для спускання з різної висоти людей, військового майна чи обладнання, метеорологічних приладів, освітлювальних ракет і т.п.; деякі типи використовуються як гальмові парашути для реактивних літаків. Залежно від призначення вони можуть бути різних розмірів і виготовлятися із шовку, матеріалів з хімічних волокон, льону, бавовни, паперу і т.п.

 

Верхня частина звичайного парашута, призначеного для спуску людей, як правило, складається з невеликого витяжного парашута, що розкривається у разі витягування витяжного троса. Він у свою чергу розкриває купол головного парашута, до якого приєднана певна кількість строп. Останні з’єднуються разом внизу в дві чи більше пересувні лямки, з’єднані з підвісною системою, яку надягає парашутист і яка складається з набору лямок з пряжками і карабінів. Витяжний парашут, купол головного парашута і стропи ретельно укладаються в парашутну сумку, яка розкривається витяжними тросами.

 

До цієї товарної позиції також включають парашути–крило (параплани), спроектовані для злету зі схилу гори, вершини скелі і т.п., які складаються зі складеного куполу чи крила, строп для керування в потоках повітря і підвісної системи для пілота.

 

Проте їх подібність з парашутами не поширюється на аеродинамічну поведінку, оскільки за певних умов і, якщо це допускають повітряні потоки, парашути-крило можуть літати по висхідних траєкторіях.

 

До цієї товарної позиції також включають обертові парашути (ротошути), які являють собою пристрої з обертовим криловим пристроєм. Застосовуються в метеорології для керування спуском радіозондових приладів, які запускаються ракетами.

 

До цієї товарної позиції також включаються частини та пристрої парашутів, такі як парашутна сумка, підвісна система та пружинні конструкції для відкривання парашута, а також частини і пристрої для обертових парашутів (ротошутів).

 

Пояснення до товарної позиції 8805:

 

8805

Обладнання стартове для лiтальних апаратiв; палубні гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренажери для льотного складу; їх частини:

8805 10

- обладнання стартове для лiтальних апаратiв та їх частини; палубні гальмові або аналогічні пристрої:

8805 10 10 00

- - обладнання стартове для лiтальних апаратiв та їх частини

8805 10 90 00

- - iншi

 

- наземні тренажери для льотного складу та їх частини:

8805 21 00 00

- - імітатори повітряного бою

8805 29 00 00

- - інші

 

До цієї товарної позиції включаються три зовсім різних типи товарів, а саме:

 

(А) Обладнання стартове для літальних апаратів.

 

Обладнання стартове для літальних апаратів (авіаційні катапульти), зазвичай застосовуване на борту корабля, містить металеву конструкцію, призначену для спрямування літака під час його зльоту. Необхідне прискорення забезпечується зусиллям, створюваним стисненим повітрям, парою, піропатронами і т.п. Зусилля передається на візок або поршень, на яких установлений літак.

 

До цієї товарної позиції не включаються:

 

(а) лебідки з приводом від двигуна, використовувані для розгону планерів (товарна позиція 8425);

 

(b) напрямники ракетних пускових установок і пускові вежі, які лише спрямовують ракети під час старту, але не розганяють їх, тому що ракети злітають за рахунок власних двигунів (товарна позиція 8479).

 

(B) Палубні гальмові або аналогічні пристрої

 

Ці пристрої застосовуються на авіаносцях і на деяких аеродромах з метою гасіння швидкості літака під час посадки для зменшення довжини злітно-посадочної смуги, необхідної для його зупинення.

 

Проте до цієї товарної позиції не включається інше устаткування, таке як обладнання системи безпеки посадки (наприклад, сітки).

 

(C) Наземні тренажери для льотного складу.

 

Прикладами таких установок, застосовуваних для навчання льотчиків, є:

 

(1) Льотні тренажери, які являє собою електронні установки. Умови польоту моделюються за допомогою електронної апаратури, що задає зусилля на важелях керування і відображає на індикаторах інформацію, що відповідає даним польотним умовам. Імітатори повітряного бою, що відносяться до будь-якої електронної або механічної системи для тренування пілотів літаків шляхом імітації умов, що виникають у повітряному бою під час польоту.

 

У разі установлення на автомобільне шасі чи на причіп таке устаткування включається до товарної позиції 8705 або 8716 відповідно (проте див. пояснення до товарної позиції 8716).

 

(2) Установка, відома як “шарнірний тренажер”, що складається з невеликої кабіни, яка обертається на основі та обладнаної як кабіна літака, що дозволяє учневі-льотчику виконувати всі маневри, необхідні в звичайному польоті.

 

Частини

 

До цієї товарної позиції також включаються частини зазначених вище виробів за умови, що вони відповідають двом таким вимогам одночасно:

 

(i)  вони повинні бути ідентифіковані як придатні для використання винятково або переважно з такими виробами; і

 

(ii) вони не повинні виключатися положеннями приміток до розділу XVII (див. відповідні загальні положення).

 

Проте до цієї товарної позиції не включається устаткування, переважно призначене для реєстрації реакцій людини в складних польотних умовах (наприклад, велике прискорення, кисневе голодування); таке устаткування (наприклад, кабіни, установлені на обертовому кронштейні для моделювання умов польоту на надзвуковій швидкості) відноситься до апаратури для перевірки рефлексів і тому розглядається в товарній позиції 9019.

 

Також сюди не включається устаткування, яке призначене не для спеціального тренування льотчиків техніці пілотування, а для загального навчання льотного складу (наприклад, великомасштабні моделі гіроскопів) (товарна позиція 9023).

Отключить рекламу